You are here

uk-UA Participant Release (NTC)

Primary tabs

ВІДМОВА УЧАСНИКА NIKE TRAINING CLUB (NTC) ВІД ПРЕТЕНЗІЙ

ПРОХАННЯ УВАЖНО ПРОЧИТАТИ

Для цілей цієї "Відмови Учасника", "Захід" означає будь-яке тренування NIKE Training Club, що я можу відвідати зараз або у майбутньому, у будь-якому місці, будь-які та всі транспортування до, від та між будь-якими місцями тренування NIKE Training Club, усе тестування продукції на будь-яких тренуваннях NIKE Training Club, і будь-яка інша діяльність, пов'язана з будь-яким тренуванням NIKE Training Club і моєю участю у будь-якому тренуванні NIKE Training Club. Захід організований Nike European Operations Netherlands B.V., з місцезнаходженням зареєстрованого офісу за адресою: Colosseum 1, 1213NL, Hilversum, The Netherlands (Нідерланди) (“NIKE”), Задля можливості участі у Заході, (цим підтверджується його прийнятність і достатність), я цим безвідклично і беззастережно для себе, моїх спадкоємців, страховиків, правонаступників і цесіонаріїв погоджуюсь із наступним:

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РИЗИКИ: NIKE не зробив будь-яких заяв щодо відповідності, умов та безпеки місця проведення Заходу, та я усвідомлюю, що участь у Заході може бути пов’язана із ризиками та небезпекою нещасних випадків, тілесних ушкоджень та шкоди здоров'ю, пошкодження та втрати майна. Я підтверджую, що за станом здоров’я я можу брати участь у Заході, та не існує будь-яких медичних протипоказань чи порушень здоров'я, що унеможливлюють чи обмежують можливість моєї участі у Заході. Я розумію та усвідомлюю й оцінюю природу, масштаб та обсяг можливих ризиків, та добровільно й вільно погоджуюсь нести ці ризики. Додатково, я погоджуюсь дотримуватися розумних вказівок організаторів Заходу протягом проведення Заходу.

СТРАХУВАННЯ: Я розумію, що NIKE не надає жодного страхування життя, медичного страхування або страхування відповідальності щодо будь-якої хвороби, нещасного випадку, травми, втрати або пошкодження, які можуть виникнути у зв'язку з моєю участю у Заході. Я погоджуюся, що в разі настання для мене захворювання під час або після Заходу, застосування до мене медичних процедур чи лікування з боку медичного персоналу Заходу, будь-якого лікаря чи лікарні. Я надаю дозвіл такому персоналу на передачу наявної у них інформації (в тому числі інформації про застосовані до мене заходи з лікування) до NIKE та інших осіб, яким NIKE надав дозвіл на збір подібної інформації, за умови дотримання належної лікарської таємниці, що надасть можливість NIKE підготувати звіт про нещасний випадок та зберігати відповідний звіт виключно для внутрішніх потреб. 

ВІДШКОДУВАННЯ: Наскільки це можливо за застосовуваним законодавством , я цим безвідклично та беззастережно погоджуюсь відшкодовувати та захищати NIKE від будь-яких претензій, сум, збитків або витрат (включаючи розумні витрати на юридичні послуги), що виникають у зв'язку з будь-яким нещасним випадком, втратами або пошкодженням, що виникли через моє відвідання або участь у Заході.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: Наскільки це можливо за законом, я погоджуюсь, що будь-яка відповідальність NIKE, що стосується моєї участі у Заході, виключається, окрім тієї, що виникла через недбалість або навмисні протиправні дії.

ВІДЕОЗЙОМКА ТА ЗАПИС ФІЛЬМІВ: Я визнаю та погоджуюсь, що NIKE, його партнери, пов’язані особи, дочірні компанії, ліцензіати, агенти, наступники, правонаступники та комерційні партнери, уповноважені NIKE, (разом – "Група NIKE"), можуть проводити зйомку, фотографувати чи іншим чином записувати мою участь у Заході та будь-які пов'язані з цим дії для рекламування, просування, для комерційних та/або для внутрішніх цілей NIKE. Цим я надаю Групі NIKE право на використання протягом максимального строку, дозволеного за діючим законодавством, нормативними актами та договорами в усьому світі і без будь-якої компенсації, будь-якої фотографії, відео, зображення або іншої записаної на носіях інформації, або подібних записів мене для цілей реклами, просування, або будь-яких інших комерційних цілей, у зв'язку із просуванням Заходу чи майбутніх заходів, у кампаніях NIKE та/або для іншої рекламної діяльності NIKE. Я також цим надаю NIKE дозвіл для відображення мого імені, зображення, результатів участі у Заході та місця у турнірній таблиці під час участі у Заході та у будь-яких засобах масової інформації у будь-якій формі, відомій тепер або розробленій у майбутньому.

ЛІЦЕНЗІЯ НА ВИКОРИСТАННЯ КОМЕНТАРІВ, ВІДЗИВІВ ТА ІДЕЙ: Цим я надаю NIKE безвідкличну ліцензію на використання всіх коментарів, відзивів та ідей, якими я можу поділитися з ними, без повідомлення, компенсації або мого погодження для будь-яких цілей, включаючи, але не обмежуючись, для розробки, виробництва і маркетингу продукції та послуг та створення, зміни та поліпшення продукції та послуг.

ПРАВО NIKE ВІДМОВИТИ В УЧАСТІ: Я розумію і визнаю, що NIKE у будь-який час має право заборонити моє відвідування та/або мою участь у Заході, у разі, якщо я не відповідаю вимогам та не дотримуюсь умов цього договору або вказівок співробітників або представників NIKE на Заході.

ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ: З метою участі у Заході Вами надаватимуться персональні дані, або може здійснюватися обробка персональних даних на підставі Вашої участі. До таких персональних даних належать інформація у цій формі, пов’язана з Вашою реєстрацією, а також інші персональні дані, обробка яких здійснюється протягом самого Заходу. NIKE здійснюватиме обробку таких персональних даних для цілей управління проведенням Заходу та для конкретних цілей, вказаних у цій формі відмови відповідно до застосовуваного законодавства про захист даних та конфіденційної інформації. NIKE передасть Ваші персональні дані до Nike Inc. з місцезнаходженням у Сполучених Штатах Америки та до інших компаній Групи Nike, які знаходяться за межами Європейської економічної зони та Швейцарії.

Проставивши свій підпис нижче у кінці цієї форми, я цим надаю свою згоду на обробку та передачу NIKE моїх персональних даних за межі Європейської економічної зони та Швейцарії. Більш детальна інформація про порядок обробки ваших персональних даних міститься у Політиці NIKE стосовно конфіденційної інформації на файлів «Cookie», яка знаходиться за адресою http://help-en-gb.nike.com/app/answers/detail/article/privacy-policy/a_id/16415/p/3897. У вас є право доступу, внесення змін та вилучення персональних даних, обробку яких здійснює NIKE. Реалізувати такі права можна, направивши повідомлення електронної пошти за адресою: privacy@nike.com

НЕ ПІДЛЯГАЄ ПЕРЕДАЧІ: Я розумію, що право моєї участі у Заході не може передаватись і не підлягає обміну на гроші. 

ЧИННІСТЬ: Якщо будь-яке положення цього договору визнається частково або у повному обсязі недійсним або таким, що не може бути виконано, з будь-яких причин, це не вплине на дійсність решти положень цього договору, і вони залишатимуться чинними та такими, що можуть бути виконані. Недійсні або такі, що не можуть бути виконані, положення мають бути замінені на дійсні положення, що є максимально схожими по суті з тими, що були визнані недійсними або такими, що не можуть бути виконані. Ця форма заміняє будь-яку усну або письмову угоду, укладену раніше щодо Заходу. 

ЮРИСДИКЦІЯ ТА ТЛУМАЧЕННЯ: Цей Договір та всі спори, що виникають у зв’язку з ним, регулюються та тлумачаться відповідно до законодавства юрисдикції, у якій учасник виступає резидентом.

Я УВАЖНО ПРОЧИТАВ(ЛА) ЗАЗНАЧЕНЕ ВИЩЕ, ПОВНІСТЮ ЗРОЗУМІВ(ЛА) ЙОГО ЗМІСТ, І ДОБРОВІЛЬНО ПОГОДЖУЮСЬ З ЙОГО УМОВАМИ.

 Я ПОГОДЖУЮСЯ З УМОВАМИ УЧАСТІ У ЗАХОДІ

 Я НАДАЮ ЗГОДУ НА ОБРОБКУ ТА ВИКОРИСТАННЯ NIKE МОЇХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ДЛЯ ВКАЗАНИХ ЦІЛЕЙ  

 Я НАДАЮ ЗГОДУ НА ВИКОРИСТАННЯМОГО ЗОБРАЖЕННЯ, ЯК ВКАЗАНО ВИЩЕ

Підпис: ________________________________________________ Дата: ________________________________________________

 МЕНІ НЕ ВИПОВНИЛОСЯ 18 РОКІВ – Я РОЗУМІЮ, ЩО ОДИН З МОЇХ БАТЬКІВ/ОПІКУН ПОВИНЕН ПІДПИСАТИ НИЖЧЕ

ЗГОДА БАТЬКІВ/ОПІКУНІВ

Я є батьком/матір’ю, який(а) має батьківські права, або опікуном вищеназваного учасника, і я згоден(на), що учасник може взяти участь у Заході під наглядом відповідного представника NIKE. Від імені учасника, я, батько/мати або опікун, спадкоємець, страховик, правонаступник та цесіонарій учасника та будь-яка особа, що може заявляти будь-які претензії в інтересах або від імені учасника, цим беззастережно:

I. погоджуюсь із усіма умовами договору;

II. погоджуюсь забезпечити дотримання учасником умов цього договору; та

III. уповноважую і дозволяю NIKE, його агентам і персоналу Заходу проводити надання першої медичної допомоги учаснику, невідкладне транспортування, а також будь-якої іншої екстреної медичної допомоги лікарями, фельдшерами та іншими медичними працівниками (у тому числі для уникнення сумніву, проводити будь-які медичні аналізи і/або дослідження) у разі будь-якого нещасного випадку або травми учасника, що можуть виникнути під час і/або у результаті Заходу.

Я Є БАТЬКОМ/МАТІР’Ю ІЗ БАТЬКІВСЬКИМИ ПРАВАМИ АБО ОПІКУНОМ НИЖЧЕЗАЗНАЧЕНОГО УЧАСНИКА, ЯКИЙ НЕ ДОСЯГ 18 РОКІВ, І Я УВАЖНО ПРОЧИТАВ(ЛА) ЗАЗНАЧЕНЕ ВИЩЕ, ПОВНІСТЮ РОЗУМІЮ ЙОГО ЗМІСТ, І ДОБРОВІЛЬНО ПОГОДЖУЮСЬ З ЙОГО УМОВАМИ ВІД ІМЕНІ УЧАСНИКА

Ім'я та прізвище учасника: Дата народження учасника:
________________________________________________ ________________________________________________
Ім'я та прізвище батька/матері чи опікуна: Номер телефону батька/матері чи опікуна:
________________________________________________ ________________________________________________
Підпис батька/матері чи опікуна: Дата:
________________________________________________ ________________________________________________

 

Agreement Type: 
Locales: 
UxIDs: 

User login