You are here

hu-HU dotSWOOSH Terms of Service

Primary tabs

.SWOOSH SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK

Utolsó frissítés: 2024. május

A jelen Szolgáltatási feltételek („Feltételek”) a Ön által a következőkhöz való hozzáférésre és azok használatára vonatkoznak: a SWOOSH webhely, amely a következő címen található: https://www.swoosh.nike/ (vagy az ennek helyébe lépő linkek) és az összes kapcsolódó weboldal, webhely és közösségi média oldal (a „Webhely”), bármely kapcsolódó mobilalkalmazás (külön-külön „Alkalmazás”), a Webhelyen vagy bármely Alkalmazáson keresztül elérhetővé tett bármely termék („Termékek”), és a Webhelyen vagy bármely Alkalmazáson keresztül elérhetővé tett online szolgáltatások (beleértve a Webhelyet és az Alkalmazást, valamint a Termékek vásárlását, együttesen „.SWOOSH Szolgáltatások”), minden esetben a Nike Virtual Studios, Inc. vagy társvállalatai („Nike”, „mi”, „miénk” vagy „minket”) által vagy részéről biztosított mértékben. 

Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön az Európai Unió (EU) vagy az Egyesült Királyság (EK) lakosa, akkor az 1. függelékben („EU/Egyesült Királyság-specifikus Feltételek”) található további feltételek vonatkoznak Önre.

A 6(e) szakaszban hivatkozott értékesítési feltételek (beleértve az ott meghatározott korlátozott szavatosságot is) vonatkoznak minden olyan Termékre, amelyet Ön megszerez.  Ha Ön nem fogadja el a jelen Feltételeket, ne használja a .SWOOSH Szolgáltatásokat.

Mi jelezhetjük, hogy egyes .SWOOSH Szolgáltatásokra eltérő vagy kiegészítő feltételek, kikötések, iránymutatások, szabályzatok vagy szabályok vonatkoznak („Kiegészítő Feltételek”).  A Kiegészítő Feltételek bármelyike az Ön velünk kötött szerződésének részévé válik, ha Ön az alkalmazandó .SWOOSH Szolgáltatásokat használja, és ha ellentmondás merül fel a jelen Feltételek és a Kiegészítő Feltételek között, akkor az ilyen ellentmondás esetén a Kiegészítő Feltételek az irányadók.

A jelen Feltételeket módosíthatjuk.  A fenti „Utolsó frissítés” dátum jelzi, hogy mikor történt a jelen Feltételek utolsó módosítása.  Ha a jövőben módosításokat hajtunk végre, értesíteni fogjuk Önt az ilyen változásokról, például e-mail küldésével, a .SWOOSH Szolgáltatásokon keresztül küldött értesítéssel vagy a jelen Feltételek elején feltüntetett dátum frissítésével.  A módosított Feltételek azonnal hatályba lépnek, és a .SWOOSH Szolgáltatások további használatával Ön megerősíti, hogy elfogadja a módosított Feltételeket. Ha Ön nem fogadja el a módosított Feltételeket, akkor azonnal fel kell hagynia bármely .SWOOSH Szolgáltatás használatával.

1.      Az Ön adatai

Ön bizonyos információkat adhat meg a Nike számára a .SWOOSH Szolgáltatásaink Ön általi elérésével vagy használatával kapcsolatban, illetve mi más módon is gyűjthetünk Önről bizonyos információkat, amikor Ön eléri vagy használja .SWOOSH Szolgáltatásainkat.  Ön hozzájárul ahhoz, hogy e-maileket, SMS-eket vagy szöveges üzeneteket, valamint egyéb típusú kommunikációt kapjon a Nike-tól a .SWOOSH Szolgáltatások útján, az Ön által a .SWOOSH Szolgáltatásokkal kapcsolatban megadott e-mail-cím vagy egyéb kapcsolattartási adatok felhasználásával.  Ön szavatolja, hogy a Nike számára a .SWOOSH Szolgáltatásokkal kapcsolatban megadott információk pontosak.

Az Önre vonatkozó adatok általunk történő gyűjtésével, felhasználásával, megosztásával és egyéb módon történő kezelésével kapcsolatos információkért tekintse meg {{agreement:NvsPrivacyPolicy:.SWOOSH Adatvédelmi szabályzatunkat}}.

2.     Jogosultság és felhasználási korlátozások

(a)    Nike Fiók.  A .SWOOSH Szolgáltatások eléréséhez vagy használatához: (i) Önnek rendelkeznie kell egy fiókkal, vagy létre kell hoznia egy fiókot a nike.com webhelyen (egyenként: „Nike-fiók”), (ii) be kell tartania a Nike-fiókjára vonatkozó összes feltételt és kikötést, és (iii) a fiókja nem kerülhetett megszüntetésre és jelenleg nem lehet felfüggesztve.

(b)    Joghatóság.  A .SWOOSH Szolgáltatásokat Ön Kizárólag a Nike által engedélyezett joghatóságokban használhatja.  A .SWOOSH Szolgáltatások használata jelenleg csak az Amerikai Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban, Olaszországban, Lengyelországban, Luxemburgban, Belgiumban, Csehországban, Ausztriában, Szlovéniában, Magyarországon, Írországban, Dániában, Portugáliában, Finnországban, Görögországban, Hollandiában és Svédországban engedélyezett (együttesen: „Engedélyezett Területek”).  Bizonyos Termékekre további korlátozások vonatkozhatnak azon joghatóság területén, ahol azokat megvásárolhatják vagy kiszállíthatják. 

(c)     Szankcionált országok vagy személyek.  A .SWOOSH Szolgáltatások eléréséhez vagy használatához: (i) Ön nem tartózkodhat olyan országban, és nem lehet olyan ország lakosa, amelyre az Egyesült Államok kormányának embargója vonatkozik, vagy amelyet az Egyesült Államok kormánya „terroristákat támogató” országként jelölt meg („Embargós Joghatóság”), és (ii) nem lehet alanya az Egyesült Államok kormányának vagy az Egyesült Nemzetek Szervezetének ügynöksége által alkalmazott szankcióknak, és nem szerepelhet az Egyesült Államok kormányzata által összeállított, tiltott vagy korlátozott feleket tartalmazó listán.

(d)    Harmadik felek szolgáltatásai; Korra vonatkozó korlátozások.  Bizonyos .Swoosh Szolgáltatások előírják, hogy Önnek fiókkal kell rendelkeznie vagy fiókot kell létrehoznia egy vagy több harmadik fél szolgáltatónál, amelyek előírhatják, hogy Ön legalább 18 éves legyen.  Az alábbiakban részletesen leírtak szerint, külső pénztárca nélkül vagy a hitelkártyával történő fizetés lehetősége nélkül Ön fog tudni Digitális Gyűjthetőket vásárolni vagy fogadni.

(e)    Használat és megosztás.  A .SWOOSH Szolgáltatásokat kizárólag személyes, családi vagy háztartási célokra használhatja, a kereskedelmi felhasználás kifejezetten kizárt.  Ön nem oszthat meg, nem adhat bérbe, nem lízingelhet .SWOOSH Szolgáltatásokat vagy az Ön .SWOOSH Fiókját (meghatározását lásd alább), és egyébként sem engedélyezheti harmadik fél számára ezek használatát, és Ön sem használhatja azokat semmilyen harmadik fél nevében.

(f)      Üzleti ügyfelek tilalma. A Weboldal, az Alkalmazás és a .Swoosh Szolgáltatások kizárólag a következőkre szolgálnak: (i) arra, hogy a Nike a Termékeket közvetlenül a végfelhasználók részére értékesítse. Ezért szigorúan tilos a Termékek viszonteladás céljából történő megvásárlása. A viszonteladás céljából történő vásárlás azt jelenti, hogy olyasvalaki vásárolja meg a Termékeket, aki a Termékeket mások (fogyasztók, vállalkozások vagy bármely harmadik fél) részére értékesíti tovább vagy szándékozik továbbértékesíteni. Ha a Nike alapos okkal azt feltételezi, hogy Ön viszonteladás céljából vásárol, a Nike fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen intézkedést megtegyen Önnel szemben, ideértve – korlátozás nélkül – az Ön részére történő eladások korlátozását, az Ön rendeléseinek törlését és/vagy az Ön .SWOOSH Fiókjának felfüggesztését vagy bezárását (az alábbiakban meghatározottak szerint).

Ön szavatolja, hogy minden alkalmassági követelménynek megfelel.  Saját belátásunk szerint megtagadhatjuk az Ön hozzáférését a .SWOOSH Szolgáltatásokhoz és/vagy felfüggeszthetjük vagy megszüntethetjük az Ön hozzáférését a .SWOOSH Szolgáltatásokhoz, ha Ön nem felel meg a jogosultsági követelményeknek.

3.       Regisztráció

(a)    Fiók.  A .SWOOSH Szolgáltatások eléréséhez vagy használatához regisztrálnia kell egy fiókot (az Ön „.SWOOSH Fiókja”) a meglévő Nike-fiókja segítségével.  Ön vállalja, hogy .SWOOSH Fiókjának létrehozásával és a .SWOOSH Szolgáltatások bármely elérésével vagy használatával kapcsolatban pontos információkat ad meg a regisztrációhoz, karbantartáshoz vagy funkciók engedélyezéséhez, illetve az egyéb kéréseknek megfelelően.  Azonnal frissítenie kell ezeket az információkat, ha azok megváltoznak.  Fenntartjuk a jogot arra, hogy egyes felhasználóneveket elutasítsunk, visszakérjünk vagy megköveteljük azok módosítását, beleértve olyan vállalatok vagy magánszemélyek nevében is, amelyek jogi követeléssel élnek, beleértve az ilyen felhasználónevekre vonatkozóan fennálló védjegyjogokat.

(b)    Biztonság.  Kizárólag Ön felelős .SWOOSH Fiókja biztonságának fenntartásáért és azon felhasználónevek, jelszavak vagy bármely más kódok ellenőrzéséért, amelyeket a .SWOOSH Platformhoz vagy bármely .SWOOSH Szolgáltatáshoz való hozzáféréshez használ.  Ön felel .SWOOSH Fiókja felügyeletéért és a fiók hitelesítő adatainak használatáért (beleértve a jogosulatlan tevékenységeket is).  Azonnal tájékoztassa a Nike vállalatot, ha azt felfedezi vagy gyanítja, hogy valaki megszerezte az Ön hitelesítő adatait, vagy az Ön engedélye nélkül hozzáfért az Ön .SWOOSH Fiókjához.  Ön felel mindenért, ami a .SWOOSH Fiókjában vagy azon keresztül történik – az Ön engedélyével vagy anélkül.  AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG A NIKE NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY TEVÉKENYSÉGÉRT, AMELY AZ ÖN .SWOOSH FIÓKJÁNAK JOGOSULATLAN HASZNÁLATÁBÓL ERED.

(c)     Külső fiókok.  Annak érdekében, hogy Ön Digitális Gyűjthetőket vásárolhasson vagy fogadhasson – beleértve a .SWOOSH-azonosítóját (az alábbiakban leírtak szerint) – össze kell kapcsolnia .SWOOSH Fiókját egy támogatott külső digitális pénztárcafiókkal („Külső Pénztárca”), amelyet egy jóváhagyott külső szolgáltató („Külső Pénztárca-szolgáltató”) biztosít.  Egyszerre csak egy Külső Pénztárcát kapcsolhat az Ön .SWOOSH Fiókjához, hacsak a Nike másként nem rendelkezik.  Azon Külső Pénztárca Szolgáltatók, akik jogosultak Külső Pénztárcákat biztosítani, regisztrációs folyamat során kerülnek azonosításra. 

A Nike nem áll kapcsolatban a Külső Pénztárca Szolgáltatókkal.  Az egyes Külső Pénztárca Szolgáltatók termékeinek és szolgáltatásainak Ön általi használatára annak alkalmazandó szolgáltatási feltételei az irányadóak (az ilyen feltételek a „Szolgáltatói Feltételek”).  Bár a Nike lehet bizonyos Szolgáltatói Feltételek harmadik fél kedvezményezettje, a Nike a Szolgáltatói Feltételeknek nem részes fele, nem vállal felelősséget semmilyen Külső Szolgáltató által nyújtott termékért vagy szolgáltatásért, és nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget a Szolgáltatói Feltételekkel, a Külső Pénztárcákkal vagy a Külső Pénztárca Szolgáltató bármely más termékével vagy szolgáltatásával kapcsolatban.  Ön felel bármely vonatkozó Szolgáltatói Feltétel betartásáért, és Külső Pénztárcájának összekapcsolása előtt át kell tekintenie minden alkalmazandó Szolgáltatói Feltételt.  Nem vállalunk felelősséget Ön felé a Külső Pénztárca Szolgáltató termékeinek és szolgáltatásainak Ön általi használatából eredő veszteségekért, beleértve a Külső Pénztárcákat is.

(d)    .SWOOSH-AZONOSÍTÓ.  A .SWOOSH Szolgáltatások részeként, minden alkalmassági és egyéb követelmény függvényében Ön: (i) összeállíthat vagy más módon létrehozhat egy képet, formatervet vagy egyéb szerzői művet, amely különböző védett Nike logókat, védjegyeket vagy egyéb tartalmat foglalhat magában (az „Azonosító Dizájn”), és (ii) létrehozhat egy felhasználónevet vagy „kezelőt”, amely az Ön .SWOOSH Fiókjához lesz társítva („Felhasználónév”).  A .SWOOSH Szolgáltatások az Azonosító Dizájn és a Felhasználónév segítségével hozzák létre az Ön .SWOOSH-azonosító Digitális Gyűjthetőjét (.SWOOSH-azonosító). Az Ön .SWOOSH Fiókjának sikeres létrehozása és az Ön .SWOOSH-azonosítójának létrehozása után a Nike áthelyezi az Ön .SWOOSH-azonosítóját az Ön Külső Pénztárcájába.

Az Ön és a Nike közötti jogviszonyban az Azonosító Dizájn a Nike tulajdonát képezi.  Ön ezennel átruház a Nike-ra minden olyan jogot, jogcímet és érdekeltséget, amellyel az Azonosító Dizájnban vagy ahhoz fűződően Ön rendelkezhet, valamint az Azonosító Dizájnban vagy ahhoz fűződően fennálló minden szellemi tulajdonjogot.  A Felhasználónév vonatkozásában Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy semmilyen tulajdonjoga vagy védett joga nem áll fenn semmilyen Felhasználónévre vonatkozóan (függetlenül attól, hogy azt egy másik felhasználó használja-e vagy sem), és hogy bármely Felhasználónév a Nike által annak saját belátása szerint megváltoztatható, módosítható, eltávolítható, újrafelhasználható vagy új célra felhasználható.  Bár az alábbi 4(b) szakasz alkalmazásában sem az Azonosító Dizájn, sem a Felhasználónév nem minősül „Felhasználói Tartalomnak”, az Azonosító Dizájnra és Felhasználónévre az alábbi 4(c) szakasz rendelkezései vonatkozik, és azoknak meg kell felelniük e rendelkezéseknek.

Az Ön .SWOOSH-azonosítójára a jelen Feltételek, valamint a Digitális Gyűjthetőkre Vonatkozó Feltételek alkalmazandók (az alábbiakban meghatározottak szerint), amelyeket a regisztráció időpontjában Ön elfogadott.  Az Ön .SWOOSH-azonosítója egy Személyhez Kötött Digitális Gyűjthető (az alkalmazandó Digitális Gyűjthetőkre Vonatkozó Feltételekben meghatározottak szerint), amely a következőkből áll: (a) egy nem helyettesíthető, blokklánc alapú digitális token („NFT”), amely mindaddig, amíg az Ön .SWOOSH Fiókjához kapcsolt Külső Pénztárcában marad, az Ön .SWOOSH Fiókja digitális azonosítójának részeként kerül felhasználásra, és (b) az Azonosító Dizájnnak, a Felhasználónévnek és más Kapcsolódó Tartalomnak a .SWOOSH azonosítóhoz való felhasználására vonatkozó licenc (az alábbiakban meghatározottak szerint) a .SWOOSH azonosítóhoz tartozó Digitális Gyűjthetőkre Vonatkozó Feltételekben meghatározottak szerint, mindaddig, amíg a kapcsolódó NFT az Ön .SWOOSH Fiókjához kapcsolódó Külső Pénztárcában marad.

4.      Felhasználói tartalom

(a)    Általában.  A .SWOOSH Szolgáltatások lehetővé tehetik az Ön és más felhasználók számára, hogy tartalmat hozzanak létre, tegyenek közzé, tároljanak és osszanak meg, beleértve a véleményeket, üzeneteket, szövegeket, fényképeket, képeket, videókat, szoftvereket és egyéb anyagokat (együttesen: „Felhasználói Tartalom”).  Amikor Felhasználói Tartalmat tesz közzé vagy oszt meg más módon a .SWOOSH Szolgáltatásainkon keresztül, Ön tudomásul veszi, hogy Felhasználói Tartalma és a kapcsolódó információk (például az Ön felhasználóneve vagy a profilképe) mások számára is láthatóak lehetnek.  Ha Ön úgy dönt, hogy bármely adatát nyilvánosan elérhetővé teszi a .SWOOSH Szolgáltatásokon keresztül, azt saját felelősségére teszi.

(b)    Tulajdonjog; Licenc.  Az Ön által az alábbiakban megadott licenc kivételével, az Ön és a Nike közötti jogviszony keretében Ön a Felhasználói Tartalmához fűződően fennálló minden jogot fenntart, kivéve a Felhasználói Tartalmába foglalt .SWOOSH Szolgáltatások bármely részét.  Ön a Nike és végfelhasználóink számára örökös, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, jogdíjmentes, az egész világra kiterjedő, teljesen kifizetett, és használatra vonatkozó (több szinten keresztül) allicencbe adható licencet biztosít arra vonatkozóan, hogy felhasználják, reprodukálják, módosítsák, adaptálják, közzétegyék, lefordítsák, származékos műveket készítsenek, terjesszék, nyilvánosan vagy más módon előadják és megjelenítsék, és hasznosítsák az Ön Felhasználói Tartalmát és a Felhasználói Tartalommal kapcsolatban megadott bármely nevet, Felhasználónevet vagy ahhoz hasonlót minden jelenleg ismert vagy később kifejlesztett médiaformátumban és csatornán, az Ön vagy bármely harmadik fél részére fizetendő ellenszolgáltatás nélkül. Ön ezennel visszavonhatatlanul lemond minden olyan „személyhez fűződő jogáról” vagy egyéb jogáról a Felhasználói Tartalommal kapcsolatban, amelyek a szerző feltüntetésével vagy az anyagok integritásával kapcsolatosak, és amellyel Ön bármely alkalmazandó jogszabály vagy bármely jogi elmélet alapján rendelkezhet.

(c)     Tilalmak.  Ön nem hozhat létre, nem tehet közzé, nem tárolhat és nem oszthat meg olyan Felhasználói Tartalmat, amelyhez nem rendelkezik a fent leírt licenc biztosításához szükséges összes joggal, és Ön szavatolja, hogy a Felhasználói Tartalma és az ilyen Felhasználói Tartalomnak általunk a jelen Feltételek által megengedett módon történő használata nem sérti semmilyen természetes vagy jogi személy jogait, beleértve bármely harmadik fél jogait, illetve nem okoz kárt semmilyen természetes vagy jogi személynek.  Ön nem hozhat létre, nem tehet közzé, nem tárolhat és nem oszthat meg olyan Felhasználói Tartalmat, amely:

               i.            Jogellenes, becsületsértő, rágalmazó, obszcén, pornográf, illetlen, udvariatlan, célozgató, zaklató, gyűlölködő, fenyegető, a magánélethez vagy a nyilvánossághoz fűződő jogokat sértő, visszaélésszerű, gyalázkodó vagy csalárd;

             ii.            Bűncselekménynek minősülne, arra bátorítana vagy arra adna útmutatást, sértené bármely fél jogait, vagy egyébként felelősséget keletkeztetne, illetve bármely helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályt sértene;

           iii.            Bármely fél szabadalmát, védjegyét, üzleti titkát, szerzői jogát vagy egyéb szellemi vagy tulajdonosi jogát sértheti;

           iv.            Olyan kijelentéseket, megjegyzéseket vagy állításokat tartalmaz vagy ábrázol, amelyek nem tükrözik az Ön őszinte nézeteit és tapasztalatait;

             v.            Mást személyesít meg, vagy megtévesztő módon tünteti fel az Ön bármely természetes személlyel vagy jogi személlyel való kapcsolatát;

           vi.            Kéretlen promóciókat, politikai kampányokat, hirdetéseket vagy kéréseket tartalmaz;

          vii.            Harmadik fél magánjellegű vagy személyes adatait tartalmazza az adott harmadik fél hozzájárulása nélkül;

        viii.            Vírusokat, sérült adatokat vagy egyéb káros, zavaró vagy romboló fájlokat vagy tartalmakat tartalmaz; vagy

            ix.            Saját megítélésünk szerint kifogásolható, korlátozza vagy gátolja a .SWOOSH Szolgáltatásaink használatát vagy élvezetét bármely más személy számára, vagy a Nike vállalatot vagy másokat bármilyen típusú ártalomnak vagy felelősségnek teheti ki.

(d)    Érvényesítés.  A jelen 4. pont érvényesítése a Nike saját belátása szerint történik, és a jelen szakasz érvényre juttatásának egyes esetekben történő elmulasztása nem jelenti az érvényesítési jogunkról más esetekben való lemondást.  A jelen 4. szakasz nem keletkeztet semmilyen harmadik fél részéről privát kereseti jogot, illetve nem alapoz meg olyan észszerű elvárást, hogy a .SWOOSH Szolgáltatások semmiféle olyan tartalmat nem fognak tartalmazni, amelyet a jelen Feltételek tiltanak, vagy hogy a kifogásolható anyagok a közzétételük után azonnal eltávolításra kerülnek.

(e)    Eltávolítás.  Nem vállaljuk az összes Felhasználói Tartalom felülvizsgálatát, és kifejezetten elhárítunk magunktól a Felhasználói Tartalom figyelemmel kísérésére vagy felülvizsgálatára vonatkozó bármely feladatot vagy kötelezettséget. Bár nem vagyunk kötelesek szűrni, szerkeszteni vagy figyelemmel kísérni a Felhasználói Tartalmat, megtehetjük a következőket:

               i.            bármikor és bármilyen okból, értesítéssel vagy értesítés nélkül törölhetjük vagy eltávolíthatjuk a Felhasználói Tartalmat, illetve megtagadhatjuk bármely Felhasználói Tartalom közzétételét, beleértve többek között az alkalmazandó jogszabályok vagy a jelen Feltételek megsértését;

             ii.            megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük az Ön hozzáférését a .SWOOSH Szolgáltatások egészéhez vagy egy részéhez, ha az Ön Felhasználói Tartalma saját kizárólagos megítélésünk szerint észszerű valószínűséggel sértheti az alkalmazandó jogszabályokat vagy a jelen Feltételeket;

           iii.            megtehetünk minden intézkedést az Ön Felhasználói Tartalmával kapcsolatban, amely a Nike saját megítélése szerint szükséges vagy helyénvaló az alkalmazandó jogszabályoknak és a jelen Feltételeknek való megfelelés biztosítása érdekében, vagy harmadik felek jogainak védelme érdekében, beleértve a harmadik felek szellemi tulajdonjogait és adatvédelmi jogait (pl. információk biztosítása a szerzői jogok tulajdonosai számára a Digital Millennium Copyright Act levételi kérelmeinek előmozdítása érdekében); és

           iv.            teljes mértékben együttműködhetünk bármely bűnüldöző hatósággal vagy bírósági végzéssel, amely arra kér vagy utasít minket, hogy közöljük a .SWOOSH Szolgáltatásokon vagy azokon keresztül bármilyen anyagot közzétevő személyek személyazonosságát vagy egyéb adatait.

Ha bármely olyan Felhasználói Tartalom jut a tudomására, amely megszegi a jelen Feltételeket, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a Segítség oldalunkon keresztül, megadva az adatait (beleértve a nevét és e-mail-címét), a következő adatokkal együtt: (i) a közzététel dátuma és időpontja; (ii) ahol az adott tartalom a .SWOOSH Webhelyen található; (iii) a közzétevő személy felhasználóneve/SWOOSH-azonosítója; (iv) annak okai, hogy miért kellene törölni a Felhasználói Tartalmat, ennek bizonyítékaival együtt; (v) a közzétevő személlyel folytatott kommunikáció másolata (ha volt ilyen); és (vi) egy nyilatkozat, amely megerősíti, hogy Ön úgy véli, hogy az Ön által megadott információk valósak és pontosak.

5.      Tiltott magatartás

Ön nem használhatja a .SWOOSH Szolgáltatásokat, kivéve, ha a 2. szakasz szerint jogosult erre.  A .SWOOSH Szolgáltatásokat kizárólag a rendeltetésük szerinti célra használhatja.  Továbbá a .SWOOSH Szolgáltatásokkal kapcsolatban Ön köteles tartózkodni a következőktől:

(a)    Bármilyen alkalmazandó jogszabály, szerződés, szellemi tulajdonjog vagy harmadik felek más jogainak megsértése, illetve szerződésen kívüli károkozás elkövetése;

(b)    Zaklató, fenyegető, megfélemlítő, versenyellenes vagy mást megfigyelő magatartás tanúsítása;

(c)     Más felhasználó .SWOOSH Fiókjának vagy információinak használata vagy ennek megkísérlése;

(d)    Bármely természetes vagy jogi személy megszemélyesítése vagy valamely természetes vagy jogi személlyel való kapcsolatának egyébként megtévesztő módon történő feltüntetése;

(e)    Bármely .SWOOSH Szolgáltatás eladása vagy viszonteladása, illetve Termékek vásárlása viszonteladás céljából vagy kereskedelmi célokból;

(f)      A .SWOOSH Szolgáltatások egészének vagy egyes részeinek másolása, reprodukálása, terjesztése, nyilvános előadása vagy nyilvános megjelenítése, kivéve, ha azt mi vagy licencbeadóink kifejezetten engedélyezik;

(g)    A .SWOOSH Szolgáltatások módosítása, a tulajdonosi jogokra vonatkozó közlemények vagy jelölések eltávolítása, vagy egyébként a .SWOOSH Szolgáltatásainkon alapuló bármely származékos mű létrehozása;

(h)    A .SWOOSH Szolgáltatások bármely olyan módon történő használata, amely zavarhatja, megzavarhatja, negatívan befolyásolhatja vagy megakadályozhatja, hogy más felhasználók teljes mértékben élvezhessék a .SWOOSH Szolgáltatást, vagy amely bármilyen módon károsíthatja, megbéníthatja, túlterhelheti vagy gyengítheti bármely .SWOOSH Szolgáltatás működését;

(i)      A jelen tilalom ellenére, az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben történő visszafejtés kivételével a .SWOOSH Szolgáltatások bármely aspektusának visszafejtése;

(j)      Bármi olyan cselekmény, amely felfedheti a forráskódot, illetve megkerülheti a .SWOOSH Szolgáltatások bármely részéhez való hozzáférés megakadályozása vagy korlátozása érdekében alkalmazott intézkedéseket;

(k)    Bármilyen adatbányászat, robotok, automatizált technológia vagy hasonló adatgyűjtési vagy -kinyerési módszerek használata, amelyek célja az adatok lekaparása vagy kinyerése a .SWOOSH szolgáltatásokból az előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül;

(l)      Bármely olyan cselekmény, amely a Nike vállalatot vagy annak felhasználóit bármilyen típusú ártalomnak teheti ki, ideértve az olyan tevékenységeket is, amelyek megzavarhatják, megrongálhatják, megbéníthatják, elronthatják, túlterhelhetik vagy korlátozhatják a .SWOOSH Szolgáltatások működését;

(m)  Olyan tartalom közzététele, amely szoftvervírusokat, programokat vagy más számítógépes kódot tartalmaz, illetve a Webhely bármely szoftverének vagy biztonsági technológiájának megkerülése vagy módosítása;

(n)    Olyan alkalmazások fejlesztése vagy használata, amelyek együttműködnek a .SWOOSH Szolgáltatásokkal a mi előzetes írásbeli hozzájárulásunk nélkül;

(o)    A .SWOOSH Szolgáltatások bármely online részére oly módon történő hivatkozás, amely saját megítélésünk szerint sérti vagy kihasználja a hírnevünket, vagy bármilyen formát vagy társulást, jóváhagyást vagy jóváhagyást sugall a Nike részéről; vagy

(p)    A .SWOOSH Szolgáltatások bármely jogellenes vagy jogosulatlan célra történő használata, illetve a jelen Feltételeket sértő bármely tevékenységben való részvétel, annak bátorítása vagy népszerűsítése.

A jelen 5. szakasz érvényesítése a Nike saját belátása szerint történik, és a jelen szakasz érvényre juttatásának egyes esetekben történő elmulasztása nem jelenti az érvényesítési jogunkról más esetekben való lemondást.

Adatellenőrzések Amikor elküldi nekünk megrendelését, adatellenőrzéseket végezhetünk annak teljesítés előtt. Ezek az ellenőrzések magukban foglalhatják az Ön címének ellenőrzését és a csalárd vagy más jogosulatlan tranzakciók ellenőrzését is.  Automatizált ellenőrzéseket is végezünk minden vásárlásnál annak érdekében, hogy kiszűrjük a szokatlan vagy gyanús ügyleteket, illetve azokat az ügyleteket, amelyek csalás kockázatát hordozhatják. A .SWOOSH Szolgáltatásokban a feltételezett csalási esetek kivizsgálásra kerülnek és szükség esetén azok vonatkozásában büntetőeljárás indul. Az Önre vonatkozó adatok általunk történő gyűjtésével, felhasználásával, megosztásával és egyéb módon történő kezelésével kapcsolatos információkért tekintse meg {{agreement:NvsPrivacyPolicy:.SWOOSH Adatvédelmi szabályzatunkat}}.

6.     Termékek; Digitális Gyűjthetők

(a)    Digitális Gyűjthetők.  A Nike-tól a .SWOOSH Szolgáltatásokon keresztül megvásárolható termékek közé tartoznak többek között a „Digitális Gyűjthetők”, amelyek egy NFT-ből és egy NFT-hez kapcsolódó bizonyos tartalomra vagy adathordozóra vonatkozó licencet tartalmaznak („Kapcsolódó Tartalom”).  A Kapcsolódó Tartalomra vonatkozó licencet és a Digitális Gyűjthetőre vonatkozó egyéb feltételeket a Digitális Gyűjthetőre vonatkozó azon feltételek határozzák meg, amelyeket a megszerzés időpontjában elfogadnak és/vagy amelyek az adott Digitális Gyűjthető metaadataiban (akár URL link útján, akár más módon) szerepelnek („{{agreement:NvsDigCollectible:Digitális Gyűjthetőkre Vonatkozó Feltételek}}”).

(b)    Termékleírások.  Megpróbáljuk biztosítani, hogy a Termékek listája, leírása és képei, valamint a Termékekre való hivatkozások és linkek, valamint a Termékekre vonatkozó kuponok vagy kedvezmények („Termékleírások”) teljesek, pontosak és naprakészek legyenek, de erőfeszítéseink ellenére a Termékleírások esetenként pontatlanok, hiányosak vagy elavultak lehetnek.  Nem vállalunk felelősséget az ilyen Termékleírások teljességéért, pontosságáért, megbízhatóságáért, érvényességéért vagy időszerűségéért (beleértve az azokban foglalt funkciókat, specifikációkat és árakat).  Az ilyen Termékleírások és bármely Termék elérhetősége (beleértve a kuponok vagy kedvezmények érvényességét is) bármikor előzetes értesítés nélkül módosulhat(nak).  Bizonyos súlyok, méretek és hasonló leírások hozzávetőlegesek, és csak kényelmi célokat szolgálnak.  Észszerű erőfeszítéseket teszünk a Termékek tulajdonságainak pontos megjelenítése érdekében, beleértve a vonatkozó színeket is; azonban a ténylegesen látható színek az Ön számítógépes rendszerétől függenek, és mi nem tudjuk garantálni, hogy az Ön számítógépe pontosan jeleníti meg ezeket a színeket.

(c)     Értékesítési feltételek.  Azzal, hogy bármilyen Terméket megvásárol a .SWOOSH Szolgáltatásokon keresztül, Ön elfogadja az alkalmazandó értékesítési feltételeket az alábbiakkal összhangban (az alkalmazandó értékesítési feltételekre a jelen dokumentumban „Értékesítési Feltételek” néven hivatkozunk):

               i.            A .SWOOSH Szolgáltatásokon keresztül megszerzett Digitális Gyűjthetők esetében az értékesítési feltételeket az alábbi 7. szakasz és 9. szakasz tartalmazza,

             ii.            bármely tárgyi vagy fizikai Előrendelt termék esetében a {{agreement:NvsTermsOfSale:.Swoosh Előrendelési Értékesítési Feltételek}} alkalmazandók.

           iii.            bármely más tárgyi vagy fizikai Termékre vonatkozóan, kivéve, ha más feltételek vannak feltüntetve, a Nike {{agreement:termsOfSale:Értékesítési Feltételek}} alkalmazandók.

7.                   Digitális Gyűjthetők értékesítési feltételei.

(a)    Jogosultság.  Bármely Digitális Gyűjthető megvásárlásához legalább 18 évesnek kell lennie, és jelenleg meg kell felelnie az összes jogosultsági kritériumnak .SWOOSH fiók létrehozásához.  Önnek továbbá a fizetésfeldolgozónk által elfogadott aktuális és érvényes fizetési móddal és az Engedélyezett Területeken érvényes számlázási címmel is rendelkeznie kell.  Bármely Digitális Gyűjthető átvételéhez aktuális és érvényes Külső Pénztárcával kell rendelkeznie.

(b)    Korlátozások.  Mi korlátozásokat vezethetünk be a megrendelésenként, számlánként, fizetési kártyánként, személyenként vagy háztartásonként megvásárolható mennyiségekre vonatkozóan.  Fenntartjuk a jogot arra, hogy előzetes értesítés nélkül visszautasítsuk bármely ügyfél kiszolgálását, vagy bármikor elutasítsunk bármely megrendelést, és visszatérítsük az Ön által az ilyen megrendelésért kifizetett összeget.

(c)     Ár.  A .SWOOSH Szolgáltatásokon feltüntetett árak nem tartalmazzák az összes adót, szállítási vagy fizetésfeldolgozási díjat vagy egyéb díjat („Adók és Díjak”).  Az Adókat és Díjakat hozzáadjuk a vásárlása összegéhez, és azokat a fizetési oldalon részletezzük.  A vásárlás megerősítése előtt lehetősége lesz áttekinteni az Adókat és Díjakat.  A .SWOOSH Szolgáltatások árai bármikor, előzetes értesítés nélkül változhatnak.  Mi nem szedünk be adókat olyan joghatóságba szállított áruk után, amellyel nem áll fenn jelentős gazdasági kapcsolatunk, és ilyen esetben Ön tartozik felelősséggel az illetékes adóhatóság felé a .SWOOSH Szolgáltatásokon keresztül történő vásárlásával kapcsolatos forgalmi adókért.

(d)    Fizetés.  Hacsak a .SWOOSH Szolgáltatások másként nem rendelkeznek, minden fizetést USA dollárban kell teljesíteni.  Bármely tranzakció (együttesen: „Tranzakció(k)”) teljesítéséhez Ön felkérést fog kapni bizonyos releváns információk megadására, mint például a fizetési kártyája száma és lejárati dátuma, számlázási címe és szállítási adatai.  Ön kijelenti és szavatolja, hogy Önnek jogában áll a Tranzakcióval kapcsolatban Ön által beküldött fizetési kártyát használni.  Mi naprakész információkat kaphatunk az Ön kibocsátó bankjától az Ön által nálunk tárolt bármely fizetési módról.  Ön felhatalmaz minket arra, hogy a jelen Feltételek alapján Önnek felszámított díjakat ráterheljük az Ön által választott fizetési módra, beleértve a fizetési módra vonatkozóan kapott frissített információkat is.  Az információk ellenőrzésére lehet szükség bármely Tranzakció elismerése vagy teljesítése előtt.  Ön a .SWOOSH Szolgáltatásokon keresztül megfizeti az Ön részéről vagy az Ön nevében felmerült összes díjat, az ilyen díjak felmerülésekor hatályban lévő árakon, beleértve az Ön Tranzakcióira vonatkozó összes adót, valamint szállítási és kezelési díjat.  Abban az esetben, ha jogi intézkedésre van szükség az esedékes egyenlegek beszedéséhez, Ön megtéríti nekünk és szállítóinknak vagy ügynökeinknek az esedékes összegek behajtása érdekében felmerült összes költséget, beleértve az ügyvédi díjakat és egyéb jogi költségeket is.

(e)    Rendelés megerősítése; Elfogadás.  Önnek lehetősége lesz áttekinteni a megrendelését – beleértve a fizetési módot és a megrendelés egyéb részleteit – a megrendelés leadása előtt. Az Előrendelés elfogadására akkor kerül sor, amikor megrendelését és a teljes kifizetést megkaptuk, és ekkor e-mailt küldünk Önnek a megrendelés visszaigazolásáról és a kifizetése fogadásáról („Megrendelés visszaigazolása”). 

(f)      Kézbesítés.  A Digitális Gyűjthetők akkor tekintendők kézbesítettnek, amikor a kapcsolódó NFT-nek az Ön által megadott Külső Pénztárca címére történő átutalását elindították. Bármely NFT átruházása során a Nike hatáskörén kívül eső késések és bonyodalmak fordulhatnak elő.  Mi nem vagyunk felelősek az ilyen átutalásokban bekövetkező késedelmekért.

(g)    A szellemi tulajdonjogok átruházásának kizárása.  A Digitális Gyűjthetőhöz társított NFT-nek az Ön részére történő átruházása átszármaztatja az NFT tulajdonjogát és átszármaztatja a Kapcsolódó Tartalomra vonatkozó licencjogokat a Digitális Gyűjthetőkre Vonatkozó Feltételekben meghatározottak szerint.  Amikor beszerez egy Digitális Gyűjthetőt, és az NFT-t átruházzák Önre, Ön nem szerez tulajdonjogot a Kapcsolódó Tartalomra vagy bármely más szellemi tulajdonra nézve.  A Kapcsolódó Tartalom tulajdonjoga és a Kapcsolódó Tartalomhoz vagy a Digitális Gyűjthetőhöz fűződő bármely szellemi tulajdonjog az Ön és a Nike közötti jogviszonyban a Nike-nál marad.

(h)    Rendelési késések; Törlés. Fenntartjuk a jogot arra, hogy a kézbesítést megelőzően bármilyen megrendelést ne fogadjunk el, illetve azt elutasítsuk vagy töröljük, például az alábbi esetekben:

-          Alapos okkal azt feltételezhetjük, hogy az Ön megrendelését (egyszeri vagy összesített megrendeléseket) viszonteladás vagy csalárd okok miatt vásárolták meg;

-          Ön viszonteladó, vagy észszerű indokunk van azt feltételezni, hogy Ön viszonteladó.

Továbbá, ha hibák történtek a .SWOOSH Szolgáltatásokban vagy az Ön megrendelésével kapcsolatban, vagy pontatlanságok találhatók a Termékleírást, az árinformációkat vagy a Termék elérhetőségét illetően, fenntartjuk a jogot a hiba kijavítására és a helyes ár felszámítására, vagy az Ön megrendelésének törlésére.

Felvesszük Önnel a kapcsolatot, ha megrendelésének bármely részét töröltük, vagy ha további információkra van szükség a megrendelése elfogadásához.

Időnként előfordulhat, hogy egy bizonyos Termék gyártása vagy forgalmazása késedelmet szenved.  Ebben az esetben fenntartjuk a jogot a megrendelése késleltetésére, és észszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy értesítsük Önt a késedelemről, és folyamatosan tájékoztassuk a módosított kézbesítési ütemtervről.

Nem vállalunk felelősséget az Ön megrendelésének el nem fogadásával, elutasításával, törlésével, javításával vagy késedelmével kapcsolatos semmilyen kárért vagy költségért, kivéve az Öntől kapott bármely összeg visszafizetését az általunk nem fogadott, elutasított vagy törölt megrendeléssel kapcsolatban, vagy hibás rendelésnél túlszámlázott összeg esetén.

(i)      Visszatérítések és cserék kizárása.  A Digitális Gyűjthetők minden értékesítése végleges.  Nincs mód visszatérítésre vagy cserére.

(j)      Jogok fenntartása.  A Nike fenntartja a jogot – beleértve előzetes értesítés nélkül is – a rendelkezésre álló mennyiség korlátozására vagy bármely Digitális Gyűjthető rendelkezésre bocsátásának megszüntetésére; bármilyen kupon, kedvezmény vagy hasonló promóció beváltásának feltételektől való függővé tételére; bármely felhasználó számára bármely Tranzakció végrehajtásának megtiltására; bármely Digitális Gyűjthető fizetési opciójának megváltoztatására; és bármely felhasználó számára bármely Digitális Gyűjthető rendelkezésére bocsátásának megtagadására.

(k)    Korlátozott szavatosságA Nike szavatolja az Érintett Vásárló felé(az alábbiakban meghatározottak szerint), hogy az Érintett Digitális Gyűjthető (az alábbiakban meghatározottak szerint) a .SWOOSH Szolgáltatásokon lényegében az adott Érintett Digitális Gyűjthetőre vonatkozó specifikációknak megfelelően fog működni, normál működési feltételek mellett, a Szavatossági Időszak alatt (az alábbiakban meghatározottak szerint) (a fenti szavatosság a „Korlátozott Szavatosság”).  Eleget teszünk a jelen 7(k) szakasz szerint benyújtott Szavatossági Igényeknek (az alábbiakban meghatározottak szerint), azzal, hogy visszautasíthatjuk az Ön Szavatossági Igényét egy adott Digitális Gyűjthetőre vonatkozóan, ha Ön nem Érintett Vásárló (az alábbiakban meghatározottak szerint), ha a Digitális Gyűjthető nem Érintett Termék (az alábbiakban meghatározottak szerint), ha a Probléma (az alábbiakban meghatározottak szerint) a Szavatossági Időszak (az alábbiakban meghatározottak szerint) lejárta után merül fel vagy válik nyilvánvalóvá, ha a Szavatossági Igényt a Szavatossági Időszak lejárata után nyújtották be (az alábbiakban meghatározottak szerint), vagy ha Korlátozott Szavatossági Kizárás alkalmazandó (az alábbiakban meghatározottak szerint).

               i.            Érintett Digitális Gyűjthető. Ez a Korlátozott Szavatosság csak a .SWOOSH Szolgáltatásokon vagy azokon keresztül vásárolt Digitális Gyűjthetőkre vonatkozik (egyenként: „Érintett Digitális Gyűjthető”).

             ii.            Érintett Vásárlók.  Ez a Korlátozott Szavatosság kizárólag az Érintett Digitális Gyűjthető olyan vásárlójára terjed ki, aki közvetlen ellenőrzést gyakorol az ilyen Érintett Digitális Gyűjthetőhöz kapcsolódó NFT felett (a fentiek bármelyike: „Érintett Vásárló”).  Az a vásárló, aki már nem rendelkezik az adott Érintett Digitális Gyűjthetőhöz kapcsolódó NFT-vel, nem jogosult (az alábbiakban meghatározottak szerinti) Szavatossági igényt benyújtani, és nem kérhet jogorvoslatot. A jelen Korlátozott Szavatosság nem vonatkozik az Érintett Vásárlón kívül más személyre.

           iii.            Szavatossági Időszak.  Ez a Korlátozott Szavatosság egy Érintett Digitális Gyűjthetőhöz kapcsolódó NFT-nek az Érintett Digitális Gyűjthető eredeti vásárlójára történő, a Nike általi átruházásának napján kezdődik, és egy (1) évig tart („Szavatossági Időszak”).  A jelen Korlátozott Szavatosság keretében javított vagy kicserélt Érintett Digitális Gyűjthetőkre a jelen Korlátozott Szavatosság feltételei vonatkoznak, kizárólag a fennmaradó Szavatossági Időszak erejéig. 

           iv.            Kizárások.  Ez a Korlátozott Szavatosság nem érvényes: (1) a vonatkozó specifikációknak megfelelő működésre való képtelenségre („Probléma”), ha a Problémát bármilyen természeti csapás, természeti katasztrófa, villámlás, árvíz, tornádó, földrengés, tűz, villamos hálózati kiesés vagy áramszünet, háború, lázadás vagy egyéb polgári zavargás, világjárvány, vagy más olyan esemény okozza, amely a Nike ésszerű hatókörén kívül esik; (2) a Szavatossági Időszak lejárta után felmerülő vagy nyilvánvalóvá váló problémákra; (3) a Szavatossági Időszak lejárta után benyújtott jótállási igényekre; (4) ha a Problémát harmadik fél hálózata, szolgáltatása, platformja vagy technológiája okozza, korlátozás nélkül beleértve a Harmadik Felek Anyagait (az alábbiakban meghatározottak szerint), vagy Külső Szolgáltatók által biztosított bármely hálózat, szolgáltatás, platform vagy technológia; (5) ha a Problémát az Érintett Digitális Gyűjthető, vagy az Érintett Digitális Gyűjthető működtetéséhez szükséges bármely technológia helytelen telepítése vagy működtetése okozza; (6) olyan Érintett Digitális Gyűjthetőre, amelyet az Engedélyezett Területeken kívül vásároltak vagy használtak; (7) ha a Problémát az okozza, hogy az Érintett Vásárló elmulasztott bevezetni a Nike által az Érintett Vásárló számára elérhetővé tett bármely helyesbítést, módosítást, fejlesztést, javítást vagy egyéb frissítést; (8) az Érintett Digitális Gyűjthető olyan platformokkal vagy szolgáltatásokkal való használatára, amelyeket nem a Nike biztosított vagy más módon írásban nem engedélyezett; (9) bármely További Juttatásra; (10) korábbi tulajdonos által használt vagy fogyasztott Termék bármely előnyére, attribútumára, jellemzőjére, funkciójára vagy További Juttatására; vagy (11) az Érintett Digitális Gyűjthetőktől eltérő Termékekre.  A fenti kizárások mindegyike „Korlátozott Szavatossági Kizárás”.

             v.            Jogorvoslatok.  Ha a Szavatossági Időszak alatt az Érintett Digitális Gyűjthető bármikor nem felel meg a Korlátozott Szavatosság feltételeinek, és egyébként nem vonatkozik rá Korlátozott Szavatossági Kizárás, amelyet kizárólag a Nike határoz meg, a Nike a Nike belátása szerint kereskedelmileg észszerű erőfeszítéseket tesz a Probléma megoldására.  Az előzőek képezik a Nike teljes felelősségét és az Ön egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetőségét a 7. szakasz szerinti szavatossági kötelezettség megszegése vagy a Digitális Gyűjthető bármely más hibája vagy hiányossága esetén. 

           vi.            Szavatossági Igény benyújtása.  Ha egy Érintett Digitális Gyűjthető nem felel meg a Korlátozott Szavatosság követelményeinek a Szavatossági időszak alatt, és egyébként nem esik Korlátozott Szavatossági Kizárás hatálya alá, kérjük, nyújtson be igényt a Szavatossági időszakon belül úgy, hogy felveszi velünk a kapcsolatot a Segítség oldalon („Szavatossági igény”).  Szavatossági Igényével kapcsolatban felkérhetik Önt, hogy adja meg többek között a következő információkat: (i) az Ön nevét, vállalatának nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát; (ii) a hibás Érintett Digitális Gyűjthetőre vonatkozó nyugtájának, értékesítési számlájának vagy más hasonló vásárlási bizonylatának másolatát; és (iii) a probléma írásbeli leírását. 

          vii.            Szavatossági Igény felülvizsgálata.  Miután a fent leírt eljárásnak megfelelően a Nike megkapta a szükséges információkkal együtt benyújtott Szavatossági Igényét, a Nike felülvizsgálja a Szavatossági Igényt, és meghatározza, hogy szükség van-e további információkra.  Miután benyújtotta a Nike által esetlegesen kért további információkat, a Nike felülvizsgálja az Ön Szavatossági Igényét.  A Nike fenntartja a jogot annak meghatározására, hogy az Érintett Digitális Gyűjthető hibás-e vagy sem, és hogy a Korlátozott Szavatosság a Nike kizárólagos saját belátása szerint alkalmazandó-e vagy sem.  A Nike értesíti Önt a Nike azon döntéséről, hogy megpróbálja-e megoldani a Problémát, vagy csereterméket biztosít Önnek.

        viii.            Felelősségkizárások.  A jelen Korlátozott Szavatosság bizonyos törvényes jogokat biztosít Önnek, de Ön további törvényes jogokkal is rendelkezhet, amelyek joghatóságonként eltérőek lehetnek.  Az alábbi 19. szakaszban meghatározott szavatosságkizáró nyilatkozat minden Digitális Gyűjthetőre vonatkozik, és a Digitális Gyűjthetőkre vonatkozó értékesítési feltételek részét képezi.  A jelen Feltételek értelmében nem kizárt Érintett Digitális Gyűjthetőkre vonatkozó valamennyi vélelmezett szavatosság időtartamát és jogorvoslati lehetőségeit a jelen Korlátozott Szavatosság időtartamára korlátozzuk, beleértve többek között az értékesíthetőségre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságokat.  A hibás Érintett Digitális Gyűjthetőkkel kapcsolatos felelősségünk a jelen 7. szakaszban leírtak szerinti javításra vagy kicserélésre korlátozódik.

8.      Digitális Gyűjthetőkre vonatkozó egyéb feltételek

(a)    Nyilatkozatok; Szavatosságok; Garanciák. Amikor Ön a .SWOOSH Szolgáltatásokon keresztül bármely Digitális Gyűjthetőt vásárol vagy más módon megszerez, Ön kijelenti, szavatolja, garantálja és elfogadja a következőket:

               i.            Ön kizárólag a .SWOOSH Szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói felhasználásra vagy az Ön általi saját személyes gyűjtés, használat és élvezet céljából vásárol Digitális Gyűjthetőket, és nem forgalmazás céljából;

             ii.            Ön nem befektetésként vásárolja meg a Digitális Gyűjthetőt, és nem vár gazdasági előnyt vagy nyereséget a Digitális Gyűjthető tulajdonosaként;

           iii.            Ön a Digitális Gyűjthetőt saját használatra vásárolja meg, és nem azzal a jelenlegi szándékkal vagy céllal, hogy a Digitális Gyűjthetőt bárki másnak eladja;

           iv.            Ön nem szerez semmilyen tőkerészesedést vagy egyéb tulajdonjogot vagy jogi érdekeltséget a Nike vállalatban vagy bármely más jogi személyben bármely Digitális Gyűjthető tulajdonlása alapján;

             v.            Ön nem reklámoz és nem mutat be semmilyen Digitális Gyűjthetőt befektetésként vagy gazdasági előny vagy nyereség megszerzésére való lehetőségként (többek között a .SWOOSH Piactéren sem);

           vi.            Ön megfelelő ismeretekkel rendelkezik a Digitális Gyűjthető funkcióiról és jellemzőiről;

          vii.            a Digitális Gyűjthető Ön általi megszerzése és használata megfelel az Ön joghatóságában alkalmazandó jogszabályoknak és előírásoknak, korlátozás nélkül beleértve a jogképességet, a szabályozói korlátozásokat és a kormányzati hozzájárulásokat

        viii.            Ön nem használja a Digitális Gyűjthetőt jogellenes célokra, illetve semmilyen tétek megtétele, fogadás vagy szerencsejáték céljára; és

            ix.            Ön teljesíti a Digitális Gyűjthető Ön általi megszerzéséből eredő esetleges adókötelezettségeket.

(b)    A Digitális Gyűjthetők tárolása.   Mi nem kínálunk tárolt digitális pénztárcát a .SWOOSH Szolgáltatásokon, és más módon sem tartjuk, illetve nem őrizzük meg a Digitális Gyűjthetőket az Ön vagy más felhasználó számára. Ahhoz, hogy Ön bármilyen Digitális Gyűjthetőt vásárolhasson vagy kaphasson a .SWOOSH Szolgáltatásokon keresztül, egy Külső Pénztárcát kell hozzákapcsolnia.  Ön felel a Külső Pénztárcájához tartozó jelszó biztonságos megőrzéséért és a Külső Pénztárcájára vonatkozó Szolgáltatói Feltételek betartásáért.  Ne számítson arra, hogy a Nike vissza tudja állítani Önnek a Digitális Gyűjthetőket abban az esetben, ha Ön elveszíti hozzáférését a Külső Pénztárcájához, illetve bármilyen más körülmények között.

(c)     A Digitális Gyűjthetők átruházására vonatkozó korlátozások. A Digitális Gyűjthetők átruházása a kapcsolódó NFT átruházása útján történik.  Tekintet nélkül a Digitális Gyűjthetőkre Vonatkozó Feltételek bármely rendelkezésére, előfordulhat, hogy a Digitális Gyűjthetőket az Ön Külső Pénztárcájába történő áthelyezésüket követően bizonyos időtartamig nem tudja átruházni.  Bizonyos típusú Digitális Gyűjthetők esetében (például és korlátozás nélkül az Ön .SWOOSH-azonosítója és egyéb Személyhez Kötött Digitális Gyűjthetők esetében) a kapcsolódó NFT átruházása (i) harmadik fél részére, (ii) olyan pénztárcába, amelyről a Nike nem tudja megerősíteni, hogy az Ön által ellenőrzött pénztárca, vagy (iii) olyan pénztárcából, amelyre vonatkozóan a Nike előírta, hogy az NFT-t abban kell őrizni, azt eredményezheti, hogy az adott Digitális Gyűjthetőhöz tartozó Kapcsolódó Tartalom tekintetében a jelen dokumentum szerint valamennyi licencjog megszűnik, a Nike úgy módosítja a Kapcsolódó Tartalmat, hogy az többé ne jelenítse meg az eredeti Kapcsolódó Tartalmat vagy bármely Kapcsolódó Tartalmat, vagy a Nike által az alkalmazandó Digitális Gyűjthetőkre Vonatkozó Feltételeknek megfelelően és a szerint meghatározott egyéb lépések történnek.

(d)    Blokklánc protokoll; Tárcakompatibilitás.  A Digitális Gyűjthetők jelenleg csak a Polygon blokkláncon keresztül érhetők el.  Abban az esetben, ha Ön egy Digitális Gyűjthetőt olyan digitális pénztárcába helyez át, amely nem kompatibilis a Polygon blokklánccal, előfordulhat, hogy a Digitális Gyűjthető elvész, megsemmisül, vagy más módon elérhetetlenné válik az Ön számára.

(e)    Kockázat vállalása.  Ön vállalja az Ön által a .SWOOSH Szolgáltatásokon keresztül megszerzett Digitális Gyűjthetőkkel kapcsolatos összes kockázatot, korlátozás nélkül beleértve a jelen 9(e) szakaszban leírt kockázatokat is. 

A fizikai gyűjtőkhöz hasonlóan a Digitális Gyűjthetők ára is ingadozhat a szélesebb iparági trendek és hangulat alapján.  Az állami, szövetségi vagy nemzetközi szintű jogszabályi és szabályozói változások vagy intézkedések hátrányosan befolyásolhatják a Digitális Gyűjthetők használatát, átruházását, cseréjét és értékét.  A kriptovalutákkal és más helyettesíthető digitális eszközökkel ellentétben a Digital Gyűjthetők és a kapcsolódó NFT-k nem használatosak fizetések teljesítésére.  A Digitális Gyűjthetők és a kapcsolódó NFT-k nem kölcsönösen felcserélhetők, és nem oszthatók fel kisebb részekre.  Ezek a kialakítási funkciók korlátozzák a Digitális Gyűjthetők vagy a kapcsolódó NFT-k fizetési formaként vagy pénzhelyettesítőként való hasznosságát.  Ehelyett a Digitális Gyűjthetők gyűjthető digitális eszközként élvezhetők.

Bár számos felhasználó nem tervezi, hogy megválik Digitális Gyűjthetőitől, ha Ön a jövőben úgy döntene, hogy elcseréli vagy eladja Digitális Gyűjthetőjét, Ön tudomásul veszi, hogy az Ön Digitális Gyűjthetője egyedi, és a Digitális Gyűjthető értéke kizárólag attól függ, hogy egy másik személy mennyire érdeklődik az Ön egyedi Digitális Gyűjthetője iránt, és hogy ő mit hajlandó adni azért cserébe, vagy mennyit költene annak megvásárlására.  Ön tudomásul veszi, hogy az Ön egyedi Digitális Gyűjthető értékét számos olyan tényező vezérli, amelyek az Ön befolyásán kívül esnek, például a vevő saját kapcsolata és affinitása az Ön egyedi Digitális Gyűjthetőjével, a Kapcsolódó tartalom iránti általános érdeklődés (amely idővel növekedhet vagy csökkenhet), általános érdeklődés a gyűjtőeszközök iránt (fizikai és digitális egyaránt) összességében, és sok más tényező.  Tekintettel a fenti tényezőkre Ön tudomásul veszi, hogy nincs garancia arra, hogy ha az egyedi Digitális Gyűjthetőjét végül el szeretné adni vagy azzal kereskedni szeretne, talál egy vevőt, vagy egy személyt, akivel kereskedhet a Digitális Gyűjthetőért, és ha talál olyan vevőt vagy személyt, akivel kereskedhet, nincs garancia arra, hogy az Ön által kapott érték vagy az Ön által kapott ár bármikor magasabb vagy alacsonyabb lesz ahhoz képest, amit Ön értéknek tekint, illetve amit a Digitális Gyűjthető beszerzése érdekében elköltött vagy azzal kereskedett.

A Digitális Gyűjthetők jövőbeni értéke nem olyan érték, amelyet mi vagy bármely harmadik fél ellenőrizhet, illetve megkísérelhet ellenőrizni vagy befolyásolni.  Mi nem vállalunk felelősséget olyan tartós veszteségekért, amelyek sebezhetőségből vagy bármilyen meghibásodásból, szoftverek (pl. pénztárca, intelligens szerződés) rendellenes viselkedéséből, a vonatkozó blokkláncból vagy más harmadik fél szolgáltatásából vagy infrastruktúrájából erednek, beleértve a Külső Pénztárcákat és Külső Pénztárcaszolgáltatókat, illetve a Digitális Gyűjthetők bármely más funkcióját.  Nem vállalunk felelősséget a fejlesztők vagy képviselők késedelmes jelentéseiből eredő veszteségekért (vagy egyáltalán nem jelentjük azokat) a Digitális Gyűjthetőt támogató blokkláncokkal kapcsolatos problémák esetén, beleértve a villákat, a műszaki csomópontokat érintő problémákat vagy az ebből eredő vagyoni veszteségeket.

(f)      További előnyök.  A .SWOOSH Szolgáltatásokon (vagy egyéb módokon keresztül) elérhetővé tett termékek, tartalmak (az alábbiakban meghatározott) Promóciók vagy szolgáltatások „További Előnyök” lehetnek (ahogyan ezt a kifejezést a {{agreement:NvsDigCollectible:Digitális Gyűjthetőkre Vonatkozó Feltételek}} meghatározzák).  Az alkalmazandó meghatározás szerint sem a Nike, sem egyetlen harmadik fél sem köteles semmilyen További Előnyt nyújtani bármely Digitális Gyűjthető tekintetében.  Ennek megfelelően sem a Nike, sem egyetlen harmadik fél nem vállal semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget semmilyen További Előny nyújtásáért vagy annak elmulasztásáért bármely Digitális Gyűjthető tulajdonosa részére.

Minden olyan digitális szerzői mű vagy egyéb tartalom, amelyet a .SWOOSH Szolgáltatásokon keresztül tesznek elérhetővé egy Digitális Gyűjthető tulajdonosa számára, és amely További Előnyként szolgál, ilyenként kerül megjelölésre a .SWOOSH Szolgáltatásokon vagy a letöltés időpontjában.  Bármely ilyen tartalmat mindaddig licencbe adunk Önnek, amíg Ön a letöltés időpontjában bemutatott bármely licenc feltételei szerint az adott Digitális Gyűjthető tulajdonosa, vagy ha ilyen feltételek nem kerülnek bemutatásra, akkor az adott Digitális Gyűjthető Kapcsolódó Tartalmaként az alkalmazandó {{agreement:NvsDigCollectible:Digitális Gyűjthetőkre Vonatkozó Feltételek}} szerint.  A .SWOOSH Szolgáltatásokon keresztül elérhetővé tett minden egyéb digitális szerzői mű és egyéb tartalom a Szolgáltatások részét képezi, és az ilyen tartalmak tekintetében Ön nem kap licencjogokat.

9.      A szolgáltatások csak meghatározott Digitális Gyűjthető tulajdonosok számára érhetők el

Bizonyos .SWOOSH Szolgáltatások kizárólag egy adott Digitális Gyűjthető vagy adott Digitális Gyűjthetők kombinációjának tulajdonosa számára érhetők el.  Előfordulhat, hogy Önnek bizonyítania kell a kapcsolódó NFT tulajdonlását az adott Digitális Gyűjthetőre vonatkozóan (és nem szabad fennállnia a jelen Feltételek vagy a {{agreement:NvsDigCollectible: Digitális Gyűjthetőkre Vonatkozó Feltételek}} Ön általi megsértésének), hogy hozzáférhessen ezekhez a .SWOOSH Szolgáltatásokhoz.  A .SWOOSH Szolgáltatások megszüntetésére vagy felfüggesztésére vonatkozó, jelen Feltételek szerinti bármely egyéb jog korlátozása nélkül mi megszüntethetjük ezen .SWOOSH Szolgáltatások Ön általi elérését vagy használatát abban az esetben, ha Ön az adott Digitális Gyűjthetőt vagy kapcsolódó NFT-t másvalakire ruházza át.  

10.    Promóciók

A .SWOOSH Szolgáltatásokon vagy azokon keresztül elérhetővé tett nyereményekre, vetélkedőkre, sorsolásokra, felmérésekre, játékokra vagy hasonló promóciókra (együttesen „Promóciók”) a jelen Feltételektől eltérő szabályok vonatkozhatnak.  Ha Ön részt vesz valamely Promócióban, kérjük, tekintse át a vonatkozó szabályokat, valamint a {{agreement:NvsPrivacyPolicy:.SWOOSH Adatvédelmi Szabályzatot}}.  Ha a Promóció szabályai ellentmondanak a jelen Feltételeknek, a Promóció szabályai az irányadók.

11.     Díjak

A Termékek vásárlásáért vagy a vonatkozó Értékesítési Feltételek alapján egyébként a Nike számára fizetendő összegeken kívül Ön vállalja, hogy megfizeti a Nike számára a .SWOOSH Szolgáltatásokra vonatkozó díjtáblázatban meghatározott összegeket, valamint az alkalmazandó adókat.  A Termékek megvásárlásával vagy a .SWOOSH Szolgáltatásokkal kapcsolatban fizetendő adók a fizetés időpontjában a fizetési oldalon jelennek meg.  A Nike időről időre módosíthatja díjait egy frissített díjtáblázatnak a .SWOOSH Szolgáltatásokon történő közzétételével, és ez a frissített díjtáblázat vonatkozik minden Tranzakcióra vagy egyéb tevékenységre, amely a frissített díjtáblázat közzététele után történik. 

12.   Tulajdonjog; Korlátozott licenc

A .SWOOSH Szolgáltatások, beleértve az abban található szöveget, grafikákat, képeket, fényképeket, videókat, illusztrációkat és egyéb tartalmakat, valamint az összes Digitális Gyűjthető Kapcsolódó Tartalma, valamint az azokban fennálló és azokhoz kapcsolódó összes szellemi tulajdonjog a Nike vagy licencbeadóink tulajdonát képezik, és mind az Egyesült Államok jogszabályainak, mind külföldi jogszabályoknak a védelme alatt állnak.  Hacsak a jelen Feltételek kifejezetten másként nem rendelkeznek, a .SWOOSH Szolgáltatásokhoz és az összes Digitális Gyűjthetőhöz kapcsolódó tartalomhoz fűződő minden jogot – beleértve az azokhoz fűződő összes szellemi tulajdonjogot – mi vagy licencbeadóink fenntartunk.  A jelen Feltételeknek (beleértve a 4. és 5. szakaszt) való megfelelésétől függően Ön ezennel korlátozott, nem kizárólagos, nem átruházható, allicencbe nem adható, visszavonható licencet kap a .SWOOSH Szolgáltatásaink saját személyes, nem kereskedelmi célú felhasználása céljából történő eléréséhez és használatához.  A .SWOOSH Szolgáltatásoknak az itt kifejezetten engedélyezettektől eltérő, előzetes írásbeli engedélyünk nélküli használata szigorúan tilos, és az itt biztosított licencet megszünteti, és sérti a mi vagy a licencadónk szellemi tulajdonjogait.

13.    Védjegyek

A NIKE, a Swoosh dizájn és egyéb logóink, termék- vagy szolgáltatásneveink, jelmondataink, valamint a .SWOOSH Szolgáltatások megjelenése és hangulata a Nike védjegyei, és nem másolhatók, nem utánozhatók és nem használhatók fel sem részben, sem egészben a mi előzetes írásbeli engedélyünk nélkül.  A .SWOOSH Szolgáltatásokon vagy azokkal kapcsolatban említett minden egyéb védjegy, bejegyzett védjegy, terméknév és cégnév vagy logó a megfelelő tulajdonosaik tulajdonát képezi.  Bármely termékre, .SWOOSH Szolgáltatásra, folyamatra vagy egyéb információra kereskedelmi név, védjegy, gyártó, beszállító alapján vagy más módon való hivatkozás nem jelenti az általunk történő jóváhagyást, szponzorálást vagy ajánlást, és nem minősül annak.

14.    Visszajelzés

Ön önként közzétehet, elküldhet vagy más módon közölhet velünk bármilyen kérdést, megjegyzést, javaslatot, ötletet, eredeti vagy kreatív anyagot vagy egyéb információt a Nike vállalattal vagy a .SWOOSH Szolgáltatásokkal kapcsolatban (együttesen: „Visszajelzés”).  Ön tudomásul veszi, hogy az ilyen Visszajelzést mi bármilyen kereskedelmi vagy egyéb célra felhasználhatjuk Önnek nyújtott elismerés vagy ellenérték nélkül, beleértve a Visszajelzés vagy a .SWOOSH Szolgáltatások fejlesztését, másolását, közzétételét vagy javítását, vagy új termékek vagy szolgáltatások fejlesztését a Nike saját belátása szerint.  A bármely Visszajelzésen alapuló új Nike termékek, .SWOOSH Szolgáltatások vagy egyéb termékek vagy szolgáltatások, illetve ezek bármely Visszajelzésen alapuló mindennemű fejlesztése a Nike kizárólagos tulajdonát fogja képezni.  Ön tudomásul veszi, hogy a Nike a Visszajelzést nem bizalmas információként kezelheti.

15.     Ismétlődő jogsértőkre vonatkozó szabályzat; Szerzői jogi panaszok

(a)    Szabályzatunk.  A Digitális Millenniumi Szerzői Jogi Törvénynek (Digital Millennium Copyright Act, „DMCA”) és más alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően elfogadtunk egy szabályzatot, amely szerint megfelelő körülmények között megszüntetjük azon felhasználók fiókjait, akik ismételten megsértik mások szellemi tulajdonjogait (a „Szerzői Jogi Szabályzatunk”).

(b)    Szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények jelentése.  Ha úgy véli, hogy a .SWOOSH Szolgáltatásokban található bármely tartalom sérti az Ön tulajdonában vagy ellenőrzése alatt álló bármely szerzői jogot, akkor erről értesítheti a Nike kijelölt megbízottját akövetkező címen:

Kijelölt megbízott:           Legal Department (Copyright)

Cím:                                One Bowerman Dr.,

                                       Beaverton, OR 97005

Telefonszám:                  503-671-6453

E-mail-cím:                    copyright.legal@nike.com

Ha a DMCA alapján küld értesítést (az Ön értesítése: „DMCA Értesítés”), kérjük, olvassa el a DMCA 512(c)(3)  pontját a megfelelő értesítés követelményeivel kapcsolatban.  Ha Ön nem teljesíti a DMCA 512(c)(3)  szakaszában foglalt összes követelményt, előfordulhat, hogy az értesítése nem bír hatással.  Ha Ön tudatosan lényegesen hamisan állítja, hogy a .SWOOSH Szolgáltatásokon található bármely tevékenység vagy anyag jogsértő, akkor Ön bizonyos költségekért és károkért felelős lehet a Nike felé.

(c)     Válaszlépéseink a DMCA értesítésekre.  A DMCA 512(c)(3) szakaszában foglalt követelményeknek megfelelő DMCA értesítés kézhezvételekor mi (i) eltávolíthatjuk az állítólagosan jogsértő tartalmat („Állítólagosan Jogsértő Tartalom”) vagy letilthatjuk az ahhoz való hozzáférést, (ii) észszerű lépéseket teszünk annak érdekében, hogy értesítsük az állítólagosan jogsértő tartalmat elérhetővé tevő felhasználót (az „Állítólagosan Jogsértő Felhasználó”), hogy az állítólagosan jogsértő tartalomhoz való hozzáférést letiltottuk, vagy az állítólagosan jogsértő tartalmat eltávolítottuk, (iii) értesítjük az Állítólagosan Jogsértő Tartalommal kapcsolatban DMCA Értesítést küldő felet (az „Eredeti Panasztevő Felhasználó”) minden olyan ellenértesítésről, amelyet a 16(d) pont szerint az Állítólagosan Jogsértő Felhasználótól kapunk, és (iv) a 16(e) szakasznak megfelelően visszahelyezzük vagy helyreállítjuk az Állítólagosan Jogsértő Tartalmat.  Szerzői Jogi Szabályzatunkkal összhangban, ha megállapítjuk, hogy az Állítólagosan Jogsértő Felhasználó a .SWOOSH Szolgáltatásokon vagy azokon keresztül többször is Állítólagosan Jogsértő Tartalmat tett elérhetővé, akkor megszüntethetjük az ilyen felhasználó fiókját, vagy megszüntethetjük az ilyen felhasználó azon képességét, hogy tartalmat adjon hozzá a .SWOOSH Szolgáltatásokhoz.

(d)    Ellenértesítések.  Ha Ön úgy véli, hogy tartalma tévedésből vagy téves azonosítás miatt lett eltávolítva vagy letiltva a jelen 16. szakasz szerint, akkor a fentiekben meghatározottak szerint ellenértesítést küldhet kijelölt megbízottunknak (az Ön ellenértesítése: „DMCA Ellenértesítés”).  A megfelelő ellenértesítés követelményeit lásd a DMCA 512(g)(3) szakaszában.  Ha Ön tudatosan lényegesen hamisan állítja, hogy a .SWOOSH Szolgáltatásokon található bármely tartalmat tévedésből vagy téves azonosítás miatt távolították el vagy tiltották le, akkor Ön bizonyos költségekért és károkért felelős lehet a Nike felé.

(e)    Válaszlépéseink a DMCA Ellenértesítésekre.  Amikor a Nike bármely Állítólagosan Jogsértő Tartalomra vonatkozóan olyan DMCA Ellenértesítést kap, amely megfelel a DMCA 512(g)(3) szakaszának, a Nike elküldheti a DMCA Ellenértesítés egy példányát az Eredeti Panasztevő Felhasználónak, tájékoztatva a felhasználót arról, hogy visszahelyezzük vagy visszaállítjuk az Állítólagosan Jogsértő Tartalmat.  Azon eset kivételével, ha a 16(b) szakaszban leírt kijelölt megbízottunk értesítést kap arról, hogy az Eredeti Panasztevő Felhasználó az Állítólagosan Jogsértő Felhasználó DMCA Ellenértesítésének kézhezvételétől számított tizennégy (14) munkanapon belül bírósági döntésre irányuló keresetet nyújt be az Állítólagosan Jogsértő Felhasználóval szemben, mi visszaállíthatjuk az eltávolított vagy letiltott tartalmat.

16.     Harmadik felek szolgáltatásai

A .SWOOSH Szolgáltatások harmadik felek termékeire és szolgáltatásaira támaszkodnak vagy ilyenekkel működnek együtt, beleértve többek között a Külső Pénztárcákat, az adattárolási szolgáltatásokat, a blokkláncokat, a kommunikációs technológiákat, az IoT platformokat, a harmadik felek alkalmazásáruházait, valamint az internet- és mobilszolgáltatókat (együttesen „Harmadik Felek Anyagai”).  Miközben ezek a Harmadik Fél Anyagok a mi ellenőrzésünkön kívül esnek, az működésük befolyásolhatja a .SWOOSH szolgáltatások használatát és megbízhatóságát, és fordítva.  Ön tudomásul veszi, hogy (a) a .SWOOSH Szolgáltatások használata és elérhetősége harmadik fél termékszállítóktól és szolgáltatóktól függ, és (b) előfordulhat, hogy ezek a Harmadik Fél Anyagok nem működnek megbízhatóan az idő 100%-ában, ami befolyásolhatja a .SWOOSH Szolgáltatások működését.

Továbbá mi információkat nyújthatunk harmadik felek termékeiről, szolgáltatásairól, tevékenységeiről vagy eseményeiről, illetve harmadik felek számára lehetővé tehetjük, hogy tartalmaikat és információikat elérhetővé tegyék a .SWOOSH Szolgáltatásokon vagy azokon keresztül (együttesen: „Harmadik Felek Tartalmai”).  Harmadik Fél Tartalmakat szolgáltatásként biztosítunk az ilyen tartalmak iránt érdeklődőknek.  A harmadik felekkel folytatott ügyletek vagy levelezések, valamint a Harmadik Fél Tartalmak használata vagy az azokkal való interakció kizárólag Ön és a harmadik fél között történik.

Mi nem vagyunk kötelesek figyelemmel kísérni a Harmadik Fél Anyagokat vagy Harmadik Fél Tartalmakat, és bármikor blokkolhatjuk vagy letilthatjuk a Harmadik Fél Anyagokhoz vagy Harmadik Fél Tartalmakhoz való hozzáférést (egészben vagy részben) a .SWOOSH szolgáltatásokon keresztül.  Az ilyen Harmadik Fél Tartalmakhoz vagy Harmadik Fél Anyagokhoz való hozzáférést és azok használatát további feltételek és szabályzatok szabályozhatják, amelyek az ilyen Harmadik Fél Tartalmakra vonatkoznak (beleértve az ilyen Harmadik Fél Anyagok szolgáltatóinak szolgáltatási feltételeit vagy adatvédelmi szabályzatait).  Ön felel a .SWOOSH Szolgáltatások eléréséhez és használatához szükséges számítógépes hardverek, berendezések, hálózati szolgáltatások és csatlakoztathatóság, távközlési szolgáltatások és egyéb termékek és szolgáltatások megszerzéséért és karbantartásáért.

17.     Kártalanítás

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig Ön kártalanítja, megvédi és mentesíti a Nike vállalatot (beleértve annak társvállalatait is) és minden egyes tisztviselőnket, igazgatónkat, ügynökünket, partnerünket és alkalmazottunkat (külön-külön és együttesen, a „Nike Felek”) bármely olyan veszteség, kötelezettség, igény, követelés, kártérítés, ráfordítás vagy költség („Igények”) alól, amely a következőkből ered  vagy azzal kapcsolatos: (a) a .SWOOSH Szolgáltatások Ön általi elérése vagy használata; (b) az Ön Felhasználói Tartalma vagy Visszajelzése; (c) a jelen Feltételek Ön általi megsértése; (d) az Ön által elkövetett szabályszegés, eltulajdonítás, vagy mások jogainak megsértése (beleértve a szellemi tulajdonjogokat és az adatvédelmi jogokat is); vagy (e) az Ön magatartása a .SWOOSH Szolgáltatásokkal kapcsolatban.  Ön köteles haladéktalanul értesíteni a Nike vállalatot bármely harmadik fél által támasztott Igényekről, köteles együttműködni a Nike vállalattal az ilyen Igények ellen védekezés során, és megfizetni az ilyen Igények ellen védekezéssel kapcsolatos összes díjat, költséget és kiadást (beleértve többek között az ügyvédi díjakat is).  A harmadik fél által támasztott bármely Igények elleni védekezést vagy egyezséget a Nike Felek irányítják a Nike kizárólagos döntése alapján.  Ez a kártérítési kötelezettség kiegészíti, és nem helyettesíti az Ön és a Nike vagy a többi Nike Fél között létrejött írásos megállapodásban meghatározott egyéb kártérítési kötelezettségeket.

18.    Felelősségkizárások

A .SWOOSH Szolgáltatások és az azokban vagy azokkal együtt biztosított bármely tartalom vagy anyag (beleértve a Harmadik Fél Tartalmakat és a Harmadik Fél Anyagokat) Ön általi használata kizárólag az Ön kockázatára történik.  Kivéve, amennyiben írásban ettől eltérően rendelkezünk, és az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben, a .SWOOSH Szolgáltatásokat, valamint az azokban vagy azokkal együtt biztosított bármely tartalmat vagy anyagot (beleértve a Harmadik Fél Tartalmakat és a Harmadik Fél Anyagokat) „adott állapotukban” és „adott elérhetőségük szerint” tesszük elérhetővé, bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságvállalás nélkül.  A Nike kizár minden szavatosságot a fentiekkel kapcsolatban, valamint minden olyan szavatosságot is, amely nem szerepel az Érintett Digitális Termékekre vonatkozó Korlátozott Szavatosságban vagy más Termékekre vonatkozó értékesítési feltételekben, beleértve az értékesíthetőségre, az adott célra való alkalmasságra, a jogcímre és a jogsértő jellegtől való mentességre vonatkozó vélelmezett szavatosságokat is.  Ezenkívül a Nike nem jelenti ki és nem szavatolja, hogy a .SWOOSH Szolgáltatások vagy az azokban vagy azokkal együtt biztosított bármely tartalom (beleértve a Harmadik Fél Tartalmakat és a Harmadik Fél Anyagokat) pontos, teljes, megbízható, naprakész vagy hibamentes, vagy hogy a .SWOOSH Szolgáltatásokhoz vagy az azokban vagy azokkal együtt biztosított bármely tartalomhoz (beleértve a Harmadik Fél Tartalmakat és a Harmadik Fél Anyagokat) való hozzáférés megszakítás nélküli lesz.  Bár a Nike megkísérli a .SWOOSH Szolgáltatások és az azokban vagy azokkal együtt biztosított bármely tartalom (beleértve a Harmadik Fél Tartalmakat és a Harmadik Fél Anyagokat) Ön általi használatát biztonságossá tenni, nem tudjuk és nem is fogjuk kijelenteni vagy szavatolni, hogy a .SWOOSH Szolgáltatások vagy az azokban vagy azokkal együtt biztosított bármely tartalom (beleértve a Harmadik Fél Tartalmakat és a Harmadik Fél Anyagokat) vagy szervereink mentesek a vírusoktól vagy más káros összetevőktől, tartalomtól vagy anyagoktól.  Ön vállalja a teljes kockázatot a .SWOOSH Szolgáltatások és az azokban vagy azokkal együtt biztosított bármely tartalom (beleértve a Harmadik Fél Tartalmakat és a Harmadik Fél Anyagokat) minőségével és teljesítményével kapcsolatban.  Mindenfajta kizáró jogi nyilatkozat (beleértve a jelen szakaszban és a jelen Feltételekben máshol találhatóakat is) a Nike, a Nike Felek és a Nike részvényesei, megbízottjai, képviselői, licencbeadói, beszállítói és szolgáltatói, valamint azok jogutódai és engedményesei javára szól.

19.    Felelősségkorlátozás

(a)    Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben a Nike és a többi Nike Fél nem tartozik felelősséggel Önnel szemben semmilyen felelősségi elmélet alapján – függetlenül attól, hogy az szerződésen, szerződésen kívüli károkozáson, gondatlanságon, szigorú felelősségen, szavatosságon vagy egyéb körülményen alapul – semmilyen közvetett, következményes, példastatuáló, véletlenszerű, büntető jellegű, különleges vagy hasonló kárért vagy elmaradt haszonért, még akkor sem, ha a Nike vállalatot vagy a többi Nike Felet tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

(b)    A Nike és a többi Nike Fél teljes felelőssége a jelen Feltételekből, a .SWOOSH Szolgáltatásokból vagy bármely Termékből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely igényért, függetlenül a kereset formájától, 100 dollárra vagy az érintett .SWOOSH Szolgáltatásokért vagy az érintett Termékért Ön által kifizetett összegre korlátozódik, amelyik ezek közül a nagyobb.

(c)     A jelen 20. szakaszban meghatározott korlátozások nem korlátozzák és nem zárják ki a felelősséget a Nike vagy más Nike Felek súlyos gondatlansága, csalása vagy szándékos kötelességszegése, vagy bármely más olyan ügy tekintetében, amelyben a felelősséget az alkalmazandó jogszabályok alapján nem lehet kizárni vagy korlátozni.  Ezenkívül egyes joghatóságok nem engedélyezik a véletlenszerű vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások nem vonatkoznak Önre.

20.     Felmentés

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben Ön felmenti a Nike vállalatot és a többi Nike Felet a felhasználók közötti vitákból, valamint harmadik felek cselekedeteiből vagy mulasztásaiból eredő vagy azzal kapcsolatos felelősség, igények, követelések és/vagy kártérítések (tényleges és következményes) alól, legyen az bármilyen jellegű vagy természetű, ismert vagy ismeretlen (beleértve a gondatlansággal kapcsolatos igényeket is).  Ha Ön Kaliforniában lakó fogyasztó, ezennel lemond a Kaliforniai Polgári Törvénykönyv 1542. §-a szerinti jogairól, amely a következőket tartalmazza: „Az általános felmentés nem terjed ki azokra az igényekre, amelyeknek javára szóló létéről a hitelező vagy a felmentést adó fél nem tud vagy azt nem gyanítja a felmentés aláírásakor, és amelyek, ha ismertek lettek volna számára, lényegesen befolyásolták volna az adóssal vagy felmentett féllel kötött egyezségét.”

21.   Irányadó jog

Minden Igényre New York állam jogszabályai az irányadók, azok szerint értelmezendők és érvényesíthetők, kivéve amennyiben az Egyesült Államok szövetségi jogszabályai elsőbbséget élveznek, tekintet nélkül a kollíziós szabályokra vagy alapelvekre (akár New York államéra, akár bármely más joghatóságéra), amelyek bármely más joghatóság jogszabályainak alkalmazását eredményeznék.  A New York államban található Brooklyn (Kings County) vagy Manhattan (New York County) kerületében található állami és szövetségi bíróságok kizárólagos joghatósággal rendelkeznek.  Ön és a Nike lemond minden az elleni kifogásról, hogy ezen bíróságok legyenek a jogviták eldöntésének helyszínei.  Ha a helyi jogszabályok előírják, hogy a fogyasztói szerződéseket a helyi jogszabályok szerint kell értelmezni, és az adott joghatóság bíróságain kell érvényesíteni, akkor előfordulhat, hogy ez a szakasz nem vonatkozik Önre annyiban, amennyiben a helyi jogszabályok ellentétesek ezzel a szakasszal.

Egy év az Igények érvényesítésére.  A jogszabályok által megengedett mértékben az Ön vagy a Nike által a jelen Feltételekkel, a .SWOOSH Szolgáltatásokkal vagy bármely Termékkel, vagy az Ön és a Nike közötti jogviszony bármely vonatkozásával kapcsolatban a jelen Feltételekkel, a .SWOOSH Szolgáltatásokkal vagy bármely Termékkel kapcsolatban benyújtott bármely Igényt az ilyen Igény felmerülésétől számított egy (1) éven belül be kell nyújtani; ellenkező esetben az Igény véglegesen elévül, ami azt jelenti, hogy Ön és a Nike nem jogosult az Igény érvényesítésére.

22.    A .SWOOSH Szolgáltatások módosítása és megszüntetése

Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor módosítsuk a .SWOOSH Szolgáltatásokat, vagy felfüggesszük vagy megszüntessük a .SWOOSH Szolgáltatások összességének vagy egy részének nyújtását; felszámítsunk, módosítsunk vagy megszüntessünk a .SWOOSH Szolgáltatások használatáért kért bármely díjat; vagy lehetőségeket kínáljunk fel a .SWOOSH Szolgáltatások egyes vagy összes végfelhasználóinak.  Előzetes értesítést küldhetünk Önnek a .SWOOSH Szolgáltatások összességének vagy egy részének felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről, például e-mailben vagy a .SWOOSH Szolgáltatásokon keresztül történő értesítés útján.  A .SWOOSH Szolgáltatások minden módosítását és kiegészítését a Feltételek vagy a Kiegészítő Feltételek szabályozzák, kivéve, ha a Nike írásban kifejezetten másként rendelkezik.  Ön jogosult bármikor abbahagyni a .SWOOSH Szolgáltatások használatát.  Mi nem vállalunk felelősséget a .SWOOSH Szolgáltatásaink Ön általi elérésére vagy használatára való képtelenséggel kapcsolatos veszteségekért vagy károkért.

23.    Elválaszthatóság

Ha a jelen Feltételek bármely része bármilyen okból végrehajthatatlannak vagy jogellenesnek bizonyul, beleértve többek között azért, mert azt nem egyértelműnek találják, (a) a végrehajthatatlan vagy jogellenes rendelkezést el kell választani a jelen Feltételektől; (b) a végrehajthatatlan vagy jogellenes rendelkezés elválasztása semmilyen módon nem érinti a jelen Feltételek fennmaradó részét; és (c) a végrehajthatatlan vagy jogellenes rendelkezés a Feltételek végrehajthatóvá vagy érvényessé tételéhez szükséges mértékben felülvizsgálható, és a felek jogait és kötelezettségeit ennek megfelelően kell értelmezni és érvényesíteni, a Feltételeknek és a Feltételek szándékának lehető legteljesebb megőrzése érdekében.

24.    Exportellenőrzés

Ön felel az Egyesült Államok exportszabályozásainak és az Ön lakóhelye szerinti ország bármely exportszabályozásának betartásáért, valamint az ilyen szabályozások bármilyen megsértéséért, beleértve az Egyesült Államok embargóit vagy az exportot korlátozó egyéb szövetségi szabályokat és előírásokat.

25.   Vegyes rendelkezések

(a)    Amennyiben a Nike nem ragaszkodik a jelen Feltételek bármely rendelkezésének szigorú betartatásához vagy nem érvényesíti azokat, illetve nem gyakorolja a jelen Feltételek szerinti bármely jogát vagy jogorvoslati lehetőségét, az nem minősül a Nike ezen jogáról való lemondásnak, hogy az adott vagy bármely más esetben bármely ilyen rendelkezést, jogot vagy jogorvoslati lehetőséget érvényesítsen vagy azokra támaszkodjon; ehelyett ezek teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak.

(b)    A jelen Feltételek a felek között annak tárgyában létrejött teljes megállapodást tükrözik, és hatályon kívül helyeznek minden korábbi megállapodást, kijelentést, nyilatkozatot és megegyezést a felek között. 

(c)     A jelen Feltételekben szereplő pontcímek csak kényelmi célokat szolgálnak, és nem bírnak jogi vagy szerződéses hatállyal.  A „beleértve” szó használata a „korlátozás nélkül beleértve” kifejezést jelenti.  Hacsak a jelen Feltételek másként nem rendelkeznek, a jelen Feltételek kizárólag a felek javát szolgálják, és nem céljuk harmadik fél kedvezményezetti jogok biztosítása más természetes vagy jogi személyek számára. 

(d)    A közöttünk zajló kommunikáció és tranzakciók elektronikus úton is lefolytathatók.

(e)    A jelen Feltételek nem keletkeztetnek Ön és a Nike között partnerséget, közös vállalkozást vagy megbízási jogviszonyt, és nem is értelmezhetők ekként.

(f)      A Nike engedményezheti vagy átruházhatja a jelen Feltételek szerinti jogait és kötelezettségeit.  Ön nem engedményezheti és nem ruházhatja át a jelen Feltételek szerinti jogait vagy kötelezettségeit a Nike előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül (az egyértelműség kedvéért beleértve bármely Értékesítési Feltételt is).  A jelen rendelkezést megsértő bármely állítólagos engedményezés vagy átruházás semmisnek és érvénytelennek minősül.

(g)    „Ellenőrzésünkön Kívül Álló Esemény” minden olyan tevékenység vagy esemény, amely észszerű hatókörünkön kívül esik, korlátozás nélkül ideértve a sztrájkokat, kizárásokat vagy harmadik felek által végrehajtott egyéb ipari akciókat, a polgári zavargást, zendülést, inváziót, terrorista támadást vagy terrorista támadással való fenyegetést, háborút (függetlenül attól, hogy hadüzenettel vagy anélkül folyik), háborúval való fenyegetést vagy annak előkészületét, tűzvészt, robbanást, vihart, árvizet, földrengést, terepsüllyedést, járványt, világjárványt vagy más természeti katasztrófát, illetve a nyilvános vagy magán távközlési hálózatok meghibásodását.

Ha olyan Ellenőrzésünkön Kívül Álló Esemény következik be, amely befolyásolja a jelen Feltételek szerinti kötelezettségeink teljesítését:

                     i.            Az észszerűen lehetséges lehető legrövidebb időn belül felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy értesítsük Önt; és

                   ii.            A jelen Feltételek szerinti kötelezettségeink felfüggesztésre kerülnek, és kötelezettségeink teljesítésének határideje meghosszabbodik az Ellenőrzésünkön Kívül Álló Esemény időtartamával.

(h)    Ha kérdése vagy panasza merül fel a .SWOOSH Szolgáltatásokkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a Segítség oldalon keresztül.  Kérjük, vegye figyelembe, hogy az e-mailes kommunikáció nem feltétlenül biztonságos; ennek megfelelően a velünk folytatott e-mail levelezésben ne tüntessen fel fizetési kártya adatokat vagy más érzékeny információkat.  Továbbá a Kaliforniai Polgári Törvénykönyv 1789.3. szakasza értelmében a kaliforniai fogyasztók jogosultak a fogyasztói jogokra vonatkozó alábbi konkrét értesítésre: A Kaliforniai fogyasztóvédelmi részleg Fogyasztói .SWOOSH Szolgáltatásokért felelős osztályának Panaszkezelő egységéhez fordulhat írásban a következő elérhetőségen: 1625 North Market Boulevard, Suite N-112, Sacramento, California 95834, vagy telefonon: 1 (800) 952-5210 .

1. Függelék – EU-/Egyesült Királyság-specifikus feltételek

Ha Ön az EU-ban vagy az Egyesült Királyságban él, akkor a jelen EU-/Egyesült Királyság-specifikus Feltételek alkalmazandók. 

A jelen Feltételekkel kapcsolatos bármely kérdés esetén kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Segítség oldalunkon keresztül.

4(b) szakasz: Tulajdonjog; Licenc: A 4(b) szakasz a következő kiegészítő feltételekkel egészül ki:

Ha a 4(b) szakaszban meghatározott végleges licenc terjedelmének érvényesítésére irányuló eljárásban az EU vagy az Egyesült Királyság területén működő illetékes bíróság vagy más kormányzati hatóság a Feltételek rendelkezései ellenére elutasítja a végleges licenc időtartamának érvényesítését, akkor a Feltételeket az ilyen bíróság vagy más kormányzati hatóság az alkalmazandó jogszabályok által megengedett maximális időtartamra alkalmazza.  Ha a 4(b) szakaszban meghatározott személyhez fűződő jogokról való lemondás érvényesítésére irányuló eljárásban az EU vagy az Egyesült Királyság illetékes bírósága vagy más kormányzati hatósága a Feltételek rendelkezései ellenére elutasítja a személyhez fűződő jogokról való lemondás érvényesítését, akkor a Feltételeket az ilyen bíróságnak vagy más kormányzati hatóságnak annak biztosítása érdekében kell alkalmaznia, hogy a Nike az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben korlátozás nélkül gyakorolhassa az Ön által biztosított licencjogokat.

4(e) szakasz: Eltávolítás; a 4(e) szakasz utolsó bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

Ha bármely olyan Felhasználói Tartalom jut a tudomására, amely megszegi a jelen Feltételeket, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a Segítség oldalunkon keresztül, megadva az adatait (beleértve a nevét és e-mail-címét), a következő adatokkal együtt: (i) a közzététel dátuma és időpontja; (ii) ahol az a .SWOOSH Webhelyen található; (iii) a közzétevő személy felhasználóneve/SWOOSH-azonosítója; (iv) annak okai, hogy miért kellene törölni a Felhasználói Tartalmat, ennek bizonyítékaival együtt; (v) a közzétevő személlyel folytatott kommunikáció másolata (ha volt ilyen); és (vi) egy nyilatkozat, amely megerősíti, hogy Ön úgy véli, hogy az Ön által megadott információk valósak és pontosak.

6(d) szakasz: Termékleírások: A 6(d) szakasz helyébe a következő rendelkezés lép:

(d)                Termékleírások.  Megpróbáljuk biztosítani, hogy a Termékek listája, leírása és képei, valamint a Termékekre való hivatkozások és linkek, valamint a Termékekre vonatkozó kuponok vagy kedvezmények („Termékleírások”) teljesek, pontosak és naprakészek legyenek, de erőfeszítéseink ellenére a Termékleírások esetenként pontatlanok, hiányosak vagy elavultak lehetnek.  Az ilyen Termékleírások és bármely Termék elérhetősége (beleértve a kuponok vagy kedvezmények érvényességét is) bármikor előzetes értesítés nélkül módosulhat.  Bizonyos súlyok, méretek és hasonló leírások hozzávetőlegesek, és csak kényelmi célokat szolgálnak.  Észszerű erőfeszítéseket teszünk a Termékek tulajdonságainak pontos megjelenítésére, beleértve a vonatkozó színeket is; azonban a ténylegesen látható színek az Ön számítógépes rendszerétől függenek, és mi nem tudjuk garantálni, hogy az Ön számítógépe pontosan jeleníti meg ezeket a színeket.

7. szakasz: Digitális Gyűjthetők értékesítési feltételei:  A 7(i), 7(k) bevezetés és a (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) és (viii) alszakaszokat a következő rendelkezések váltják fel:

(i) Visszatérítések és cserék kizárása.  A Digitális Gyűjthetők minden értékesítése végleges. Nem jár visszatérítés vagy csere, kivéve, ha azt az alkalmazandó kötelező jogszabályok előírják.

(k) Bevezetés: Korlátozott szavatosság.  A Nike szavatolja az Érintett Vásárlónak (az alábbiakban meghatározottak szerint), hogy az Érintett Digitális Gyűjthető (az alábbiakban meghatározottak szerint) a .SWOOSH Szolgáltatásokon lényegében az adott Érintett Digitális Gyűjthetőre vonatkozó specifikációknak megfelelően fog működni, normál működési feltételek mellett, a Szavatossági Időszak alatt (az alábbiakban meghatározottak szerint) (a fenti szavatosság a „Korlátozott Szavatosság”).  Eleget teszünk a jelen 7(k) szakasz szerint benyújtott Szavatossági Igényeknek (az alábbiakban meghatározottak szerint), azzal, hogy visszautasíthatjuk az Ön Szavatossági Igényét egy adott Digitális Gyűjthetőre vonatkozóan, ha Ön nem Érintett Vásárló (az alábbiakban meghatározottak szerint), ha a Digitális Gyűjthető nem Érintett Termék (az alábbiakban meghatározottak szerint), ha a releváns Probléma (az alábbiakban meghatározottak szerint) a Szavatossági Időszak (az alábbiakban meghatározottak szerint) lejárta után merül fel vagy válik nyilvánvalóvá, ha a Szavatossági Igényt a Szavatossági Igény Időszak lejárata után nyújtották be (az alábbiakban meghatározottak szerint), vagy ha Korlátozott Szavatossági Kizárás alkalmazandó (a következőkben meghatározottak szerint). A „Szavatossági Igény Időszak” a Digitális Gyűjthető kézbesítésének napján kezdődik, és két (2) évig tart, vagy ha a kötelező alkalmazandó jogszabályok hosszabb elévülési időszakot írnak elő, mindaddig, amíg azt e kötelező jogszabályok előírják.

(k) (ii) Érintett Vásárlók.  Ez a Korlátozott Szavatosság csak az Érintett Digitális Gyűjthető olyan vásárlójára terjed ki, aki közvetlen ellenőrzést gyakorol az ilyen Érintett Digitális Gyűjthetőhöz kapcsolódó NFT felett (a fentiek bármelyike: „Érintett Vásárló”). Az a vásárló, aki már nem rendelkezik az adott Érintett Digitális Gyűjthetőhöz kapcsolódó NFT-vel, nem jogosult (az alábbiakban meghatározottak szerinti) Szavatossági igényt benyújtani, és nem kérhet jogorvoslatot. A jelen Korlátozott Szavatosság nem vonatkozik az Érintett Vásárlón kívül más személyre.

(k) alszakasz (iii) Szavatossági időszak.  A Korlátozott Szavatosságvállalás kezdete:

(a) NFT-k esetében: az NFT Nike általi átruházásának napján (a „Kezdési dátum”) az Érintett Vásárló számára, és kettő (2) évig tart, vagy ha a kötelező alkalmazandó jogszabályok hosszabb szavatossági időt írnak elő, vagy – adott esetben – az alkalmazandó kötelező jogszabályok által előírt ideig.

(b) Kapcsolódó Tartalom esetén: a Kezdőnapon (a fenti (a) alpontban meghatározottak szerint), és a Nike által a vonatkozó Digitális Gyűjthetőkre Vonatkozó Feltételekben Önnek biztosított licenc időtarta alatt.

A továbbiakban az (a) és (b) pont szerinti időszakokra „Szavatossági Időszakként” hivatkozunk az Érintett Digitális Gyűjthetőkre vonatkozóan.

A jelen Korlátozott Szavatosság keretében megfelelővé tett Érintett Digitális Gyűjthetőkre a jelen Korlátozott Szavatosság feltételei vonatkoznak, kizárólag a fennmaradó Szavatossági Időszak erejéig.

(k) alszakasz (iv) Kizárások. Ez a Korlátozott Szavatosság nem érvényes: (1) az Érintett Digitális Gyűjthető bármely olyan hibájára, amely a .SWOOSH Szolgáltatásokon lényegében a vonatkozó specifikációknak megfelelően működik („Probléma”), ha a Problémát bármilyen természeti csapás, természeti katasztrófa, villámcsapás, árvíz, tornádó, földrengés, tűz, villamos hálózati kiesés vagy áramszünet, háború, lázadás vagy egyéb polgári zavargás, világjárvány, vagy más olyan esemény okozza, amely a Nike észszerű hatókörén kívül esik; (2) bármely olyan Problémára, amely (i) az NFT-k tekintetében: nem állt fenn a fedezett vásárlónak történő szállítás időpontjában; vagy (ii) a Kapcsolódó Tartalom tekintetében: nem a Szavatossági Időszak alatt merült fel; (3) bármely olyan Problémára, amely nem a Szavatossági Időszak alatt vált nyilvánvalóvá; (4) a Szavatossági Igény Időszak lejárta után benyújtott bármely Szavatosság Igény esetén; (5) ha a Problémát harmadik fél hálózata, szolgáltatása, platformja vagy technológiája okozza, korlátozás nélkül beleértve a Harmadik Felek Anyagait (az alábbiakban meghatározottak szerint), vagy Külső Szolgáltatók által biztosított bármely hálózat, szolgáltatás, platform vagy technológia; (6) ha a Problémát az Érintett Digitális Gyűjthető, vagy az Érintett Digitális Gyűjthető működtetéséhez szükséges bármely technológia helytelen telepítése vagy működtetése okozza, kivéve, ha a Problémát a mi helytelen telepítési vagy üzemeltetési utasításaink vagy az Érintett Digitális Gyűjthető működtetéséhez szükséges technológia okozta; (7) olyan Érintett Digitális Gyűjthetőre, amelyet az Engedélyezett Területeken kívül vásároltak vagy használtak; (8) ha a Problémát az okozza, hogy az Érintett Vásárló elmulasztott bevezetni a Nike által az Érintett Vásárló számára közzétett és elérhetővé tett bármely helyesbítést, módosítást, fejlesztést, javítást vagy egyéb frissítést; (9) az Érintett Digitális Gyűjthető olyan platformokkal vagy szolgáltatásokkal való használatára, amelyeket nem a Nike biztosított vagy a Nike más módon írásban nem engedélyezett; (10) bármely További Juttatásra; (11) korábbi tulajdonos által használt vagy fogyasztott Termék bármely előnyére, attribútumára, jellemzőjére, funkciójára vagy További Juttatására; vagy (12) az Érintett Digitális Gyűjthetőktől eltérő termékekre.  A fenti kizárások mindegyike „Korlátozott Szavatossági Kizárás”.

(k) alszakasz (v) Jogorvoslatok. Ha a Szavatossági Időszak alatt bármikor egy probléma nyilvánvalóvá válik, és ennek eredményeként az Érintett Digitális Gyűjthető nem felel meg a Korlátozott Szavatosságnak, és egyébként nem tartozik a Korlátozott Szavatossági Kizárás hatálya alá, a Szavatossági Igény időtartama alatt az Érintett Vásárló kérheti a Nike vállalatot egy Szavatossági Igényben, hogy az Érintett Digitális Gyűjthetőt észszerű időn belül és költségek nélkül a Korlátozott Szavatosságnak megfelelő állapotba hozza, kivéve, ha ez lehetetlen lenne, vagy aránytalan költségeket róna a Nike vállalatra, az eset minden körülményét figyelembe véve. Ha az alkalmazandó kötelező jogszabályok további jogorvoslati lehetőségeket biztosítanak az Érintett Digitális Gyűjthető Érintett Vásárlója számára az Érintett Digitális Gyűjthető megfelelőségének hiánya esetén a jótállási időszak alatt, az Érintett Vásárló kérheti a Nike vállalattól ezen jogorvoslati lehetőségek alkalmazását, feltéve, hogy az alkalmazandó jogszabályok szerint az ilyen jogorvoslati lehetőségekre vonatkozó minden feltétel teljesül.

Az előzőek képezik a .SWOOSH Fióktulajdonos egyedüli és kizárólagos jogorvoslati lehetőségeit a 7. szakasz szerinti szavatossági kötelezettség megszegése vagy a Digitális Gyűjthető bármely más Problémája, hibája vagy hiányossága esetén.

(k) alszakasz (vi) Szavatossági igény benyújtása.  Ha a Szavatossági Időszak alatt bármikor olyan probléma merül fel, amelynek következtében az Érintett Digitális Gyűjthető nem felel meg a Korlátozott Szavatosságnak, és egyébként nem esik Korlátozott Szavatossági Kizárás hatálya alá, kérjük, nyújtson be igényt a Szavatossági Igény Időszakon belül úgy, hogy felveszi velünk a kapcsolatot a Segítség oldalon („Szavatossági igény”).  Szavatossági Igényével kapcsolatban felkérhetik Önt, hogy adja meg többek között a következő információkat: (i) az Ön nevét, vállalatának nevét, címét, e-mail címét és telefonszámát; (ii) a hibás Érintett Digitális Gyűjthetőre vonatkozó nyugtájának, értékesítési számlájának vagy más hasonló vásárlási bizonylatának másolatát; és (iii) a probléma írásbeli leírását, és (iv) az Ön által a 7(k) szakasz (v) alszakasza szerint kért jogorvoslatot. A Nike kérésére Ön észszerű együttműködést biztosít a Nike számára annak megállapítása érdekében, hogy a probléma oka az Ön digitális környezetében van-e. Ha (i) a Probléma a Szavatossági időszak alatt, de az alkalmazandó kötelező jogszabályokban előírt, a megfelelőség hiányára vonatkozó vélelmezési időszak lejárta után válik nyilvánvalóvá; vagy (ii) a Nike bizonyítja, hogy az Ön digitális környezete nem kompatibilis az Önnel közölt Érintett Digitális Gyűjthető műszaki követelményeivel, arra is megkérhetik, hogy bizonyítsa, hogy az Érintett Digitális Gyűjthető nem felelt meg a Korlátozott Szavatosságnak (i) NFT esetén: az NFT átadásának időpontjában; vagy (ii) Kapcsolódó Tartalom esetén: a Nike által a Kapcsolódó Tartalomra vonatkozóan a Digitális Gyűjthetőkre Vonatkozó Feltételek alapján Önnek biztosított licencidőszak alatt.

(k) alszakasz (vii) Szavatossági igény felülvizsgálata.  Miután a fent leírt eljárásnak megfelelően a Nike megkapta a szükséges információkkal együtt benyújtott Szavatossági Igényét, a Nike felülvizsgálja a Szavatossági Igényt, és meghatározza, hogy szükség van-e további információkra.  Miután Ön a Nike által kért bármely további információt benyújtotta, a Nike felülvizsgálja az Ön Szavatossági Igényét annak megállapítása érdekében, hogy az Érintett Digitális Gyűjthető hibás volt-e vagy sem a Kapcsolódó Tartalomra vonatkozó alkalmazandó licencidőszak alatt az NFT átadásának időpontjában, függetlenül attól, hogy a Korlátozott Szavatosság alkalmazandó-e, és ha igen, akkor az Ön által kért jogorvoslatot kell vagy lehet-e alkalmazni, vagy a Nike más jogorvoslatot fog-e alkalmazni az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban. A Nike értesítést küld Önnek a Nike azon döntéséről, hogy elfogadja vagy elutasítja-e az Ön Szavatossági Igényét, és amennyiben elfogadja az Ön Szavatossági igényét, ismerteti az alkalmazandó jogorvoslatot.

(k) alszakasz (viii) Felelősségkizárások.  A jelen Korlátozott Szavatosság bizonyos törvényes jogokat biztosít Önnek, de Ön további törvényes jogokkal is rendelkezhet, amelyek joghatóságonként eltérőek lehetnek. Az alábbi 19. szakaszban meghatározott szavatosságkizáró nyilatkozat minden Digitális Gyűjthetőre vonatkozik, és a Digitális Gyűjthetőkre vonatkozó értékesítési feltételek részét képezi.  A jelen Feltételek értelmében nem kizárt Érintett Digitális Gyűjthetőkre vonatkozó valamennyi vélelmezett szavatosság időtartamát és jogorvoslati lehetőségeit a Korlátozott Szavatosság és a jelen Korlátozott Szavatosság jogorvoslatainak időtartamára korlátozzuk, beleértve többek között az értékesíthetőségre és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó szavatosságokat.

7. szakasz: Digitális Gyűjthetők értékesítési feltételei:  A 7. szakasz a következő további alszakaszokkal egészül ki:

(l)      Az Ön elállási joga.Az EU/Egyesült Királyság alkalmazandó jogszabályai szerint a fogyasztóknak jogában állhat  bizonyos áruk és szolgáltatások (beleértve a digitális szolgáltatásokat, szoftvereket és egyéb digitális tartalmakat) megvásárlásától egy meghatározott időn belül, általában tizennégy (14) napon belül elállni.

Az elállási jog azonban az alkalmazandó jogszabályok szerinti bizonyos kivételektől függ.  Az egyik ilyen kivétel az, hogy az elállási jog nem vonatkozik a digitális tartalom biztosítására vonatkozó olyan szerződésekre, ahol a digitális tartalmat nem kézzelfogható adathordozón bocsátják rendelkezésre (akárcsak a Nike által a .SWOOSH Platformon keresztül biztosított Digitális Gyűjthetők esetében).  Ez a kivétel alkalmazandó, ha a digitális áruk szállítására vonatkozó szerződés teljesítése már megkezdődött, és a fogyasztó hozzájárult, hogy a szerződés teljesítése azonnal megkezdődjön.

Ennek megfelelően, amikor Ön a .SWOOSH Platformon keresztül kezdeményezi egy Digitális Gyűjthető megvásárlását, Ön elfogadja a következő feltételeket:

                     i.            Ön elfogadja, hogy a Digitális Gyűjthetőhöz kapcsolódó NFT átruházása a szerződés azonnali teljesítését jelenti; és

                   ii.            Ön tudomásul veszi, hogy ezért elveszíti az elállási jogát.

Az elállási jog nem vonatkozik azokra a Digitális Gyűjthetőkre, amelyeket fizetésre igényt tartás nélkül továbbítottunk („airdrop”) Önnek.  Ennek oka, hogy a szerződés teljesítése azonnalinak minősül a Digitális Gyűjthetőhöz kapcsolódó NFT átruházásakor.

Az elállási jog a digitális tartalom másodlagos értékesítésével kapcsolatban sem áll fenn, így Önnek nincs elállási joga, ha egy másik felhasználótól vásárol Digitális Gyűjthetőt a .SWOOSH Platformon keresztül.

(m) Egyéb feltételek.

                     i.            Nem iktatjuk a köztünk létrejött szerződés másolatát.

                   ii.            Jogilag kötelesek vagyunk arra, hogy Digitális Gyűjthetőket szállítsunk Önnek a vonatkozó értékesítési feltételeknek megfelelő módon. 

18. szakasz: Kártalanítás: A 18. szakasz helyébe a következő rendelkezés lép:

Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben Ön kártalanítja, megvédi és mentesíti a Nike vállalatot (beleértve annak társvállalatait is) és minden egyes tisztviselőnket, igazgatónkat, ügynökünket, partnerünket és alkalmazottunkat (külön-külön és együttesen, a „Nike Felek”) bármely olyan veszteség, kötelezettség, igény, követelés, kártérítés, ráfordítás vagy költség („Igények”) alól, amely a következőkből ered: (a) a .SWOOSH Szolgáltatások Ön általi elérése vagy használata; (b) az Ön Felhasználói Tartalma vagy Visszajelzése; (c) a jelen Feltételek Ön általi megsértése; (d) az Ön által elkövetett szabályszegés, eltulajdonítás, vagy mások jogainak megsértése (beleértve a szellemi tulajdonjogokat és az adatvédelmi jogokat is); vagy (e) az Ön magatartása a .SWOOSH Szolgáltatásokkal kapcsolatban.  Ön köteles haladéktalanul értesíteni a Nike vállalatot bármely harmadik fél által támasztott Igényről, és együttműködni a Nike vállalattal az ilyen Igényekkel szembeni védekezésben.  A harmadik fél által támasztott bármely Igények elleni védekezést vagy egyezséget a Nike Felek irányítják a Nike kizárólagos döntése alapján.  Ez a kártérítési kötelezettség kiegészíti, és nem helyettesíti az Ön és a Nike vagy a többi Nike Fél között létrejött írásos megállapodásban meghatározott egyéb kártérítési kötelezettségeket.

19. szakasz: Felelősségkizárások:  A 19. szakasz helyébe a következő rendelkezés lép:

A .SWOOSH Szolgáltatások és az azokban vagy azokkal együtt biztosított bármely tartalom vagy anyag (beleértve a Harmadik Fél Tartalmakat és a Harmadik Fél Anyagokat) Ön általi használata kizárólag az Ön kockázatára történik.  Kivéve, amennyiben írásban ettől eltérően rendelkezünk, és az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben, a .SWOOSH Szolgáltatások, valamint az azokban vagy azokkal együtt biztosított bármely tartalmat vagy anyagot (beleértve a Harmadik Fél Tartalmakat és a Harmadik Fél Anyagokat) „adott állapotukban” és „adott elérhetőségük szerint” tesszük elérhetővé.  Ezenkívül a Nike nem szavatolja, hogy a .SWOOSH Szolgáltatások vagy az azokban vagy azokkal együtt biztosított bármely tartalom (beleértve a Harmadik Fél Tartalmakat és a Harmadik Fél Anyagokat) pontos, teljes, megbízható, naprakész vagy hibamentes, vagy hogy a .SWOOSH Szolgáltatásokhoz vagy az azokban vagy azokkal együtt biztosított bármely tartalomhoz (beleértve a Harmadik Fél Tartalmakat és a Harmadik Fél Anyagokat) való hozzáférés megszakítás nélküli lesz.  Bár a Nike megkísérli a .SWOOSH Szolgáltatások és az azokban vagy azokkal együtt biztosított bármely tartalom (beleértve a Harmadik Fél Tartalmakat és a Harmadik Fél Anyagokat) Ön általi használatát biztonságossá tenni, nem tudjuk és nem is fogjuk szavatolni, hogy a .SWOOSH Szolgáltatások vagy az azokban vagy azokkal együtt biztosított bármely tartalom (beleértve a Harmadik Fél Tartalmakat és a Harmadik Fél Anyagokat) vagy szervereink mentesek a vírusoktól vagy más káros összetevőktől, tartalomtól vagy anyagoktól.

20. szakasz: Felelősségkorlátozás:  A 20. szakasz helyébe a következő rendelkezés lép:

(a)   A Nike és a többi Nike Fél teljes felelőssége a jelen Feltételekből, a .SWOOSH Szolgáltatásokból vagy bármely Termékből eredő vagy azzal kapcsolatos bármely igényért, függetlenül a kereset formájától, 100 dollárra vagy az érintett .SWOOSH Szolgáltatásokért vagy az érintett Termékért Ön által kifizetett összegre korlátozódik, amelyik ezek közül a nagyobb.

(b)   A jelen 20. szakaszban meghatározott korlátozások nem korlátozzák és nem zárják ki a felelősséget a Nike vagy más Nike Felek gondatlansága, súlyos gondatlansága, csalása vagy szándékos kötelességszegése okozta haláleset vagy személyi sérülés, vagy bármely más olyan ügy tekintetében, amelyben a felelősséget az alkalmazandó jogszabályok alapján nem lehet kizárni vagy korlátozni.

21. szakasz: Felmentés: A 21. szakasz nem alkalmazandó.

22. szakasz: Irányadó jog: A 22. szakasz helyébe a következő rendelkezés lép:

Ön elfogadja, hogy a Weboldalra (beleértve bármely Termék vásárlását), a Feltételekre, az Alkalmazásra, a .SWOOSH Szolgáltatásokra, valamint az Ön és a NIKE közötti minden jogvitára minden vonatkozásban Hollandia jogszabályai az irányadók, annak nemzetközi magánjogi rendelkezéseire való tekintet nélkül, és nem az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. évi ENSZ egyezmény. Ne feledje, hogy a fenti jogválasztástól függetlenül Ön továbbra is gyakorolhatja a lakóhelye szerinti ország alkalmazandó jogszabályai alapján az Ön számára biztosított törvényes jogokat.

Azon esetek kivételével, amikor ez tiltott, valamint a fogyasztók jogszabályon alapuló jogainak korlátozása nélkül, Ön elfogadja, hogy a közvetlenül vagy közvetve a Weboldalból (beleértve bármely Termék vásárlását), a Feltételekből, az Alkalmazásból vagy a .SWOOSH Szolgáltatásokból eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvita, követelés és jogi eljárás egyénileg, bármilyen formájú csoportos kereset igénybe vétele nélkül, és kizárólag a hollandiai Amszterdam városában működő illetékes bíróságok illetékességébe tartozik. Ha az Ön lakóhelye az EU-n vagy az Egyesült Királyságon belül található, a lakóhelye szerinti illetékes bíróság előtt is benyújthat keresetet.

A Nike elkötelezett az iránt, hogy közvetlenül a .SWOOSH Fióktulajdonossal rendezze a vitás kérdéseket. Ha bármilyen további kérdése vagy aggálya merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Segítség oldalon keresztül.  Lehetséges vita esetén Ön az Online vitarendezés (ODR) platformon keresztül a Nike-nál kezdeményezheti - de nem köteles - a vita rendezését, amely elérhető a http://ec.europa.eu/consumers/odr/ címen.

Két év az Igények érvényesítésére.  A 7(k) szakaszban foglalt eltérő elévülési időkre figyelemme az Ön vagy a Nike által a jelen Feltételekkel, a .SWOOSH Szolgáltatásokkal vagy bármely Termékkel, vagy az Ön és a Nike közötti jogviszony bármely vonatkozásával kapcsolatban a jelen Feltételekkel, a .SWOOSH Szolgáltatásokkal vagy bármely Termékkel kapcsolatban benyújtott bármely Igényt az ilyen Igény felmerülésétől számított kettő (2) éven belül be kell nyújtani, vagy, ha a kötelező jogszabályok hosszabb határidőt írnak elő, akkor az ilyen hosszabb kötelező elévülési időn belül; ellenkező esetben az Igény véglegesen elévül, ami azt jelenti, hogy Ön és a Nike nem jogosult az Igény érvényesítésére.

23. szakasz: A .swoosh szolgáltatások módosítása és megszüntetése:A 23. szakasz helyébe a következő rendelkezés lép:Fenntartjuk a jogot arra, hogy bármikor módosítsuk a .SWOOSH Szolgáltatásokat, vagy felfüggesszük vagy megszüntessük a .SWOOSH Szolgáltatások összességének vagy egy részének nyújtását; felszámítsunk, módosítsunk vagy megszüntessünk a .SWOOSH Szolgáltatások használatáért kért bármely díjat; vagy lehetőségeket kínáljunk fel a .SWOOSH Szolgáltatások egyes vagy összes végfelhasználóinak.  Előzetes értesítést küldhetünk Önnek a .SWOOSH Szolgáltatások összességének vagy egy részének felfüggesztéséről vagy megszüntetéséről, például e-mailben vagy a .SWOOSH Szolgáltatásokon keresztül történő értesítés útján.  A .SWOOSH Szolgáltatások minden módosítását és kiegészítését a Feltételek vagy a Kiegészítő Feltételek szabályozzák, kivéve, ha a Nike írásban kifejezetten másként rendelkezik.  Ön jogosult bármikor abbahagyni a .SWOOSH Szolgáltatások használatát.  Az alkalmazandó kötelező jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben nem vállalunk felelősséget a .SWOOSH Szolgáltatásaink Ön általi elérésére vagy használatára való képtelenséggel kapcsolatos veszteségekért vagy károkért.

26. szakasz: Vegyes rendelkezések: A 26(h) szakasz helyébe a következő rendelkezés lép:

Ha kérdése vagy panasza merül fel a .SWOOSH Szolgáltatásokkal kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk a Segítség oldalon keresztül.  Kérjük, vegye figyelembe, hogy az e-mailes kommunikáció nem feltétlenül biztonságos; ennek megfelelően a velünk folytatott e-mail levelezésben ne tüntessen fel fizetési kártya adatokat vagy más érzékeny információkat. 

Országspecifikus feltételek

Ha Ön a következő országok egyikében tartózkodik, akkor az alábbi kiegészítő feltételek alkalmazandók, amelyek felülírják a fentebb ismertetett bármely ellentmondó feltételt.

Németország vagy Lengyelország

22. szakasz: Irányadó jog: A 22. szakasz helyébe a következő rendelkezés lép:

Ön elfogadja, hogy a Weboldalra (beleértve bármely Termék vásárlását), a Feltételekre, az Alkalmazásra, a .SWOOSH Szolgáltatásokra, valamint az Ön és a NIKE közötti minden jogvitára minden vonatkozásban Hollandia jogszabályai az irányadók, annak nemzetközi magánjogi rendelkezéseire való tekintet nélkül, és nem az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. évi ENSZ egyezmény. Ne feledje, hogy a fenti jogválasztástól függetlenül Ön továbbra is gyakorolhatja a lakóhelye szerinti ország alkalmazandó jogszabályai alapján az Ön számára biztosított törvényes jogokat.

Azon esetek kivételével, amikor ez tiltott, és a fogyasztók jogszabályon alapuló jogainak korlátozása nélkül, Ön elfogadja, hogy a közvetlenül vagy közvetve a Weboldalból (beleértve bármely Termék vásárlását), a Feltételekből, az Alkalmazásból vagy a .SWOOSH Szolgáltatásokból eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvita, követelés és jogi eljárásegyénileg, bármilyen formájú csoportos kereset igénybe vétele nélkül, és kizárólag a hollandiai Amszterdam városában működő illetékes bíróságok illetékességébe tartozik. Ha az Ön lakóhelye Németországban vagy Lengyelországban található, a lakóhelye szerinti illetékes bíróság előtt is benyújthat keresetet.

Nem vagyunk kötelesek és nem veszünk részt fogyasztói vitarendezési (ADR) testület előtti eljárásban.

Franciaország

22. szakasz: Irányadó jog: A 22. szakasz helyébe a következő rendelkezés lép:

Ön elfogadja, hogy a Weboldalra (beleértve bármely Termék vásárlását), a Feltételekre, az Alkalmazásra, a .SWOOSH Szolgáltatásokra, valamint az Ön és a NIKE közötti minden jogvitára minden vonatkozásban Hollandia jogszabályai az irányadók, annak nemzetközi magánjogi rendelkezéseire való tekintet nélkül, és nem az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. évi ENSZ egyezmény. Ne feledje, hogy a fenti jogválasztástól függetlenül Ön továbbra is gyakorolhatja a lakóhelye szerinti ország alkalmazandó jogszabályai alapján az Ön számára biztosított törvényes jogokat.

Azon esetek kivételével, amikor ez tiltott, és a fogyasztók jogszabályon alapuló jogainak korlátozása nélkül, Ön elfogadja, hogy a közvetlenül vagy közvetve a Weboldalból (beleértve bármely Termék vásárlását), a Feltételekből, az Alkalmazásból vagy a .SWOOSH Szolgáltatásokból eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvita, követelés és jogi eljárásegyénileg, bármilyen formájú csoportos kereset igénybe vétele nélkül, és kizárólag a hollandiai Amszterdam városában működő illetékes bíróságok illetékességébe tartozik. Ha az Ön lakóhelye Franciaországban található, a lakóhelye szerinti illetékes bíróság előtt is benyújthat keresetet.

A Nike elkötelezett az iránt, hogy közvetlenül a fogyasztóval rendezze a vitás kérdéseket. Ha bármilyen további kérdése vagy aggálya merül fel, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a Segítség oldalon keresztül. Amennyiben úgy véli, hogy a panaszát nem kezelik megfelelően, Önnek lehetősége van – de nem köteles – arra, hogy igénybe vegye az Online vitarendezési (Online Dispute Resolution, „ODR”) platformot, amelyet itt érhet el: http://ec.europa.eu/odr.  Emellett joga van ahhoz is, hogy közvetítői eljárást is kezdeményezzen, ha megkeresi a közvetítő(ke)t az alábbiak szerint: Association des Médiateurs Européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PÁRIZS, telefon: 0953010269), http://www.mediationconso-ame.com/. A közvetítők arra törekednek, hogy függetlenül és részrehajlás nélkül, békés módon rendezzék a jogvitát. Közvetítői eljárás esetén minden fél szabadon elfogadhatja vagy elutasíthatja a közvetítő által javasolt megoldást.

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login