You are here

da-DK Elite Privacy Policy

Primary tabs

NIKE ELITE-BRUGER FORTROLIGHEDSPOLITIK

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger for elite-brugere er for professionelle atleter, coaches, teamrepræsentanter, konsulenter eller [brand] ambassadører, der har støtte-, sponsor- eller lignende kontraktforhold med Nike eller handler under en sådan kontrakt med Nike ("Elite-brugere" eller "du"). Den beskriver de personoplysninger, som Nike indsamler fra dig, og forklarer, hvordan dine personoplysninger bruges, deles og beskyttes, hvilke valg du har med hensyn til dine personoplysninger, og hvordan du kan kontakte os.

HVEM er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

Den Nike-enhed, der er ansvarlig for indsamlingen og brugen af dine personoplysninger, er den Nike-enhed, som du har en kontrakt (en "aftale") med. Den relevante Nike-enhed, som du har en kontrakt med, kaldes "Nike", "vores", "vi" eller "os" i denne databeskyttelsespolitik.

I det omfang du bruger andre Nike-websteder eller -apper, for eksempel Nike.com, Nikeplus.nike.com og Nikes mobilapplikationer, vil Nikes databeskyttelsespolitik, der er tilgængelig via de pågældende websteder eller apper, regulere din brug af de pågældende tjenester.

HVILKE personoplysninger vi indsamler og HVORNÅR

Vi indsamler dine personoplysninger, når du indgår din aftale med os, og når du deltager i Nikes begivenheder. Vi indsamler også dine personoplysninger, når du interagerer med NikeElite.com, Gameday og andre digitale apper eller platforme for Nikes Elite-brugere (omtalt i denne databeskyttelsespolitik som en "digital Elite-brugeroplevelse").

Disse personoplysninger kan omfatte dine:

 • Kontaktoplysninger, herunder navn, e-mail, telefonnummer og fysisk adresse;
 • Login- og kontooplysninger, herunder skærmnavn, adgangskode og unikt bruger-ID;
 • Personoplysninger, herunder køn og fødselsdato;
 • Billeder, fotos og videoer, som vi opretter, eller du tilvejebringer i henhold til aftalen;
 • Oplysninger om din sportsgren og holdtilknytning;
 • Placeringsoplysninger, som vi kan indsamle gennem din brug af vores mobilapplikationer, herunder GPS-oplysninger;
 • Oplysninger, som Nike indsamler direkte fra dig som en del af vores forhold, herunder oplysninger, som du tilvejebringer som påkrævet i henhold til vores aftale;
 • E-mail, leveringsadresse, navn og telefonnummer for gæster, der benytter sig af din produkttildeling, og/eller
 • Alle andre personoplysninger, som du måtte tilvejebringe for Nike, når du deltager i en af Nikes Elite-brugeroplevelse eller interagerer med en digital Elite-brugeroplevelse. 

Sundheds- og kropsmålingsdata kan betragtes som følsomme oplysninger i visse jurisdiktioner, og vi træffer passende foranstaltninger til beskyttelse og brug af disse personoplysninger. Hvis loven eller Nikes interne politikker kræver det, indhenter vi dit samtykke til indsamlingen og brugen af disse personoplysninger. Vi sørger også for, at vi giver dig klare oplysninger om, hvordan Nike bruger disse personoplysninger.

Når du interagerer med en digital Elite-brugeroplevelse, indsamles visse personoplysninger automatisk fra din enhed eller webbrowser. Flere oplysninger om disse praksisser er medtaget i afsnittet "Cookier og pixeltags" nedenfor i denne databeskyttelsespolitik. Disse personoplysninger omfatter dine:

 • Enheds-ID'er, opkaldsstatus, netværksadgang, lagringsoplysninger og batterioplysninger; samt
 • Cookies, IP-adresser, henvisningsoverskrifter, data, der identificerer din webbrowser og version, og webbannere og tags.

Værktøjer til at administrere det, vi indsamler

Når du bruger en digital Elite-brugeroplevelse, giver vi rettidigt varsel om eller indhenter samtykke til visse praksisser. Vi indhenter for eksempel samtykke til at bruge din placering eller sende push-meddelelser. Vi kan indhente dette samtykke gennem den digitale Elite-brugeroplevelse eller ved at bruge de standardtilladelser, der er tilgængelige på din enhed.

I mange tilfælde vil din webbrowser eller mobilenhedsplatform forsyne dig med yderligere værktøjer, så du kan styre, hvornår din enhed indsamler eller deler bestemte kategorier af personoplysninger. Din mobilenhed eller webbrowser kan f.eks. tilbyde værktøjer, der giver dig mulighed for at administrere brug af cookier eller deling af placering. Vi opfordrer dig til at gøre dig bekendt med og bruge de værktøjer, der er tilgængelige på dine enheder.

HVORFOR og HVORDAN vi bruger (behandler) dine personoplysninger

Vi bruger de personoplysninger, som vi indsamler fra dig på følgende måder:

Til at opfylde vores aftale med dig

Vi bruger dine personoplysninger til at udøve vores rettigheder og opfylde vores forpligtelser i henhold til vores aftale og levere eventuelle relaterede tjenester. Vi bruger for eksempel dine kontaktoplysninger og andre personoplysninger til at levere Nike-produkter til dig, foretage betalinger til dig (hvis relevant) og informere dig om eventuelle Nike-begivenheder eller -kampagner, som du muligvis skal deltage i som en del af vores aftale. Vi bruger også dine personoplysninger til at svare på eventuelle forespørgsler, krav eller klager, som du måtte have.

Annoncering og markedsføring

I overensstemmelse med vilkårene i vores aftale kan Nike bruge dine personlige egenskaber (såsom dit navn, billede eller videoer om dig) og dine erfaringer med og feedback om brug af Nikes produkter i sin markedsføring (herunder på vores sociale mediekanaler).

Til at levere funktionerne på webstederne og de tjenester, som du anmoder om

Når du bruger en digital Elite-brugeroplevelse, bruger vi dine personoplysninger til at levere det produkt eller den tjeneste, som du har valgt. Hvis du for eksempel anmoder om et produkt via NikeElite.com, bruger vi de kontaktoplysninger, som du tilvejebringer for os, til at kommunikere med dig om købet og til at levere din ordre. Vi bruger også oplysninger om dig, såsom leverings- eller betalingsoplysninger, eller det produkt, som du har købt, til at hjælpe dig med at løse et problem eller besvare et spørgsmål. De personoplysninger, som du tilvejebringer, vil også hjælpe os med at holde styr på, hvilken type Nike-produkter du har bestilt, og hvor meget mere Nike-produkt du måtte være berettiget til at købe i henhold til vores aftale.

Til at drive, forbedre og opretholde vores forretning, produkter og tjenester

Vi kan bruge personoplysninger, som du tilvejebringer for os, til at drive vores forretning. Når du for eksempel anmoder om produkter, kan vi bruge de pågældende oplysninger til regnskab, revision og andre interne funktioner. Som et andet eksempel kan vi bruge personoplysninger eller feedback om din interaktion med vores produkter til at designe og udføre analyse for at opretholde, styrke og forbedre nuværende produkter og tjenester eller udvikle nye produkter eller tjenester. Vi bruger også vores interne systemer til at vurdere ydeevne.

Til at beskytte vores eller andres rettigheder, ejendom eller sikkerhed

Hvis det er tilladt, eller loven kræver det, kan vi bruge de personoplysninger, der tilvejebringes for os i henhold til vores aftale, eller personoplysningerne om, hvordan du bruger en digital Elite-brugeroplevelse, til at forhindre eller påvise svig, misbrug, ulovlige anvendelser og overtrædelser af vores vilkår og til at overholde retskendelser, offentlige anmodninger eller lovkrav.

Til generelle forsknings- og analyseformål

Vi kan bruge de personoplysninger, som du tilvejebringer for os til generelle forsknings- og analyseformål. Vi kan for eksempel bruge dine personoplysninger til at vurdere og måle din ydeevne eller bruge dine målinger til at forsyne dig med tilpassede beklædningsgenstande og fodtøj.

Vi bruger også dine personoplysninger med henblik på at forstå din købsadfærd eller dine præferencer. For eksempel kan vi bruge oplysninger om, hvordan du søger på NikeElite.com for at finde produkter, til bedre at forstå de bedste måder, hvorpå vi kan organisere og præsentere produkttilbud, samt skabe markedsføringsindhold.

Retsgrundlag

Vores primære retsgrundlag for at bruge dine personoplysninger er at opfylde vores aftale. Vi kan også blive nødt til at påberåbe os dit samtykke eller andre retsgrundlag, såsom vores legitime interesser som virksomhed, eller at vi skal overholde en juridisk forpligtelse.

DELING af dine personoplysninger

Nikes deling

Nike deler dine personoplysninger med:

 • Nike-enheder til formålene og i henhold til betingelserne beskrevet ovenfor.
 • Tredjemandstjenesteudbydere, der behandler personoplysninger på Nikes vegne med henblik på Nikes udøvelse af sine rettigheder og opfyldelse af sine forpligtelser i henhold til vores aftale, for eksempel for at behandle forsendelser og leveringer, administrere og servicere vores data, distribuere e-mails, udføre undersøgelser og analyser, administrere mærke- og produktkampagner samt administrere visse tjenester og funktioner. Ved brug af tredjemandstjenesteudbydere såsom advokatfirmaer, PR-firmaer, reklamebureauer, begivenhedsarrangører, udbydere af systemplatforme, produkttilpassere og produktleveringsvirksomheder indgår vi aftaler, der kræver, at de implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger. 
 • Andre tredjeparter i det omfang, det er nødvendigt for at: (i) overholde en offentlig anmodning, en retskendelse eller gældende lovgivning, (ii) forhindre ulovlige eller svigagtige anvendelser af vores websteder og apper eller overtrædelser af brugsvilkårene og politikkerne for vores websteder og apper, (iii) underrette en tredjemand om vores rettigheder eller håndhæve vores rettigheder i henhold til vores aftale mod en tredjemand, (iv) forsvare os mod tredjemandskrav og (v) hjælpe med forebyggelse eller undersøgelse af svig (f.eks. forfalskning).
 • til eventuel anden tredjemand, hvis du har givet dit samtykke.

SIKKERHED af dine personoplysninger

Vi tager sikkerheden af dine personoplysninger meget alvorligt og gør rimelige bestræbelser på at sikre et sikkerhedsniveau, der er passende for risikoen ved behandlingen af personoplysninger. Under hensyntagen til omkostningerne ved implementering og arten af databehandlingen implementerer vi tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang, tilintetgørelse, tab, ændring eller misbrug af personoplysninger, f.eks. ved at bruge krypterings-, pseudonymiserings- og godkendelsesværktøjer. Dine personoplysninger opbevares bag sikrede netværk og er kun tilgængelige på behovsbasis for et begrænset antal personer, der har særlige adgangsrettigheder til disse systemer med henblik på at udføre deres opgaver.

INTERNATIONAL OVERFØRSEL af dine personoplysninger

De personoplysninger, som vi indsamler (eller behandler) i forbindelse med Nikes brugerbegivenheder eller en digital Elite-brugeroplevelse, vil blive opbevaret i USA og andre lande. Nogle af de datamodtagere, som Nike deler dine personoplysninger med, kan befinde sig i andre lande end det land, hvor dine personoplysninger oprindeligt blev indsamlet. Lovene i de pågældende lande yder muligvis ikke det samme databeskyttelsesniveau sammenlignet med det land, hvor du oprindeligt tilvejebragte dine personoplysninger. Ikke desto mindre vil vi, når vi overfører dine personoplysninger til modtagere i andre lande, herunder USA, beskytte de pågældende personoplysninger som beskrevet i denne databeskyttelsespolitik og i overensstemmelse med gældende lov.

Vi træffer foranstaltninger for at overholde gældende lovkrav til overførslen af personoplysninger til modtagere i lande uden for EØS eller Schweiz, som ikke yder et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse. Vi anvender en række foranstaltninger for at sikre, at dine personoplysninger, der overføres til disse lande, modtager tilstrækkelig beskyttelse i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Dette omfatter indgåelse af EU's standardkontraktbestemmelser, der bekræfter, at modtageren har vedtaget bindende virksomhedsregler eller overholder EU-USA og Schweiz-USA Privacy Shield-rammeværket. Når personoplysninger overføres inden for Nike, benytter vi os af en koncernintern dataoverførselsaftale.

 DINE rettigheder

Afhængigt af din placering kan du have ret til at anmode om: (i) adgang til dine personoplysninger, (ii) en elektronisk kopi af dine personoplysninger (portabilitet), (iii) berigtigelse af dine personoplysninger, hvis de er ufuldstændige eller unøjagtige, eller (iv) sletning eller begrænsning af dine personoplysninger under visse omstændigheder, der er fastsat i gældende lovgivning. Disse rettigheder er ikke absolutte. Hvis vi har indhentet dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Hvis du ønsker at anmode om en kopi af dine personoplysninger eller udøve en af dine andre rettigheder, bedes du kontakte os ved hjælp af kontaktoplysningerne i afsnittet "Spørgsmål og feedback" nedenfor.

 • Opbevaring af dine oplysninger: Vi opbevarer dine personoplysninger så længe som nødvendigt for at opfylde de formål, der er angivet i denne databeskyttelsespolitik (medmindre gældende lov kræver en længere opbevaringsperiode). Generelt betyder det, at vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du har en konto på en digital Elite-brugeroplevelse eller har en aftale med os. Vi kan opbevare dine personoplysninger i længere perioder for at overholde vores juridiske forpligtelser (såsom skatte- og salgslov og til garantiformål).

COOKIER og pixel tags

Nike modtager og registrerer oplysninger, som kan omfatte personoplysninger, fra din browser, når du bruger en digital Elite-brugeroplevelse. Vi bruger en række metoder såsom cookier og pixel tags til at indsamle disse oplysninger, som kan omfatte din(e) (i) IP-adresse, (ii) unikke cookieidentifikator, cookieoplysninger og oplysninger om, hvorvidt din enhed har software til at få adgang til visse funktioner, (iii) unikke enhedsidentifikator og enhedstype, (iv) domæne, browsertype og sprog, (v) operativsystem og systemindstillinger, (vi) land og tidszone, (vii) tidligere besøgte websteder, (viii) oplysninger om din interaktion med en digital Elite-brugeroplevelsesåsom klikadfærd, køb og angivne præferencer samt (ix) adgangstider og henvisende webadresser.

Tredjeparter kan også indsamle personoplysninger via en digital Elite-brugeroplevelse,gennem cookier, tredjemands-plugins og widgets. Disse tredjemænd indsamler personoplysninger direkte fra din webbrowser, og behandlingen af disse personoplysninger er underlagt deres egne databeskyttelsespolitikker.

Vi bruger cookier og pixel-tags til at spore brugen af en digital Elite-brugeroplevelseog til at forstå præferencer (såsom valg af land og sprog). Dette gør det muligt for os at levere tjenester, der forbedrer onlineoplevelsen. Vi bruger også cookier og pixel-tags til at indsamle aggregerede data om webstedstrafik og webstedsinteraktion, for at identificere tendenser og indsamle statistikker, så vi kan forbedre digital Elite-brugeroplevelse. Der bruges generelt to kategorier af cookies i en digital Elite-brugeroplevelse:

 • Funktionelle cookier: Disse cookier er nødvendige for grundlæggende webstedsfunktionalitet og er derfor altid aktiveret. Disse omfatter cookier, som giver dig mulighed for at blive husket, når du udforsker en digital Elite-brugeroplevelseinden for en enkelt session eller, hvis du anmoder om det, fra session til session. De hjælper med at gøre indkøbskurven og betalingsprocessen mulig og hjælper med sikkerhedsproblemer og overholdelse af forordninger.
 • Præstationscookier: Disse cookier gør det muligt for os at forbedre den digitale Elite-brugeroplevelsesfunktionalitet ved at spore brug. I nogle tilfælde forbedrer disse cookier den hastighed, hvormed vi kan behandle din anmodning, eller giver os mulighed for at huske de webstedspræferencer, som du har valgt. Afvisning af disse cookier kan resultere i dårligt tilpassede anbefalinger og langsom ydeevne på webstedet.

For at få et omfattende og ajourført resumé af alle tredjemænd, der tilgår din webbrowser (via en digital Elite-brugeroplevelse eller på anden måde), anbefaler vi, at du installerer et webbrowser-plugin, der er bygget til dette formål. Du kan også vælge at få din computer til at advare dig, hver gang en cookie bliver sendt, eller du kan vælge at slå alle cookier fra. Du gør dette via dine browserindstillinger på hver browser og enhed, som du bruger. Hver browser er anderledes, så kig på din browsers hjælpemenu for at lære den korrekte måde, hvorpå du kan ændre dine cookier. Hvis du slår cookier fra, har du muligvis ikke adgang til mange funktioner, der gør en digital Elite-brugeroplevelse mere effektiv, og nogle af vores tjenester vil ikke fungere korrekt.

ÆNDRINGER til vores Elite-brugerdatabeskyttelsespolitik

Gældende lov og vores praksisser ændrer sig over tid. Hvis vi beslutter at opdatere denne databeskyttelsespolitik, vil vi offentliggøre ændringerne på NikeElite.com eller underrette dig direkte. Hvis vi væsentligt ændrer den måde, hvorpå vi behandler personoplysninger, vil vi give dig forudgående varsel, eller hvis loven kræver det, anmode om dit samtykke, inden sådanne ændringer implementeres. Vi opfordrer dig kraftigt til at læse denne databeskyttelsespolitik og holde dig orienteret om vores praksisser. Denne databeskyttelsespolitik blev sidst ændret i juni 2021.

SPØRGSMÅL og feedback

Vi tager glædeligt imod spørgsmål og kommentarer vedrørende denne databeskyttelsespolitik og databeskyttelsespraksisser.

Hvis du ønsker at give feedback, eller hvis du har spørgsmål eller kommentarer eller ønsker at udøve dine rettigheder med hensyn til dine personoplysninger, så foreslår vi i første omgang, at du kontakter din sportsmarkedsføringsleder.

Du kan også kontakte os på privacy@nike.com. Vores databeskyttelsesrådgivers kontaktoplysninger er: Nike Privacy Office, Nike European Operations Netherlands B.V., Colosseum 1, 1213NL Hilversum, Holland eller One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005, USA eller privacy@nike.com.

Hvis du kontakter os med en databeskyttelsesklage, vil den blive vurderet med henblik på rettidig og effektiv løsning af problemet. Du har også ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed i det land, hvor du bor.

Tags: 
Agreement Type: 
Locales: 

User login