You are here

pl-PL Eventurf Privacy Policy

Primary tabs

Polityka prywatności Nike Eventurf

Data wejścia w życie: 1 września 2021 r.

Firma Nike, Inc z siedzibą przy Bowerman Drive 1, Beaverton, OR 97005, USA oraz jej spółki zależne i stowarzyszone (w przypadku pracowników oznacza to oddział Nike będący bezpośrednim pracodawcą, który w tej polityce prywatności funkcjonuje jako „Nike”, „my”, „nasz” lub „nam”) są odpowiedzialne za przetwarzanie Twoich danych osobowych uzyskanych podczas korzystanie przez Ciebie ze strony Nike Eventurf lub aplikacji mobilnej (nazywanej w dalszej części dokumentu „Platformą”).

Zakres obowiązywania: zasady te dotyczą korzystania z Platformy Nike do planowania wydarzeń.Dalsze informacje na temat danych personalnych gromadzonych przez Nike w związku z Twoim zatrudnieniem znajdują się w dokumencie Zasady ochrony prywatności pracowników dla danego regionu, który jest dostępny w sekcji Zasady na tej Platformie.  

DANE OSOBOWE

Gromadzone przez nas informacje o TobieGromadzimy pewne dane personalne na Platformie, aby umożliwić Ci korzystanie z niej.

Te dane osobowe to między innymi:

 • informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu;
 • informacje o wydarzeniu, na które się rejestrujesz, takie jak typ rejestracji, grupa, tor i sesja;
 • Twoje stanowisko, dział, organizacja, lokalizacja biura / zakładu pracy i firma;
 • zdjęcie profilowe;
 • informacje o rozmiarach.

Informacje gromadzone przez nas automatycznie Podczas korzystania przez Ciebie z Platformy automatycznie gromadzimy pewne informacje, co jest dokładniej opisane w poniższej sekcji Pliki cookie i podobne technologie. Te informacje to na przykład:

 • Identyfikatory i informacje o urządzeniu. Podczas odwiedzania przez Ciebie Platformy nasze serwery sieciowe automatycznie zapisują Twój adres IP (i powiązane z nim informacje o lokalizacji) oraz informacje o Twoim urządzeniu, w tym o identyfikatorach urządzenia (takich jak adres MAC), typie urządzenia, systemie operacyjnym, przeglądarce i innych oprogramowaniach, a także o ich typach, wersjach, językach, ustawieniach i konfiguracjach. Jak opisano dokładniej w sekcji Pliki cookie i podobne technologie znajdującej się poniżej, nasze strony internetowe i usługi online gromadzą i przechowują identyfikatory cookie, identyfikatory urządzeń mobilnych oraz inne dane.
 • Dane użytkowania. Automatycznie zapisujemy Twoją aktywność na Platformie, w tym informacje o adresie URL strony, z której przechodzisz na naszą stronę, stronach, które odwiedzasz, czasie korzystania oraz innych czynnościach, które wykonujesz na naszej stronie.    

JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe do prowadzenia Platformy oraz w celach, dla których nam je udostępniasz, takich jak wyświetlanie informacji o Twoim profilu oraz o nadchodzących wydarzeniach, przekazywanie ważnych informacji (takich jak informacje dotyczące potwierdzenia rejestracji czy harmonogramu wydarzenia, aktualizacje dotyczące statusu wydarzenia oraz aktualizacje dotyczące wydarzenia w czasie rzeczywistym) lub łączenie Cię z innymi usługami Nike. Wykorzystujemy Twoje dane osobowe także w celu zwiększenia funkcjonalności Platformy.

PODSTAWY PRAWNE

Przetwarzając Twoje dane osobowe, działamy zgodnie z różnymi podstawami prawnymi, w zależności od tego, do czego wykorzystujesz naszą Platformę:

 • Jeśli korzystasz z naszej Platformy, potrzebujemy Twoich danych osobowych, aby spełniać warunki zawartej z Tobą umowy.
 • Jeśli rejestrujesz się na wydarzenie, potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych.
 • Postępujemy również zgodnie z innymi podstawami prawnymi, takimi jak nasz uzasadniony interes jako firmy, aby chronić nasze usługi, tworzyć zaufane środowisko oraz komunikować się z Tobą.
 • W innych przypadkach jesteśmy zobowiązani do przetwarzania Twoich danych osobowych zgodnie z wymogami prawa.

PLIKI COOKIE I PODOBNE TECHNOLOGIE

Podczas Twoich wizyt na Platformie i interakcji z nią gromadzimy pewne dane dotyczące Twojego urządzenia za pomocą plików cookie. Dane gromadzone za pomocą plików cookie to między innymi: (i) odwiedzane strony, (ii) data, godzina i czas trwania wizyty, (iii) unikalny identyfikator urządzenia i jego typ (komputer stacjonarny, tablet lub smartfon).

Platforma wykorzystuje głównie dwa rodzaje plików cookie:

 • Analityczne pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie wizyty, czasie jej trwania oraz odwiedzanych przez Ciebie stronach. Informacje te są wykorzystywane w celu lepszego zrozumienia sposobów korzystania z Platformy oraz udoskonalenia jej.
 • Funkcjonalne pliki cookie są wykorzystywane do gromadzenia informacji o rodzaju urządzenia, z którego korzystasz podczas odwiedzania Platformy. Informacje te są niezbędne dla funkcjonowania Platformy.

Nie wykorzystujemy plików cookie na Platformie do celów reklamowych.

Możesz ograniczyć lub wyłączyć pliki cookie z poziomu urządzenia lub przeglądarki. W tym celu należy przejść do ustawień przeglądarki lub urządzenia. Każda przeglądarka jest inna, więc aby dowiedzieć się, jak wprowadzić zmiany w plikach cookie, przejdź do sekcji Pomoc w przeglądarce. Po wyłączeniu plików cookie możesz nie mieć dostępu do funkcji, dzięki którym Platforma jest wydajniejsza, a niektóre funkcje mogą nie działać poprawnie.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które gromadzimy poprzez Platformę, są udostępniane firmom zewnętrznym w celu umożliwienia im świadczenia usług i wykonywania innych czynności w naszym imieniu (na przykład dostawcom usług hostingowych, firmom zajmującym się obsługą platformy lub firmom analizującym w naszym imieniu dane). Te firmy zewnętrzne przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu w celach opisanych w tym dokumencie. Niektóre firmy, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, mogą mieć swoje siedziby w innych krajach niż ten, w którym zostały one pierwotnie zgromadzone. Przepisy prawa w tych krajach mogą nie zapewniać tego samego poziomu ochrony danych, co w kraju, w którym Twoje dane zostały pierwotnie udostępnione. Mimo wszystko, gdy przekazujemy Twoje dane osobowe do innych krajów, chronimy je zgodnie z zasadami opisanymi w tym dokumencie oraz wymogami obowiązującego prawa. Korzystamy z różnych środków, aby dbać o to, by Twoje dane osobowe przekazywane do tych krajów były chronione zgodnie z polityką ochrony danych osobowych, co wiąże się z podpisywaniem standardowych klauzul umownych UE. Gdy dane osobowe są przekazywane wewnątrz firmy Nike, robimy to zgodnie z wewnątrzgrupowym porozumieniem dotyczącym przekazywania danych.

Do przekazania Twoich danych osobowych może dojść również w przypadku sprzedaży lub przeniesienia całości lub części naszej firmy lub jej kapitału (także w przypadku jej reorganizacji, spin-offu, rozwiązania lub likwidacji).

Możemy ujawnić niektóre informacje na żądanie rządu lub sądu, gdy wymaga tego prawo lub by chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo nasze lub innych osób. Możemy udostępniać te informacje w celu zapobiegania nielegalnemu wykorzystaniu Platformy albo naruszeniu obowiązujących warunków użytkowania platformy Nike lub by chronić się przed roszczeniami firm zewnętrznych. Nie udostępniamy Twoich danych osobowych agencjom ani firmom zewnętrznym w celach marketingowych.

Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych.

POUFNOŚĆ I OCHRONA

Platforma wykorzystuje różne technologie i procedury bezpieczeństwa, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Dane osobowe gromadzone przez Platformę są przechowywane w bezpiecznym środowisku, które nie jest dostępne publicznie. Pomimo naszych wysiłków żadna strona internetowa, aplikacja mobilna, baza danych ani żaden system nie są całkowicie bezpieczne i odporne na ataki hakerskie. Możesz zadbać o bezpieczeństwo swoich danych, wykonując rozsądne kroki, aby chronić swoje dane personalne przed nieautoryzowanym ujawnieniem lub niewłaściwym wykorzystaniem.  

PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe, które gromadzimy poprzez Platformę, będą przechowywane w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

Przechowujemy Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby wypełnić cele opisane w tym dokumencie, chyba że prawo wymaga innego postępowania lub zezwala na nie.

LINKI DO INNYCH STRON

Na Platformie, dla Twojej wygody i informacji, mogą znajdować się linki do innych stron.Strony te mogą działać niezależnie od nas i mieć inne powiadomienia oraz zasady dotyczące ochrony prywatności, dlatego gorąco zachęcamy do zapoznania się z nimi.Jako że strony, do których linki znajdują się na Platformie, nie należą do nas ani nie są przez nas kontrolowane, nie jesteśmy odpowiedzialni za znajdujące się na nich treści, działanie stron ani obowiązujące na nich zasady ochrony prywatności.

PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

Masz określone prawa dotyczące Twoich danych osobowych różniące się w zależności od Twoich relacji z firmą Nike oraz Twojej lokalizacji. Masz prawo do zażądania: (i) dostępu do swoich danych osobowych, (ii) elektronicznej kopii Twoich danych osobowych (przenoszalność danych), (iii) korekty Twoich danych osobowych, jeśli są niekompletne lub niepoprawne, (iv) usunięcia Twoich danych osobowych w przypadku sytuacji określanych przez obowiązujące prawo, (v) ograniczenia wykorzystywania Twoich danych osobowych w przypadku sytuacji określanych przez prawo, takich jak okres po przesłaniu kolejnego żądania, (vi) zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z Twoją określoną sytuacją, (vii) wycofania zgody, która została wcześniej przez Ciebie udzielona. Masz też prawo do niebycia dyskryminowanym lub dyskryminowaną z powodu korzystania z tych praw. Żadne z tych praw nie obowiązuje bezwarunkowo. Istnieją od nich pewne odstępstwa. Masz możliwość złożenia skargi do odpowiedniego organu kraju Twojego zamieszkania.

Jeśli masz pytania dotyczące tego dokumentu lub chcesz skorzystać ze swoich praw, skontaktuj się z Działem Prywatności Nike lub dyrektorem ds. ochrony danych, wysyłając wiadomość na adres privacy.office@nike.com

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Jeśli zdecydujemy się zmienić naszą politykę prywatności, zmiany te zostaną opublikowane w ramach treści Platformy. Zachęcamy do regularnego sprawdzania, czy nasza polityka prywatności się zmieniła. Jeśli będziemy zmieniać sposób, w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, poinformujemy Cię o tym z wyprzedzeniem lub, jeśli będzie to wymagane prawnie, poprosimy o Twoją zgodę. Przed wprowadzeniem tych zmian zadbamy o zgodność z istniejącą podstawą prawną pozwalającą nam przetwarzać dane w ten sposób.

Te zasady zostały ostatnio zmienione we wrześniu 2021 roku.

PYTANIA I OPINIE

Jeśli chcesz podzielić się z nami swoją opinią lub masz pytania albo wątpliwości dotyczące tych zasad, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość na adres privacy@nike.com.

 

Agreement Type: 
Locales: 
UxIDs: 

User login