You are here

sv-SE dotSWOOSH Terms of Service

Primary tabs

.SWOOSH ANVÄNDARVILLKOR

Senast uppdaterad: maj 2024

Dessa användarvillkor (”villkor”) gäller för din åtkomst till och användning av .SWOOSHs webbplats som finns på https://www.swoosh.nike/ (eller efterföljande länkar) och alla tillhörande webbsidor, webbplatser, och sidor på sociala medier (”webbplatsen”), alla tillhörande mobila applikationer (enskilt en ”app”), eventuella produkter som görs tillgängliga via webbplatsen eller någon app (”produkter”), och onlinetjänster som görs tillgängliga via webbplatsen eller någon app, (inklusive webbplatsen och appen och inköp av produkter, tillsammans ”.SWOOSH-tjänster”) i varje enskilt fall i den utsträckning som tillhandahålls av eller på uppdrag av Nike Virtual Studios, Inc. eller dess dotterbolag (”Nike”, ”vi”, ”vår” eller ”oss”). 

Observera att om du är bosatt i Europeiska unionen (EU) eller Storbritannien, kommer de ytterligare villkoren i bilaga 1 (”villkor som är specifika för EU/Storbritannien”) att gälla för dig.

Försäljningsvillkoren (inklusive den begränsade garanti som anges däri) som hänvisas till i Avsnitt 6(e) gäller för alla produkter som du förvärvar.  Om du inte godkänner dessa villkor ska du inte använda några .SWOOSH-tjänster.

Vi kanske anger att andra eller ytterligare villkor, riktlinjer, policyer eller regler gäller i förhållande till vissa av .SWOOSH-tjänsterna (”tilläggsvillkor”).  Eventuella tilläggsvillkor blir en del av ditt avtal med oss om du använder de tillämpliga .SWOOSH-tjänsterna, och om det finns en motstridighet mellan dessa villkor och tilläggsvillkoren, kommer tilläggsvillkoren att äga företräde när det gäller denna motstridighet.

Vi kan göra ändringar i dessa villkor.  Datumet ”senast uppdaterat” ovan anger när dessa villkor senast ändrades.  Om vi gör framtida ändringar kommer vi eventuellt att meddela dig om sådana ändringar, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande, tillhandahålla ett meddelande via .SWOOSH-tjänsterna eller uppdatera datumet högst upp i dessa villkor. De ändrade villkoren träder i kraft omedelbart, och du bekräftar, genom att fortsätta använda .SWOOSH-tjänsterna, att du godkänner de ändrade villkoren. Om du inte godkänner de ändrade villkoren måste du omedelbart sluta använda alla .SWOOSH-tjänster.

1.     Dina personuppgifter

Du kan lämna viss information till Nike i samband med din åtkomst till eller användning av våra .SWOOSH-tjänster, eller så kan vi på annat sätt samla in vissa av dina personuppgifter när du får åtkomst till eller använder våra .SWOOSH-tjänster. Du samtycker till att ta emot e-postmeddelanden, SMS eller textmeddelanden och andra typer av kommunikation från Nike via .SWOOSH-tjänsterna med hjälp av e-postadressen eller annan kontaktinformation som du tillhandahåller i samband med .SWOOSH-tjänsterna. Du garanterar att all information som du lämnar till Nike i samband med .SWOOSH-tjänsterna är korrekt.

För information om hur vi samlar in, använder, delar och på annat sätt behandlar information om dig, ska du läsa vår {{agreement:NvsPrivacyPolicy:.SWOOSH integritetspolicy}}.

2.       Behörighets- och användningsbegränsningar

(a)    Nike-konto.  För att få åtkomst till eller använda .SWOOSH-tjänsterna: (i) måste du ha eller skapa ett konto på webbplatsen nike.com (enskilt ett ”Nike-konto”), (ii) måste du följa alla villkor som gäller för ditt Nike-konto och (iii) får ditt konto inte ha avslutats eller vara tillfälligt avstängt.

(b)    Jurisdiktion.  Du får endast använda .SWOOSH-tjänsterna i jurisdiktioner som godkänts av Nike. Användning av .SWOOSH-tjänster är för närvarande endast tillåten i USA, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Spanien, Italien, Polen, Luxemburg, Belgien, Tjeckien, Österrike, Slovenien, Ungern, Irland, Danmark, Portugal, Finland, Grekland, Nederländerna och Sverige (sammantaget ”godkända regioner”).  Specifika produkter kan vara föremål för ytterligare begränsningar i den jurisdiktion där de kan köpas eller levereras. 

(c)     Sanktionerade länder eller personer. För att få tillgång till eller använda .SWOOSH-tjänsterna får du inte: (i) vara belägen i eller bosatt i ett land som omfattas av ett embargo från USA:s regering eller som har stämplats som ett ”terroriststödjande” land av USA:s regering (”jurisdiktion som omfattas av embargo”) eller (ii) vara föremål för sanktioner som administreras av en myndighet i USA:s regering eller FN, eller som finns med på någon lista över förbjudna eller begränsade parter i USA:s regering.

(d)    Tredjepartstjänster; Åldersbegränsningar. För vissa .Swoosh-tjänster måste du ha, eller skapa, ett konto hos en eller flera externa tjänsteleverantörer, vilket kan kräva att du är minst 18 år gammal.  Enligt beskrivningen nedan kanske du inte kan köpa eller ta emot digitala samlarobjekt utan en extern plånbok eller möjligheten att göra betalningar med kreditkort.

(e)    Användning och delning.  Du får endast använda .SWOOSH-tjänsterna för personliga, familje- eller hushållsändamål, och kommersiell användning är uttryckligen utesluten. Du får inte dela, hyra ut, leasa eller på annat sätt tillåta någon tredje part att använda, eller använda på uppdrag av någon tredje part, några .SWOOSH-tjänster eller ditt .SWOOSH-konto (enligt definitionen nedan).

(f)      Inga företagskunder. Webbplatsen, appen och .Swoosh-tjänsterna är endast avsedda för: (i) Nike att sälja produkter direkt till slutkunder. Därför är det strängt förbjudet att köpa produkter för återförsäljning. Med inköp för återförsäljning menas inköp av produkter av någon som säljer, eller avser att sälja, produkten till andra (konsumenter, företag eller tredje part). Om Nike har rimliga skäl att tro att du är inblandad i återförsäljning, förbehåller Nike sig rätten att vidta åtgärder mot dig, inklusive, men utan begränsning, att begränsa försäljningen till dig, annullera beställningen och/eller upphäva eller stänga ditt konto.

Du garanterar att du uppfyller alla behörighetskrav.  Vi kan, efter eget gottfinnande, vägra att bevilja dig åtkomst till .SWOOSH-tjänsterna och/eller stänga av eller avsluta din åtkomst till .SWOOSH-tjänsterna om du inte uppfyller något av behörighetskraven.

3.      Registrering

(a)    Konto. För att få åtkomst till eller använda .SWOOSH-tjänsterna måste du registrera dig för ett konto (ditt ”.SWOOSH-konto”) genom att använda ditt befintliga Nike-konto. Du samtycker till att tillhandahålla korrekt information för att registrera dig för, underhålla eller aktivera funktionaliteter eller vid andra former av begäranden i samband med skapandet av ditt .SWOOSH-konto och all åtkomst eller användning av .SWOOSH-tjänsterna. Du måste omedelbart uppdatera denna information om den ändras.  Vi förbehåller oss rätten att avvisa, kräva att du ändrar eller återtar användarnamn, inklusive på uppdrag av företag eller individer som har rättsliga anspråk, inklusive varumärkesrättigheter, i dessa användarnamn.

(b)    Säkerhet.  Du är ensam ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt .SWOOSH-konto och kontrollera eventuella användarnamn, lösenord eller andra koder som du använder för att få åtkomst till .SWOOSH-kontot eller några .SWOOSH-tjänster.  Du ansvarar för att övervaka ditt .SWOOSH-konto och användningen av dina kontouppgifter (inklusive obehöriga aktiviteter).  Informera Nike omedelbart om du upptäcker eller misstänker att någon har fått dina inloggningsuppgifter eller fått åtkomst till ditt .SWOOSH-konto utan ditt tillstånd. Du ansvarar för allt som händer på eller genom ditt .SWOOSH-konto – med eller utan ditt tillstånd.  I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG, ÄGER NIKE INGET ANSVAR FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER AKTIVITET SOM HAR UPPSTÅTT FRÅN OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV DITT .SWOOSH-KONTO.

(c)     Externa konton.  För att kunna ta emot eller köpa några digitala samlarobjekt, inklusive ditt .SWOOSH-ID (enligt beskrivningen nedan) måste du länka ditt .SWOOSH-konto till ett externt digitalt plånbokskonto som stöds (”extern plånbok”) som tillhandahålls av en godkänd tredjepartsleverantör (”extern plånboksleverantör”). Du får endast länka ett externt plånbokskonto till ditt .SWOOSH-konto åt gången, såvida inget annat anges av Nike.  Externa plånboksleverantörer som har behörighet att tillhandahålla externa plånböcker kommer att identifieras under registreringsprocessen. 

Nike är inte kopplad till de externa plånboksleverantörerna.  Din användning av produkter och tjänster från varje extern plånboksleverantör är föremål för tillämpliga tjänstevillkor (sådana villkor, ”villkor för leverantörer”).  Även om Nike kan vara en extern förmånstagare av vissa av leverantörsvillkoren, är Nike inte en part i leverantörsvillkoren, ansvarar inte för några produkter eller tjänster som tillhandahålls av någon extern leverantör och har inget ansvar i samband med leverantörsvillkoren, externa plånböcker eller andra produkter eller tjänster från den externa plånboksleverantören. Du ansvarar för att följa alla tillämpliga villkor för leverantörer och du bör granska alla tillämpliga villkor för leverantörer innan du länkar din externa plånbok.  Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för någon förlust som uppstår till följd av din användning av produkter eller tjänster från en extern plånboksleverantör, inklusive externa plånböcker.

(d)    .SWOOSH-ID.  Som en del av .SWOOSH-tjänsterna, med förbehåll för behörighet och andra krav, får du: (i) montera eller på annat sätt skapa en bild, design eller annat originalverk som kan innehålla Nikes olika patentskyddade logotyper, varumärken eller annat innehåll (”ID-designen”) och (ii) skapa ett användarnamn eller ”handtag” som kommer att kopplas till ditt .SWOOSH-konto (”användarnamn”). .SWOOSH-tjänster använder ID-designen och användarnamnet för att skapa ditt .SWOOSH-ID-digitala samlarobjekt (.SWOOSH-ID). När du har skapat ditt .SWOOSH-konto och skapat ditt .SWOOSH-ID kommer Nike att överföra ditt .SWOOSH-ID till din externa plånbok.

Mellan dig och Nike ägs ID-designen av Nike.  Du överlåter härmed till Nike alla rättigheter, äganderätt och intressen i ID-designen och alla immateriella rättigheter i eller till ID-designen.  Med avseende på användarnamnet bekräftar och samtycker du till att du inte har någon äganderätt eller ensamrätt till något användarnamn (oavsett om det används av en annan användare eller inte) och att alla användarnamn kan ändras, modifieras, tas bort eller återanvändas av Nike efter eget gottfinnande. Även om varken ID-designen eller användarnamnet är ”användarinnehåll” enligt avsnitt 4(b) nedan, är ID-designen och användarnamnet föremål för och måste följa avsnitt 4(c) nedan.

Ditt .SWOOSH-ID är föremål för dessa villkor samt för de tillämpliga villkoren för de digitala samlarobjekten (enligt definitionen nedan) som du samtycker till vid tidpunkten för registreringen. Ditt .SWOOSH-ID är ett icke överförbart digitalt samlarobjekt som består av (a) en icke-fungibel, blockkedjebaserad digital token (a nonfungible, blockchain-based digital token, ”NFT”) som, så länge som den finns kvar i den externa plånbok som är kopplad till ditt .SWOOSH-konto, används som en del av ditt digitala ID för ditt .SWOOSH-konto, och (b) en licens att använda ID-designen, användarnamnet och annat relaterat innehåll (enligt definitionen nedan) för .SWOOSH-ID enligt villkoren för digitala samlarobjekt för .SWOOSH-ID så länge som tillhörande NFT finns kvar i en extern plånbok som är länkad till ditt .SWOOSH-konto.

4.      Användarinnehåll

(a)    Generellt.  .SWOOSH-tjänsterna kan ge dig och andra användare möjlighet att skapa, publicera, lagra och dela innehåll, inklusive recensioner, meddelanden, text, foton, bilder, videor, programvara och annat material (sammantaget ”användarinnehåll”). När du publicerar eller på annat sätt delar användarinnehåll på eller via våra .SWOOSH-tjänster, inser du att ditt användarinnehåll och all tillhörande information (t.ex. ditt användarnamn eller profilfoto) kan vara synliga för andra. Om du väljer att göra någon av dina uppgifter offentligt tillgängliga via .SWOOSH-tjänsterna gör du det på egen risk.

(b)    Äganderätt; Licens. Med undantag för den licens du beviljar nedan, mellan dig och Nike, behåller du alla rättigheter i och till ditt användarinnehåll, exklusive eventuella delar av .SWOOSH-tjänsterna som ingår i ditt användarinnehåll. Du beviljar Nike och våra slutanvändare en permanent, oåterkallelig, icke-exklusiv, avgiftsfri, världsomfattande, fullt betald, och underlicensierbar (genom flera steg) licens att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa härledda verk från, distribuera, offentligt eller på annat sätt framföra och visa upp, och utnyttja ditt användarinnehåll och eventuella namn, användarnamn eller avbildning som tillhandahålls i samband med ditt användarinnehåll i alla medieformat och kanaler som nu är kända eller senare utvecklade, utan ersättning till dig eller någon tredje part.  Du avstår härmed oåterkalleligen från alla ”ideella rättigheter” eller andra rättigheter med avseende på tillskrivning av upphovsrätt eller materiell integritet avseende användarinnehåll som du kan ha inom ramen för någon tillämplig lag eller något lagrum.

(c)     Förbud.  Du får inte skapa, publicera, lagra eller dela något användarinnehåll för vilket du inte har alla rättigheter som krävs för att bevilja oss den licens som beskrivs ovan, och du garanterar att ditt användarinnehåll och vår användning av sådant användarinnehåll som tillåts enligt dessa villkor inte kommer att bryta mot någon persons eller enhets rättigheter, inklusive tredje parts rättigheter, eller orsaka skada på någon person eller enhet.  Du får inte skapa, publicera, lagra eller dela något användarinnehåll som:

               i.            är olagligt, kränkande, förtalande, stötande, pornografiskt, opassande, oanständigt, suggestivt, trakasserande, uttrycker hat eller hot, inkräktande på integritet eller publicitetsrättigheter, kränkande, provocerande eller bedrägligt;

             ii.            skulle utgöra, uppmuntra till eller ge instruktioner för ett brott, kränka någon parts rättigheter eller på annat sätt ge upphov till skadeståndsansvar eller bryta mot någon lokal, statlig, nationell eller internationell lag;

           iii.            kan göra intrång i patent, varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan immateriell eller äganderätt tillhörande någon part;

           iv.            innehåller eller återger uttalanden, kommentarer eller påståenden som inte återspeglar dina ärliga åsikter och erfarenheter;

             v.            utger dig för att vara eller ger en felaktig bild av din relation till en person eller enhet;

           vi.            innehåller oönskad marknadsföring, politiska kampanjer, reklam eller inbjudningar;

          vii.            innehåller någon privat eller personlig information om en tredje part utan sådan tredje parts samtycke;

        viii.            innehåller virus, korrupta data eller andra skadliga, störande eller destruktiva filer eller innehåll; eller

            ix.            enligt vår egen bedömning är stötande, begränsar eller hindrar någon annan person från att använda eller åtnjuta våra .SWOOSH-tjänster, eller kan utsätta Nike eller andra för någon skada eller ansvar av något slag.

(d)    Verkställighet. Genomförandet av detta avsnitt 4 sker efter Nikes gottfinnande, och underlåtenhet att upprätthålla detta avsnitt i vissa fall utgör inte ett avstående från vår rätt att genomdriva det i andra fall.  Detta avsnitt 4 skapar inte någon privat rätt att föra talan för någon tredje part eller någon rimlig förväntan om att .SWOOSH-tjänsterna inte kommer att innehålla något innehåll som är förbjudet enligt dessa villkor eller att stötande material omedelbart kommer att tas bort efter att det har publicerats.

(e)    Borttagning. Vi åtar oss inte att granska allt användarinnehåll, och vi frånsäger oss uttryckligen allt ansvar att genomföra någon övervakning eller granskning av något användarinnehåll. Även om vi inte har någon skyldighet att granska, redigera eller övervaka användarinnehåll kan vi:

               i.            radera eller ta bort användarinnehåll eller vägra att publicera något användarinnehåll när som helst och av vilken anledning som helst med eller utan förvarning, inklusive utan begränsning för eventuella överträdelser av tillämplig lag eller dessa villkor;

             ii.            säga upp eller stänga av din åtkomst till hela eller delar av .SWOOSH-tjänsterna om ditt användarinnehåll rimligen, enligt vår egen bedömning, bryter mot tillämplig lag eller dessa villkor;

           iii.            vidta åtgärder med avseende på ditt användarinnehåll som är nödvändiga eller lämpliga, enligt Nikes eget gottfinnande, för att säkerställa efterlevnad av tillämplig lag och dessa villkor eller för att skydda tredje parts rättigheter, inklusive tredje parts immateriella rättigheter och integritetsrättigheter (t.ex. tillhandahålla information till upphovsrättsinnehavare för att främja borttagningsförfrågningar relaterade till millennielagen om digitalt upphovsrättsskydd); och

           iv.            samarbeta fullt ut med brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller instruerar oss att avslöja identiteten eller annan information om någon som publicerar material på eller via .SWOOSH-tjänsterna.

Om du får kännedom om något användarinnehåll som bryter mot dessa villkor, ska du kontakta oss via vår Få Hjälp-sida och uppge dina uppgifter (inklusive ditt namn och din e-postadress), tillsammans med uppgifter om: (i) datum och tid för publiceringen; (ii) var inlägget finns på .SWOOSH-webbplatsen; (iii) användarnamnet/.SWOOSH-ID för personen som publicerade inlägget; (iv) skäl till varför användarinnehållet ska raderas, tillsammans med bevis för detta; (v) kopior av all kommunikation med personen som publicerade inlägget (i förekommande fall); och (vi) ett uttalande som bekräftar att du är övertygad om att den information du har lämnat är sann och korrekt.

5.     Förbjudet uppförande

Du får inte använda .SWOOSH-tjänsterna om du inte är behörig enligt avsnitt 2. Du får inte använda .SWOOSH-tjänsterna annat än för de avsedda ändamålen. Dessutom ska du inte, i samband med .SWOOSH-tjänsterna:

(a)    bryta mot någon tillämplig lag, något avtal, någon immateriell rättighet eller annan tredje parts rättighet eller göra dig skyldig till kränkningar;

(b)    delta i något trakasserande, hotfullt, skrämmande, förföljelse- eller skuggningsbeteende;

(c)     använda eller försöka använda en annan användares .SWOOSH-konto eller information;

(d)    utge dig för att vara eller göra inlägg på uppdrag av någon person eller enhet eller på annat sätt ge en felaktig bild av din relation till en person eller enhet;

(e)    sälja eller återförsälja .SWOOSH-tjänster eller köpa produkter för återförsäljning eller för kommersiella ändamål;

(f)      kopiera, reproducera, distribuera, offentligt utföra eller offentligt visa alla eller delar av .SWOOSH-tjänsterna, förutom vad som uttryckligen tillåts av oss eller våra licensgivare;

(g)    ändra .SWOOSH-tjänsterna, ta bort meddelanden om äganderätt eller varumärken eller på annat sätt skapa några härledda arbeten baserade på .SWOOSH-tjänsterna;

(h)    använda .SWOOSH-tjänsterna på annat sätt än för deras avsedda ändamål och på något sätt som kan störa, avbryta, negativt påverka eller hindra andra användare från att fullt ut utnyttja .SWOOSH-tjänsterna eller som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra funktionen hos .SWOOSH-tjänsterna på något sätt;

(i)      förutom i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag trots detta förbud, dekonstruera någon del av .SWOOSH-tjänsterna;

(j)      göra något annat för att försöka utvinna källkoden eller koppla eller komma förbi åtgärder som används för att förhindra eller begränsa åtkomst till någon del av .SWOOSH-tjänsterna;

(k)    använda datautvinning, robotar, automatiserad teknik eller liknande datainsamlings- eller extraktionsmetoder som är utformade för att skrapa eller extrahera data från .SWOOSH-tjänsterna utan vårt föregående skriftliga samtycke;

(l)      Göra något som kan utsätta Nike eller dess användare för någon typ av skada, inklusive något som kan störa, skada, inaktivera, manipulera, överbelasta eller begränsa funktionerna i .SWOOSH-tjänsterna;

(m)  publicera innehåll som innehåller programvaruvirus, program eller annan datorkod, eller kringgå eller modifiera någon webbplatsprogramvara eller säkerhetsteknik;

(n)    utveckla eller använda några applikationer som interagerar med .SWOOSH-tjänsterna utan vårt föregående skriftliga medgivande;

(o)    länka till någon online-del av .SWOOSH-tjänsterna på ett sätt som, enligt vårt eget gottfinnande, skadar eller utnyttjar vårt anseende eller antyder någon form av relation till, tillåtelse eller godkännande av Nike; eller

(p)    använda .SWOOSH-tjänsterna för något olagligt eller otillåtet syfte eller delta i, uppmuntra eller främja någon aktivitet som bryter mot dessa villkor.

Tillämpning av detta avsnitt 5 sker enbart efter Nikes gottfinnande, och underlåtenhet att tillämpa detta avsnitt i vissa fall utgör inte ett avstående från vår rätt att tillämpa det i andra fall.

Datakontroller.  När du skickar in din beställning till oss kan vi utföra datakontroller beträffande denna innan den är godkänd.Dessa kontroller kan innefatta verifiering av din adress, bedrägerikontroller eller andra obehöriga transaktioner.  Vi utför även automatiserade kontroller av alla inköp för att filtrera bort ovanliga eller misstänkta transaktioner eller transaktioner som kan identifieras som möjliga bedrägerier. Misstänkt bedrägeri på .SWOOSH-tjänsterna kommer att utredas och vid behov åtalas. För information om hur vi samlar in, använder, delar och på annat sätt behandlar information om dig, ska du läsa vår {{agreement:NvsPrivacyPolicy:.SWOOSH integritetspolicy}}.

6.      Produkter; digitala samlarobjekt

(a)    Digitala samlarobjekt. Produkter som är tillgängliga för inköp från Nike via .SWOOSH-tjänsterna inkluderar, men är inte begränsade till, ”digitala samlarobjekt”, som är digitala tillgångar som består av en NFT och en licens för visst innehåll eller media som är associerat med NFT (”relaterat innehåll”). Licensen som gäller för det relaterade innehållet och andra villkor som styr det digitala samlarobjektet kommer att anges i de villkor som gäller för det digitala samlarobjektet som överenskommits vid tidpunkten för förvärvet och/eller ingår i (antingen via URL-länk eller på annat sätt) metadata för det tillämpliga digitala samlarobjektet (“{{agreement:NvsDigCollectible:Villkor för digitala samlarobjekt}}”).

(b)    Produktbeskrivningar. Vi försöker säkerställa att förteckningarna, beskrivningarna och bilderna av produkterna, såväl som referenser och länkar till produkter och kuponger eller rabatter för produkter (”produktbeskrivningar”) som görs tillgängliga för köp via .SWOOSH-tjänsterna är fullständiga, korrekta och aktuella, men trots våra ansträngningar kan produktbeskrivningarna ibland vara felaktiga, ofullständiga eller inaktuella. Vi gör inga utfästelser om fullständigheten, noggrannheten, tillförlitligheten, giltigheten eller aktualiteten av sådana produktbeskrivningar (inklusive eventuella funktioner, specifikationer och priser som ingår däri).  Sådana produktbeskrivningar och tillgängligheten för en produkt (inklusive giltigheten för en kupong eller rabatt) kan ändras när som helst utan föregående meddelande.  Vissa vikter, mått och liknande beskrivningar är ungefärliga och är endast avsedda för bekvämlighet. Vi gör rimliga ansträngningar för att korrekt visa produkternas egenskaper, inklusive tillämpliga färger, men de faktiska färgerna du ser beror dock på ditt datorsystem, och vi kan inte garantera att din dator kommer att visa sådana färger korrekt.

(c)     Försäljningsvillkor.  Genom att köpa en produkt via .SWOOSH-tjänsterna samtycker du till de tillämpliga försäljningsvillkoren i enlighet med följande (de tillämpliga försäljningsvillkoren häri kallade ”försäljningsvillkoren”):

               i.            för alla digitala samlarobjekt som förvärvats genom en .SWOOSH-tjänsterna anges försäljningsvillkoren i avsnitt 7 och 9 nedan,

             ii.            för alla materiella eller fysiska förbeställningsprodukter gäller {{agreement:NvsTermsOfSale:.Swoosh försäljningsvillkor för förbeställning}}.

           iii.            för alla andra materiella eller fysiska produkter, såvida inte andra villkor anges, gäller Nikes {{agreement:termsOfSale:Försäljningsvillkor}}.

7.                   Försäljningsvillkor för digitala samlarobjekt.

(a)    Behörighet. För att köpa ett digitalt samlarobjekt måste du vara minst 18 år gammal, du måste uppfylla alla aktuella behörighetskriterier för att skapa ett .SWOOSH-konto.  Du måste också ha en aktuell och giltig betalningsmetod som accepteras av vår externa betalningsbehandlare och ha en giltig faktureringsadress inom de auktoriserade territorierna.  För att få leverans av digitala samlarobjekt måste du ha en aktuell och giltig extern plånbok.

(b)    Begränsningar. Vi kan införa en begränsning för vilka kvantiteter som kan köpas per beställning, per konto, per betalkort, per person eller per hushåll.  Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående meddelande, vägra att betjäna någon kund eller avvisa en beställning när som helst och återbetala alla belopp som du har betalat för en sådan beställning.

(c)     Pris. Priserna som visas på .SWOOSH-tjänsterna exkluderar alla skatter, leverans- eller betalningsbehandlingsavgifter eller andra avgifter (”skatter och avgifter”). Skatter och avgifter kommer att läggas till beloppet för ditt köp och specificeras på betalningssidan.  Du kommer att ha möjlighet att granska skatter och avgifter innan du bekräftar ditt köp.  Alla priser på .SWOOSH-tjänsterna kan ändras när som helst utan föregående meddelande.  Vi debiterar ingen skatt på varor som skickas till en jurisdiktion där vi inte har betydande anknytning, i vilket fall du kommer att vara ansvarig gentemot lämplig skattemyndighet för eventuella försäljningsskatter relaterade till ditt köp via .SWOOSH-tjänsterna.

(d)    Betalning.  Om inget annat anges i .SWOOSH-tjänsterna måste all betalning göras i amerikanska dollar.  För att slutföra en transaktion (sammantaget ”transaktion(er)”) kommer du bli ombedd att tillhandahålla viss relevant information, såsom ditt betalkortsnummer och dess utgångsdatum, din faktureringsadress och din sändningsinformation. Du intygar och garanterar att du har rätt att använda alla betalkort som du skickar in i samband med en transaktion. Vi kan få uppdaterad information från din utfärdande bank om alla betalningsmetoder som du har lagrat hos oss.  Du godkänner att vi debiterar din betalningsmetod, inklusive eventuell uppdaterad information om betalningsmetoden som vi tar emot, för eventuella avgifter som du ansvarar för enligt dessa villkor.  Verifiering av information kan krävas innan någon transaktion bekräftas eller slutförs. Du kommer att betala alla avgifter som orsakats av dig eller för din räkning genom .SWOOSH-tjänsterna, till de priser som gällde när sådana avgifter uppstod, inklusive alla skatter och frakt- och hanteringsavgifter som gäller för dina transaktioner. I händelse av att rättsliga åtgärder är nödvändiga för att driva in förfallna saldon, kommer du att ersätta oss och våra leverantörer eller ombud för alla kostnader som uppstår för att återkräva förfallna belopp, inklusive advokatarvoden och andra juridiska kostnader.

(e)    Orderbekräftelse; Godkännande. Du kommer att ha möjlighet att granska din beställning, inklusive betalningsmetod och andra uppgifter om din beställning innan du skickar in den. Vårt godkännande av din förbeställning sker när din beställning och fullständig betalning tas emot; då skickar vi dig ett e-postmeddelande för att bekräfta din beställning och mottagandet av din betalning (”beställningsbekräftelse”). 

(f)      Leverans.  Digitala samlarobjekt kommer att anses ha levererats när överföringen inleds av tillhörande NFT till den externa plånboksadress som du har angett. Överföring av NFT kan bli föremål för förseningar och komplikationer som ligger utanför Nikes kontroll.  Vi ansvarar inte för eventuella förseningar vid sådana överföringar.

(g)    Ingen överlåtelse av immateriella rättigheter. När den NFT som är förknippad med det digitala samlarobjektet överförs till dig, överförs äganderätten till NFT samt licensrättigheterna till det relaterade innehållet enligt vad som anges i villkoren för digitala samlarobjekt. När du förvärvar ett digitalt samlarobjekt och NFT överförs till dig, förvärvar du inte äganderätten till det relaterade innehållet eller någon annan immateriell egendom.  Äganderätt till relaterat innehåll och alla immateriella rättigheter i eller till relaterat innehåll eller digitalt samlarobjekt mellan dig och Nike, behålls av Nike.

(h)    Beställningsförseningar; Annullering. Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera, vägra eller annullera någon beställning före leverans, till exempel i någon av följande situationer:

-          Vi har rimliga skäl att tro att din beställning (enstaka eller kumulativa beställningar) har köpts i syfte att sälja vidare eller av bedrägliga skäl;

-          Du är en återförsäljare eller vi har rimliga skäl att tro att du är återförsäljare.

Om det dessutom förekommer fel i .SWOOSH-tjänsterna eller i samband med din beställning eller felaktigheter i någon produktbeskrivning, eller prisinformation eller produkttillgänglighet, förbehåller vi oss rätten att korrigera felet och debitera dig rätt pris eller avbryta din beställning.

Vi kommer att kontakta dig om någon del av din beställning annulleras eller om ytterligare information krävs för att acceptera din beställning.

Ibland kan tillverkningen eller distributionen av en viss produkt försenas.  I sådana fall förbehåller vi oss rätten att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig om förseningen och hålla dig informerad om det reviderade leveransschemat.

Vi är inte ansvariga för några skador eller kostnader i samband med någon icke-acceptans, vägran, annullering, korrigering eller försening av din beställning annat än återbetalning av något belopp som mottagits från dig i samband med den beställning vi inte accepterade, vägrade eller annullerade eller något belopp som överdebiterats i händelse av en felaktig beställning.

(i)      Inga återbetalningar eller byten. All försäljning av digitala samlarobjekt är slutgiltig. Inga återbetalningar eller byten kommer att ske.

(j)      Förbehåll av rättigheter.  Nike förbehåller sig rätten, inklusive utan föregående meddelande, att begränsa det tillgängliga antalet eller upphöra med att göra digitala samlarobjekt tillgängliga, att införa villkor för kuponger, rabatter eller liknande kampanjer, att hindra en användare från att göra en transaktion, att ändra betalningsalternativ för digitala samlarobjekt och att vägra att tillhandahålla en användare digitala samlarobjekt.

(k)    Begränsad garanti. Nike garanterar den berörda köparen(enligt definitionen nedan) att det berörda digitala samlarobjektet (enligt definitionen nedan) kommer att fungera på .SWOOSH-tjänsterna i allt väsentligt i enlighet med specifikationerna för det tillämpliga berörda digitala samlarobjektet, under normala driftsförhållanden, under garantiperioden (enligt definitionen nedan) (den föregående garantin, ”begränsad garanti”).  Vi kommer att uppfylla alla garantianspråk (enligt definitionen nedan) som skickas in i enlighet med detta avsnitt 7(k), förutsatt att vi kan neka ditt garantianspråk med avseende på ett visst digitalt samlarobjekt om du inte är en köpare som omfattas (enligt definitionen nedan), om det digitala samlarobjektet inte är en digital produkt som omfattas (enligt definitionen nedan), om problemet (enligt definitionen nedan) uppstår eller upptäcks efter garantiperiodens utgång, om garantianspråket skickas in efter utgången av garantiperioden (enligt definitionen nedan) eller om ett begränsat undantag från garantin (enligt definitionen nedan) gäller.

               i.            Digitalt samlarobjekt som omfattas. Denna begränsade garanti omfattar endast digitala samlarobjekt som köpts på eller via .SWOOSH-tjänsterna (enskilt ett ”digitalt samlarobjekt som omfattas”).

             ii.            Berörda köpare.  Denna begränsade garanti omfattar endast en köpare av ett digitalt samlarobjekt som omfattas och som har direkt kontroll över den NFT som är förknippad med ett sådant digitalt samlarobjekt som omfattas (något av det föregående, en ”köpare som omfattas”).  En köpare som inte längre innehar den NFT som är förknippad med det tillämpliga digitala samlarobjektet som omfattas har inte rätt att göra ett garantianspråk (enligt definitionen nedan) eller begära en gottgörelse. Denna begränsade garanti gäller inte för någon annan person än en köpare som omfattas.

           iii.            Garantiperiod.  Denna begränsade garanti gäller från och med överföringsdatumet för tillhörande NFT för ett digitalt samlarobjekt som omfattas av Nike, till den ursprungliga köparen av det digitala samlarobjektet som omfattas och varar i ett (1) år (”garantiperioden”).  Alla digitala samlarobjekt som omfattas som repareras eller byts ut under denna begränsade garanti kommer endast att omfattas av villkoren i denna begränsade garanti under den återstående garantiperioden. 

           iv.            Undantag.  Denna begränsade garanti gäller inte: (1) vid bristfällig funktion i enlighet med tillämpliga specifikationer (”problemet”), om problemet orsakas av naturkatastrofer, blixtnedslag, översvämningar, tornado, jordbävning, brand, strömavbrott i elnätet eller nätverket, krig, upplopp eller andra oroligheter, pandemi, eller annan händelse utanför Nikes rimliga kontroll; (2) till eventuella problem uppstår eller upptäcks efter garantiperiodens utgång; (3) med avseende på alla garantianspråk som skickas in efter garantiperiodens utgång; (4) om problemet orsakas av ett nätverk, tjänst, plattform eller teknik från tredje part, inklusive, utan begränsning, tredjepartsmaterial (enligt definitionen nedan) och nätverk, service, plattform eller teknik som tillhandahålls av externa leverantörer; (5) om problemet orsakas av felaktig installation eller drift av det digitala samlarobjekt som omfattas eller någon teknik som behövs för att driva det digitala samlarobjekt som omfattas; (6) för alla berörda digitala samlarobjekt som köpts eller använts utanför de godkända regionerna; (7) om utfärdandet sker för att den berörda köparen inte har implementerat någon korrigering, modifiering, förstärkning, förbättring, eller annan uppdatering som görs tillgänglig för den berörda köparen av Nike; (8) för att använda det digitala samlarobjektet som omfattas med plattformar eller tjänster som inte tillhandahålls eller på annat sätt skriftligen godkänts av Nike; (9) till eventuella ytterligare förmåner; (10) till någon fördel, kännetecken, egenskap, funktion eller ytterligare fördel av en produkt som har använts eller förbrukats av en tidigare innehavare (11) till andra produkter än de digitala samlarobjekt som omfattas.  Vart och ett av ovanstående undantag är ett ”begränsat undantag för garantin.

             v.            Rättsmedel.  Om det digitala samlarobjektet som omfattas vid någon tidpunkt under garantiperioden inte överensstämmer med den begränsade garantin och inte på annat sätt är föremål för ett begränsat undantag för garantin, vilket enbart bestäms av Nike, kommer Nike, efter Nikes gottfinnande, att vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att lösa problemet.  Det föregående framställer Nikes hela ansvar och din enda och exklusiva gottgörelse för brott mot garantin enligt avsnitt 7 eller någon annan defekt eller brist i det digitala samlarobjektet. 

           vi.            Skicka in ett garantianspråk. Om ett digitalt samlarobjekt som omfattas inte överensstämmer med den begränsade garantin under garantiperioden och inte på annat sätt är föremål för en begränsad garantiuteslutning, skicka in ett anspråk inom garantiperioden genom att kontakta oss via vår Få Hjälp-sida (ett ”garantianspråk”). I samband med ditt garantianspråk kan du bli ombedd att tillhandahålla följande, och annan information: (i) ditt namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer, (ii) en kopia av ditt kvitto, försäljningskvitto eller annat jämförbart inköpsbevis för det defekta berörda digitala samlarobjektet och (iii) en skriftlig beskrivning av problemet. 

          vii.            Granskning av garantianspråk.  Efter mottagandet av ditt garantianspråk som skickats in med nödvändig information i enlighet med förfarandet som anges ovan, kommer Nike att granska garantianspråket och avgöra om ytterligare information är nödvändig.  När du har skickat in ytterligare information som begärs av Nike kommer Nike att granska ditt garantianspråk. Nike förbehåller sig rätten att avgöra om det digitala samlarobjektet som omfattas är defekt eller inte och om den begränsade garantin gäller, enligt Nikes eget gottfinnande.  Nike kommer att meddela dig om Nikes beslut att försöka lösa problemet eller utfärda en ersättningsprodukt.

        viii.            Friskrivningar.  Denna begränsade garanti ger dig vissa juridiska rättigheter, men du kan ha ytterligare juridiska rättigheter som varierar beroende på jurisdiktion.  Friskrivningen från garantier som anges i avsnitt 19 nedan gäller för alla digitala samlarobjekt och är en del av försäljningsvillkoren för de digitala samlarobjekten.  Vi begränsar varaktigheten och gottgörelsen för alla underförstådda garantier med avseende på de digitala samlarobjekt som omfattas som inte friskrivs enligt dessa villkor, inklusive utan begränsning garantierna om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, till varaktigheten av denna begränsade garanti.  Vårt ansvar för defekta digitala samlarobjekt som omfattas är begränsat till reparation eller utbyte enligt beskrivningen i detta avsnitt 7.

8.       Andra villkor som gäller för digitala samlarobjekt

(a)    Utfästelser; garantier. När du köper eller på annat sätt förvärvar något digitalt samlarobjekt via .SWOOSH-tjänsterna garanterar och samtycker du till följande:

               i.            du förvärvar det digitala samlarobjektet endast för användning i samband med .SWOOSH-tjänsterna eller för din egen personliga samling, användning och nöje, och inte för distribution;

             ii.            du inte förvärvar det digitala samlarobjektet som en investering och du inte har några förväntningar på ekonomisk fördel eller vinst som innehavare av det digitala samlarobjektet;

           iii.            du förvärvar det digitala samlarobjektet för eget bruk och inte med nuvarande avsikt eller uppfattning att sälja det digitala samlarobjektet till någon annan;

           iv.            du inte kommer att förvärva något eget kapital eller annat ägande eller berättigat intresse i Nike eller någon annan enhet genom att äga några digitala samlarobjekt;

            v.            du inte kommer att marknadsföra eller framställa något digitalt samlarobjekt som en investering eller en möjlighet att erhålla en ekonomisk fördel eller vinst (inklusive, utan begränsning, på .SWOOSH Marketplace);

           vi.            du har tillräcklig förståelse för funktionaliteten och egenskaperna hos digitala samlarobjekt;

          vii.            ditt förvärv och din användning av det digitala samlingsobjektet överensstämmer med tillämpliga lagar och förordningar i din jurisdiktion, inklusive, utan begränsning, rättslig handlingsförmåga, föreskrivna restriktioner och statliga medgivanden;

        viii.            du inte kommer att använda det digitala samlarobjektet för något olagligt syfte eller för någon form av vadslagning, vadhållning eller spel, och

            ix.            du kommer att uppfylla tillämpliga skatteförpliktelser som uppstår genom ditt förvärv av det digitala samlarobjektet.

(b)    Lagring av digitala samlarobjekt. Vi erbjuder inte en värdbaserad digital plånbok på .SWOOSH-tjänsterna eller på annat sätt innehar eller tar hand om digitala samlarobjekt för dig eller någon annan användare. Du kommer att behöva länka en extern plånbok innan du kan köpa eller ta emot några digitala samlarobjekt via .SWOOSH-tjänsterna.  Du kommer att ansvara för att förvara lösenordet som är kopplat till din externa plånbok på ett säkert sätt och för att följa villkoren från leverantören som gäller för din externa plånbok.  Förvänta dig inte att Nike ska kunna återställa digitala samlarobjekt åt dig om du skulle förlora åtkomst till din externa plånbok eller under några andra omständigheter.

(c)     Begränsningar vid överföring av digitala samlarobjekt. Överföring av ett digitalt samlarobjekt sker genom överföring av tillhörande NFT.  Oavsett vad som anges i villkoren för digitala samlarobjekt får digitala samlarobjekt inte överföras av dig under en tidsperiod efter att de har överförts till din externa plånbok.  För vissa typer av digitala samlarobjekt (till exempel och utan begränsning din .SWOOSH-ID och andra icke överförbara digitala samlarobjekt) överföring av tillhörande NFT (i) till tredje part, (ii) till en plånbok som Nike inte kan bekräfta är en plånbok som kontrolleras av dig, eller (iii) från en plånbok som Nike har angett i vilken NFT ska innehas, kan leda till uppsägning av alla licensrättigheter härunder med avseende på relaterat innehåll för tillämpligt digitalt samlarobjekt, att Nike ändrar det relaterade innehållet så att det inte längre visar det ursprungliga relaterade innehållet eller något relaterat innehåll, eller andra steg som fastställs av Nike i enlighet med och i enlighet med tillämpliga villkor för digitala samlarobjekt.

(d)    Blockchain-protokoll; Kompatibilitet med plånbok. De digitala samlingsobjekten är för närvarande endast tillgängliga på polygonblockkedjan.  I händelse av att du överför ett digitalt samlarobjekt till en digital plånbok som inte är kompatibel med polygonblockkedjan, kan ditt digitala samlarobjekt förloras, förstöras eller på annat sätt bli otillgängligt för dig.

(e)    Antagande om risk.  Du tar på dig alla risker som är förknippade med digitala samlarobjekt som du har förvärvat via .SWOOSH-tjänsterna, inklusive och utan begränsning de risker som beskrivs i detta avsnitt 9(e). 

Precis som fysiska samlarobjekt kan priset på digitala samlarobjekt bli föremål för fluktuationer baserat på bredare branschtrender och sentiment.  Lagstiftningsändringar eller åtgärder på statlig, federal eller internationell nivå kan påverka användningen, överföringen, utbytet och värdet av digitala samlarobjekt negativt.  Till skillnad från kryptovalutor och andra fungibla digitala tillgångar används inte digitala samlarobjekt och tillhörande NFT:er för betalningar.  Digitala samlingar och tillhörande NFT:er är inte ömsesidigt utbytbara och kan inte delas upp i mindre delar.  Dessa designfunktioner begränsar användbarheten av digitala samlarobjekt eller tillhörande NFT:er som en form av betalning eller substitut för valuta.  Istället avnjuts digitala samlarobjekt som en digital samlartillgång.

Även om många användare inte har något intresse av att göra sig av med sina digitala samlarobjekt, så gäller att om du i framtiden bestämmer dig för att handla med eller sälja dina digitala samlarobjekt, inser du att dina digitala samlarobjekt är unika och att värdet på dina digitala samlarobjekt endast är beroende av en annan persons intresse för dina unika digitala samlarobjekt och vad han eller hon skulle vara villig att betala för att köpa dem.  Du förstår att värdet av din unika digitala samling drivs av många faktorer utanför din kontroll och utanför vår kontroll, såsom en köpares egen koppling och samhörighet med din unika digitala samling, det allmänna intresset i det relaterade innehållet (som kan öka eller minska med tiden), allmänt intresse i samlarobjekt (både fysiska och digitala) totalt sett och många andra faktorer.  Mot bakgrund av ovanstående faktorer du förstår att det inte finns någon garanti för att, om du i slutändan vill sälja eller handla med din unika digitalt samlarobjekt, kommer du att kunna hitta en köpare för den eller en person att handla med för din digitalt samlarobjekt, och om du kan hitta en köpare eller person att handla med, det finns ingen garanti för att värdet av det du får eller det pris du får kommer att vara högre eller lägre när som helst jämfört med det du uppfattar som ditt värde eller det du spenderat eller handlat för för att erhålla din digitalt samlarobjekt.

Eventuellt framtida värde för ett digitalt samlarobjekt är inte något som vi eller någon tredje part kan kontrollera eller kommer att försöka kontrollera eller påverka.  Vi ansvarar inte för förluster som uppstår på grund av säkerhetsrisker eller olika former av fel, onormalt beteende hos programvaran (t.ex. plånbok, smarta kontrakt), tillämplig blockkedja eller annan tredjepartstjänst eller infrastruktur, inklusive externa plånböcker och leverantörer av externa plånböcker, eller andra funktioner för digitala samlarobjekt.  Vi är inte ansvariga för förluster som uppstår på grund av sena rapporter från utvecklare eller representanter (eller ingen rapport alls) om några problem med den tillämpliga blockkedjan som stöder digitala samlarobjekt, inklusive gafflar, tekniska nodproblem eller andra problem som har fondförluster som resultat.

(f)      Ytterligare förmåner. Produkter, innehåll, kampanjer (enligt definitionen nedan) eller tjänster som görs tillgängliga på .SWOOSH-tjänsterna (eller på annat sätt) kan vara en ”ytterligare förmån” (såsom denna term definieras i {{agreement:NvsDigCollectible:Villkoren för digitala samlarobjekt}}).  Enligt tillämplig definition har vare sig Nike eller någon tredje part någon skyldighet att tillhandahålla någon ytterligare förmån med avseende på något digitalt samlarobjekt.  Som sådan kommer vare sig Nike eller någon tredje part att ha något ansvar att tillhandahålla, eller för att inte tillhandahålla, någon ytterligare förmån till någon innehavare av digitala samlarobjekt.

Alla digitala upphovsrättsskyddade verk eller annat innehåll som görs tillgängligt via .SWOOSH-tjänsterna till en innehavare av ett digitalt samlarobjekt som är avsedd som en ytterligare förmån, kommer att identifieras som sådana på .SWOOSH-tjänsterna eller vid nedladdningstillfället.  Allt sådant innehåll kommer att licensieras till dig så länge du är innehavare av det tillämpliga digitala samlarobjektet i enlighet med villkoren i en licens som presenteras vid nedladdningstillfället eller, om inga sådana villkor publiceras, i enlighet med de tillämpliga {{agreement:NvsDigCollectible:Villkoren för digitala samlarobjekt}} som relaterat innehåll för det specifika samlarobjektet.  Alla andra digitala upphovsrättsskyddade verk och annat innehåll som görs tillgängligt via .SWOOSH-tjänsterna är en del av tjänsterna, och inga licensrättigheter beviljas dig med avseende på sådant innehåll.

9.      Tjänster som endast är tillgängliga för specifika ägare av digitala samlarobjekt

Vissa .SWOOSH-tjänster görs eventuellt endast tillgängliga till ägaren av ett visst digitalt samlarobjekt eller till en kombination av vissa digitala samlarobjekt.  Du kan behöva visa att du äger tillhörande NFT för tillämpligt digitalt samlarobjekt för det tillämpliga digitala samlarobjektet (och för att inte bryta mot dessa villkor eller {{agreement:NvsDigCollectible:Villkoren för digitala samlarobjekt}}) för att få tillgång till dessa .SWOOSH-tjänster.  Utan att begränsa någon annan rättighet att säga upp eller stänga av .SWOOSH-tjänsterna enligt dessa villkor, kan vi säga upp din åtkomst till eller användning av dessa .SWOOSH-tjänster i händelse av att du överför det tillämpliga digitala samlarobjektet eller tillhörande NFT till någon annan.  

10.   Kampanjer

Alla andelslotterier, tävlingar, utlottningar, undersökningar, spel eller liknande kampanjer (sammantaget ”kampanjer”) som görs tillgängliga genom eller i samband med .SWOOSH-tjänsterna kan regleras av regler som skiljer sig från dessa villkor.  Om du deltar i några kampanjer, läs igenom de tillämpliga reglerna samt {{agreement:NvsPrivacyPolicy:.SWOOSH integritetspolicy}}.  Om reglerna för en kampanj strider mot dessa villkor, kommer kampanjreglerna att gälla.

11.   Avgifter

Utöver eventuella belopp som ska betalas till Nike för köp av produkter eller på annat sätt enligt gällande försäljningsvillkor, samtycker du till att betala Nike de belopp som anges i avgiftsschemat som gäller för .SWOOSH-tjänsterna samt eventuella tillämpliga skatter.  Eventuella skatter som ska betalas med avseende på inköp av produkter eller .SWOOSH-tjänster kommer att synas på betalningssidan vid betalningstillfället.  Nike kan ändra sina avgifter från tid till annan genom att publicera en uppdaterad avgiftstabell på .SWOOSH-tjänsterna, och en sådan uppdaterad avgiftstabell kommer att gälla för alla transaktioner eller andra aktiviteter som inträffar efter att den uppdaterade avgiftstabellen har publicerats. 

12.   Ägande; Begränsad licens

.SWOOSH-tjänsterna, inklusive text, grafik, bilder, fotografier, videor, illustrationer och annat innehåll som finns däri samt relaterat innehåll för alla digitala samlarobjekt och alla immateriella rättigheter däri och därtill, ägs av Nike eller våra licensgivare och skyddas enligt både USA:s och utländska lagar.  Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa villkor förbehålls alla rättigheter i och till .SWOOSH-tjänsterna och det relaterade innehållet för alla digitala samlarobjekt, inklusive alla immateriella rättigheter däri och därtill, av oss eller våra licensgivare.  Under förutsättning att du följer dessa villkor (inklusive avsnitt 4 och 5) beviljas du härmed en begränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensierbar, återkallelig licens för att få åtkomst till och använda våra .SWOOSH-tjänster för ditt eget personliga, icke-kommersiella bruk.  All användning av .SWOOSH-tjänsterna förutom vad som specifikt tillåts häri, utan vårt föregående skriftliga tillstånd, är strängt förbjudet och kommer att resultera i att licensen som beviljas häri dras in, och bryter mot våra eller vår licensgivares immateriella rättigheter.

13.     Varumärken

NIKE, Swoosh-designen och våra andra logotyper, produkt- eller tjänstenamn, slogans och utseende och känsla på .SWOOSH-tjänsterna är varumärken som tillhör Nike och som inte får kopieras, efterliknas eller användas, helt eller delvis, utan vårt föregående skriftliga tillstånd.  Alla andra varumärken, registrerade varumärken, produktnamn och företagsnamn eller logotyper som nämns på eller i samband med .SWOOSH-tjänsterna tillhör respektive ägare.  Hänvisning till produkter, .SWOOSH-tjänster, processer eller annan information med handelsnamn, varumärke, tillverkare, leverantör eller på andra sätt utgör inte eller antyder inte vår/vårt godkännande, sponsring eller rekommendation.

14.    Feedback

Du får frivilligt lägga upp, skicka in eller på annat sätt meddela oss frågor, kommentarer, förslag, idéer, originalmaterial eller kreativt material till oss eller annan information om Nike eller .SWOOSH-tjänsterna (sammantaget ”feedback”).  Du inser att vi kan använda sådan feedback för valfritt syfte, kommersiellt eller annat, utan bekräftelse eller ersättning till dig, inklusive för att utveckla, kopiera, publicera eller förbättra feedbacken eller .SWOOSH-tjänsterna, eller för att förbättra eller utveckla nya produkter eller tjänster enligt Nikes eget gottfinnande.  Nike kommer uteslutande att äga alla förbättringar av, eller nya, Nike-produkter, .SWOOSH-tjänster eller andra produkter eller tjänster baserat på feedback.  Du inser att Nike kan behandla feedback som icke-konfidentiell.

15.    Upprepa överträdelsepolicy; Upphovsrättsklagomål

(a)    Vår policy.  I enlighet med millennielagen om digitalt upphovsrättsskydd (Digital Millennium Copyright Act, ”DMCA”) och annan tillämplig lag, har vi antagit en policy för att under lämpliga omständigheter säga upp konton för användare som upprepade gånger kränker andras immateriella rättigheter (vår ”upphovsrättspolicy”).

(b)    Anmälan om intrång i upphovsrätt.  Om du tror att något innehåll på .SWOOSH-tjänsterna gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar kan du meddela Nikes utsedda ombudpå:

Utsett ombud:                  Juridisk avdelning (upphovsrätt)

Adress :                           One Bowerman Dr.,

                                       Beaverton, OR 97005, USA

Telefonnummer:              503-671-6453

E-postadress:                  copyright.legal@nike.com

Om du skickar in en anmälan enligt DMCA (din anmälan, en ”DMCA-anmälan”), se avsnitt 512(c)(3) i DMCA för kraven på en korrekt anmälan.  Om du inte uppfyller alla krav i avsnitt 512(c)(3) i DMCA kanske din anmälan inte träder i kraft.  Om du på medvetet felaktiga grunder anmäler att någon aktivitet eller något material på .SWOOSH-tjänsterna utgör ett intrång, kan du bli ersättningsskyldig gentemot Nike för vissa kostnader och skador.

(c)     Vårt bemötande av DMCA-anmälningar. Vid mottagande av en DMCA-anmälning som uppfyller kraven i avsnitt 512(c)(3) i DMCA, kan vi (i) ta bort eller inaktivera åtkomst till innehåll som påstås göra intrång (”innehåll som påstås göra intrång”), (ii) vidta rimliga åtgärder för att meddela användaren som tillhandahöll innehållet som påstås göra intrång (”användaren som påstås göra intrång”) att åtkomst till innehållet som påstås göra intrång har inaktiverats eller att innehållet som påstås göra intrång har tagits bort, (iii) meddela den part som tillhandahöll DMCA-anmälningen med avseende på innehåll som påstås göra intrång (”ursprunglig klagande användare”) om eventuella motanmälningar som vi får i enlighet med avsnitt 16(d) från användaren som påstås göra intrång, och (iv) ersätta eller återställa innehåll som påstås göra intrång i enlighet med avsnitt 16(e).  I enlighet med vår upphovsrättspolicy kan vi, om vi fastställer att den användare som påstås göra intrång har tillhandahållit innehåll som påstås göra intrång flera gånger på eller via .SWOOSH-tjänsterna, även säga upp en sådan användares konto eller säga upp en sådan användares möjlighet att lägga till innehåll till .SWOOSH-tjänsterna.

(d)    Motanmälningar.  Om du tror att ditt innehåll har tagits bort eller inaktiverats i enlighet med detta avsnitt 16 av misstag eller genom felaktig identifiering, kan du skicka en motanmälning till vårt utsedda ombud enligt vad som anges ovan (din motanmälning, en ”DMCA motanmälning”).  Se avsnitt 512(g)(3) i DMCA för kraven på en korrekt motanmälning.  Om du på medvetet felaktiga grunder anmäler att något innehåll på .SWOOSH-tjänsterna har tagits bort eller inaktiverats av misstag eller felaktigt identifierats, kan du bli ersättningsskyldig gentemot Nike för vissa kostnader och skador.

(e)    Vårt bemötande av DMCA-motanmälningar. När Nike får en DMCA-motanmälning som uppfyller kraven i avsnitt 512(g)(3) i DMCA med avseende på innehåll som påstås göra intrång, kan Nike skicka en kopia av DMCA-motanmälningen till den ursprungliga användaren som gör anspråk på att vi kommer att ersätta eller återställa innehållet som påstås göra intrång.  Om inte vårt utsedda ombud som beskrivs i avsnitt 16(b) får meddelande om att den ursprungliga klagande användaren lämnar in en talan som söker en domstolsorder mot användaren som påstås göra intrång inom fjorton (14) arbetsdagar efter att ha mottagit kopian av användarens DMCA-motmeddelande om intrång, kan vi återställa det borttagna eller inaktiverade innehållet.

16.   Tjänster från tredje part

.SWOOSH-tjänsterna förlitar sig på eller samverkar med produkter och tjänster från tredje part, inklusive, utan begränsning, externa plånböcker, datalagringstjänster, blockkedjor, kommunikationsteknik, IoT-plattformar, appbutiker från tredje part samt internet- och mobiloperatörer (sammantaget ”tredjepartsmaterial”).  Dessa tredjepartsmaterial ligger utanför vår kontroll, men deras drift kan påverka, eller påverkas av, användningen och tillförlitligheten hos .SWOOSH-tjänsterna.  Du bekräftar att (a) användningen och tillgängligheten av .SWOOSH-tjänsterna är beroende av tredje parts produktleverantörer och tjänsteleverantörer och (b) dessa tredjepartsmaterial kanske inte fungerar tillförlitligt 100 % av tiden, vilket kan påverka hur .SWOOSH-tjänsterna fungerar.

Vi kan vidare tillhandahålla information om eller länkar till tredje parts produkter, tjänster, aktiviteter eller evenemang, eller så kan vi tillåta tredje parter att göra sitt innehåll och sin information tillgängligt på eller via .SWOOSH-tjänsterna (sammantaget ”tredjepartsinnehåll”).  Vi tillhandahåller tredjepartsinnehåll som en tjänst till dem som är intresserade av sådant innehåll.  Dina mellanhavanden eller din korrespondens med tredje parter och din användning av eller interaktion med något tredjepartsinnehåll gäller enbart mellan dig och den tredje parten.

Vi har ingen skyldighet att övervaka tredjepartsmaterial eller tredjepartsinnehåll, och vi kan blockera eller inaktivera åtkomst till tredjepartsmaterial eller tredjepartsinnehåll (helt eller delvis) via .SWOOSH-tjänsterna när som helst. Din åtkomst till och användning av sådant tredjepartsinnehåll eller tredjepartsmaterial kan vara föremål för ytterligare villkor och policyer som gäller för sådant tredjepartsinnehåll (inklusive tjänstevillkor eller sekretesspolicyer för leverantörerna av sådant tredjepartsmaterial). Du ansvarar för att erhålla och underhålla all datorhårdvara, utrustning, nätverkstjänster och anslutningsmöjligheter, telekommunikationstjänster och andra produkter och tjänster som är nödvändiga för att få åtkomst till och använda .SWOOSH-tjänsterna.

17.   Skadeersättning

I den största utsträckning som tillåts enligt gällande lag, kommer du att ersätta, försvara, och hålla Nike (inklusive dess dotterbolag) och var och en av våra respektive tjänstemän, styrelseledamöter, ombud, partner, och anställda (enskilt och sammantaget, ”Nike-parterna”) skadeslösa från och mot eventuella förluster, skulder, anspråk, krav, skador, utgifter eller kostnader (”anspråk”) som uppstår på grund av eller i samband med (a) din åtkomst till eller användning av .SWOOSH-tjänsterna; (b) ditt användarinnehåll eller din feedback; (c) din överträdelse av dessa villkor; (d) din överträdelse, förskingring, eller intrång i någon annans rättigheter (inklusive immateriella rättigheter eller integritetsrättigheter); eller (e) ditt beteende i samband med .SWOOSH-tjänsterna. Du kommer att samarbeta med Nikes parter för att försvara sådana krav och betala alla avgifter, kostnader och utgifter som är förknippade med att försvara sådana anspråk (inklusive, men inte begränsat till, advokatarvoden). Nikes parter kommer att ha kontroll över försvaret eller förlikningen, efter Nikes eget gottfinnande, av eventuella anspråk från tredje part. Denna ersättning gäller i tillägg till, och inte i stället för, andra ersättningar som anges i ett skriftligt avtal mellan dig och Nike eller de andra Nike-parterna.

18.    Friskrivningar

Din användning av .SWOOSH-tjänsterna och allt innehåll eller material som tillhandahålls däri eller däri (inklusive tredjepartsinnehåll och tredjepartsmaterial) sker på egen risk.  Med undantag för vad som på annat sätt skriftligen tillhandahålls av oss och i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag tillhandahålls .SWOOSH-tjänsterna och allt innehåll eller material som tillhandahålls däri eller därtill (inklusive tredjepartsinnehåll och tredjepartsmaterial) ”i befintligt skick” och ”i mån av tillgänglighet” utan garantier av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda.  Nike frånsäger sig alla garantier med avseende på det föregående, såväl som alla garantier som inte anges i den begränsade garantin för digitala produkter som omfattas eller tillämpliga försäljningsvillkor för andra produkter, inklusive underförstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål, äganderätt och icke-intrång.  Dessutom framställer eller garanterar Nike inte att .SWOOSH-tjänsterna eller något innehåll som tillhandahålls däri eller därtill (inklusive tredjepartsinnehåll och tredjepartsmaterial) är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller felfria eller att åtkomst till .SWOOSH-tjänsterna eller något innehåll som tillhandahålls däri eller därtill (inklusive tredjepartsinnehåll och tredjepartsmaterial) kommer att vara oavbruten. Medan Nike försöker göra din användning av .SWOOSH-tjänsterna och allt innehåll som tillhandahålls däri eller därtill (inklusive tredjepartsinnehåll och tredjepartsmaterial) säker, kan vi inte och garanterar inte att .SWOOSH-tjänsterna eller något innehåll som tillhandahålls däri eller därtill (inklusive tredjepartsinnehåll och tredjepartsmaterial) eller våra servrar är fria från virus eller andra skadliga komponenter eller innehåll eller material. Du tar hela risken för kvaliteten och prestandan på .SWOOSH-tjänsterna och allt innehåll som tillhandahålls däri eller därtill (inklusive tredjepartsinnehåll och tredjepartsmaterial). Alla friskrivningar av något slag (inklusive i detta avsnitt och på andra ställen i dessa villkor) görs till förmån för Nike, Nike-parter och Nikes respektive aktieägare, ombud, representanter, licensgivare, leverantörer och tjänsteleverantörer, samt deras respektive efterträdare och övertagare.

19.    Ansvarsbegränsning

(a)    I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, kommer Nike och de andra Nike-parterna inte att vara ansvariga gentemot dig enligt någon skadeståndsrätt – oavsett om den grundar sig på avtal, rättsstridig handling, försumlighet, strikt ansvar, garanti eller på annat sätt – för indirekta skador, följdskador, skadestånd i avskräckande syfte, oavsiktliga skador, straffskadestånd, särskilda eller liknande skador eller utebliven vinst, även om Nike eller de andra Nike-parterna har informerats om möjligheten till sådana skador.

(b)    Nikes och de andra Nike-parternas totala ansvar för alla anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor, .SWOOSH-tjänsterna eller några produkter, oavsett åtgärdsform, begränsas till det belopp som är högst av 100 USD eller det belopp som du betalat för att använda de berörda .SWOOSH-tjänsterna eller för den berörda produkten, beroende på vad som är tillämpligt.

(c)     De begränsningar som anges i detta avsnitt 20 kommer inte att begränsa eller utesluta ansvar för grov vårdslöshet, bedrägeri eller avsiktlig försummelse av Nike eller de andra Nike-parterna eller för andra frågor där ansvar inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.  Dessutom tillåter vissa jurisdiktioner inte att oförutsedda skador eller följdskador utesluts eller begränsas, så ovanstående begränsningar eller undantag kanske inte gäller för dig.

20.     Befrielse

I den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag befriar du Nike och de andra Nike-parterna från ansvar, skyldigheter, anspråk, krav och/eller skador (faktiska och följdskador) av alla typer och oavsett art, kända och okända (inklusive anspråk om försumlighet), som uppstår på grund av eller i samband med tvister mellan användare och tredje parts handlingar eller utelämnanden. Om du är en konsument som bor i Kalifornien avstår du härmed från dina rättigheter enligt Kaliforniens civilrätt § 1542, som föreskriver: “En allmän friskrivning omfattar inte anspråk som borgenären eller den frigivande parten inte vet eller misstänker finnas till hans eller hennes fördel vid tidpunkten för genomförandet av befrielsen och som, om han eller hon känner till det, väsentligen skulle ha påverkat hans eller hennes förlikning med gäldenären eller den frigivna parten.”

21.    Gällande lag

Alla anspråk kommer att regleras av och tolkas och verkställas i enlighet med lagarna i delstaten New York, förutom i den utsträckning som föreskrivits av amerikansk federal lag, utan hänsyn till lagvalsregler eller principer (vare sig i delstaten New York eller någon annan jurisdiktion) som skulle orsaka tillämpning av lagarna i någon annan jurisdiktion. De statliga och federala domstolarna i stadsdelarna Brooklyn (Kings County) eller Manhattan (New York County) i delstaten New York, kommer att ha exklusiv jurisdiktion. Du och Nike avstår från alla invändningar mot platsen för sådana domstolar. Om din lokala lagstiftning kräver att konsumentavtal tolkas enligt lokal lagstiftning och verkställs i domstolarna i den jurisdiktionen, kanske detta avsnitt inte gäller dig, dock endast i den mån som lokal lagstiftning strider mot detta avsnitt.

Ett år för att hävda anspråk.  I den utsträckning det är tillåtet enligt lag måste alla anspråk från dig eller Nike som på något sätt relaterar till dessa villkor, .SWOOSH-tjänsterna eller några produkter, eller någon aspekt av relationen mellan dig och Nike i samband med dessa villkor, .SWOOSH-tjänsterna eller några produkter, lämnas in inom ett (1) år efter att sådant anspråk uppstår. Annars spärras anspråket permanent, vilket innebär att du och Nike inte kommer att ha rätt att hävda anspråket.

22.    Ändra och avsluta .SWOOSH-tjänsterna

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra .SWOOSH-tjänsterna eller att avbryta eller avsluta tillhandahållandet av hela eller delar av .SWOOSH-tjänsterna, debitera, ändra eller avstå från eventuella avgifter som krävs för att använda .SWOOSH-tjänsterna eller erbjuda möjligheter till vissa eller alla slutanvändare av .SWOOSH-tjänsterna. Vi kan meddela dig i förväg om avstängning eller upphörande av hela eller delar av .SWOOSH-tjänsterna, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande eller tillhandahålla ett meddelande via .SWOOSH-tjänsterna. Alla ändringar och tillägg till .SWOOSH-tjänsterna regleras av villkoren eller tilläggsvillkoren, såvida inte annat uttryckligen anges av Nike i skriftlig form. Du har också rätt att sluta använda .SWOOSH-tjänsterna när som helst.  Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som är relaterad till din oförmåga att komma åt eller använda våra .SWOOSH-tjänster.

23.    Avskiljbarhet

Om någon del av dessa villkor av någon anledning förklaras vara icke verkställbar eller olaglig, inklusive, men inte begränsat till, eftersom den bedöms vara orimlig, (a) kommer den ogenomförbara eller olagliga bestämmelsen att anses avskiljbar från dessa villkor; (b) kommer upphävandet av den ogenomförbara eller olagliga bestämmelsen inte att ha någon som helst inverkan på återstoden av dessa villkor; och (c) så kan den ogenomförbara eller olagliga bestämmelsen revideras i den utsträckning som krävs för att göra villkoren verkställbara eller giltiga, och parternas rättigheter och ansvar kommer att tolkas och verkställas i enlighet därmed, för att bevara villkoren och avsikten med villkoren i största möjliga utsträckning.

24.    Exportera kontroll

Du ansvarar för efterlevnad av amerikanska exportkontroller och för eventuella exportkontroller i det land där du bor, samt för eventuella brott mot sådana kontroller, inklusive eventuella amerikanska embargon eller andra federala regler och förordningar som begränsar export.

25.     Diverse

(a)    Om Nike underlåter att insistera på eller genomdriva strikt verkställande av någon av bestämmelserna i dessa villkor eller att utöva några rättigheter eller gottgörelser enligt dessa villkor kommer inte att tolkas som ett avstående eller avstående i någon utsträckning av Nikes rätt att hävda eller förlita sig på några sådana bestämmelser, rättigheter eller gottgörelser i det eller någon annan instans, istället kommer detsamma att gälla och förbli i full kraft.

(b)    Dessa villkor återspeglar hela avtalet mellan parterna beträffande det som avtalet behandlar och ersätter alla tidigare avtal, framställningar, uttalanden och överenskommelser mellan parterna. 

(c)     Avsnittsrubrikerna i dessa villkor är endast för bekvämlighet och har ingen juridisk eller avtalsmässig effekt.  Användning av ordet ”inklusive” ska tolkas som ”inklusive utan begränsning”. Om inget annat anges häri är dessa villkor endast avsedda för parternas räkning och är inte avsedda att ge tredje parts förmånstagare rättigheter till någon annan person eller enhet. 

(d)    Kommunikation och transaktioner mellan oss kan utföras elektroniskt.

(e)    Dessa villkor utgör inte, och får inte tolkas som, något partnerskap, joint venture eller arbete mellan dig och Nike.

(f)      Nike kan överlåta eller överföra sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor. Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter eller skyldigheter enligt dessa villkor (inklusive för att undvika tvivel några försäljningsvillkor) utan föregående skriftligt medgivande från Nike. Alla påstådda överlåtelser eller överföringar av dig i strid med denna bestämmelse kommer att vara ogiltiga.

(g)    En ”händelse utanför vår kontroll” innebär en handling eller händelse bortom vår rimliga kontroll, inklusive men utan begränsning till strejker, lockout eller annan industriell handling av tredje part, civila uppror, upplopp, invasion, terroristattack eller hot om terroristattack, krig (oavsett om det är förklarat eller inte) eller hot eller förberedelse för krig, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning, landskiftningar, epidemier, pandemier eller andra naturkatastrofer eller fel i allmänna eller privata telekommunikationsnät.

Om en händelse utanför vår kontroll inträffar som påverkar fullgörandet av våra skyldigheter enligt dessa villkor:

                     i.            kommer vi att kontakta dig så snart som det är rimligen möjligt att underrätta dig, och

                   ii.            upphör våra skyldigheter enligt dessa villkor och tiden för vår fullgörelse av dessa åtaganden kommer att förlängas under varaktigheten av händelsen utanför vår kontroll.

(h)    Om du har frågor eller klagomål gällande .SWOOSH-tjänsterna kan du kontakta oss via vår Få Hjälp-sida. Observera att e-postkommunikation inte nödvändigtvis kommer att vara säker. Därför bör du inte inkludera betalkortsinformation eller annan känslig information i någon e-postkorrespondens med oss.  Enligt Kaliforniens civilrätt, avsnitt 1789.3 har konsumenter i Kalifornien dessutom rätt till följande specifika meddelande om konsumenträttigheter: Avdelningen för klagomålsassistans vid konsumentdivisionen .SWOOSH-tjänsterna vid Kaliforniens avdelning för konsumentfrågor kan kontaktas skriftligen på 1625 North Market Boulevard, Suite N-112, Sacramento, California 95834, USA, eller via telefon på +1 (800) 9525 210.

 

Bilaga 1 – Särskilda villkor i EU/Storbritannien

Om du är baserad i EU eller Storbritannien gäller dessa särskilda villkor i EU/Storbritannien. 

Om du har frågor om dessa villkor kan du kontakta oss via avsnittet Kontakta oss på vår Få Hjälp-sida.

Avsnitt 4(b): Äganderätt; Licens: Avsnitt 4(b) kompletteras med följande ytterligare villkor:

Om en tillämplig domstol eller annan statlig myndighet i EU eller Storbritannien inte beviljar att den permanenta licensperioden verkställs, trots bestämmelserna i villkoren, i något domstolsförfarande för att bevilja att en permanent licens verkställs enligt vad som anges i avsnitt 4(b), ska villkoren tillämpas av en sådan domstol eller annan statlig myndighet under den maximalt tillåtna löptiden enligt tillämplig lag.  Om en tillämplig domstol eller annan statlig myndighet i EU eller Storbritannien vägrar att genomdriva avståendet från ideella rättigheter, trots bestämmelserna i villkoren, i något domstolsförfarande för att genomdriva avståendet från ideella rättigheter som anges i avsnitt 4(b), ska villkoren tillämpas av sådan domstol eller annan statlig myndighet för att säkerställa att Nike har rätt att utöva de licensrättigheter som beviljats av dig utan begränsning i den maximala omfattning som tillåts enligt tillämplig lag.

Avsnitt 4(e): Borttagning; sista stycket i avsnitt 4(e) ska ersättas med följande bestämmelse:

Om du får kännedom om något användarinnehåll som bryter mot dessa villkor, ska du kontakta oss via vår Få Hjälp-sida och uppge dina uppgifter (inklusive ditt namn och din e-postadress), tillsammans med uppgifter om: (i) datum och tid för publiceringen; (ii) var inlägget finns på .SWOOSH-webbplatsen; (iii) användarnamnet/.SWOOSH-ID för personen som publicerade inlägget; (iv) skäl till varför användarinnehållet ska raderas, tillsammans med bevis för detta; (v) kopior av all kommunikation med personen som publicerade inlägget (i förekommande fall); och (vi) ett uttalande som bekräftar att du är övertygad om att den information du har lämnat är sann och korrekt.

Avsnitt 6(d): Produktbeskrivningar: Avsnitt 6(d) ska ersättas med följande bestämmelse:

(d)                Produktbeskrivningar.  Vi försöker säkerställa att förteckningarna, beskrivningarna och bilderna av produkterna, såväl som referenser och länkar till produkter och kuponger eller rabatter för produkter (”produktbeskrivningar”) som görs tillgängliga för köp via .SWOOSH-tjänsterna är fullständiga, korrekta och aktuella, men trots våra ansträngningar kan produktbeskrivningarna ibland vara felaktiga, ofullständiga eller inaktuella.  Sådana produktbeskrivningar och tillgängligheten för en produkt (inklusive giltigheten för en kupong eller rabatt) kan ändras när som helst utan föregående meddelande.  Vissa vikter, mått och liknande beskrivningar är ungefärliga och är endast avsedda för bekvämlighet. Vi gör rimliga ansträngningar för att korrekt visa produkternas egenskaper, inklusive tillämpliga färger, men de faktiska färgerna du ser beror dock på ditt datorsystem, och vi kan inte garantera att din dator kommer att visa sådana färger korrekt.

Avsnitt 7: Försäljningsvillkor för digitala samlarobjekt: Avsnitten 7(i), 7(k) inledning och delar (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) och (viii) ersätts med följande bestämmelser:

(i) Inga återbetalningar eller byten. All försäljning av digitala samlarobjekt är slutgiltig. Inga återbetalningar eller utbyten kommer att ske, såvida det inte krävs enligt tillämplig obligatorisk lag.

(k) Inledning: Begränsad garanti. Nike garanterar den berörda köparen (enligt definitionen nedan) att det berörda digitala samlarobjektet (enligt definitionen nedan) kommer att fungera på .SWOOSH-tjänsterna i allt väsentligt i enlighet med specifikationerna för det tillämpliga berörda digitala samlarobjektet, under normala driftsförhållanden, under garantiperioden (enligt definitionen nedan) (den föregående garantin, ”begränsad garanti”).  Vi kommer att uppfylla alla garantianspråk (enligt definitionen nedan) som skickas in i enlighet med detta avsnitt 7(k), förutsatt att vi kan neka ditt garantianspråk med avseende på ett visst digitalt samlarobjekt om du inte är en köpare som omfattas (enligt definitionen nedan), om det digitala samlarobjektet inte är en digital produkt som omfattas (enligt definitionen nedan), om det relevanta problemet (enligt definitionen nedan) uppstår eller upptäcks efter garantiperiodens utgång, om garantianspråket skickas in efter utgången av garantins anspråksperiod (enligt definitionen nedan) eller om ett begränsat undantag från garantin (enligt definitionen nedan) gäller. ”Garantianspråksperioden” påbörjas på leveransdatumet för det digitala samlarobjektet och varar i två (2) år, eller, om obligatorisk tillämplig lag kräver en längre preskriptionstid, så länge som krävs enligt sådan tillämplig obligatorisk lag.

(k) (ii) Berörda köpare. Denna begränsade garanti omfattar endast en köpare av ett digitalt samlarobjekt som omfattas och som har direkt kontroll över den NFT som är förknippad med ett sådant digitalt samlarobjekt som omfattas (något av det föregående, en ”köpare som omfattas”). En köpare som inte längre innehar den NFT som är förknippad med det tillämpliga digitala samlarobjektet som omfattas har inte rätt att göra ett garantianspråk (enligt definitionen nedan) eller begära en gottgörelse. Denna begränsade garanti gäller inte för någon annan person än en köpare som omfattas.

Del (k) (iii) Garantiperiod.  Den begränsade garantin påbörjas:

(a) För NFTer på datumet för Nikes överföring av NFT (”Startdatum”) till den berörda köparen och varar i två (2) år, eller, om obligatorisk tillämplig lag kräver en längre garantiperiod eller, om tillämpligt, så länge som krävs enligt sådan tillämplig obligatorisk lag.

(b) För relaterat innehåll: på startdatumet (enligt definitionen i under (a) ovan) och varar under den licens som Nike beviljar dig i tillämpliga villkor för digitala samlarobjekt.

Härefter kommer tidsperioderna under (a) och (b) att benämnas ”garantiperioden” för relevanta delar som omfattas av digitala samlarobjekt.

Alla digitala samlarobjekt som anpassas enligt denna begränsade garanti kommer endast att omfattas av villkoren i denna begränsade garanti under den återstående garantiperioden.

Del (k) (iv) Undantag. Denna begränsade garanti gäller inte: (1) vid omfattade digitala samlarobjekts bristfälliga funktioner på .SWOOSH-tjänsterna väsentligen i enlighet med tillämpliga specifikationer (”problemet”), om problemet orsakas av naturkatastrofer, blixtnedslag, översvämningar, tornado, jordbävning, brand, strömavbrott i elnätet eller nätverket, krig, upplopp eller andra oroligheter, pandemi, eller annan händelse utanför Nikes rimliga kontroll; (2) till eventuellt problem som (i) i relation till NFTer inte existerar vid tilldelning till köparen som omfattas; eller (ii) i relation till relaterat innehåll: inte skedde under garantiperioden; (3) eventuella problem som inte upptäckts under garantiperioden; (4) med avseende på alla garantianspråk som skickas in efter garantins anspråksperiod; (5) om problemet orsakas av ett nätverk, tjänst, plattform eller teknik från tredje part, inklusive, utan begränsning, tredjepartsmaterial (enligt definitionen nedan) och nätverk, service, plattform eller teknik som tillhandahålls av externa leverantörer; (6) om problemet orsakas av felaktig installation eller drift av det digitala samlarobjekt, om inte problemet orsakas av vår felaktiga installation eller drift eller någon teknik som behövs för att driva det digitala samlarobjekt som omfattas; (7) för alla berörda digitala samlarobjekt som köpts eller använts utanför de godkända regionerna; (8) om utfärdandet sker för att den berörda köparen inte har implementerat någon korrigering, modifiering, förstärkning, förbättring, eller annan offentliggjord uppdatering som görs tillgänglig för den berörda köparen av Nike; (9) för att använda det digitala samlarobjektet som omfattas med plattformar eller tjänster som inte tillhandahålls av Nike eller på annat sätt skriftligen godkänts av Nike; (10) till eventuella ytterligare förmåner; (11) till någon fördel, kännetecken, egenskap, funktion eller ytterligare fördel av en produkt som har använts eller förbrukats av en tidigare innehavare (12) till andra produkter än de digitala samlarobjekt som omfattas.  Vart och ett av ovanstående undantag är ett ”begränsat undantag för garantin.

Del (k) (v) Åtgärder. Om ett problem vid någon tidpunkt under garantiperioden framkommer som ett resultat av att det digitala samlarobjektet som omfattas inte överensstämmer med den begränsade garantin och inte på annat sätt omfattas av en begränsad garantiuteslutning, kan den berörda köparen under garantianspråksperioden begära att Nike i ett garantianspråk anpassar det omfattade digitala samlingsobjektet till den begränsade garantin inom en rimlig tidsperiod och utan kostnader, om detta inte skulle vara omöjligt eller skulle innebära oproportionerliga kostnader för Nike, med tanke på alla omständigheter i fallet. Om tillämplig obligatorisk lag ger den berörda köparen av ett berört digitalt samlarobjekt ytterligare gottgörelser för eventuell brist på överensstämmelse med det berörda digitala samlarobjektet under garantiperioden, under garantins anpråksperiod kan den berörda köparen även begära att Nike tillämpar dessa rättsmedel, förutsatt att alla villkor för att åberopa sådana gottgörelser enligt tillämplig lag är uppfyllda.

Det föregående framställer .SWOOSH-kontoinnehavarens enda och exklusiva gottgörelse för brott mot garantin enligt avsnitt 7 eller något annat problem, annan defekt eller brist i det digitala samlarobjektet.

Del (k) (vi) Skicka in ett garantianspråk. Om ett problem upptäcks när som helst under garantiperioden till följd av att ett digitalt samlarobjekt som omfattas inte överensstämmer med den begränsade garantin och inte på annat sätt är föremål för en begränsad garantiuteslutning, skicka in ett anspråk inom garantiperioden genom att kontakta oss via vår Få Hjälp-sida (ett ”garantianspråk”).  I samband med ditt garantianspråk kan du bli ombedd att tillhandahålla följande, och annan information: (i) ditt namn, företagsnamn, adress, e-postadress och telefonnummer, (ii) en kopia av ditt kvitto, försäljningskvitto eller annat jämförbart inköpsbevis för det defekta berörda digitala samlarobjektet och (iii) en skriftlig beskrivning av problem och (iv) gottgörelsen du begär enligt avsnitt 7 (k) del (v). På Nikes begäran ska du tillhandahålla ditt rimliga samarbete till Nike för att fastställa om orsaken till problemet ligger i din digitala miljö. Om (i) problemet blir uppenbart under garantiperioden men efter utgången av den lagstadgade presumtionsperioden för bristande överensstämmelse enligt tillämplig obligatorisk lag; eller (ii) Nike bevisar att din digitala miljö inte är kompatibel med de tekniska kraven för det digitala samlarobjekt som omfattas som lämnas ut till dig, kan du också bli ombedd att tillhandahålla bevis på att det digitala samlarobjektet som omfattas inte överensstämde med den begränsade garantin (i) för NFT:er: vid tidpunkten för tillhandahållandet av NFT; eller (ii) för relaterat innehåll: under licensperioden för den licens som Nike beviljat dig enligt villkoren för digitala samlarobjekt för relaterat innehåll.

Del (k) (vii) Granskning av garantianspråk.  Efter mottagandet av ditt garantianspråk som skickats in med nödvändig information i enlighet med förfarandet som anges ovan, kommer Nike att granska garantianspråket och avgöra om ytterligare information är nödvändig.  När du har skickat in ytterligare information som begärs av Nike kommer Nike att granska ditt garantianspråk för att avgöra om det digitala samlarobjektet som omfattas var defekt vid leveranstidpunkten av NFT respektive under den tillämpliga licensperioden för det relaterade innehållet, oavsett om den begränsade garantin gäller eller inte och, om så är fallet, om gottgörelsen som du kräver ska eller kan tillämpas eller om Nike kommer att tillämpa en annan gottgörelse i enlighet med tillämplig lag. Nike kommer att meddela dig om dess beslut att acceptera eller avvisa garantianspråket, och om Nike accepterar ditt garantianspråk, vilken gottgörelse som kommer att tillämpas.

Del (k) (viii) Ansvarsfriskrivning. Denna begränsade garanti ger dig vissa juridiska rättigheter, men du kan ha ytterligare juridiska rättigheter som varierar beroende på jurisdiktion. Friskrivningen från garantier som anges i avsnitt 19 nedan gäller för alla digitala samlarobjekt och är en del av försäljningsvillkoren för de digitala samlarobjekten. Vi begränsar varaktigheten och gottgörelsen för alla underförstådda garantier med avseende på de digitala samlarobjekt som omfattas som inte friskrivs enligt dessa villkor, inklusive utan begränsning garantierna om säljbarhet och lämplighet för ett visst ändamål, till garantiperiodens varaktighet och gottgörelserna för denna begränsade garanti.

Avsnitt 7: Försäljningsvillkor för digitala samlarobjekt: Följande ytterligare underavsnitt läggs till i avsnitt 7:

(l)      Din ångerrätt. Enligt tillämplig lag i EU/Storbritannien kan konsumenter ha rätt att ångra köpet av vissa varor och tjänster (inklusive digitala tjänster, programvara och annat digitalt innehåll) inom en viss tidsperiod, vanligtvis fjorton (14) dagar.

Ångerrätten gäller dock med förbehåll för vissa undantag enligt tillämplig lag. Ett sådant undantag är att ångerrätten inte gäller för avtal om tillhandahållande av digitalt innehåll, där det digitala innehållet inte tillhandahålls på ett fysiskt medium (vilket är fallet med de digitala samlarobjekt som tillhandahålls av Nike via .SWOOSH-plattformen). Detta undantag gäller när utförandet av avtalet om tillgång till digitala varor redan har påbörjats och konsumenten har samtyckt till att avtalet inleds omedelbart.

När du initierar ett köp av ett digitalt samlarobjekt via .SWOOSH-plattformen godkänner du följande villkor:

                     i.            du samtycker till att överföringen av NFT som förknippas med det digitala samlarobjektet utgör kontraktets omedelbara utförande; och

                   ii.            du bekräftar att du därför förlorar ångerrätten.

Ångerrätten gäller inte för digitala samlarobjekt som vi har överfört till dig via airdrop utan att kräva betalning.  Detta beror på att vi anser att överföring av NFT som är förknippad med det digitala samlarobjektet utgör avtalets omedelbara utförande.

Ångerrätten gäller heller inte i samband med andrahandsförsäljning av digitalt innehåll, så du har inte ångerrätt om du köper ett digitalt samlarobjekt från en annan användare via .SWOOSH-plattformen.

(m) Andra villkor.

                     i.            Vi registrerar inte en kopia av vårt avtal.

                   ii.            Vi omfattas av rättsliga förpliktelser att leverera digitala samlarobjekt till dig på ett sätt som överensstämmer med gällande försäljningsvillkor.

Avsnitt 18: Skadeersättning: Avsnitt 18 ska ersättas med följande:

I den största utsträckning som tillåts enligt gällande lag, kommer du att ersätta, försvara, och hålla Nike (inklusive dess dotterbolag) och var och en av våra respektive tjänstemän, styrelseledamöter, ombud, partner, och anställda (enskilt och sammantaget, ”Nike-parterna”) skadeslösa från och mot eventuella förluster, skulder, anspråk, krav, skador, utgifter eller kostnader (”anspråk”) som uppstår på grund av (a) din åtkomst till eller användning av .SWOOSH-tjänsterna; (b) ditt användarinnehåll eller din feedback; (c) din överträdelse av dessa villkor; (d) din överträdelse, förskingring, eller intrång i någon annans rättigheter (inklusive immateriella rättigheter eller integritetsrättigheter); eller (e) ditt beteende i samband med .SWOOSH-tjänsterna.  Du ska omedelbart meddela Nike om eventuella tredjepartsanspråk och samarbeta med Nike för att försvara sådana anspråk.  Nikes parter kommer att ha kontroll över försvaret eller förlikningen, efter Nikes eget gottfinnande, av eventuella anspråk från tredje part.  Denna ersättning gäller i tillägg till, och inte i stället för, andra ersättningar som anges i ett skriftligt avtal mellan dig och Nike eller de andra Nike-parterna.

Avsnitt 19: Friskrivningar:  Avsnitt 19 ska ersättas med följande:

Din användning av .SWOOSH-tjänsterna och allt innehåll eller material som tillhandahålls däri eller däri (inklusive tredjepartsinnehåll och tredjepartsmaterial) sker på egen risk.  Såvida inget annat anges skriftligen av oss och i den största utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag, tillhandahålls .SWOOSH-tjänsterna och allt innehåll eller material som tillhandahålls däri eller därtill (inklusive tredjepartsinnehåll och tredjepartsmaterial) ”i befintligt skick” och ”i mån av tillgänglighet”.  Dessutom garanterar Nike inte att .SWOOSH-tjänsterna eller något innehåll som tillhandahålls däri eller därtill (inklusive tredjepartsinnehåll och tredjepartsmaterial) är korrekta, fullständiga, tillförlitliga, aktuella eller felfria eller att åtkomst till .SWOOSH-tjänsterna eller något innehåll som tillhandahålls däri eller därtill (inklusive tredjepartsinnehåll och tredjepartsmaterial) kommer att vara oavbruten.  Samtidigt som Nike försöker göra din användning av .SWOOSH-tjänsterna och allt innehåll som tillhandahålls däri eller därtill (inklusive tredjepartsinnehåll och tredjepartsmaterial) säker, kan vi inte garantera att .SWOOSH-tjänsterna eller något innehåll som tillhandahålls däri eller därtill (inklusive tredjepartsinnehåll och tredjepartsmaterial) eller våra servrar är fria från virus eller andra skadliga komponenter eller innehåll eller material.

Avsnitt 20: Ansvarsbegränsning:  Avsnitt 20 ska ersättas med följande:

(a)   Nikes och de andra Nike-parternas totala ansvar för alla anspråk som uppstår på grund av eller i samband med dessa villkor, .SWOOSH-tjänsterna eller några produkter, oavsett åtgärdsform, begränsas till det belopp som är högst av 100 USD eller det belopp som du betalat för att använda de berörda .SWOOSH-tjänsterna eller för den berörda produkten, beroende på vad som är tillämpligt.

(b)   De begränsningar som anges i detta avsnitt 20 begränsar eller utesluter inte ansvar för dödsfall, personskada som orsakas av vårdslöshet, grov vårdslöshet, bedrägeri eller avsiktlig försummelse av Nike eller de andra Nike-parterna eller för andra frågor där ansvar inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Avsnitt 21: Befrielse: Avsnitt 21 gäller inte.

Avsnitt 22: Gällande lag: Avsnitt 22 ska ersättas med följande bestämmelse:

Du samtycker till att webbplatsen (inklusive inköp av någon produkt, villkoren, appen, .SWOOSH-tjänsterna och eventuella tvister mellan dig och Nike i alla avseenden ska regleras av nederländsk lag, utan hänsyn till lagvalsregler och inte av FN:s konvention från 1980 om avtal om internationella köp av varor. Oavsett ovanstående lagval, påminns du om att du kommer att åtnjuta de lagstadgade rättigheter som tillhandahålls till din fördel enligt gällande lagar i ditt hemland.

Bortsett från vad som är förbjudet och utan begränsning till lagstadgade konsumenträttigheter, samtycker du till att alla tvister, fordringar och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår till följd av eller relaterar till webbplatsen (inklusive inköp av produkter), villkoren, appen eller .SWOOSH-tjänsterna ska lösas enskilt, utan att tillgripa någon form av grupptalan, och endast i de behöriga domstolarna i Amsterdam, Nederländerna. Om du är bosatt inom EU eller Storbritannien kan du även lämna in ett anspråk till behörig domstol i din hemort

Nike har åtagit sig att lösa eventuella tvister direkt med .SWOOSH-kontoinnehavaren. Om du har ytterligare frågor eller funderingar ber vi dig att kontakta oss via vår Få Hjälp-sida.  Vid en potentiell tvist kan du – men är inte skyldig att – söka lösning på den tvisten med Nike, via plattformen för tvistlösning online (ODR), som finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Två år för att hävda anspråk.  Föremål för eventuella avvikelser i begränsningsperioderna i avsnitt 7(k) måste alla anspråk från dig eller Nike som på något sätt relaterar till dessa villkor, .SWOOSH-tjänsterna eller några produkter, eller någon aspekt av relationen mellan dig och Nike i samband med dessa villkor, .SWOOSH-tjänsterna eller några produkter, lämnas in inom två (2) år efter att sådant anspråk uppstår, eller, om en längre tidsperiod krävs enligt obligatorisk lag, inom sådan förlängd obligatorisk begränsningsperiod. Annars spärras anspråket permanent, vilket innebär att du och Nike inte kommer att ha rätt att hävda anspråket.

Avsnitt 23: Ändra och avsluta .swoosh-tjänsterna: Avsnitt 23 ersätts med följande bestämmelse: Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra .SWOOSH-tjänsterna eller att avbryta eller avsluta tillhandahållandet av hela eller delar av .SWOOSH-tjänsterna, debitera, ändra eller avstå från eventuella avgifter som krävs för att använda .SWOOSH-tjänsterna eller erbjuda möjligheter till vissa eller alla slutanvändare av .SWOOSH-tjänsterna.  Vi kan meddela dig i förväg om avstängning eller upphörande av hela eller delar av .SWOOSH-tjänsterna, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande eller tillhandahålla ett meddelande via .SWOOSH-tjänsterna.  Alla ändringar och tillägg till .SWOOSH-tjänsterna regleras av villkoren eller tilläggsvillkoren, såvida inte annat uttryckligen anges av Nike i skriftlig form.  Du har också rätt att sluta använda .SWOOSH-tjänsterna när som helst.  I största möjliga utsträckning enligt tillämplig lag ansvarar vi inte för någon förlust eller skada som är relaterad till din oförmåga att komma åt eller använda våra .SWOOSH-tjänster.

Avsnitt 26: Diverse: Avsnitt 26(h) ska härmed ersättas med följande bestämmelse:

Om du har frågor eller klagomål gällande .SWOOSH-tjänsterna kan du kontakta oss via vår Få Hjälp-sida.  Observera att e-postkommunikation inte nödvändigtvis kommer att vara säker. Därför bör du inte inkludera betalkortsinformation eller annan känslig information i någon e-postkorrespondens med oss. 

Landspecifika villkor

Om du är befinner dig i ett av följande länder så gäller nedanstående ytterligare villkor vilka äga företräde framför och åsidosätter varje oförenlig eller avtalsstridig bestämmelse enligt ovan.

Tyskland eller Polen

Avsnitt 22: Gällande lag: Avsnitt 22 ska ersättas med följande bestämmelse:

Du samtycker till att webbplatsen (inklusive inköp av någon produkt), villkoren, appen, .SWOOSH-tjänsterna och eventuella tvister mellan dig och Nike i alla avseenden ska regleras av nederländsk lag, utan hänsyn till lagvalsregler och inte av FN:s konvention från 1980 om avtal om internationella köp av varor. Oavsett ovanstående lagval, påminns du om att du kommer att åtnjuta de lagstadgade rättigheter som tillhandahålls till din fördel enligt gällande lagar i ditt hemland.

Bortsett från vad som är förbjudet och utan begränsning till lagstadgade konsumenträttigheter, samtycker du till att alla tvister, fordringar och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår till följd av eller relaterar till webbplatsen (inklusive inköp av produkter), villkoren, appen eller .SWOOSH-tjänsterna ska lösas enskilt, utan att tillgripa någon form av grupptalan, och endast i de behöriga domstolarna i Amsterdam, Nederländerna. Om du är bosatt i Tyskland eller Polen kan du även lämna in ett anspråk till behörig domstol i din hemort

Vi är inte skyldiga att och kommer inte att delta i förfaranden inför ett konsumenttvistlösningsorgan (ADR).

Frankrike

Avsnitt 22: Gällande lag: Avsnitt 22 ska ersättas med följande bestämmelse:

Du samtycker till att webbplatsen (inklusive inköp av någon produkt), villkoren, appen, .SWOOSH-tjänsterna och eventuella tvister mellan dig och Nike i alla avseenden ska regleras av nederländsk lag, utan hänsyn till lagvalsregler och inte av FN:s konvention från 1980 om avtal om internationella köp av varor. Oavsett ovanstående lagval, påminns du om att du kommer att åtnjuta de lagstadgade rättigheter som tillhandahålls till din fördel enligt gällande lagar i ditt hemland.

Bortsett från vad som är förbjudet och utan begränsning till lagstadgade konsumenträttigheter, samtycker du till att alla tvister, fordringar och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår till följd av eller relaterar till webbplatsen (inklusive inköp av produkter), villkoren, appen eller .SWOOSH-tjänsterna ska lösas enskilt, utan att tillgripa någon form av grupptalan, och endast i de behöriga domstolarna i Amsterdam, Nederländerna. Om du är bosatt i Frankrike kan du även lämna in ett anspråk till behörig domstol i din hemort.

Nike har åtagit sig att lösa eventuella tvister direkt med konsumenten. Om du har ytterligare frågor eller funderingar ber vi dig att kontakta oss via vår Få Hjälp-sida. Om du anser att ditt klagomål inte har hanterats på ett riktigt sätt kan du - men är inte skyldig att - använda plattformen för tvistlösning Online Dispute Resolution (ODR) som du kan läsa mer om på http://ec.europa.eu/odr.   Dessutom har du rätt att inleda ett medlingsförfarande genom att kontakta medlaren(erna) enligt följande: Association des Médiateurs Européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, telefon: 0953010269), http://www.mediationconso-ame.com/. Medlaren(arna) kommer att sträva efter att på ett oberoende och opartiskt sätt nå en förlikning av tvisten. Vid förlikning är vardera parten fri att godta eller avvisa den lösning som medlaren föreslagit.

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login