You are here

da-DK dotSWOOSH Terms of Service

Primary tabs

.SWOOSH-tjenestevilkår

Sidst opdateret: November 2022

Din adgang til eller brug af .SWOOSH-webstedet på [https://www.swoosh.nike/] (“webstedet”), samt alle tjenester, funktioner og funktionalitet, der leveres via eller på webstedet (benævnt “tjenesterne” og, sammen med webstedet benævnt “.SWOOSH-platformen”) er underlagt disse .SWOOSH-tjenestevilkår (“.SWOOSH-vilkårene”) og NIKE-{{agreement:termsOfUse:brugsvilkårene}} (sammen med .SWOOSH-vilkårene benævnt “vilkårene”). Vilkårene udgør en juridisk bindende aftale mellem dig og NIKE og dets tilknyttede selskaber (som vi kan henvise til som “NIKE”, “vi”, “os” eller “vores”) vedrørende din brug af .SWOOSH-platformen. Ved at klikke på et afkrydsningsfelt, en “Jeg accepterer”-knap eller på anden måde angive dit samtykke, når du tilmelder dig for at få adgang til eller bruge .SWOOSH-platformen, eller ved på anden måde at bruge .SWOOSH-platformen, accepterer du vilkårene.

Hvis der er en uoverensstemmelse mellem disse .SWOOSH-vilkår og NIKE-{{agreement:termsOfUse:brugsvilkårene}}, vil disse .SWOOSH-vilkår have forrang med henblik på din adgang til eller brug af .SWOOSH-platformen.  Uanset ovenstående begrænser intet i disse .SWOOSH-vilkår nogen af vores rettigheder i henhold til NIKE-{{agreement:termsOfUse:brugsvilkårene}} eller nogen yderligere vilkår, som de henviser til.

Vi kan foretage ændringer til disse vilkår fra tid til anden. Hvis vi foretager ændringer, underretter vi dig om sådanne ændringer, såsom ved at sende en e-mail, tilvejebringe en meddelelse gennem vores tjenester eller opdatere datoen øverst i disse vilkår. Medmindre vi siger andet i vores meddelelse, vil de ændrede vilkår træde i kraft med det samme, og din fortsatte brug af .SWOOSH-platformen, efter at vi tilvejebringer en sådan meddelelse, vil bekræfte din accept af ændringerne. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår, skal du stoppe med at bruge .SWOOSH-platformen. 

1.         Privatlivets fred

.SWOOSH-{{agreement:NvsPrivacyPolicy:privatlivspolitikken}} (“.SWOOSH-privatlivspolitikken”) supplerer Nikes {{agreement:privacyPolicy:privatlivspolitik}}, som sammen forklarer, hvordan vi indsamler, bruger, deler eller på anden måde behandler oplysninger om dig, når du bruger .SWOOSH-platformen.

2.         Berettigelse til adgang til .SWOOSH-platformen

Du er kun berettiget til at bruge .SWOOSH-platformen, hvis du har, eller opretter, en konto på nike.com-webstedet (din “Nike-konto”), der er i god status. 

Du skal også have, eller åbne, konti hos en eller flere tredjepartstjenesteudbydere af eksterne tjenester til hosting af digitale tegnebøger og behandling af kreditkortbetalinger, hvilket kan kræve, at du er mindst 18 år gammel.  Som beskrevet yderligere nedenfor kan du, uden en ekstern tegnebog eller muligheden for at foretage betalinger med kreditkort, muligvis ikke få adgang til .SWOOSH-platformen eller muligvis ikke bruge funktioner på .SWOOSH-platformen.

3.         Nike-konto; Nike-kontosikkerhed.

For at få adgang til og bruge .SWOOSH-platformen skal du tilmelde dig for at få adgang ved hjælp af din eksisterende Nike-konto.  Uden at begrænse dine forpligtelser i henhold til afsnit 1 i Nikes {{agreement:termsOfUse:brugsvilkår}} (grundlæggende regler), accepterer du at tilvejebringe nøjagtige oplysninger for at tilmelde dig, opretholde, aktivere funktionalitet eller som på anden måde anmodet i forbindelse med din adgang til eller brug af .SWOOSH-platformen eller nogen andre tjenester, der leveres af Nike. Du skal omgående opdatere disse oplysninger, hvis de ændrer sig.

Du er eneansvarlig for at opretholde sikkerheden af din Nike-konto og kontrol over alle brugernavne, adgangskoder eller andre koder, som du bruger til at få adgang til .SWOOSH-platformen og andre Nike-tjenester, der er tilgængelige i forbindelse med din Nike-konto. Du er ansvarlig for at overvåge din Nike-konto og for alle aktiviteter, der forekommer på din Nike-konto ved hjælp af dine kontooplysninger (herunder uautoriserede aktiviteter). Informér omgående Nike om al uautoriseret brug af din Nike-konto.  Du er ansvarlig for alt, der sker gennem din Nike-konto – med eller uden din tilladelse. I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, ER NIKE IKKE ANSVARLIG FOR ET TAB ELLER AKTIVITET, DER SKYLDES UAUTORISERET BRUG AF DIN NIKE-KONTO.

4.         Understøttede eksterne konti.

For at gennemføre din tilmelding til .SWOOSH-platformen og modtage dit .SWOOSH-id (som beskrevet nedenfor) eller digitale samlerobjekter (som defineret nedenfor), skal du knytte din Nike-konto til en understøttet ekstern digital tegnebogskonto (“understøttet ekstern konto”), der leveres af en godkendt tredjepartsleverandør (“understøttet leverandør”). Du må kun knytte én understøttet ekstern konto til din Nike-konto ad gangen. Understøttede leverandører, der kan levere en understøttet ekstern konto, identificeres under tilmeldingsprocessen. 

Vi har ikke på nogen måde noget tilhørsforhold til understøttede leverandører. Din brug af hver understøttet leverandørs produkter og tjenester er underlagt dennes gældende tjenestevilkår (sådanne vilkår benævnes de “understøttede leverandørvilkår”). Nike er ikke en part i disse understøttede leverandørvilkår, er ikke ansvarlig for nogen produkter eller tjenester, der leveres af en understøttet leverandør, og har ikke noget erstatningsansvar eller ansvar i forbindelse med de understøttede leverandørvilkår eller de understøttede leverandørprodukter eller -tjenester. Du er ansvarlig for at overholde alle gældende understøttede leverandørvilkår, og du bør gennemgå alle gældende understøttede leverandørvilkår, før du linker din understøttede eksterne konto.  Vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig for et tab, der opstår som følge af din brug af en understøttet leverandørs produkter og tjenester, herunder understøttede eksterne konti.

5.         .SWOOSH-id.

Du opretter dit .SWOOSH-id under eller efter tilmeldingsprocessen.  Dit .SWOOSH-id er et digitalt samlerobjekt (som den betegnelse er defineret nedenfor), der er underlagt {{agreement:NvsDigCollectible:vilkårene for digitale samlerobjekter}}, som du accepterer på tilmeldingstidspunktet, samt disse vilkår.  Som en del af oprettelsen af dit .SWOOSH-id, vil .SWOOSH-platformen gøre dig i stand til at spore, sammensætte eller på anden måde skabe et billede, design eller andet forfatterværk, der kan indarbejde forskellige ejendomsretligt beskyttede Nike-logoer, varemærker eller andet indhold til brug som en del af dit .SWOOSH-id (“id-designet”).  Som mellem dig og Nike ejes id-designet af Nike.  Du overdrager hermed alle rettigheder, adkomst og interesse i id-designet og alle intellektuelle ejendomsrettigheder i eller til id-designet til Nike.  For at undgå tvivl er id-designet ikke “brugerindhold”, som den betegnelse er defineret i Nike-{{agreement:termsOfUse:brugsvilkårene}}.  

.SWOOSH-id’et er et unikt digitalt samlerobjekt, der består af (a) et ikke-fungibelt, blockchain-baseret digitalt token (“NFT”) som, så længe det opbevares på en aktuel understøttet ekstern konto, der er knyttet til din Nike-konto, bruges som en del af din digitale identitet for din Nike-konto, og (b) en licens til at bruge id-designet som det relaterede indhold (som defineret nedenfor) for .SWOOSH-id’et i medfør af {{agreement:NvsDigCollectible:vilkårene for digitale samlerobjekter}} for .SWOOSH-id’et, så længe den tilknyttede NFT opbevares på en aktuel understøttet ekstern konto, der er knyttet til din Nike-konto.

Når du har tilmeldt dig .SWOOSH-platformen og oprettet dit .SWOOSH-id, overfører Nike dit .SWOOSH-id til din understøttede eksterne konto.  Uanset hvad der er angivet i {{agreement:NvsDigCollectible:vilkårene for digitale samlerobjekter}}, under “beta”-lanceringsperioden, som er efter Nikes eget skøn, må dit .SWOOSH-id og andre digitale samlerobjekter, der airdroppes eller oprettes af Nike, ikke overføres af dig i en periode efter at de er blevet overført til din understøttede eksterne konto.

6.         Digitale samlerobjekter

Erhvervelse. Tjenesterne kan give dig mulighed for at købe eller på anden måde modtage digitale samlerobjekter gennem .SWOOSH-platformen.  Hvert “digitale samlerobjekt” er et digitalt aktiv, der består af en NFT sammen med licensrettighederne til et tilknyttet digitalt forfatterværk eller andet indhold, uanset om det er ophavsretligt beskyttet eller kan beskyttes ophavsretligt, og uanset i hvilket format ethvert af de foregående er gjort tilgængelige (“relateret indhold”). Licensrettighederne for et relateret indhold, eventuelle begrænsninger af de pågældende licensrettigheder og andre vilkår og betingelser, der regulerer et digitalt samlerobjekt, som du køber eller modtager gennem tjenesterne, vil blive præsenteret for dig på købstidspunktet, og et link til de pågældende vilkår vil blive indlejret i metadataene for NFT’en (“vilkår for digitale samlerobjekter”).  Ved at erhverve et digitalt samlerobjekt gennem .SWOOSH-platformen accepterer du {{agreement:NvsDigCollectible:vilkårene for digitale samlerobjekter}} for det pågældende digitale samlerobjekt. 

Vi accepterer i øjeblikket kun betalinger i amerikanske dollars via vores tredjepartsbetalingsbehandler. Betalinger, der bruger andre fiat-valutaer eller kryptovalutaer, understøttes ikke.

Alle priser og betalingsvilkår er som angivet på .SWOOSH-platformen, og alle betalingsforpligtelser, som du pådrager dig, er bindende på købstidspunktet. Alle salg er endelige. Medmindre andet er påkrævet ved gældende lov, refunderer vi ikke noget køb.

Når du køber eller på anden måde erhverver digitale samlerobjekter gennem .SWOOSH-platformen, erklærer, garanterer, anerkender og accepterer du følgende:

a.   du erhverver digitale samlerobjekter udelukkende til forbrug i forbindelse med tjenesterne eller til din egen personlige samling, brug og fornøjelse, og ikke til distribution

b.   du erhverver ikke digitale samlerobjekter som en investering, og du har ingen forventning om økonomisk vinding eller fortjeneste som indehaver af digitale samlerobjekter

c.   du erhverver digitale samlerobjekter til egen brug og ikke med en aktuel hensigt om eller med henblik på at sælge digitale samlerobjekter til nogen anden person

d.   du vil ikke erhverve en egenkapital eller andet ejerskab eller juridisk interesse i Nike i kraft af at eje digitale samlerobjekter

e.   du vil ikke vise digitale samlerobjekter som en investering eller en mulighed for at opnå en økonomisk vinding eller fortjeneste

f.    du har en tilstrækkelig forståelse af funktionaliteten og egenskaberne af digitale samlerobjekter

g.   din erhvervelse og brug af digitale samlerobjekter overholder gældende love og forordninger i din retskreds, herunder, men ikke begrænset til, retsevne, forskriftsmæssige begrænsninger og offentlige samtykker

h.   du vil ikke bruge digitale samlerobjekter til et ulovligt formål eller til nogen form for væddemål eller hasardspil

i.    du vil overholde gældende skatteforpligtelser, der opstår som følge af din erhvervelse af digitale samlerobjekter.

Opbevaring af digitale samlerobjekter. Vi tilbyder ikke en hostet digital tegnebog på .SWOOSH-platformen eller opbevarer på anden måde eller tager i vores varetægt digitale samlerobjekter for dig eller nogen anden bruger. Du vil blive bedt om at knytte en understøttet ekstern konto, før du kan købe eller modtage digitale samlerobjekter gennem .SWOOSH-platformen.  Vi leverer alle digitale samlerobjekter, som du køber eller på anden måde erhverver fra os direkte til din understøttede eksterne konto.

Du er ansvarlig for at beskytte den adgangskode, der er tilknyttet din understøttede eksterne konto, og for at overholde de understøttede leverandørvilkår, der gælder for din understøttede eksterne konto. Du skal ikke forvente, at Nike kan genoprette digitale samlerobjekter for dig i tilfælde af, at du mister adgang til din understøttede eksterne konto eller under nogen andre omstændigheder.

7.         Tjenester, der kun er tilgængelige for bestemte ejere af digitale samlerobjekter

Visse tjenester kan udelukkende stilles til rådighed for ejeren af et bestemt digitalt samlerobjekt eller en kombination af et bestemt digitalt samlerobjekt.  Du kan blive bedt om at påvise ejerskab af den tilknyttede NFT for det relevante digitale samlerobjekt for at få adgang til disse tjenester. Uden at begrænse nogen anden ret til at opsige eller suspendere tjenester i henhold til disse vilkår, kan vi opsige din adgang til eller brug af disse tjenester i tilfælde af, at du overdrager det relevante digitale samlerobjekt til en anden person.  

8.         Kampagner

Alle airdrops, foræringer, præmielodtrækninger, konkurrencer, lotterier, undersøgelser, spil eller lignende kampagner (samlet benævnt “kampagner”), der er tilgængelige gennem eller i forbindelse med .SWOOSH-platformen eller i forbindelse med et digitalt samlerobjekt, som du er indehaver af, kan være underlagt regler, der er separate fra disse vilkår. Hvis du deltager i en kampagne, bedes du gennemgå de gældende regler samt .SWOOSH-{{agreement:NvsPrivacyPolicy:privatlivspolitikken}}. Hvis reglerne for en kampagne er i strid med disse vilkår, vil kampagnereglerne have forrang.

9.         Yderligere fordele

Produkter, indhold, kampagner eller tjenester, der gøres tilgængelige på .SWOOSH-platformen, kan være en “yderligere fordel” (som denne betegnelse er defineret i {{agreement:NvsDigCollectible:vilkårene for digitale samlerobjekter}}).  Hverken Nike eller nogen tredjepart har nogen forpligtelse til at give nogen yderligere fordele, og hverken Nike eller en tredjepart har noget ansvar eller erstatningsansvar for, som følge af eller i forbindelse med en yderligere fordel.

Alle digitale forfatterværker eller andet indhold, der gøres tilgængelige via .SWOOSH-platformen til en indehaver af et digitalt samlerobjekt, der er beregnet som en yderligere fordel, vil blive identificeret som sådan på .SWOOSH-platformen eller på tidspunktet for download. Ethvert sådant indhold gives i licens til dig, så længe du er indehaveren af det relevante digitale samlerobjekt i medfør af vilkårene for en licens, der præsenteres på tidspunktet for download, eller, hvis der ikke præsenteres sådanne vilkår, i medfør af de gældende {{agreement:NvsDigCollectible:vilkår for digitale samlerobjekter}} som relateret indhold for det pågældende digitale samlerobjekt. Alle andre digitale forfatterværker og andet indhold, der gøres tilgængelige via .SWOOSH-platformen er en del af tjenesterne, og du tildeles ingen licensrettigheder med hensyn til et sådant indhold.

10.       Suspendering af adgang til .SWOOSH-platformen;

Uden at begrænse vores rettigheder i henhold til NIKE-{{agreement:termsOfUse:brugsvilkårene}}, herunder afsnit 8 i NIKE-{{agreement:termsOfUse:brugsvilkårene}} (opsigelse), som gælder for din adgang til og brug af .SWOOSH-platformen, har vi ret til omgående at suspendere din Nike-konto, sætte din adgang til .SWOOSH-platformen på pause eller annullere den, eller lukke din Nike-konto, hvis vi efter eget skøn har mistanke om, at:

 • Din Nike-konto bruges til hvidvaskning af penge, til at undgå sanktioner eller til at deltage i ulovlig aktivitet.
 • Du har skjult eller tilvejebragt falske identifikationsoplysninger eller andre oplysninger.
 • Du har deltaget i svigagtig aktivitet.
 • Du har deltaget i transaktioner, aktiviteter eller adfærd, der overtræder disse vilkår.

Vi kan kræve, at du tilvejebringer yderligere oplysninger og dokumenter under visse omstændigheder, såsom efter anmodning fra en offentlig myndighed, som en gældende lov eller forordning foreskriver, eller for at undersøge en potentiel overtrædelse af disse vilkår eller {{agreement:NvsDigCollectible:vilkårene for digitale samlerobjekter}}. I sådanne tilfælde kan vi efter eget skøn deaktivere din adgang eller Nike-konto og blokere din evne til at tilgå .SWOOSH-platformen, indtil sådanne yderligere oplysninger og dokumenter behandles af os.  Hvis du ikke tilvejebringer fuldstændige og nøjagtige oplysninger som svar på en sådan anmodning, kan Nike nægte at genoprette din adgang til .SWOOSH-platformen eller tjenesterne.

Din adgang til og brug af .SWOOSH-platformen kan blive afbrudt fra tid til anden af enhver af flere årsager, herunder, uden begrænsning, udstyrssvigt, periodisk opdatering, vedligeholdelse eller reparation af .SWOOSH-platformen eller andre handlinger, som Nike efter eget skøn kan vælge at foretage.

11.       Forbudt adfærd og indhold

Ud over dine forpligtelser i henhold til NIKE-{{agreement:termsOfUse:brugsvilkårene}}, herunder afsnit 4 (Nikes adfærdskodeks for brugere), som gælder for din brug af .SWOOSH-platformen, må du ikke:

 •  overtræde en gældende lov, kontrakt, intellektuel ejendomsrettighed eller anden tredjepartsrettighed eller begå en skadevoldende handling, mens du bruger vores tjenester
 • bruge eller forsøge at bruge en anden brugers konto uden tilladelse fra den pågældende bruger og Nike
 • gøre krav på et brugernavn med henblik på at videresælge det, forvirre andre, udlede andres goodwill eller på anden måde deltage i hamstring af navne
 • efterligne eller på anden måde give et misvisende billede af dit tilhørsforhold til en person eller enhed
 • sælge, videresælge eller bruge vores tjenester kommercielt
 • distribuere spam, herunder ved at sende uønskede NFT'er til andre brugere
 • kopiere, gengive, distribuere, offentligt opføre eller offentligt vise alle eller dele af vores tjenester, undtagen som udtrykkeligt tilladt af os eller vores licensgivere
 • ændre vores tjenester, fjerne nogen meddelelser eller mærker om ejendomsrettigheder, eller på anden måde skabe afledte værker baseret på vores tjenester
 • omgå eller ignorere instruktioner, der kontrollerer adgang til tjenesten, herunder forsøg på at omgå hastighedsbegrænsende systemer ved at bruge flere API-nøgler, lede trafik gennem flere IP-adresser eller på anden måde sløre kilden til trafik, som du sender til os
 • bruge vores tjenester til andet end deres tilsigtede formål og på enhver måde, der kan forstyrre, afbryde, negativt påvirke eller forhindre andre brugere i fuldt ud at nyde vores tjenester, eller som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe vores tjenesters funktionsdygtighed på nogen måde
 • foretage reverse engineering af, duplikere, dekompilere, adskille eller afkode noget aspekt af tjenesterne, eller gøre noget, der kan afsløre kildekode eller omgå anvendte foranstaltninger for at forhindre eller begrænse adgang til en tjeneste, et område eller en kode til tjenesterne
 • forsøge at omgå nogen indholdsfiltreringsteknikker, som vi bruger eller forsøge at få adgang til en funktion eller et område på vores tjenester, som du ikke er autoriseret til at få adgang til
 • krænke eller overtræde andres intellektuelle ejendomsrettigheder eller nogen andre rettigheder
 • oprette eller vise ulovligt indhold, såsom indhold, der kan involvere seksuel udnyttelse af børn
 • bruge tjenesten til at deltage i prismanipulation, svig eller anden bedragerisk, vildledende eller manipulerende aktivitet
 • bruge datamining, robot, spider, crawler, scraper, script, browserudvidelse, offline-læser eller andre automatiserede midler eller grænseflader, der ikke er autoriseret af os til at få adgang til tjenesterne, udtrække data eller på anden måde forstyrre eller ændre visningen af tjenestesider eller funktionalitet
 • deltage i adfærd, der har den hensigt eller virkning, at et objekt eller en samling kunstigt vises øverst i søgeresultaterne, eller kunstigt at øge antallet af visninger, favoritter eller andre målinger, som vi kan bruge til at sortere søgeresultater
 • udvikle eller bruge applikationer, der interagerer med vores tjenester uden vores forudgående skriftlige samtykke
 • bruge vores tjenester til et ulovligt eller uautoriseret formål, eller deltage i, opfordre til eller fremme en aktivitet, der overtræder disse vilkår.

Håndhævelse af dette afsnit 11 sker efter vores skøn, og manglende håndhævelse af dette afsnit i nogle tilfælde udgør ikke et afkald på vores ret til at håndhæve det i andre tilfælde. Derudover skaber dette afsnit 11 ikke nogen privat ret til handling for en tredjepart eller en rimelig forventning om, at vores tjenester ikke vil indeholde noget indhold, der er forbudt i henhold til sådanne regler.

12.       Skadesløsholdelse, ansvarsbegrænsning, ansvarsfraskrivelse

Ansvarsbegrænsning, skadesløsholdelse. For at undgå tvivl gælder bestemmelserne i afsnit 9 i Nike-{{agreement:termsOfUse:brugsvilkårene}} (skadesløsholdelse/ansvarsbegrænsning) også for din adgang til og brug af .SWOOSH-platformen, herunder brug af tjenesterne.

Uden at begrænse noget i afsnit 9 i Nike-{{agreement:termsOfUse:brugsvilkårene}} (skadesløsholdelse/ansvarsbegrænsning), skal du i videst muligt omfang tilladt ved gældende lov skadesløsholde, forsvare og fritage Nike og vores datterselskaber og tilknyttede selskaber, og hver af vores respektive ledere, direktører, agenter, partnere og medarbejdere (individuelt og samlet benævnt “Nike-parterne”) for og mod alle tab, forpligtelser, krav, forlangender, skadeserstatninger, udgifter eller omkostninger (“krav”), der opstår som følge af eller i forbindelse med

a.   Din adgang til eller brug af .SWOOSH-platformen eller alle tjenester (herunder, uden begrænsning, digitale samlerobjekter, yderligere fordele, kampagne eller relateret indhold).

b.   Din feedback.

c.   Din overtrædelse af disse vilkår (herunder, uden begrænsning, vilkår og betingelser med hensyn til et digitalt samlerobjekt, kampagne, yderligere fordel eller relateret indhold) eller {{agreement:NvsDigCollectible:vilkårene for digitale samlerobjekter}}.

d.   Din overtrædelse, uretmæssige tilegnelse eller krænkelse af en intellektuel ejendom, privatlivets fred eller andre rettigheder tilhørende en anden person.

e.   Din brug af en understøttet ekstern konto.

f.    Din adfærd i forbindelse med vores tjenester.

Du skal samarbejde med Nike-parterne om at forsvare sådanne krav og betale alle gebyrer, omkostninger og udgifter i forbindelse med forsvar af sådanne krav (herunder, men ikke begrænset til, advokatsalærer). Nike-parter har kontrol over forsvaret eller forliget, efter Nikes eget valg, af et tredjepartskrav.

Ansvarsfraskrivelser. DIN BRUG AF .SWOOSH-PLATFORMEN OG TJENESTERNE ER PÅ EGET ANSVAR. UNDTAGEN SOM ELLERS TILVEJEBRAGT SKRIFTLIGT AF OS, LEVERES .SWOOSH-PLATFORMEN, TJENESTERNE, ALT INDHOLD I TJENESTERNE, OG ALT RELATERET INDHOLD, TREDJEPARTSINDHOLD, YDERLIGERE FORDEL OG DIGITALT SAMLEROBJEKT “SOM DET ER OG FOREFINDES” OG “SOM TILGÆNGELIGT” UDEN GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE. VI ERKLÆRER ELLER GARANTERER DERUDOVER IKKE, AT .SWOOSH-PLATFORMEN, TJENESTERNE, RELATERET INDHOLD, TREDJEPARTSINDHOLD, YDERLIGERE FORDELE ELLER DIGITALE SAMLEROBJEKTER ER NØJAGTIGE, FULDSTÆNDIGE, PÅLIDELIGE, AKTUELLE ELLER FEJLFRI. SELV OM VI FORSØGER AT GØRE DIN BRUG AF VORES TJENESTER SIKKER, KAN VI IKKE ERKLÆRE OG GARANTERE, OG ERKLÆRER OG GARANTERER IKKE, AT VORES TJENESTER ELLER SERVERE ER FRI FOR VIRUSSER ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. DU PÅTAGER DIG HELE RISIKOEN FOR KVALITETEN OG YDEEVNEN AF VORES TJENESTER.

VI ER IKKE ANSVARLIGE ELLER ERSTATNINGSANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR ET TAB OG PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR, OG ER IKKE ERSTATNINGSANSVARLIGE OVER FOR DIG FOR, ADGANG TIL ELLER BRUG AF ET RELATERET INDHOLD, TREDJEPARTSINDHOLD, YDERLIGERE FORDEL ELLER DIGITALT SAMLEROBJEKT, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ET TAB, SKADESERSTATNING ELLER KRAV, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF: (A) BRUGERFEJL, SÅSOM GLEMTE ADGANGSKODER, FORKERT OPBYGGEDE TRANSAKTIONER, FORKERT INDTASTEDE ADRESSER, (B) SERVERFEJL ELLER DATATAB, (C) ØDELAGTE TEGNEBOGSFILER, (D) UAUTORISERET ADGANG TIL APPLIKATIONER, ELLER (E) UAUTORISEREDE TREDJEPARTSAKTIVITETER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, BRUG AF VIRUSSER, PHISHING, BRUTEFORCING ELLER ANDRE METODER TIL ANGREB MOD WEBSTEDET ELLER GÆLDENDE BLOCKCHAIN.

DE DIGITALE SAMLEROBJEKTER ER IMMATERIELLE DIGITALE AKTIVER. DE EKSISTERER KUN I KRAFT AF EJERSKABSFORTEGNELSEN, DER OPRETHOLDES PÅ BLOCKCHAIN-NETVÆRKET. ENHVER OVERDRAGELSE AF KONTROL, DER KAN FOREKOMME I ET UNIKT DIGITALT AKTIV, SKER PÅ DET RELEVANTE BLOCKCHAIN-NETVÆRK.

De digitale samlerobjekter er i øjeblikket kun tilgængelige på Polygon Blockchain.  I tilfælde af, at du overfører et digitalt samlerobjekt til en digital tegnebog, der ikke er kompatibel med Polygon Blockchain, kan dit digitale samlerobjekt gå tabt, blive ødelagt eller på anden måde blive utilgængeligt for dig.

Ligesom fysiske samlerobjekter kan prisen på digitale samlerobjekter være underlagt udsving baseret på bredere branchetendenser og -meninger. Lovgivningsmæssige og forskriftsmæssige ændringer eller handlinger på statsligt, føderalt eller internationalt niveau kan have en negativ indvirkning på brugen, overdragelsen, udvekslingen og værdien af digitale samlerobjekter. I modsætning til kryptovalutaer og andre fungible digitale aktiver bruges digitale samlerobjekter og de tilknyttede NFT'er ikke til at foretage betalinger. Digitale samlerobjekter og tilknyttede NFT'er er ikke indbyrdes udskiftelige og kan ikke opdeles i mindre dele. Disse designfunktioner begrænser brugbarheden af digitale samlerobjekter eller tilknyttede NFT'er som en betalingsform eller erstatning for valuta. I stedet nydes digitale samlerobjekter som et digitalt aktiv, der kan samles på.

Selvom mange brugere ikke har nogen interesse i at skille sig af med deres digitale samlerobjekter, hvis du i sidste ende beslutter dig for i fremtiden at bytte eller sælge dit digitale samlerobjekt, forstår du, at dit digitale samlerobjekt er unikt, og værdien af dit digitale samlerobjekt er udelukkende afhængig af en anden persons interesse i dit unikke digitale samlerobjekt, og hvad vedkommende ville være villig til at bytte det for eller betale for at købe det. Du forstår, at værdien af dit unikke digitale samlerobjekt drives af mange faktorer uden for din kontrol og uden for vores kontrol, såsom en købers egen forbindelse og tilknytning til dit unikke digitale samlerobjekt, den generelle interesse i det relaterede indhold (som kan øges eller reduceres over tid), generel interesse i samlerobjekter (både fysiske og digitale) og mange andre faktorer. På baggrund af ovenstående faktorer forstår du, at der ikke er nogen garanti for, hvis du i sidste ende ønsker at sælge eller bytte dit unikke digitale samlerobjekt, at du vil kunne finde en køber til det eller en person med hvem du kan bytte dit digitale samlerobjekt, og hvis du kan finde en køber eller en person til at bytte med, er der ingen garanti for, at værdien af det, du modtager, eller den pris, du modtager, vil være højere eller lavere på noget tidspunkt sammenlignet med det du opfatter som din værdi, eller det, du brugte eller byttede med for at få dit digitale samlerobjekt.

Enhver fremtidig værdi af et digitalt samlerobjekt er ikke noget, som vi eller nogen tredjepart kan kontrollere eller vil forsøge at kontrollere eller påvirke. Vi er ikke ansvarlige for tab, der lides på grund af sårbarhed eller enhver form for fejl, unormal adfærd af software (f.eks. tegnebog, smart kontrakt), den gældende blockchain eller anden tredjepartstjeneste eller -infrastruktur, herunder understøttede eksterne konti og understøttede leverandører, eller nogen andre funktioner i digitale samlerobjekter. Vi er ikke ansvarlige for tab, der lides på grund af forsinkede indberetninger fra udviklere eller repræsentanter (eller slet ingen indberetninger) af problemer med den gældende blockchain, der understøtter digitale samlerobjekter, herunder forgreninger, tekniske nodeproblemer eller andre problemer med tab af midler som følge heraf.

I nogle tilfælde integrerer vi direkte med tredjeparter, herunder, men ikke begrænset til, online-forhandlerplatforme, mailinglisteplatforme og sociale medieplatforme (“tredjeparts-API’er”). Vi har ingen kontrol over den oppetid og funktionalitet, der gøres tilgængelig via tredjeparts-API’er, og som sådan kan visse aspekter af .SWOOSH-platformen blive genstand for et udfald uden for vores kontrol, og visse aspekter af .SWOOSH-platformens funktionalitet kan blive påvirket af ændringer af funktioner, der gøres tilgængelige gennem tredjeparts-API’er.

.SWOOSH-platformen kan blive genstand for fejl og mangler.  Du er eneansvarlig for at evaluere enhver kode, der leveres af .SWOOSH-platformen. .SWOOSH-platformen kan opleve cyberangreb, uventede stigninger i aktivitet eller andre driftsmæssige eller tekniske problemer, der kan forårsage afbrydelser eller forsinkelser. Du accepterer risikoen for svigt af .SWOOSH-platformen som følge af uventede eller øgede tekniske problemer, herunder dem som følger af sofistikerede angreb, og du accepterer ikke at holde os ansvarlige for relaterede tab.

13.       Tvister, gældende lov, yderligere vilkår

For at undgå tvivl gælder bestemmelserne i afsnit 10 i NIKE-{{agreement:termsOfUse:brugsvilkårene}} (tvister/yderligere vilkår), herunder uden begrænsning, lovvalgsbestemmelser, også for din adgang til og brug af .SWOOSH-platformen og disse supplerende vilkår.

14.       Ændring og opsigelse af vores tjenester

Uden at begrænse vores forpligtelser i henhold til afsnit 8 i NIKE-{{agreement:termsOfUse:brugsvilkårene}} (opsigelse), som gælder for din adgang til og brug af .SWOOSH-platformen, forbeholder vi os ret til at ændre .SWOOSH-platformen eller til at suspendere eller stoppe levering af alle eller dele af vores tjenester til enhver tid. Du har også ret til at stoppe med at bruge .SWOOSH-platformen til enhver tid. Vi er ikke ansvarlige for et tab eller en skade relateret til din manglende evne til at få adgang til eller bruge vores .SWOOSH-platform eller tjenester.

15.       Vilkårenes uafhængighed

Hvis en bestemmelse eller en del af en bestemmelse i disse .SWOOSH-vilkår er ulovlig, ugyldig eller uden retskraft, anses den pågældende bestemmelse eller del af bestemmelsen for at kunne adskilles fra disse .SWOOSH-vilkår og påvirker ikke gyldigheden og retskraften af nogen resterende bestemmelser.

16.       Forholdet mellem disse vilkår og vilkårene for digitale samlerobjekter

Hvis du overtræder en forpligtelse i henhold til {{agreement:NvsDigCollectible:vilkårene for digitale samlerobjekter}}, herunder uden begrænsning, en forpligtelse til at foretage betalinger til Nike, skal en sådan overtrædelse udgøre et brud på disse vilkår.

17.       Diverse

Nikes undladelse af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår fungerer ikke som et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Afsnitstitlerne i disse vilkår er kun for bekvemmelighed og har ingen juridisk eller kontraktmæssig virkning. Medmindre andet er angivet heri, er disse vilkår udelukkende beregnet til fordel for parterne og er ikke beregnet til at tildele tredjemandsløftet til en anden person eller enhed. Du accepterer, at kommunikation og transaktioner mellem os kan udføres elektronisk. Disse vilkår kan ikke overdrages, tildeles eller uddelegeres af dig, ved lov eller på anden måde, uden vores forudgående skriftlige samtykke, og ethvert forsøg på overdragelse, tildeling eller uddelegering uden et sådant samtykke vil være ugyldigt og uden kraft og effekt. Vi kan frit overdrage, tildele eller uddelegere disse vilkår eller vores tjenester, helt eller delvist, uden dit forudgående skriftlige samtykke.

Agreement Type: 
Locales: 

User login