You are here

sv-SE .SWOOSH Privacy Policy

Primary tabs

.SWOOSH Integritetspolicy

Senast uppdaterad: NOVEMBER 2022

Av Integritetspolicyn framgår hur personuppgifter insamlas eller genereras (behandlas) av Nike, Inc. när du besöker eller använder .SWOOSH webbsidan på [https://www.swoosh.nike/] (“Sajten”), samt eventuella tjänster, egenskaper och funktioner som tillhandahålls via eller på .SWOOSH webbsidan (“Tjänster”), inklusive mottagande eller användning av eventuella icke-fungibla tokens (“NFT”) eller Digitalt Registrerade (“Produkter,” och gemensamt med Sajten och Tjänsterna “Plattformen”). Denna .SWOOSH Integritetspolicy och Nike Inc. Integritetspolicy [tillgänglig på https://www.nike.com] beskriver tillsammans hur dina personuppgifter används, delas och skyddas av Nike, vilka valmöjligheter du har med avseende på dina personuppgifter och hur du kan kontakta oss.  För landsspecifika bestämmelser ber vi dig vänligen besöka Nike Inc. Integritetspolicy [tillgänglig på https://www.nike.com].

 1. VEM har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter?
 2. VILKA Personuppgifter vi samlar in och NÄR?
 3. BARN
 4. VERKTYG för hantering av insamlade personuppgifter
 5. VARFÖR och HUR vi använder dina Personuppgifter?
 6. DELNING av dina personuppgifter
 7. DINA RÄTTIGHETER som avser dina personuppgifter
 8. COOKIES och pixeltaggar
 9. ANVÄNDNING av .SWOOSH-Plattformen med tredje parts Produkter och Tjänster
 10. ÄNDRINGAR i vår Integritetspolicy
 11. FRÅGOR och feedback

1. VEM har ansvaret för behandlingen av dina personuppgifter?

Nike, Inc. är ansvarig för att behandla dina personuppgifter och kallas “Nike,” “vår,” “vi,” eller “oss” inom ramen för denna Integritetspolicy.

2. VILKA Personuppgifter vi samlar in och NÄR?

Vi ber dig om vissa personuppgifter för att förse dig med de Produkter eller Tjänster du begär. Vi samlar exempelvis in personuppgifter när du besöker och använder vår Plattform; logga in på ditt Nike medlemskonto via .SWOOSH-webbsidan; kontakta vår kundservice eller chatta i annat fall med oss eller andra personer via en tredje parts plattform (exempelvis, Twitter, Instagram); eller registrera dig för att ta emot meddelanden från oss.

Dessa personuppgifter omfattar följande:

 • Identifiering eller Kundinformation: identifierare och kontaktuppgifter, inklusive ditt namn och din postadress; e-postadress; telefonnummer; födelsedatum; landsinformation; kön (i den mån detta framgår av dina Shoppinginställningar); inloggnings- och kontouppgifter, inklusive ditt lösenord och ditt unika Användarnamn; och ditt SwooshID NFT, vilket kan komma att innefatta ett medlemsnummer, tid och datum för anslutning till .SWOOSH-webbsidan, samt landsinformation; och
 • Preferensinformation: personliga preferenser inklusive dina marknadsförings- och cookiepreferenser.

Vi kan också komma att samla in personuppgifter när du öppnar ett konto eller genomför en transaktion för att verifiera din identitet eller uppfylla våra rättsliga förpliktelser. Dessa uppgifter omfattar:

 • Verifieringsinformation. Omfattar din Identifiering eller Kundinformation såsom namn och postadress; e-postadress; landsinformation; telefonnummer; och födelsedatum. Därutöver kan vi komma att erhålla personuppgifter från offentliga databaser och våra partners för identitetsverifiering i syfte att verifiera din identitet eller jämföra den med sanktionsförteckningar. Sådan information kan komma att omfatta din status på eventuella sanktionsförteckningar som förs av offentliga myndigheter.

Vi och våra partners samlar automatiskt in vissa uppgifter från din enhet eller webbläsare vid interagerande med vår Plattform. Ytterligare information om dessa förfaranden framgår av avsnittet “Cookies och Pixeltaggar” nedan i denna Integritetspolicy. Dessa uppgifter omfattar:

 • Internet eller annan information om nätverksaktivitet: typ av enhet; enhets-ID; information om cookies; IP-adress; tidigare besökt webbsida, i den mån den omfattades av Sajten; data som identifierar din webbläsare, version, och språk; land; och interaktioner med vår Sajt, inklusive sidvisningar och klickströmsdata.

Du behöver inte lämna samtliga personuppgifter som identifieras i denna Integritetspolicy för att använda vår Plattform eller för att interagera med oss. Vissa funktioner kommer emellertid inte att vara tillgängliga såvida du inte lämnar vissa personuppgifter. Om du väljer att inte lämna vissa personuppgifter kanske vi exempelvis inte kommer att kunna svara på dina förfrågningar, genomföra en transaktion med dig eller förse dig med marknadsföring som vi tror du skulle tycka var värdefull.  

3. BARN

Vår Plattform vänder sig inte till barn och vi samlar inte medvetet in personuppgifter online från barn under 13 år eller under den lagstadgade åldersgräns som gäller i landet där de är hemmahörande.

4. VERKTYG för hantering av Personuppgifterna vi samlar in

När du använder vår Plattform kan vi komma att tillhandahålla in-time meddelanden eller inhämta samtycke för särskilda förfaranden. Du kan ändra delar av din profilinformation genom att logga in på ditt konto och du kan avprenumerera från våra marknadsföringsmejl genom att klicka på länken “avprenumerera” som följer av dessa.  Du kan vidare kontakta oss i enlighet med vad som framgår nedan.

I många fall kommer din webbläsare eller mobila webbläsare att tillhandahålla ytterligare verktyg för att ge dig möjlighet att styra när din enhet samlar in eller delar vissa kategorier av personuppgifter. Din mobila enhet eller webbläsare kan exempelvis erbjuda verktyg som ger dig möjlighet att hantera användning av cookies eller platsdelning. Vi uppmuntrar dig att bekanta dig med och använda de verktyg som är tillgängliga i dina enheter.

Vänligen observera att din användning av särskilda funktioner på Plattformen ställer krav på att dina personuppgifter, inklusive plånboksadress, är föremål för kryptografisk överföring och lagras på den offentligt sökbara Polyglon-blockchainen. Vare sig Nike eller eventuell tredje part har rätt att kontrollera, ändra eller ta bort sådana uppgifter som offentliggjorts på Polyglon-blockchainen.

5. VARFÖR och HUR vi använder dina Personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter på följande sätt:

För att tillhandahålla egenskaperna på Plattformen, inklusive Produkter och Tjänster du ber om

När du använder vår Plattform använder vi dina personuppgifter för att tillhandahålla begärda Produkter och Tjänster, inklusive men inte begränsade till, att hjälpa dig granska, utforska eller erhålla Produkter; bekräfta eller verifiera äganderätt till NFT:ar; sända dig meddelanden som avser åtgärder på Plattformen; och lagring av dina Nike NFT:ar i din plånbok. Vi använder vidare information om dig eller Produkten du mottagit för att hjälpa dig lösa ett problem eller en fråga.

För att kommunicera information om vår Produkter och Tjänster och för andra marknadsföringsändamål

Vi kan komma att skicka dig marknadsföringsmeddelanden och nyheter angående Nikes Produkter, Tjänster och andra erbjudanden som kanske är av intresse för dig. Du kan när som helst avprenumerera genom att följa länken “avprenumerera” längst ned i våra mejl eller genom att kontakta oss i enlighet med vad som framgår nedan.

Direkt marknadsföring

Vi kan komma att använda kontaktuppgifterna från ditt konto för att skicka dig marknadsföringsmeddelanden om Nikes Produkter eller Tjänster där så medges av tillämplig lag (såvida du inte avprenumererat).

För att verifiera din identitet

Vi kan komma att använda din Verifieringsinformation för att verifiera din identitet. Vi kan vidare komma att använda din Verifieringsinformation för att jämföra den med sanktionsförteckningar och/eller andra liknande listor som utfärdats av USA och utländska myndigheter, eller där så krävs enligt lag.

För att driva, förbättra och upprätthålla vår verksamhet, våra Produkter och våra Tjänster

Vi använder personuppgifter som du lämnar till oss för att bedriva vår verksamhet. När du exempelvis mottar en Produkt kan vi använda sådana uppgifter för redovisning, revisionsgranskning och andra interna funktioner. Vi kan komma att använda personuppgifter om hur du använder våra Produkter och Tjänster för att förbättra din användarupplevelse och för att hjälpa oss diagnosticera tekniska- och serviceproblem och administrera vår Plattform.

För att skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet

Vi kan därutöver komma att använda personuppgifter om hur du använder vår Plattform för att förebygga, identifiera eller utreda bedrägeri, missbruk, lagstridig användning, eller intrång i våra .SWOOSH användarvillkor, och för att rätta oss efter domstolsbeslut, förfrågningar från myndigheter eller tillämplig lag.

För allmänna forsknings- och analysändamål och i syfte att förbättra Plattformen

Vi använder uppgifter om hur våra besökare använder vår Plattform, Produkter och Tjänster för att förbättra vår Plattform, våra Produkter och Tjänster.

Andra ändamål

Vi kan även komma att använda dina personuppgifter på andra sätt och lämnar ett särskilt meddelande vid tidpunkten för insamling och inhämtar ditt samtycke där så är nödvändigt.

Rättsliga grunder

För att behandla dina personuppgifter förlitar vi oss på vissa rättsliga grunder som är beroende av hur du interagerar med vår Plattform.

 • När du mottar Produkter från vår Plattform behöver vi dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig.
 • Vi behandlar dina personuppgifter när vi har ditt samtycke att göra det. När samtycke utgör den rättsliga grunden för vår behandling kan du när som helst återkalla sådant samtycke.
 • Vi förlitar oss vidare på andra rättsliga grunder såsom vårt berättigade intresse som en affärsverksamhet att behandla information om effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer, Produkter, Tjänster och andra marknadsföringsinitiativ; för att driva, förbättra och bibehålla vår verksamhet, våra Produkter och Tjänster; för att skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet; för att kommunicera med dig; och för allmänna forsknings- och analysändamål. Då vi behandlar personuppgifter för våra berättigade intressen vidtar vi lämpliga åtgärder för att säkerställa att de intressen vi eftersträvar är balanserade gentemot dina intressen, rättigheter och friheter. Vi förklarar gärna dessa för dig vid begäran.
 • Vi behandlar dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att skydda dina essentiella intressen. Vi kan exempelvis komma att behandla dina personuppgifter för att verifiera din identitet eller jämföra den mot sanktionsförteckningar.

6. DELNING av dina Personuppgifter

            Nikes delning

Nike delar dina personuppgifter, inklusive de kategorier som identifieras ovan, med och kan komma att röja sådana uppgifter för affärsändamål till:

 • Företag inom koncernen: Nike, Inc.s dotterbolag för de ändamål som framgår i avsnittet ovan. 
 • Tjänsteleverantörer: tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, för att exempelvis stå värd för Plattformen och hantera och underhålla ditt konto; genomföra eventuella sanktioner som rör verifiering av identitet och kontrollera efterlevnad; skicka ut e-post; ägna sig åt forsknings- och dataanalys; tillhandahålla tjänster avseende säkerhet och förebyggande av bedrägeri, inklusive tvåfaktorautentisering; och hantera märke och marknadsföring av produkter. När vi använder tjänsteleverantörer ingår vi avtal som ställer krav på sådana leverantörer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. 
 • Tredje part-partners av Plattformen: för att Nike exempelvis inte själv tillhandahåller NFT-plånböcker, för att separat etablera din NFT-plånbok och lagra dina NFT:ar.
 • Andra tredje parter i den mån så är nödvändigt: för att (i) uppfylla en begäran från en myndighet, ett domstolsbeslut eller tillämplig lag, (ii) förebygga olaglig användning av våra .SWOOSH-användarvillkor och våra policyer, (iii) försvara oss mot anspråk från tredje part samt (iv) hjälpa till med att förebygga bedrägerier eller med utredningar (t.ex. i samband med piratkopior). 
 • Rådgivare, agenter och finansinstitut:inklusive rättsliga-, skatterättsliga-, revisorer, risk och compliance, notarius publicus och supporttjänster för företagskontinuitet.
 • Någon annan tredje part: om du har givit ditt samtycke.

Vi kan också överföra personuppgifter vi har om dig för det fall vi säljer eller överför hela eller delar av vår verksamhet eller våra tillgångar (inklusive vid omorganisation, avknoppning, upplösning eller likvidation).

Uppgifterna som avser dina NFT-relaterade transaktioner utgör offentlig information och lagras på Polyglon-blockchainen i samband med dina Polyglon-plånboksadresser. Ditt Användarnamn identifieras offentligt med din plånboksadress.

“Säljer” vi Personuppgifter?

Vi säljer inte personuppgifter. Vi säljer inte, och har inte någon faktisk kännedom om eventuell försäljning av, personuppgifter som hänför sig till minderåriga under 16 års ålder. 

            Din delning

När du använder vissa funktioner på vår Plattform, såsom att skapa ett konto blir vissa uppgifter såsom ditt Användarnamn och NFT:ar du mottagit offentliga. Du kan också komma att dela personuppgifter när du kontaktar vår kundservice eller i annat fall chattar med oss eller andra användare via en tredje part-plattform.

SKYDD och HANTERING av dina Personuppgifter

Kryptering och säkerhet 

Vi vidtar en rad tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder inklusive kryptering och autentiseringsverktyg för att garantera dina personuppgifters säkerhet. Trots våra ansträngningar är ingen webbsida, databas eller system fullständigt säkert eller “hackersäker.” Du kan bidra till att garantera dina uppgifters säkerhet genom att vidta rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot obehörigt avslöjande eller felaktig användning.

Internationell överföring av dina Personuppgifter

De personuppgifter som vi samlar in (eller behandlar) inom ramen för vår Plattform kommer att lagras i USA och i andra länder. Vissa av de uppgiftsmottagare som Nike delar dina personuppgifter med kan vara belägna i andra länder än det land där dina personuppgifter ursprungligen samlades in. Lagarna i sådana länder ger eventuellt inte samma nivå av dataskydd som landet där du ursprungligen tillhandahöll dina personuppgifter. Trots detta kommer vi att skydda personuppgifterna så som beskrivs i denna integritetspolicy och i enlighet med gällande lagstiftning när vi överför dina personuppgifter till mottagare i andra länder, inklusive USA.

Vi vidtar en rad åtgärder för att säkerställa att dina överförda personuppgifter skyddas på ett adekvat sätt i enlighet med bestämmelser om dataskydd.

Lagring av dina Personuppgifter

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål som beskrivs i denna Integritetspolicy (såvida inte en längre lagringsperiod krävs enligt gällande lag). I allmänhet innebär detta att vi bevarar dina personuppgifter så länge som du behåller ditt konto.

7. DINA RÄTTIGHETER med avseende på dina Personuppgifter

Du har rätt att begära:

 • Åtkomst till dina personuppgifter, inklusive särskilda delar av personuppgifter som vi har samlat in om dig;
 • Avslöjande av information om vår insamling och användning av dina personuppgifter, inklusive (a) kategorier av personuppgifter vi samlar in om dig; (b) kategorier av källor till personuppgifter vi samlar in om dig; (c) vår affärsverksamhet eller kommersiella ändamål för insamling av dina personuppgifter; (d) kategorier av personuppgifter om dig som vi har avslöjat för affärsändamål; och (e) kategorier av tredje parter för vilka vi har avslöjat dina personuppgifter för ett affärsändamål;
 • Rättelse av dina personuppgifter om sådana är bristfälliga eller felaktiga; och
 • Borttagande eller begränsning av dina personuppgifter under vissa omständigheter i enlighet med vad som medges i tillämplig lag.

Vi diskriminerar inte dig för utövande av dessa rättigheter.

När du eller din behöriga företrädare har en begäran som avser dina personuppgifter som inte kan tillgodoses från dina kontoinställningar ber vi dig vänligen kontakta oss. Kontaktuppgifter kan hittas under avsnittet “Frågor och feedback” nedan. Vi verifierar din begäran antingen genom ett meddelande som sänts till den e-postadress som hänför sig till ditt konto (så du must ha tillgång till detta e-postkonto) eller genom att be dig att lämna information som matchar vad vi har för dig inom våra system. Innan vi kan vidta åtgärder som avser en begäran från din behöriga företrädare kan vi komma att ställa krav på verifiering av din identitet och underlag från den behöriga företrädaren som visar att hen får agera för din räkning.

Om vi har erhållit ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Vid återkallande av ditt samtycke ber vi dig vänligen observera att detta inte påverkar lagenligheten av din användning och behandlingen av dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke innan tidpunkten då du återkallar ditt samtycke.

När vi behandlar dina personuppgifter på grundval av vårt berättigade intresse har du rätt att invända mot sådan behandling. Vi hörsammar din begäran såvida vi inte har legitima och tvingande skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen och rättigheter, eller om vi måste fortsätta behandlingen av uppgifterna för etablering, utövande eller försvar av ett rättsligt anspråk.

Avprenumerering från direkt marknadsföring. Du kan avprenumerera från direkt marknadsföring genom att ändra dina e-postprenumerationer genom att klicka på länken avprenumerera eller genom att följa instruktionerna om avprenumerering som följer av meddelandet. Du kan också kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan.

8. COOKIES och Pixeltaggar

Nike samlar in information, som kan komma att omfatta personuppgifter, från din webbläsare eller mobila enhet när du använder vår Plattform. Vi använder olika metoder, t.ex. cookies och pixeltaggar, för att samla in dessa uppgifter som kan omfatta din (i) IP-adress, (ii) unik cookieidentifierare, cookieinformation och information om huruvida din enhet har programvara för åtkomst till vissa funktioner, (iii) unik enhetsidentifierare och enhetstyp, (iv) domän, typ av webbläsare och språk, (v) operativsystem och systeminställningar, (vi) land och tidszon, (vii) tidigare besökta webbplatser, (viii) information om din interaktion med vår Plattform (t.ex. webbhistorik, klickbeteende, inköp och angivna inställningar samt (ix) åtkomsttider och hänvisande webbadresser.

Tredje parter kan därutöver komma att samla in information via Plattformen genom cookies, tredje parts plug-ins och widgetar. Dessa tredje parter samlar in uppgifter direkt från din webbläsare eller enhet, och behandlingen av dessa uppgifter är föremål för deras egna integritetspolicyer. Ytterligare information om identiteten av dessa tredje parter och deras integritetspolicyer framgår nedan.

Vi använder cookies och pixeltaggar för att spåra enskilda personers användning av Plattformen och för att förstå enskildas inställningar (t.ex. valt land och språk). Detta ger oss möjlighet att tillhandahålla Tjänster som förbättrar online-upplevelsen. Vi använder också cookies och pixeltaggar för att erhålla sammanlagda data om Plattformtrafik- och interaktion, i syfte att identifiera trender och erhålla statistik, så att vi kan förbättra vår Plattform. Det finns i allmänhet två kategorier av cookies som används på vår Plattform:

 • Funktionella: Dessa cookies krävs för grundläggande funktioner och är därför alltid aktiverade. Dessa inkluderar cookies som gör det möjligt att bli ihågkommen när du utforskar vår Plattform under en enda session eller, om du begär det, från session till session. De hjälper även till i samband med säkerhetsfrågor och för efterlevnad av bestämmelser.
 • Prestandacookies: Dessa cookies gör det möjligt för oss att förbättra Plattformens funktionalitet genom att spåra användningen. I vissa fall förbättrar dessa cookies den hastighet med vilken vi kan behandla din begäran och ger oss möjlighet att komma ihåg inställningar som du har valt. Om du vägrar dessa cookies kan det leda till långsam webbplatsprestanda.

För en heltäckande och aktuell översikt över varje tredje parts åtkomst till din webbläsare (via Plattformen eller på annat sätt) rekommenderar vi att du installerar en webbläsar-plugin som har utvecklats för detta ändamål. Du kan också välja att låta din dator varna dig varje gång en cookie skickas eller också kan du välja att stänga av alla cookies. Detta gör du via webbläsarinställningarna i varje webbläsare och enhet du använder. Varje webbläsare skiljer sig åt från den andra, men i din webbläsares hjälpmeny finns information om hur du ändrar cookieinställningarna. Om du stänger av cookies kan det hända att du inte får åtkomst till många funktioner som gör vår Plattform mer effektiv och dessutom kommer vissa av våra Tjänster inte att fungera korrekt.

9. ANVÄNDNING av .SWOOSH-Plattformen med tredje parts Produkter och Tjänster

Vår Plattform kan komma att göra det möjligt för dig att interagera med vissa andra produkter och tjänster. Vår Plattform kan komma att tillhandahålla länkar till andra (tredje parts) webbsidor och appar för din bekvämlighet eller för att ge dig information. Vi välkomnar exempelvis användare att chatta med oss eller varandra via Twitter eller Instagram.

Om du väljer att ansluta ditt konto med ett tredje parts konto, eller i annat fall ansluta till, eller interagera med en tredje parts plattform, regleras dina rättigheter såvitt avser integritet på sådana plattformar av deras respektive policyer som vi å det bestämdaste uppmuntrar dig att granska. I den mån eventuella länkade webbsidor eller appar inte ägs eller kontrolleras av oss, är vi inte ansvariga för deras innehåll, eventuella användning av webbsidorna eller apparna, eller integritetsrutiner på sådana webbsidor eller appar.

10. ÄNDRINGAR i vår Integritetspolicy

Tillämplig lag och våra informationsrutiner förändras över tid. För det fall vi beslutar oss för att uppdatera vår Integritetspolicy, publicerar vi ändringarna på vår Plattform. Vi kan även komma att förse dig med ett tilläggsmeddelande (såsom genom att lägga till en förklaring till Plattformen eller sända dig ett meddelande), i samband med att vi gör väsentliga ändringar i denna Integritetspolicy. Vi rekommenderar å det bestämdaste att du läser denna Integritetspolicy och håller dig informerad om våra rutiner.

11. FRÅGOR och feedback

Vi tar gärna emot frågor, kommentarer och synpunkter avseende denna Integritetspolicy och integritetsförfaranden. För det fall du vill lämna feedback eller har frågor eller synpunkter eller vill utöva dina rättigheter såvitt avser dina personuppgifter, ber vi dig vänligen kontakta oss på privacy@nike.com, +1 800 806 6453 eller Nike, Inc., One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, USA. Du har också rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten där du har din hemvist.

.SWOOSH tredje parts cookies 

För tredje parts cookies hänvisar vi dig till sådana tredje parters webbsidor och förklaringar. Vi strävar efter att hålla denna lista uppdaterad. Med anledning av den icke-statiska naturen av webbsidor och med beaktande av att Nike saknar kontroll eller inverkan på dessa tredje parter kan det emellertid vara så att denna lista är oriktig eller inaktuell.

Nätverk

Domän

Funktion

Integritetspolicy

Akamai Technologies

akamai.com

Funktionella

https://www.akamai.com/legal/privacy-and-policies/privacy-statement

NewRelic

nr-data.net

Prestanda

https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

Adobe

adobe.com

Prestanda

https://www.adobe.com/privacy/policy.html

Optimizely

optimizely.com

Prestanda

https://www.optimizely.com/legal/privacy-policy

 

Agreement Type: 
Locales: 
UxIDs: 

User login