You are here

sv-SE dotSWOOSH Terms of Service

Primary tabs

.SWOOSH:s användarvillkor

Senast uppdaterad: November 2022

Din åtkomst till eller användning av .SWOOSH-webbplatsen på [https://www.swoosh.nike/] (”webbplatsen”), såväl som alla tjänster, funktioner och funktionalitet som tillhandahålls via eller på webbplatsen (”tjänster” och, tillsammans med webbplatsen, ”.SWOOSH-plattformen”) regleras av dessa .SWOOSH-användarvillkor (”.SWOOSH-villkoren”) och NIKE {{agreement:termsOfUse:användarvillkor}} (tillsammans med .SWOOSH-villkoren, ”villkoren”). Villkoren skapar ett juridiskt bindande avtal mellan dig och NIKE och dess dotterbolag (som vi kan referera till som ”NIKE”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) avseende din användning av .SWOOSH-plattformen. Genom att klicka på en kryssruta, en ”Jag godkänner”-knapp eller på annat sätt ange ditt medgivande när du registrerar dig för att komma åt eller använda .SWOOSH-plattformen, eller genom att använda .SWOOSH-plattformen på annat sätt, godkänner du villkoren.

Om det finns någon konflikt mellan dessa .SWOOSH-villkor och NIKE:s {{agreement:termsOfUse:användarvillkor}} kommer dessa .SWOOSH-villkor att gälla för din åtkomst till eller användning av .SWOOSH-plattformen.  Oaktat det föregående begränsar ingenting i dessa .SWOOSH-villkor någon av våra rättigheter enligt NIKE:s {{agreement:termsOfUse:användarvillkor}} eller några ytterligare villkor som de hänvisar till.

Vi kan göra ändringar i dessa villkor från tid till annan. Om vi gör ändringar kommer vi att meddela dig om sådana ändringar, t.ex. genom att skicka ett e-postmeddelande, tillhandahålla ett meddelande via våra tjänster eller uppdatera datumet högst upp i dessa villkor. Om vi inte anger något annat i vårt meddelande kommer de ändrade villkoren att träda i kraft omedelbart och din fortsatta användning av .SWOOSH-plattformen efter att vi har lämnat ett sådant meddelande kommer att bekräfta ditt godkännande av ändringarna. Om du inte godkänner de ändrade villkoren måste du sluta använda .SWOOSH-plattformen. 

1.         Integritet

.SWOOSH:s {{agreement:NvsPrivacyPolicy:integritetspolicy}} (”SWOOSH:s integritetspolicy”) kompletterar Nikes {{agreement:privacyPolicy:integritetspolicy}}, som tillsammans förklarar hur vi samlar in, använder, delar eller på annat sätt behandlar information om dig när du använder .SWOOSH-plattformen.

2.         Behörighet att få tillgång till .SWOOSH-plattformen

Du är endast berättigad att använda .SWOOSH-plattformen om du har, eller skapar, ett konto på webbplatsen nike.com (ditt ”Nike-konto”) som har gott anseende. 

Du måste också ha, eller öppna, konton hos en eller flera externa tjänsteleverantörer för externa värdtjänster för plånböcker och behandling av kreditkortsbetalningar, vilket kan kräva att du är minst 18 år gammal.  Enligt beskrivningen nedan, utan en extern plånbok eller möjligheten att göra betalningar med kreditkort, kanske du inte kan komma åt .SWOOSH-plattformen eller kanske inte kan använda funktionerna på .SWOOSH-plattformen.

3.         Nike-konto; Nike-kontosäkerhet.

För att få åtkomst till och använda .SWOOSH-plattformen måste du registrera dig för åtkomst med ditt befintliga Nike-konto.  Utan att begränsa dina skyldigheter enligt Avsnitt 1 i {{agreement:termsOfUse:Nikes användarvillkor}} (ordningsregler) samtycker du till att tillhandahålla korrekt information för att registrera dig för, upprätthålla, aktivera funktionalitet eller på annat sätt begäras i samband med din åtkomst till eller användning av .SWOOSH-plattformen eller andra tjänster som tillhandahålls av Nike.  Du måste omedelbart uppdatera denna information om den ändras.

Du är ensam ansvarig för att upprätthålla säkerheten för ditt Nike-konto och kontrollera eventuella användarnamn, lösenord eller andra koder som du använder för att få åtkomst till .SWOOSH-plattformen och andra Nike-tjänster som är tillgängliga i samband med ditt Nike-konto. Du ansvarar för att övervaka ditt Nike-konto och för alla aktiviteter som sker på ditt Nike-konto med hjälp av dina kontouppgifter (inklusive obehöriga aktiviteter). Informera Nike omedelbart om obehörig användning av ditt Nike-konto.  Du ansvarar för allt som händer genom ditt Nike-konto – med eller utan ditt tillstånd. I DEN MAXIMALA UTSTRÄCKNING SOM TILLÅTS ENLIGT GÄLLANDE LAG, ÄR NIKE INTE ANSVARIGT FÖR NÅGON FÖRLUST ELLER AKTIVITET SOM RESULTERAR FRÅN OBEHÖRIG ANVÄNDNING AV DITT NIKE-KONTO.

4.         Externa konton som stöds.

För att kunna slutföra din registrering för .SWOOSH-plattformen och ta emot ditt .SWOOSH-ID (enligt beskrivningen nedan) eller digitala samlarobjekt (enligt definitionen nedan) måste du länka ditt Nike-konto till ett externt digitalt plånbokskonto som stöds (”externt konto som stöds”) som tillhandahålls av en godkänd tredjepartsleverantör (”leverantör som stöds”). Du kan endast länka ett externt konto som stöds till ditt Nike-konto åt gången. Leverantörer som stöds och kan tillhandahålla ett externt konto som stöds kommer att identifieras under registreringsprocessen. 

Vi är inte på något sätt anslutna till leverantörer som stöds. Din användning av varje leverantör som stöds produkter och tjänster är föremål för dess tillämpliga tjänstevillkor (sådana villkor, ”villkor för leverantörer som stöds”). Nike är inte part i dessa villkor för leverantörer som stöds, är inte ansvarig för några produkter eller tjänster som tillhandahålls av någon leverantör som stöds och har inget ansvar i samband med villkoren för leverantörer som stöds eller produkterna eller tjänsterna för leverantörer som stöds. Du ansvarar för att följa alla tillämpliga villkor för leverantörer som stöds och du bör granska alla tillämpliga villkor för leverantörer som stöds innan du länkar ditt externa konto som stöds.  Vi kommer inte att vara ansvariga gentemot dig för någon förlust som uppstår till följd av din användning av en leverantör som stöds produkter och tjänster, inklusive externa konton som stöds.

5.         .SWOOSH-ID.

Under eller efter registreringsprocessen kommer du att skapa ditt .SWOOSH-ID.  Ditt .SWOOSH-ID är ett digitalt samlarobjekt (såsom termen definieras nedan) som är föremål för de {{agreement:NvsDigCollectible:Villkor för digitala samlarobjekt}} som du samtycker till vid tidpunkten för registreringen, samt dessa villkor.  Som en del av skapandet av ditt .SWOOSH-ID kommer .SWOOSH-plattformen att göra det möjligt för dig att spåra, sammanställa eller på annat sätt skapa en bild, design eller annat författarskapsarbete som kan innehålla olika Nike-logotyper, varumärken eller annat innehåll för användning som en del av ditt .SWOOSH-ID (”ID-design”).  Mellan dig och Nike ägs ID-designen av Nike.  Du överlåter härmed till Nike alla rättigheter, äganderätt och intressen i ID-designen och alla immateriella rättigheter i eller till ID-designen.  För att undvika tveksamheter är ID-designen inte ”användarinnehåll” enligt definitionen i {{agreement:termsOfUse:Nikes användarvillkor}}.  

.SWOOSH ID är ett unik digitalt samlarobjekt som består av (a) en icke-fungibel, blockkedjebaserad digital token (”NFT”) som, så länge som den finns kvar på ett aktuellt stött externt konto som är länkat till ditt Nike-konto, används som en del av ditt digitala ID för ditt Nike-konto, och (b) en licens att använda ID-designen som relaterat innehåll (enligt definitionen nedan) för .SWOOSH-ID enligt {{agreement:NvsDigCollectible:villkoren för digitala samlarobjekt}} för .SWOOSH-ID så länge som tillhörande NFT behålls i ett aktuellt externt supportkonto som är länkat till ditt Nike-konto.

När du har registrerat dig för att komma åt .SWOOSH-plattformen och skapat ditt .SWOOSH-ID kommer Nike att överföra ditt .SWOOSH-ID till ditt externa konto som stöds.  Oavsett vad som anges i {{agreement:NvsDigCollectible:villkoren för digitala samlarobjekt}}, kan det hända att ditt .SWOOSH-ID och andra digitala samlarobjekt under lanseringsperioden ”Beta” som Nike efter eget gottfinnande fortfarande anser vara överförbara under en tidsperiod efter att de överförts till ditt externa konto som stöds.

6.         Digitala samlarobjekt

Förvärv. Tjänsterna kan göra det möjligt för dig att köpa eller på annat sätt ta emot digitala samlarobjekt via .SWOOSH-plattformen.  Varje ”digitalt samlarobjekt” är en digital tillgång som består av en NFT tillsammans med licensrättigheterna till ett tillhörande digitalt verk av upphovsmannaskap eller annat innehåll, oavsett om det är upphovsrättsskyddat eller upphovsrättsligt skyddat, och oavsett vilket format det föregående görs tillgängligt i (”relaterat innehåll”).  Licensrättigheterna för allt relaterat innehåll, eventuella begränsningar av dessa licensrättigheter och andra villkor som styr alla digitala samlarobjekt som du köper eller tar emot via tjänsterna kommer att presenteras för dig vid köptillfället och en länk till dessa villkor kommer att vara inbäddad i metadata för NFT (”villkor för digitala samlarobjekt”).  Genom att förvärva digitala samlarobjekt via .SWOOSH-plattformen godkänner du {{agreement:NvsDigCollectible:villkoren för digitala samlarobjekt}} för det digitala samlarobjektet. 

Vi tar för närvarande endast emot betalningar i amerikanska dollar via vår externa betalningsbehandlare. Betalningar med andra fiatvalutor eller kryptovalutor stöds inte.

Alla prissättnings- och betalningsvillkor anges på .SWOOSH-plattformen och alla betalningsförpliktelser du ådrar dig är bindande vid köptillfället. All försäljning är slutgiltig. Om inget annat krävs enligt gällande lag kommer vi inte att tillhandahålla någon återbetalning för något köp.

När du köper eller på annat sätt förvärvar digitala samlarobjekt via .SWOOSH-plattformen representerar, garanterar, bekräftar och samtycker du till följande:

a.   du förvärvar digitala samlarobjekt endast för påstådd användning i samband med tjänsterna eller för din egen personliga insamling, användning och nöje, och inte för distribution,

b.   du inte förvärvar digitala samlarobjekt som en investering och du inte har några förväntningar på ekonomisk fördel eller vinst som innehavare av digitala samlarobjekt;

c.   du förvärvar digitala samlarobjekt för eget bruk och inte med nuvarande avsikt eller uppfattning att sälja digitala samlarobjekt till någon annan,

d.   du inte kommer att förvärva något eget kapital eller annat ägande eller lagligt intresse i Nike genom att äga digitala samlarobjekt,

e.   kommer du inte att visa digitala samlarobjekt som en investering eller en möjlighet att erhålla en ekonomisk fördel eller vinst,

f.    du har tillräcklig förståelse för funktionaliteten och egenskaperna hos digitala samlarobjekt,

g.   ditt förvärv och din användning av digitala samlare överensstämmer med tillämpliga lagar och förordningar i din jurisdiktion, inklusive, utan begränsning, juridisk kapacitet, regulatoriska restriktioner och statliga samtycken;

h.   du inte kommer att använda digitala samlarobjekt för något olagligt syfte eller för någon form av vadslagning, betting eller spel, och

i.    du kommer att uppfylla tillämpliga skatteförpliktelser som uppstår genom ditt förvärv av digitala samlarobjekt.

Lagring av digitala samlarobjekt. Vi erbjuder inte en värdbaserad digital plånbok på .SWOOSH-plattformen eller på annat sätt innehar eller tar hand om digitala samlarobjekt för dig eller någon annan användare. Du kommer att behöva länka ett externt konto som stöds innan du kan köpa eller ta emot några digitala samlarobjekt via .SWOOSH-plattformen.  Vi kommer att leverera alla digitala samlarobjekt som du köper eller på annat sätt förvärvar från oss direkt till ditt externa konto som stöds.

Du kommer att ansvara för att förvara lösenordet som är kopplat till ditt externa konto som stöds och för att följa de villkor för leverantörer som stöds som gäller för ditt externa konto som stöds. Förvänta dig inte att Nike ska kunna återställa digitala samlarobjekt åt dig om du skulle förlora åtkomst till ditt externa konto som stöds eller under några andra omständigheter.

7.         Tjänster som endast är tillgängliga för specifika ägare av digitala samlarobjekt

Vissa tjänster kan göras tillgängliga exklusivt för ägaren av ett visst digitalt samlarobjekt eller en kombination av ett visst digitalt samlarobjekt.  Du kan behöva visa att du äger associerad NFT för tillämpligt digitalt samlarobjekt för att få tillgång till dessa tjänster. Utan att begränsa någon annan rättighet att säga upp eller stänga av tjänster enligt dessa villkor kan vi säga upp din åtkomst till eller användning av dessa tjänster i händelse av att du överför det tillämpliga digitala samlarobjektet till någon annan.  

8.         Kampanjer

Alla airdrops, giveaways, utlottningar, tävlingar, lotterier, undersökningar, spel eller liknande kampanjer (sammantaget ”kampanjer”) som görs tillgängliga genom eller i samband med .SWOOSH-plattformen eller i samband med digitala samlarobjekt som du innehar kan regleras av regler som är separata från dessa villkor. Om du deltar i några kampanjer, läs igenom de tillämpliga reglerna samt .SWOOSH:s {{agreement:NvsPrivacyPolicy:integritetspolicy}}. Om reglerna för en kampanj strider mot dessa villkor, kommer kampanjreglerna att gälla.

9.         Ytterligare förmåner

Produkter, innehåll, kampanjer eller tjänster som görs tillgängliga på .SWOOSH-plattformen kan vara en ”ytterligare förmån” (enligt definitionen i {{agreement:NvsDigCollectible:villkoren för digitala samlarobjekt}}).  Ingen av Nike eller någon tredje part har någon skyldighet att tillhandahålla någon ytterligare förmån och ingen av Nike eller någon tredje part kommer att ha något ansvar eller någon ansvarsskyldighet för, till följd av eller i samband med någon ytterligare förmån.

Alla digitala verk av upphovsmannaskap eller annat innehåll som görs tillgängligt via .SWOOSH-plattformen till en innehavare av ett digitalt samlarobjekt som är avsedd som en ytterligare förmån kommer att identifieras som sådana på .SWOOSH-plattformen eller vid nedladdningstillfället. Allt sådant innehåll kommer att licensieras till dig så länge du är innehavare av det tillämpliga digitala samlarobjektet i enlighet med villkoren i en licens som presenteras vid nedladdningstillfället eller, om inga sådana villkor presenteras, i enlighet med de tillämpliga {{agreement:NvsDigCollectible:villkoren för digitala samlarobjekt som relaterat innehåll för just det digitala samlarobjektet. Alla andra digitala verk av upphovsmannaskap och annat innehåll som görs tillgängligt via .SWOOSH-plattformen är en del av tjänsterna och inga licensrättigheter beviljas dig med avseende på sådant innehåll.

10.       Avstängning av åtkomst till .SWOOSH-plattformen;

Utan att begränsa våra rättigheter enligt NIKE:s {{agreement:termsOfUse:användarvillkor}}, inklusive avsnitt 8 i NIKE:s {{agreement:termsOfUse:användarvillkor}} (uppsägning), som gäller för din åtkomst och användning till .SWOOSH-plattformen, har vi rätt att omedelbart stänga av ditt Nike-konto, pausa eller avbryta din åtkomst till .SWOOSH-plattformen, eller stänga ditt Nike-konto om vi misstänker, efter vårt eget gottfinnande, att:

 • Ditt Nike-konto används för penningtvätt, för att undvika sanktioner eller för att delta i olaglig verksamhet,
 • Du har dolt eller tillhandahållit falsk identifieringsinformation eller andra uppgifter,
 • Du har ägnat dig åt bedrägliga aktiviteter, eller
 • Du har ägnat dig åt transaktioner, aktiviteter eller uppförande som bryter mot dessa villkor.

Vi kan kräva att du tillhandahåller ytterligare information och dokument under vissa omständigheter, t.ex. på begäran av en myndighet, enligt gällande lagar eller förordningar, eller för att utreda en potentiell överträdelse av dessa villkor eller {{agreement:NvsDigCollectible:villkoren för digitala samlarobjekt}}. I sådana fall kan vi, efter eget gottfinnande, inaktivera din åtkomst eller ditt Nike-konto och blockera din möjlighet att komma åt .SWOOSH-plattformen tills sådan ytterligare information och dokument behandlas av oss.  Om du inte tillhandahåller fullständig och korrekt information som svar på en sådan begäran kan Nike vägra att återställa din åtkomst till .SWOOSH-plattformen eller -tjänsterna.

Din åtkomst till och användning av .SWOOSH-plattformen kan från tid till annan avbrytas av flera skäl, inklusive, utan begränsning, felfunktion i utrustningen, periodisk uppdatering, underhåll eller reparation av .SWOOSH-plattformen eller andra åtgärder som Nike, efter eget gottfinnande, kan välja att vidta.

11.       Förbjudet beteende och innehåll

Utöver dina skyldigheter enligt NIKE:s {{agreement:termsOfUse:användarvillkor}}, inklusive avsnitt 4 (Nikes uppförandekod för användare), som gäller för din användning av .SWOOSH-plattformen, kommer du inte att:

 •  bryta mot någon tillämplig lag, något avtal, immateriell rättighet eller annan tredje parts rättighet eller göra dig skyldig till kränkning när du använder våra tjänster,
 • använda eller försöka använda en annan användares konto utan tillstånd från den användaren och Nike,
 • hävda något användarnamn i syfte att återförsälja det, förvirra andra, härleda andras goodwill eller på annat sätt ägna sig åt att beivra namn,
 • utge dig för att vara eller på annat sätt förvränga din anknytning till en person eller enhet,
 • sälja, återförsälja eller kommersiellt använda våra tjänster,
 • distribuera skräppost, bland annat genom att skicka oönskade NFT:er till andra användare,
 • kopiera, reproducera, distribuera, offentligt utföra eller offentligt visa alla eller delar av våra tjänster, förutom vad som uttryckligen tillåts av oss eller våra licensgivare,
 • ändra våra tjänster, ta bort meddelanden om äganderätt eller märkningar eller på annat sätt skapa några härledda arbeten baserade på våra tjänster,
 • kringgå eller ignorera instruktioner som kontrollerar åtkomsten till tjänsten, inklusive att försöka kringgå eventuella hastighetsbegränsande system genom att använda flera API-nycklar, dirigera trafik genom flera IP-adresser eller på annat sätt förhindra trafikkällan som du skickar till oss,
 • använda våra tjänster på annat sätt än för deras avsedda ändamål och på något sätt som kan störa, störa, negativt påverka eller hindra andra användare från att fullt ut utnyttja våra tjänster eller som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra funktionen hos våra tjänster på något sätt,
 • bakåtkonstruera, duplicera, dekompilera, demontera eller avkoda någon aspekt av tjänsterna, eller göra något som kan upptäcka källkod eller kringgå eller kringgå åtgärder som används för att förhindra eller begränsa åtkomst till någon tjänst, område eller kod för tjänsterna,
 • försöka kringgå någon teknik för innehållsfiltrering som vi använder eller försöka få åtkomst till någon funktion eller område i våra tjänster som du inte är behörig att få åtkomst till,
 • göra intrång i eller bryta mot immateriella rättigheter eller andra rättigheter,
 • skapa eller visa olagligt innehåll, t.ex. innehåll som kan innefatta sexuellt utnyttjande av barn,
 • använda tjänsten för att ägna sig åt prismanipulation, bedrägeri eller annan bedräglig, vilseledande eller manipulerande aktivitet,
 • använda datautvinning, robot, spindel, sökrobot, skrapare, skript, webbläsartillägg, offlineläsare eller andra automatiserade medel eller gränssnitt som inte är auktoriserade av oss för att komma åt tjänsterna, extrahera data eller på annat sätt störa eller ändra renderingen av tjänstesidor eller funktionalitet,
 • ägna dig åt beteenden som har till syfte eller effekt att artificiellt orsaka att ett objekt eller en samling visas överst i sökresultaten, eller artificiellt öka antalet visningar, favoriter eller andra mått som vi kan använda för att sortera sökresultat,
 • utveckla eller använda några applikationer som interagerar med våra tjänster utan vårt föregående skriftliga medgivande, eller
 • använda våra tjänster för något olagligt eller otillåtet syfte eller delta i, uppmuntra eller främja någon aktivitet som bryter mot dessa villkor.

Genomförandet av detta avsnitt 11 sker efter vårt gottfinnande, och underlåtenhet att upprätthålla detta avsnitt i vissa fall utgör inte ett avstående från vår rätt att genomdriva det i andra fall. Dessutom skapar detta avsnitt 11 inte någon privat rätt till åtgärder från någon tredje parts sida eller någon rimlig förväntan om att våra tjänster inte kommer att innehålla något innehåll som är förbjudet enligt sådana regler.

12.       Skadeersättning, ansvarsbegränsning, friskrivningar

Ansvarsbegränsning, skadeersättning. För att undvika tveksamheter gäller bestämmelserna i avsnitt 9 i Nikes {{agreement:termsOfUse:användarvillkor}} (skadestånd/ansvarsbegränsning) även för din åtkomst och användning av .SWOOSH-plattformen, inklusive användning av tjänsterna.

Utan begränsning av något i avsnitt 9 i Nikes {{agreement:termsOfUse:användarvillkor}} (skadeersättning/ansvarsbegränsning), i den utsträckning som tillåts enligt gällande lag, kommer du att gottgöra, försvara och hålla Nike och våra dotterbolag och filialer skadeslösa, och var och en av våra respektive tjänstemän, styrelseledamöter, agenter, samarbetspartners och anställda (individuellt och kollektivt, ”Nike-parterna”) från och mot eventuella förluster, skulder, fordringar, krav, skador, utgifter eller kostnader (”anspråk”) som uppstår till följd av eller i samband med

a.   Din åtkomst till eller användning av .SWOOSH-plattformen eller någon tjänst (inklusive, utan begränsning, digitala samlarobjekt, ytterligare förmåner, kampanj eller relaterat innehåll),

b.   Din feedback,

c.   Din överträdelse av dessa villkor (inklusive, utan begränsning, villkoren med avseende på digitala samlarobjekt, kampanj, ytterligare förmån eller relaterat innehåll) eller {{agreement:NvsDigCollectible:villkoren för digitala samlarobjekt}},

d.   Din överträdelse, förskingring eller intrång i någon annans immateriella rättigheter, integritet eller andra rättigheter,

e.   Din användning av ett externt konto som stöds eller

f.    Ditt uppförande i samband med våra tjänster.

Du kommer att samarbeta med Nikes parter för att försvara sådana krav och betala alla avgifter, kostnader och utgifter som är förknippade med att försvara sådana krav (inklusive, men inte begränsat till, advokatarvoden). Nikes parter kommer att ha kontroll över försvaret eller förlikningen, efter Nikes eget gottfinnande, av eventuella anspråk från tredje part.

Friskrivningar. DIN ANVÄNDNING AV .SWOOSH-PLATTFORMEN OCH -TJÄNSTERNA SKER PÅ EGEN RISK. .SWOOSH-PLATTFORMEN, TJÄNSTERNA, ALLT INNEHÅLL I TJÄNSTERNA OCH ALLT INNEHÅLL, TREDJE PARTS INNEHÅLL, YTTERLIGARE FÖRMÅNER OCH DIGITALT SAMLAROBJEKT TILLHANDAHÅLLS ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH ”I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, VARE SIG UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TITEL OCH FRÅNVARO AV INTRÅNG. DESSUTOM FRAMSTÄLLER VI INTE ELLER GARANTERAR ATT .SWOOSH-PLATTFORMEN, TJÄNSTER, RELATERAT INNEHÅLL, TREDJEPARTSINNEHÅLL, YTTERLIGARE FÖRMÅNER ELLER ALLA DIGITALA INSAMLINGAR ÄR KORREKTA, FULLSTÄNDIGA, TILLFÖRLITLIGA, AKTUELLA ELLER FELFRIA. MEDAN VI FÖRSÖKER GÖRA DIN ANVÄNDNING AV VÅRA TJÄNSTER SÄKER, KAN VI INTE OCH GARANTERAR INTE ATT VÅRA TJÄNSTER ELLER SERVRAR ÄR FRIA FRÅN VIRUS ELLER ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER. DU TAR HELA RISKEN AVSEENDE VÅRA TJÄNSTERS KVALITET OCH PRESTANDA.

VI KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGON FÖRLUST OCH TAR INGET ANSVAR FÖR, OCH KOMMER INTE ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR, NÅGON ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV NÅGOT RELATERAT INNEHÅLL, TREDJEPARTSINNEHÅLL, YTTERLIGARE FÖRMÅNER ELLER DIGITAL INSAMLING INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL NÅGON FÖRLUST, SKADA ELLER ANSPRÅK SOM UPPSTÅR FRÅN: (A) ANVÄNDARFEL, T.EX. BORTGLÖMDA LÖSENORD, FELAKTIGT KONSTRUERADE TRANSAKTIONER, FELSKRIVNA ADRESSER, (B) SERVERFEL ELLER DATAFÖRLUST, (C) SKADADE PLÅNBOKSFILER, (D) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL APPLIKATIONER ELLER (E) OBEHÖRIGA TREDJEPARTSAKTIVITETER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING ANVÄNDNING AV VIRUS, PHISHING, BRUTEFORCING ELLER ANDRA ANGREPPSSÄTT MOT WEBBPLATSEN ELLER TILLÄMPLIGA BLOCKKEDJOR.

DE DIGITALA SAMLAROBJEKTEN ÄR IMMATERIELLA DIGITALA TILLGÅNGAR. DE FINNS ENDAST PÅ GRUND AV ÄGARUPPGIFTERNA I BLOCKKEDJENÄTET. ALL ÖVERFÖRING AV KONTROLL SOM KAN UPPSTÅ I EN UNIK DIGITAL TILLGÅNG SKER I DET TILLÄMPLIGA BLOCKKEDJENÄTVERKET.

De digitala samlingsobjekten är för närvarande endast tillgängliga på polygonblockkedjan.  I händelse av att du överför ett digitalt samlarobjekt till en digital plånbok som inte är kompatibel med polygonblockkedjan, kan ditt digitala samlarobjekt förloras, förstöras eller på annat sätt bli otillgänglig för dig.

Precis som fysiska samlarobjekt kan priset på digitala samlarobjekt bli föremål för fluktuationer baserat på bredare branschtrender och sentiment. Lagstiftningsändringar eller åtgärder på statlig, federal eller internationell nivå kan påverka användningen, överföringen, utbytet och värdet av digitala samlarobjekt negativt. Till skillnad från kryptovalutor och andra fungibla digitala tillgångar används inte digitala samlarobjekt och de associerade NFT:erna för betalningar. Digitala samlingar och tillhörande NFT är inte ömsesidigt utbytbara och kan inte delas upp i mindre delar. Dessa designfunktioner begränsar användbarheten av digitala samlarobjekt eller Associerade NFT:er som en form av betalning eller substitut för valuta. Istället avnjuts digitala samlarobjekt som en digital samlartillgång.

Även om många användare inte har något intresse av att delta i deras digitala samlarobjekt, om du i framtiden bestämmer dig för att handla med eller sälja din digitala samling, förstår du att din digitala samling är unik och att värdet på din digitala samling endast är beroende av en annan persons intresse för ditt unika digitala samlingsobjekt och vad han eller hon skulle vara villig att spendera för den. Du förstår att värdet av din unika digitala samling drivs av många faktorer utanför din kontroll och utanför vår kontroll, såsom en köpares egen koppling och samhörighet med din unika digitala samling, det allmänna intresset i det relaterade innehållet (som kan öka eller minska med tiden), allmänt intresse i samlarobjekt (både fysiska och digitala) totalt sett och många andra faktorer. Mot bakgrund av ovanstående faktorer du förstår att det inte finns någon garanti för att, om du i slutändan vill sälja eller handla med din unika digitalt samlarobjekt, kommer du att kunna hitta en köpare för den eller en person att handla med för din digitalt samlarobjekt, och om du kan hitta en köpare eller person att handla med, det finns ingen garanti för att värdet av det du får eller det pris du får kommer att vara högre eller lägre när som helst jämfört med det du uppfattar som ditt värde eller det du spenderat eller handlat för för att erhålla din digitalt samlarobjekt.

Eventuellt framtida värde för ett digitalt samlarobjekt är inte något som vi eller någon tredje part kan kontrollera eller kommer att försöka kontrollera eller påverka. Vi ansvarar inte för förluster som uppstår på grund av sårbarhet eller något slags fel, onormalt beteende hos programvara (t.ex. plånbok, smart kontrakt), tillämplig blockkedja eller annan tredjepartstjänst eller infrastruktur, inklusive externa konton som stöds och leverantörer som stöds, eller andra funktioner i digitala samlarobjekt. Vi är inte ansvariga för förluster som uppstår på grund av sena rapporter från utvecklare eller representanter (eller ingen rapport alls) om några problem med den tillämpliga blockkedjan som stöder digitala samlarobjekt, inklusive gafflar, tekniska nodproblem eller andra problem som har fondförluster som resultat.

I vissa fall integrerar vi direkt med tredje part, inklusive men inte begränsat till, online-handlarplattformar, e-postlistplattformar och sociala medieplattformar (”tredjeparts-API:er”). Vi har ingen kontroll över den drifttid och funktionalitet som görs tillgänglig genom tredjeparts-API:er och därför kan vissa aspekter av .SWOOSH-plattformen drabbas av ett avbrott utanför vår kontroll, och vissa aspekter av .SWOOSH-plattformens funktionalitet kan påverkas av ändringar av funktioner som görs tillgängliga via tredjeparts-API:er.

.SWOOSH-plattformen är föremål för brister, defekter och buggar.  Du är ensam ansvarig för att utvärdera eventuell kod som tillhandahålls av .SWOOSH-plattformen. .SWOOSH-plattformen kan uppleva cyberattacker, oväntade överspänningar i aktivitet eller andra operativa eller tekniska problem som kan orsaka avbrott eller förseningar. Du accepterar risken för fel på .SWOOSH-plattformen till följd av oförutsedda eller förhöjda tekniska problem, inklusive de som uppstår till följd av sofistikerade attacker, och du samtycker till att inte hålla oss ansvariga för eventuella relaterade förluster.

13.       Tvister; Tillämplig lag; Ytterligare villkor

För att undvika tveksamheter gäller bestämmelserna i avsnitt 10 i NIKE:s {{agreement:termsOfUse:användarvillkor}} (tvister/ytterligare villkor), inklusive men inte begränsat till, lagvalsbestämmelser, gäller även för din åtkomst och användning av .SWOOSH-plattformen och dessa tilläggsvillkor.

14.       Ändra och avsluta våra tjänster

Utan att begränsa våra skyldigheter enligt Avsnitt 8 i NIKE:s {{agreement:termsOfUse:användarvillkor}} (uppsägning), som gäller för din åtkomst och användning till .SWOOSH-plattformen, förbehåller vi oss rätten att ändra .SWOOSH-plattformen eller att när som helst avbryta eller sluta tillhandahålla alla eller delar av våra tjänster. Du har också rätt att sluta använda .SWOOSH-plattformen när som helst. Vi ansvarar inte för någon förlust eller skada som är relaterad till din oförmåga att komma åt eller använda vår .SWOOSH-plattform eller -tjänster.

15.       Avskiljbarhet

Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa .SWOOSH-villkor är olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, anses den bestämmelsen eller delen av bestämmelsen vara avskiljbar från dessa .SWOOSH-villkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av återstående bestämmelser.

16.       Förhållandet mellan dessa villkor och villkor för digitala samlarobjekt

Om du bryter mot någon förpliktelse enligt några {{agreement:NvsDigCollectible:villkoren för digitala samlarobjekt}}, inklusive utan begränsning alla skyldigheter att göra betalningar till Nike, ska ett sådant brott utgöra ett brott mot dessa villkor.

17.       Diverse

Nikes underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa villkor kommer inte att fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Avsnittsrubrikerna i dessa villkor är endast för bekvämlighet och har ingen juridisk eller avtalsmässig effekt. Om inget annat anges häri är dessa villkor endast avsedda för parternas räkning och är inte avsedda att ge tredje parts förmånstagare rättigheter till någon annan person eller enhet. Du samtycker till att kommunikation och transaktioner mellan oss kan utföras elektroniskt. Dessa villkor får inte överföras, tilldelas eller delegeras av dig, genom lag eller på annat sätt, utan vårt föregående skriftliga medgivande, och alla försök till överföring, överlåtelse eller delegering utan sådant medgivande kommer att vara ogiltiga och utan verkan. Vi kan fritt överföra, tilldela eller delegera dessa villkor eller våra tjänster, helt eller delvis, utan ditt föregående skriftliga medgivande.

Agreement Type: 
Locales: 

User login