You are here

hr-HR AUP Privacy Policy

Primary tabs

POLITIKA PRIHVATLJIVE UPORABE:
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I UREĐAJI

Nike, Inc., njegove podružnice i povezana društva (uključujući vašeg poslodavca, „Nike”) pružaju svojim zaposlenicima uređaje te alate i sustave za elektroničku komunikaciju na korištenje za podršku poslovnim aktivnostima.Ti sustavi uključuju hardver u vlasništvu tvrtke Nike ili softver koji je licencirao i odobrio Nike, uključujući poslužitelje tvrtke, račune e-pošte tvrtke, aplikacije, programe, pogone koje dijeli tvrtka ili dijeljenje datoteka, oglasne ploče, sustave za razmjenu izravnih poruka, blogove, internetske kanale, lokacije tvrtke za pohranu u oblaku i razne druge sustave („Nike Sustavi”).

Sljedeća Politika pruža kontinuiranu podršku zaposlenicima za program „Keep it Tight” i također pomaže osigurati da je sva elektronička komunikacija koja koristi Nike Sustave odgovarajuća, profesionalna i u skladu sa zakonom.

1. NIKE može pristupiti Nike Sustavima i nadzirati vaše komunikacije

1.1. Sukladno ovoj Politici i svim lokalnim dodacima Politici primjenjivim na vašoj lokaciji, Nike nadzire pristup zaposlenika Nike Sustavima pomoću automatiziranih alata koji mogu skenirati, filtrirati i bilježiti aktivnosti i komunikacije na Nike Sustavima (čak i kad su zaposlenici odsutni i nalaze se izvan kampusa), radi zaštite protiv neovlaštenog pristupa i korištenja Nike Sustava i svih informacija povezanih s tvrtkom koje se čuvaju u elektroničkom obliku.To uključuje e-poštu tvrtke i druge komunikacije, dokumente, podatke, baze podataka, slike, grafike, fotografije i druge materijale, koji mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, vlasničke, povjerljive ili osobne informacije tvrtke Nike, njenih klijenata, potrošača, dobavljača, partnera ili drugih trećih strana („Nike Materijal”).Ne bi trebalo očekivati privatnost u bilo čemu što zaposlenici komuniciraju, pohranjuju ili pristupaju kad pristupaju i koriste Nike Sustave ili Nike Materijal, koji se smatraju vlasništvom tvrtke Nike, samo u skladu s obvezujućim odredbama lokalnih zakona.Nike ima punu ovlast za upravljanje Nike Sustavima i Nike Materijalom, uključujući instalaciju softvera koji prati i bilježi aktivnost uređaja i podataka u Nike Sustavima.

1.2. Nike Sustavi se pružaju u svrhu podrške Nike poslovanju te kako biste dobili prave alate i resurse za obavljanje vašeg posla.Podložno bilo kojem dodatku lokalne Politike ili obavijesti o nadzoru, koji bi imali prevlast nad Politikom i kako je dopušteno primjenjivim zakonom, slučajno i povremeno korištenje Nike Sustava izvan poslovanja dopušteno je unutar tvrtke Nike.Ali svako korištenje Nike Sustava i sadržaj svih materijala dostavljenih u Nike Sustave, uključujući osobne materijale i informacije, Nike može vidjeti i zabilježiti u zakonite poslovne svrhe, uključujući sljedeće: osiguravanje sigurnosti Nike Sustava i svih podataka sadržanih ili prenesenih ondje, posebice Nike Materijala; osiguravanje vlasničkih informacija; sprječavanje ili ublažavanje pronevjere Nike Materijala; i provjeru uzoraka korištenja i aktivnosti Nike Sustava kako bi predvidjeli, otkrili, spriječili i dokazali napade na, te infiltraciju Nike Sustava.U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, osobni podaci zaposlenika, ako ih ima, mogu se također obrađivati za istrage i sudske postupke ako nadzor otkrije nezakonita djela ili kršenja politika tvrtke Nike.Osobnim podacima pristupat će isključivo osobe koje je ovlastila tvrtka Nike, a svaka obrada vaših osobnih podataka obavljat će se na način kojim se namjerava ograničiti utjecaj na privatnost zaposlenika i zadržat će se tijekom vremena potrebnog za postizanje gore navedenih svrha.

1.3. Ako postoji opravdana sumnja na prijetnju, sigurnosnu povredu ili zloupotrebu u odnosu na Nike Sustave ili Nike Materijal, Nike može sudjelovati u dodatnom nadzoru, pregledavanju ili bilježenju bilo koje aktivnosti u Nike Sustavima.Informacije koje se odnose na i koje su proizvedene takvim aktivnostima pregledavanja i bilježenja mogu se otkrivati, bez obavijesti ili drugih ograničenja, drugim subjektima grupe Nike te pružateljima usluga treće strane i tijelima za provedbu zakona, koji se mogu nalaziti izvan države zaposlenja, u bilo koju svrhu navedenu u ovoj Politici ili u skladu s primjenjivim zakonom.Sukladno bilo kojoj politici ili obavijesti tvrtke Nike o lokalnom nadzoru i kako je dopušteno primjenjivim zakonom, Nike zadržava pravo pristupa Nike Sustavima u bilo kojem trenutku, korištenjem automatiziranih alata ili ručnim pregledom, radi nadzora podataka i poruka unutar Nike Sustava te radi čitanja, odbacivanja ili uklanjanja bilo koje sastavljene, poslane ili primljene poruke (uključujući privitke), u svrhe navedene u ovoj Politici ili u skladu s primjenjivim zakonom.Nike zadržava pravo na ograničavanje i/ili ukidanje pristupa Nike Sustavima u bilo kojem trenutku, kao posljedicu nepridržavanja ove Politike ili iz bilo kojeg drugog razloga u skladu sa svrhama navedenim u ovoj Politici; takvo pravo može se dalje opisati u drugim politikama tvrtke Nike ili ugovorima o radu, ako je primjenjivo.

1.4. Nike Sustavi nisu namijenjeni za osobnu uporabu zaposlenicima.Sukladno ovoj Politici i svim drugim lokalnim dodacima Politici primjenjivim na vašoj lokaciji, zaposlenici koji slučajno i povremeno koriste Nike Sustave u osobne svrhe trebaju arhivirati osobni materijal u posebnu mapu jasno označenu kao takvu (označavajući ili imenujući mapu kao „OSOBNO”).U skladu sa i kako podliježe lokalnom zakonu i postupku, Nike zadržava pravo pristupa materijalu pohranjenom na toj lokaciji Nike uređaja, unatoč tome što je označena kao Osobno, u mjeri u kojoj je to potrebno da se zaštite Nike Sustavi i Nike Materijal.U skladu sa i kako podliježe lokalnom zakonu i postupku, svi osobni materijali pohranjeni u Nike Sustave mogu biti korišteni protiv vas u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, uključujući opravdanje prekida ili u kontekstu parnice.

1.5. Radi zaštite Nike Sustava i Nike Materijala, Nike može daljinski izbrisati uređaje u vlasništvu tvrtke Nike u bilo kojem trenutku.Prilikom napuštanja tvrtke Nike, zaposlenici moraju vratiti svoj(e) uređaj(e) u vlasništvu tvrtke Nike i sav Nike Materijal tvrtki Nike.Pristup zaposlenika Nike Materijalima, uključujući e-poštu kompanije, bit će prekinut nakon što zaposlenik napusti tvrtku.Obveza je zaposlenika ukloniti ili preuzeti sve osobne materijale koji se mogu nalaziti na uređajima u vlasništvu tvrtke Nike i dok će Nike tražiti pružanje mogućnosti za uklanjanje osobnih materijala na uređajima u vlasništvu tvrtke Nike, zaposlenicima ne može biti zajamčena mogućnost dobivanja kopije svih osobnih materijala na tim uređajima.Pravo tvrtke Nike na pregled, bilježenje, pristup i nadzor Nike Sustava i Nike Materijala ostaje primjenjivo čak i kad napustite Nike i predate uređaj tvrtki Nike.Nevraćanje uređaja Nike tvrtki Nike može imati za posljedicu potencijalne zakonske mjere protiv bivšeg zaposlenika.

2. Čuvajte tajne tvrtke NIKE

2.1. Poslovanje tvrtke Nike može se voditi samo na Nike Sustavima.Zaposlenici ne smiju koristiti osobne komunikacijske kanale, kao što su osobni računi e-pošte za obavljanje posla za tvrtku Nike.Zaposlenici ne smiju prosljeđivati nikakve Nike Materijale na osobni račun e-pošte ili u neodobrene vanjske programe za dijeljenje datoteka bez zakonite poslovne potrebe i prethodnog odobrenja.

2.2. Svi su zaposlenici odgovorni za osiguranje da vlasničke ili povjerljive informacije tvrtke Nike te one informacije koje nisu javne ne uđu u javnu domenu (primjerice, putem elektroničkog prijenosa).Zaposlenici su odgovorni za osiguravanje svakog Nike materijala u njihovom posjedu.Svi su zaposlenici također odgovorni za suglasnost s odredbama svih povjerljivih i vlasničkih ugovora koje su potpisali ili sličnih odredbi u ugovorima o radu ili drugim politikama tvrtke Nike, uključujući povjerljive informacije tvrtke Nike i Politiku poslovne tajne.

2.3. Vlasničke i povjerljive informacije tvrtke Nike uključuju, ali nisu ograničene na, sve informacije, podatke, ideje, planove, strategije, koncepte ili prijedloge koji se odnose na sljedeće:

 • izume, patente, prototipove i neobjavljene proizvode;
 • marketing, prodaju, promotivne planove i ideje te informacije za kupce;
 • podatke o proizvodnji, budućim naredbama i prognoze;
 • korporativna pitanja uređena državnim propisima (uključujući propise Komisije za vrijednosnice i burze [Securities and Exchange Commission, SEC]), kao što su zarade, prodaja i prognoze;
 • komunikacije s odvjetnicima tvrtke ili dokumentaciju koja je označena kao povjerljiva;
 • osobne podatke potrošača, vrhunskih sportaša, ispitanika u istraživanju, zaposlenika tvrtke Nike i neovisnih ugovarača, kupaca i dobavljača/isporučitelja; ili
 • bilo što drugo što, u pogrešnim rukama, može biti prednost za konkurente tvrtke Nike ili može staviti tvrtku Nike u nepovoljan konkurentni položaj.

2.4. Ako imate pitanje o tome smatraju li se informacije vlasničkim ili povjerljivim, svakako razgovarajte sa svojim rukovoditeljem prije poduzimanja bilo kakvih daljnjih koraka.U nekim slučajevima, zaštita povjerljivih podataka je zakonski zahtjev, a ne samo politika tvrtke.Zakonski zahtjevi razlikuju se od zemlje do zemlje, a zaposlenici trebaju provjeriti s pravnim odjelom tvrtke Nike kako bi identificirali relevantne lokalne zakonske zahtjeve.

2.5. Koristite najsigurnije komercijalno dostupne metode komunikacije za prijenos vlasničkih i povjerljivih informacija tvrtke Nike, budite svjesni toga da su privatna mreža tvrtke Nike i alati koje osigurava Nike uvijek poželjniji od interneta.Koristite račune e-pošte koje pruža Nike, odobrene usluge sigurnog prijenosa datoteka ili odobrene usluge prijenosa poruka za obavljanje poslovanja tvrtke Nike; osobni računi e-pošte kao što su Gmail ili Yahoo te neodobreni prijenos datoteka ili usluge prijenosa poruka, ne smiju se koristiti.Nike Materijal, posebice vlasničke ili povjerljive informacije, ne smiju se dijeliti osim u normalnom tijeku poslovanja i u skladu s politikama tvrtke Nike.

3. Pobrinite se da su vaše komunikacije primjerene i profesionalne

3.1. Ne koristite riječi, fraze ili simbole ni u jednoj elektroničkoj komunikaciji – bilo u komunikaciji unutar tvrtke Nike ili vanjskoj poslovnoj komunikaciji – koje različita publika može smatrati neprikladnim, uvredljivim ili klevetničkim.Pažljivo pregledajte sadržaj bilo koje komunikacije prije objavljivanja ili distribucije i razmislite o planiranoj i neplaniranoj publici (budući da se sadržaj može dijeliti izvan izvorne publike).Razmislite o tome bi li sadržaj, ako se javno dijeli ili u slučaju poziva na sud, bio štetan ili neugodan za vas ili tvrtku Nike.Politike tvrtke Nike protiv uznemiravanja i diskriminacije te druge slične odredbe u priručnicima, pravilima rada, internim propisima tvrtke ili vašem ugovoru o radu odnose se na pisanu, kao i usmenu internu i eksternu poslovnu komunikaciju.Sukladno bilo kojoj lokalnoj politici nadzora ili obavijesti tvrtke Nike i kako dopušta primjenjivi zakon, Nike može pregledati komunikaciju kako bi odredio je li prekršena politika tvrtke Nike i poduzet će odgovarajuće korake za ispravljanje svakog neprimjerenog ponašanja.

4. Interni blogovi i druga interna komunikacija

4.1. Kod uspostavljanja internog bloga ili druge komunikacije, zapamtite da se primjenjuju sve politike tvrtke Nike, uključujući ovu Politiku i Politiku o načelima poštovanja.Ako vaš blog ili druga komunikacija sadrži poveznice na druge sadržaje izvan vaše kontrole (poput vanjske mrežne stranice), prvo provjerite sve poveznice povezane sa sadržajem kako biste osigurali njihovu prikladnost.

5. Politika o društvenim medijima

5.1. Korištenje platformi društvenih medija kao što su Facebook, Twitter, LinkedIn i druge definirano je u Politici tvrtke Nike za komunikaciju na vanjskim mrežnim mjestima i platformama društvenih medija.

6. Poštujte autorska prava i druge materijale u vlasništvu trećih strana

6.1. Zabranjeno je učitavanje, dijeljenje i održavanje nelicencirane glazbe, filmova, softvera ili drugih sličnih stavki u vlasništvu trećih strana u Nike Sustavima.

7. Čuvanje informacija

7.1. Nike će čuvati poslovnu dokumentaciju i informacije (koje mogu uključivati e-poštu tvrtke) na određeno razdoblje čuvanja, ovisno o vrsti dokumentacije.Također mogu postojati zakoni i propisi koji zahtijevaju da Nike čuva određenu dokumentaciju tijekom nekog vremenskog razdoblja i politika je tvrtke Nike usklađenost s njima.Po isteku odgovarajućeg vremena čuvanja, informacije će biti izbrisane ili arhivirane u skladu s primjenjivim zakonom.Pogledajte Politiku čuvanja dokumentacije i Raspored za više informacija o odgovarajućim razdobljima čuvanja.

8. Neprikladna uporaba

8.1. Neprikladna uporaba Nike Sustava ili Nike Materijala, kako je navedeno u primjenjivim politikama tvrtke Nike ili u ugovorima o radu, ako je primjenjivo, može dovesti do ograničenja ili opoziva vaših privilegija elektroničkog pristupa kao i do korektivne mjere, do i uključujući prekid.Aktivnosti koje mogu predstavljati neprikladnu uporabu uključuju, ali nisu ograničene na sljedeće:

 • slanje Nike materijala nekome tko nema pravo znati ili posjedovati ga;
 • pristupanje Nike materijalu u svrhe koje nisu poslovne;
 • slanje ili preuzimanje seksualno eksplicitnih ili uvredljivih poruka, karikatura ili šala, etničkih uvreda, rasnih epiteta ili bilo koje druge izjave ili slike koje se mogu tumačiti kao uznemiravanje, kleveta ili javna kleveta uporabom Nike Sustava ili prilikom vođenja poslova tvrtke Nike;
 • vođenje poslova tvrtke Nike izvan Nike Sustava (primjerice, s elektroničkim komunikacijskim sustavima koje Nike nije osigurao niti odobrio);
 • pristupanje Nike Materijalu (1) putem uređaja koji nije osigurao Nike ili (2) izvan metoda sigurnog pristupa koje je osigurao Nike, uključujući, ali ne ograničavajući se na: sustave za upravljanje mobilnim uređajima, virtualnu infrastrukturu radne površine, VPN veze ili sigurne aplikacije koje je osigurao Nike;
 • vođenje osobnog poslovanja uporabom Nike Sustava ili uporabom Nike Sustava ili Nike Materijala u druge komercijalne svrhe koje nisu povezane sa svrhama tvrtke Nike,;
 • pretjerana ili nerazumna uporaba Nike Sustava, uključujući uporabu koja ometa vaš radni učinak ili koristi više od trivijalne količine resursa;
 • slanje nepoželjnih ili neželjenih osobnih stavova o društvenim, političkim, vjerskim ili drugim pitanjima koja se ne odnose na poslovanje uporabom Nike Sustava;
 • sudjelovanje u nezakonitim aktivnostima, uključujući slanje ili primanje zaštićenih materijala koji krše zakone o autorskim pravima ili korištenje ugovora o licenci uporabom Nike Sustava;
 • automatsko prosljeđivanje e-pošte individualnog korisnika tvrtke Nike na neku vanjsku adresu;
 • sudjelovanje u osobnim poslovima, aktivnostima koje donose profit ili osobnim aktivnostima kojima se stvaraju dodatni troškovi za tvrtku Nike ili koji ometaju radni učinak zaposlenika;
 • stvaranje i instaliranje bilo kojeg virusa, crva, Trojanskog konja ili bilo koje druge vrste elektroničke datoteke koja može imati štetni utjecaj na drugog korisnika ili sustav ili prikupiti osobne ili poslovne informacije bez odobrenja;
 • slanje lančanih pisama, privitaka koji nisu vezani za poslovanje, oglašavanja, čestitki i poruka (uključujući upozorenja za računalni virus) uporabom Nike Sustava;
 • dijeljenje vaše/ih lozinke/i za Nike Sustave s bilo kim, i eksterno i interno u tvrtki Nike;
 • dopuštanje nekome pristup Nike Sustavima ili Nike Materijalu dok koristite prava i dozvole vašeg/ih Nike računa;
 • svjesno prihvaćanje, prijenos ili distribucija nepoželjne masovne e-pošte, ili ubiranje ili prikupljanje adresa e-pošte od Nike Sustava u svrhu slanja nepoželjne e-pošte; ili
 • bilo koje drugo kršenje politike tvrtke Nike ili primjenjivog zakona.

9. ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

9.1. Svi osobni podaci koje Nike prikuplja i i obrađuje u skladu s ovom Politikom obrađivat će se i čuvati u svrhe i od strane primatelja opisanih u ovoj Politici te u skladu s Politikom o privatnosti zaposlenika tvrtke Nike, u mjeri u kojoj je takva politika na snazi na vašoj lokaciji.

9.2. Nike zadržava pravo izmjene ili poništenja ove Politike u bilo kojem trenutku, u skladu s primjenjivim zakonom.Također, ova je Politika podložna bilo kojoj lokalnoj politici, i može je zamijeniti bilo koja lokalna politika koju tvrtka Nike može usvojiti.Primjerice, trgovci u maloprodaji trebaju provjeriti Politiku poslovnih aktivnosti u maloprodaji koja može imati drugačije ili dodatne zahtjeve.

9.3. Važno je da zaposlenici razumiju da ova Politika ne bi smjela ometati nikakva prava koja su zaštićena lokalnim ili državnim zakonom, uključujući, gdje je primjenjivo, prava zaposlenika na pristup osobnim podacima i razgovor o njihovim uvjetima rada.

9.4. Zaposlenici koji imaju pitanja ili druge upite o nečemu što je pokriveno ovom Politikom mogu kontaktirati odjel Ljudskih resursa tvrtke Nike putem usluge HR Direct.

 

EMEA DODATAK

GLOBALNOJ POLITICI PRIHVATLJIVE UPORABE TVRTKE NIKE:

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I UREĐAJI

Nike, Inc., njegove podružnice i povezana društva (uključujući vašeg poslodavca, „Nike”) pružaju svojim zaposlenicima uređaje te alate i sustave za elektroničku komunikaciju na uporabu za podršku poslovnim aktivnostima.Ti sustavi uključuju hardver u vlasništvu tvrtke Nike ili softver koji je licencirao i odobrio Nike, uključujući poslužitelje tvrtke, račune e-pošte tvrtke, aplikacije, programe, pogone koje dijeli tvrtka ili dijeljenje datoteka, oglasne ploče, sustave za razmjenu izravnih poruka, blogove, internetske kanale, lokacije tvrtke za pohranu u oblaku i razne druge sustave („Nike Sustavi”).

Ovaj EMEA Dodatak za nadzor zaposlenika („EMEA Dodatak”) je dodatak Globalnoj politici prihvatljive uporabe tvrtke Nike:Elektronička komunikacija i uređaji („Globalna politika prihvatljive uporabe”) [Insert Link], koja pruža kontinuiranu podršku zaposlenicima za program „Keep it Tight” i također pomaže osigurati da je sva elektronička komunikacija koja koristi Nike Sustave odgovarajuća, profesionalna i u skladu sa zakonom.Ovaj EMEA Dodatak primjenjuje se na korištenje Nike Sustava od strane zaposlenika tvrtke Nike u regiji EMEA i navodi informacije o zaštiti koju implementira Nike kad provodi aktivnosti nadzora mreže i sustava u regiji EMEA.To je potrebno za rješavanje razlika koje proizlaze iz nacionalnih zakona i treba ih čitati zajedno s Globalnom politikom prihvatljive uporabe.Sva odstupanja od EMEA u odnosu na sadržaj Globalne politike prihvatljive uporabe navedena su u ovom dokumentu prema broju paragrafa.U slučaju konflikta s Globalnom politikom prihvatljive uporabe, odredbe EMEA Dodatka imaju prednost.

1. NIKE MOŽE PRISTUPITI NIKE SUSTAVIMA I NADZIRATI VAŠE KOMUNIKACIJE

Paragraf 1.a. Globalne politike prihvatljive uporabe zamjenjuje se kako slijedi:

Sukladno Globalnoj politici prihvatljive uporabe, ovom EMEA Dodatku i svim lokalnim dodacima Politici primjenjivim na vašoj lokaciji, Nike nadzire pristup zaposlenika Nike Sustavima pomoću automatiziranih alata koji mogu skenirati, filtrirati i bilježiti aktivnosti i komunikacije na Nike Sustavima (čak i kad su zaposlenici odsutni i nalaze se izvan kampusa), radi zaštite od neovlaštenog pristupa i korištenja Nike Sustava i svih informacija povezanih s tvrtkom koje se čuvaju u elektroničkom obliku.To uključuje e-poštu tvrtke i druge komunikacije, dokumente, podatke, baze podataka, slike, grafike, fotografije i druge materijale, koji mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, vlasničke, povjerljive ili osobne informacije tvrtke Nike, njenih klijenata, potrošača, dobavljača, partnera ili drugih trećih strana („Nike Materijal”).Zaposlenici tvrtke Nike trebaju imati ograničena očekivanja o privatnosti u vezi sa svim što zaposlenici komuniciraju, čuvaju ili pristupaju kad pristupaju i koriste Nike Sustave ili Nike Materijal koji se smatraju vlasništvom tvrtke Nike.Nike ima punu nadležnost za upravljanje Nike Sustavima i Nike Materijalom, uključujući instalaciju softvera koji prati i bilježi aktivnost uređaja i podataka u Nike Sustavima, u mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom.Takvi automatizirani alati mogu uključivati:

 • Alate koji ograničavaju pristup određenim mrežnim mjestima, prema nahođenju tvrtke;
 • Alate za sprječavanje gubitka podataka i bilo koji drugi softver koji se koristi za zaštitu tvrtke Nike protiv gubitka Nike Materijala, primjerice pretragom dokumenata u vlasništvu tvrtke koji su možda napustili mrežu tvrtke;
 • Softver za izradu sigurnosnih kopija i oporavak, koji se koristi za pohranjivanje informacija na Nike Sustave kako bi se omogućio jednostavan oporavak takvih informacija ako je potrebno;
 • Alate koji nadziru datoteke i poruke iz sigurnosnih razloga te čitaju, odbijaju ili uklanjaju bilo koju poruku (uključujući privitke) sastavljenu, poslanu ili primljenu od strane zaposlenika koja predstavlja sigurnosni rizik;
 • Alate koji se koriste za otkrivanje potencijalnih zlonamjernih aktivnosti na mreži tvrtke, uključujući neovlašteni pristup ili curenje podataka;
 • Softver za otkrivanje prijetnji unutar sustava i drugi softver koji se koristi za osiguranje sigurnosti mreže i sprječavanje neovlaštenog curenja Nike Materijala; i
 • Alate za upravljanje mobilnošću poduzeća i druge alate za brisanje podataka koji omogućavaju tvrtki Nike daljinsko upravljanje e-poštom tvrtke i drugim Nike Sustavima kad je potrebno.

Poduzet ćemo korake za osiguranje da su automatizirani alati koji se koriste u tvrtki Nike neophodni u svrhe opisane u Globalnoj politici prihvatljive uporabe i ovom EMEA Dodatku i konfigurirani tako da sprječavaju stalno bilježenje aktivnosti zaposlenika u mreži tvrtke.Ako naši alati generiraju upozorenje, možemo izdati upozorenje koje vas podsjeća, primjerice, da je Nike vlasnik sveg sadržaja koji kreirate tijekom vaših poslovnih obveza te vas usmjerava na relevantne politike i obuke tvrtke.

Paragraf 1.b. Globalne politike prihvatljive uporabe zamjenjuje se kako slijedi:

Nike Sustavi pružaju se za podršku Nike poslovanju i kako biste dobili odgovarajuće alate i izvore za obavljanje vašeg posla.Svako korištenje Nike Sustava i sadržaj svih materijala dostavljenih u Nike Sustave, uključujući osobne materijale i informacije, Nike može vidjeti i zabilježiti u zakonite poslovne svrhe, uključujući sljedeće: osiguravanje sigurnosti Nike Sustava i svih podataka sadržanih ili prenesenih ondje, posebice Nike Materijala; osiguravanje vlasničkih informacija; sprječavanje ili ublažavanje pronevjere Nike Materijala; i provjeru uzoraka korištenja i aktivnosti Nike Sustava kako bi predvidjeli, otkrili, spriječili i dokazali napade na, te infiltraciju u Nike Sustave.U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, osobni podaci zaposlenika, ako ih ima, mogu se također obrađivati za istrage i sudske postupke ako nadzor otkrije nezakonita djela ili kršenja politika tvrtke Nike.Osobnim podacima pristupat će isključivo osobe koje je ovlastila tvrtka Nike, a svaka obrada vaših osobnih podataka obavljat će se na način kojim se namjerava ograničiti utjecaj na privatnost zaposlenika i zadržat će se tijekom vremena potrebnog za postizanje gore navedenih svrha.

Paragraf 1.c. Globalne politike prihvatljive uporabe zamjenjuje se kako slijedi:

Ako postoji opravdana sumnja na prijetnju, sigurnosnu povredu ili zloupotrebu u odnosu na Nike Sustave ili Nike Materijal, Nike može, sukladno primjenjivom zakonu, sudjelovati u dodatnom nadzoru, pregledavanju ili bilježenju bilo koje aktivnosti u Nike Sustavima.Informacije koje se odnose na i koje su proizvedene takvim aktivnostima pregledavanja i bilježenja, mogu se otkrivati, sukladno primjenjivom zakonu, drugim subjektima grupe Nike te pružateljima usluga treće strane i tijelima za provedbu zakona, koji se mogu nalaziti izvan države zaposlenja, u bilo koju svrhu navedenu u ovoj Globalnoj politici prihvatljive uporabe i ovom EMEA Dodatku ili u skladu s primjenjivim zakonom.Sukladno bilo kojoj politici ili obavijesti tvrtke Nike o lokalnom nadzoru i kako je dopušteno primjenjivim zakonom, Nike zadržava pravo pristupa Nike Sustavima u bilo kojem trenutku, korištenjem automatiziranih alata ili ručnim pregledom, radi nadzora podataka i poruka unutar Nike Sustava te radi čitanja, odbacivanja ili uklanjanja bilo koje sastavljene, poslane ili primljene poruke (uključujući privitke), u svrhe navedene u ovom EMEA Dodatku ili u skladu s primjenjivim zakonom.Nike zadržava pravo na ograničavanje i/ili ukidanje pristupa Nike Sustavima u bilo kojem trenutku, kao posljedicu nepridržavanja ove Globalne politike prihvatljive uporabe ili ovog EMEA Dodatka, ili iz bilo kojeg drugog razloga u skladu sa svrhama navedenim u ovim politikama; takvo pravo može se dalje opisati u drugim politikama tvrtke Nike ili ugovorima o radu, ako je primjenjivo.Takav će se nadzor prvo provoditi na razini tvrtke i tamo gdje je tehnički izvedivo na razini agregiranih podataka.Mi identificiramo samo određenog zaposlenika gdje naši automatizirani alati otkriju neuobičajenu aktivnost ili nepravilnosti unutar Nike Sustava i generiraju upozorenje, oznaku ili drugu naznaku da je potrebna daljnja inspekcija problema.Upozorenja pregledava ovlašteno osoblje unutar razumnog vremena.Sukladno primjenjivom zakonu, možemo vas obavijestiti ako se mora provesti inspekcija ili daljnja istraga na uređajima koje koristite za obavljanje vaših radnih dužnosti u tvrtki Nike.Gdje je potrebno, također ćemo obavijestiti vašeg nadređenog.Nike neprekidno poduzima korake kako bi osigurao da se inspekcije provode na proporcionalni način.Inspekcije provodi ovlašteno osoblje, na temelju poslovne potrebe i povjerljivosti, koje provodi pretraživanje na temelju uzoraka i ključnih riječi povezanih s opsegom inspekcije te pregledava samo relevantne dnevnike.Ako inspekcija otkrije stvarno, ili sumnja na nezakonito djelovanje ili kršenje politika tvrtke Nike, svi osobni podaci i materijali pohranjeni u Nike Sustave mogu se koristiti protiv vas, u najvećoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, uključujući provođenje istraga, raskid ugovora o radu ili pokretanje sudskih postupaka.

Paragraf 1.d. Globalne politike prihvatljive uporabe zamjenjuje se kako slijedi:

Nike Sustavi nisu namijenjeni osobnom korištenju zaposlenika.Sukladno ovom EMEA Dodatku, Globalnoj politici prihvatljive uporabe i svim drugim lokalnim dodacima Politici primjenjivim na vašoj lokaciji, zaposlenici koji slučajno i povremeno koriste Nike Sustave u osobne svrhe trebaju odmah, ili bez nepotrebnog odgađanja, arhivirati osobni materijal u posebnu mapu jasno označenu kao takvu (označavajući ili imenujući mapu kao „OSOBNO”).Ako se nalazite u Njemačkoj, slučajno i povremeno korištenje koje nije vezano za poslovanje može odobriti vaš lokalni poslodavac ako date svoj pristanak na obradu telekomunikacijskih podataka kako je navedeno u tekstu pristanka na njemačkom jeziku.Nike ulaže razumne napore da ne prati sadržaj komunikacija i datoteka koje su označene kao „osobno.”U izuzetnim okolnostima, Nike može nadzirati takve komunikacije ili datoteke, ali samo ako je dopušteno i u skladu s primjenjivim zakonom, uključujući i tamo gdje postoji razlog za vjerovanje da takve komunikacije ili datoteke sadrže dokaze o mogućem kršenju politika, standarda i postupaka tvrtke Nike od strane zaposlenika.Pri tome će osobnim materijalima pristupati isključivo ovlaštene osobe tvrtke Nike, a svaka obrada osobnih podataka zaposlenika izvršavat će se na način kojim će se ograničiti utjecaj na privatnost zaposlenika.Ako je potrebno, Nike će imenovati ovlaštenog inspektora koji će raditi s vama i provjeriti jesu li bilo kakve komunikacije ili materijali pogrešno označeni kao „osobno” i odabrati relevantne datoteke za inspekciju na temelju konkretnih uputa.U skladu sa i kako podliježe lokalnom zakonu i postupku, svi osobni materijali pohranjeni u Nike Sustave mogu biti korišteni protiv vas u najvećoj mogućoj mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, uključujući opravdanje disciplinske mjere, prekid ili u kontekstu parnice.

Paragraf 1.e.:Pogledajte Globalnu politiku prihvatljive uporabe.

 

2. Čuvajte tajne tvrtke NIKE

Paragraf 2.a.:Pogledajte Globalnu politiku prihvatljive uporabe.

Paragraf 2.b.:Pogledajte Globalnu politiku prihvatljive uporabe.

Paragraf 2.c.:Pogledajte Globalnu politiku prihvatljive uporabe.

Paragraf 2.d.:Pogledajte Globalnu politiku prihvatljive uporabe.

Paragraf 2.e.:Pogledajte Globalnu politiku prihvatljive uporabe.

 

3. Pobrinite se da su vaše komunikacije primjerene i profesionalne

Paragraf 3.a.:Pogledajte Globalnu politiku prihvatljive uporabe.

 

 4. Interni blogovi i druga interna komunikacija

Paragraf 4.a.:Pogledajte Globalnu politiku prihvatljive uporabe.

 

 5. Politika o društvenim medijima

Paragraf 5.a.:Pogledajte Globalnu politiku prihvatljive uporabe.

 

 6. Poštujte autorska prava i druge materijale u vlasništvu trećih strana

Paragraf 6.a.:Pogledajte Globalnu politiku prihvatljive uporabe.

 

 7. Čuvanje INFORMACIJA

Paragraf 7.a.:Pogledajte Globalnu politiku prihvatljive uporabe.

 

8. Neprikladna uporaba

Paragraf 8.a.:Pogledajte Globalnu politiku prihvatljive uporabe.

 

9. ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH podataka

Paragraf 9.a.:Pogledajte Globalnu politiku prihvatljive uporabe.

 

Paragraf 9.b.:Pogledajte Globalnu politiku prihvatljive uporabe.

 

Paragraf 9.c.:Pogledajte Globalnu politiku prihvatljive uporabe.

 

Paragraf 9.d. Globalne politike prihvatljive uporabe zamjenjuje se kako slijedi:

Poštujemo privatnost naših zaposlenika.Kad nadziremo Nike Sustave u svrhe opisane u Globalnoj politici prihvatljive uporabe i ovom EMEA Dodatku, možda ćemo trebati obraditi vaše osobne podatke pohranjene u ovim sustavima.Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo ostvarili naše zakonite interese osiguranja sigurnosti naše mreže, zaštite naše imovine, podataka i autorskih prava, prijenosa osobnih podataka unutar tvrtke Nike u svrhu internog poslovanja, obrane zakonskih zahtjeva i osiguranja usklađenosti s našim pravilima i primjenjivim zakonom.Kod obrade osobnih podataka radi ostvarenja naših zakonskih interesa, poduzimamo odgovarajuće mjere koje osiguravaju uravnoteženost naših i vaših interesa, prava i sloboda, koje ćemo vam rado objasniti na vaš zahtjev.Subjekt odgovoran za prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka u kontekstu nadzora aktivnosti zaposlenika tvrtke Nike je subjekt tvrtke Nike u regiji EMEA koji je vaš poslodavac.Za više informacija o tome kako Nike obrađuje osobne podatke svojih zaposlenika, pročitajte Politiku zaštite privatnosti zaposlenika tvrtke Nike [Insert Link].Gdje je potrebno prema primjenjivom zakonu, prikupit ćemo vaš pristanak za obradu osobnih podataka.

Paragraf 9.e. dodan je Globalnoj politici prihvatljive uporabe:

Prikupljamo minimalnu količinu osobnih podataka potrebnih za obavljanje naših aktivnosti nadzora koje su prvenstveno tehničke informacije pohranjene u našim sustavima, uključujući korisničko ime, datum/vrijeme, IP adresu, broj uređaja ili drugi identifikator, naziv/vrstu/veličinu datoteke, odredište, vremensku oznaku događaja i druge informacije koje zaposlenici mogu pohraniti na uređaje tvrtke, što je relevantno za inspekciju.Ne nadziremo određenog zaposlenika niti pristupamo sadržaju privatnih datoteka ili poruka e-pošte određenog zaposlenika, osim ako je to dopušteno i u skladu s primjenjivim zakonom, uključujući i tamo gdje imamo opravdanu sumnju na nezakonitu aktivnost ili kršenje internih politika tvrtke Nike.Ne pristupamo svjesno osjetljivim podacima naših zaposlenika, što znači rasnom ili etničkom podrijetlu, političkom mišljenju, vjerskim ili filozofskim uvjerenjima, članstvu u sindikatima, genetskim podacima, biometrijskim podacima, zdravstvenim podacima, spolnom životu ili spolnoj orijentaciji, osim ako je to dopušteno ili traženo primjenjivim zakonom.

Paragraf 9.f. dodan je Globalnoj politici prihvatljive uporabe:

Nike obrađuje osobne podatke kako je nužno za osiguranje učinkovitog funkcioniranja svojih informacijskih tehnologija i komunikacijskih sustava, za otkrivanje neovlaštene uporabe takvih sustava, uključujući kršenje načela, pravila i politika za korištenje interneta tvrtke Nike i neprimjerenog ponašanja, za provođenje potrebnih inspekcija ili istraga, ili gdje je to potrebno za uspostavljanje, izvršenje ili obranu zakonskih zahtjeva kako je gore opisano u ovom EMEA Dodatku ili Globalnoj politici prihvatljive uporabe.

Paragraf 9.g. dodan je Globalnoj politici prihvatljive uporabe:

Nike može otkriti vaše osobne podatke ako je potrebno u svrhe obrade kako je opisano u Globalnoj politici prihvatljive uporabe i ovom EMEA Dodatku (i) drugim subjektima i povezanim društvima tvrtke Nike, (ii) isporučiteljima ili dobavljačima koji obavljaju usluge sigurnosti, čuvanja podataka, istrage, forenzičkih ili zakonskih usluga u naše ime (uključujući IT forenzičke tvrtke, vanjske istražitelje i istražne tvrtke) i odvjetničkim tvrtkama, (iii) organizaciji stjecatelju ako je Nike uključen u prodaju ili transfer dijela ili cjelokupnog svojeg poslovanja ili promjene u kontroli; ili (iv) gdje smo to inače dužni učiniti, primjerice sudskim nalogom ili zakonom, nadležnim tijelima ili tijelima za provedbu zakona.Ugovorno zahtijevamo od trećih strana koje pružaju usluge u naše ime da obrađuju osobne podatke samo na temelju naših uputa i da provode mjere sigurnosti podataka.U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, osobni podaci mogu se dijeliti s trećim stranama, kao što su savjetnici, sudovi i javna tijela, ako je to potrebno za istrage i sudske postupke.

Paragraf 9.h. dodan je Globalnoj politici prihvatljive uporabe:

Štitimo vaše osobne podatke primjenom tehničkih i organizacijskih mjera za sprječavanje neovlaštenog pristupa, uništavanja, gubitka, izmjene, zloupotrebe ili bilo kojeg drugog nezakonitog oblika obrade osobnih podataka.Ulažemo razumne napore kako bismo osigurali odgovarajuću razinu sigurnosti u odnosu na rizik povezan s obradom osobnih podataka.Gdje je moguće, ne nadziremo osobne podatke koji mogu identificirati, već primarno obavljamo istraživanje na temelju ključnih riječi i uzoraka.Osobnim podacima mogu pristupiti isključivo osobe koje je ovlastila tvrtka Nike na temelju načela nužnog poznavanja.Osobne informacije čuvat će se tijekom vremena koje je neophodno za postizanje svrhe navedene u ovom EMEA Dodatku.U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, vaši osobni podaci mogu se čuvati u razumnom razdoblju nakon prestanka vašeg radnog odnosa.

Paragraf 9.i. dodan je Globalnoj politici prihvatljive uporabe:

U kontekstu aktivnosti obrade opisanih u Globalnoj politici prihvatljive uporabe i ovom EMEA Dodatku, vaši osobni podaci prenose se i čuvaju izvan države vašeg zaposlenja, tvrtki Nike, Inc., u Sjedinjenim Američkim Državama, što Europska komisija nije prepoznala kao pružanje odgovarajuće razine zaštite podataka.Kad prenosimo osobne podatke izvan Europske unije, Švicarske ili drugih zemalja s ograničenjima prijenosa podataka, u državu koja nema odgovarajuću razinu zaštite, mi implementiramo odgovarajuće sigurnosne mjere radi zaštite osobnih podataka, uključujući sklapanje odgovarajućih ugovora o prijenosu podataka s primateljima podataka, kao što su Standardne ugovorne klauzule za EU Europske komisije, osiguravajući da je primatelj podataka certificiran prema EU-U.S. ili Swiss-U.S. Okvirima zaštite privatnosti ili je implementirao obvezujuća korporativna pravila, kako je primjenjivo.Ugovor o prijenosu podataka unutar skupina tvrtke Nike dostupan je na zahtjev putem kontakta kako je opisano u nastavku.

Paragraf 9.j. dodan je Globalnoj politici prihvatljive uporabe:

Imate pravo zahtijevati pristup i ispravljanje ili brisanje vaših osobnih podataka korisnika obrađenih u kontekstu programa aktivnosti nadzora tvrtke Nike ili zahtijevati ograničenje obrade takvih osobnih podataka, kako dopušta primjenjivi zakon.Također imate pravo uložiti prigovor na tu obradu na temelju vaše konkretne situacije.Ako niste zadovoljni našim odgovorima, imate pravo konzultirati nadzorno tijelo u vašoj državi.Možete nas kontaktirati kako je opisano u paragrafu u nastavku radi ostvarivanja vaših prava.

Paragraf 9.k. dodan je Globalnoj politici prihvatljive uporabe:

Za sva pitanja koja se odnose na ovaj EMEA Dodatak ili Globalnu politiku prihvatljive uporabe te način na koji štitimo vaše osobne podatke u kontekstu aktivnosti nadzora naših zaposlenika, obratite se svojem odjelu Ljudskih resursa ili službeniku za zaštitu podataka tvrtke Nike na privacy.office@nike.com.

Agreement Type: 
Locales: 

User login