You are here

cs-CZ .SWOOSH Privacy Policy

Primary tabs

Zásady ochrany osobních údajů stránky .SWOOSH

Poslední aktualizace: LISTOPAD 2022

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem jsou osobní údaje shromažďovány nebo generovány (zpracovány) společností Nike, Inc. v případě, že vstoupíte na nebo používáte webovou stránku .SWOOSH na adrese [https://www.swoosh.nike/] (dále jen „stránka”) nebo jakékoli služby, prvky a funkce poskytované prostřednictvím webových stránek .SWOOSH nebo přímo na nich (dále jen „služby”), včetně přijetí nebo používání jakéhokoli nezaměnitelného tokenu („NFT”) nebo digitální sběratelské položky („produkty” a společně se stránkou a službami „platforma”). Tyto Zásady ochrany osobních údajů stránky .SWOOSH a Zásady ochrany osobních údajů společnosti Nike [dostupné na https://www.nike.com] vysvětlují, jak společnost Nike používá, sdílí a chrání vaše osobní údaje, jaké možnosti máte v souvislosti s vašimi osobními údaji a jak nás můžete kontaktovat. Ustanovení pro jednotlivé země naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Nike, Inc. [dostupné na https://www.nike.com].

 1. KDO odpovídá za zpracování vašich osobních údajů?
 2. KTERÉ osobní údaje shromažďujeme a KDY?
 3. DĚTI
 4. NÁSTROJE pro správu toho, jaké osobní údaje shromažďujeme
 5. PROČ a JAK využíváme vaše osobní údaje
 6. SDÍLENÍ vašich osobních údajů
 7. VAŠE PRÁVA týkající se vašich osobních údajů
 8. Soubory COOKIE a pixelové značky
 9. POUŽÍVÁNÍ platformy .SWOOSH společně s produkty a službami třetích stran
 10. ZMĚNY našich zásad ochrany osobních údajů
 11. DOTAZY a zpětná vazba

1. KDO odpovídá za zpracování vašich osobních údajů?

Společnost Nike, Inc. je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů a v těchto zásadách ochrany osobních údajů je označována jako „Nike”, „naše”, „my” nebo „nás”.

2. KTERÉ osobní údaje shromažďujeme a KDY?

Žádáme vás o určité osobní údaje, abychom vám mohli poskytovat produkty nebo služby, o které máte zájem. Osobní údaje shromažďujeme například ve chvíli, kdy vstupujete na naši platformu a používáte ji, když se přihlašujete k členskému účtu Nike prostřednictvím webové stránky .SWOOSH, když kontaktujete naší zákaznickou službu nebo chatujete s námi nebo jinými osobami prostřednictvím platformy třetí strany (např. Twitteru, Instagramu), nebo když se přihlašujete k odběru zpráv od nás.

Tyto osobní údaje zahrnují:

 • Identifikační nebo zákaznické informace: identifikátory a kontaktní údaje, které zahrnují vaše jméno a poštovní adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, datum narození, zemi pobytu, pohlaví (v rozsahu uvedeném ve vašich nákupních preferencích), přihlašovací údaje a informace o účtu včetně hesla a jedinečného uživatelského rozhraní a vaše SwooshID NFT, které může zahrnovat členské číslo, čas a datum připojení k webu .SWOOSH, informaci o zemi pobytu a
 • informace o preferencích: osobní preference zahrnující i vaše marketingové preference a preference týkajících se souborů cookie.

Když si založíte účet nebo provedete transakci, můžeme také shromažďovat osobní údaje, abychom ověřili vaši identitu nebo splnili naše zákonné povinnosti. Tyto údaje zahrnují:

 • Informace sloužící k ověření. To zahrnuje vaše identifikační údaje nebo informace o zákazníkovi, jako je jméno a poštovní adresa, e-mail, informace o zemi pobytu, telefonní číslo a datum narození. Kromě toho můžeme za účelem ověření vaší identity nebo jejího porovnání se seznamy sankcí obdržet osobní údaje z veřejných databází a od našich partnerů pro ověřování identit. Tyto informace mohou zahrnovat informace o vás uvedené na všech sankčních seznamech, které jsou vedené veřejnými orgány.

Při interakci s naší platformou my a naši partneři automaticky shromažďujeme určitá data z vašeho zařízení nebo webového prohlížeče. Další informace o těchto postupech naleznete v níže uvedené části těchto zásad ochrany osobních údajů nazvané „Soubory cookie a pixelové značky”. Tyto údaje zahrnují:

 • informace o aktivitě na internetu nebo jiné síti: typ zařízení, ID zařízení, informace o souborech cookie, IP adresa, dříve navštívené webové stránky, pokud byly součástí našich stránek, údaje identifikující váš webový prohlížeč, jeho verzi a jazyk, země a interakce s našimi stránkami, včetně zobrazení stránek a údajů o kliknutích.

Abyste mohli využívat naši platformu nebo s námi komunikovat, nemusíte nám poskytnout všechny osobní údaje uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, pokud však neposkytnete určité osobní údaje, nebudou některé funkce dostupné. Pokud například neposkytnete určité osobní údaje, nemusíme být schopni reagovat na vaše požadavky, provést transakci nebo vám poskytnout marketingové nabídky, které by pro vás dle našeho úsudku mohly být přínosné.  

3. DĚTI

Naše platforma není zaměřena na děti a vědomě neshromažďujeme online osobní údaje od dětí mladších 13 let nebo v souladu se zákonným věkovým limitem země, ve které mají bydliště.

4. NÁSTROJE pro správu toho, jaké osobní údaje shromažďujeme

Když používáte naši platformu, můžeme poskytovat v reálném čase oznámení nebo žádat o souhlas s určitými postupy. Po přihlášení ke svému účtu můžete upravit některé informace ve svém profilu a odhlásit se z odběru našich marketingových e-mailů kliknutím na příslušný ohlašovací odkaz. Můžete nás také kontaktovat, jak je popsáno níže.

V mnoha případech poskytuje váš webový nebo mobilní prohlížeč další nástroje, které vám umožní kontrolovat, kdy vaše zařízení shromažďuje nebo sdílí konkrétní kategorie osobních údajů. Vaše mobilní zařízení nebo webový prohlížeč mohou například nabízet nástroje, pomocí kterých můžete spravovat používání souborů cookie nebo sdílení polohy. Doporučujeme, abyste se s nástroji dostupnými ve vašich zařízeních seznámili a používali je.

Vezměte prosím na vědomí, že využívání určitých funkcí platformy bude vyžadovat, aby vaše osobní údaje, včetně adresy vaší online peněženky, byly kryptograficky přeneseny a uloženy na veřejně dostupném blockchainu Polygon. Ani Nike, ani žádná třetí strana nemají žádnou pravomoc kontrolovat, upravovat nebo mazat taková data zveřejněná na blockchainu Polygon.

5. PROČ a JAK využíváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje využíváme následovně:

Za účelem poskytování funkcí platformy, včetně produktů a služeb, které požadujete

Když používáte naši platformu, využíváme vaše osobní údaje k poskytování vámi požadovaných produktů a služeb, včetně, ale nejen, pomoci s prohlížením, prozkoumáváním nebo přijímáním produktů, potvrzení nebo ověření vlastnictví NFT, zasílání oznámení týkajících se akcí na platformě a uložení vašich Nike NFT do vaší online peněžence. Informace o vás nebo o produktu, který jste obdrželi, používáme také k tomu, abychom vám pomohli vyřešit případný problém nebo zodpovědět otázku.

Za účelem sdělování informací o našich produktech a službách a k dalším propagačním účelům

Můžeme vám zasílat marketingová sdělení a novinky týkající se produktů, služeb a dalších akcí společnosti Nike, které by vás mohly zajímat. Můžete se kdykoli odhlásit kliknutím na odhlašovací tlačítko ve spodní části našich e-mailů nebo nás kontaktovat, jak je popsáno níže.

Přímý marketing

Kontaktní údaje z vašeho účtu můžeme použít k zasílání marketingových sdělení o produktech nebo službách společnosti Nike v rozsahu povoleném platnými zákony (pokud jste se neodhlásili).

Za účelem ověření vaší identity

Vaše ověřovací údaje můžeme použít k ověření vaší identity. Vaše ověřovací údaje můžeme také použít k porovnání se sankčními seznamy a/nebo jinými podobnými seznamy vydanými americkými a zahraničními úřady nebo v případě, že to vyžaduje zákon.

Za účelem provozování, zdokonalování a vedení našeho podnikání, produktů a služeb

Osobní údaje, které nám poskytnete, používáme k provozování našeho podnikání. Pokud si například objednáte nějaký produkt, jsme oprávněni tyto informace využít v účetnictví, při auditu a pro další interní účely. Můžeme využít osobní údaje o tom, jak používáte naše produkty a služby, abychom zlepšili vaši uživatelskou zkušenost a napomohli diagnostikovat technické a servisní problémy a spravovat naši platformu.

Za účelem ochrany našich práv, majetku nebo bezpečnosti, jakož i k ochraně práv, majetku a bezpečnosti ostatních

Můžeme také využít osobní údaje o tom, jak používáte naši platformu, abychom zabránili, odhalili nebo vyšetřovali podvody, zneužívání, nezákonné používání nebo porušování našich podmínek využívání služby .SWOOSH a abychom vyhověli soudním příkazům, vládním žádostem nebo platným zákonům.

Za účelem obecného výzkumu, analýzy a vylepšování platformy

Údaje o tom, jak naši návštěvníci používají naši platformu, produkty a služby, využíváme ke zlepšení a zdokonalení naší platformy, produktů a služeb.

Další účely

Vaše osobní údaje můžeme také využít jinými způsoby, v okamžiku takového shromažďování údajů vám poskytneme konkrétní upozornění a v případě potřeby požádáme o váš souhlas.

Právní základy

Při zpracovávání vašich osobní údajů vycházíme z daných právní základů v závislosti na tom, jak komunikujete s naší platformou.

 • Vaše osobní údaje potřebujeme k uzavření smlouvy ve chvíli, kdy si objednáte produkty z naší platformy.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud k tomu máme váš souhlas. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, představuje-li právní základ našeho zpracování údajů.
 • Opíráme se také o další právní základy jako jsou např. naše důležité obchodní zájmy, abychom mohli zpracovávat informace o účinnosti našich marketingových kampaní, našich produktů, služeb, akcí a dalších propagačních iniciativ; abychom mohli provozovat, zlepšovat a udržovat naše podnikání, produkty a služby; abychom mohli chránit práva, majetek nebo bezpečnost nás nebo jiných osob; a pro účely obecného výzkumu a analýz. Při zpracovávání osobních údajů z důvodu našich oprávněných zájmů přijímáme vhodná opatření, abychom zajistili rovnováhu mezi zájmy, které sledujeme a vašimi zájmy, právy a svobodami, což vám na požádání rádi vysvětlíme.
 • Vaše osobní údaje zpracováváme rovněž proto, abychom dodrželi příslušné právní povinnosti a chránili vaše důležité zájmy. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat například za účelem ověření vaší identity nebo jejího porovnání se sankčními seznamy.

6. SDÍLENÍ vašich osobních údajů

            Sdílení ze strany společnosti Nike

Společnost Nike vaše osobní údaje, včetně kategorií uvedených výše, sdílí a může pro obchodní účely zpřístupnit:

 • přidruženým společnostem: společnostem přidruženým společnosti Nike, Inc. za výše popsanými účely. 
 • poskytovatelům služeb: poskytovatelé služeb zpracovávající osobní údaje naším jménem například za účelem hostingu platformy, správy a obsluhy vašeho účtu; provádění jakéhokoli ověřování totožnosti, sankcí a dalších kontrol; distribuce e-mailů; zapojení se do výzkumu a analýzy dat; poskytování služeb v oblasti zabezpečení a prevence podvodů, včetně dvoufázového ověření; řízení značky a propagace produktů. S poskytovateli služeb uzavíráme smlouvy, které vyžadují zajištění vhodných technických a organizačních opatření k ochraně vašich osobních údajů. 
 • partnerům platformy – třetím stranám: například za účelem samostatného založení vaší peněženky NFT a uložení vašich NFT, protože společnost Nike sama peněženky NFT neposkytuje.
 • dalším třetím stranám v rozsahu nezbytném k: i) vyhovění žádosti státních orgánů, dodržení soudního příkazu nebo platného právního předpisu; ii) zabránění nezákonnému používání naší platformy nebo porušení podmínek použití služby SWOOSH a našich zásad; iii) obhajobě před nároky vznesenými třetími stranami a iv) poskytování součinnosti při předcházení podvodům a jejich vyšetřování (např. padělání); 
 • poradcům, agentům a finančním institucím:včetně právních, daňových, auditorských, rizikových institucí, notářů a služeb podporujících kontinuitu podnikání.
 • jakékoliv jiné třetí straně, pakliže jste k tomu udělili souhlas.

Vaše osobní údaje můžeme rovněž převést v případě, že dojde k prodeji nebo převodu části nebo celého našeho podnikání či obchodního majetku (a to včetně případu reorganizace, odštěpení, rozpuštění či likvidace).

Podrobnosti o vašich transakcích souvisejících s NFT představují veřejné informace, které jsou uloženy na blockchainu Polygon spolu s adresami vaší online peněženky Polygon. Vaše uživatelské rozhraní je veřejně označeno adresou vaší peněženky.

„Prodáváme” osobní údaje?

Vaše osobní údaje neprodáváme. Osobní údaje nezletilých osob mladších 16 let neprodáváme, ani si žádného prodeje nejsme vědomi.

            Vaše sdílení

Využíváte-li na naší platformě určité funkce, jako je například vytvoření účtu, jisté informace, jako je vaše uživatelské rozhraní a NFT, které jste obdrželi, budou veřejné. Osobní údaje můžete také sdílet ve chvíli, kdy kontaktujete naše zákaznické služby nebo jinak komunikujete prostřednictvím platformy třetí strany s námi či jinými uživateli.

OCHRANA a SPRÁVA vašich osobních údajů

Šifrování a zabezpečení 

K zachování bezpečnosti vašich osobních údajů používáme řadu technických a organizačních bezpečnostních opatření, včetně šifrovacích a autentizačních nástrojů. Navzdory našemu úsilí není žádný web, databáze ani systém zcela bezpečný nebo „odolný proti hackerům”. Můžete pomoci udržet své údaje v bezpečí tím, že přijmete rozumné kroky k ochraně svých osobních údajů před neoprávněným zveřejněním nebo zneužitím.

Mezinárodní přenos vašich osobních údajů

Osobní údaje, které shromažďujeme (nebo zpracováváme) v rámci naší platformy, budou uložena v USA a dalších zemích. Někteří příjemci údajů, s nimiž společnost Nike sdílí vaše osobní údaje, mohou sídlit v jiných zemích, než je země, ve které byly vaše osobní údaje původně shromážděny. Zákony v těchto zemích nemusejí poskytovat stejnou úroveň ochrany údajů jako země, ve které jste své údaje původně poskytli. Pokud však předáme vaše osobní údaje příjemcům v jiných zemích, včetně USA, budeme tyto osobní údaje chránit tak, jak je popsáno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů a v souladu s platnými zákony.

Používáme řadu opatření, abychom zajistili, že předané osobní údaje budou dostatečně chráněny v souladu s pravidly týkajícími se ochrany údajů.

Uchovávání vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, jak je nezbytné pro splnění účelů stanovených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů (nevyžadují-li příslušné právními předpisy delší retenční období). Obecně to znamená, že vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, dokud si ponecháte svůj účet.

7. VAŠE PRÁVA týkající se vašich osobních údajů

Můžete být oprávněni požádat o:

 • přístup k vašim osobním údajům, včetně konkrétních osobních údajů, které jsme o vás shromáždili;
 • zveřejnění informací o shromažďování a používání vašich osobních údajů, včetně (a) kategorií osobních údajů, které o vás shromažďujeme; (b) kategorií zdrojů osobních údajů, které o vás shromažďujeme; (c) obchodního nebo komerčního účelu pro shromažďování vašich osobních údajů; (d) kategorií osobních údajů o vás, které jsme zveřejnili pro obchodní účely; a (e) kategorií třetích stran, kterým jsme poskytli vaše osobní údaje pro obchodní účely;
 • opravu vašich osobních údajů, pokud jsou neúplné nebo nepřesné; a
 • vymazání nebo omezení vašich osobních údajů za určitých okolností, jak stanoví platné zákony.

Při uplatňování těchto práv vás nebudeme nijak diskriminovat.

Máte-li vy nebo vámi pověřený zástupce požadavek týkající se vašich osobních údajů, který nelze splnit z nastavení vašeho účtu, kontaktujte nás. Kontaktní údaje naleznete níže v části „Dotazy a zpětná vazba”. Vaši žádost ověříme buď prostřednictvím zprávy zaslané na e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem (k tomuto e-mailovému účtu tedy musíte mít přístup), nebo vás požádáme o poskytnutí informací, které odpovídají tomu, co o vás máme v našich systémech. Než budeme moci jednat na žádost vašeho zástupce, můžeme od něho vyžadovat ověření vaší totožnosti a důkaz, že smí jednat vaším jménem.

Pokud jsme získali váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Vezměte prosím na vědomí, že pokud svůj souhlas odvoláte, nebude to mít vliv na zákonnost použití a zpracování vašich osobních údajů před okamžikem odvolání tohoto souhlasu.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku. Vaší žádosti vyhovíme, pokud nebudeme mít pro zpracování údajů závažné oprávněné důvody, které převažují nad vašimi zájmy a právy nebo pokud musíme údaje nadále zpracovávat pro určení, výkon nebo obhajobu právního nároku.

Odhlášení z přímého marketingu. Z přímého marketingu se můžete odhlásit úpravou odběru e-mailů kliknutím na odkaz pro odhlášení nebo podle pokynů pro odhlášení obsažených v dané zprávě. Můžete nás také kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže.

8. Soubory COOKIE a pixelové značky

Při používání naší platformy shromažďuje společnost Nike z vašeho prohlížeče nebo mobilního zařízení informace, které mohou zahrnovat osobní údaje. Ke shromažďování takových informací používáme různé metody, jako jsou soubory cookie a pixelové značky. Tyto informace mohou zahrnovat (i) vaši IP adresu, (ii) jedinečný identifikátor souborů cookie, informace o souborech cookie a informace o tom, zda má vaše zařízení software pro přístup k určitým funkcím, (iii) jedinečný identifikátor zařízení a typ zařízení, (iv) doménu, typ a jazyk prohlížeče, (v) operační systém a nastavení systému, (vi) zemi a časové pásmo, (vii) dříve navštívené webové stránky, (viii) informace o vaší interakci s naší platformou, jako je historie procházení, kliknutí a uváděné preference a (ix) časy přístupu a odkazující adresy URL.

Třetí strany mohou také prostřednictvím platformy shromažďovat informace za použití souborů cookie, plug-in modulů a widgetů třetích stran. Tyto třetí strany shromažďují údaje přímo z vašeho webového prohlížeče nebo zařízení a zpracování těchto údajů podléhá jejich zásadám ochrany osobních údajů. Více informací o identitě těchto třetích stran a jejich zásadách ochrany osobních údajů je uvedeno níže.

Soubory cookie a pixelové značky používáme ke sledování používání platformy ze strany jednotlivců a za účelem porozumění jejich preferencím (týkající se např. volby země a jazyka). To nám umožňuje nabízet služby a zdokonalovat kvalitu online prostředí. Soubory cookie a pixelové značky rovněž používáme k tomu, abychom získali souhrnné údaje o návštěvnosti platformy a interakci s ní, identifikovali trendy, získali statistiky a mohli tak platformu dále zdokonalovat. Na této platformě jsou obecně používány dvě kategorie souborů cookie:

 • Funkční: Tyto soubory cookie jsou nezbytné k základnímu fungování webu, proto jsou vždy povoleny. Patří mezi ně soubory cookie, které umožňují zapamatovat si vás při prohlížení naší platformy v rámci jedné relace nebo, pokud o to požádáte, mezi jednotlivými relacemi. Pomáhají také při řešení bezpečnostních otázek a dodržování předpisů.
 • Výkonnostní soubory cookie: Tyto soubory cookie nám díky sledování využívání platformy pomáhají zlepšovat její funkčnost. V některých případech zvyšují tyto soubory cookie rychlost, jakou můžeme zpracovat váš požadavek a umožňují nám zapamatovat si vaše preference. Odmítnutí těchto souborů cookie může mít za následek pomalý výkon webu.

Pro komplexní a aktuální souhrn všech třetích stran, které mají přístup k vašemu webovému prohlížeči (prostřednictvím platformy, nebo jinak), doporučujeme nainstalovat plugin pro webový prohlížeč vytvořený pro tento účel. Můžete si rovněž zvolit, aby vás počítač varoval při každém odeslání souboru cookie, nebo můžete všechny soubory cookie vypnout. To provedete na daném zařízení v nastavení prohlížeče. Každý prohlížeč je trochu jiný, proto se podívejte do nápovědy vašeho prohlížeče, kde se dozvíte, jak správně upravit soubory cookie. Pokud soubory cookie vypnete, nemusíte mít přístup k řadě funkcí, díky kterým naše platforma pracuje efektivněji a některé naše služby nebudou fungovat správně.

9. POUŽÍVÁNÍ platformy .SWOOSH společně s produkty a službami třetích stran

Naše platforma vám může umožnit interakci s některými dalšími digitálními produkty a službami. Naše platforma může pro vaše pohodlí nebo za účelem poskytnutí požadované informace zobrazovat odkazy na jiné webové stránky a aplikace (třetích stran). Rádi například vítáme uživatele, kteří si s námi nebo mezi sebou chatují prostřednictvím Twitteru nebo Instagramu.

Pokud se rozhodnete propojit svůj účet s účtem třetí strany nebo se jinak připojit či komunikovat s platformou třetí strany, budou se vaše práva na ochranu soukromí na takových platformách řídit jejich příslušnými zásadami, které vám důrazně doporučujeme si přečíst. Žádné propojené webové stránky nebo aplikace ani neřídíme, nejsme odpovědní za jejich obsah, jakékoli použití takových webových stránek, aplikací ani za postupy při ochraně osobních údajů ze strany těchto webových stránek nebo aplikací.

10. ZMĚNY našich Zásad ochrany osobních údajů

Platné právní předpisy a naše postupy v oblasti informací se v průběhu času mění. Pokud se rozhodneme aktualizovat naše Zásady ochrany osobních údajů, zveřejníme změny na naší platformě. V souvislosti s prováděním podstatných změn těchto Zásad ochrany osobních údajů vám také můžeme poskytnout další upozornění (například přidáním prohlášení na platformu nebo zasláním upozornění). Důrazně doporučujeme, abyste si naše Zásady ochrany osobních údajů přečetli a informovali se o našich postupech.

11. DOTAZY a zpětná vazba

Vítáme dotazy, připomínky a obavy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů a příslušných postupů. Pokud nám chcete poskytnout zpětnou vazbu, máte-li dotazy či obavy nebo chcete-li uplatnit svá práva související s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás na e-mailové adrese  privacy@nike.com, čísle 1.800.806.6453 nebo adrese Nike, Inc., One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, USA. Máte také právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v místě vašeho bydliště.

Soubory cookie třetích stran stránky .SWOOSH 

Pokud jde o soubory cookie třetích stran, odkazujeme vás na webové stránky a prohlášení těchto třetích stran. Snažíme se udržovat tento seznam aktuální, ale vzhledem k dynamické povaze webových stránek a k tomu, že společnost Nike nemá nad těmito třetími stranami žádnou kontrolu ani vliv se může stát, že tento seznam bude nepřesný nebo zastaralý.

Síť

Doména

Funkce

Zásady ochrany osobních údajů

Akamai Technologies

akamai.com

Funkční

https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement

NewRelic

nr-data.net

Výkonnostní

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

Adobe

adobe.com

Výkonnostní

https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Optimizely

optimally.com

Výkonnostní

https://www.optimizely.com/legal/privacy-policy

 

Agreement Type: 
Locales: 
UxIDs: 

User login