You are here

el-GR Draw Terms

Primary tabs

ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΝΙΚΕ

ΆΚΥΡΟΙ, ΟΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ 

1. Ποιος δικαιούται να συμμετάσχει?

Η Κλήρωση σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσουμε τα αυτόματα BOTS και να εξασφαλίσουμε ίσους όρους παιχνιδιού για όλους τους χρήστες Η Κλήρωση δίνει τη δυνατότητα να αγοράσετε ορισμένο προϊόν ΝΙΚΕ αλλά δεν συνιστά σύμβαση πώλησης. Όλες οι αγορές διέπονται από χωριστή σύμβαση, που υπόκειται στους Όρους Αγοράς της ΝΙΚΕ.

Η προωθητική αυτή ενέργεια προορίζεται μόνο για νόμιμους, μόνιμους κατοίκους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι άνω των 16 ετών κατά το χρόνο συμμετοχής.

Η συμμετοχή συνιστά την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις και με τις αποφάσεις του Χορηγού, που είναι οριστικές και δεσμευτικές για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την προώθηση. Το δικαίωμα συμμετοχής συνδέεται με την εκπλήρωση των προϋποθέσεων που περιγράφονται στο παρόν.

2. Ποιος είναι ο χορηγός της Προωθητικής Ενέργειας?

Χορηγός της προωθητικής ενέργειας είναι η Nike European Operations Netherlands B.V, Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, the Netherlands (o «Χορηγός»). Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει την προωθητική ενέργεια που έχει ήδη ξεκινήσει αν αυτή την μπορεί να λειτουργήσει, να πραγματοποιηθεί ή να ολοκληρωθεί όπως έχει σχεδιαστεί.

3. Πώς μπορώ να συμμετάσχω?

Επισκέψου το Nike SNKRS ή κατέβασε την εφαρμογή NIKE SNKRS, συνδέσου με τον λογαριασμό Nike που διαθέτεις και ολοκλήρωσε τη διαδικασία εγγραφής. Επιτρέπεται μία (1) εγγραφή ανά άτομο και στυλ παπουτσιού. Τυχόν επιπλέον εγγραφές θα θεωρούνται άκυρες. Αν δεν είσαι μέλος Nike, μπορείς να δημιουργήσεις έναν λογαριασμό κατά τη διάρκεια της εγγραφής. Η εγγραφή ως μέλος είναι δωρεάν. Θα πρέπει να δώσετε τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας, που θα χρησιμοποιηθούν από τον Χορηγό για να γίνει κράτηση για το ποσό της αγοράς που σχεδιάζετε να κάνετε. Η πιστωτική σας κάρτα δεν θα χρεωθεί παρά μόνο αν κερδίσετε. Συμβουλευτείτε την παράγραφο 5 για περισσότερες πληροφορίες.

4. Πώς θα δοθεί η δυνατότητα αγοράς του νέου προϊόντος?

Ο Χορηγός θα επιλέξει από τους συμμετέχοντες με μια τυχαία κλήρωση από όλες τις συμμετοχές που έχουν ληφθεί για κάθε διαθέσιμο νούμερο παπουτσιού. Οι πιθανότητες να σας δοθεί η δυνατότητα να αγοράσετε ένα νέο προϊόν εξαρτάται από τον αριθμό των έγκυρων συμμετοχών που έχουν υποβληθεί και τη διαθεσιμότητα των διαθέσιμων μεγεθών. Τόσο οι συμμετέχοντες που θα κληρωθούν όσο και αυτοί που δεν θα κληρωθούν θα ειδοποιηθούν με email ή/και MMS (κατά τη διακριτική ευχέρεια του Χορηγού) εντός περίπου είκοσι τεσσάρων (24) ωρών από την ολοκλήρωση της κλήρωσης. Αν κάποιος συμμετέχων έχει παραβιάσει οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, τότε θα επιλεγεί ένας άλλος συμμετέχων, κατά την διακριτική ευχέρεια του Χορηγού.

5. Τι μπορώ να κερδίσω?

Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το νέο προϊόν που δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα, το οποίο έχουν επιλέξει. Αν κερδίσετε, θα χρεωθεί η πιστωτική σας κάρτα [εντός 3 εργάσιμων ημερών από τότε που θα ενημερωθείτε ότι κερδίσατε] και θα ολοκληρωθεί η πώληση. Η αγορά του προϊόντος ΝΙΚΕ διέπεται από τους Όρους Αγοράς της ΝΙΚΕ.

6. Ποιους άλλους όρους πρέπει να γνωρίζω?

Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει ή να αρνηθεί την πώληση σε οποιονδήποτε συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια που ο Χορηγός θεωρεί, κατά τη διακριτική του ενέργεια, ότι έχει προσπαθήσει να παραβιάσει τη διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης προγραμμάτων ή σχεδίων που επιτρέπουν στους χρήστες να αυτοματοποιήσουν τις συμμετοχές τους ή συμπεριφοράς που ο Χορηγός θεωρεί ανάρμοστη. Επιπλέον, ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει οποιονδήποτε χρήστη από το να ακολουθεί τους λογαριασμούς του Twitter ή άλλες ιστοσελίδες του Χορηγού, που θα μπορούσαν να εμποδίσουν τον χρήστη από το να συμμετάσχει στην προώθηση. Οι παράγοντες που θα οδηγούσαν τον Χορηγό να μπλοκάρει χρήστες, περιλαμβάνουν αλλά δεν περιορίζονται σε απειλές, παρενόχληση, ενόχληση ή οποιαδήποτε άλλη συμπεριφορά που ο Χορηγός θεωρεί ανάρμοστη.

Η προωθητική ενέργεια είναι άκυρη όπου απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Στην περίπτωση που η λειτουργία, η ασφάλεια ή η διαχείριση της προωθητικής ενέργειας υπονομευτεί με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά της απάτης, των ιών ή άλλου τεχνικού προβλήματος, ο Χορηγός μπορεί κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια είτε: (α) να ακυρώσει ή να λήξει την προώθηση, (β) να αναβάλει την προώθηση για να αντιμετωπίσει την παραβίαση και μετά να συνεχίσει την προωθητική ενέργεια με τρόπο που αρμόζει καλύτερα στο πνεύμα αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων ή (γ) να απονείμει το δικαίωμα αγοράς του νέου προϊόντος τυχαία μεταξύ των έγκυρων συμμετοχών που έχουν ληφθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να ακυρώσει τη συμμετοχή ενός συμμετέχοντος αν βρεθεί ότι παραβιάζει τη διαδικασία συμμετοχής ή τη λειτουργία της προωθητικής ενέργειας ή ότι ενεργεί κατά παράβαση αυτών των Όρων ή ότι ενεργεί με αντιαθλητικό ή ενοχλητικό τρόπο. Οποιαδήποτε απόπειρα από οποιονδήποτε να επηρεάσει τη νόμιμη λειτουργία της προωθητικής ενέργειας, ενδέχεται να αποτελεί παραβίαση ποινικού ή αστικού δικαίου, και αν πραγματοποιηθεί μια τέτοια απόπειρα, ο Χορηγός διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει αποζημίωση για ζημίες από οποιοδήποτε άτομο, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο. Η αδυναμία του Χορηγού να επιβάλει οποιονδήποτε από τους αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις δεν θα αποτελεί παραίτηση από αυτόν. Στην περίπτωση που ο Χορηγός δεν μπορεί να συνεχίσει την προώθηση ή αν η ακεραιτότητα ή/και η δυνατότητα πραγματοποίησης της προώθησης υπονομεύεται σημαντικά από οποιοδήποτε περιστατικό εκτός του ελέγχου του Χορηγού, συμπεριλαμβανομένων αλλά όχι περιοριστικά πυρκαγιάς, πλημμύρας, επιδημίας, σεισμού, έκρηξης, εργατικής διαφοράς ή απεργίας, θεϊκής ενέργειας ή δημόσιου εχθρού, βλάβης δορυφόρου ή εξοπλισμού, εξέγερσης ή πολιτικής αναταραχής, πολέμου , τρομοκρατικής απειλής ή ενέργειας ή οποιουδήποτε κυβερνητικού νόμου, διαταγής ή κανονισμού, απόφασης οποιουδήποτε δικαστηρίου ή αρμοδιότητας, ιού ηλεκτρονικού υπολογιστή, μη εξουσιοδοτημένης παρέμβασης, τεχνικών προβλημάτων ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας που δεν βρίσκεται εύλογα υπό τον έλεγχο του Χορηγού (κάθε ένα περιστατικό «Ανωτέρας Βίας»), ο Χορηγός θα έχει το δικαίωμα κατά τη διακριτική του ευχέρεια να τροποποιήσει, να αναστείλει, να ακυρώσει ή να λήξει την προώθηση χωρίς καμία περαιτέρω υποχρέωση.

Συμμετέχοντας στην προωθητική ενέργεια, οι συμμετέχοντες συμφωνούν ότι στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, ο Χορηγός καθώς και οι μητρικές και συνδεδεμένες με αυτόν εταιρείες, και οι αντίστοιχοι υπάλληλοι, τα μέλη διοικητικού συμβουλίου τους και οι εργαζόμενοι και προστηθέντες τους (τα «Απαλλασσόμενα Μέρη») δεν θα ευθύνονται για οποιεσδήποτε ζημίες ή έξοδα που προκύψουν από τη συμμετοχή τους στην προωθητική ενέργεια ή στην αγορά του νέου προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, και των εξής: (α) μη εξουσιοδοτημένης ανθρώπινης παρέμβασης στην προωθητική ενέργεια (β) τεχνικών σφαλμάτων που σχετίζονται με υπολογιστές, servers, παρόχους ή τηλεφωνικές ή δικτυακές γραμμές· (γ) τυπογραφικών λαθών· (δ) αλληλογραφία που απωλέσθηκε,  καθυστέρησε, για την οποία δεν καταβλήθηκαν τα ταχυδρομικά τέλη, που εστάλη σε εσφαλμένη διεύθυνση ή που δεν μπορεί να παραδοθεί· (ε) σφαλμάτων κατά τη διαχείριση της προωθητικής ενέργειας ή κατά την επεξεργασία των εγγραφών των συμμετεχόντων · (στ) σωματικής βλάβης ή ζημίας προσώπων ή περιουσίας που μπορεί να προκλήθηκε, άμεσα ή έμμεσα, εν όλω ή εν μέρει, από τη συμμετοχή στην προωθητική ενέργεια ή την αγορά του νέου προϊόντος. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, ο συμμετέχων παραιτείται του δικαιώματος να αναζητήσει οποιεσδήποτε ζημίες, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, ζημιών για ηθική βλάβη, παρεπόμενων, άμεσων ή έμμεσων ζημιών. Ο συμμετέχων συμφωνεί ότι τα Απαλλασσόμενα Μέρη δεν έχουν δώσει καμία εγγύηση και δεν έχουν προβεί σε καμία δήλωση, ρητή ή σιωπηρή, πραγματική ή εκ του νόμου που σχετίζεται με το δικαίωμα αγοράς του νέου προϊόντος.

7.  Πώς αντιμετωπίζονται οι διαφορές;

Μ εξαίρεση όπου απαγορεύεται και χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων, που αφορούν την προστασία των καταναλωτών, ο συμμετέχων συμφωνεί ότι οποιεσδήποτε διαφορές, απαιτήσεις και αιτίες δράσεις που πηγάζουν ή σχετίζονται με την προώθηση ή την δυνατότητα αγοράς του νέου προϊόντος θα επιλύεται ατομικά, χωρίς προσφυγή σε συλλογικές αγωγές, στα αρμόδια δικαστήρια της χώρας κατοικίας του συμμετέχοντος. Όλα τα θέματα και οι ερωτήσεις που αφορούν την σύνταξη, την εγκυρότητα, την ισχύ, την ερμηνεία και την εκτελεστότητα αυτών των Όρων, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του συμμετέχοντος ή τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του Χορηγού σχετικά με την προωθητική ενέργεια, θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ολλανδικό δίκαιο, χωρίς εφαρμογή των διατάξεων περί επιλογής δικαίου. Προς αποφυγή αμφιβολιών, η επιλογή δικαίου που αναφέρεται σε αυτό το άρθρο 7 δεν θα στερεί από τον συμμετέχοντα από οποιοδήποτε δικαίωμα υποχρεωτικού δικαίου.

8. Οι προσωπικές πληροφορίες του συμμετέχοντος:

Τα δεδομένα που συλλέγονται για τους συμμετέχοντες υπόκεινται στην Πολιτική Απορρήτου του Χορηγού, την οποία μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση {{agreement:privacypolicy:Πολιτική Απορρήτου του Χορηγού}}.

 © 2016NEON   All rights reserved.

Agreement Type: 
Locales: 

User login