You are here

da-DK dotSWOOSH Terms of Service

Primary tabs

.SWOOSH-TJENESTEVILKÅR

Sidst opdateret: Maj 2024

Disse tjenestevilkår (“vilkår”) gælder for din adgang til og brug af .SWOOSH-webstedet, der findes på https://www.swoosh.nike/ (eller eventuelle efterfølgende links) og alle tilknyttede websider, websteder og sociale mediesider ("webstedet"), eventuelle tilknyttede mobilapplikationer (hver især benævnt en “app”), eventuelle produkter, der stilles til rådighed via webstedet eller eventuel app (“produkter”), og eventuelle onlinetjenester, der stilles til rådighed via webstedet eller eventuel app, (herunder webstedet og appen og køb af produkter, samlet benævnt “.SWOOSH-tjenesterne”), i hvert enkelt tilfælde i det omfang, det leveres af eller på vegne af Nike Virtual Studios, Inc. eller dets tilknyttede selskaber ("Nike", “vi”, “vores” eller “os”). 

Bemærk, at hvis du er bosiddende i Den Europæiske Union (EU) eller Storbritannien, vil de yderligere vilkår i bilag 1 (“vilkår, der er specifikke for EU/Storbritannien”) gælde for dig.

Salgsvilkårene (herunder den begrænsede garanti, der er angivet deri), der henvises til i afsnit 6(e), gælder for alle produkter, som du køber.  Hvis du ikke accepterer disse vilkår, skal du ikke bruge nogen .SWOOSH-tjenester.

Vi kan angive, at der gælder andre eller yderligere vilkår, betingelser, retningslinjer, politikker eller regler i forbindelse med nogle af .SWOOSH-tjenesterne ("supplerende vilkår").  Eventuelle supplerende vilkår bliver en del af din aftale med os, hvis du bruger de relevante .SWOOSH-tjenester, og hvis der er en uoverensstemmelse mellem disse vilkår og de supplerende vilkår, skal de supplerende vilkår være gældende for den pågældende uoverensstemmelse.

Vi kan foretage ændringer til disse vilkår.  Ovenstående "Sidst opdateret"-dato angiver, hvornår disse vilkår sidst blev ændret.  Hvis vi foretager fremtidige ændringer, kan vi underrette dig om sådanne ændringer, såsom ved at sende en e-mail, tilvejebringe en meddelelse gennem .SWOOSH-tjenesterne eller opdatere datoen øverst i disse vilkår.  De ændrede vilkår træder i kraft med det samme, og din fortsatte brug af .SWOOSH-tjenesterne bekræfter din accept af de ændrede vilkår. Hvis du ikke accepterer de ændrede vilkår, skal du omgående ophøre med at bruge eventuelle .SWOOSH-tjenester.

1.      Dine oplysninger

Du kan tilvejebringe visse oplysninger for Nike i forbindelse med din adgang til eller brug af vores .SWOOSH-tjenester, eller vi kan på anden måde indsamle visse oplysninger om dig, når du tilgår eller bruger vores .SWOOSH-tjenester.  Du accepterer at modtage e-mails, sms'er og andre former for kommunikation fra Nike via .SWOOSH-tjenesterne ved hjælp af e-mailadressen eller andre kontaktoplysninger, som du tilvejebringer i forbindelse med .SWOOSH-tjenesterne.  Du garanterer, at eventuelle oplysninger, som du tilvejebringer for Nike i forbindelse med .SWOOSH-tjenesterne, er nøjagtige.

For oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger, deler og på anden måde behandler oplysninger om dig, bedes du se vores {{agreement:NvsPrivacyPolicy:.SWOOSH-databeskyttelsespolitik}}.

2.     Berettigelse og brugsbegrænsninger

(a)    Nike-konto.  For at få adgang til eller bruge .SWOOSH-tjenesterne: (i) skal du have eller oprette en konto på nike.com-webstedet (hver især benævnt en “Nike-konto”), (ii) skal du overholde alle vilkår og betingelser, der gælder for din Nike-konto, og (iii) må din konto ikke være blevet opsagt eller være suspenderet på nuværende tidspunkt.

(b)    Retskreds.  Du må kun bruge .SWOOSH-tjenesterne i retskredse, der er autoriseret af Nike.  Brug af .SWOOSH-tjenester er på nuværende tidspunkt kun autoriseret i USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Spanien, Italien, Polen, Luxembourg, Belgien, Tjekkiet, Østrig, Slovenien, Ungarn, Irland, Danmark, Portugal, Finland, Grækenland, Holland og Sverige (samlet benævnt de “autoriserede territorier”).  Specifikke produkter kan være underlagt yderligere begrænsninger på retskredse, hvor de kan købes eller leveres. 

(c)     Sanktionerede lande eller personer.  For at få adgang til eller bruge .SWOOSH-tjenesterne må du ikke: (i) være beliggende eller bosiddende i et land, der er underlagt en amerikansk regeringsembargo, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et “terroriststøttende” land (“retskreds underlagt embargo”), eller (ii) være underlagt eventuelle sanktioner administreret af en myndighed i den amerikanske regering eller FN, eller være opført på eventuel amerikansk regeringsliste over forbudte eller begrænsede parter.

(d)    Tredjepartstjenester; Aldersbegrænsninger.  Visse .Swoosh-tjenester kræver, at du har, eller opretter, en konto hos en eller flere tredjepartstjenesteudbydere, hvilket kan kræve, at du er mindst 18 år gammel.  Som beskrevet yderligere nedenfor kan du, uden en ekstern tegnebog eller muligheden for at foretage betalinger med kreditkort, hverken købe eller modtage digitale samlerobjekter.

(e)    Brug og deling.  Du må kun bruge .SWOOSH-tjenesterne til personlige, familiemæssige eller husholdningsmæssige formål og under ingen omstændigheder til nogen form for kommerciel brug.  Du må ikke dele, udleje, lease eller på anden måde give eventuel tredjepart tilladelse til at bruge, eller bruge på vegne af eventuel tredjepart, nogen .SWOOSH-tjenester eller din .SWOOSH-konto (som defineret nedenfor).

(f)      Ingen erhvervskunder. Webstedet, appen og .Swoosh-tjenesterne er udelukkende beregnet til: (i) Nikes salg af produkter direkte til slutforbrugere. Derfor er det strengt forbudt at købe produkter til videresalg. Køb til videresalg betyder køb af produkter af en person, der videresælger eller har til hensigt at videresælge produkterne til andre (forbrugere, virksomheder eller eventuel tredjepart). Hvis Nike har rimelig grund til at tro, at du er involveret i køb med henblik på videresalg, forbeholder Nike sig ret til at træffe eventuelle foranstaltninger mod dig, herunder, uden begrænsning, at begrænse salg til dig, annullere dine ordrer og/eller suspendere eller lukke din .SWOOSH-konto (som defineret nedenfor).

Du garanterer, at du opfylder alle berettigelseskrav.  Vi kan efter eget skøn nægte at give dig adgang til .SWOOSH-tjenesterne og/eller suspendere eller opsige din adgang til .SWOOSH-tjenesterne, hvis du ikke opfylder eventuelle berettigelseskrav.

3.    Tilmelding

(a)    Konto.  For at få adgang til eller bruge .SWOOSH-tjenesterne, skal du tilmelde dig en konto (din “.SWOOSH-konto”) ved hjælp af din eksisterende Nike-konto.  Du accepterer at tilvejebringe nøjagtige oplysninger for at tilmelde dig, opretholde, eller aktivere funktionalitet, eller som på anden måde påkrævet i forbindelse med oprettelsen af din .SWOOSH-konto og eventuel adgang til eller brug af .SWOOSH-tjenesterne.  Du skal omgående opdatere disse oplysninger, hvis de ændrer sig.  Vi forbeholder os ret til at afvise, kræve, at du ændrer, eller tilbagekalde brugernavne, herunder på vegne af virksomheder eller enkeltpersoner, der har retskrav, herunder varemærkerettigheder i de pågældende brugernavne.

(b)    Sikkerhed.  Du er eneansvarlig for at opretholde sikkerheden af din .SWOOSH-konto og kontrol over eventuelle brugernavne, adgangskoder eller andre koder, som du bruger til at få adgang til din .SWOOSH-konto eller eventuelle .SWOOSH-tjenester.  Du er ansvarlig for at overvåge din .SWOOSH-konto og brugen af dine kontooplysninger (herunder uautoriserede aktiviteter).  Informér straks Nike, hvis du opdager eller har mistanke om, at nogen har erhvervet dine brugeroplysninger eller tilgået din .SWOOSH-konto uden din tilladelse.  Du er ansvarlig for alt, der sker gennem din .SWOOSH-konto – med eller uden din tilladelse.  I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOVGIVNING, ER NIKE IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELT TAB ELLER AKTIVITET SOM FØLGE AF UAUTORISERET BRUG AF DIN .SWOOSH-KONTO.

(c)     Eksterne konti.  For at modtage eller købe eventuelt digitalt samlerobjekt, herunder dit .SWOOSH-id (som beskrevet nedenfor), skal du knytte din .SWOOSH-konto til en understøttet ekstern digital tegnebogskonto (“ekstern tegnebog”), der leveres af en godkendt tredjepartsudbyder (“ekstern tegnebogsudbyder”).  Du må kun knytte én ekstern tegnebog til din .SWOOSH-konto ad gangen, medmindre andet angives af Nike.  Eksterne tegnebogsudbydere, der er autoriseret til at levere eksterne tegnebøger, identificeres under tilmeldingsprocessen. 

Nike har ikke noget tilhørsforhold til de eksterne tegnebogsudbydere.  Din brug af hver ekstern tegnebogsudbyders produkter og tjenester er underlagt dennes gældende tjenestevilkår (sådanne vilkår benævnt “udbydervilkårene”).  Selvom Nike kan være en tredjepartsbegunstiget af visse af udbydervilkårene, er Nike ikke en part i udbydervilkårene, er ikke ansvarlig for eventuelle produkter eller tjenester, der leveres af eventuel ekstern udbyder, og har intet erstatningsansvar eller ansvar i forbindelse med udbydervilkårene, de eksterne tegnebøger eller eventuelle andre produkter eller tjenester tilhørende den eksterne tegnebogsudbyder.  Du er ansvarlig for at overholde eventuelle gældende udbydervilkår, og du bør gennemgå alle gældende udbydervilkår, før du tilknytter din eksterne tegnebog.  Vi er ikke erstatningsansvarlige over for dig for et tab, der opstår som følge af din brug af en ekstern tegnebogsudbyders produkter eller tjenester, herunder eventuelle eksterne tegnebøger.

(d)    .SWOOSH-id.  Som en del af ,SWOOSH-tjenesterne, med forbehold for alle berettigelseskrav og andre krav, kan du: (i) samle eller på anden måde skabe et billede, design eller andet forfatterværk, der kan indarbejde forskellige af Nikes ejendomsretligt beskyttede logoer, varemærker eller andet indhold (“id-designet”), og (ii) oprette et brugernavn, der vil blive knyttet til din .SWOOSH-konto (“brugernavn”).  .SWOOSH-tjenester bruger id-designet og brugernavnet til at oprette dit digitale .SWOOSH-id-samlerobjekt (.SWOOSH-id). Når du har oprettet din .SWOOSH-konto og oprettet dit .SWOOSH-id, overfører Nike dit .SWOOSH-id til din eksterne tegnebog.

Som mellem dig og Nike ejes id-designet af Nike.  Du overdrager hermed alle rettigheder, adkomst og interesse, som du måtte have i eller til id-designet og alle intellektuelle ejendomsrettigheder i eller til id-designet til Nike.  Med hensyn til brugernavnet anerkender og accepterer du, at du ikke har noget ejerskab over eller ejendomsrettigheder til eventuelt brugernavn (uanset om det er i brug af en anden bruger eller ej), og at eventuelt brugernavn kan ændres, fjernes, genbruges eller anvendes til andet formål af Nike efter eget skøn.  Selvom hverken id-designet eller brugernavnet er "brugerindhold" med henblik på afsnit 4(b) nedenfor, er id-designet og brugernavnet underlagt og skal overholde afsnit 4(c) nedenfor.

Dit .SWOOSH-id er underlagt disse vilkår samt de gældende vilkår for digitale samlerobjekter (som defineret nedenfor), som du accepterer på tilmeldingstidspunktet.  Dit .SWOOSH-id er et solebound digitalt samlerobjekt (som defineret i de gældende vilkår for digitale samlerobjekter), der består af: (a) et ikke-fungibelt, blockchain-baseret digitalt token (“NFT”) som, så længe det opbevares i den eksterne tegnebog, der er knyttet til din .SWOOSH-konto, bruges som en del af din digitale identitet for din .SWOOSH-konto, og (b) en licens til at bruge id-designet, brugernavnet og andet relateret indhold (som defineret nedenfor) for .SWOOSH-id’et i medfør af vilkårene for digitale samlerobjekter for .SWOOSH-id’et, så længe den tilknyttede NFT opbevares i en ekstern tegnebog, der er knyttet til din .SWOOSH-konto.

4.      Brugerindhold

(a)    Generelt.  .SWOOSH-tjenesterne kan give dig og andre brugere mulighed for at oprette, opslå, opbevare og dele indhold, herunder anmeldelser, meddelelser, tekst, fotos, billeder, videoer, software og andre materialer (samlet benævnt “brugerindhold”).  Når du opslår eller på anden måde deler brugerindhold på eller gennem vores .SWOOSH-tjenester, forstår du, at dit brugerindhold og eventuelle tilknyttede oplysninger (såsom dit brugernavn eller profilbillede) kan være synlige for andre.  Hvis du vælger at gøre nogen af dine oplysninger offentligt tilgængelige via .SWOOSH-tjenesterne, gør du det på egen risiko.

(b)    Ejerskab; Licens.  Bortset fra den licens, du tildeler nedenfor, som mellem dig og Nike, bevarer du alle rettigheder i og til dit brugerindhold, eksklusive eventuel del af .SWOOSH-tjenesterne, der er inkluderet i dit brugerindhold.  Du tildeler Nike og vores slutbrugere en evig, uigenkaldelig, ikke-eksklusiv, royalty-fri, verdensomspændende, fuldt betalt, og underlicenserbar (gennem flere niveauer) licens til at bruge, gengive, ændre, tilpasse, udgive, oversætte, skabe afledte værker af, distribuere, offentligt eller på anden måde udføre og vise, og udnytte dit brugerindhold og eventuelt navn, brugernavn eller lighed, der leveres i forbindelse med dit brugerindhold i alle medieformater og -kanaler, der nu kendes eller senere udvikles, uden kompensation til dig eller eventuel tredjepart.   Du giver hermed uigenkaldeligt afkald på eventuelle "moralske rettigheder" eller andre rettigheder med hensyn til tilskrivning af forfatterskab eller integritet af materialer vedrørende brugerindhold, som du måtte have i henhold til gældende lovgivning eller i henhold til enhver retsteori.

(c)     Forbud.  Du må ikke oprette, opslå, opbevare eller dele eventuelt brugerindhold, for hvilket du ikke har alle de nødvendige rettigheder til at tildele os licensen beskrevet ovenfor, og du garanterer, at dit brugerindhold og vores brug af et sådant brugerindhold som tilladt i henhold til disse vilkår ikke krænker eventuel person eller enheds rettigheder, herunder eventuelle tredjepartsrettigheder, eller forårsager skade på eventuel person eller enhed.  Du må ikke oprette, opslå, opbevare eller dele eventuelt brugerindhold, der:

               i.            Er ulovligt, injurierende, ærekrænkende, obskønt, pornografisk, uanstændigt, sjofelt, antydende, chikanerende, hadefuldt, truende, invaderende i forhold til privatlivets fred eller omtalerettigheder, krænkende, inflammatorisk eller svigagtigt,

             ii.            Ville udgøre, tilskynde til eller give instrukser om, en strafbar handling, krænke enhver parts rettigheder eller på anden måde skabe erstatningsansvar eller overtræde lokal, statslig, national eller international lovgivning,

           iii.            Kan krænke eventuelt patent, varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret eller anden intellektuel eller ejendomsret tilhørende enhver part,

           iv.            Indeholder eller skildrer eventuelle udsagn, bemærkninger eller påstande, der ikke afspejler dine ærlige synspunkter og oplevelser,

             v.            efterligne eller give et misvisende billede af dit tilhørsforhold til enhver person eller enhed,

           vi.            Indeholder eventuelle uopfordrede kampagner, politiske kampagner, annoncering eller opfordringer,

          vii.            Indeholder eventuelle private eller personlige oplysninger tilhørende en tredjepart uden en sådan tredjeparts samtykke,

        viii.            Indeholder virusser, korrumperede data eller andre skadelige, forstyrrende eller destruktive filer eller indhold, eller

            ix.            Efter vores eget skøn er stødende, begrænser eller hæmmer enhver anden person i at bruge eller nyde godt af vores .SWOOSH-tjenester, eller kan udsætte Nike eller andre for eventuel skade eller erstatningsansvar af enhver art.

(d)    Håndhævelse.  Håndhævelse af dette afsnit 4 sker udelukkende efter Nikes skøn, og manglende håndhævelse af dette afsnit i nogle tilfælde udgør ikke et afkald på vores ret til at håndhæve det i andre tilfælde.  Dette afsnit 4 skaber ikke nogen privat ret til retsforfølgning for eventuel tredjepart eller nogen rimelig forventning om, at .SWOOSH-tjenesterne ikke vil indeholde eventuelt indhold, der er forbudt i henhold til disse vilkår, eller at stødende materiale straks vil blive fjernet, efter at det er blevet slået op.

(e)    Fjernelse.  Vi forpligter os ikke til at gennemgå alt brugerindhold, og vi fraskriver os udtrykkeligt enhver pligt eller forpligtelse til at udføre overvågning eller gennemgang af eventuelt brugerindhold. Selvom vi ikke har nogen forpligtelse til at screene, redigere eller overvåge brugerindhold, kan vi:

               i.            slette eller fjerne brugerindhold eller nægte at opslå brugerindhold til enhver tid og af enhver årsag med eller uden varsel, herunder uden begrænsning for eventuelle overtrædelser af gældende lov eller disse vilkår,

             ii.            opsige eller suspendere din adgang til hele eller en del af .SWOOSH-tjenesterne, hvis dit brugerindhold efter vores skøn sandsynligvis overtræder gældende lovgivning eller disse vilkår,

           iii.            træffe eventuelle foranstaltninger med hensyn til dit brugerindhold, der er nødvendige eller passende, efter Nikes eget skøn, for at sikre overholdelse af gældende lovgivning og disse vilkår eller for at beskytte eventuelle tredjepartsrettigheder, herunder tredjeparters intellektuelle ejendomsrettigheder og databeskyttelsesrettigheder (f.eks. tilvejebringe oplysninger for ejere af ophavsrettigheder til efterkommelse af anmodninger om fjernelse i henhold til Digital Millennium Copyright Act), og

           iv.            samarbejde fuldt ud med eventuelle retshåndhævende myndigheder eller retskendelser, der anmoder os om eller beordrer os til at videregive identiteten af eller andre oplysninger om enhver, der opslår materialer på eller gennem .SWOOSH-tjenesterne.

Hvis du bliver opmærksom på eventuelt brugerindhold, der overtræder disse vilkår, bedes du kontakte os via vores side Få Hjælp, og tilvejebringe dine oplysninger (herunder dit navn og din e-mailadresse), sammen med nærmere oplysninger om: (i) datoen og tidspunktet, hvor det blev opslået, (ii) hvor det er på .SWOOSH-webstedet, (iii) brugernavnet/.SWOOSH-id’et for den person, der slog det op, (iv) årsager til, at brugerindholdet skal slettes, sammen med bevis for dette, (v) kopier af eventuel kommunikation med den person, der slog det op (hvis nogen), og (vi) en erklæring, der bekræfter din tro på, at de oplysninger, du har tilvejebragt, er sandfærdige og nøjagtige.

5.     Forbudt adfærd

Du må ikke bruge .SWOOSH-tjenesterne, medmindre du er berettiget i overensstemmelse med afsnit 2.  Du må ikke bruge .SWOOSH-tjenesterne til andet end deres tilsigtede formål.  Derudover skal du ikke, i forbindelse med .SWOOSH-tjenesterne:

(a)    Overtræde eventuel gældende lovgivning, kontrakt, intellektuel ejendomsrettighed eller anden tredjepartsrettighed eller begå en skadevoldende handling,

(b)    Deltage i eventuel chikanerende, truende, intimiderende og aggressiv adfærd eller stalking,

(c)     Bruge eller forsøge at bruge en anden brugers SWOOSH-konto eller oplysninger,

(d)    efterligne eller opslå på vegne af en anden person eller enhed eller på anden måde give et misvisende billede af dit tilhørsforhold til en person eller enhed,

(e)    Sælge eller videresælge eventuelle .SWOOSH-tjenester eller købe produkter til videresalg eller kommercielle formål,

(f)      Kopiere, gengive, distribuere, offentligt opføre eller offentligt vise alle eller dele af .SWOOSH-tjenesterne, undtagen som udtrykkeligt tilladt af os eller vores licensgivere,

(g)    Ændre .SWOOSH-tjenesterne, fjerne eventuelle meddelelser eller mærker om ejendomsrettigheder, eller på anden måde skabe afledte værker baseret på vores .SWOOSH-tjenester,

(h)    Bruge .SWOOSH-tjenesterne på nogen måde, der kan forstyrre, afbryde, negativt påvirke eller forhindre andre brugere i fuldt ud at nyde godt af .SWOOSH-tjenesterne, eller som kan skade, deaktivere, overbelaste eller forringe funktionsdygtigheden af eventuelle .SWOOSH-tjenester på nogen måde,

(i)      Undtagen i det omfang tilladt ved gældende lovgivning, uanset dette forbud, foretage reverse engineering af ethvert aspekt af .SWOOSH-tjenesterne,

(j)      Gøre noget, der kan udlede kildekode, eller omgå foranstaltninger, der anvendes for at forhindre eller begrænse adgang til enhver del af .SWOOSH-tjenesterne,

(k)    Bruge eventuel dataudvinding, robotter, automatiseret teknologi eller lignende dataindsamlings- eller udtrækningsmetoder, der er beregnet til at ‘skrabe’ eller udtrække data fra .SWOOSH-tjenesterne uden vores forudgående skriftlige samtykke,

(l)      Gøre noget, der kan udsætte NIKE eller dets brugere for enhver form for skade, herunder alt, der kan forstyrre, beskadige, deaktivere, manipulere, overbelaste eller begrænse .SWOOSH-tjenesternes funktionalitet,

(m)  Slå brugerindhold op, der indeholder softwarevira, programmer eller anden computerkode, eller omgå eller ændre eventuel webstedssoftware eller sikkerhedsteknologi,

(n)    Udvikle eller bruge eventuelle applikationer, der interagerer med .SWOOSH-tjenesterne uden vores forudgående skriftlige samtykke,

(o)    Linke til enhver online-del af .SWOOSH-tjenesterne på en måde, der efter vores skøn skader eller udnytter vores omdømme eller antyder eventuel form eller tilknytning, godkendelse eller støtte fra Nike, eller

(p)    Bruge .SWOOSH-tjenesterne til eventuelt ulovligt eller uautoriseret formål, eller deltage i, opfordre til eller fremme eventuel aktivitet, der overtræder disse vilkår.

Håndhævelse af dette afsnit 5 sker udelukkende efter Nikes skøn, og manglende håndhævelse af dette afsnit i nogle tilfælde udgør ikke et afkald på vores ret til at håndhæve det i andre tilfælde.

Datakontroller Når du sender os din ordre, kan vi køre datakontroller på den, før den opfyldes. Disse kontroller kan omfatte bekræftelse af din adresse, kontrol af svigagtige eller andre uautoriserede transaktioner.  Vi udfører også automatiske kontroller af alle køb for at filtrere for usædvanlige eller mistænkelige transaktioner, eller transaktioner, der kan identificeres som modtagelige over for svig. Formodet svig på .SWOOSH-tjenesterne vil blive undersøgt og om nødvendigt retsforfulgt. For oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger, deler og på anden måde behandler oplysninger om dig, bedes du se vores {{agreement:NvsPrivacyPolicy:.SWOOSH-databeskyttelsespolitik}}.

6.     Produkter; Digitale samlerobjekter

(a)    Digitale samlerobjekter.  Produkter, der kan købes fra Nike gennem .SWOOSH-tjenesterne, omfatter, men er ikke begrænset til, “digitale samlerobjekter”, som er digitale aktiver, der består af en NFT og en licens til bestemt indhold eller medier forbundet med NFT’en (“relateret indhold”).  Den licens, der gælder for det relaterede indhold og andre vilkår, der regulerer det digitale samlerobjekt, angives i de vilkår, der gælder for det digitale samlerobjekt, som aftales på erhvervelsestidspunktet og/eller medtages i (enten via URL-link eller på anden måde) metadataene for det relevante digitale samlerobjekt (“{{agreement:NvsDigCollectible:Vilkår for digitale samlerobjekter}}”).

(b)    Produktbeskrivelser.  Vi forsøger at sikre, at fortegnelser, beskrivelser og billeder af produkter samt referencer og links til produkter og kuponer eller produktrabatter ("produktbeskrivelser"), der gøres tilgængelige for køb via .SWOOSH-tjenesterne, er fuldstændige, nøjagtige og aktuelle, men på trods af vores bestræbelser kan produktbeskrivelserne lejlighedsvis være unøjagtige, ufuldstændige eller forældede.  Vi fremsætter ingen erklæringer om fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden, gyldigheden eller rettidigheden af sådanne produktbeskrivelser (herunder eventuelle funktioner, specifikationer og priser indeholdt deri).  Sådanne produktbeskrivelser og tilgængeligheden af eventuelt produkt (herunder gyldigheden af eventuel kupon eller rabat) kan ændres til enhver tid uden varsel.  Visse beskrivelser af vægt, mål og lignende beskrivelser er omtrentlige og er kun til bekvemmelighed.  Vi gør rimelige bestræbelser på at vise produkternes egenskaber nøjagtigt, herunder de gældende farver. De faktiske farver, du ser, afhænger imidlertid af dit computersystem, og vi kan ikke garantere, at din computer vil vise sådanne farver nøjagtigt.

(c)     Salgsvilkår.  Ved at købe eventuelt produkt gennem .SWOOSH-tjenesterne accepterer du de gældende salgsvilkår i overensstemmelse med følgende (de gældende salgsvilkår er benævnt heri som "salgsvilkårene"):

               i.            for eventuelt digitalt samlerobjekt, der erhverves gennem .SWOOSH-tjenesterne, er salgsvilkårene angivet i afsnit 7 og 9 nedenfor,

             ii.            for eventuelt håndgribeligt eller fysisk forudbestillingsprodukt, gælder {{agreement:NvsTermsOfSale:.Swoosh-salgsvilkår for forudbestilling}}.

           iii.            for eventuelt andet håndgribeligt eller fysisk produkt, medmindre andre vilkår er angivet, gælder Nikes {{agreement:termsOfSale:Salgsvilkår}}.

7.      Salgsvilkår for digitale samlerobjekter.

(a)    Berettigelse.  For at købe eventuelt digitalt samlerobjekt skal du være mindst 18 år gammel og du skal på nuværende tidspunkt opfylde alle berettigelseskriterier for oprettelse af en .SWOOSH-konto.  Du skal også have en aktuel og gyldig betalingsmetode, der accepteres af den eksterne betalingsbehandler, og have en gyldig faktureringsadresse inden for de autoriserede territorier.  For at modtage levering af eventuelt digitalt samlerobjekt skal du have en aktuel og gyldig ekstern tegnebog.

(b)    Begrænsninger.  Vi kan sætte en grænse for de mængder, der kan købes pr. ordre, pr. konto, pr. betalingskort, pr. person eller pr. husstand.  Vi forbeholder os ret til, uden forudgående varsel, at afvise service til enhver kunde eller afvise enhver ordre til enhver tid og refundere eventuelle penge, du har betalt for en sådan ordre.

(c)     Pris.  Priser, der vises på .SWOOSH-tjenesterne, er eksklusive alle skatter, leverings- eller betalingsbehandlingsgebyrer eller andre gebyrer (“skatter og gebyrer”).  Skatter og gebyrer føjes til beløbet for dit køb og specificeres på betalingssiden.  Du vil få mulighed for at gennemgå skatter og afgifter, før du bekræfter dit køb.  Alle priser på .SWOOSH-tjenesterne kan ændres til enhver tid uden varsel.  Vi opkræver ikke skatter på varer, der sendes til en retskreds, hvor vi ikke har væsentlig nexus, og i så fald er du ansvarlig over for den relevante skattemyndighed for eventuelle salgsafgifter i forbindelse med dit køb gennem .SWOOSH-tjenesterne.

(d)    Betaling.  Medmindre andet er angivet på .SWOOSH-tjenesterne, skal alle betalinger foretages i amerikanske dollars.  For at gennemføre eventuel transaktion (samlet benævnt en "transaktion(er)"), vil du blive bedt om at tilvejebringe visse relevante oplysninger, såsom dit betalingskortnummer og dets udløbsdato, din faktureringsadresse og dine forsendelsesoplysninger.  Du erklærer og garanterer, at du har ret til at bruge ethvert betalingskort, som du indsender i forbindelse med en transaktion.  Vi kan modtage opdaterede oplysninger fra din kortudstedende bank om eventuel betalingsmetode, som du har opbevaret hos os.  Du giver os tilladelse til at opkræve din betalingsmetode, herunder eventuelle opdaterede oplysninger om betalingsmetode, som vi modtager, for eventuelle gebyrer, som du er ansvarlig for i henhold til disse vilkår.  Bekræftelse af oplysninger kan være påkrævet før bekræftelse eller gennemførsel af en transaktion.  Du skal betale alle gebyrer, som du afholder eller som afholdes på dine vegne gennem .SWOOSH-tjenesterne, til de priser, der er gældende, når sådanne gebyrer påløber, herunder alle skatter og forsendelses- og ekspeditionsgebyrer, der gælder for dine transaktioner.  I tilfælde af, at retsforfølgning er nødvendig for at inddrive forfaldne saldi, skal du refundere os og vores leverandører eller agenter for alle udgifter, der afholdes for at inddrive forfaldne beløb, herunder advokatsalærer og andre retsomkostninger.

(e)    Ordrebekræftelse; Accept.  Du vil have mulighed for at gennemgå din ordre, herunder betalingsmetode og andre oplysninger om din ordre, før afgivelse af ordren. Vores accept af din forudbestilling finder sted, når din ordre og fulde betaling er modtaget. Herefter sender vi dig en e-mail for at bekræfte din ordre og modtagelse af din betaling (“ordrebekræftelse”). 

(f)      Levering.  Digitale samlerobjekter anses for at være blevet leveret ved påbegyndelse af overførslen af den tilknyttede NFT til den eksterne tegnebogsadresse, der er angivet af dig. Overførsel af eventuel NFT kan være genstand for forsinkelser og komplikationer, der er uden for Nikes kontrol.  Vi er ikke erstatningsansvarlige for eventuelle forsinkelser i sådanne overførsler.

(g)    Ingen overførsel af intellektuelle ejendomsrettigheder.  Overførsel til dig af NFT'en forbundet med det digitale samlerobjekt overdrager ejerskab af NFT'en og overdrager licensrettighederne til det relaterede indhold som angivet i vilkårene for digitale samlerobjekter.  Når du erhverver et digitalt samlerobjekt, og NFT'en overføres til dig, erhverver du ikke ejerskab af det relaterede indhold eller eventuel anden intellektuel ejendom.  Ejerskab af det relaterede indhold og eventuelle intellektuelle ejendomsrettigheder i eller til det relaterede indhold eller digitale samlerobjekt bevares, som mellem dig og Nike, af Nike.

(h)    Ordreforsinkelser; Annullering. Vi forbeholder os ret til ikke at acceptere, afvise eller annullere eventuel ordre før levering, for eksempel, i enhver af følgende situationer:

-          Vi har rimelig grund til at tro, at din ordre (enkelte eller kumulative ordrer) blev købt med henblik på videresalg eller af svigagtige årsager;

-          Du er en forhandler, eller vi har rimelig grund til at tro, at du er en forhandler.

Derudover, hvis der er fejl på .SWOOSH-tjenesterne eller der begås fejl i forbindelse med din ordre eller der er unøjagtigheder i eventuel produktbeskrivelse eller prisoplysninger eller produkttilgængelighed, forbeholder vi os ret til at rette fejlen og opkræve dig den korrekte pris eller annullere din ordre.

Vi kontakter dig, hvis enhver del af din ordre annulleres, eller hvis der kræves yderligere oplysninger for at acceptere din ordre.

Af og til kan fremstilling eller distribution af et bestemt produkt blive forsinket.  I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at forsinke din ordre, og vi vil gøre rimelige bestræbelser på at underrette dig om forsinkelsen og holde dig informeret om den reviderede leveringstidsplan.

Vi er ikke erstatningsansvarlige for eventuelle skader eller omkostninger i forbindelse med eventuel manglende accept, afvisning, annullering, korrigering eller forsinkelse af din ordre, bortset fra tilbagebetaling af eventuelt beløb modtaget fra dig i forbindelse med den ordre, vi ikke accepterede, afviste eller annullerede, eller eventuelt overskydende beløb, der blev opkrævet i tilfælde af en forkert ordre.

(i)      Ingen refusioner eller ombytninger.  Alle salg af digitale samlerobjekter er endelige.  Der kan ikke foretages refusion eller ombytninger.

(j)      Forbehold af rettigheder.  Nike forbeholder sig ret til, herunder uden forudgående varsel, at begrænse den tilgængelige mængde af eller ophøre med at gøre eventuelt digitalt samlerobjekt tilgængeligt, til at pålægge betingelser for overholdelse af eventuel kupon, rabat eller lignende kampagne, til at forhindre eventuel bruger i at foretage eventuel transaktion, til at ændre betalingsmuligheden for eventuelt digitalt samlerobjekt, og til at nægte at give eventuel bruger ethvert digitalt samlerobjekt.

(k)    Begrænset garantiNike garanterer over for den omfattede køber(som defineret nedenfor), at det omfattede digitale samlerobjekt (som defineret nedenfor) i væsentlig grad vil fungere på .SWOOSH-tjenesterne i overensstemmelse med specifikationerne for det gældende omfattede digitale samlerobjekt, under normale driftsforhold, i garantiperioden (som defineret nedenfor) (den foregående garanti benævnt den “begrænsede garanti”).  Vi vil opfylde alle garantikrav (som defineret nedenfor), der indsendes i overensstemmelse med dette afsnit 7(k), forudsat, at vi kan afvise dit garantikrav med hensyn til et bestemt digitalt samlerobjekt, hvis du ikke er en omfattet køber (som defineret nedenfor), hvis det digitale samlerobjekt ikke er et omfattet digitalt samlerobjekt (som defineret nedenfor), hvis problemet (som defineret nedenfor) opstår eller bliver tydeligt efter udløbet af garantiperioden (som defineret nedenfor), hvis garantikravet indsendes efter udløbet af garantiperioden (som defineret nedenfor), eller hvis en udelukkelse i den begrænsede garanti (som defineret nedenfor) finder anvendelse.

               i.            Omfattet digitalt samlerobjekt. Denne begrænsede garanti gælder kun for digitale samlerobjekter, der købes på eller gennem .SWOOSH-tjenesterne (hver især benævnt et “omfattet digitalt samlerobjekt”).

             ii.            Omfattede købere.  Denne begrænsede garanti gælder kun for en køber af et omfattet digitalt samlerobjekt, som har direkte kontrol over NFT'en forbundet med et sådant omfattet digitalt samlerobjekt (enhver af ovenstående benævnt en "omfattet køber").  En køber, der ikke længere er i besiddelse af NFT'en forbundet med det relevante omfattede digitale samlerobjekt, er ikke berettiget til at indgive et garantikrav (som defineret nedenfor) eller til at anmode om afhjælpning. Denne begrænsede garanti gælder ikke for eventuel anden person end en omfattet køber.

           iii.            Garantiperiode.  Denne begrænsede garanti starter på datoen for overførsel af den tilknyttede NFT for et omfattet digitalt samlerobjekt af Nike til den oprindelige køber af det omfattede digitale samlerobjekt, og varer i et  (1) år (benævnt “garantiperioden”).  Eventuelt omfattet digitalt samlerobjekt, der repareres eller erstattes i henhold til denne begrænsede garanti, vil udelukkende være omfattet af vilkårene i denne begrænsede garanti i den resterende garantiperiode. 

           iv.            Udelukkelser.  Denne begrænsede garanti gælder ikke: (1) for eventuel manglende funktionsdygtighed i overensstemmelse med de gældende specifikationer ("problem"), hvis problemet forårsages af eventuel force majeure, naturkatastrofe, lynnedslag, oversvømmelse, tornado, jordskælv, brand, strøm- eller netværksafbrydelse, krig, optøjer eller andre civile uroligheder, pandemi, eller anden hændelse uden for Nikes rimelige kontrol, (2) for eventuelt problem, der opstår eller bliver tydeligt efter udløbet af garantiperioden, (3) med hensyn til eventuelt garantikrav, der ingives efter udløbet af garantiperioden, (4) hvis problemet skyldes eventuelt tredjepartsnetværk, -tjeneste, -platform eller -teknologi, herunder uden begrænsning eventuelle tredjepartsmaterialer (som defineret nedenfor) og eventuelt netværk, tjeneste, platform eller teknologi, der leveres af eventuelle eksterne udbydere, (5) hvis problemet forårsages af forkert installation eller betjening af det omfattede digitale samlerobjekt eller eventuel teknologi, der er nødvendig for at betjene det omfattede digitale samlerobjekt, (6) for eventuelt omfattet digitalt samlerobjekt, der købes eller bruges uden for de autoriserede territorier, (7) hvis problemet forårsages af den omfattede købers undladelse af at implementere eventuel rettelse, ændring, udvidelse, forbedring, eller anden opdatering, der stilles til rådighed for den omfattede køber af Nike, (8) for brug af det omfattede digitale samlerobjekt med platforme eller tjenester, der ikke leveres eller på anden måde er godkendt skriftligt af Nike, (9) for eventuel yderligere fordel, (10) for eventuel fordel, egenskab, funktion eller yderligere fordel ved et produkt, der er blevet brugt af en tidligere indehaver, (11)  for andre produkter end de omfattede digitale samlerobjekter.  Hver af de foregående udelukkelser er en "udelukkelse i den begrænsede garanti".

             v.            Retsmidler.  Hvis det omfattede digitale samlerobjekt på noget tidspunkt i løbet af garantiperioden ikke er i overensstemmelse med den begrænsede garanti og ikke på anden måde er underlagt en udelukkelse i den begrænsede garanti, som udelukkende bestemmes af Nike, vil Nike, efter Nikes skøn, gøre kommercielt rimelige bestræbelser på at løse problemet.  Ovenstående angiver Nikes fulde erstatningsansvar og dit eneste og eksklusive retsmiddel for eventuelt brud på garantien i henhold til afsnit 7 eller eventuel anden defekt eller mangel i det digitale samlerobjekt. 

           vi.            Indsendelse af et garantikrav.  Hvis et omfattet digitalt samlerobjekt ikke er i overensstemmelse med den begrænsede garanti i løbet af garantiperioden, og ikke på anden måde er underlagt en udelukkelse i den begrænsede garanti, bedes du indsende et krav inden for garantiperioden ved at kontakte os via vores side Få hjælp (“garantikrav”).  I forbindelse med dit garantikrav kan du blive bedt om at tilvejebringe, blandt andre oplysninger: (i) dit navn, virksomhedsnavn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, (ii) en kopi af din kvittering, din salgsfaktura eller andet sammenligneligt købsbevis for det defekte omfattede digitale samlerobjekt, og (iii) en skriftlig beskrivelse af problemet. 

          vii.            Gennemgang af garantikrav.  Efter modtagelse af dit garantikrav, der indsendes med påkrævede oplysninger i overensstemmelse med proceduren angivet ovenfor, vil Nike gennemgå garantikravet og afgøre, om eventuelle yderligere oplysninger er nødvendige.  Når du har indsendt eventuelle yderligere oplysninger, som Nike har anmodet om, vil Nike gennemgå dit garantikrav.  Nike forbeholder sig retten til at afgøre, hvorvidt det omfattede digitale samlerobjekt er defekt, og hvorvidt den begrænsede garanti finder anvendelse efter Nikes eget skøn.  Nike vil underrette dig om Nikes beslutning om at forsøge at løse problemet eller udstede et erstatningsprodukt til dig.

        viii.            Ansvarsfraskrivelser.  Denne begrænsede garanti giver dig visse juridiske rettigheder, men du kan have yderligere juridiske rettigheder, som varierer efter retskreds.  Garantifraskrivelsen, der er angivet i afsnit 19 nedenfor, gælder for eventuelle digitale samlerobjekter og er en del af salgsvilkårene for de digitale samlerobjekter.  Vi begrænser varigheden af og retsmidlerne i alle underforståede garantier med hensyn til de omfattede digitale samlerobjekter, der ikke fraskrives i medfør af disse vilkår, herunder uden begrænsning garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, til varigheden af denne begrænsede garanti.  Vores ansvar for defekte, omfattede digitale samlerobjekter er begrænset til reparation eller erstatning som beskrevet i dette afsnit 7.

8.     Andre vilkår, der gælder for digitale samlerobjekter

(a)    Erklæringer; Garantier. Når du køber eller på anden måde erhverver eventuelt digitalt samlerobjekt gennem .SWOOSH-tjenesterne, erklærer, garanterer og accepterer du følgende:

               i.            du erhverver det digitale samlerobjekt udelukkende til forbrug i forbindelse med .SWOOSH-tjenesterne eller til din egen personlige samling, brug og fornøjelse, og ikke til distribution,

             ii.            du erhverver ikke det digitale samlerobjekt som en investering, og du har ingen forventning om økonomisk vinding eller fortjeneste som en indehaver af det digitale samlerobjekt,

           iii.            du erhverver det digitale samlerobjekt til egen brug og ikke med en aktuel hensigt om eller med henblik på at sælge det digitale samlerobjekt til nogen anden person,

           iv.            du vil ikke erhverve eventuelle aktier eller andet ejerskab eller juridisk interesse i Nike eller eventuel anden enhed i kraft af at eje eventuelt digitalt samlerobjekt,

             v.            du vil ikke promovere eller skildre eventuelt digitalt samlerobjekt som en investering eller en mulighed for at opnå en økonomisk fordel eller fortjeneste (herunder, uden begrænsning, på .SWOOSH-markedspladsen),

           vi.            du har en tilstrækkelig forståelse af funktionaliteten og egenskaberne ved det digitale samlerobjekt,

          vii.            din erhvervelse og brug af det digitale samlerobjekt overholder gældende love og forordninger i din retskreds, herunder, men ikke begrænset til, retsevne, forskriftsmæssige begrænsninger og statslige samtykker,

        viii.            du vil ikke bruge det digitale samlerobjekt til eventuelt ulovligt formål eller til eventuel form for væddemål eller hasardspil, og

            ix.            du vil overholde gældende skatteforpligtelser, der opstår som følge af din erhvervelse af det digitale samlerobjekt.

(b)    Opbevaring af digitale samlerobjekter.  Vi tilbyder ikke en hostet digital tegnebog på .SWOOSH-tjenesterne eller på anden måde opbevarer eller tager i vores varetægt, digitale samlerobjekter for dig eller eventuel anden bruger. Du vil blive bedt om at tilknytte en ekstern tegnebog, før du kan købe eller modtage eventuelle digitale samlerobjekter gennem .SWOOSH-tjenesterne.  Du er ansvarlig for at beskytte den adgangskode, der er forbundet med din eksterne tegnebog, og for at overholde udbydervilkårene, der gælder for din eksterne tegnebog.  Du skal ikke forvente, at Nike kan genoprette digitale samlerobjekter for dig i tilfælde af, at du mister adgang til din eksterne tegnebog eller under nogen andre omstændigheder.

(c)     Begrænsninger på overførsel af digitale samlerobjekter. Overførsel af et digitalt samlerobjekt udføres ved overførsel af den tilknyttede NFT.  Uanset andet i vilkårene for digitale samlerobjekter, kan digitale samlerobjekter ikke overføres af dig i en periode efter at være blevet overført til din eksterne tegnebog.  For bestemte typer af digitale samlerobjekter (f.eks. og uden begrænsning, dit .SWOOSH-id og andre solebound digitale samlerobjekter), kan overførsel af den tilknyttede NFT (i) til en tredjepart, (ii) til en tegnebog, der ikke kan bekræftes af Nike som en tegnebog, der kontrolleres af dig, eller (iii) fra en tegnebog, som Nike har angivet, at NFT'en skal opbevares i, resultere i opsigelse af alle licensrettigheder herunder med hensyn til det relaterede indhold for det relevante digitale samlerobjekt, at Nike ændrer det relaterede indhold, så det ikke længere viser det oprindelige relaterede indhold eller noget relateret indhold, eller andre trin som bestemt af Nike i overensstemmelse med og i henhold til de gældende vilkår for digitale samlerobjekter.

(d)    Blockchain-protokol; Kompatibilitet med tegnebog.  De digitale samlerobjekter er i øjeblikket kun tilgængelige på Polygon Blockchain.  I tilfælde af, at du overfører et digitalt samlerobjekt til en digital tegnebog, der ikke er kompatibel med Polygon Blockchain, kan dit digitale samlerobjekt gå tabt, blive ødelagt eller på anden måde blive utilgængeligt for dig.

(e)    Påtagelse af risiko.  Du påtager dig alle risici forbundet med eventuelle digitale samlerobjekter, som du erhverver gennem .SWOOSH-tjenesterne, herunder uden begrænsning de risici, der er beskrevet i dette afsnit 9(e). 

Ligesom fysiske samlerobjekter kan prisen på digitale samlerobjekter være underlagt udsving baseret på bredere branchetendenser og -meninger.  Lovgivningsmæssige og forskriftsmæssige ændringer eller handlinger på statsligt, føderalt eller internationalt niveau kan have en negativ indvirkning på brugen, overdragelsen, udvekslingen og værdien af digitale samlerobjekter.  I modsætning til kryptovalutaer og andre fungible digitale aktiver bruges digitale samlerobjekter og de tilknyttede NFT'er ikke til at foretage betalinger.  Digitale samlerobjekter og tilknyttede NFT'er er ikke indbyrdes udskiftelige og kan ikke opdeles i mindre dele.  Disse designfunktioner begrænser brugbarheden af digitale samlerobjekter eller tilknyttede NFT'er som en betalingsform eller erstatning for valuta.  I stedet nydes digitale samlerobjekter som et digitalt aktiv, der kan samles på.

Selvom mange brugere ikke har nogen interesse i at skille sig af med deres digitale samlerobjekter, hvis du i sidste ende beslutter dig for i fremtiden at bytte eller sælge dit digitale samlerobjekt, forstår du, at dit digitale samlerobjekt er unikt, og værdien af dit digitale samlerobjekt er udelukkende afhængig af en anden persons interesse i dit unikke digitale samlerobjekt, og hvad vedkommende ville være villig til at bytte det for eller betale for at købe det.  Du forstår, at værdien af dit unikke digitale samlerobjekt drives af mange faktorer uden for din kontrol og uden for vores kontrol, såsom en købers egen forbindelse og tilknytning til dit unikke digitale samlerobjekt, den generelle interesse i det relaterede indhold (som kan øges eller reduceres over tid), generel interesse i samlerobjekter (både fysiske og digitale) og mange andre faktorer.  På baggrund af ovenstående faktorer forstår du, at der ikke er nogen garanti for, hvis du i sidste ende ønsker at sælge eller bytte dit unikke digitale samlerobjekt, at du vil kunne finde en køber til det eller en person med hvem du kan bytte dit digitale samlerobjekt, og hvis du kan finde en køber eller en person til at bytte med, er der ingen garanti for, at værdien af det, du modtager, eller den pris, du modtager, vil være højere eller lavere på noget tidspunkt sammenlignet med det du opfatter som din værdi, eller det, du brugte eller byttede med for at få dit digitale samlerobjekt.

Enhver fremtidig værdi af et digitalt samlerobjekt er ikke noget, som vi eller eventuel tredjepart kan kontrollere eller vil forsøge at kontrollere eller påvirke.  Vi er ikke ansvarlige for tab, der lides på grund af sårbarhed eller enhver form for fejl i, eller unormal adfærd af, software (f.eks. tegnebog, intelligent kontrakt), den gældende blockchain eller anden tredjepartstjeneste eller -infrastruktur, herunder eksterne tegnebøger og eksterne tegnebogsudbydere, eller eventuelle andre funktioner i digitale samlerobjekter.  Vi er ikke ansvarlige for tab, der lides på grund af forsinkede indberetninger fra udviklere eller repræsentanter (eller slet ingen indberetninger) af problemer med den gældende blockchain, der understøtter digitale samlerobjekter, herunder forgreninger, tekniske nodeproblemer eller eventuelle andre problemer med tab af midler som følge heraf.

(f)      Yderligere fordele.  Produkter, indhold, kampagner (som defineret nedenfor) eller tjenester, der gøres tilgængelige på .SWOOSH-tjenesterne (eller gennem andre midler), kan være en “yderligere fordel” (som denne betegnelse er defineret i {{agreement:NvsDigCollectible:Vilkår for digitale samlerobjekter}).  I henhold til den gældende definition har hverken Nike eller eventuel tredjepart nogen forpligtelse til at yde eventuel yderligere fordel med hensyn til eventuelt digitalt samlerobjekt.  Som sådan vil hverken Nike eller eventuel tredjepart have noget ansvar eller erstatningsansvar for at levere, eller for ikke at levere, eventuel yderligere fordel til eventuel indehaver af digitale samlerobjekter.

Alle digitale forfatterværker eller andet indhold, der gøres tilgængelige via .SWOOSH-tjenesterne for en indehaver af et digitalt samlerobjekt, der er beregnet som en yderligere fordel, vil blive identificeret som sådan på .SWOOSH-tjenesterne eller på tidspunktet for download.  Ethvert sådant indhold gives i licens til dig, så længe du er indehaveren af det relevante digitale samlerobjekt i medfør af vilkårene for eventuel licens, der præsenteres på tidspunktet for download, eller, hvis der ikke præsenteres sådanne vilkår, i medfør af de gældende {{agreement:NvsDigCollectible:Vilkår for digitale samlerobjekter}) som relateret indhold for det pågældende digitale samlerobjekt.  Eventuelle andre digitale forfatterværker og andet indhold, der gøres tilgængelige via .SWOOSH-tjenesterne er en del af tjenesterne, og du tildeles ingen licensrettigheder med hensyn til ethvert sådant indhold.

9.     Tjenester, der kun er tilgængelige for bestemte ejere af digitale samlerobjekter

Visse .SWOOSH-tjenester kan udelukkende stilles til rådighed for ejeren af et bestemt digitalt samlerobjekt eller en kombination af bestemte digitale samlerobjekter.  Du kan blive bedt om at påvise ejerskab af den tilknyttede NFT for det relevante digitale samlerobjekt (og ikke overtræde disse vilkår eller {{agreement:NvsDigCollectible:Vilkår for digitale samlerobjekter})  for at få adgang til disse .SWOOSH-tjenester.  Uden at begrænse eventuel anden ret til at opsige eller suspendere .SWOOSH-tjenester i henhold til disse vilkår, kan vi opsige din adgang til eller brug af disse .SWOOSH-tjenester i tilfælde af, at du overfører det relevante digitale samlerobjekt eller den tilknyttede NFT til en anden person.  

10.    Kampagner

Eventuelle præmielodtrækninger, konkurrencer, lotterier, undersøgelser, spil eller lignende kampagner (samlet benævnt “kampagner”), der er tilgængelige på eller gennem .SWOOSH-tjenesterne, kan være underlagt regler, der er separate fra disse vilkår.  Hvis du deltager i eventuelle kampagner, bedes du gennemgå de gældende regler samt vores {{agreement:NvsPrivacyPolicy:.SWOOSH-databeskyttelsespolitik}}. Hvis reglerne for en kampagne er i strid med disse vilkår, vil kampagnereglerne have forrang.

11.    Gebyrer

Ud over eventuelle beløb, der skal betales til Nike for køb af produkter eller på anden måde i henhold til de gældende salgsvilkår, accepterer du at betale Nike de beløb, der er angivet i gebyroversigten, der gælder for .SWOOSH-tjenesterne, samt eventuelle gældende skatter.  Eventuelle skatter, der skal betales for så vidt angår køb af eventuelle produkter eller .SWOOSH-tjenester, vises på betalingssiden på betalingstidspunktet.  Nike kan ændre sine gebyrer fra tid til anden ved at offentliggøre en opdateret gebyroversigt på .SWOOSH-tjenesterne, og en sådan opdateret gebyroversigt vil gælde for eventuelle transaktioner eller andre aktiviteter, der finder sted, efter at den opdaterede gebyroversigt er offentliggjort. 

12.     Ejerskab; Begrænset licens

.SWOOSH-tjenesterne, herunder tekst, grafik, billeder, fotografier, videoer, illustrationer og andet indhold indeholdt deri, samt det relaterede indhold for alle digitale samlerobjekter, og alle intellektuelle ejendomsrettigheder deri og dertil, ejes af Nike eller vores licensgivere og er beskyttede i henhold til både amerikanske og udenlandske love.  Undtagen som udtrykkeligt angivet i disse vilkår, er alle rettigheder i og til .SWOOSH-tjenesterne og det relaterede indhold for alle digitale samlerobjekter, herunder alle intellektuelle ejendomsrettigheder deri og dertil, forbeholdt os eller vores licensgivere.  Med forbehold for din overholdelse af disse vilkår (herunder afsnit 4 og 5) tildeles du hermed en begrænset, ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig, ikke-underlicenserbar, genkaldelig licens til at få adgang til og bruge vores .SWOOSH-tjenester til din egen personlige, ikke-kommercielle brug.  Enhver brug af .SWOOSH-tjenesterne, bortset fra som specifikt autoriseret heri, uden vores forudgående skriftlige tilladelse, er strengt forbudt og vil opsige den licens, der tildeles heri, og overtræde vores og vores licensgivers intellektuelle ejendomsrettigheder.

13.     Varemærker

NIKE, Swoosh-designet og vores andre logoer, produkt- eller tjenestenavne, slogans og udseendet af .SWOOSH-tjenesterne er varemærker tilhørende Nike og må ikke kopieres, efterlignes eller bruges, helt eller delvist, uden vores forudgående skriftlige tilladelse.  Alle andre varemærker, registrerede varemærker, produktnavne og virksomhedsnavne eller -logoer, der er nævnt på eller i forbindelse med .SWOOSH-tjenesterne, tilhører deres respektive ejere.  Henvisning til eventuelle produkter, .SWOOSH-tjenester, processer eller andre oplysninger efter handelsnavn, varemærke, producent, leverandør eller på anden måde udgør eller indebærer ikke godkendelse, sponsorat eller anbefaling fra os.

14.      Feedback

Du kan frivilligt opslå, indsende eller på anden måde kommunikere eventuelle spørgsmål, kommentarer, forslag, idéer, originale eller kreative materialer eller andre oplysninger om Nike eller .SWOOSH-tjenesterne til os (samlet benævnt “feedback”).  Du forstår, at vi kan bruge en sådan feedback til ethvert formål, kommercielt eller på anden måde, uden anerkendelse eller kompensation til dig, herunder til at udvikle, kopiere, udgive eller forbedre feedbacken eller .SWOOSH-tjenesterne, eller til at forbedre eller udvikle nye produkter eller tjenester efter Nikes eget skøn.  Nike er den eksklusive ejer af alle forbedringer af, eller nye, Nike-produkter, .SWOOSH-tjenester eller andre produkter eller tjenester baseret på eventuel feedback.  Du forstår, at Nike kan behandle feedback som ikke-fortrolig.

15.     Politik for gentagne krænkelser; Klager vedrørende ophavsret

(a)    Vores politik.  I overensstemmelse med Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) og anden gældende lovgivning har vi vedtaget en politik om at opsige, under passende omstændigheder, kontiene tilhørende brugere, der gentagne gange krænker andres intellektuelle ejendomsrettigheder (benævnt vores “ophavsretspolitik”).

(b)    Indberetning af påstande om krænkelse af ophavsret.  Hvis du mener, at eventuelt indhold på .SWOOSH-tjenesterne krænker eventuel ophavsret, som du ejer eller kontrollerer, kan du underrette Nikes udpegede agentpå:

Designated Agent:           Legal Department (Copyright)

Adresse:                          One Bowerman Dr.,

                                       Beaverton, OR 97005

Telefonnummer               503-671-6453

E-mailadresse:                copyright.legal@nike.com

Hvis du indsender en meddelelse i henhold til DMCA (din meddelelse benævnt en “DMCA-meddelelse”), bedes du se afsnit 512(c)(3) i DMCA for kravene til en korrekt meddelelse.  Hvis du ikke overholder alle kravene i afsnit 512(c)(3) i DMCA, er din meddelelse muligvis ikke gyldig.  Hvis du bevidst tilvejebringer vildledende oplysninger om, at eventuel aktivitet eller materiale på .SWOOSH-tjenesterne er krænkende, kan du være erstatningsansvarlig over for Nike for visse omkostninger og skadeserstatninger.

(c)     Vores svar på DMCA-meddelelser.  Efter modtagelse af en DMCA-meddelelse, der opfylder kravene i afsnit 512(c)(3) i DMCA, kan vi (i) fjerne eller deaktivere adgang til det angiveligt krænkende indhold (det “angiveligt krænkende indhold”), (ii) træffe rimelige foranstaltninger for at underrette den bruger, der leverede det angiveligt krænkende indhold (den "angiveligt krænkende bruger"), om, at adgangen til det angiveligt krænkende indhold er blevet deaktiveret, eller det angiveligt krænkende indhold er blevet fjernet, (iii) underrette den part, der leverede DMCA-meddelelsen med hensyn til det angiveligt krænkende indhold (den "oprindelige klagende bruger") om eventuelle indsigelser, som vi modtager i overensstemmelse med afsnit 16(d) fra den angiveligt krænkende bruger, og (iv) erstatte eller genoprette det angiveligt krænkende indhold i overensstemmelse med afsnit 16(e).  Hvis vi i overensstemmelse med vores ophavsretspolitik fastslår, at den angiveligt krænkende bruger har leveret angiveligt krænkende indhold adskillige gange på eller gennem .SWOOSH-tjenesterne, kan vi også opsige en sådan brugers konto eller opsige en sådan brugers evne til at føje indhold til .SWOOSH-tjenesterne.

(d)    Indsigelser.  Hvis du mener, at dit indhold blev fjernet eller deaktiveret i overensstemmelse med dette afsnit 16 ved en fejl eller fejlidentifikation, kan du sende en indsigelse til vores udpegede agent som angivet ovenfor (din indsigelse benævnt en “DMCA-indsigelse”).  Se afsnit 512(g)(3) i DMCA for kravene til en korrekt indsigelse.  Hvis du bevidst tilvejebringer vildledende oplysninger om, at eventuelt indhold på .SWOOSH-tjenesterne blev fjernet eller deaktiveret ved en fejl eller fejlidentifikation, kan du være erstatningsansvarlig over for Nike for visse omkostninger og skadeserstatninger.

(e)    Vores svar på DMCA-indsigelser.  Når Nike modtager en DMCA-indsigelse, der opfylder kravene i afsnit 512(g)(3) i DMCA med hensyn til eventuelt angiveligt krænkende indhold, kan Nike sende en kopi af DMCA-indsigelsen til den oprindelige klagende bruger, der informerer den pågældende bruger om, at vi vil erstatte eller genoprette det angiveligt krænkende indhold.  Medmindre vores udpegede agent beskrevet i afsnit 16(b) modtager meddelelse om, at den oprindelige klagende bruger anlægger sag, der søger en retskendelse mod den angiveligt krænkende bruger inden for fjorten (14) hverdage efter modtagelse af kopien af den angiveligt krænkende brugers DMCA-indsigelse, kan vi genoprette det fjernede eller deaktiverede indhold.

16.   Tredjepartstjenester

.SWOOSH-tjenesterne er afhængige af eller samarbejder med tredjepartsprodukter og -tjenester, herunder, uden begrænsning, eksterne tegnebøger, datalagringstjenester, blockchains, kommunikationsteknologier, IoT-platforme, tredjeparts-app-butikker, samt internet- og mobiloperatører (samlet benævnt “tredjepartsmaterialer”).  Disse tredjepartsmaterialer er uden for vores kontrol, men deres drift kan påvirke eller blive påvirket af brugen og pålideligheden af .SWOOSH-tjenesterne.  Du anerkender, at (a) brugen og tilgængeligheden af .SWOOSH-tjenesterne afhænger af tredjepartsproduktleverandører og -tjenesteudbydere, og (b) disse tredjepartsmaterialer muligvis ikke fungerer pålideligt 100 % af tiden, hvilket kan påvirke den måde, hvorpå .SWOOSH-tjenesterne fungerer.

Vi kan tilvejebringe yderligere oplysninger om eller links til tredjepartsprodukter, -tjenester, -aktiviteter eller -begivenheder, eller vi kan give tredjeparter tilladelse til at gøre deres indhold og oplysninger tilgængelige på eller gennem .SWOOSH-tjenesterne (samlet benævnt “tredjepartsindhold”).  Vi leverer tredjepartsindhold som en tjeneste til dem, der er interesseret i et sådant indhold.  Din handel eller korrespondance med tredjeparter og din brug af eller interaktion med eventuelt tredjepartsindhold er udelukkende mellem dig og tredjeparten.

Vi har ingen forpligtelse til at overvåge tredjepartsmaterialer eller tredjepartsindhold, og vi kan til enhver tid blokere eller deaktivere adgang til eventuelle tredjepartsmaterialer eller tredjepartsindhold (helt eller delvist) gennem .SWOOSH-tjenesterne.  Din adgang til og brug af et sådant tredjepartsindhold eller tredjepartsmaterialer kan være underlagt yderligere vilkår, betingelser og politikker, der gælder for et sådant tredjepartsindhold (herunder tjenestevilkår eller databeskyttelsespolitikker tilhørende udbyderne af sådanne tredjepartsmaterialer).  Du er ansvarlig for at anskaffe og vedligeholde al computerhardware, -udstyr, netværkstjenester og -forbindelse, telekommunikationstjenester og andre produkter og tjenester, der er nødvendige for at få adgang til og bruge .SWOOSH-tjenesterne.

17.    Skadesløsholdelse

I det maksimale omfang tilladt ved gældende lov, skal du skadesløsholde, forsvare, og fritage Nike (herunder dets tilknyttede selskaber) og hver af vores respektive ledere, direktører, agenter, partnere, og medarbejdere (individuelt og samlet benævnt "Nike-parterne") for og mod eventuelle tab, forpligtelser, krav, forlangender, skadeserstatninger, udgifter eller omkostninger ("krav"), der opstår som følge af eller i forbindelse med (a) din adgang til eller brug af .SWOOSH-tjenesterne, (b) dit brugerindhold eller din feedback, (c) din overtrædelse af disse vilkår, (d) din overtrædelse, uretmæssige tilegnelse, eller krænkelse af andres rettigheder (herunder intellektuelle ejendomsrettigheder eller databeskyttelsesrettigheder), eller (e) din adfærd i forbindelse med .SWOOSH-tjenesterne.  Du skal underrette Nike om eventuelle tredjepartskrav, samarbejde med Nike om at forsvare sådanne krav, og betale alle gebyrer, omkostninger og udgifter i forbindelse med forsvar af sådanne krav (herunder, advokatsalærer).  Nike-parterne har kontrol over forsvaret eller forliget, efter Nikes eget valg, af eventuelle tredjepartskrav.  Denne skadesløsholdelse er i tillæg til og ikke i stedet for eventuelle andre skadesløsholdelser, der er angivet i en skriftlig aftale mellem dig og Nike eller de andre Nike-parter.

18.     Ansvarsfraskrivelser.

Din brug af .SWOOSH-tjenesterne og eventuelt indhold eller materiale, der leveres deri eller derigennem (herunder tredjepartsindholdet og tredjepartsmaterialerne) er på egen risiko.  Medmindre andet angives skriftligt af os og i det maksimale omfang tilladt ved gældende lov, leveres .SWOOSH-tjenesterne og eventuelt indhold eller materiale, der leveres deri eller derigennem (herunder tredjepartsindholdet og tredjepartsmaterialerne) “som de er og forefindes” og “som tilgængelige” uden garantier af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede.  Nike fraskriver sig alle garantier med hensyn til ovenstående, såvel som alle garantier, der ikke er fremsat i den begrænsede garanti for omfattede digitale produkter eller gældende salgsvilkår for andre produkter, herunder underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, adkomst og ikke-krænkelse.  Derudover hverken erklærer eller garanterer Nike, at .SWOOSH-tjenesterne eller eventuelt indhold, der leveres deri eller derigennem (herunder tredjepartsindholdet og tredjepartsmaterialerne) er nøjagtige, fuldstændige, pålidelige, aktuelle eller fejlfrie, eller at adgang til .SWOOSH-tjenesterne eller eventuelt indhold, der leveres deri eller derigennem (herunder tredjepartsindholdet og tredjepartsmaterialerne) vil være uafbrudt.  Selvom Nike forsøger at gøre din brug af .SWOOSH-tjenesterne og eventuelt indhold, der leveres deri eller derigennem (herunder tredjepartsindholdet og tredjepartsmaterialerne), sikker, kan vi ikke garantere og garanterer ikke, at .SWOOSH-tjenesterne eller eventuelt indhold, der leveres deri eller derigennem (herunder tredjepartsindholdet og tredjepartsmaterialerne) eller vores servere er fri for vira eller andre skadelige komponenter eller indhold eller materialer.  Du påtager dig hele risikoen med hensyn til kvaliteten og ydeevnen af .SWOOSH-tjenesterne og eventuelt indhold, der leveres deri eller derigennem (herunder tredjepartsindholdet og tredjepartsmaterialerne).  Alle ansvarsfraskrivelser af enhver art (herunder i dette afsnit og andre steder i disse vilkår) foretages til fordel for Nike, Nike-parter og Nikes respektive aktionærer, agenter, repræsentanter, licensgivere, leverandører og tjenesteudbydere samt deres respektive efterfølgere og erhververe.

19.    Ansvarsbegrænsning

(a)    I det maksimale omfang tilladt ved gældende lov, er Nike og de andre Nike-parter ikke erstatningsansvarlige over for dig i henhold til eventuel ansvarsteori – uanset om baseret på kontrakt, skadevoldende handling, uagtsomhed, objektivt ansvar, garanti eller på anden måde – for eventuelle indirekte, følgemæssige, afskrækkende, hændelige, pønalt begrundede, særlige eller lignende skadeserstatninger eller tabt fortjeneste, selv hvis Nike eller de andre Nike-parter er blevet underrettet om muligheden for sådanne skadeserstatninger.

(b)    Nike og de andre Nike-parters samlede erstatningsansvar for eventuelt krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår, .SWOOSH-tjenesterne eller eventuelle produkter, uanset søgsmålets form, er begrænset til det største beløb af enten 100 USD eller det beløb, som du har betalt for at bruge de berørte .SWOOSH-tjenester eller for det berørte produkt, som relevant.

(c)     De begrænsninger, der er angivet i dette afsnit 20, hverken begrænser eller udelukker NIke eller de andre Nike-parters erstatningsansvar for grov uagtsomhed, svig eller forsætlige forseelser, eller for eventuelle andre anliggender, hvor erstatningsansvar ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.  Derudover tillader nogle retskredse ikke udelukkelse eller begrænsning af hændelige eller følgemæssige skadeserstatninger, så ovenstående begrænsninger eller udelukkelser gælder muligvis ikke for dig.

20.     Fritagelse

I det maksimale omfang tilladt ved gældende lov fritager du Nike og de andre Nike-parter for ansvar, erstatningsansvar, krav, forlangender og/eller skadeserstatninger (faktiske og følgemæssige) af enhver art, uanset om kendte eller ukendte (herunder krav vedrørende uagtsomhed), der opstår som følge af eller relateret til tvister mellem brugere og tredjeparters handlinger eller undladelser.  Hvis du er en forbruger, der bor i Californien, giver du hermed afkald på dine rettigheder i henhold til Californiens civillovbog § 1542, som foreskriver: “En generel fritagelse omfatter ikke krav, som kreditor eller den fritagende part ikke har viden om eller har mistanke om eksisterer til fordel for vedkommende på tidspunktet for udførelsen af fritagelsen, og at hvis kendt af vedkommende, ville have væsentligt påvirket vedkommendes forlig med skyldner eller den fritagne part.”

21.     Gældende lov

Eventuelle krav reguleres af og fortolkes og håndhæves i overensstemmelse med lovene i staten New York, undtagen i det omfang de foregribes af amerikansk føderal lovgivning, uden hensyn til lovkonfliktregler eller -principper (uanset om i staten New York eller eventuel anden retskreds), der ville forårsage anvendelsen af lovene i eventuel anden retskreds.  De statslige og føderale domstole beliggende i bydelene Brooklyn (Kings County) eller Manhattan (New York County) i staten New York, har enekompetence.  Du og Nike giver afkald på eventuel indsigelse mod værneting i alle sådanne domstole.  Hvis din lokale lovgivning kræver, at forbrugerkontrakter fortolkes i henhold til lokal lovgivning og håndhæves ved domstolene i den pågældende retskreds, gælder dette afsnit muligvis ikke for dig, udelukkende i det omfang, at lokal lovgivning er i strid med dette afsnit.

Et år til at indgive krav.  I det omfang tilladt ved lov, skal ethvert krav fra dig eller Nike, der på nogen måde vedrører disse vilkår, .SWOOSH-tjenesterne eller eventuelle produkter, eller eventuelt aspekt af forholdet mellem dig og Nike i forbindelse med disse vilkår, .SWOOSH-tjenesterne eller eventuelle produkter, indgives inden for et (1) år efter, at et sådant krav opstår, ellers er kravet permanent udelukket, hvilket betyder, at du og Nike ikke har ret til at indgive kravet.

22.     Ændring og opsigelse af .SWOOSH-tjenesterme

Vi forbeholder os ret til at ændre .SWOOSH-tjenesterne eller til at suspendere eller opsige levering af alle eller en del af .SWOOSH-tjenesterne til enhver tid, til at opkræve, ændre eller frafalde eventuelle gebyrer, der kræves for at bruge .SWOOSH-tjenesterne, eller til at tilbyde muligheder til nogle eller alle slutbrugere af .SWOOSH-tjenesterne.  Vi kan give dig varsel forud for suspensionen eller afbrydelsen af alle eller en del af .SWOOSH-tjenesterne, såsom ved at sende en e-mail eller tilvejebringe en meddelelse via .SWOOSH-tjenesterne.  Alle ændringer og tilføjelser til .SWOOSH-tjenesterne er underlagt vilkårene eller de supplerende vilkår, medmindre andet udtrykkeligt angives skriftligt af Nike.  Du har også ret til at stoppe med at bruge .SWOOSH-tjenesterne til enhver tid.  Vi er ikke ansvarlige for eventuelt tab eller eventuel skade relateret til din manglende evne til at få adgang til eller bruge vores .SWOOSH-tjenester.

23.    Vilkårenes uafhængighed

Hvis nogen del af disse vilkår af en eller anden årsag ikke kan håndhæves eller er ulovlig, herunder, men ikke begrænset til, fordi den viser sig at være samvittighedsløs, (a) skal den ikke-eksigible eller ulovlige bestemmelse adskilles fra disse vilkår, (b) skal adskillelsen af den ikke-eksigible eller ulovlige bestemmelse ikke have nogen som helst indvirkning på resten af disse vilkår, og (c) kan den ikke-eksigible eller ulovlige bestemmelse revideres i det omfang, der kræves for at gøre vilkårene eksigible eller gyldige, og parternes rettigheder og ansvar skal fortolkes og håndhæves i overensstemmelse hermed, for at bevare vilkårene og hensigten med vilkårene i videst mulige omfang.

24.      Eksportkontrol

Du er ansvarlig for overholdelse af amerikanske eksportkontroller og for eventuelle eksportkontroller i det land, hvor du bor, samt for eventuel overtrædelse af sådanne kontroller, herunder eventuelle amerikanske embargoer eller andre føderale regler og forordninger, der begrænser eksport.

25.    Diverse

(a)    Hvis Nike undlader at insistere på eller at håndhæve streng opfyldelse af enhver af bestemmelserne i disse vilkår eller at udøve eventuelle rettigheder eller retsmidler i henhold til disse vilkår, skal dette ikke i nogen udstrækning fortolkes som en afståelse af eller afkald på Nikes ret til at hævde eller påberåbe sig sådanne bestemmelser, rettigheder eller retsmidler i dette eller noget andet tilfælde. Disse vil være og forblive i fuld kraft og effekt.

(b)    Disse vilkår afspejler hele aftalen mellem parterne vedrørende genstanden herfor og erstatter alle tidligere aftaler, erklæringer, udsagn og forståelser mellem parterne. 

(c)     Afsnitstitlerne i disse vilkår er kun for bekvemmelighed og har ingen juridisk eller kontraktmæssig virkning.  Brug af ordet "herunder" vil blive fortolket som "herunder uden begrænsning".  Medmindre andet er angivet heri, er disse vilkår udelukkende beregnet til fordel for parterne og er ikke beregnet til at tildele tredjemandsløftet til en anden person eller enhed. 

(d)    Kommunikation og transaktioner mellem os kan udføres elektronisk.

(e)    Disse vilkår skaber ikke, og skal ikke fortolkes som om at de skaber, et partnerskab, joint venture eller agenturforhold mellem dig og Nike.

(f)      Nike kan overdrage eller overføre sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse vilkår.  Du kan ikke overdrage eller overføre eventuelle rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår (herunder for at undgå tvivl, eventuelle salgsvilkår) uden forudgående skriftligt samtykke fra Nike.  Enhver påstået overdragelse eller overførsel af dig i strid med denne bestemmelse er ugyldig.

(g)    En "hændelse uden for vores kontrol" betyder enhver handling eller hændelse uden for vores rimelige kontrol, herunder uden begrænsning, strejker, lockouts eller anden industriel handling af tredjeparter, civile uroligheder, optøjer, invasion, terrorangreb eller trussel om terrorangreb, krig (uanset om erklæret eller ej) eller trussel om eller forberedelse til krig, brand, eksplosion, storm, oversvømmelse, jordskælv, nedsynkning, epidemi, pandemi eller anden naturkatastrofe, eller svigt af offentlige eller private telekommunikationsnetværk.

Hvis en hændelse uden for vores kontrol finder sted, der påvirker opfyldelsen af vores forpligtelser i henhold til disse vilkår:

                     i.            Kontakter vi dig så hurtigt som muligt for at underrette dig, og

                   ii.            Vil vores forpligtelser i henhold til disse vilkår blive suspenderet, og tidspunktet for opfyldelsen af vores forpligtelser vil blive forlænget med varigheden af hændelsen uden for vores kontrol.

(h)    Hvis du har et spørgsmål eller en klage vedrørende .SWOOSH-tjenesterne, bedes du kontakte os via vores side Få hjælp.  Bemærk, at e-mailmeddelelser ikke nødvendigvis er sikre. Derfor bør du ikke medtage betalingskortoplysninger eller andre følsomme oplysninger i eventuel e-mailkorrespondance med os.  I henhold til Californiens Civillovbog afsnit 1789.3 har forbrugere i Californien desuden ret til følgende specifikke meddelelse om forbrugerrettigheder: The Complaint Assistance Unit of the Division of Consumer .SWOOSH Services of the California Department of Consumer Affairs kan kontaktes skriftligt på 1625 North Market Boulevard, Suite N-112, Sacramento, Californien 95834, eller telefonisk på 1 (800) 952-5210 .

 

Bilag 1 - Specifikke vilkår for EU/Storbritannien 

Hvis du er bosiddende i EU eller Storbritannien, gælder disse specifikke vilkår for EU/Storbritannien. 

Hvis du har eventuelle spørgsmål vedrørende disse vilkår, bedes du kontakte os via afsnittet Kontakt os på vores side Få hjælp.

Afsnit 4(b): Ejerskab; Licens: Afsnit 4(b) suppleres med følgende yderligere vilkår:

Hvis en relevant domstol eller anden statslig myndighed i EU eller Storbritannien i en procedure til håndhævelse af den tidsubegrænsede licenstildeling, der er angivet i afsnit 4(b), nægter at håndhæve den tidsubegrænsede licensperiode uanset bestemmelserne i vilkårene, skal vilkårene anvendes af en sådan domstol eller anden statslig myndighed i den maksimale varighed, der er tilladt ved gældende lov.  Hvis en relevant domstol eller anden statslig myndighed i EU eller Storbritannien i en procedure til håndhævelse af frafaldet af moralske rettigheder, der er angivet i afsnit 4(b), nægter at håndhæve frafaldet af moralske rettigheder uanset bestemmelserne i vilkårene, skal vilkårene anvendes af en sådan domstol eller anden statslig myndighed for at sikre, at Nike har tilladelse til at udøve de licensrettigheder, som du har tildelt, uden begrænsning i det maksimale omfang tilladt ved gældende lov.

Afsnit 4(e): Fjernelse; den sidste paragraf i afsnit 4(e) erstattes af følgende bestemmelse:

Hvis du bliver opmærksom på eventuelt brugerindhold, der overtræder disse vilkår, bedes du kontakte os via vores side Få Hjælp, og tilvejebringe dine oplysninger (herunder dit navn og din e-mailadresse), sammen med nærmere oplysninger om: (i) datoen og tidspunktet, hvor det blev opslået, (ii) hvor det er på .SWOOSH-webstedet, (iii) brugernavnet/.SWOOSH-id’et for den person, der slog det op, (iv) årsager til, at brugerindholdet skal slettes, sammen med bevis for dette, (v) kopier af eventuel kommunikation med den person, der slog det op (hvis nogen), og (vi) en erklæring, der bekræfter din tro på, at de oplysninger, du har tilvejebragt, er sandfærdige og nøjagtige.

Afsnit 6(d): Produktbeskrivelser: Afsnit 6(d) erstattes af følgende bestemmelse:

(d)                Produktbeskrivelser.  Vi forsøger at sikre, at fortegnelser, beskrivelser og billeder af produkter samt referencer og links til produkter og kuponer eller produktrabatter ("produktbeskrivelser"), der gøres tilgængelige for køb via .SWOOSH-tjenesterne, er fuldstændige, nøjagtige og aktuelle, men på trods af vores bestræbelser kan produktbeskrivelserne lejlighedsvis være unøjagtige, ufuldstændige eller forældede.  Sådanne produktbeskrivelser og tilgængeligheden af eventuelt produkt (herunder gyldigheden af eventuel kupon eller rabat) kan ændres til enhver tid uden varsel.  Visse beskrivelser af vægt, mål og lignende beskrivelser er omtrentlige og er kun til bekvemmelighed.  Vi gør rimelige bestræbelser på at vise produkternes egenskaber nøjagtigt, herunder de gældende farver. De faktiske farver, du ser, afhænger imidlertid af dit computersystem, og vi kan ikke garantere, at din computer viser sådanne farver nøjagtigt.

Afsnit 7: Salgsvilkår for digitale samlerobjekter: Afsnit 7(i), 7(k) præambel og underafsnit (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) og (viii) erstattes af følgende bestemmelser:

(i) Ingen refusioner eller ombytninger.  Alle salg af digitale samlerobjekter er endelige. Der vil ikke være nogen refusioner eller ombytninger, medmindre det kræves ved gældende præceptiv lovgivning.

(k) Præambel: Begrænset garanti.  Nike garanterer over for den omfattede køber (som defineret nedenfor), at det omfattede digitale samlerobjekt (som defineret nedenfor) i væsentlig grad vil fungere på .SWOOSH-tjenesterne i overensstemmelse med specifikationerne for det gældende omfattede digitale samlerobjekt, under normale driftsforhold, i garantiperioden (som defineret nedenfor) (den foregående garanti benævnt den “begrænsede garanti”).  Vi vil opfylde alle garantikrav (som defineret nedenfor), der indsendes i overensstemmelse med dette afsnit 7(k), forudsat, at vi kan afvise dit garantikrav med hensyn til et bestemt digitalt samlerobjekt, hvis du ikke er en omfattet køber (som defineret nedenfor), hvis det digitale samlerobjekt ikke er et omfattet digitalt samlerobjekt (som defineret nedenfor), hvis det relevante problem (som defineret nedenfor) opstår eller bliver tydeligt efter udløbet af garantiperioden (som defineret nedenfor), hvis garantikravet indsendes efter udløbet af garantikravsperioden (som defineret nedenfor), eller hvis en udelukkelse i den begrænsede garanti (som defineret nedenfor) finder anvendelse. “Garantikravsperioden” starter på datoen for levering af det digitale samlerobjekt og varer i to (2) år, eller, hvis præceptiv gældende lovgivning kræver en længere forældelsesfrist, så længe det kræves ved en sådan gældende præceptiv lovgivning.

(k) (ii) Omfattede købere.  Denne begrænsede garanti gælder kun for en køber af et omfattet digitalt samlerobjekt, som har direkte kontrol over NFT'en forbundet med et sådant omfattet digitalt samlerobjekt (enhver af ovenstående benævnt en "omfattet køber"). En køber, der ikke længere er i besiddelse af NFT'en forbundet med det relevante omfattede digitale samlerobjekt, er ikke berettiget til at indgive et garantikrav (som defineret nedenfor) eller til at anmode om afhjælpning. Denne begrænsede garanti gælder ikke for eventuel anden person end en omfattet køber.

Underafsnit (k) (iii) Garantiperiode.  Den begrænsede garanti starter:

(a) For NFT'er: på datoen for Nikes overførsel af NFT’en (“startdatoen”) til den omfattede køber, og varer i to (2) år eller længere, hvis præceptiv gældende lovgivning kræver en længere garantiperiode, eller, hvis relevant, så længe det kræves ved en sådan gældende præceptiv lovgivning.

(b) For relateret indhold: på startdatoen (som defineret i underafsnit (a) ovenfor) og varer i varigheden af den licens, som du har fået tildelt af Nike i de gældende vilkår for digitale samlerobjekter.

Herefter vil perioderne under (a) og (b) blive omtalt som “garantiperioden” for de relevante dele af omfattede digitale samlerobjekter.

Eventuelt omfattet digitalt samlerobjekt, der bringes i overensstemmelse i henhold til denne begrænsede garanti, vil udelukkende være omfattet af vilkårene i denne begrænsede garanti i den resterende garantiperiode.

Underafsnit (k) (iv) Udelukkelser. Denne begrænsede garanti gælder ikke: (1) for det omfattede digitale samlerobjekts eventuelle manglende væsentlige funktionsdygtighed på SWOOSH-tjenesterne i overensstemmelse med de gældende specifikationer ("problem"), hvis problemet forårsages af eventuel force majeure, naturkatastrofe, lynnedslag, oversvømmelse, tornado, jordskælv, brand, strøm- eller netværksafbrydelse, krig, optøjer eller andre civile uroligheder, pandemi, eller anden hændelse uden for Nikes rimelige kontrol, (2) for eventuelt problem, som (i) i forbindelse med NFT'er: ikke eksisterede på tidspunktet for levering til den omfattede køber, eller (ii) i forbindelse med relateret indhold: ikke fandt sted i løbet af garantiperioden, (3) for eventuelt problem, der ikke var tydeligt i løbet af garantiperioden, (4) for eventuelt garantikrav, der blev indgivet efter udløbet af garantikravsperioden, (5) hvis problemet forårsages af eventuelt tredjepartsnetværk, -tjeneste, -platform eller -teknologi, herunder uden begrænsning eventuelle tredjepartsmaterialer (som defineret nedenfor) og eventuelt netværk, tjeneste, platform eller teknologi, der leveres af eventuelle eksterne udbydere, (6) hvis problemet forårsages af forkert installation eller betjening af det omfattede digitale samlerobjekt, medmindre problemet skyldes vores forkerte anvisninger til installation eller betjening, eller eventuel teknologi, der er nødvendig for at betjene det omfattede digitale samlerobjekt, (7) for eventuelt omfattet digitalt samlerobjekt, der købes eller bruges uden for de autoriserede territorier, (8) hvis problemet forårsages af den omfattede købers undladelse af at implementere eventuel rettelse, ændring, udvidelse, forbedring, eller anden opdatering, der oplyses til og stilles til rådighed for den omfattede køber af Nike, (9) for brug af det omfattede digitale samlerobjekt med platforme eller tjenester, der ikke leveres eller på anden måde er godkendt skriftligt af Nike, (10) for eventuel yderligere fordel, (11) for eventuel fordel, egenskab, funktion eller yderligere fordel ved et produkt, der er blevet brugt af en tidligere indehaver, (12) for andre produkter end de omfattede digitale samlerobjekter.  Hver af de foregående udelukkelser er en "udelukkelse i den begrænsede garanti".

Underafsnit (k) (v) Retsmidler. Hvis et problem på ethvert tidspunkt i garantiperioden bliver tydeligt, og som følge heraf det omfattede digitale samlerobjekt ikke overholder den begrænsede garanti og ikke på anden måde er underlagt en udelukkelse i den begrænsede garanti, kan den omfattede køber under garantikravsperioden anmode Nike i et garantikrav, om at bringe det omfattede digitale samlerobjekt i overensstemmelse med den begrænsede garanti inden for en rimelig tidsperiode og uden beregning, medmindre dette ville være umuligt eller ville pålægge Nike uforholdsmæssige omkostninger i betragtning af alle sagens omstændigheder. Hvis gældende præceptiv lovgivning tildeler den omfattede køber af et omfattet digitalt samlerobjekt yderligere retsmidler for eventuel manglende overensstemmelse af det omfattede digitale samlerobjekt i garantiperioden, kan den omfattede køber i garantikravsperioden også anmode Nike om at anvende disse retsmidler, forudsat at alle betingelser for påberåbelse af sådanne retsmidler i henhold til gældende lovgivning er opfyldt.

Ovenstående angiver udelukkende og eksklusivt .SWOOSH-kontoindehaverens retsmidler for eventuelt brud på garantien i henhold til afsnit 7 eller eventuelt andet problem, defekt eller mangel i det digitale samlerobjekt.

Under (k) (vi) Indsendelse af et garantikrav.  Hvis et problem på ethvert tidspunkt i garantiperioden bliver tydeligt, og det omfattede digitale samlerobjekt som følge heraf ikke overholder den begrænsede garanti og ikke på anden måde er underlagt en udelukkelse i den begrænsede garanti, bedes du indsende et krav i løbet af garantikravsperioden ved at kontakte os via vores side Få hjælp, (benævnt et “garantikrav”).  I forbindelse med dit garantikrav kan du blive bedt om at tilvejebringe, blandt andre oplysninger: (i) dit navn, virksomhedsnavn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer, (ii) en kopi af din kvittering, din salgsfaktura eller andet sammenligneligt købsbevis for det defekte omfattede digitale samlerobjekt, og (iii) en skriftlig beskrivelse af problemet, og (iv) den afhjælpning, du anmoder om i overensstemmelse med afsnit 7 (k) underafsnit (v). Efter Nikes anmodning herom skal du samarbejde med Nike i rimeligt omfang for at fastslå, om årsagen til problemet findes i dit digitale miljø. Hvis (i) problemet bliver tydeligt i garantiperioden, men efter udløbet af den lovbestemte formodningsperiode for manglende overensstemmelse som fastsat i gældende præceptiv lovgivning, eller (ii) Nike påviser, at dit digitale miljø ikke er kompatibelt med de tekniske krav til det omfattede digitale samlerobjekt, der blev oplyst til dig, kan du også blive bedt om at fremlægge bevis for, at det omfattede digitale samlerobjekt ikke var i overensstemmelse med den begrænsede garanti (i) for NFT'er: på tidspunktet for levering af NFT'en, eller (ii) for relateret indhold: i løbet af licensperioden for den licens, der blev tildelt dig af Nike, og som blev tildelt i henhold til vilkårene for digitale samlerobjekter for det relaterede indhold.

Underafsnit (k) (vii) Gennemgang af garantikrav.  Efter modtagelse af dit garantikrav, der indsendes med påkrævede oplysninger i overensstemmelse med proceduren angivet ovenfor, vil Nike gennemgå garantikravet og afgøre, om eventuelle yderligere oplysninger er nødvendige.  Når du har indsendt eventuelle yderligere oplysninger, som Nike måtte anmode om, vil Nike gennemgå dit garantikrav for at afgøre, hvorvidt det omfattede digitale samlerobjekt var defekt på hhv. tidspunktet for leveringen af NFT’en samt den gældende licensperiode for det relaterede indhold, hvorvidt den begrænsede garanti finder anvendelse og, i så fald, hvorvidt det retsmiddel, som du anmoder om, bør eller kan anvendes, ellers vil Nike anvende et andet retsmiddel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Nike underretter dig om Nike's beslutning om at acceptere eller afvise garantikravet, og i tilfælde af, at Nike accepterer dit garantikrav, om det retsmiddel, der vil blive anvendt.

Underafsnit (k) (viii) Ansvarsfraskrivelser.  Denne begrænsede garanti giver dig visse juridiske rettigheder, men du kan have yderligere juridiske rettigheder, som varierer efter retskreds. Garantifraskrivelsen, der er angivet i afsnit 19 nedenfor, gælder for eventuelle digitale samlerobjekter og er en del af salgsvilkårene for de digitale samlerobjekter.  Vi begrænser varigheden af og retsmidlerne i alle underforståede garantier med hensyn til de omfattede digitale samlerobjekter, der ikke fraskrives i medfør af disse vilkår, herunder uden begrænsning garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, til varigheden af garantiperioden og retsmidlerne i denne begrænsede garanti.

Afsnit 7: Salgsvilkår for digitale samlerobjekter: Følgende yderligere underafsnit føjes til afsnit 7:

(l)      Din fortrydelsesret. I henhold til gældende lovgivning i EU/Storbritannien, kan forbrugere have ret til at trække sig ud af købet af visse varer og tjenester (herunder digitale tjenester, software og andet digitalt indhold) inden for en bestemt periode, som regel fjorten (14) dage.

Fortrydelsesretten er dog underlagt visse undtagelser i henhold til gældende lovgivning.  En af disse undtagelser er, at fortrydelsesretten ikke gælder for kontrakter vedrørende levering af digitalt indhold, hvis det pågældende digitale indhold ikke leveres på et håndgribeligt medium (som det er tilfældet med de digitale samlerobjekter, der leveres af Nike gennem .SWOOSH-platformen).  Denne undtagelse gælder, hvis opfyldelsen af kontrakten om levering af digitale varer allerede er påbegyndt, og forbrugeren har givet sit samtykke til, at kontrakten begynder med det samme.

Som sådan, når du indleder et køb af et digitalt samlerobjekt via .SWOOSH-platformen, accepterer du følgende vilkår:

                     i.            du accepterer, at overførsel af NFT'en forbundet med det digitale samlerobjekt repræsenterer kontraktens øjeblikkelige opfyldelse, og

                   ii.            du anerkender, at du derfor mister fortrydelsesretten.

Fortrydelsesretten gælder ikke for eventuelle digitale samlerobjekter, som vi har sendt til dig via airdrop uden at kræve betaling.  Dette skyldes, at vi anser opfyldelsen af kontrakten for at være øjeblikkelig ved overførsel af NFT'en forbundet med det digitale samlerobjekt.

Fortrydelsesretten er heller ikke tilgængelig i forbindelse med sekundært salg af digitalt indhold, så du har ikke en fortrydelsesret, hvis du køber et digitalt samlerobjekt fra en anden bruger via .SWOOSH-platformen.

(m) Andre vilkår.

                     i.            Vi vil ikke registrere en kopi af kontrakten mellem os.

                   ii.            Vi er juridisk forpligtede til at levere digitale samlerobjekter til dig på en måde, der er i overensstemmelse med de gældende salgsvilkår.

Afsnit 18: Skadesløsholdelse: Afsnit 18 erstattes af følgende:

I det maksimale omfang tilladt ved gældende lov, skal du skadesløsholde, forsvare, og fritage Nike (herunder dets tilknyttede selskaber) og hver af vores respektive ledere, direktører, agenter, partnere, og medarbejdere (individuelt og samlet benævnt "Nike-parterne") for og mod eventuelle tab, forpligtelser, krav, forlangender, skadeserstatninger, udgifter eller omkostninger ("krav"), der opstår som følge af (a) din adgang til eller brug af .SWOOSH-tjenesterne, (b) dit brugerindhold eller din feedback, (c) din overtrædelse af disse vilkår, (d) din overtrædelse, uretmæssige tilegnelse eller krænkelse af andres rettigheder (herunder intellektuelle ejendomsrettigheder eller databeskyttelsesrettigheder), eller (e) din adfærd i forbindelse med .SWOOSH-tjenesterne.  Du skal straks underrette Nike om eventuelle tredjepartskrav og samarbejde med Nike om at forsvare sådanne krav.  Nike-parterne har kontrol over forsvaret eller forliget, efter Nikes eget valg, af eventuelle tredjepartskrav.  Denne skadesløsholdelse er i tillæg til og ikke i stedet for eventuelle andre skadesløsholdelser, der er angivet i en skriftlig aftale mellem dig og Nike eller de andre Nike-parter.

Afsnit 19: Ansvarsfraskrivelser:  Afsnit 19 erstattes med følgende:

Din brug af .SWOOSH-tjenesterne og eventuelt indhold eller materialer, der leveres deri eller derigennem (herunder tredjepartsindholdet og tredjepartsmaterialerne) er på egen risiko.  Medmindre andet angives skriftligt af os og i det maksimale omfang tilladt ved gældende lov, leveres .SWOOSH-tjenesterne og eventuelt indhold eller materiale, der leveres deri eller derigennem (herunder tredjepartsindholdet og tredjepartsmaterialerne), “som de er og forefindes” og “som tilgængelige”.  Derudover garanterer Nike ikke, at .SWOOSH-tjenesterne eller eventuelt indhold, der leveres deri eller derigennem (herunder tredjepartsindholdet og tredjepartsmaterialerne) er nøjagtige, fuldstændige, pålidelige, aktuelle eller fejlfrie, eller at adgang til .SWOOSH-tjenesterne eller eventuelt indhold, der leveres deri eller derigennem (herunder tredjepartsindholdet og tredjepartsmaterialerne) vil være uafbrudt.  Selvom Nike forsøger at gøre din brug af .SWOOSH-tjenesterne og eventuelt indhold, der leveres deri eller derigennem (herunder tredjepartsindholdet og tredjepartsmaterialerne), sikker, kan vi ikke garantere og garanterer ikke, at .SWOOSH-tjenesterne eller eventuelt indhold, der leveres deri eller derigennem (herunder tredjepartsindholdet og tredjepartsmaterialerne), eller vores servere er fri for vira eller andre skadelige komponenter eller indhold eller materialer.

Afsnit 20: Ansvarsbegrænsning:  Afsnit 20 erstattes med følgende:

(a)   Nike og de andre Nike-parters samlede erstatningsansvar for eventuelt krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med disse vilkår, .SWOOSH-tjenesterne eller eventuelle produkter, uanset søgsmålets form, er begrænset til det største beløb af enten 100 USD eller det beløb, som du har betalt for at bruge de berørte .SWOOSH-tjenester eller for det berørte produkt, hvis relevant.

(b)   De begrænsninger, der er angivet i dette afsnit 20, vil ikke begrænse eller udelukke erstatningsansvar for død eller personskade forårsaget af uagtsomhed, grov uagtsomhed, svig eller forsætlige forseelser af Nike eller de andre Nike-parter eller for eventuelle andre anliggender, hvor erstatningsansvar ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lovgivning.

Afsnit 21: Fritagelse:Afsnit 21 finder ikke anvendelse.

Afsnit 22: Gældende lov: Afsnit 22 erstattes af følgende bestemmelse:

Du accepterer, at webstedet (herunder købet af eventuelt produkt, vilkårene, appen, .SWOOSH-tjenesterne og eventuel tvist mellem dig og Nike i alle henseender reguleres af hollandsk lovgivning, uden hensyn til lovvalgsbestemmelser, og ikke af FN's konvention af 1980 om aftaler om internationale køb. Uanset ovenstående lovvalg, mindes du om, at du har de lovbestemte rettigheder, der er fastsat til din fordel i henhold til gældende love i dit bopælsland.

Undtagen hvor det er forbudt og uden begrænsning af eventuelle lovbestemte rettigheder for forbrugere, accepterer du, at alle tvister, krav og retssager, der direkte eller indirekte opstår som følge af eller i forbindelse med webstedet (herunder købet af eventuelt produkt), vilkårene, appen eller .SWOOSH-tjenesterne skal løses individuelt, uden at ty til nogen form for gruppesøgsmål, og udelukkende ved de kompetente domstole i Amsterdam, Holland. Hvis du bor inden for EU eller Storbritannien, du kan også indgive et krav til de kompetente domstole på din bopæl

Nike har forpligtet sig til at løse eventuel tvist direkte med indehaveren af .SWOOSH-kontoen. Hvis du har eventuelle yderligere spørgsmål eller bekymringer, opfordrer vi dig til at kontakte os via vores side Få hjælp.  I tilfælde af en potentiel tvist kan du - men er ikke forpligtet til - søge løsning af den pågældende tvist med Nike via platformen til online-tvistbilæggelse (Online Dispute Resolution, ODR), der er tilgængelig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

To år til at indgive krav.  Med forbehold for eventuelle afvigende forældelsesfrister i afsnit 7(k), skal eventuelt krav fra dig eller Nike, der på nogen måde vedrører disse vilkår, .SWOOSH-tjenesterne eller eventuelle produkter, eller ethvert aspekt af forholdet mellem dig og Nike med hensyn til disse vilkår, .SWOOSH-tjenesterne eller eventuelle produkter, indgives inden for to (2) år efter, at et sådant krav opstår, eller, hvis en længere periode er påkrævet i henhold til præceptiv lovgivning, inden for en sådan længere obligatorisk forældelsesfrist, ellers er kravet permanent udelukket, hvilket betyder, at du og Nike ikke har ret til at indgive kravet.

Afsnit 23: Ændring og opsigelse af .swoosh-tjenesterme:Afsnit 23 erstattes af følgende bestemmelse:Vi forbeholder os ret til at ændre .SWOOSH-tjenesterne eller til at suspendere eller opsige levering af alle eller en del af .SWOOSH-tjenesterne til enhver tid, til at opkræve, ændre eller frafalde eventuelle gebyrer, der kræves for at bruge .SWOOSH-tjenesterne, eller til at tilbyde muligheder til nogle eller alle slutbrugere af .SWOOSH-tjenesterne.  Vi kan give dig varsel forud for suspensionen eller afbrydelsen af alle eller en del af .SWOOSH-tjenesterne, såsom ved at sende en e-mail eller tilvejebringe en meddelelse via .SWOOSH-tjenesterne.  Alle ændringer og tilføjelser til .SWOOSH-tjenesterne er underlagt vilkårene eller de supplerende vilkår, medmindre andet udtrykkeligt angives skriftligt af Nike.  Du har også ret til at stoppe med at bruge .SWOOSH-tjenesterne til enhver tid.  I det videst mulige omfang tilladt ved gældende præceptiv lov er vi ikke ansvarlige for eventuelt tab eller eventuel skade relateret til din manglende evne til at få adgang til eller bruge vores .SWOOSH-tjenester.

Afsnit 26: Diverse: Afsnit 26(h) erstattes hermed af følgende bestemmelse:

Hvis du har et spørgsmål eller en klage vedrørende .SWOOSH-tjenesterne, bedes du kontakte os via vores side Få hjælp.  Bemærk, at e-mailmeddelelser ikke nødvendigvis er sikre. Derfor bør du ikke medtage betalingskortoplysninger eller andre følsomme oplysninger i eventuel e-mailkorrespondance med os. 

Landespecifikke vilkår

Hvis du bor i et af følgende lande, gælder disse yderligere vilkår og tilsidesætter eventuelle uoverensstemmende vilkår angivet ovenfor.

Tyskland eller Polen

Afsnit 22: Gældende lov: Afsnit 22 erstattes af følgende bestemmelse:

Du accepterer, at webstedet (herunder købet af eventuelt produkt, vilkårene, appen, .SWOOSH-tjenesterne og eventuel tvist mellem dig og Nike i alle henseender reguleres af hollandsk lovgivning, uden hensyn til lovvalgsbestemmelser, og ikke af FN's konvention af 1980 om aftaler om internationale køb. Uanset ovenstående lovvalg, mindes du om, at du har de lovbestemte rettigheder, der er fastsat til din fordel i henhold til gældende love i dit bopælsland.

Undtagen hvor det er forbudt og uden begrænsning af eventuelle lovbestemte rettigheder for forbrugere, accepterer du, at alle tvister, krav og retssager, der direkte eller indirekte opstår som følge af eller i forbindelse med webstedet (herunder købet af eventuelt produkt), vilkårene, appen eller .SWOOSH-tjenesterne skal løses individuelt, uden at ty til nogen form for gruppesøgsmål, og udelukkende ved de kompetente domstole i Amsterdam, Holland. Hvis du bor i Tyskland eller Polen, kan du også indgive et krav til de kompetente domstole på din bopæl

Vi er ikke forpligtede til og vil ikke deltage i sager foran et forbrugertvistbilæggelsesorgan.

Frankrig

Afsnit 22: Gældende lov: Afsnit 22 erstattes af følgende bestemmelse:

Du accepterer, at webstedet (herunder købet af eventuelt produkt, vilkårene, appen, .SWOOSH-tjenesterne og eventuel tvist mellem dig og Nike i alle henseender reguleres af hollandsk lovgivning, uden hensyn til lovvalgsbestemmelser, og ikke af FN's konvention af 1980 om aftaler om internationale køb. Uanset ovenstående lovvalg, mindes du om, at du har de lovbestemte rettigheder, der er fastsat til din fordel i henhold til gældende love i dit bopælsland.

Undtagen hvor det er forbudt og uden begrænsning af eventuelle lovbestemte rettigheder for forbrugere, accepterer du, at alle tvister, krav og retssager, der direkte eller indirekte opstår som følge af eller i forbindelse med webstedet (herunder købet af eventuelt produkt), vilkårene, appen eller .SWOOSH-tjenesterne skal løses individuelt, uden at ty til nogen form for gruppesøgsmål, og udelukkende ved de kompetente domstole i Amsterdam, Holland. Hvis du bor i Frankrig, kan du også indgive et krav til de kompetente domstole på din bopæl.

Nike har forpligtet sig til at løse eventuel tvist direkte med forbrugeren. Hvis du har eventuelle yderligere spørgsmål eller bekymringer, opfordrer vi dig til at kontakte os via vores side Få hjælp. Hvis du mener, at din klage ikke er blevet behandlet på behørig vis, kan du - men er ikke forpligtet til - bruge platformen til online-tvistbilæggelse, som du kan få adgang til via http://ec.europa.eu/odr.  Derudover har du ret til at indlede en mæglingsprocedure ved at kontakte mægleren/mæglerne som følger: Association des Médiateurs Européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, téléphone: 0953010269), http://www.mediationconso-ame.com/. Mægleren/mæglerne vil forsøge, uafhængigt og upartisk, at nå frem til en mindelig løsning af tvisten. I tilfælde af mægling kan hver part frit acceptere eller afvise mæglerens foreslåede løsning.

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login