You are here

hr-HR BYOD Privacy Policy

Primary tabs

POLITIKA TVRTKE NIKE PONESI SVOJ UREĐAJ (EMEA)

Datum stupanja na snagu: 28/04/20 

Vaše sudjelovanje u programu tvrtke Nike, Ponesi svoj uređaj (Bring Your Own Device, „BYOD“), je dobrovoljno. Povezivanjem osobnog uređaja na Nike Sustave, potvrđujete da ste pročitali i razumjeli ovu Politiku, pristajete da ćete u svakom trenutku u potpunosti ispunjavati svoje obveze prema ovoj Politici i potvrđujete da će nepoštovanje vaših obveza u najmanju mjeru rezultirati uskraćivanjem pristupa Nike Sustavima s vašim osobnim uređajem te sukladno primjenjivom zakonu, također može dovesti do disciplinskih mjera, uključujući prekid.

1. PREGLED I DEFINICIJE                 

Nike, Inc., njegove podružnice i povezana društva („Nike“ – pogledati cjelovit popis subjekata i njihove adrese {{agreement:localentities:ovdje}}) usvojili su program Ponesi svoj uređaj („Program BYOD“) kako bi omogućili zaposlenicima i kontingentnim radnicima („korisnicima“) korištenje vlastitih uređaja poput mobilnih telefona, tableta i osobnih računala u profesionalne svrhe za Nike.

Korisnicima koji sudjeluju u programu BYOD dopušteno je povezivati vlastite osobne uređaje u Nike Sustave radi obavljanja poslova tvrtke Nike samo kako je opisano u ovoj Politici i u skladu s drugim politikama tvrtke Nike.  Zaposlenici po satu koji se uključe u program BYOD moraju bilježiti sve sate koje su radili u skladu s politikama o vremenu i prisutnosti tvrtke Nike.  Također, sudjelovanje u i dostupnost programa BYOD može biti predmet lokalnih zakonskih zahtjeva ili ograničenja u određenim nadležnostima.  Provjerite ovdje za dodatne informacije. 

Sudjelovanje u programu BYOD je dobrovoljno i nudi se kao pogodnost korisnicima koji ispunjavaju uvjete za Nike Sustave.  Korisnici koji preferiraju uređaj koji je u vlasništvu i izdan od strane tvrtke Nike i koji ispunjavaju uvjete za takav uređaj na temelju njihove uloge i odgovornosti trebaju to učiniti. 

Kako se koristi u ovoj politici:

Nike Sustavi“ sastoje se od hardvera u vlasništvu tvrtke Nike ili softvera koji je licencirao i odobrio Nike, uključujući poslužitelje tvrtke, račune e-pošte tvrtke, aplikacije i programe (kao što su programi dostupni putem Nike Alata), pogone koje dijeli tvrtka ili dijeljenje datoteka, oglasne ploče, sustave za razmjenu izravnih poruka, blogove, internetske kanale, lokacije tvrtke za pohranu u oblaku i razne druge sustave u vlasništvu ili koje pruža Nike.  

Nike Materijal“ je bilo koja informacija koja se odnosi na tvrtku Nike čuvana u elektroničkom obliku, uključujući e-poštu tvrtke i druge komunikacije, dokumente, podatke, baze podataka, slike, grafike, fotografije i druge materijale, koji mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, osobne podatke, vlasničke ili povjerljive informacije tvrtke Nike, njene klijente, potrošače, dobavljače, partnere ili druge treće strane. 

Metoda sigurnog pristupa“ je metoda koju je omogućio i odobrio Nike, koja omogućuje sigurni pristup Nike Sustavima i Materijalu koje će korisnik koji sudjeluje morati koristiti (ili ovisno o određenoj metodi pristupa, može zahtijevati preuzimanje i lokalnu instalaciju softvera) na svojem uređaju kako bi sudjelovao u programu BYOD.

Sudjelujući uređaj“ je uređaj u vlasništvu korisnika na kojem korisnik pristupa Nike Sustavima i Nike Materijalu Metodom sigurnog pristupa i na taj način sudjeluje u programu BYOD.

2. REGISTRACIJA ZA PROGRAM BYOD

Zahtjev korisnika za sudjelovanje u programu BYOD odobrit će se tek kad je Nike uvjeren da sudjelovanje korisnika ispunjava sve važeće zahtjeve i stoga neće predstavljati nepotrebni rizik ili opterećenje za Nike.

a. Prikladni uređaji

U programu BYOD dopušteno je korištenje samo uređaja i operativnih sustava koje je odobrio Nike.  Uređaji mogu biti isključeni iz ovog programa BYOD na temelju kompatibilnosti tehnologije ili propusta u ispunjavanju sigurnosnih zahtjeva navedenih u nastavku. Samo uređaji koji su u osobnom vlasništvu korisnika koji sudjeluju dopušteni su za program BYOD. Pogledajte popis odobrenih uređaja ovdje.

b. Povezivanje Sudjelujućeg uređaja

Za sudjelovanje u programu BYOD i prije pristupa Nike Sustavima ili Nike Materijalu na osobnom uređaju, korisnik mora koristiti Metodu sigurnog pristupa koju je omogućio i odobrio Nike, u skladu s vrstom Sudjelujućeg uređaja koji će se koristiti za taj pristup.  Za mobilne telefone, to uključuje preuzimanje i lokalnu instalaciju Softvera za upravljanje mobilnim uređajem koji je odobrio Nike, koji je dostupan ovdje.

c. Informacije prikupljene od Sudjelujućeg uređaja

Sudjelovanjem u programu BYOD, Nike može imati potrebu prikupljati informacije o uređaju, identifikaciji korisnika i druge informacije za dokumentaciju tvrtke Nike kako bi se omogućio rad Metode sigurnog pristupa. Ove se informacije mogu koristiti za identifikaciju i, gdje su aktivirane usluge lokacije, lociranje Sudjelujućeg uređaja i provjeru pridržavanja korisnika ovoj Politici u svakom trenutku. 

Ovisno o Metodi sigurnog pristupa koja se koristi, informacije koje se mogu prikupljati od korisnika mogu uključivati:

 • Državu;
 • Lokaciju (podliježe ograničenjima, kako je navedeno u odjeljku 7.B u nastavku);
 • Korporativnu adresu e-pošte;
 • Informacije o statusu uređaja;
 • ID i naziv uređaja;
 • Proizvođača uređaja;
 • Vrstu uređaja;
 • Verziju operativnog sustava uređaja;
 • Korisničko ime i ID;
 • UDID;
 • IMSI;
 • IMEI;
 • IP adresu;
 • Broj imovine;
 • Broj telefona;
 • Wi-fi/MAC adresu;
 • Raspoloživi RAM i pohranu;
 • Veličinu zaslona;
 • Status napajanja;
 • Fizičku memoriju;
 • Popis aplikacija (na mobilnim Sudjelujućim uređajima);
 • Status SIM kartice;
 • Inventar programa BYOD; i/ili
 • Neovlašteno otključane i korištene informacije.

Detaljni podaci o prikupljenim informacijama za svaku omogućenu Metodu sigurnog pristupa dostupni su ovdje.

d. Softver programa BYOD

Korisnici koji sudjeluju bit će obvezni na svojem uređaju koristiti samo Metode sigurnog pristupa koje omogućava Nike za pristup Nike Sustavima i Nike Materijalu. Ovisno o određenoj metodi pristupa koja se koristi, ovo može zahtijevati preuzimanje i lokalnu instalaciju softvera radi omogućavanja Metode sigurnog pristupa. Korisnik se obvezuje da će slijediti sve sigurnosne kontrole koje zahtijeva Metoda sigurnog pristupa i po potrebi implementirati sva ažuriranja bilo kojeg softvera za omogućavanje.  Metoda sigurnog pristupa dopušta tvrtki Nike upravljanje pristupom Nike Sustavima i Nike Materijalu na Sudjelujućem uređaju, što može uključivati mogućnost ograničavanja pristupa Nike Sustavima i Nike Materijalu ili pomoću određenih tehnologija (kao što je klijent za upravljanje mobilnim uređajima koji se koristi za mobilne uređaje) omogućiti daljinsko brisanje svih Nike Materijala na Sudjelujućem uređaju. 

Upravljani prostor“ Sudjelujućeg uređaja je prostor na Sudjelujućem uređaju koji se sastoji od Metode sigurnog pristupa te Nike Sustava i Nike Materijala kojima se pristupa putem te metode. Korisniku je zabranjeno obavljati poslove tvrtke Nike izvan Upravljanog prostora Sudjelujućeg uređaja; to uključuje slanje Nike Materijala ili druge povjerljive poslovne komunikacije osobnom e-poštom ili čuvanje slika povjerljivih ili vlasničkih Nike Materijala na Sudjelujućem uređaju.

Korisniku je zabranjeno koristiti Upravljani prostor za osobnu uporabu.  Sve profesionalne uporabe korisnikovog osobnog uređaja, uključujući slanje i primanje osobnih komunikacija, događat će se izvan Upravljanog prostora. Metoda sigurnog pristupa održavat će logičku podjelu Nike Materijala u Upravljanom prostoru Sudjelujućeg uređaja od korisnikovog osobnog sadržaja ili informacija izvan Upravljanog prostora, radi održavanja povjerljivosti svih Nike Materijala. Korisnik neće mijenjati, onemogućavati ili zaobilaziti postavke ili metode Metode sigurnosnog pristupa, ili na drugi način tražiti pohranu ili pristup Nike Materijalima izvan Upravljanog prostora.

Metoda sigurnog pristupa nije namijenjena pružanju daljinskog pristupa tvrtki Nike sadržaju u područjima izvan Upravljanog prostora kojima nije pristupio, izradio sigurnosnu kopiju ili obnovio nijedan Nike Sustav. Korisnik ne smije pohraniti osobne izvore koji ne pripadaju tvrtki Nike u Upravljani prostor uređaja i ne smije napraviti sigurnosnu kopiju svojeg uređaja na Nike Mreži na način koji bi omogućio tvrtki Nike pristup osobnim izvorima koji ne pripadaju tvrtki Nike.  Korisnik se slaže da je isključivo odgovoran/na za održavanje sigurnosnih kopija osobnih podataka na Sudjelujućem uređaju.

3. SIGURNOSNI ZAHTJEVI ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU BYOD

a. Sigurnosni zahtjevi za Sudjelujući uređaj

Svi Sudjelujući uređaji moraju imati omogućene sigurnosne metode standardne za industriju koje odgovaraju uređaju, a te metode moraju biti važeće i ažurirane. Korisnik pristaje upravljati sigurnošću Sudjelujućeg uređaja održavanjem ažuriranja softverskih zakrpa i zaštite protiv zlonamjernih softvera, antivirusnih i antišpijunskih ažuriranja od svih relevantnih pružatelja telekomunikacijskih, hardverskih i softverskih usluga.  Za zadovoljavanje minimalnih sigurnosnih zahtjeva programa BYOD, Metoda sigurnog pristupa provjerit će, prema potrebi, ispunjava li Sudjelujući uređaj odgovarajuće sigurnosne zahtjeve, koji mogu uključivati:

 • šifriranje datoteke ili diska;
 • ažurirane sigurnosne zakrpe;
 • jaku lozinka ili ovjeru PIN-a za sve račune koji mogu pristupiti uređaju;
 • postavljanje maksimalnog broja nevažećih pokušaja prijave;
 • ažuriranu zaštitu protiv zlonamjernih softvera, antivirusne i antišpijunske softvere
 • bez neovlašteno otključanih ili drugih softvera, aplikacija ili alata koji izbjegavaju sigurnost (osim softvera za otključavanje uređaja koji pruža telekomunikacijski operater za uređaj).

Nike može povremeno implementirati dodatne postavke i sigurnosne zahtjeve, kao što su zahtjevi za složenost lozinke i pravila zaključavanja koja proizlaze iz pokušaja nevažećih prijava, putem Metode sigurnog pristupa. Gdje je dopušteno primjenjivim zakonom i gdje Nike ima razumnu osnovu za opravdanje takvog zahtjeva, Nike može zahtijevati od korisnika prikazivanje Sudjelujućeg uređaja radi potvrde da su odgovarajući sigurnosni zahtjevi instalirani na Sudjelujući uređaj.

b. Sigurnosne postavke Sudjelujućeg uređaja

U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, Nike može pristupati Upravljanom prostoru na Sudjelujućem uređaju u zakonite sigurnosne svrhe – uključujući daljinski pristup – radi upravljanja sigurnosnim postavkama tog uređaja kad korisnik pristupa Nike Sustavima, bez pružanja daljnje obavijesti korisniku takvog pristupa ili o bilo kakvim promjenama takvih sigurnosnih postavki.

4. NAKNADA TROŠKOVA

Određeni korisnici mogu ispunjavati uvjete za subvenciju, naknadu ili plaćanje određenih naknada za usluge za Sudjelujući uređaj (npr. naknade za operatera i prijenos podataka), prema vlastitom nahođenju tvrtke Nike ili na drugi način prema primjenjivom zakonu.  Obratite se svojem rukovoditelju za više informacija. 

5. POVJERLJIVE INFORMACIJE I INFORMACIJE U VLASNIŠTVU TVRTKE NIKE

Korisnik potvrđuje da Sudjelujući uređaj može omogućiti pristup informacijama u vlasništvu tvrtke Nike ili povjerljivim informacijama tvrtke Nike, njenim klijentima, dobavljačima, partnerima, potrošačima ili drugim trećim stranama. Korisnik mora zaštititi sve Nike Materijale od neovlaštenog pristupa ili korištenja te održavati strogu povjerljivost cjelokupnog Nike Materijala, a osobito takvih vlasničkih i povjerljivih informacija, bez obzira kako je pristupljeno.

Korisnik neće dopustiti nijednoj osobi, uključujući kolege, članove obitelji i prijatelje, pristup Nike Sustavima ili Materijalu korištenjem Sudjelujućeg uređaja.

Sukladno primjenjivom zakonu, korisnici nemaju vlasnička prava na Nike Materijal koji je dostupan putem njihovog Sudjelujućeg uređaja.

Bez ograničavanja drugih prava tvrtke Nike, Nike može pristupiti bilo kojem Nike Materijalu pohranjenom na Sudjelujućem uređaju u skladu s politikama tvrtke Nike i svim zakonskim ograničenjima ili zahtjevima. 

6. KORIŠTENJE UREĐAJA U NIKE SUSTAVIMA

a. Usklađenost s drugim politikama tvrtke Nike

Korištenje Sudjelujućeg uređaja u Nike Sustavima ili na drugi način u vezi s bilo kojim poslom ili aktivnošću povezanom s tvrtkom Nike također podliježe drugim politikama i smjernicama tvrtke Nike, uključujući bez ograničenja:

Korisnik pristaje postupati u skladu s tim politikama i ugovorima u svakom trenutku kad pristupa Nike Mreži ili Nike Materijalima. 

b. Ovlaštena i neovlaštena uporaba

Korisnik je ovlašten samo za obavljanje poslova tvrtke Nike unutar prostora na Sudjelujućem uređaju kojima upravlja Metoda sigurnog pristupa.  Korisnik ne smije koristiti prostor na Sudjelujućem uređaju izvan Upravljanog prostora (pogledati iznad, Odjeljak 2.d) za obavljanje poslova tvrtke Nike ili za pristup, korištenje ili čuvanje Nike Materijala.

Korisnik ne smije sudjelovati u zabranjenim, nezakonitim, neprikladnim, uvredljivim ili na drugi način neprikladnim komunikacijama, ponašanju, aktivnostima ili ponašanju u Nike Sustavima pomoću Sudjelujućeg uređaja ili na drugi način u vezi s bilo kojim poslom ili aktivnošću povezanom s tvrtkom Nike.

Korisniku nije dopušteno sigurnosno kopiranje Nike Materijala izvan Upravljanog prostora (uključujući osobni prostor na oblaku). Korisnici neće sinkronizirati svoj Sudjelujući uređaj s nekim drugim uređajem u svojem domu na način koji bi omogućio prijenos Nike Materijala na taj drugi uređaj. 

Za više informacija koje se odnose na ovlaštenu i neovlaštenu uporabu Nike Sustava, pogledajte Globalnu politiku prihvatljive uporabe tvrtke Nike i njene regionalne dodatke, kako je primjenjivo.

7. PRIJAVLJIVANJE, NADZOR I DRUGE SVRHE

a. Prijavljivanje sigurnosnih incidenata

Sigurnosni incident“ označava svaki događaj koji potencijalno ili stvarno dopušta drugoj osobi pristup Nike Materijalu putem Sudjelujućeg uređaja. Ovo uključuje, ali nije ograničeno na:

 • Privremeno zametanje ili trajni gubitak uređaja;
 • Sumnju na ili stvarno zaobilaženje kontrola pristupa;
 • Sumnju na ili stvarnu zlouporabu uređaja te računa tvrtke Nike;
 • Sumnju na ili stvarnu zaraženost uređaja, ili
 • Sumnju na ili stvarnu uporabu uređaja od strane druge osobe

Korisnik mora odmah prijaviti svaki izgubljen, ukraden ili oštećen Sudjelujući uređaj ili svaki Sigurnosni incident Centru za kibernetičku obranu tvrtke Nike: NCDC@nike.com.

b. Zamijenjen, izgubljen, ukraden ili oštećen Sudjelujući uređaj

Prije zamjene Sudjelujućeg uređaja, korisnik treba ukloniti sav Nike Materijal s uređaja te deinstalirati i odjaviti se s Metode sigurnog pristupa (Globalna servisna služba tvrtke Nike na NikeNow ili vam lokalni Tech Bar može pomoći ako je to potrebno). Ako korisnik želi nastaviti sudjelovati u programu BYOD, morat će koristiti Metodu sigurnog pristupa koja odgovara njegovom novom uređaju, a korisnik ovlašćuje Nike za daljinsko brisanje cjelokupnog Nike Materijala sa starog uređaja kad tu radnju omogući Metoda sigurnog pristupa.

Nike neće pristupati lokaciji Sudjelujućeg uređaja, osim u ograničenim slučajevima kao što je pomoć oporavku uređaja. Ako je Sudjelujući uređaj izgubljen ili ukraden, a korisnik je odabrao omogućavanje usluge lokacije unutar Metode sigurnog pristupa, na zahtjev korisnika Nike može daljinski pratiti njegovu lokaciju radi pomoći u pokušaju oporavka uređaja.

c. Daljinsko brisanje informacija na Sudjelujućem uređaju

U mjeri u kojoj Metoda sigurnog pristupa uključuje ovu mogućnost, Nike može izvršiti daljinsko brisanje Nike Materijala u Upravljanom prostoru Sudjelujućeg uređaja koji je izgubljen, ukraden ili oštećen, ili kad postoji sumnja na ili prijetnja Sigurnosnog incidenta ili drugog sličnog incidenta

Nike neće namjerno daljinski brisati materijal koji nije Nike Materijal na Sudjelujućem uređaju, osim ako tako zahtijeva korisnik.  Međutim, korisnik je ovime obaviješten da budući da daljinsko brisanje zahtijeva brisanje dijela ili cjelokupne memorije ili pohrane na Sudjelujućem uređaju, osobni ili privatni sadržaj ili informacije pohranjene na Sudjelujućem uređaju mogu biti nenamjerno trajno oštećene, izbrisane ili uništene operacijom mogućnosti daljinskog brisanja Metode sigurnog pristupa.  Sukladno primjenjivom zakonu, Nike ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo oštećenje, brisanje ili uništavanje takvog sadržaja ili informacija.

d. Istrage

Korisnik pristaje surađivati s tvrtkom Nike na zahtjev tvrtke Nike ili njenih predstavnika ili bilo kojih zakonskih, državnih, regulatornih ili kvazi regulatornih tijela u slučaju interne ili eksterne istrage, pregleda, spora, zahtjeva za otkrivanjem ili drugog sličnog upita ili postupka („Istraga“), uključujući očuvanje i pružanje pristupa Nike Materijalu pohranjenom u upravljani prostor Sudjelujućeg uređaja radi forenzičkih ili drugih analiza.

Gdje je dopušteno primjenjivim zakonom i gdje Nike ima razumnu osnovu za opravdanje takvog zahtjeva, Nike može zahtijevati, a korisnik mora prikazati Sudjelujući uređaj radi potvrde da se nikakvi Nike Materijali ne čuvaju izvan Upravljanog prostora uređaja.  Ako Nike pronađe Nike Materijal izvan Upravljanog prostora uređaja, Nike će poduzeti odgovarajuće i potrebne mjere za uklanjanje, dohvaćanje, migraciju ili brisanje tih informacija s prostora koji nije Upravljani prostor. Nike će omogućiti korisniku brisanje osobnih ili privatnih informacija i korespondencije pohranjene u prostoru koji nije Upravljani prostor na Sudjelujućem uređaju prije poduzimanja takvih mjera. Nike će poduzeti razumne korake za sprečavanje pristupa, umnožavanje ili otkrivanje osobnih ili privatnih informacija korisnika pohranjenih u prostoru koji nije Upravljani prostor na Sudjelujućem uređaju (posebice privatnih aplikacija kao što su kontakti, galerija fotografija, web platforme e-pošte i poruka), ali ako se tim informacijama pristupi slučajno tijekom istrage, osoblje koje provodi istragu čuvat će ih povjerljivo, a informacije neće biti prenesene u Nike Sustave ili će u suprotnom odmah biti izbrisane.  Gdje se Sudjelujući uređaj mora zadržati zbog gore navedenih razloga, Nike će vratiti uređaj unutar razumnog vremenskog razdoblja. 

Informacije o tome kako se provode interne istrage nalaze se u EMEA Dodatku Globalnoj politici prihvatljive uporabe tvrtke Nike i u Globalna politika istrage tvrtke Nike.

e. Nadzor Sudjelujućeg uređaja

Kad korisnik odluči koristiti Sudjelujući uređaj za pristup Nike Sustavima i Nike Materijalu, korisnik razumije da se s Upravljanim prostorom na tom uređaju postupa kao i sa svakim drugim Nike Sustavom te da se nadzire u skladu sa i u zakonite svrhe opisane u Globalnoj politici prihvatljive uporabe tvrtke Nike.

Ako se nalazite u području EMEA,Nike ne nadzire aktivno aktivnost u Upravljanom prostoru Sudjelujućeg uređaja određenog zaposlenika. Ako i u mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom, Nike koristi automatizirane alate za otkrivanje neuobičajenih aktivnosti ili nepravilnosti unutar Upravljanog prostora koje utječu na Nike Sustave te generira upozorenje, oznaku ili druge naznake da je potrebna daljnja inspekcija problema.

Za više informacija o praksama nadzora tvrtke Nike koje se odnose na uporabu Nike Sustava, pogledajte EMEA Dodatak Globalnoj politici prihvatljive uporabe tvrtke Nike. 

Pristup tvrtke Nike uređaju i informacijama korisnika ograničen je na one osobe koje imaju potrebu pristupa takvim informacijama radi administracije i podrške programu BYOD ili koje su ovlaštene za provođenje politika tvrtke Nike u skladu s postojećim postupkom.   Gdje je dopušteno primjenjivim zakonom, uređaj i informacije korisnika mogu se koristiti kao osnova za disciplinske mjere protiv korisnika, do i uključujući prekid zbog neprikladne uporabe/otkrivanja vlasništva i povjerljivih informacija tvrtke Nike.

8. TEHNIČKA PODRŠKA

Prije otpreme Sudjelujućeg uređaja pružatelju usluga servisiranja, isporučitelju, tehničaru ili nekoj drugoj osobi radi podrške ili ažuriranja, korisnik se mora prvo odjaviti iz Metode sigurnog pristupa kako bi onemogućio pristup Nike Mrežama i Nike Materijalima prije servisiranja. Obratite se Globalnoj servisnoj službi tvrtke Nike za sva pitanja ili nedoumice.

Globalna servisna služba tvrtke Nike pružit će ograničenu podršku za Sudjelujući uređaj. Podrška može biti ograničena na instalaciju, postavke i podršku za Metodu sigurnog pristupa ili drugi softver ili aplikacije koje pruža Nike (poput Nike Alata) ili za poduzimanje mjera kao odgovora na prijavljenu krađu, gubitak, oštećenje, zamjenu, ili drugo potencijalno ili stvarno Kršenje sigurnosti. Globalna servisna služba tvrtke Nike neće pružiti opću podršku ni za jedan Sudjelujući uređaj ili pomoć za probleme koji uključuju aplikacije koje nisu vlasništvo tvrtke Nike.

9. ODJAVA REGISTRACIJE, PREKID I KRŠENJE OVE POLITIKE

a. Odjava registracije i prekid

Ako u bilo kojem trenutku korisnik želi prekinuti sudjelovanje u programu BYOD, korisnik se može isključiti iz programa odjavom i, ako je primjereno, deinstaliranjem Metode sigurnog pristupa.  Obratite se Globalnoj servisnoj službi tvrtke Nike sa svim pitanjima ili nedoumicama. 

Kad korisnik napusti radni odnos u tvrtki Nike iz bilo kojeg razloga, korisnik će omogućiti tvrtki Nike uklanjanje pristupa Metodi sigurnog pristupa i uklanjanje svih Nike Materijala sa Sudjelujućeg uređaja. Nike može zadržati kopije takvih Nike materijala po potrebi. Gdje je dopušteno primjenjivim zakonom, Nike zadržava pravo, po vlastitom nahođenju, brisanja svih Nike Materijala sa Sudjelujućeg uređaja daljinskim i/ili izravnim sredstvima nakon odjave registracije ili prestanka radnog odnosa.  Kako je dopušteno lokalnim zakonom, od korisnika se može zatražiti prikazivanje Sudjelujućeg uređaja kako bi se osiguralo i/ili potvrdilo da je s uređaja izbrisan sav Nike Materijal te da je pristup putem Metode sigurnog pristupa propisno uklonjen sa Sudjelujućeg uređaja tako da je pristup korisnika Nike Sustavima u potpunosti ukinut.

b. Kršenje ove Politike

Korisnik pristaje odmah obavijestiti Pravni odjel tvrtke Nike ako korisnik prekrši ili ne može ili ne želi pridržavati se bilo kojeg ili svih zahtjeva ove Politike. Sukladno primjenjivom zakonu, nepoštovanje ove Politike može rezultirati disciplinskim mjerama, uključujući i prestanak radnog odnosa.

Ako Nike ima razlog vjerovati da korisnik možda ne poštuje sve zahtjeve ove Politike, Nike može ukloniti, ograničiti, izmijeniti ili obustaviti sudjelovanje tog korisnika u programu BYOD, kako je dopušteno primjenjivim zakonom.  Primjerice, mjere koje Nike može poduzeti mogu uključivati:

 • Obavještavanje korisnika, upravu i ljudske resurse o problemu i davanje uputa za sanaciju;
 • Ograničavanje pristupa Sudjelujućem uređaju određenim aplikacijama i uslugama;
 • Blokiranje pristupa Sudjelujućem uređaju svim ili nekim Nike Sustavima; i
 • Usklađivanje Sudjelujućeg uređaja prisilnom (uključujući daljinski) instalacijom softvera, paketa ili postavki na uređaju, što može rezultirati gubitkom ili korupcijom osobnih podataka korisnika ili informacija pohranjenih na uređaju. Nike će dopustiti korisniku brisanje osobnih ili privatnih informacija i korespondencije pohranjene na prostoru koji nije Upravljani prostor Sudjelujućeg uređaja prije poduzimanja takvih mjera. Sukladno primjenjivom zakonu, Nike ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakvo oštećenje, brisanje ili uništavanje takvog sadržaja ili informacija.

10. DIJELJENJE I PRIJENOS OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA

U kontekstu programa BYOD, Nike može otkriti osobne podatke korisnika prikupljene od Sudjelujućeg uređaja sljedećim primateljima u svrhe navedene u ovoj Politici:

 • IT odjel tvrtke Nike,
 • Odjel Globalne istrage tvrtke Nike,
 • Ljudski resursi tvrtke Nike,
 • Pravni odjel tvrtke Nike ili vanjski savjetnik, pravni savjetnici, sudovi ili javna tijela kako je potrebno za istrage i sudske postupke,
 • Treća strana isporučitelj softvera u vezi s primjenom softvera, i
 • Isporučitelji ili dobavljači koji osiguravaju sigurnost informacija, pohranu podataka, istrage ili forenzičke usluge za Nike, uključujući IT forenzičke tvrtke, eksterne istraživače i istražne tvrtke.

Ugovorno zahtijevamo od trećih strana koje pružaju usluge u naše ime da obrađuju samo osobne podatke korisnika na temelju naših uputa i da provode mjere sigurnosti podataka.

Osim kao što je gore navedeno, takve informacije neće se dijeliti ni s kim drugim izvan tvrtke Nike osim ako je potrebno za provedbu zakona, pravne postupke ili na drugi način primjenjivim zakonom.

Osobni podaci korisnika mogu se prenijeti i pohraniti izvan zemlje vašeg zaposlenja, u Nike, Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se primjenjuju različiti zakoni o privatnosti. Kad prenosimo osobne podatke izvan EU-a, Švicarske ili drugih zemalja s ograničenjem prijenosa podataka, u državu koja nema odgovarajuću razinu zaštite, mi implementiramo odgovarajuće sigurnosne mjere radi zaštite osobnih podataka, uključujući sklapanje odgovarajućih ugovora o prijenosu podataka s primateljima podataka, kao što su Standardne ugovorne klauzule za EU Europske komisije, osiguravajući da je primatelj podataka certificiran prema EU-U.S. ili Swiss-U.S. Okvirima zaštite privatnosti ili je implementirao obvezujuća korporativna pravila, kako je primjenjivo. Ugovor o prijenosu podataka unutar skupina tvrtke Nike dostupan je na zahtjev.

11. ZAŠTITA VAŠIH OSOBNIH PODATAKA

U kontekstu programa BYOD, možda ćemo trebati prikupiti i obraditi određene vrste osobnih podataka korisnika, kako je opisano u odjeljku 2 c. iznad.  Subjekt odgovoran za prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnika u kontekstu programa BYOD je subjekt tvrtke Nike koji je vaš izravni poslodavac. 

Bilo koji osobni podaci korisnika koje Nike prikuplja i obrađuje u skladu s ovom Politikom, obradit će se i pohraniti za potrebe i od strane primatelja opisanih u ovoj Politici te u skladu s Globalnom politikom privatnosti zaposlenika tvrtke Nike i mjerama zaštite podataka opisanim u Globalnoj politici prihvatljive uporabe tvrtke Nike, uključujući sve regionalne dodatke tim politikama, u mjeri u kojoj su takve politike ili dodaci na snazi tamo gdje boravite i primjenjive su na vas kao zaposlenika tvrtke.

Obrađujemo osobne podatke korisnika kako bismo ostvarili naše zakonite interese upravljanja programom, omogućavanja rada Metode sigurnog pristupa, lociranja Sudjelujućeg uređaja na zahtjev korisnika ako je aktivirana usluga lokacije, osiguravanja sigurnosti mreže, provjere usklađenosti korisnika s našim politikama i primjenjivim zakonom, provođenja istrage i kako je inače potrebno za uspostavu, izvršenje ili obranu pravnih zahtjeva. Kod obrade osobnih podataka radi ostvarenja naših zakonitih interesa poduzimamo odgovarajuće mjere koje osiguravaju uravnoteženost naših i vaših interesa, prava i sloboda, koje ćemo vam rado objasniti na vaš zahtjev. Gdje je potrebno prema primjenjivom zakonu, prikupit ćemo vaš pristanak za obradu osobnih podataka.

Imate pravo zahtijevati pristup i ispravljanje ili brisanje vaših osobnih podataka korisnika obrađenih u kontekstu programa BYOD tvrtke Nike ili zahtijevati ograničenje obrade takvih osobnih podataka, kako dopušta primjenjivi zakon. Također imate pravo uložiti prigovor na tu obradu na temelju vaše konkretne situacije. Sukladno primjenjivom zakonu, možete također tražiti elektroničku kopiju vaših osobnih podataka i prijenos takvih osobnih podataka. Ako niste zadovoljni našim odgovorima, imate pravo konzultirati nadzorno tijelo u vašoj državi.  Možete nas kontaktirati kako je opisano u nastavku radi ostvarivanja vaših prava.

Štitimo osobne podatke korisnika primjenom tehničkih i organizacijskih mjera za sprječavanje neovlaštenog pristupa, uništavanja, gubitka, izmjene, zloupotrebe ili bilo kojeg drugog nezakonitog oblika obrade osobnih podataka korisnika.  Ulažemo razumne napore kako bismo osigurali odgovarajuću razinu sigurnosti u odnosu na rizik povezan s obradom osobnih podataka. Osobni podaci korisnika čuvat će se ograničeno vremensko razdoblje, kako je potrebno radi postizanja svrha navedenih u ovoj Politici, osim ako je potrebno daljnje zadržavanje sukladno primjenjivom zakonu ili zakonskom postupku. Za više informacija o mjerama zaštite privatnosti tvrtke Nike koje se odnose na nadzor uporabe Nike Sustava u području EMEA, pogledajte EMEA Dodatak Globalnoj politici prihvatljive uporabe tvrtke Nike. 

12. STATUS, PROMJENE I AŽURIRANJA POLITIKE

Ovaj program BYOD i Politika ne čine sastavni dio nijednog ugovora o zaposlenju s tvrtkom Nike. Nike može izmijeniti ovu Politiku u bilo kojem trenutku i obavijestit će korisnika o svakoj materijalnoj promjeni omogućavajući korisniku pristup novoj Politici. Nike će prikupiti izričitu suglasnost korisnika ako to zahtijeva ažuriranje ili izmjena ove Politike.  Nike može u bilo kojem trenutku opozvati ovu Politiku i prekinuti dopuštati korisnicima korištenje njihovih uređaja za pristup Nike Sustavima i Nike Materijalu.

13. KONTAKTIRAJTE NAS

Za sva pitanja koja se odnose na ovu Politiku te način na koji štitimo osobne podatke korisnika u kontekstu programa BYOD tvrtke Nike ili za ostvarivanje vaših prava, obratite se svojem odjelu ljudskih resursa ili službeniku za zaštitu podataka tvrtke Nike na privacy.office@nike.com.

 

VAŠE SUDJELOVANJE

 NASTAVKOM POSTUPKA REGISTRACIJE, PRISTAJETE OBVEZATI SE NA ODREDBE OVE POLITIKE I POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI I RAZUMJELI OVU POLITIKU I PRISTAJETE U SVAKOM TRENUTKU PRIDRŽAVATI SE SVOJIH OBVEZA PREMA OVOJ POLITICI.  SUKLADNO PRIMJENJIVOM ZAKONU, NEPOŠTOVANJE PRIDRŽAVANJA OBVEZA PREMA OVOJ POLITICI MOŽE REZULTIRATI DISCIPLINSKIM MJERAMA DO I UKLJUČUJUĆI TRENUTAČNI PREKID RADNOG ODNOSA. POTVRĐUJETE DA NIKE POSJEDUJE PRAVA NAVEDENA U OVOJ POLITICI, UKLJUČUJUĆI PRAVO NA PRISTUP I IZMJENU UPRAVLJANOG PROSTORA VAŠEG SUDJELUJUĆEG UREĐAJA, SUKLADNO PRIMJENJIVOM ZAKONU.

   

PRISTANAK

U MJERI U KOJOJ JE DOPUŠTENO ILI SE ZAHTIJEVA PRIMJENJIVIM ZAKONOM, VI IZRIČITO DAJETE ODOBRENJE ZA SVE RADNJE (UKLJUČUJUĆI BRISANJE NIKE MATERIJALA S UPRAVLJANOG PROSTORA VAŠEG SUDJELUJUĆEG UREĐAJA) U SVRHE I U SKLADU S UVJETIMA OPISANIM U OVOJ POLITICI.

RAZUMIJETE DA NIKE NEĆE NAMJERNO ILI RUTINSKI PRISTUPATI MATERIJALIMA KOJI SE NE ODNOSE NA POSLOVANJE, A KOJI SU POHRANJENI U PROSTOR NA VAŠEM SUDJELUJUĆEM UREĐAJU KOJI NIJE UPRAVLJANI PROSTOR.  U SLUČAJU DA NIKE PRISTUPI TAKVIM INFORMACIJAMA U SVRHE I U SKLADU S UVJETIMA POVJERLJIVOSTI OPISANIM U OVOJ POLITICI, UKLJUČUJUĆI U KONTEKSTU ISTRAGE, VI SLOBODNO I IZRIČITO PRISTAJETE NA TAJ PRISTUP.  SVOJ PRISTANAK MOŽETE POVUĆI U SVAKOM TRENUTKU KONTAKTIRAJUĆI NAS NA [ISPUNITI], ALI VAM MOŽDA VIŠE NEĆEMO MOĆI PRUŽITI USLUGE ZA BYOD AKO SE POTENCIJALNI PRISTUP PRIVATNIM MATERIJALIMA NE MOŽE TEHNIČKI ISKLJUČITI AKO ODABERETE KORISTITI PROGRAM.

VAŠE SUDJELOVANJE U PROGRAMU BYOD JE DOBROVOLJNO. AKO NE PRISTAJETE NA ODREDBE OVE POLITIKE, UKLJUČUJUĆI NAČIN OBRADE OSOBNIH PODATAKA KORISNIKA, NEMOJTE SE REGISTRIRATI ZA SUDJELOVANJE U PROGRAMU I KORISTITE SVOJ UREĐAJ U VLASNIŠTVU TVRTKE NIKE ZA OBAVLJANJE SVOJIH DUŽNOSTI.

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login