You are here

cs_CZ

cz-cz-min-sec-cont-annex

Příloha - Minimální požadavky na bezpečnost 

Účelem níže uvedených minimálních požadavků na bezpečnost je poskytnout návod pro úroveň ochrany, kterou společnost Nike očekává od systému informační technologie kteréhokoli Smluvního dodavatele, kde jsou Zpracovávány Údaje společnosti Nike. Tyto bezpečnostní požadavky jsou založeny na všeobecně přijímaných postupech v oblasti informační bezpečnosti a na systémové organizaci ochrany informací. 

cs-CZ AUP Privacy Policy

POLITIKA PŘIJATELNÉHO POUŽÍVÁNÍ:
ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE A ZAŘÍZENÍ

cs-CZ BYOD Privacy Policy

POLITIKA SPOLEČNOSTI NIKE PROGRAMU PŘINESTE SI VLASTNÍ ZAŘÍZENÍ (Evropa, Střední východ, Afrika)

Datum účinnosti: 28/04/20 

cs-CZ Employee Privacy Policy

GLOBÁLNÍ ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ ZAMĚSTNANCŮ SPOLEČNOSTI NIKE

Datum: Květen 2018

cs-CZ Elite Privacy Policy

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ ELITE USER SPOLEČNOSTI NIKE

en-KR LBS Provider

Terms of Use for Location-Based Services (Nike Training Club and Nike Running Club Mobile Applications)

Article 1 (Purpose) The purpose of these terms of use (“Terms”) is to set forth the rights, duties and responsibilities of the Company and users (a “User”) related to the use of the Nike Training Club (“NTC”) and Nike Running Club (“NRC”) mobile applications (collectively, the “Services”) offered by Nike, Inc. (the “Company”).

cs-cz Nike Adapt App Data Learn More

Více informací o datech systému Nike Adapt System

Co je systém Nike Adapt?

cs-cz-terms-sale

OBCHODNÍ PODMÍNKY

(ZÁPADNÍ EVROPA, STŘEDNÍ EVROPA, VÝCHODNÍ EVROPA

Tyto Obchodní podmínky platí pro západní Evropu, střední Evropu a východní Evropu, s výjimkou Bulharska, Chorvatska, Norska, Rumunska, Slovenska, Švýcarska a Turecka; tyto státy se řídí jinými obchodními podmínkami.  

Přečtěte si prosím tyto Obchodní podmínky pečlivě, ještě než provedete on-line objednávku produktů z platformy NIKE. 

cs-CZ-draw-terms-bootroom

PODMÍNKY SLOSOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NIKE

V MÍSTECH ZÁKAZU NEPLATNÉ

1. Kdo se může zúčastnit?

cs-CZ Draw Terms

PODMÍNKY SLOSOVÁNÍ SPOLEČNOSTI NIKE

V MÍSTECH ZÁKAZU NEPLATNÉ

1. Kdo se může zúčastnit?

Pages

User login