You are here

sk_SK

sk-sk-min-sec-cont-annex

Príloha – Minimálne požiadavky na bezpečnosť 

Účelom nižšie uvedených minimálnych požiadaviek pre bezpečnosť je poskytnúť návod pre úroveň ochrany, ktorú spoločnosť Nike očakáva od systémov informačnej technológie ktoréhokoľvek Zmluvného dodávateľa, kde sú Spracovávané Údaje spoločnosti Nike. Tieto bezpečnostné požiadavky sú založené na všeobecne prijímaných postupoch v oblasti informačnej bezpečnosti a na systémovej organizácii ochrany informácií:

sk-SK AUP Privacy Policy

ZÁSADY PRIJATEĽNÉHO POUŽÍVANIA:
ELEKTRONICKÉ KOMUNIKÁCIE A ZARIADENIA

sk-SK BYOD Privacy Policy

ZÁSADY SPOLOČNOSTI NIKE O POUŽÍVANÍ PROGRAMU BRING YOUR OWN DEVICE (PRINES SI VLASTNÉ ZARIADENIE) (OBLASŤ EMEA) 

Dátum nadobudnutia účinnosti: 28/04/2020 

sk-SK Employee Privacy Policy

GLOBÁLNE ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV ZAMESTNANCOV SPOLOČNOSTI NIKE

Dátum: Máj 2018

User login