You are here

hu-HU dotSWOOSH Terms of Service

Primary tabs

.SWOOSH Szolgáltatási feltételek

Utolsó frissítés: 2022. november

A .SWOOSH weboldal [https://www.swoosh.nike/] címen (a „Weboldal”), valamint a Weboldalon keresztül vagy azon biztosított bármely szolgáltatás, funkció és funkcionalitás (a „Szolgáltatások” és a Weboldallal együtt a „.SWOOSH Platform”) Ön általi elérésére vagy használatára a jelen .SWOOSH Szolgáltatási feltételek (a „.SWOOSH Feltételek”) és a NIKE {{agreement:termsOfUse:Felhasználási feltételek}} (a .SWOOSH Feltételekkel együtt: a „Feltételek”) vonatkoznak. A Feltételek jogilag kötelező erejű megállapodást hoznak létre Ön és a NIKE, valamint annak leányvállalatai között (amelyekre mint „NIKE”, „mi”, „minket” vagy „miénk” hivatkozunk) a .SWOOSH Platform használatára vonatkozóan. Ha rákattint egy jelölőnégyzetre, egy „Elfogadom” gombra, vagy egyéb módon jelzi hozzájárulását a .SWOOSH Platform eléréséhez vagy használatához történő regisztráció során, vagy egyéb módon használja a .SWOOSH Platformot, akkor Ön azzal elfogadja a Feltételeket.

Ha a jelen .SWOOSH Feltételek és a NIKE {{agreement:termsOfUse:Felhasználási Feltételek}} között ellentmondás merül fel, akkor a jelen .SWOOSH Feltételek az irányadóak az Ön .SWOOSH Platformhoz való hozzáférése vagy használata tekintetében.  A fentiektől függetlenül a jelen .SWOOSH Feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza a NIKE {{agreement:termsOfUse:Felhasználási Feltételek}} vagy az általuk hivatkozott további feltételek szerint fennálló jogainkat.

A jelen Feltételeket időről időre módosíthatjuk. Ha módosításokat hajtunk végre, értesíteni fogjuk Önt az ilyen változásokról, például e-mail küldésével, a Szolgáltatásainkon keresztül küldött értesítéssel vagy a jelen Feltételek elején feltüntetett dátum frissítésével. Hacsak az értesítésünkben másként nem szerepel, a módosított Feltételek azonnal hatályba lépnek, és a .SWOOSH Platform Ön általi további használata az ilyen értesítés megküldése után annak megerősítését jelenti, hogy Ön elfogadja a módosításokat. Ha Ön nem fogadja el a módosított Feltételeket, akkor fel kell hagynia a .SWOOSH Platform használatával. 

1.         Adatvédelem

A .SWOOSH {{agreement:NvsPrivacyPolicy:Adatvédelmi Szabályzata}} (a „.SWOOSH Adatvédelmi Szabályzat”) kiegészíti a Nike {{agreement:privacyPolicy:Adatvédelmi szabályzatát}}, amelyek együttesen írják le azt, hogy hogyan gyűjtjük, használjuk, osztjuk meg vagy kezeljük egyéb módon az Önre vonatkozó adatokat, amikor Ön a .SWOOSH Platformot használja.

2.         A .SWOOSH Platform elérésére vonatkozó jogosultság

Ön csak akkor jogosult a .SWOOSH Platform használatára, ha rendelkezik jó hírnevű fiókkal, vagy létrehoz egy fiókot a nike.com weboldalon (az Ön „Nike-fiókja”). 

Emellett rendelkeznie kell vagy nyitnia kell fiókokat egy vagy több külső szolgáltatónál külső pénztárcatárcát tároló szolgáltatásokhoz és hitelkártya-fizetés feldolgozásához, amelyek előírhatják, hogy Ön legalább 18 éves legyen.  Az alábbiakban leírtak szerint, külső pénztárca vagy a hitelkártyával történő fizetés lehetősége nélkül előfordulhat, hogy Ön nem tudja elérni a .SWOOSH Platformot, vagy nem tudja használni a .SWOOSH Platform funkcióit.

3.         Nike-fiók; Nike-fiók biztonsága.

A .SWOOSH Platform eléréséhez és használatához Önnek regisztrálnia kell a hozzáféréshez a meglévő Nike-fiókjával.  A Nike {{agreement:termsOfUse:Felhasználási Feltételek}} (Alapvető szabályok) 1. pontja szerinti kötelezettségeinek korlátozása nélkül Ön vállalja, hogy pontos információkat ad meg a .SWOOSH Platform vagy a Nike által nyújtott bármely más szolgáltatás Ön általi elérésével vagy használatával kapcsolatos regisztrációhoz, karbantartáshoz, a működés lehetővé tételéhez vagy egyéb kéréshez. Azonnal frissítenie kell ezeket az információkat, ha azok megváltoznak.

Kizárólag Ön felelős Nike-fiókja biztonságának fenntartásáért és azon felhasználói nevek, jelszavak vagy bármely más kódok ellenőrzéséért, amelyeket a .SWOOSH Platformhoz és a Nike-fiókjával kapcsolatban elérhető bármely más Nike-szolgáltatáshoz való hozzáféréshez használ. Ön felel a Nike-fiókjának és a Nike-fiókján a fiókjához tartozó hitelesítő adatokkal végzett tevékenységek (beleértve a jogosulatlan tevékenységeket is) ellenőrzéséért. Azonnal értesítse a Nike-t a Nike-fiókja bármely jogosulatlan felhasználásáról.  Ön felel mindenért, ami a Nike-fiókján keresztül történik – az Ön engedélyével vagy a nélkül. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG A NIKE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY TEVÉKENYSÉGÉRT, AMELY AZ ÖN NIKE-FIÓKJÁNAK ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLATÁBÓL ERED.

4.         Támogatott külső fiókok.

Annak érdekében, hogy Ön sikeresen befejezze a regisztrációt az .SWOOSH Platformra, és megkapja a .SWOOSH azonosítóját (az alábbiakban leírtak szerint) vagy a Digitális Gyűjthetőit (az alábbiakban meghatározottak szerint), Önnek össze kell kapcsolnia Nike-fiókját egy jóváhagyott harmadik fél szolgáltató („Támogatott beszállító”) által biztosított, támogatott külső digitális tárcafiókkal („Támogatott külső fiók”). Egyszerre csak egy Támogatott külső fiókot kapcsolhat a Nike-fiókjához. A Támogatott külső fiókot biztosító Támogatott beszállítók azonosítása a regisztrációs folyamat során történik. 

Mi semmilyen módon nem állunk kapcsolatban a Támogatott beszállítókkal. Az egyes Támogatott beszállítók termékeinek és szolgáltatásainak Ön általi használatára az adott beszállító vonatkozó szolgáltatási feltételei az irányadóak (a továbbiakban az ilyen feltételek: „Támogatott beszállítói feltételek”). A Nike nem szerződő fél a jelen Támogatott beszállítói feltételeket illetően, nem vállal felelősséget a Támogatott beszállító által nyújtott termékekért vagy szolgáltatásokért, és nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a Támogatott beszállítói feltételekkel vagy a Támogatott beszállítói termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ön felel bármely vonatkozó Támogatott beszállítói feltétel betartásáért, és a Támogatott külső fiókjának összekapcsolása előtt át kell tekintenie minden vonatkozó Támogatott beszállítói feltételt.  Nem vállalunk felelősséget Önnel szemben a Támogatott beszállító termékeinek és szolgáltatásainak Ön általi használatából eredő veszteségekért, beleértve a Támogatott külső fiókokat is.

5.         .SWOOSH-AZONOSÍTÓ.

A regisztrációs folyamat során vagy azt követően Ön létrehozza a .SWOOSH-azonosítóját.  Az Ön .SWOOSH-azonosítója olyan Digitális Gyűjthető (az alábbiakban meghatározottak szerint), amelyre a regisztráció időpontjában Ön által elfogadott {{agreement:NvsDigCollectible:Digitális Gyűjthető Feltételek}}, valamint a jelen Feltételek vonatkoznak.  Az Ön .SWOOSH-azonosítójának létrehozása során a .SWOOSH Platform lehetővé teszi, hogy Ön nyomon kövessen, összeállítson vagy más módon létrehozzon olyan képet, formatervet vagy egyéb szerzői művet, amely különböző Nike tulajdonosi logókat, védjegyeket vagy egyéb tartalmakat tartalmazhat az Ön .SWOOSH-azonosítójának részeként történő felhasználás céljából (az „ID Design”).  Ön és a Nike között az ID Design a Nike tulajdonát képezi.  Ön ezennel átruház a Nike-ra az ID Design-hoz fűződő minden jogot, jogcímet és érdekeltséget, valamint az ID Design-hoz fűződő minden szellemi tulajdonjogot.  A kétségek elkerülése érdekében az ID Design nem „Felhasználói tartalom”, mivel ezt a kifejezést a Nike {{agreement:termsOfUse:Felhasználási Feltételek}} határozzák meg.  

A .SWOOSH-azonosító egy egyedi Digitális Gyűjthető, amely (a) egy nem helyettesíthető, blokklánc alapú digitális token (NFT), amely mindaddig, amíg az Ön Nike-fiókjához kapcsolódó, jelenleg támogatott Külső fiókban marad, az Ön digitális azonosítójának részeként használnak az Ön Nike-fiókjához, és (b) a .SWOOSH azonosítóhoz kapcsolódó tartalomként (az alábbiakban meghatározottak szerint) a .SWOOSH azonosítóhoz tartozó ID Design használatára vonatkozó licencet a .SWOOSH azonosítóra vonatkozó {{agreement:NvsDigCollectible:Digitális Gyűjthető Feltételek}} szerint, mindaddig, amíg a kapcsolódó NFT az Ön Nike-fiókjához kapcsolódó aktuális külső támogatási fiókban marad.

Miután sikeresen regisztrált a .SWOOSH Platform eléréséhez és létrehozta a .SWOOSH-azonosítóját, a Nike átviszi az Ön .SWOOSH-azonosítóját az Ön Támogatott külső fiókjába.  Tekintet nélkül a {{agreement:NvsDigCollectible:Digitális Gyűjthető Feltételekre}}, a „béta” bevezetési időszak alatt, amely a Nike kizárólagos belátása szerint marad fenn, az Ön .SWOOSH azonosítója és a Nike által kibocsátott vagy veretett egyéb Digitális Gyűjthetők a Támogatott külső fiókjára történő átutalást követő ideig nem ruházhatók át.

6.         Digitális Gyűjthetők

Beszerzés. A Szolgáltatások lehetővé tehetik az Ön számára, hogy megvásárolja vagy egyéb módon megkapja a Digitális Gyűjthetőket a .SWOOSH Platformon keresztül.  Minden „Digitális Gyűjthető” olyan digitális eszköz, amely egy NFT-ből és a hozzá kapcsolódó digitális szerzői műhöz vagy más tartalomhoz fűződő licencjogokból áll, függetlenül attól, hogy az szerzői vagy szerzői jogi védelem alatt áll-e vagy sem, és függetlenül attól, hogy a fentiek bármelyike milyen formátumban válik elérhetővé („Kapcsolódó tartalom”). Bármely Kapcsolódó tartalomra vonatkozó licencjogok, ezen licencjogok bármely korlátozásai, valamint a Szolgáltatásokon keresztül Ön által vásárolt vagy kapott bármely Digitális Gyűjthetőre vonatkozó egyéb feltételek és kikötések a vásárlás időpontjában kerülnek bemutatásra Önnek, és az ezekre a feltételekre mutató hivatkozás beágyazásra kerül az NFT metaadataiba („Digitális Gyűjthető Feltételek”).  Azzal, hogy Ön a .SWOOSH Platformon keresztül szerez be bármely Digitális Gyűjthetőt, Ön elfogadja a {{agreement:NvsDigCollectible:Digitális Gyűjthető Feltételeket}} az adott Digitális Gyűjthető vonatkozásában. 

Jelenleg csak USA dollárban fogadunk el fizetéseket harmadik fél fizetésfeldolgozón keresztül. Más fizetőeszközzel vagy kriptovalutával történő fizetések nem támogatottak.

Minden árképzési és fizetési feltétel a .SWOOSH Platformon található, és minden fizetési kötelezettség kötelező érvényű a vásárlás időpontjában. Minden értékesítés végleges. Ha az alkalmazandó jogszabályok másként nem rendelkeznek, nem adunk visszatérítést semmilyen vásárlásra.

Amikor Ön a .SWOOSH Platformon keresztül vásárol vagy más módon vásárol Digitális Gyűjthetőket, Ön kijelenti, szavatolja, tudomásul veszi és elfogadja a következőket:

a.   Ön kizárólag a Szolgáltatásokkal kapcsolatos Fogyasztói felhasználásra vagy az Ön általi saját személyes gyűjtés, használat és élvezet céljából vásárol Digitális Gyűjthetőket, és nem terjesztés céljából;

b.   Ön nem befektetésként vásárolja meg a Digitális Gyűjthetőket, és nem vár el gazdasági előnyt vagy nyereséget a Digitális Gyűjthetők tulajdonosaként;

c.   Ön a Digitális Gyűjthetőket saját használatra vásárolja meg, és nem azzal a szándékkal vagy céllal, hogy a Digitális Gyűjthetőket bárki másnak eladja;

d.   Ön nem szerez semmilyen tulajdoni jogot vagy egyéb tulajdonjogot vagy jogi érdekeltséget a Nike vállalatban a Digitális Gyűjthetők tulajdonlása alapján;

e.   Ön nem tünteti fel a Digitális Gyűjthetőket befektetésként vagy gazdasági előny vagy nyereség megszerzésére való lehetőségként;

f.    Ön megfelelő ismeretekkel rendelkezik a Digitális Gyűjthetők funkcióiról és jellemzőiről;

g.   a Digitális Gyűjthetők Ön általi megszerzése és használata megfelel az Ön joghatóságában alkalmazandó jogszabályoknak és előírásoknak, beleértve többek között a jogképességet, a szabályozási korlátozásokat és a kormányzati hozzájárulásokat;

h.   Ön nem használja a Digitális Gyűjthetőket illegális célokra, illetve tétek megtétele, fogadás vagy szerencsejáték céljára; és

i.    Ön teljesíti a Digitális Gyűjthetők megszerzéséből eredő adókötelezettségeket.

A Digitális Gyűjthetők tárolása. Nem kínálunk tárolt digitális pénztárcát a .SWOOSH Platformon, és más módon sem tartjuk, illetve nem őrizzük meg a Digitális Gyűjthetőket az Ön vagy más felhasználó számára. Ahhoz, hogy Ön bármilyen Digitális Gyűjthetőt vásárolhasson vagy fogadhasson a .SWOOSH Platformon keresztül, hozzá kell kapcsolnia egy Támogatott külső fiókot.  Az Ön által vásárolt vagy más módon tőlünk beszerzett Digitális Gyűjthetőket közvetlenül az Ön Támogatott külső fiókjába szállítjuk ki.

Ön felel a Támogatott külső fiókjához tartozó jelszó megőrzéséért és a Támogatott külső fiókjára vonatkozó Támogatott szolgáltatói feltételek betartásáért. Ne várja el, hogy a Nike vissza tudja állítani Önnek a Digitális Gyűjthetőket abban az esetben, ha elveszíti hozzáférését a Támogatott külső fiókjához, vagy bármilyen más körülmények között.

7.         A szolgáltatások csak meghatározott Digitális Gyűjthető tulajdonosok számára érhetők el

Bizonyos Szolgáltatások kizárólag egy adott Digitális Gyűjthető tulajdonosa vagy egy adott Digitális Gyűjthető kombinációja számára érhetők el.  Előfordulhat, hogy Önnek bizonyítania kell a Társított NFT tulajdonjogát az adott Digitális Gyűjthetőre vonatkozóan, hogy hozzáférhessen ezekhez a Szolgáltatásokhoz. A jelen Feltételek szerinti Szolgáltatások megszüntetésére vagy felfüggesztésére vonatkozó bármely egyéb jog korlátozása nélkül megszüntethetjük ezen Szolgáltatások Ön általi elérését vagy használatát abban az esetben, ha Ön a megfelelő Digitális Gyűjthetőt más személyre ruházza át.  

8.         Promóciók

A .SWOOSH Platformon keresztül vagy azzal kapcsolatban, illetve az Ön által birtokolt bármely Digitális Gyűjthetővel kapcsolatban elérhetővé tett ún. airdrop-ra (“ingyen kriptopénz”) adományokra, nyereményekre, versenyekre, sorsolásokra, felmérésekre, játékokra vagy hasonló promóciókra (együttesen „Promóciók”) a jelen Feltételektől eltérő szabályok vonatkozhatnak. Ha Ön részt vesz valamely Promócióban, kérjük, tekintse át a vonatkozó szabályokat, valamint a .SWOOSH {{agreement:NvsPrivacyPolicy:Adatvédelmi Szabályzatot}}. Ha a Promóció szabályai ellentmondanak a jelen Feltételeknek, a Promóció szabályai az irányadók.

9.         További előnyök

A .SWOOSH Platformon elérhetővé tett termékek, tartalmak, promóciók vagy szolgáltatások „További előnyök” lehetnek (ahogyan ezt a kifejezést a {{agreement:NvsDigCollectible:Digitális Gyűjthető Feltételek}} meghatározzák).  Sem a Nike, sem harmadik fél nem köteles semmilyen További juttatást nyújtani, és a Nike vagy harmadik fél sem vállal felelősséget semmilyen További juttatásért, abból eredően vagy azzal kapcsolatban.

Minden olyan digitális szerzői mű vagy egyéb tartalom, amelyet a .SWOOSH Platformon keresztül tesznek elérhetővé egy Digitális Gyűjthető tulajdonosa számára, és amely További előnyként szolgál, ilyenként kerül megjelölésre a .SWOOSH Platformon vagy a letöltés időpontjában. Bármely ilyen tartalmat mindaddig licencbe adunk Önnek, amíg Ön a letöltéskor bemutatott bármely licenc feltételei szerint az adott Digitális Gyűjthető tulajdonosa, vagy ha ilyen feltételek nem kerülnek bemutatásra, akkor az adott Digitális Gyűjthető tekintetében Kapcsolódó tartalomként az alkalmazandó {{agreement:NvsDigCollectible:Digitális Gyűjthető Feltételek}} szerint. A .SWOOSH Platformon keresztül elérhetővé tett minden egyéb digitális szerzői mű és egyéb tartalom a Szolgáltatások részét képezi, és az ilyen tartalmak tekintetében nem biztosítunk Önnek licencjogokat.

10.       A .SWOOSH Platformhoz való hozzáférés felfüggesztése;

A NIKE {{agreement:termsOfUse:Felhasználási Feltételek}} szerinti jogaink korlátozása nélkül, beleértve a NIKE {{agreement:termsOfUse:Felhasználási Feltételek}} 8. pontját (Megszűnés), amely a .SWOOSH Platformhoz való hozzáférésére és használatára vonatkozik, jogosultak vagyunk azonnal felfüggeszteni az Ön Nike Fiókját, szüneteltetni vagy megszüntetni az Ön hozzáférését a .SWOOSH Platformhoz, vagy lezárni az Ön Nike-fiókját, ha saját belátásunk szerint azt gyanítjuk, hogy:

 • Nike-fiókját pénzmosásra, szankciók kijátszására vagy illegális tevékenység folytatására használják,
 • Eltitkolta vagy hamis azonosító adatokat vagy egyéb adatokat adott meg,
 • Ön csalárd tevékenységet folytatott, vagy
 • Ön a jelen Feltételeket sértő tranzakciókat, tevékenységeket folytatott vagy ilyen magatartást tanúsított.

Bizonyos körülmények között, például bármely kormányzati hatóság kérésére, ahogy azt az alkalmazandó jogszabályok vagy előírások előírják, további információk és dokumentumok megadását kérhetjük Öntől, vagy a jelen Feltételek vagy a {{agreement:NvsDigCollectible:Digitális Gyűjthető Feltételek}} lehetséges megsértésének kivizsgálását. Ilyen esetekben saját belátásunk szerint letilthatjuk az Ön hozzáférését vagy Nike-fiókját, és blokkolhatjuk a .SWOOSH Platformhoz való hozzáférését, amíg ezeket a további információkat és dokumentumokat nem kezeljük.  Ha Ön nem ad teljes és pontos információkat egy ilyen kérésre válaszolva, a Nike megtagadhatja a hozzáférése visszaállítását a .SWOOSH Platformhoz vagy Szolgáltatásokhoz.

A .SWOOSH Platform Ön általi hozzáférése és használata időről időre megszakadhat számos okból, beleértve többek között a berendezés meghibásodását, a .SWOOSH Platform rendszeres frissítését, karbantartását vagy javítását, vagy más olyan intézkedéseket, amelyeket a Nike saját belátása szerint meghozhat.

11.       Tiltott magatartás és tartalom

A NIKE {{agreement:termsOfUse:Felhasználási Feltételeiben}} – beleértve a 4. pontot (Nike Felhasználói Magatartási Kódex) – foglalt kötelezettségeken túlmenően, amelyek a .SWOOSH Platform Ön általi használatára vonatkoznak, Ön nem teheti a következőket:

 •  nem sérthet meg semmilyen alkalmazandó jogszabályt, szerződést, szellemi tulajdonjogot vagy más harmadik felek jogait, illetve nem követ el szerződésen kívüli károkozást Szolgáltatásaink használata során;
 • nem használhatja vagy kísérelheti meg használni egy másik felhasználó fiókját az adott felhasználó és a Nike engedélye nélkül;
 • nem tarthat igényt semmilyen felhasználónévre azzal a céllal, hogy azt továbbértékesítse, másokat megtévesszen, mások jó hírnevét elvegye, vagy más módon nevet foglaljon el;
 • nem személyesítheti meg vagy más módon nem tüntetheti fel megtévesztő módon egy személlyel vagy szervezettel való kapcsolatát;
 • a Szolgáltatásainkat nem értékesítheti, nem értékesítheti tovább vagy használhatja kereskedelmileg;
 • nem terjeszthet levélszemetet, beleértve a nem kívánt NFT-k más felhasználóknak történő küldését;
 • nem másolhatja, sokszorosíthatja, terjesztheti, adhatja elő nyilvánosan vagy jelenítheti meg nyilvánosan Szolgáltatásaink egészét vagy részeit, kivéve, ha azt mi vagy licencadóink kifejezetten engedélyezik;
 • nem módosíthatja Szolgáltatásainkat, nem távolíthatja el a tulajdonjogokra vonatkozó értesítéseket vagy jelöléseket, és nem készíthet más módon a Szolgáltatásainkon alapuló származékos műveket;
 • nem kerülheti meg vagy hagyhatja figyelmen kívül a Szolgáltatáshoz való hozzáférést szabályozó utasításokat, beleértve a sebességkorlátozó rendszerek megkerülésének kísérletét több API-kulcs használatával, a forgalom több IP-címen keresztül történő irányításával vagy a hozzánk küldött forgalom forrásának más módon történő elkendőzésével;
 • nem használhatja Szolgáltatásainkat a rendeltetésükön kívül és semmilyen módon, amely zavarhatja, megzavarhatja, negatívan befolyásolhatja vagy megakadályozhatja, hogy más felhasználók teljes mértékben élvezhessék Szolgáltatásainkat, vagy amely bármilyen módon károsíthatja, letilthatja, túlterhelheti vagy károsíthatja Szolgáltatásaink működését;
 • nem végezhet visszafejtést, másolást, dekompilálást, szétszerelést vagy a Szolgáltatások bármely aspektusának dekódolását, illetve nem tehet semmi olyat, ami a forráskód felfedezésére, illetve a Szolgáltatások bármely szolgáltatásához, területéhez vagy kódjához való hozzáférés megakadályozására vagy korlátozására alkalmazott intézkedések megkerülésére vagy kijátszására alkalmas;
 • nem kísérelheti meg megkerülni az általunk alkalmazott tartalomszűrési technikákat, illetve nem próbálhat meg hozzáférni a Szolgáltatásaink olyan funkciójához vagy területéhez, amelyhez nem jogosult hozzáférni;
 • nem szegheti meg vagy sértheti meg mások szellemi tulajdonjogait vagy bármely más jogát;
 • nem hozhat létre vagy jeleníthet meg illegális tartalmat, például olyan tartalmat, amely gyermekek szexuális kizsákmányolására utalhat;
 • nem használhatja a Szolgáltatást ármanipulációra, csalásra vagy más megtévesztő, félrevezető vagy manipulatív tevékenységre;
 • nem használhat adatbányászatot, robotot, pókot, lánctalpas programot, kaparót, szkriptet, böngészőbővítményt, offline olvasót vagy más, általunk nem engedélyezett automatizált eszközt vagy interfészt a Szolgáltatásokhoz való hozzáféréshez, adatok kinyeréséhez vagy a Szolgáltatások oldalainak vagy funkcióinak más módon történő megzavarásához vagy módosításához;
 • nem tanúsíthat olyan magatartást, amelynek célja vagy hatása az, hogy egy elem vagy gyűjtemény mesterségesen a keresési eredmények tetején jelenjen meg, vagy mesterségesen növelje a megtekintések számát, a kedvencek számát vagy más mérőszámokat, amelyeket a keresési eredmények rendezéséhez használhatunk;
 • nem fejleszthet vagy használhat olyan alkalmazásokat, amelyek együttműködnek a Szolgáltatásainkkal a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül; vagy
 • nem használhatja Szolgáltatásainkat semmilyen illegális vagy jogosulatlan célra, illetve nem vehet részt, nem bátoríthatja és nem népszerűsítheti a jelen Feltételeket sértő tevékenységet.

A jelen 11. pont érvényesítése saját belátásunk szerint történik, és a jelen szakasz érvényre juttatásának elmulasztása egyes esetekben nem jelenti más esetekben az érvényesítési jogunkról való lemondást. Ezenkívül a jelen 11. pont nem hoz létre semmilyen harmadik fél részéről semmilyen magánjogi kereseti jogot, illetve nem támaszt észszerű elvárást arra vonatkozóan, hogy Szolgáltatásaink nem tartalmaznak olyan tartalmat, amelyet az ilyen szabályok tiltanak.

12.       Kártalanítás; Felelősség korlátozása; Felelősség kizárása  

A felelősség korlátozása; Kártalanítás. A kétségek elkerülése érdekében, a Nike {{agreement:termsOfUse:Felhasználási Feltételek}} 9. pontja (Kártalanítás / Felelősség korlátozása) rendelkezései a .SWOOSH Platform Ön általi elérésére és használatára is vonatkoznak, beleértve a Szolgáltatások használatát is.

A Nike {{agreement:termsOfUse:Felhasználási Feltételek}} 9. pontjában (Kártalanítás / Felelősség korlátozása) foglaltak korlátozása nélkül az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben, Ön kártalanítja, megvédi és kártalanítja a Nike-t, valamint leányvállalatainkat és társvállalatainkat, és minden egyes tisztviselőnket, igazgatónkat, megbízottunkat, partnerünket és alkalmazottunkat (külön-külön és együttesen, a „Nike Felek”) azon veszteségek és károk, kötelezettségek, kárigények, igények, károk, kiadások vagy költségek esetében („Követelések”), amelyek a következőkből erednek vagy azzal kapcsolatosak:

a.   Az .SWOOSH Platformhoz vagy bármely Szolgáltatáshoz való hozzáférés vagy annak használata (beleértve többek között a Digitális Gyűjthetőket, a További juttatásokat, a Promóciót vagy a Kapcsolódó tartalmat);

b.   Az Ön visszajelzése;

c.   A jelen Feltételek (beleértve többek között a Digitális Gyűjthetőkre, Promóciókra, További előnyökre vagy Kapcsolódó tartalmakra vonatkozó feltételeket) vagy a {{agreement:NvsDigCollectible:Digitális Gyűjthető Feltételek}} Ön általi megsértése;

d.   Szellemi tulajdon, magánélet vagy más jogok Ön általi megsértése, hűtlen kezelése vagy megsértése;

e.   Bármely Támogatott külső fiók Ön általi használata; vagy

f.    Az Ön magatartása a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban.

Ön köteles együttműködni a Nike Felekkel az ilyen Követelések megvédése során, és megfizetni az ilyen Követelések védelmével kapcsolatos összes díjat, költséget és kiadást (beleértve többek között az ügyvédi díjakat is). A Nike Felek a Nike kizárólagos döntése alapján szabályoznak bármely harmadik fél Követeléssel szembeni védekezést vagy egyezséget.

Felelősségkizárás. A .SWOOSH PLATFORM ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTALI HASZNÁLATA KIZÁRÓLAG AZ ÖN KOCKÁZATÁRA TÖRTÉNIK. KIVÉVE, HA A MICROSOFT ÍRÁSBAN MÁSKÉNT RENDELKEZIK, A .SWOOSH PLATFORM, A  SZOLGÁLTATÁSOK, A SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY TARTALMA, VALAMINT BÁRMELY ÉS MINDEN KAPCSOLÓDÓ TARTALOM, HARMADIK FÉL TARTALOM, TOVÁBBI ELŐNY ÉS DIGITÁLIS GYŰJTHETŐ „ADOTT ÁLLAPOTBAN” ÉS „ADOTT ÁLLAPOTBAN”, BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGVÁLLALÁS NÉLKÜL BIZTOSÍTOTT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A FORGALOMKÉPESSÉGRE, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOKAT IS. TOVÁBBÁ NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET ÉS NEM SZAVATOLJUK, HOGY A .SWOOSH PLATFORM, SZOLGÁLTATÁSOK, KAPCSOLÓDÓ TARTALOM, HARMADIK FÉL TARTALOM, TOVÁBBI ELŐNYÖK VAGY BÁRMELY DIGITÁLIS GYŰJTHETŐ PONTOS, TELJES, MEGBÍZHATÓ, AKTUÁLIS VAGY HIBAMENTES. BÁR MEGPRÓBÁLJUK BIZTONSÁGOSSÁ TENNI A SZOLGÁLTATÁSAINK HASZNÁLATÁT, NEM TUDJUK GARANTÁLNI ÉS NEM IS GARANTÁLJUK, HOGY SZOLGÁLTATÁSAINK VAGY SZERVEREINK VÍRUSOKTÓL VAGY MÁS KÁROS ÖSSZETEVŐKTŐL MENTESEK. ÖN VÁLLALJA A TELJES KOCKÁZATOT A SZOLGÁLTATÁSAINK MINŐSÉGÉVEL ÉS TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLATBAN.

NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET VAGY KÖTELEZETTSÉGET ÖNNEL SZEMBEN SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT, ÉS NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KAPCSOLÓDÓ TARTALOMHOZ, HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALOMHOZ, TOVÁBBI ELŐNYÖKHÖZ VAGY DIGITÁLIS GYŰJTHETŐKHÖZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉRT VAGY AZOK HASZNÁLATÁÉRT, BELEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ALÁBBIAKBÓL EREDŐ VESZTESÉGEKET, KÁROKAT VAGY KÖVETELÉSEKET: (A) FELHASZNÁLÓI HIBA, PÉLDÁUL ELFELEJTETT JELSZAVAK, HELYTELENÜL LÉTREHOZOTT TRANZAKCIÓK, ROSSZUL BEGÉPELT CÍMEK; (B) SZERVERHIBA VAGY ADATVESZTÉS; (C) SÉRÜLT PÉNZTÁRCAFÁJLOK; (D) JOGOSULATLAN HOZZÁFÉRÉS AZ ALKALMAZÁSOKHOZ; VAGY (E) HARMADIK FELEK JOGOSULATLAN TEVÉKENYSÉGEI, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A VÍRUSOKAT, ADATHALÁSZATOT, NYERS ERŐLTETÉST VAGY MÁS TÁMADÁSI MÓDOT A WEBOLDAL VAGY AZ ADOTT BLOKKLÁNC ELLEN.

A DIGITÁLIS GYŰJTHETŐK IMMATERIÁLIS DIGITÁLIS ESZKÖZÖK. CSAK A BLOKKLÁNC HÁLÓZATÁN FENNTARTOTT TULAJDONOSI REKORD ALAPJÁN LÉTEZNEK. BÁRMELY EGYEDI DIGITÁLIS ESZKÖZBEN ESETLEGESEN ELŐFORDULÓ ELLENŐRZÉSÁTRUHÁZÁS A MEGFELELŐ BLOKKLÁNC-HÁLÓZATON TÖRTÉNIK.

A Digitális Gyűjthetők jelenleg csak a Polygon blokkláncon keresztül érhetők el.  Abban az esetben, ha Ön egy Digitális Gyűjthetőt olyan digitális pénztárcába helyez át, amely nem kompatibilis a Polygon blokklánccal, előfordulhat, hogy a Digitális Gyűjthető elvész, megsemmisül, vagy más módon elérhetetlenné válik az Ön számára.

A fizikai gyűjtőkhöz hasonlóan a Digitális Gyűjthetők ára is ingadozhat a szélesebb iparági trendek és hangulat alapján. Az állami, szövetségi vagy nemzetközi szintű jogszabályi és szabályozói változások vagy intézkedések hátrányosan befolyásolhatják a Digitális Gyűjthetők használatát, átruházását, cseréjét és értékét. A kriptovalutákkal és más helyettesíthető digitális eszközökkel ellentétben a Digital Gyűjthetők és a kapcsolódó NFT-k nem használhatók fizetések teljesítésére. A Digitális Gyűjthetők és a kapcsolódó NFT-k nem kölcsönösen felcserélhetők, és nem oszthatók kisebb részekre. Ezek a kialakítási funkciók korlátozzák a Digitális Gyűjthetők vagy a kapcsolódó NFT-k hasznosságát fizetési formában vagy pénznem helyett. Ehelyett a Digitális Gyűjthetők gyűjthető digitális eszközként élvezhetők.

Bár számos felhasználó nem szeretne részt venni a Digitális Gyűjthetőkben, ha a jövőben úgy döntene, hogy kereskedik vagy eladja az Ön Digitális Gyűjthetőit, Ön tudomásul veszi, hogy a Digitális Gyűjthető egyedi, és a Digitális Gyűjthető értéke kizárólag attól függ, hogy egy másik személy mennyire érdeklődik az Ön egyedi Digitális Gyűjthetője iránt, és hogy ő mit hajlandó adni érte, vagy mennyit költene annak megvásárlására. Ön tudomásul veszi, hogy az Ön egyedi Digitális Gyűjthető értékét számos olyan tényező vezérli, amelyek az Ön befolyásán kívül esnek, például a vevő saját kapcsolata és affinitása az Ön egyedi Digitális Gyűjthetővel, a Kapcsolódó tartalom iránti általános érdeklődés (amely idővel növekedhet vagy csökkenhet), általános érdeklődés a gyűjtőeszközök iránt (fizikai és digitális egyaránt) összességében, és sok más tényező. Tekintettel a fenti tényezőkre, Ön tudomásul veszi, hogy nincs garancia arra, hogy ha végül el szeretné adni vagy kereskedni szeretne az egyedi Digitális Gyűjthetőjével, talál egy vevőt, vagy egy személyt, akivel kereskedhet a Digitális Gyűjthetőért, és ha talál olyan vevőt vagy személyt, akivel kereskedhet, nincs garancia arra, hogy az Ön által kapott érték vagy az Ön által kapott ár bármikor magasabb vagy alacsonyabb lesz ahhoz képest, amit Ön értéknek tekint, illetve amit a Digitális Gyűjthető beszerzése érdekében elköltött vagy azzal kereskedett.

A Digitális Gyűjthetők jövőbeni értéke nem olyan érték, amelyet mi vagy bármely harmadik fél ellenőrizhet, illetve megkísérelhet ellenőrizni vagy befolyásolni. Nem vállalunk felelősséget a sebezhetőségből vagy bármilyen meghibásodásból, a szoftverek rendellenes viselkedéséből (pl. pénztárca, intelligens szerződés), a vonatkozó blokkláncból vagy más harmadik fél szolgáltatásából vagy infrastruktúrájából eredő tartós veszteségekért, beleértve a Támogatott külső fiókokat és Támogatott beszállítókat, illetve a Digitális Gyűjthetők bármely más funkcióját. Nem vállalunk felelősséget a fejlesztők vagy képviselők késedelmes jelentéseiből eredő veszteségekért (vagy egyáltalán nem jelentjük azokat) a Digitális Gyűjthetőt támogató blokkláncokkal kapcsolatos problémák esetén, beleértve a villákat, a műszaki csomópontokat érintő problémákat vagy az ebből eredő vagyoni veszteségeket.

Bizonyos esetekben közvetlenül integrálódunk harmadik felekkel, beleértve többek között az online kereskedői platformokat, levelezési lista platformokat és közösségi média platformokat („Harmadik fél API-k”). Nincs befolyásunk a Harmadik fél API-kon keresztül elérhetővé tett üzemidőre és funkciókra, és mivel a .SWOOSH Platform bizonyos aspektusai az ellenőrzésünkön kívül eső leállást okozhatnak, ezért a .SWOOSH Platform funkcióira hatással lehetnek a Harmadik fél API-kon keresztül elérhetővé tett funkciók változásai.

A .SWOOSH Platform hibákat, hiányosságokat és meghibásodásokat tartalmazhat.  Kizárólag Ön felel a .SWOOSH Platform által biztosított bármely kód értékeléséért. A .SWOOSH Platform kibertámadásoknak, váratlan tevékenységugrásoknak vagy egyéb működési vagy műszaki nehézségeknek lehet kitéve, amelyek zavarokat vagy késedelmeket okozhatnak. Ön elfogadja a .SWOOSH Platform váratlan vagy fokozott technikai nehézségekből eredő meghibásodásának kockázatát, beleértve a kifinomult támadásokból eredőket is, és beleegyezik abba, hogy nem von minket felelősségre az ezzel kapcsolatos veszteségekért.

13.       Jogviták; Irányadó jog; További feltételek

A kétségek elkerülése érdekében a NIKE {{agreement:termsOfUse:Felhasználási Feltételek}} 10. pontja (Jogviták / További feltételek) szerinti rendelkezések, beleértve korlátozás nélkül a Jogválasztásra vonatkozó rendelkezéseket, szintén vonatkoznak a .SWOOSH Platform és a jelen Kiegészítő feltételek Ön általi elérésére és használatára.

14.       Szolgáltatásaink módosítása és megszüntetése

A NIKE {{agreement:termsOfUse:Felhasználási Feltételek}} 8. pontja (Megszűnés) szerinti kötelezettségeink korlátozása nélkül, amelyek az Ön hozzáférésére és használatára vonatkoznak a .SWOOSH Platformhoz, fenntartjuk a jogot a .SWOOSH Platform módosítására, vagy a Szolgáltatásaink egészének vagy részének bármikor történő nyújtásának felfüggesztésére vagy megszüntetésére. Ön jogosult bármikor abbahagyni a .SWOOSH Platform használatát. Nem vállalunk felelősséget a .SWOOSH Platform vagy Szolgáltatásaink elérésére vagy használatára való képtelenségével kapcsolatos veszteségekért vagy károkért.

15.       Elválaszthatóság

Ha a jelen .SWOOSH Feltételek bármely rendelkezése vagy bármely rendelkezésének egy része jogellenes, semmis vagy végrehajthatatlan, akkor az adott rendelkezés vagy az adott rendelkezés egy része a jelen .SWOOSH Feltételektől elválaszthatónak tekintendő, és az nem befolyásolja a fennmaradó rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

16.       A jelen Feltételek és a Digitális Gyűjthető Feltételek kapcsolata

Ha Ön megszegi a {{agreement:NvsDigCollectible:Digitális Gyűjthető Feltételek}} szerinti bármely kötelezettségét, korlátozás nélkül beleértve a Nike számára történő kifizetésekre vonatkozó kötelezettségeket is, az ilyen jogsértés a jelen Feltételek megszegésének minősül.

17.       Vegyes rendelkezések

Ha a Nike nem gyakorolja vagy érvényesíti a jelen Feltételek szerinti bármely jogát vagy annak rendelkezését, az nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást. A jelen Feltételekben szereplő pontcímek csak kényelmi célokat szolgálnak, és nem bírnak jogi vagy szerződéses hatállyal. Hacsak a jelen Feltételek másként nem rendelkeznek, a jelen Feltételek kizárólag a felek javára szolgálnak, és nem célja harmadik fél kedvezményezetti jogok biztosítása más természetes vagy jogi személyek számára. Ön elfogadja, hogy a közöttünk zajló kommunikáció és tranzakciók elektronikus úton is lefolytathatók. A jelen Feltételeket Ön nem ruházhatja át, engedményezheti vagy adhatja át jogszabály erejénél fogva vagy más módon előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül, és az ilyen hozzájárulás nélkül megkísérelt átruházás, engedményezés vagy átadás semmisnek és érvénytelennek minősül. A jelen Feltételeket vagy Szolgáltatásainkat jogosultak vagyunk az Ön előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül részben vagy egészben szabadon átruházni, engedményezni vagy átadni.

Agreement Type: 
Locales: 

User login