You are here

nl-NL Launch Terms

Primary tabs

Lanceringsvoorwaarden

 

Datum laatste wijziging: juli 2022

  1.        Lanceringsevenementen

“Lanceringsevenementen” worden uitgevoerd door Nike Retail B.V. of een van haar Gelieerde ondernemingen (zoals hieronder gedefinieerd), met haar hoofdvestiging te Colosseum 1, 1213 Hilversum, Nederland of ten kantore van een van haar Gelieerde ondernemingen (zoals hieronder gedefinieerd) (“NIKE, ons, onze”).  Door zich aan te melden voor een Lanceringsevenement, schrijven consumenten (“u, uw, deelnemer”) zich voor de mogelijkheid in om de NIKE-schoenen of -kleding te kopen die voor dat Lanceringsevenement in de Uitnodiging voor de lancering aangeduid staan (“Toepasselijke producten”).

 

2.         Toepasselijke voorwaarden

Deze Lanceringsvoorwaarden (“Lanceringsvoorwaarden”) worden opgemaakt door en tussen NIKE of een van haar Gelieerde ondernemingen en u. Een aan NIKE Gelieerde onderneming wil zeggen een onderneming of andere rechtspersoon die rechtstreeks, of via een of meer tussenpersonen, zeggenschap heeft over, onder zeggenschap staat van of onder gezamenlijke zeggenschap staat van NIKE  (“Gelieerde onderneming”). Op uw deelname aan een Lanceringsevenement zijn van toepassing de gegevens op het kaartje of de pagina van het Lanceringsevenement (“Uitnodiging voor de lancering”), deze Lanceringsvoorwaarden, de {{agreement:termsOfUse:Gebruiksvoorwaarden}} van NIKE en de {{agreement:termsSale:Verkoopvoorwaarden}} van NIKE, indien van toepassing (gezamenlijk de “Toepasselijke voorwaarden”). Door zich in te schrijven voor een Lanceringsevenement, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan alle Toepasselijke voorwaarden. In geval van strijdigheid tussen deze Lanceringsvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden of Verkoopvoorwaarden, prevaleren deze Lanceringsvoorwaarden.

 

3.         Deelname

Om deel te nemen aan een Lanceringsevenement, download dan de toepasselijke app of bezoek de toepasselijke website (inclusief maar niet beperkt tot de NIKE-app, de SNKRS-app en NIKE.com) (ieder een “Toepasselijk kanaal”), log in op uw NIKE-account en volg de instructies om zich in te schrijven. Er wordt een limiet gehanteerd van één (1) registratie per persoon, per Lanceringsevenement. Daaropvolgende registraties zijn ongeldig. Als u geen NIKE-lidmaatschap hebt, kunt u tijdens de registratie een account aanmaken. NIKE-lidmaatschap is gratis. U moet de in uw land/regio met betrekking tot deelname aan een evenement van deze aard geldende minimumleeftijd hebben. 

 

Het Tijdstip van aanvang van, of de Deelnameperiode voor, het Lanceringsevenement (naar gelang van wat van toepassing is) wordt op de specifieke Uitnodiging voor de lancering aangegeven.

 

4.         Privacybeleid. 

In ons {{agreement:privacyPolicy:Privacybeleid}} worden de verzameling en het gebruik van persoonlijke informatie door NIKE beschreven. Ons Privacybeleid is van toepassing op persoonlijke informatie die in verband met uw deelname aan en inschrijving voor een Lanceringsevenement wordt verzameld. Door zich in te schrijven voor een Lanceringsevenement, gaat u ermee akkoord dat NIKE uw persoonsgegevens kan verwerken in overeenstemming met het Privacybeleid voor de doeleinden van het Lanceringsevenement.

 

5.         Selectieproces

Selectieprocessen variëren per Lanceringsevenement en worden toegepast zoals hieronder en in de toepasselijke lanceringsuitnodiging wordt beschreven. Lanceringsevenementen (met uitzondering van de Trekking en SNKRS-pas, die hieronder afzonderlijk worden beschreven) beginnen op het in het Toepasselijke kanaal aangegeven tijdstip van aanvang (“Tijdstip van aanvang”). Na het Tijdstip van aanvang zal NIKE gebruikmaken van een geautomatiseerd proces om deelnemers willekeurig te selecteren totdat het Toepasselijke product uitverkocht is. De waarschijnlijkheid dat iemand geselecteerd wordt, hangt af van het tijdstip van inschrijving en de beschikbaarheid van het Toepasselijke product. De voorraad van Toepasselijke producten is beperkt.

 

U gaat ermee akkoord dat NIKE geen enkele waarborg, verklaring of garantie heeft gegeven, expliciet of impliciet, feitelijk of wettelijk, met betrekking tot de vraag of u in aanmerking komt om tijdens een Lanceringsevenement NIKE-producten te kopen.

 

De Trekking

Voor de in het Toepasselijke kanaal als “Trekking” of “de Trekking” beschreven Lanceringsevenementen geldt, dat van het volgende proces moet worden uitgegaan. De Inschrijvingsperiode voor de Trekking begint en eindigt op de tijdstippen die in de Uitnodiging voor de lancering via het Toepasselijke kanaal worden aangegeven (“Inschrijvingsperiode voor de Trekking”). Alle inzendingen moeten vóór het einde van de Inschrijvingsperiode voor de Trekking worden ingediend. Na de Trekkingsperiode zal Nike gebruikmaken van een geautomatiseerd proces om willekeurig deelnemers te selecteren die het Toepasselijke product vervolgens mogen kopen. Alle deelnemers maken evenveel kans om te worden geselecteerd. De waarschijnlijkheid van selectie hangt af van het totale aantal geldige inzendingen en de beschikbaarheid van het Toepasselijke product. De voorraad van Toepasselijke producten is beperkt.

 

SNKRS-pas

Lanceringsevenementen met de omschrijving “SNKRS-pas” zijn alleen in de SNKRS-app toegankelijk en maken gebruik van het volgende proces. De Inschrijvingsperiode voor SNKRS-pasevenementen begint en eindigt op de tijdstippen die in de SNKRS-app worden aangeduid (“Inschrijvingsperiode voor SNKRS-pasevenementen”). Alle inzendingen moeten vóór het einde van de Inschrijvingsperiode voor SNKRS-pasevenementen worden ingediend. Na de Inschrijvingsperiode voor SNKRS-pasevenementen zal Nike gebruikmaken van een geautomatiseerd proces om willekeurig deelnemers te selecteren die het Toepasselijke product vervolgens mogen kopen. Alle deelnemers maken evenveel kans om te worden geselecteerd. De waarschijnlijkheid van selectie hangt af van het totale aantal geldige inzendingen en de beschikbaarheid van het Toepasselijke product. De voorraad van Toepasselijke producten is beperkt.

 

Productaankoop-, incasso- en betalingsvoorwaarden in verband met de SNKRS-pas

In het geval van aankopen met de SNKRS-pas geldt dat het verplicht is om het Toepasselijke product in de winkel te betalen en af te halen. Om zich in te schrijven voor de SNKRS-pas, moet u uit de beschikbare opties een afhaallocatie selecteren en uw volledige naam bevestigen, zoals weergegeven op uw geldige, van een foto voorziene legitimatiebewijs. Als u wordt geselecteerd, ontvangt u een melding ter bevestiging van de tijdsperiode waarin het Toepasselijke product voor u ter aanschaf en afhaling apart gehouden wordt. Om het Toepasselijke product te kunnen ophalen, zijn de volledige betaling van het product, een geldig, van een foto voorzien legitimatiebewijs en overlegging van uw SNKRS-pas-QR-code (op uw geregistreerde apparaat) verplicht. Als u het Toepasselijke product niet binnen de gespecificeerde periode koopt en ophaalt, wordt uw reservering geannuleerd en worden er geen kosten in rekening gebracht.

 

Aanvullende processen

Indien aangegeven in een toepasselijke Uitnodiging voor de lancering maakt NIKE, om grote aantallen deelnemers te beheren, misbruik te voorkomen en de eerlijkheid van het Lanceringsevenement te waarborgen (inclusief de bestrijding van het gebruik van geautomatiseerde BOTS), gebruik van gepatenteerde processen om de kwaliteit te verhogen van bepaalde Lanceringsevenementen op basis van willekeurige selectie, waarbij de selectie willekeurig blijft, maar de kans op succes mogelijk afhankelijk wordt gemaakt van een weging op basis van factoren die naar eigen goeddunken van NIKE worden vastgesteld (tenzij de toepasselijke wetgeving anders vereist), waaronder, zonder beperking, eerdere inzendingen en eerdere winsten en verliezen en frequentering van de locatie. NIKE behoudt zich het recht voor om op elk moment voorafgaand aan de aanvang van het Lanceringsevenement de processen in verband met het Lanceringsevenement te wijzigen.

 

6.         Overeenkomst tot aankoop.

De prijs van het Toepasselijke product wordt weergegeven op de Uitnodiging voor de lancering. De toepasselijke verzendkosten, belastingen en invoerrechten worden berekend op grond van uw adres op het moment van inschrijving. Door zich in te schrijven, gaat u ermee akkoord dat NIKE, als u wordt geselecteerd, automatisch van de creditcard die u tijdens de inschrijving hebt ingevoerd de volledige winkelwaarde van het product dat u hebt geselecteerd, vermeerderd met de toepasselijke verzend- en verwerkingskosten, invoerrechten en belastingen, af te schrijven, behalve in het geval van SNKRS-paslanceringsevenementen (hierboven afzonderlijk beschreven).

 

De voorraad van Toepasselijkeproducten is beperkt.Er worden geen kosten in rekening gebracht op uw creditcard, tenzij u bent geselecteerd.Als u wordt geselecteerd, wordt uw bestelling van uw creditcard (of goedgekeurde betaalmethode) afgeschreven zodra deze vanuit het distributiecentrum van NIKE verzonden is.

 

Het voor aanschaf van een toepasselijk lanceringsproduct in aanmerking komen is niet overdraagbaar en moet worden zoals toegekend worden aanvaard.

 

7.            Melding. 

Binnen vierentwintig (24) uur na het einde van de registratieperiode ontvangt u een melding (per in-App-melding, in uw NIKE-accountinbox, per sms of per e-mail, zoals bepaald en aangegeven door NIKE) om u te laten weten of u al dan niet bent geselecteerd om een toepasselijk product te mogen kopen.

 

8.         Betaling. 

Er wordt een limiet gehanteerd van één (1) aanschaf per persoon, per Lanceringsevenement. Alle beschikbare betalingsmethoden worden tijdens de registratie vermeld. NIKE accepteert geen andere betalingsmethode dan de methoden vermeld tijdens de inschrijving. Uw afleveradres kan niet worden gewijzigd nadat uw bestelling is verzonden.

 

9.         Aanvullende voorwaarden.

Het aanbod om deel te nemen aan een Lanceringsevenement is nietig waar verboden door de toepasselijke wetgeving. NIKE behoudt zich tevens het recht voor om te voorkomen dat iemand deelneemt, alsook om schadevergoeding te eisen van die persoon, als deze persoon de Toepasselijke voorwaarden schendt, probeert vals te spelen of frauduleuze handelingen verricht. In het geval dat iemand een van de Toepasselijke voorwaarden schendt, behoudt NIKE zich het recht voor om een alternatieve deelnemer te selecteren. De rechten van geselecteerde deelnemers mogen niet worden verkocht of overgedragen. Het niet afdwingen door NIKE van een bepaling van de Toepasselijke voorwaarden, vormt geen verklaring van afstand van die bepaling.

 

 

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login