You are here

pl-pl Nike Adapt App Data Learn More

Primary tabs

Dowiedz się więcej o systemie Nike Adapt

Co to jest system Nike Adapt?

System Nike Adapt („System”) składa się z dwóch części: buty Nike Adapt („Adapt”) i towarzysząca im aplikacja Nike Adapt („Aplikacja”). Buty Adapt zawierają mechanizm sznurowania i połączenie Bluetooth umożliwiające zdalne kontrolowanie dopasowania butów za pomocą aplikacji. Mechanizm sznurowania w butach Adapt można aktywować bezpośrednio, nie używając aplikacji, ale zastosowanie obu tych elementów umożliwia włączenie pełnej funkcjonalności butów Adapt, maksymalizuje doznania zapewniane przez system i umożliwia korzystanie z pełnej wartości butów Adapt.

Jakie dane zbiera system i kiedy?

W zależności od wybranego sposobu korzystania z systemu, aplikacja może zbierać pewne informacje z butów Adapt i przekazywać je do Nike zgodnie z poniższym opisem. Niektóre informacje są konieczne, aby aplikacja zapewniała podstawowe funkcje. Inne są opcjonalne, jak dane dotyczące funkcji mechanizmu sznurowania i interakcji użytkownika z tym mechanizmem. Przed przekazaniem danych Nike użytkownik ma możliwość wybrania, czy chce dzielić się informacjami z Nike poprzez aplikację i korzystanie z dostępnego w niej menu ustawień, jak opisano poniżej.

Jeśli użytkownik nie podłączy aplikacji do butów Adapt, żadne dane nie będą zbierane ani przekazywane do Nike. 

Zdalne sterowanie butami Adapt (wyjściowe dane funkcjonalne)

Użytkownik może sterować swoimi butami zdalnie za pomocą aplikacji. Po pobraniu aplikacji należy podłączyć do niej buty. W takim przypadku następujące wyjściowe dane funkcjonalne są pobierane i przekazywane przez aplikację do Nike za pomocą połączenia Bluetooth:

-      wersja oprogramowania mechanizmu sznurowania,

-      stan i poziom naładowania baterii,

-      stan połączenia Bluetooth,

-      pozycja sznurowadeł (np. ich dopasowanie),

-      wybrany kolor diod oraz

-      dane obecności stopy (gdy stopa znajduje się w bucie, aktywowane zostaje samosznurowanie).

Dane te zapewniają podstawową funkcjonalność aplikacji, dostarczając informacje konieczne do zdalnego sterowania mechanizmem sznurowania, dopasowania butów i zmiany koloru diod na butach Adapt. Dzięki tym informacjom aplikacja może również informować o niskim poziomie baterii, dostępnych aktualizacjach oprogramowania dla mechanizmu sznurowania i umożliwiać ustawienie preferencji dopasowania. Jeśli użytkownik nie chce przekazywać informacji do Nike, nie powinien podłączać aplikacji do butów Adapt.

Pomóż udoskonalić produkt (stan mechanizmu sznurowania i dane dotyczące wydajności)

Aby zapewnić stałą wydajność butów Adapt, Nike może poprosić o udostępnianie dodatkowych danych diagnostycznych z mechanizmu sznurowania, np.:

-      użycie baterii, statystyka zużycia i ładowania,

-      statystyka użycia mechanizmu sznurowania, czyli ile razy buty były sznurowane oraz czas bezczynności mechanizmu,

-      statystyka stanów mechanizmu (bezczynność, ładowanie, aktywność),

-      zliczanie naciśnięć przycisku, zmian ustawień i inne działania związane ze sznurowaniem,

-      raporty o awariach mechanizmu sznurowania i dzienniki błędów,

-      temperatura mechanizmu sznurowania.

Nike wykorzysta te dane do zapewnienia ciągłej wydajności butów Adapt, zbierania zagregowanych danych statystycznych w celu ulepszania działania i niezawodności naszych produktów i usług oraz do informowania o nowych produktach i usługach. Przed przesłaniem danych do Nike użytkownik ma możliwość wybrania, czy chce je przesyłać, czy nie. Przesyłaniem danych można sterować poprzez aplikację.

Pomóż ulepszać nasze usługi (dane dotyczące użycia aplikacji)

Nike stworzyła aplikację, aby pomóc w sterowaniu butami Adapt i zapewnić lepsze doznania podczas korzystania z tych butów. Aplikacja ta umożliwia dopasowanie sznurowadeł, zmianę koloru diod oraz ustawienie preferencji dopasowania. Podobnie jak w przypadku innych aplikacji Nike, podczas korzystania z tej aplikacji zbierane są dane na temat używania jej przez użytkownika, co umożliwia firmie Nike ulepszanie wrażeń z obsługi cyfrowej. Rodzaj pobieranych danych i ich wykorzystanie przez Nike są opisane w {{agreement:privacypolicy:polityce prywatności}}.

Zobacz {{agreement:privacypolicy:polityce prywatności}} Nike, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zbierania danych przez Nike i ochrony prywatności.

Agreement Type: 
Locales: 

User login