You are here

be-FL BYOD Privacy Policy

Primary tabs

NIKE BRING YOUR OWN DEVICE BELEID (EMEA)

Effectieve datum: 28/04/20 

Uw deelname aan het Bring Your Own Device („BYOD") Programma van Nike is vrijwillig. Door een persoonlijk apparaat te verbinden met Nike Systemen, erkent u dat u dit Beleid gelezen en begrepen, ermee instemt om te allen tijde volledig te voldoen aan uw verplichtingen onder dit Beleid en erkent u dat het niet naleven van uw verplichtingen ten minste zal resulteren in een ontzegging van toegang tot Nike Systemen met een persoonlijk apparaat, en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kan het ook leiden tot disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag.

1. OVERZICHT & DEFINITIES                                      

Nike, Inc., en haar dochterondernemingen en filialen ("Nike– zie volledige lijst van entiteiten en hun adressen {{agreement:localentities:hier}}) hebben een Bring Your Own Device Programma ("BYOD-Programma") zodat medewerkers en tijdelijke medewerkers ("gebruikers") hun eigen apparaten kunnen gebruiken zoals mobiele telefoons, tablets, en persoonlijke computers voor professionele doeleinden bij Nike.

Gebruikers die deelnemen aan het BYOD-Programma zijn toegestaan om hun persoonlijke apparaten te verbinden met Nike Systemen enkel voor het uitvoeren van zaken van Nike zoals beschreven in dit Beleid en zoals in overeenstemming met andere beleidslijnen van Nike. Part-time medewerkers die zich inschrijven in het BYOD-Programma leggen alle gewerkte uren vast in overeenstemming met de tijds- en aanwezigheidsbeleidslijnen van Nike. Ook, deelname aan en beschikbaarheid van het BYOD-Programma kan worden onderworpen aan plaatselijke wettelijke vereisten of beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Kijk hier voor aanvullende informatie.

Deelname aan het BYOD-Programma is vrijwillig en wordt aangeboden als dienst aan gebruikers die in aanmerking komen voor het gebruik van Nike Systemen. Gebruikers die verkiezen een apparaat te gebruiken dat het bezit is van Nike en erdoor wordt uitgevaardigd en die in aanmerking komen voor een dergelijk apparaat op basis van hun functie en verantwoordelijkheden moeten dat doen.

Zoals gebruikt in dit Beleid:

"Nike Systemen" zijn samengesteld uit hardware van Nike of software gelicentieerd en goedgekeurd door Nike waaronder bedrijfsservers, zakelijk e-mailaccounts, toepassingen en Programma's (zoals die beschikbaar zijn via Nike Tools), gedeelde harde schijven van het bedrijf of gedeelde bestanden, prikborden, instant messaging systemen, blogs, internet kanalen, cloud-opslaglocaties van het bedrijf en diverse andere systemen die het eigendom zijn van of geleverd worden door Nike.

Nike Materiaal" is alle informatie gerelateerd aan Nike bewaard in elektronische vorm, waaronder e-mails en andere communicatie van het bedrijf, documenten, gegevens, databases, beelden, afbeeldingen, foto's en andere materialen, met inbegrip van, maar is niet beperkt tot, persoonlijke gegevens, bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie van Nike, inclusief klanten, consumenten, leveranciers, partners of andere derden.

Veilige Toegangsmethodeis een methode verstrekt en goedgekeurd door Nike dat voor veilige toegang zorgt tot Systemen en Materiaal van Nike dat een deelnemend gebruiker moet gebruiken (of, afhankelijk van de bepaalde toegangsmethode, kan het het downloaden en de lokale installatie van software vereisen) op zijn of haar apparaat om deel te nemen aan het BYOD-Programma.

Deelnemend apparaatis het apparaat van de gebruiker waarop de gebruiker toegang heeft tot Systemen en Materiaal van Nike door de Veilige Toegangsmethode en daarmee deelneemt aan het BYOD-Programma.

2. REGISTREREN VOOR HET BYOD-PROGRAMMA

Een verzoek van een gebruiker om deel te nemen aan het BYOD-Programma wordt alleen toegestaan als Nike zeker weet dat de deelname van de gebruiker voldoet aan alle toepasselijke vereisten en daarom geen onnodig risico of last vormt voor Nike. 

a. Geschikte apparaten

Alleen apparaten en besturingssystemen goedgekeurd door Nike mogen worden gebruikt voor het BYOD-Programma. De apparaten worden uitgesloten van deze BYOD-Programma gebaseerd op compatibiliteit van technologie of het niet voldoen aan de beveiligingsvereisten hieronder vermeld. Uitsluitend apparaten die persoonlijk eigendom zijn van deelnemende gebruikers zijn toegestaan voor het BYOD-Programma. Zie de lijst van goedgekeurde apparaten hier.

b. Het verbinden van een Deelnemend apparaat

Om deel te nemen aan het BYOD-Programma, en voordat u toegang verkrijgt tot Systemen of Materiaal van Nike op een persoonlijk apparaat, moet de gebruiker de Veilige Toegangsmethode gebruiken die verstrekt en goedgekeurd wordt door Nike, afhankelijk van het type Deelnemend apparaat dat wordt gebruikt voor die toegang. Voor mobiele telefoons, omvat dit het downloaden en lokaal het installeren van de beheersoftware voor mobiele Apparaten, goedgekeurd door Nike die hier beschikbaar is.

c. Informatie verzameld op een Deelnemend Apparaat

Door deel te nemen aan het BYOD-Programma, kan Nike informatie over het apparaat, gebruikersidentificatie, en andere informatie moeten verzamelen voor de gegevens van Nike voor de werking van de Veilige Toegangsmethode te zorgen. Deze informatie kan worden gebruikt voor het identificeren en, waar locatie diensten geactiveerd zijn, om een Deelnemend apparaat te lokaliseren en om te controleren of de gebruiker te allen tijde dit Beleid naleeft.

Afhankelijk van de gebruikte Veilige Toegangsmethode, kan informatie die mogelijk wordt verzameld via een gebruiker het volgende omvatten:

 • Land;
 • Locatie (onderhevig aan beperkingen, zoals uiteengezet in Sectie 7.B hieronder);
 • Zakelijk e-mailadres;
 • Apparaatstatus informatie;
 • Apparaat ID en naam;
 • Apparaat fabrikant;
 • Type apparaat;
 • Apparaat OS versie;
 • Gebruikersnaam en ID;
 • UDID;
 • IMSI;
 • IMEI;
 • IP-adres;
 • Bedrijfsmiddel nummer;
 • Telefoonnummer;
 • Wifi/MAC-adres;
 • De beschikbare RAM en opslag;
 • Display grootte;
 • Batterijstatus;
 • Fysieke geheugen;
 • Lijst van apps (op deelnemende mobiele apparaten);
 • SIM-kaart status;
 • BYOD-Programma voorraad; en/of
 • Gekraakte/gewortelde informatie.

Gedetailleerde informatie over de informatie verzameld voor elke Veilige Toegangsmethode is hier beschikbaar.

d. De BYOD-Programma Software

Deelnemende gebruikers moeten alleen veilige toegangsmethoden verstrekt door Nike gebruiken op hun apparaat om toegang te verkrijgen tot Systemen en materiaal van Nike. Afhankelijk van de specifieke gebruikte toegangsmethode, kan dit ertoe leiden dat het downloaden en de lokale installatie van software nodig om de Veilige Toegangsmethode te gebruiken. De gebruiker stemt ermee in om alle veiligheidscontroles te volgen vereist door de Veilige Toegangsmethode en alle updates toe te passen op elke faciliterende software zoals nodig. De Veilige Toegangsmethode zorgt ervoor dat Nike toegang kan beheren tot Systemen en materiaal van Nike op het Deelnemende Apparaat, waaronder de mogelijkheid om toegang te beperken tot Systemen en Materiaal van Nike of met bepaalde technologieën (zoals het beheer van mobiele apparaten door klanten gebruikt voor mobiele apparaten) om het mogelijk te maken op afstand al het materiaal van Nike te wissen op het Deelnemende Apparaat.

De "Beheerde Ruimte" van een Deelnemend apparaat is die ruimte op het Deelnemend apparaat dat bestaat uit de Veilige Toegangsmethode en de Systemen en het Materiaal van Nike dat toegankelijk is via die methode. De gebruiker is verboden zaken te doen van Nike buiten de Beheerde Ruimte van de Deelnemende Apparaat; dit omvat het verzenden van Nike Materiaal of andere vertrouwelijke zakelijke communicatie via persoonlijke e-mail of het bewaren van foto's van vertrouwelijke of eigendomsrechtelijk beschermd Nike Materiaal op het Deelnemende Apparaat.

De gebruiker is verboden de Beheerde Ruimte te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Alle persoonlijke gebruik van het persoonlijk apparaat van de gebruiker, met inbegrip van het verzenden en ontvangen van persoonlijke communicatie, zal plaatsvinden buiten de Beheerde Ruimte. De Veilige Toegangsmethode zal een logische scheiding behouden van Nike Materiaal in de Beheerde Ruimte van het Deelnemende Apparaat van de persoonlijke inhoud of informatie van de gebruiker buiten het Beheerde Ruimte, om de vertrouwelijkheid te handhaven van alle Nike Materiaal. De gebruiker zal instellingen of methoden van de Veilige Toegangsmethode niet wijzigen, uitschakelen of omzeilen, of op andere wijze proberen Nike Materialen te bewaren of te bekijken buiten de Beheerde Ruimte.

De Veilige Toegangsmethode is niet bedoeld Nike te verstrekken van externe toegang tot inhoud in gebieden buiten de Beheerde Ruimte die niet zijn gebruikt, opgeslagen of hersteld naar een Nike Systeem. De gebruiker mag geen persoonlijke bronnen die niet van Nike zijn bewaren in de Beheerde Ruimte van het apparaat, en mag geen back-ups maken naar hun apparaat op het Nike Netwerk op een manier waardoor Nike toegang zou verkrijgen tot persoonlijke bronnen die niet van Nike zijn. De gebruiker stemt ermee in dat hij zelf verantwoordelijk is voor het handhaven van back-ups van persoonlijke informatie op een Deelnemend apparaat.

3. DE BEVEILIGINGSVEREISTEN VOOR DEELNAME AAN HET BYOD-PROGRAMMA

a. Beveiligingsvereisten van deelnemend apparaat

Alle deelnemende apparaten moeten worden ingeschakeld met de industriestandaard beveiligingsmethoden al naar gelang het apparaat, welke methoden moeten worden bijgehouden en bijgewerkt. De gebruiker stemt ermee in om de veiligheid van het Deelnemende Apparaat te beheren door het onderhouden van recente softwareversie patches en malware, anti-virus en anti-spyware updates van alle relevante telecommunicatie, hardware en softwareleveranciers. Om te voldoen aan de minimale beveiligingsvereisten van het BYOD-Programma, zal de Veilige Toegangsmethode, indien nodig, controleren of het Deelnemende Apparaat voldoet aan de passende beveiligingsvereisten, waartoe kunnen behoren:

 • bestand of disk encryptie;
 • recente veiligheidspatches;
 • sterk wachtwoord of pincode voor alle accounts die toegang hebben tot het apparaat;
 • het aangeven van een maximale aantal ongeldige inlogpogingen;
 • actuele anti-malware, anti-virus en antispywaresoftware; en
 • geen jailbreak of andere ontduikingssoftware voor de beveiliging, toepassingen of hulpmiddelen (met uitzondering van software om het apparaat te ontgrendelen verstrekt door de telecommunicatiedrager voor het apparaat).

Van tijd tot tijd kan Nike bijkomende instellingen en beveiligingsvereisten invoeren, zoals wachtwoordcomplexiteitsvereisten en uitsluitingsregels als gevolg van ongeldige inlogpogingen, via de Veilige Toegangsmethode. Waar toegestaan door de geldende wet en indien Nike een redelijke basis heeft om dergelijk verzoek te rechtvaardigen, kan Nike de gebruiker verzoeken om het Deelnemende Apparaat voor te leggen om te bevestigen dat passende beveiligingsvereisten geïnstalleerd zijn op het Deelnemende Apparaat.

b. Beveiligingsinstellingen voor het Deelnemende Apparaat

Voor zover toegestaan door toepasselijke wetgeving, kan Nike toegang verkrijgen tot de Beheerde Ruimte op een Deelnemend Apparaat voor legitieme beveiligingsdoeleinden, inclusief door toegang op afstand, voor het beheren van de beveiligingsinstellingen van dat apparaat wanneer de gebruiker toegang heeft tot Nike systemen, zonder verdere kennisgeving aan de gebruiker van dergelijke toegang of van enige wijzigingen aan deze beveiligingsinstellingen.

4. ONKOSTENVERGOEDING

Bepaalde gebruikers kunnen in aanmerking komen voor een subsidie, vergoeding, of betaling van bepaalde servicekosten voor deelnemende apparaten (bijv., kosten van de operator en voor data), ofwel naar eigen goeddunken van Nike of zoals anders vereist door de toepasselijke wetgeving. Neem contact op met uw manager voor meer informatie.

5. VERTROUWELIJKE EN EIGENDOMSRECHTELIJKE INFORMATIE VAN NIKE

De gebruiker erkent dat een Deelnemend apparaat toegang kan geven tot bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie van Nike, zijn klanten, leveranciers, partners, klanten, of andere derde partijen. De gebruiker moet alle Nike Materiaal beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik en de strikte vertrouwelijkheid behouden van alle Nike Materiaal, en met name dergelijke bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie, ongeacht hoe er toegang toe wordt verkregen.

De gebruiker zal niet toestaan dat een andere persoon, inclusief collega's, familieleden en vrienden, toegang verkrijgen tot Nike Systemen of materiaal met behulp van het Deelnemende Apparaat.

Krachtens de geldende wetgeving, hebben gebruikers geen eigendomsrechten in Nike Materiaal dat toegankelijk is via hun Deelnemend apparaat.

Onverminderd andere rechten van Nike, kan Nike toegang verkrijgen tot alle Nike Materiaal opgeslagen op een Deelnemend apparaat in overeenstemming met beleidslijnen van Nike en onderhevig aan wettelijke beperkingen of vereisten.

6. GEBRUIK VAN APPARATEN OP SYSTEMEN VAN NIKE

a. Naleving met andere Beleidslijnen van Nike

Gebruik van een Deelnemend apparaat op de Nike Systemen of anderszins in verband met Nike-gerelateerde werkzaamheden of activiteiten is ook onderworpen aan andere beleidslijnen en richtlijnen van Nike, waaronder zonder beperking:

De gebruiker stemt in met het altijd naleven van dergelijke beleidsregels en overeenkomsten bij het toegang verkrijgen tot het Nike Network of Nike Materialen.

a. Geautoriseerde en ongeoorloofd gebruik

De gebruiker is uitsluitend toegestaan zaken van Nike uit te voeren binnen ruimtes op het Deelnemende Apparaat die worden beheerd door de Veilige Toegangsmethode. De gebruiker mag de ruimte op een Deelnemend apparaat niet gebruiken buiten van de Beheerde Ruimte (zie hierboven, paragraaf 2.d) om zaken van Nike uit te voeren of toegang te verkrijgen tot, het gebruiken of opslaan van Nike Materiaal.

De gebruiker mag niet deelnemen aan verboden, illegaal, ongepast, beledigend of anderszins ongepaste communicatie, gedrag, activiteiten of gedrag bij Nike Systemen met een Deelnemend apparaat, of anderszins in verband met een Nike-verwante werkzaamheden of activiteiten.

De gebruiker is niet toegestaan om een back-up te maken van eender welk Nike Materiaal buiten de Beheerde Ruimte (inclusief persoonlijke cloudopslag). Gebruikers mogen hun Deelnemend apparaat niet synchroniseren met een ander apparaat bij hun thuis op een wijze die de overdracht van Nike Materiaal zou toestaan naar dat ander apparaat.

Voor meer informatie over goedgekeurd en niet-goedgekeurd gebruik van Nike Systemen, verwijzen wij u naar het Wereldwijd Aanvaardbaar Beleid van Nike en zijn regionale bijlagen, zoals van toepassing.

7. RAPPORTAGE, MONITORING, EN ANDERE DOELEN

a. Melden van beveiligingsincidenten

Beveiligingsincident“ betekent een voorval dat mogelijk of daadwerkelijk een andere persoon toestaat toegang te verkrijgen van eender welk Nike Materiaal via een deelnemend apparaat. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Tijdelijk kwijtraken of blijvend verlies van het apparaat;
 • Vermoed of daadwerkelijk omzeilen van toegangscontroles;
 • Vermoed of daadwerkelijk misbruik van het apparaat en accounts van Nike;
 • Vermoede of daadwerkelijke infectie van het apparaat; of
 • Vermoed of feitelijk gebruik van het apparaat door een andere persoon.

De gebruiker moet onmiddellijk eventuele verloren, gestolen of beschadigde Deelnemende Apparaten of een Beveiligingsincident melden aan het Nike Centrum voor Cyberverdediging: NCDC@nike.com.

b. Vervangen, verloren, gestolen of beschadigd Deelnemend apparaat

Voor het vervangen van een Deelnemend Apparaat, moet de gebruiker alle Nike Materiaal verwijderen van het apparaat en de Veilige Toegangsmethode de-installeren of ervoor uitschrijven (de Nike Wereldwijde Servicedesk op NikeNow of een lokale Tech Bar biedt ondersteuning hiermee als dat nodig is). Als de gebruiker wil blijven deelnemen aan het BYOD-Programma, zal de gebruiker vereist zijn een Veilige Toegangsmethode te gebruiken al naar gelang hun nieuwe apparaat en de gebruiker machtigt Nike om Nike Materiaal op afstand te wissen van het oude apparaat wanneer deze actie wordt ingeschakeld door de Veilige Toegangsmethode.

Nike heeft geen toegang tot de locatie van een Deelnemend apparaat, behalve in beperkte gevallen als hulpmiddel om een Apparaat te helpen terugvinden. Als een Deelnemend apparaat verloren of gestolen is en de gebruiker heeft ervoor gekozen locatiediensten binnen de Veilige Toegangsmethode in te schakelen, kan Nike op verzoek van zijn locatie traceren om te helpen bij het terugvinden van het apparaat.

c. Op afstand wissen van de informatie op Deelnemend apparaat

Voor zover de Veilige Toegangsmethode deze mogelijkheid omvat, kan Nike wissen op afstand uitvoeren van Nike Materiaal in de Beheerde Ruimte van een Deelnemend apparaat dat verloren, gestolen of beschadigd is, of als een vermoeden of dreiging van een Beveiligingsincident of ander soortgelijk incident is.

Nike zal niet bewust op afstand niet-Nike Materiaal verwijderen op de Deelnemende Apparaten, tenzij op verzoek van de gebruiker. Echter, de gebruiker wordt hierbij geïnformeerd dat omdat het wissen op afstand vereist dat alle of een gedeelte van het geheugen of de opslag van Deelnemend apparaat gewist wordt, persoonlijke of privé-inhoud of informatie die is opgeslagen op een Deelnemend apparaat onbedoeld permanent kan worden beschadigd, verwijderd of vernietigd door werking van mogelijk op afstand te wissen van de Veilige Toegangsmethode. Krachtens de geldende wetgeving, is Nike niet aansprakelijk voor schade, het wissen of vernietiging van dergelijke inhoud of informatie.

d. Onderzoeken

De gebruiker stemt ermee in om mee te werken met Nike op verzoek van Nike of zijn vertegenwoordigers of alle wettelijke, overheids-, regelgevende of quasi-regelgevende autoriteiten in het geval van interne of externe onderzoeken, controles, rechtszaken, verzoek tot openbaring of andere soortgelijke vraag of proces (een "Onderzoek), inclusief door het behoud en het bieden van toegang tot het Nike Materiaal opgeslagen in de Beheerde Ruimte van het Deelnemend Apparaat voor forensische of andere analyse.

Waar toegestaan door de geldende wet en waar Nike een redelijke basis heeft om dergelijk verzoek te rechtvaardigen, kan Nike verzoeken en moet de gebruiker het Deelnemend Apparaat voorleggen om te bevestigen dat geen vertrouwelijke Nike Materialen zijn opgeslagen buiten de Beheerde ruimte van het apparaat. Als Nike Materiaal van Nike vindt buiten de Beheerde Ruimte van het apparaat, zal Nike passende en noodzakelijke maatregelen nemen om die informatie te verwijderen, opvragen, migreren of verwijderen uit de non-Beheerde Ruimte. Nike staat de gebruiker toe persoonlijke of privé-informatie en correspondentie bewaard in de niet-Beheerde Ruimte op het Deelnemend apparaat te verwijderen vóór het nemen van dergelijke acties. Nike neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat persoonlijke of privé-informatie bekeken, gekopieerd of openbaar gemaakt wordt van een gebruiker die in de niet-Beheerde Ruimte op het Deelnemende Apparaat bewaard werd (in bepaalde private applicaties zoals contacten, fotogalerij, web e-mail en berichtenplatformen), maar als dergelijke informatie per ongeluk wordt geopend in de loop van een onderzoek, zal het vertrouwelijk gehouden worden door het personeel dat het onderzoek uitvoert, en zal het niet worden doorgegeven aan Nike Systemen, of anderszins direct verwijderd worden. Indien een Deelnemende Apparaat moet worden bewaard voor de bovenstaande redenen, zal Nike het apparaat retourneren binnen een redelijke termijn.

Informatie over hoe interne onderzoeken worden uitgevoerd, is opgenomen in de EMEA Bijlage bij het Wereldwijd Beleid voor niet-Beheerde Ruimte van Nike en in de Wereldwijde onderzoeken Beleid van Nike.

e. Controleren van Deelnemende apparaten

Wanneer een gebruiker besluit om een Deelnemend apparaat te gebruiken om toegang te krijgen tot Systemen en Materiaal van Nike, begrijpt hij/zij dat de Beheerde Ruimte op dat Deelnemend apparaat behandeld wordt zoals elk ander Nike Systeem, en gecontroleerd wordt in overeenstemming met en voor de legitieme doeleinden zoals beschreven in het Wereldwijd Beleid voor niet-Beheerde Ruimte van Nike.

Als u zich in de EMEA bevindt,controleert Nike niet actief de activiteit in de Beheerde Ruimte van een bepaalde deelnemend apparaat van een werknemer. Indien en voor zover toegestaan onder toepasselijke wetgeving, gebruikt Nike geautomatiseerde hulpmiddelen om ongebruikelijke activiteiten of onregelmatigheden op te sporen binnen de Beheerde Ruimte die van invloed zijn op Nike Systemen en die een waarschuwing, markering of andere indicatie genereren dat verdere inspectie van het probleem vereist is.

Voor meer informatie over de controlepraktijken van Nike met betrekking tot het gebruik van Nike Systemen, raadpleeg dan de EMEA Bijlage bij het Wereldwijd Beleid voor niet-Beheerde Ruimte van Nike.

Toegang van Nike tot het apparaat en gebruikersinformatie is beperkt tot die personen met een noodzaak om toegang te krijgen tot dergelijke informatie om het BYOD-Programma te beheren en ondersteunen of die bevoegd zijn om de beleidslijnen van Nike te handhaven in overeenstemming met bestaande processen. Waar toegestaan door de geldende wet, kan apparaat- en gebruikersinformatie gebruikt worden als basis voor disciplinaire actie tegen een gebruiker, tot en met beëindiging van het dienstverband voor ongepast gebruik/bekendmaking van eigendomsrechtelijk beschermde of vertrouwelijke informatie van Nike.

8. TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Voordat u een Deelnemend apparaat naar een serviceprovider, leverancier, technicus of andere persoon brengt voor ondersteuning of updates, moet de gebruiker eerst uitloggen bij de Veilige Toegangsmethode om de toegang tot de Netwerken en materialen van Nike uit te schakelen voorafgaand aan dienstverlening. Neem contact op met de Wereldwijde Servicedesk van Nike voor alle vragen of problemen.

De Wereldwijde Servicedesk van Nike biedt beperkte ondersteuning voor een Deelnemend Apparaat. Ondersteuning kan beperkt zijn tot installatie, instelling en ondersteuning voor de Veilige Toegangsmethode of andere software of toepassingen verstrekt door Nike (zoals Nike Tools) of actie ondernemen naar aanleiding van een gerapporteerde diefstal, verlies, schade, vervanging, of andere potentiële of daadwerkelijke veiligheidsinbreuk. De Wereldwijde Servicedesk van Nike zal geen algemene ondersteuning verstrekken voor alle Deelnemende apparaten of helpen met kwesties met betrekking tot niet-Nike toepassingen.

9. DE-REGISTRATIE, BEËINDIGING EN SCHENDING VAN DIT BELEID

a. De-registratie en beëindiging

Als een gebruiker wilt stoppen met deelname aan het BYOD-Programma, kan die gebruiker zich afmelden van het Programma door uit te loggen van en, indien van toepassing, het de-installeren van de Veilige Toegangsmethode. Neem contact op met de Wereldwijde Servicedesk van Nike met vragen of bezorgdheden.

Wanneer een gebruiker uit dienst treedt bij Nike om welke reden dan ook, zal de gebruiker Nike toestaan om toegang tot de Veilige Toegangsmethode te verwijderen en alle Nike Materiaal te verwijderen van het Deelnemend Apparaat. Nike mag kopieën bewaren van dergelijke Nike Materialen zoals nodig. Indien toegestaan door toepasselijke wetgeving, behoudt Nike zich het recht voor, naar zijn eigen goeddunken, om alle Nike Materiaal te wissen uit het Deelnemende Apparaat door externe en/of directe middelen na de-registratie of beëindiging van het dienstverband. Indien toegestaan door lokale wetgeving, kan de gebruiker gevraagd worden om hun Deelnemend apparaat voor te leggen om te verzekeren en/of bevestigen dat alle Nike Materiaal is verwijderd van het apparaat en dat de toegang via de Veilige Toegangsmethode correct werd verwijderd uit het Deelnemend apparaat zodanig dat de toegang door de gebruiken tot Nike Systemen volledig is ingetrokken.

b. Inbreuken op dit Beleid

De gebruiker stemt ermee in om onmiddellijk de Juridische Afdeling van Nike in te lichten als hij/zij inbreuk heeft gemaakt op of is niet in staat of niet bereid is te voldoen aan een of meer vereisten van dit Beleid. Krachtens de geldende wet, kan het niet naleven van dit Beleid leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband.

In het geval dat Nike de indruk heeft dat een gebruiker alle vereisten van dit Beleid niet naleeft, kan Nike de deelname van die gebruiker aan het BYOD-Programma verwijderen, beperken, wijzigen of opschorten, zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Bijvoorbeeld, acties die Nike kunnen nemen, kunnen bestaan uit:

 • Het informeren van de gebruiker, management en personeelszaken van het probleem en het bieden van instructies voor oplossingen;
 • Het beperken van de toegang van een deelnemend Apparaat tot bepaalde toepassingen en diensten;
 • Het blokkeren van de toegang van een deelnemend apparaat tot alle of sommige Nike Systemen; en
 • Ervoor zorgen dat een Deelnemend apparaat voldoet aan de naleving door (inclusief het op afstand) de installatie van software, pakketten of instellingen op het apparaat af te dwingen, wat kan leiden tot verlies of corruptie van persoonlijke informatie van de gebruiker of informatie die is opgeslagen op het apparaat. Nike staat de gebruiker toe persoonlijke of privé-informatie en correspondentie die in de niet-Beheerde Ruimte bewaard wordt van het Deelnemend apparaat, te verwijderen voorafgaand aan het nemen van dergelijke acties. Afhankelijk van het toepasselijke recht, is Nike niet aansprakelijk voor schade, het wissen of vernietiging van dergelijke inhoud of informatie.

10. DELEN EN OVERDRAGEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN GEBRUIKERS

In het kader van het BYOD-Programma, mag Nike persoonlijke informatie van gebruikers bekendmaken verzameld van het Deelnemend Apparaat met de volgende ontvangers voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Beleid:

 • Nike IT-afdeling,
 • Nike Wereldwijde Onderzoeksafdeling,
 • Nike Human Resources,
 • Nike juridische afdeling of een extern adviseur, juridische adviseurs, rechtbanken of overheidsinstanties indien nodig voor onderzoeken en juridische procedures,
 • Externe softwareleverancier in verband met het beheren van de software, en
 • Verkopers of leveranciers die de informatiebeveiliging, gegevensopslag, onderzoek, of forensisch diensten verstrekken aan Nike, waaronder IT forensische bedrijven, externe onderzoekers en onderzoeksbedrijven.

We zijn vereisen contractueel van derde partijen die namens ons diensten verlenen om alleen persoonlijke informatie van gebruikers te verwerken op basis van onze instructies en om beveiligingsmaatregelen in te voeren.

Behalve zoals hierboven beschreven, wordt dergelijke informatie niet gedeeld met anderen buiten Nike tenzij vereist voor wetshandhaving, juridische procedures, of anderszins door de toepasselijke wetgeving.

Persoonlijke gegevens van gebruikers kunnen worden overgedragen en opgeslagen buiten het land van uw dienstverband, naar Nike, Inc., in de Verenigde Staten, waar andere privacywetten gelden. Wanneer we persoonlijke informatie overdragen buiten de EU, Zwitserland of andere landen met beperkingen voor gegevensoverdracht, naar een land dat niet over een adequaat niveau van bescherming beschikt, implementeren we de gepaste voorzorgen ter bescherming van de persoonlijke informatie, waaronder door het aangaan van de gepaste overeenkomsten voor gegevensoverdracht, zoals de Standaard contractuele clausules van de Europese Commissie met de gegevensontvangers, zodat verzekerd wordt dat de ontvanger van de gegevens gecertificeerd is volgens het tussen de EU-US of Zwitsers-U.S. Privacyschild Framework, of bindende zakelijke regels heeft ingevoerd, zoals van toepassing. De intra-groep overeenkomst voor gegevensoverdracht van Nike is beschikbaar op aanvraag.

11. HET BESCHERMEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

In het kader van het BYOD-Programma, kunnen we bepaalde soorten informatie van gebruikers moeten verzamelen en verwerken, zoals beschreven in sectie 2 c. hierboven. De entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van de persoonlijke informatie van gebruikers in het kader van het BYOD-Programma is de Nike entiteit die uw directe werkgever is.

Elke persoonlijke informatie van gebruikers die Nike verzamelt en verwerkt ter bevordering van dit Beleid, wordt verwerkt en opgeslagen voor de doeleinden en door de ontvangers zoals beschreven in dit Beleid en in overeenstemming met het Wereldwijd Privacybeleid voor werknemers van Nike en de veiligheidsmaatregelen voor gegevensbescherming beschreven in het Wereldwijd Beleid voor niet-Beheerde Ruimte van Nike met inbegrip van alle regionale bijlagen van dit Beleid, voor zover dit Beleid of de addenda van kracht zijn op uw locatie en op u van toepassing zijn als een bedrijfsmedewerker.

Wij verwerken persoonlijke informatie van gebruikers om onze legitieme belangen na te streven van het beheer van het Programma, om te zorgen voor de werking van de Veilige Toegangsmethode, om een Deelnemend apparaat te lokaliseren op verzoek van een gebruiker als locatieservices zijn geactiveerd, om netwerkbeveiliging te verzekeren, om de naleving door gebruiker van ons bedrijfsbeleid en toepasselijke wetten te verifiëren, voor uitvoeren van onderzoeken en zoals anderszins noodzakelijk voor het opzetten, uitvoeren of verdedigen van wettelijke claims. Bij het verwerken van Persoonlijke informatie voor onze legitieme belangen nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de belangen die we nastreven in evenwicht zijn met uw belangen, rechten en vrijheden, die we u op verzoek graag uitleggen. Indien vereist in het kader van de wet, verzamelen we uw toestemming voor het verwerken van persoonlijke informatie.

U hebt het recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gebruikersinformatie verwerkt in het kader van BYOD-Programma van Nike, of om de beperking van het verwerken van dergelijke persoonlijke informatie te verzoeken, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op gronden met betrekking tot uw specifieke uw situatie. Krachtens de geldende wetgeving, kunt u ook een elektronische kopie van uw persoonlijke informatie en de overdracht van dergelijke persoonlijke informatie verzoeken. Als u niet tevreden bent met onze reactie, hebt u het recht om te overleggen met de toezichthoudende instantie in uw land. U kunt contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven om uw rechten uit te oefenen.

We beschermen persoonlijke informatie van gebruikers door technische en organisatorische maatregelen toe te passen om ongeautoriseerde toegang, vernietiging, verlies, wijziging, misbruik of andere onwettige vorm van verwerking te voorkomen van persoonlijke informatie van gebruikers. We doen al het mogelijke om ervoor te zorgen dat het beveiligingsniveau geschikt is voor het risico van de verwerking van Persoonlijke informatie. Persoonlijke gegevens van gebruikers worden bewaard voor een beperkte periode, als die nodig is voor de doeleinden vermeld die in dit Beleid, tenzij het verdere bewaren is vereist door de geldende wet of wettelijke procedure. Voor meer informatie over privacy voorzorgsmaatregelen van Nike met betrekking tot het toezicht op het gebruik van Nike Systemen in EMEA, raadpleeg dan de EMEA Bijlage bij het Wereldwijd Beleid voor niet-Beheerde Ruimte van Nike.

12. BELEID STATUS, WIJZIGINGEN, EN UPDATES

Dit BYOD-Programma en Beleid vormt geen onderdeel van een arbeidsovereenkomst van Nike. Nike kan dit Beleid op elk moment wijzigen en zal de gebruiker informeren over eventuele belangrijke wijzigingen door de gebruiker toegang te verstrekken tot het nieuwe Beleid. Nike zal de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers verzamelen indien elke update of wijziging van dit Beleid het vereist. Nike kan op elk moment dit Beleid herroepen en stopzetten gebruikers toe te laten om met hun apparaten toegang te krijgen tot Nike Systemen en Nike Materiaal.

13. NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor vragen over dit Beleid en hoe we persoonlijke informatie van gebruikers beschermen in de context van BYOD-Programma Nike of om uw rechten uit te oefenen, neem dan contact op met uw HR-afdeling of de Functionaris voor gegevensverwerking van Nike privacy.office@nike.com.

 

UW DEELNAME

 DOOR VERDER TE GAAN MET DE REGISTRATIEPRODUCER, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DIT BELEID EN BEVESTIGT U DAT U DIT BELEID HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN GAAT U ERMEE AKKOORD TE ALLEN TIJDE TE VOLDOEN AAN UW VERPLICHTINGEN ONDER DIT BELEID. AFHANKELIJK VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, KAN HET NIET NALEVEN VAN UW VERPLICHTINGEN ONDER DIT BELEID LEIDEN TOT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN, TOT EN MET ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING VAN HET DIENSTVERBAND. U ERKENT DAT NIKE DE RECHTEN HEEFT DIE WORDEN BESCHREVEN IN DIT BELEID, WAARONDER HET RECHT OP INZAGE IN EN WIJZIGING VAN DE BEHEERDE RUIMTE VAN UW DEELNEMEND APPARAAT, AFHANKELIJK VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

 [KLIK OM IN TE SCHRIJVEN]

  

TOESTEMMING

 VOOR ZOVER TOEGESTAAN OF VEREIST DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, GEEFT U UITDRUKKELIJK TOESTEMMING VOOR ALLE ACTIES (INCLUSIEF WISSEN VAN NIKE MATERIALEN VANUIT DE BEHEERDE RUIMTE VAN UW DEELNEMEND APPARAAT) VOOR DE DOELEINDEN EN ONDER DE VOORWAARDEN BESCHREVEN IN DIT BELEID.

 U BEGRIJPT DAT NIKE NIET OPZETTELIJK OF ROUTINEMATIG TOEGANG ZAL VERKRIJGEN TOT NIET-ZAKELIJKE GERELATEERDE MATERIALEN DIE ZIJN OPGESLAGEN IN DE NIET-BEHEERDE RUIMTE VAN UW DEELNEMEND APPARAAT. IN HET GEVAL DAT NIKE TOEGANG HEEFT TOT DERGELIJKE INFORMATIE VOOR DE DOELEINDEN EN VOLGENS DE VERTROUWELIJKHEIDSVOORWAARDEN BESCHREVEN IN DIT BELEID, OOK IN DE CONTEXT VAN EEN ONDERZOEK, GEEFT U VRIJWILLIG EN UITDRUKKELIJK TOESTEMMING VOOR DERGELIJKE TOEGANG. U KUNT UW TOESTEMMING OP ELK MOMENT INTREKKEN DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET ONS OP [VERVOLLEDIG], MAAR WE KUNNEN MISSCHIEN NIET LANGER IN STAAT OM U TE VOORZIEN VAN DE BYOD-DIENSTEN ALS MOGELIJKE TOEGANG TOT PRIVATE MATERIALEN NIET TECHNISCH KAN WORDEN UITGESLOTEN ALS U ERVOOR KIEST OM HET PROGRAMMA TE GEBRUIKEN.

 UW DEELNAME AAN HET BYOD-PROGRAMMA IS VRIJWILLIG. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DIT BELEID, WAARONDER HOE PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN GEBRUIKERS WORDT VERWERKT, GELIEVE U NIET TE REGISTREREN VOOR DEELNAME AAN HET PROGRAMMA EN UW NIKE-APPARAAT TE GEBRUIKEN VOOR HET UITVOEREN VAN UW TAKEN.

 [IK GA AKKOORD]

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login