You are here

pl-PL .SWOOSH Privacy Policy

Primary tabs

Polityka prywatności witryny .SWOOSH

Ostatnia aktualizacja:  LISTOPAD 2022 r.

W niniejszej polityce prywatności opisano sposoby gromadzenia albo generowania (przetwarzania) danych osobowych przez spółkę Nike, Inc. w ramach uzyskiwania dostępu do witryny .SWOOSH pod adresem [https://www.swoosh.nike] („Witryny”) i korzystania z niej, jak również z dostępnych w niej usług, funkcji i funkcjonalności („Usług”) w witrynie .SWOOSH lub za jej pośrednictwem, w tym otrzymywania niewymiennych tokenów (Non-Fungible Token, „NFT”) lub cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich („Produktów”); Witryna i Usługi określane łącznie są mianem („Platformy”).  Niniejsza polityka prywatności witryny .SWOOSH i polityka prywatności spółki Nike Inc. [dostępna pod adresem https://www.nike.com] łącznie zawierają wyjaśnienia na temat wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika przez Nike, tego jakie wybory przysługują Użytkownikowi w odniesieniu do jego danych oraz jak można się z nami skontaktować.  Informacje o przepisach obowiązujących w poszczególnych krajach można znaleźć w polityce prywatności spółki Nike Inc. [dostępnej pod adresem https://www.nike.com]. 

 1. KTO jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika?
 2. JAKIE dane osobowe gromadzimy i KIEDY?
 3. DZIECI
 4. NARZĘDZIA do zarządzania gromadzonymi przez nas danymi osobowymi
 5. JAK i DLACZEGO wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników?
 6. UDOSTĘPNIANIE danych osobowych Użytkownika
 7. PRAWA UŻYTKOWNIKA w odniesieniu do danych osobowych
 8. PLIKI COOKIE i znaczniki pikselowe
 9. KORZYSTANIE z Platformy .SWOOSH z użyciem Produktów i Usług podmiotów zewnętrznych
 10. ZMIANY w naszej polityce prywatności
 11. PYTANIA i opinie

1. KTO jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika?

Spółka Nike, Inc. jest podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Użytkownika i w niniejszej polityce prywatności w odniesieniu do niej używa się słów „Nike”, „my” lub „nasz”.

2. JAKIE dane osobowe gromadzimy i KIEDY?

Prosimy Użytkowników o podanie określonych danych, abyśmy mogli przekazać im Produkty lub zapewnić Usługi, o które proszą. Przykładowo gromadzimy dane osobowe, gdy Użytkownik odwiedza naszą Platformę lub korzysta z niej; loguje się do konta członka Nike za pośrednictwem witryny .SWOOSH; kontaktuje się z naszym działem obsługi klienta bądź czatuje z nami albo innymi osobami za pośrednictwem platformy zewnętrznej (np. Twittera, Instagrama); bądź subskrybuje przesyłane przez nas informacje. 

Te dane osobowe obejmują:

 • Identyfikatory lub dane klienta: identyfikatory i dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny; adres e-mail; numer telefonu; datę urodzenia; kraj; płeć (w zakresie wskazanym w preferencjach dotyczących zakupów); login i informacje dotyczące konta, w tym hasło i niepowtarzalny Identyfikator Użytkownika (User Handle); oraz identyfikator NFT SwooshID, który może zawierać numer członka, godzinę i datę odwiedzenia witryny .SWOOSH oraz informacje o kraju; oraz
 • Informacje o preferencjach: preferencje własne, w tym dotyczące informacji o charakterze marketingowym i plików cookie.

W momencie zakładania konta lub przeprowadzania transakcji możemy również gromadzić dane osobowe celem potwierdzenia tożsamości Użytkownika lub wypełnienia naszych obowiązków prawnych.  Dane te obejmują:

 • Informacje służące weryfikacji. Obejmuje to identyfikatory lub dane klienta, w tym imię i nazwisko oraz adres korespondencyjny; adres e-mail; informacje o kraju; numer telefonu; datę urodzenia.  Możemy ponadto uzyskiwać dane osobowe z publicznych baz danych i od partnerów ds. weryfikacji tożsamości w celu sprawdzenia tożsamości Użytkowników lub porównania ich z wykazami podmiotów objętych sankcjami.  Informacje takie mogę obejmować status Użytkownika we wszelkich wykazach podmiotów objętych sankcjami prowadzonymi przez organy publiczne.

Podczas interakcji Użytkowników z naszą Platformą my i nasi partnerzy automatycznie gromadzimy określone dane z urządzenia lub przeglądarki internetowej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w części niniejszej polityki prywatności pt. „Pliki cookie i tagi pikselowe” poniżej.  Dane te obejmują:

 • Informacje o sieci internetowej i aktywności sieciowej: rodzaj urządzenia; identyfikator urządzenia; informacje o plikach cookie; adres IP; poprzednio odwiedzona strona internetowa, jeżeli stanowiła ona część Witryny; dane identyfikacyjne przeglądarki Użytkownika, jej wersja i język; kraj; oraz interakcje z naszą Witryną, w tym dane o wyświetleniach stron i kliknięciach.

Korzystanie z naszej Platformy nie wymaga podania wszystkich danych osobowych wskazanych w niniejszej polityce prywatności, jednak niektóre funkcjonalności nie będą dostępne bez podania określonych danych osobowych. Na przykład bez podania określonych danych osobowych nie będziemy mogli odpowiedzieć na wniosek Użytkownika, przeprowadzić transakcji z Użytkownikiem lub przesłać mu informacji marketingowych, które według nas byłyby dla niego interesujące.     

3. DZIECI

Nasza Platforma nie jest skierowana do dzieci, a my nie gromadzimy online w sposób świadomy danych osobowych od dzieci poniżej 13. roku życia lub poniżej granicy wieku obowiązującej w kraju ich pobytu.

4. NARZĘDZIA do zarządzania gromadzonymi przez nas danymi osobowymi

Gdy Użytkownik korzysta z Platformy, możemy w odpowiednim momencie informować go o niektórych praktykach bądź poprosić o wyrażenie zgody. Użytkownik może poprawiać niektóre informacje zawarte w profilu, logując się na swoje konto, może też rezygnować z subskrypcji wiadomości e-mail o charakterze marketingowym, klikając zamieszczone w nich łącze rezygnacji z subskrypcji.  Można również skontaktować się z nami w sposób podany niżej.

W wielu przypadkach przeglądarki sieciowe lub mobilne Użytkowników zapewniają dodatkowe narzędzia umożliwiające kontrolowanie tego, kiedy urządzenie gromadzi bądź udostępnia dane osobowe należące do określonej kategorii.  Na przykład urządzenie mobilne lub przeglądarka internetowa może oferować narzędzia umożliwiające zarządzanie korzystaniem z plików cookie lub udostępnianiem lokalizacji.  Zachęcamy do zapoznania się z narzędziami dostępnymi w urządzeniach oraz do korzystania z nich.

Należy pamiętać, że korzystanie z określonych funkcji Platformy wymaga podania danych osobowych, na przykład adresu portfela, który jest przesyłany w sposób zaszyfrowany i przechowywany w łańcuchu bloków Polygon z możliwością publicznego przeszukiwania. Ani Nike, ani żaden inny podmiot zewnętrzny nie ma możliwości kontroli, zmiany ani usunięcia tego rodzaju danych zamieszczonych w łańcuchu bloków Polygon.

5. JAK i DLACZEGO wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników?

Wykorzystujemy dane osobowe Użytkowników w następujący sposób:

Celem oferowania funkcji Platformy, w tym produktów i usług na żądanie Użytkownika

Podczas korzystania Użytkownika z naszej Platformy wykorzystujemy jego dane osobowe w celu dostarczania żądanych Produktów i świadczenia żądanych Usług, w tym w szczególności w celu wyświetlania, przeglądania i otrzymywania Produktów; potwierdzania i weryfikowania posiadania tokenów NFT; wysyłania powiadomień dotyczących działań na Platformie; oraz przechowywania tokenów NFT Nike w portfelu Użytkownika.  Korzystamy także z informacji na temat Użytkownika lub otrzymanego przezeń Produktu w celu rozwiązywania problemó i udzielania odpowiedzi na pytania.

Celem przekazywania informacji o Produktach i Usługach oraz do innych celów promocyjnych

Możemy wysyłać do Użytkowników korespondencję o charakterze marketingowym oraz wiadomości dotyczące Produktów i Usług firmy Nike oraz innych promocji, które mogą być interesujące dla Użytkownika.  Użytkownik może zrezygnować z ich otrzymywania, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji zamieszczone w dolnej części wiadomości albo kontaktując się z nami w sposób wskazany poniżej.

Marketing bezpośredni

Możemy wykorzystywać dane kontaktowe z konta Użytkownika do przesyłania korespondencji o charakterze marketingowym na temat Produktów i Usług Nike w zakresie dozwolonym przepisami obowiązującego prawa (chyba że Użytkownik zrezygnował z ich subskrypcji).

Aby potwierdzić tożsamość Użytkownika

Możemy użyć informacji służących weryfikacji w celu potwierdzenia tożsamości Użytkownika. Możemy także użyć informacji służących weryfikacji do ich porównania z wykazami podmiotów objętych sankcjami lub innych wykazów prowadzonych przez organy w USA i za granicą bądź gdy jest to wymagane przepisami prawa.

Aby prowadzić, ulepszać i utrzymywać naszą działalność, produkty i usługi

Wykorzystujemy dane osobowe podane nam przez Użytkownika celem prowadzenia naszej działalności.  Na przykład gdy Użytkownik otrzymuje nasz Produkt, możemy wykorzystać tę informację na potrzeby rachunkowości, audytów i innych działań wewnętrznych.  Możemy wykorzystywać dane osobowe dotyczące tego, jak Użytkownik korzysta z naszych Produktów i Usług, celem poprawy komfortu Użytkownika i ułatwienia nam rozpoznawania problemów technicznych i związanych z obsługą oraz administrowania naszą Platformą.

Aby chronić prawa, mienie lub bezpieczeństwo nasze lub osób trzecich

Możemy również wykorzystywać dane osobowe dotyczące tego, jak Użytkownik korzysta z naszej Platformy, celem wykrywania oszustw, nadużyć, użytku niezgodnego z prawem, naruszenia warunków korzystania z usługi .SWOOSH bądź prowadzenia postępowań wyjaśniających w takich sprawach oraz celem wypełniania nakazów sądowych, żądań organów rządowych oraz przepisów obowiązującego prawa.

Do ogólnych celów badawczych, analiz oraz doskonalenia działania Platformy

Wykorzystujemy dane dotyczące tego, jak odwiedzający korzystają z naszej Platformy, Produktów i Usług, celem doskonalenia i poprawy działania naszej Platformy, Produktów i Usług. 

Do innych celów

Możemy również wykorzystywać dane osobowe w inny sposób, o czym poinformujemy osobno w momencie ich gromadzenia, a w przypadkach, gdy jest to wymagane, zwrócimy się do Użytkownika o wyrażenie zgody.

Podstawa prawna

Przetwarzając dane osobowe Użytkowników, opieramy się na pewnych podstawach prawnych w zależności od rodzaju interakcji Użytkownika z naszą Platformą.

 • Gdy Użytkownik otrzymuje Produkty z naszej Platformy, potrzebne nam są jego dane osobowe celem realizacji zawartej z nim umowy.
 • Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika, gdy mamy na to jego zgodę.  W przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania jest zgoda Użytkownika, Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie.
 • Opieramy się także na innych podstawach prawnych, takich jak prawnie uzasadnione interesy przedsiębiorstwa, w celu przetwarzania informacji o skuteczności naszych kampanii marketingowych, Produktów, Usług i innych działań promocyjnych; w celu prowadzenia, doskonalenia i utrzymywania naszej działalności, Produktów i Usług; w celu ochrony praw, własności i bezpieczeństwa nas samych oraz innych osób; w celu komunikowania się z Użytkownikiem; do ogólnych celów badawczych i analiz. Przetwarzając dane osobowe w związku z naszymi prawnie uzasadnionymi interesami podejmujemy odpowiednie środki, aby interesy, którymi się kierujemy, nie były sprzeczne z interesami Użytkownika ani jego prawami i wolnościami, co na żądanie z chęcią wyjaśnimy.
 • Przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w celu wypełniania obowiązków nakładanych przez prawo; bądź ochrony żywotnych interesów Użytkownika. Przykładowo możemy przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu potwierdzenia jego tożsamości lub porównania jego danych z wykazami podmiotów objętych sankcjami.

6. UDOSTĘPNIANIE danych osobowych Użytkownika

            Udostępnianie danych przez Nike

Nike udostępnia dane osobowe Użytkowników, w tym dane należące do wskazanych wyżej kategorii, i może je ujawniać do celów biznesowych następującym podmiotom:

 • Spółki należące do Grupy: jednostki stowarzyszone spółki Nike, Inc. – do celów opisanych w poprzedniej części. 
 • Usługodawcy: usługodawcy przetwarzający dane osobowe w naszym imieniu, na przykład w ramach hostingu Platformy oraz zarządzania kontem Użytkownika i jego obsługi; weryfikacja tożsamości, sankcje i sprawdzanie zgodności z przepisami; wysyłanie wiadomości e-mail; udział w badaniach i analizach danych; świadczenie usług z zakresu bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom, w tym uwierzytelnianie dwuskładnikowe; oraz zarządzanie promocją marek i produktów.  Korzystając z usług usługodawców, zawieramy z nimi umowy nakładające na nich wymóg stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych celem ochrony danych osobowych Użytkowników. 
 • Partnerzy zewnętrzni Platformy: na przykład, jako że Nike sama nie oferuje portfeli NFT, celem osobnego utworzenia portfela NFT Użytkownika i przechowywania tam jego tokenów.
 • Inne podmioty zewnętrzne w niezbędnym zakresie: w celu (i) realizacji żądania organu rządowego, nakazu sądowego lub przepisu obowiązującego prawa; (ii) przeciwdziałania niezgodnemu z prawem wykorzystywaniu Platformy lub naruszeniu naszych warunków korzystania z usługi .SWOOSH i naszych zasad; (iii) obrony przed roszczeniami osób trzecich; oraz (iv) współpracy w zapobieganiu oszustwom lub w prowadzeniu czynności wyjaśniających (np. w sprawie fałszerstwa). 
 • Doradcy, przedstawiciele i instytucje finansowe:w tym w zakresie prawa, podatków, audytorzy, w zakresie ryzyka i zgodności z przepisami, notariusze oraz świadczący usługi wsparcia ciągłości działalności biznesowej.
 • Wszelkie inne podmioty zewnętrzne: jeśli Użytkownik wyraził na to zgodę.

Możemy również przekazywać dane osobowe użytkownika w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości bądź części naszej działalności lub aktywów (w tym w przypadku reorganizacji, odłączenia, rozwiązania lub likwidacji).

Szczegółowe informacje na temat transakcji NFT Użytkownika stanowią informacje powszechnie dostępne i są przechowywane w łańcuchu bloków Polygon w powiązaniu z adresami portfeli Polygon danego Użytkownika. Identyfikator Użytkownika jest w sposób jawny powiązany z adresem jego portfela.

Czy „sprzedajemy” dane osobowe?

Nie sprzedajemy danych osobowych. Nie sprzedajemy danych osobowych osób małoletnich poniżej 16. roku życia ani nie mamy wiedzy na temat takiej sprzedaży. 

            Udostępnianie informacji przez Użytkownika

Gdy Użytkownik korzysta z określonych funkcji naszej Platformy, na przykład tworzy konto, niektóre informacje, takie jak Identyfikator Użytkownika i uzyskane tokeny NFT, staną się publicznie dostępne.  Użytkownik może również udostępnić swoje dane, kontaktując się z działem obsługi klienta bądź czatując z nami lub z innymi Użytkownikami za pośrednictwem platformy zewnętrznej.

OCHRONA danych osobowych Użytkownika i ZARZĄDZANIE nimi

Szyfrowanie i bezpieczeństwo 

Celem zachowania bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników stosujemy szereg środków bezpieczeństwa o charakterze technicznym i organizacyjnym, w tym narzędzia do szyfrowania i uwierzytelniania. Jednak pomimo naszych działań żadna witryna internetowa, baza danych ani system nie są całkowicie bezpieczne ani odporne na ataki hakerów. Użytkownik może zadbać o bezpieczeństwo swoich danych osobowych, podejmując uzasadnione działania w celu ich ochrony przed nieupoważnionym ujawnieniem bądź niewłaściwym użyciem.

Przekazywanie danych osobowych Użytkownika za granicę

Dane osobowe gromadzone (lub przetwarzane) przez nas w związku z naszą Platformą będą przechowywane w USA i w innych krajach. Niektórzy odbiorcy danych, którym Nike przekazuje dane osobowe Użytkownika mogą znajdować się w krajach innych niż kraj, w którym dane osobowe Użytkownika zostały pierwotnie zebrane. Przepisy prawa obowiązujące w tych krajach mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony danych, co kraj, w którym Użytkownik dokonał przekazana danych. Niemniej jednak, gdy będziemy przekazywać dane osobowe Użytkowników odbiorcom w innych krajach, w tym USA, będziemy chronić te dane osobowe zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności i zgodnie z obowiązującym prawem.

Stosujemy szereg środków celem zapewnienia odpowiedniej ochrony przesłanych danych osobowych zgodnie z zasadami ochrony danych.

Przechowywanie danych osobowych Użytkownika

Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej Polityce prywatności (chyba że dłuższy okres ich przechowywania jest wymagany przez obowiązujące prawo). Zasadniczo oznacza to, że będziemy przechowywać dane Użytkownika dopóty, dopóki będzie miał u nas swoje konto.

7. PRAWA UŻYTKOWNIKA w odniesieniu do danych osobowych

Użytkownik ma prawo zażądać:

 • dostępu do swoich danych osobowych, które zgromadziliśmy na jego temat, w tym poszczególnych elementów tych danych;
 • ujawnienia informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania przez nas danych Użytkownika, w tym (a) kategorii danych osobowych, jakie gromadzimy na jego temat; (b) kategorii źródeł danych osobowych, jakie gromadzimy na jego temat; (c) celu biznesowego lub handlowego związanego z gromadzeniem danych osobowych Użytkownika; (d) kategorii dotyczących Użytkownika danych osobowych, jakie ujawniliśmy w celu biznesowym; oraz (e) kategorii podmiotów zewnętrznych, którym ujawniliśmy dane osobowe Użytkownika w celu biznesowym;
 • poprawienia danych osobowych, jeżeli są niekompletne lub niedokładne; oraz
 • usunięcia danych osobowych Użytkownika bądź ograniczenia ich wykorzystania w pewnych okolicznościach przewidzianych przepisami obowiązującego prawa.

Nie będziemy dyskryminować Użytkownika z powodu korzystania przezeń z przysługujących mu praw. 

Jeśli żądanie Użytkownika lub jego upoważnionego przedstawiciela dotyczące danych osobowych Użytkownika nie jest możliwe do spełnienia za pomocą ustawie użytkownika, należy skontaktować się z nami. Dane kontaktowe można znaleźć w poniższej części „Pytania i odpowiedzi”. Rozpatrzymy żądanie i skontaktujemy się z Użytkownikiem na adres poczty elektronicznej związany z kontem Użytkownika (Użytkownik musi mieć dostęp do tego konta poczty elektronicznej) albo poprosimy o podanie informacji odpowiadających temu, co mamy na temat Użytkownika w naszych systemach.  Zanim podejmiemy jakiekolwiek działania związane z żądaniem upoważnionego przedstawiciela Użytkownika, możemy wymagać weryfikacji tożsamości Użytkownika i potwierdzenia od upoważnionego przedstawiciela, że może działać w imieniu Użytkownika.

Jeżeli uzyskaliśmy zgodę Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, ma on prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Proszę wziąć pod uwagę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wykorzystywania i przetwarzania przez nas na podstawie zgody Użytkownika danych osobowych przed wycofaniem zgody.

W przypadkach, gdzie przetwarzamy dane osobowe Użytkownika w oparciu o nasz uzasadniony interes, Użytkownik ma prawo wyrazić sprzeciw przeciwko takiemu przetwarzaniu.  O ile nie będą istnieć istotne, uzasadnione przyczyny dla kontynuowania przetwarzania danych, które będą istotniejsze niż interes Użytkownika lub przysługujące mu prawa, oraz o ile przetwarzanie danych nie będzie konieczne dla ustanowienia, złożenia lub obrony w odniesieniu do roszczenia przed sądem. 

Rezygnacja z marketingu bezpośredniego. Można zrezygnować z marketingu bezpośredniego poprzez modyfikację subskrypcji e-mail, klikając łącze rezygnacji z subskrypcji albo postępując zgodnie z instrukcjami rezygnacji zamieszczonymi w wiadomości. Można skontaktować się z nami również za pomocą danych kontaktowych podanych poniżej.

8. PLIKI COOKIE i znaczniki pikselowe

Nike gromadzi informacje, które mogą obejmować dane osobowe pochodzące z przeglądarki albo urządzenia mobilnego Użytkownika w trakcie korzystania z Platformy. Wykorzystujemy wiele metod, takich jak pliki cookie i tagi pikselowe do gromadzenia tych informacji, do których należą między innymi (i) adres IP; (ii) unikatowy identyfikator plików cookie, informacje dotyczące plików cookie i informacje dotyczące tego, czy urządzenie Użytkownika ma oprogramowanie umożliwiające dostęp do określonych funkcji; (iii) unikatowy identyfikator wyrobu i rodzaj urządzenia; (iv) domena, typ przeglądarki i język; (v) system operacyjny i ustawienia systemu; (vi) państwo i strefa czasowa; (vii) wcześniej odwiedzane witryny internetowe; (viii) informacje dotyczące interakcji z naszą Platformą, takie jak historia przeglądania stron internetowych, zachowania dotyczące kliknięć i wskazane preferencje; oraz (ix) godziny uzyskiwania dostępu i odnośniki URL.

Osoby trzecie mogą również gromadzić informacje za pośrednictwem Platformy, używając do tego plików cookie, wtyczek podmiotów zewnętrznych i widżetów. Te osoby trzecie gromadzą dane bezpośrednio z przeglądarki internetowej albo urządzenia i przetwarzanie tych danych podlega ich własnym zasadom polityki.  Więcej informacji na temat tożsamości tych osób trzecich i ich zasad polityki można znaleźć poniżej.

Wykorzystujemy pliki cookie i tagi pikselowe, aby móc śledzić sposób korzystania z Platformy przez osoby fizyczne i zrozumieć ich indywidualne preferencje (takie jak wybór dotyczący kraju i języka). Umożliwia to nam świadczenie Usług i zwiększenie satysfakcji z usług online. Wykorzystujemy również pliki cookie i tagi pikselowe do uzyskania zagregowanych danych na temat ruchu na Platformie i interakcji oraz do identyfikacji trendów i uzyskiwania statystyk, które pozwalają ulepszyć naszą Platformę. Istnieją dwie ogólne kategorie plików cookie wykorzystywanych na naszej Platformie:

 • Funkcjonalne pliki cookie: Te pliki cookie są wymagane do korzystania z podstawowych funkcji witryny i dlatego zawsze są włączone. Obejmuje to pliki cookie, które umożliwiają zapamiętanie Użytkownika podczas eksplorowania naszej Platformy w ramach jednej sesji albo na żądanie z sesji na sesję. Umożliwiają one również w rozwiązywaniu kwestii związanych z bezpieczeństwem i przestrzeganiem regulacji.
 • Pliki cookie poprawiające wydajność: Te pliki cookie pozwalają nam poprawić funkcjonalność naszej Platformy poprzez śledzenie sposobów korzystania z niej. W niektórych przypadkach te pliki cookie mogą poprawić szybkość przetwarzania żądania Użytkownika i pozwalać nam na zapamiętywanie wybranych przez Użytkownika preferencji dotyczących witryny. Odrzucenie tych plików cookie może powodować powolne działanie witryny. 

W celu uzyskania kompleksowego i aktualnego podsumowania każdego podmiotu zewnętrznego uzyskującego dostęp do naszej przeglądarki internetowej (za pośrednictwem Platformy albo w inny sposób) zalecamy zainstalowanie specjalnie do tego zaprojektowanej wtyczki do przeglądarki internetowej.  Można również wybrać opcję ostrzegania przez komputer o każdym przesłaniu pliku cookie lub wyłączyć wszystkie pliki cookie. Dokonuje się tego za pomocą ustawień przeglądarki w każdej przeglądarce i w każdym urządzeniu, z którego Użytkownik korzysta. Każda przeglądarka jest nieco inna, dlatego należy zapoznać się z menu Pomoc przeglądarki, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo zmodyfikować pliki cookie. W przypadku wyłączenia plików cookie Użytkownik może nie mieć dostępu do wielu funkcji, które sprawiają, że nasza Platforma jest bardziej wydajna, i niektóre nasze Usługi nie będą funkcjonować prawidłowo.

9. KORZYSTANIE z Platformy .SWOOSH z użyciem Produktów i Usług podmiotów zewnętrznych

Nasza Platforma może umożliwić interakcje z innymi produktami i usługami cyfrowymi.  Nasza Platforma może zawierać łącza do innych (zewnętrznych) witryn internetowych i aplikacji dla wygody i informacji Użytkowników. Na przykład zachęcamy Użytkowników do czatu z nami albo między sobą za pomocą Twittera albo Instagrama.

Jeżeli Użytkownik postanowi połączyć swoje konto z kontem podmiotu zewnętrznego albo w inny sposób połączyć się albo wchodzić w interakcje z platformą podmiotu zewnętrznego, prawa Użytkownika w zakresie ochrony prywatności na tych platformach będą podlegać ich odpowiednim zasadom polityki, z którymi stanowczo zalecamy się zapoznać. W zakresie, w jakim wszelkie odwiedzane przez Użytkownika podlinkowane witryny internetowe albo wykorzystywane przez Użytkownika aplikacje nie stanowią własności ani nie są kontrolowane przez nas, nie odpowiadamy za ich treści, jakiekolwiek wykorzystanie witryn internetowych albo aplikacji ani za praktyki w zakresie ochrony prywatności tych witryn internetowych albo aplikacji.

10. ZMIANY w naszej polityce prywatności

Obowiązujące przepisy prawa i nasze praktyki zmieniają się z czasem. Jeżeli zdecydujemy się zaktualizować naszą politykę prywatności, opublikujemy te zmiany na naszej Platformie. Możemy poinformować Użytkownika również w inny sposób (np. zamieszczając oświadczenie na Platformie lub wysyłając powiadomienie) w związku z istotnymi zmianami w niniejszej polityce prywatności. Zachęcamy do przeczytania naszej polityki prywatności i zapoznawania się z informacjami na temat naszych praktyk.  

11. PYTANIA i opinie

Chętnie przyjmujemy pytania, uwag i wątpliwości na temat naszej polityki prywatności i praktyki w zakresie prywatności. W przypadku chęci przekazania informacji zwrotnych albo pytań bądź wątpliwości, albo gdy Użytkownik chce skorzystać ze swoich praw dotyczących danych osobowych, prosimy o kontakt pod adresem privacy@nike.com, pod numerem 1.800.806.6453 albo pod adresem Nike, Inc., One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, Stany Zjednoczone.  Ponadto można złożyć skargę do Organu ochrony danych w miejscu zamieszkania. 

Pliki cookie pomiotów zewnętrznych .SWOOSH 

W przypadku plików cookie podmiotów zewnętrznych należy zapoznać się z witrynami internetowymi i oświadczeniami tych podmiotów zewnętrznych. Staramy się, aby ta lista była aktualna, jednak ze względu na nieustannie zmienny charakter witryn internetowych i biorąc pod uwagę fakt, iż Nike nie ma kontroli ani wpływu na te podmioty zewnętrzne, lista ta może być nieprawidłowa albo nieaktualna.

Sieć

Domena

Dział

Polityka prywatności

Technologie Akamai

akamai.com

Funkcjonalne pliki cookie

https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement

NewRelic

nr-data.net

Poprawiające wydajność

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

Adobe

adobe.com

Poprawiające wydajność

https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Optimizely

optimizely.com

Poprawiające wydajność

https://www.optimizely.com/legal/privacy-policy

 

Agreement Type: 
Locales: 
UxIDs: 

User login