You are here

sv-SE Terms

Primary tabs

NIKE ANVÄNDARVILLKOR

Datum för sista revision: September 2021

FÖRE ANVÄNDNING AV NIKE:s PLATTFORMAR BER VI ER LÄSA FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR (“VILLKOREN”).

Om du är användare i någon av följande länder eller regioner kan s.k. tilläggsvillkor vara tillämpliga (“Tilläggsvillkoren”). Dessa finner du längst ner efter Villkoren. Landet/regionen visas i Villkoren när det är tillämpligt. För det fallet att det inte råder överensstämmelse mellan Villkoren och Tilläggsvillkoren äger det sistnämnda företräde.

Argentina, Australien, Brasilien, ColombiaHongkong, KanadaKina (utom Hongkong, Macau och Taiwan med avseende på dessa Villkor) Japan, Sydkorea, Filippinerna, och alla europeiska länder (innefattande särskilda bestämmelser för BelgienFrankrike, Italien, Polen, Schweiz, Tyskland, Ungern och Österrike) 

Välkommen till NIKE:s Community! Du läser Villkoren eftersom du är användare av en webbsida från NIKE, digital upplevelse, plattform inom social media, mobil applikation, kroppsnära teknik, eller en av våra andra produkter eller tjänster, alla en del av NIKE:s plattform (“Plattformen”). Du har tillgång till Plattformen via person dator, mobil applikation, läsplatta, konsol eller annan teknologi (“Enhet”). Din nätoperatörs normala priser och avgifter gäller för din Enhet.

Villkoren utgör ett juridiskt bindande avtal mellan dig och NIKE samt dess dotterbolag (som vi kan referera till som "NIKE", "vi", "oss" eller "våra") angående din användning av Plattformen. Vänligen se vår {{agreement:localEntities:förteckning av lokala dotterbolag}} för att finna namnet på det NIKE-bolag som ansvarar för att tillhandahålla Plattformen till dig och lämplig kontaktinformation. Några viktiga punkter:

 • Villkoren kan komma att uppdateras. Vissa jurisdiktioner tillåter inte ensidiga uppdateringar eller ändringar i konsumentvillkor, så det här avsnittet kanske inte gäller dig. [Se villkor för Kanada.] Vi kan uppdatera Villkoren från tid till annan. Vid väsentliga ändringar kommer vi att meddela detta på Plattformen eller skicka ett meddelande till dig. Läs igenom alla ändringar, och om du inte godkänner dessa, vänligen upphör med användning av Plattformen. Om du fortsätter att använda vår plattform, efter att vi meddelat dig att ändringar gjorts, anses du ha accepterat de uppdaterade villkoren, utom i den utsträckning som anses otillåtet enligt gällande lag.
 • Försäljningsvillkor. Genom att göra inköp hos oss godkänner du också {{agreement:termsofsale:Försäljningsvillkoren}} som gäller i ditt land eller region. [Se ungerska termer.]
 • Intergritetspolicy. Vår {{agreement:privacypolicy:Integritetspolicy}} beskriver insamlandet och användning av persondata på Plattformen och är tillämplig för all användning på denna.
 • Viktigt meddelande till amatöridrottare. Du är själv ansvarig för att din användning av Plattformen inte påverkar din status som amatöridrottare. Vänligen kontrollera med din amatöratletiska förening om vilka regler som gäller för dig. NIKE är inte ansvarig för att din användning av plattformen kan påverka din amatöridrottsliga status.
1. GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER

BEHÖRIGHET. Du är endast berättigad att använda Plattformen om du uppnått laglig ålder i ditt land eller om du har samtycke från din förälder eller vårdnadshavare. Det kan finnas vissa åldersbegränsningar för specifika plattformstjänster i olika länder. [Se villkor för Kina (utom Hongkong, Macau och Taiwan med avseende på dessa Villkor).]

REGLER FÖR REGISTRERING. När du registrerar dig för ett konto hos oss gäller följande regler:

 • Lämna sanna uppgifter: Lämna exakt och aktuell registreringsinformation.
 • Var dig själv: Håll din registrering personlig. Registrera dig inte för mer än ett NIKE-konto eller ett NIKE-konto på uppdrag av någon annan och överför inte ditt konto till annan.
 • Tänk på säkerheten: Håll ditt användarnamn, lösenord och andra inloggningsuppgifter säkra och tillåt inte att någon annan använder ditt konto.
 • Ta ansvar: Informera NIKE omedelbart om obehörig användning av ditt NIKE-konto. Du är ansvarig för allt som sker via ditt NIKE-konto, med eller utan ditt tillstånd. I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG SÅ FRISKRIVER SIG NIKE FRÅN ALLT ANSVAR FÖR FÖRLUST OCH AKTIVITET SOM UTGÖR RESULTATET AV DEN ICKE AUKTORISERADE ANVÄNDNINGEN AV DITT KONTO.
[Se villkor för Kina (utom Hongkong, Macau och Taiwan med avseende på dessa Villkor).]
2.  ÄGANDERÄTT TILL INNEHÅLL

Med undantag för användarinnehåll (definierad nedan), så utgör allt innehåll på Plattformen - inklusive text, programvara, skript, kod, mönster, grafik, foton, ljud, musik, videor, applikationer, interaktiva funktioner, artiklar, nyheter, skisser, animeringar, klistermärken, konstverk och annat innehåll ("Innehållet") - NIKE:s egendom eller andra som vi licensierar innehåll från, och skyddas av upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt och andra lagar. NIKE reserverar sig för alla rättigheter, även sådana som inte uttryckligen framgår av Villkoren.

 • Alla varumärken, servicemärken och näringskännetecken (t.ex. NIKE-namnet och Swoosh-designen) ägs, registreras och/eller licensieras av NIKE. Du förvärvar ingen äganderätt, licens eller annan nyttjanderätt till några varumärken, servicemärken eller näringskännetecken genom din åtkomst eller användning av Plattformen eller Innehållet.
 • Du accepterar att inte ändra eller ta bort ägarinformation från material som laddas ner eller skrivs ut från Plattformen.
 • I den utsträckning NIKE godkänner nedladdningen eller användningen av innehåll som består av upphovsrätt eller upphovsrättsskyddade verk, ger NIKE dig en begränsad, personlig, icke-överlåtbar, icke-vidarelicensierbar och återkallerlig licens för att få tillgång till och använda sådana upphovsrättsliga verk endast för deras avsedda syfte och enbart så länge som NIKE gör sådant innehåll allmänt tillgängligt för allmänheten. Du förvärvar inte någon äganderätt till innehållet (inklusive varumärken eller annan immateriell äganderätt som ingår i Innehållet), och allt sådant innehåll är avsett för personlig och icke-kommersiell användning. NIKE förbehåller sig rätten att övervaka din användning och ändra eller återkalla denna licens, eller din tillgång till innehållet, när som helst och av vilken som helst anledning. NIKE förbehåller sig rätten att ta bort innehåll som står i strid med dessa villkor eller NIKE:s immateriella rättigheter. NIKE:s tillstånd till din begränsade rätt innebär inget som helst avstående från någon av NIKE:s rättigheter till Innehållet.
 • Utöver de särskilda användarrättigheter som du erhåller från NIKE i samband med Plattformen, godkänner du att inte; använda, kopiera, redigera, översätta, visa, distribuera, hämta, överföra, sälja, skapa bearbetningar av eller att på något sätt utnyttja Innehållet, inklusive användarinnehåll (förutsatt att det inte är ditt eget användarinnehåll som du lagligen laddad upp på Plattformen), utan NIKE:s föregående skriftliga samtycke. Obehörig användning av Innehållet kan utgöra ett brott mot upphovsrätten, varumärkesrätten eller andra immaterialrättsliga lagar och kan leda till straff- och civilrättsliga åtgärder och påföljder.
3. NEDLADDNING AV INNEHÅLL TILL PLATTFORMEN

LICENS FÖR ANVÄNDARINNEHÅLL. Några delar av Plattformen tillåter dig att skicka (ladda upp) foton, videoklipp, kommentarer och annat innehåll, som vi kallar "Användarinnehåll." NIKE ansvarar inte för Användarinnehåll som andra laddar upp på Plattformen. Användarinnehåll ägs av dig eller den som skapade detta, men när du laddar upp Användarinnehåll licenserar du detta till NIKE enligt nedan:

 • Du garanterar att du har rätt att ladda upp ditt Användarinnehåll och du upplåter till NIKE en icke-exklusiv, i tiden obegränsad, överlåtbar, vidarelicensierbar, royaltyfri (utan ersättning) och världsomspännande licens att använda allt Användarinnehåll som du laddat upp på eller i anslutning till Plattformen, inklusive rätten att använda ditt eget eller annans namn och bild som förekommer i Användarinnehåll, eller de koncept, format och idéer som ingår i Användarinnehåll, för vilket ändamål som helst, inklusive kommersiell användning, som inkluderar rätten att översätta, visa, reproducera, ändra, skapa bearbetningar av, vidarelicensiera, distribuera och tilldela dessa rättigheter. NIKE kan, efter eget gottfinnande, när som helst ta bort Användarinnehåll. [Se villkor beträffande Argentina, BelgienColombia och Filippinerna.]
 • Du är införstådd med att borttaget Användarinnehåll kan ligga kvar i NIKE:s system och på Plattformen i den utsträckning ditt Användarinnehåll har publicerats eller delats med andra som inte har raderat det, såvida inte du eller annan efter enskild framställan begärt att personuppgifter ska raderas eller blockeras i enlighet med tillämplig lag.

LICENS FÖR ATT ANVÄNDA KOMMENTARER, FEEDBACK OCH IDÉER. Du är införstådd med att alla kommentarer, feedback eller idéer som du delar mer dig till oss tillhandahålls på ett icke-konfidentiellt sätt och att du upplåter en i tiden obegränsad och världsomspännande licens till NIKE för att använda sådana kommentarer, feedback och idéer, utan föregående meddelande, kompensation eller bekräftelse från dig, för vilket ändamål detta än må vara, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och tjänster samt att skapa, modifiera eller förbättra produkter och tjänster. [Se villkor för Colombia och Belgien.]

4. UPPFÖRANDEKOD FÖR ANVÄNDARE

Vi är glada för att du bidrar till NIKE:s Community. Här är några grundläggande regler:

 • Var originell. Lägg bara in Användarinnehåll på Plattformen som du har alla behörigheter och rättigheter till och som behövs för att göra detta Användarinnehåll tillgängligt, inklusive tillstånd från personer som visas eller nämns i ditt Användarinnehåll.
 • Var försiktig. 
  • Gör inte upp något som kan utsätta NIKE eller dess användare för någon typ av skada, inklusive allt som kan störa, skada, inaktivera, manipulera, överbelasta eller begränsa Plattformens funktionalitet.
  • Ladda inte upp Användarinnehåll som innehåller datavirus, program och annan datakod, och kringgå eller ändra inte någon programvara för Plattformen eller säkerhetsteknik.
  • Använd inte datautvinning, robotar, webbskrapning eller liknande datainsamlingsmetoder.
  • Om vi ​​inte anger annat är Plattformen ett publikt och offentligt ställe. Ladda inte upp personlig information till Plattformen – varken din eller någon annans.
 • Var personlig.
  • Ladda inte upp reklam, kommersiella anbud eller kommersiellt innehåll på Plattformen och ta inte emot ersättning från tredje part i utbyte mot att utföra kommersiell aktivitet på Plattformen.
  • Samla inte in eller begär personlig information från andra användare av Plattformen och skicka inte oönskade meddelanden.
  • Använd inte automatiserad teknik för att interagera med plattformen.
  • Uppträd lämpligt. Respektera vår Community och ladda inte upp Användarinnehåll eller bedriv länkning till en webbplats eller annat som utgör olagligt, vilseledande, skadligt, trakasserande, felaktigt, diskriminerande eller på annat sätt anstötligt eller olämpligt agerande eller som bryter mot gällande lagar. NIKE har rätt att förhandsgranska, övervaka eller ta bort Användarinnehåll - men vi har ingen skyldighet att göra det.
  • Var dig själv. Utge dig inte för att vara en annan person, företag eller organisation, innefattande idrottsmän och anställda hos NIKE.
 •  HA KUL!
5. INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT

Vänligen kontakta din juridiska rådgivare innan du framställer krav mot oss, det kan nämligen bli påföljder för den som framställer falska eller oriktiga påståenden och krav. NIKE äger rätt att avsluta konton för sådan användare av Plattformen som gjort sig skyldig till intrång i parts upphovsrätt.

Om du tror att ditt arbete har blivit kopierat på Plattformen på så sätt att detta utgör ett intrång, ber vi dig förse oss med följande information [Se franska villkor.]:

(1) Namn, adress, telefonnummer, e-postadress och en elektronisk eller fysisk signatur av upphovsrättsinnehavaren eller den person som är behörig att agera på hans/hennes vägnar,

(2) en beskrivning av det upphovsrättsskyddade arbetet som du hävdar har utsatts för intrång,

(3) en redogörelse för var på Plattformen som de innehåll vilket du hävdar utgör intrång kan påträffas,

(4) en skriftlig förklaring att du enligt bästa förmåga och god tro är övertygad om att den omtvistade användningen inte är godkänd av upphovsrättsinnehavaren, dess agent, eller enligt lag samt

(5) en edsvuren skriftlig förklaring (beroende av tillämplig lag) från dig att ovanstående information är korrekt och att du är upphovsrättsinnehavaren eller behörig att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.

Upphovsrättsliga krav skickas till:

Legal Department (Copyright)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
Telephone: 503-671-6453
Fax: 503-646-6926

Copyright.legal@nike.com

6.  PARTNERS PÅ PLATTFORMEN

Från tid till annan kan NIKE länka till eller samarbeta med tredje parts webbplatser, sociala medier, mobila appar och andra produkter samt tjänster ("Tredje parter"). Du kan eventuellt ansluta till dessa tredje parter via Plattformen, men det betyder inte att NIKE godkänner, övervakar eller har någon kontroll över dessa Tredje parter eller deras aktiviteter, vilka omfattas av separata användarvillkor och sekretesspolicy. Du bör noggrant granska alla Tredje Parters webbplatser, användarvillkor och integritetspolicy. NIKE ansvarar inte för innehåll, politik eller aktiviteter från Tredje parter och du interagerar med Tredje parter på egen risk.

7.  VIKTIGA ANSVARSFRISKRIVNINGAR

FYSISK AKTIVITET. [Se villkor för Kanada, Tyskland och Italien, eftersom följande undantag och begränsningar kanske inte gäller för dig.] Plattformen kan innehålla funktioner som främjar fysisk aktivitet, näringslära eller allmänt välbefinnande. Dessa är endast avsedda för information och är inte avsedda som medicinsk rådgivning eller tjänst, eller för diagnostik eller behandlingsändamål.

 • Tänk på de risker som kan föreligga och rådgör med din läkare eller annan medicinsk sakkunnig innan du engagerar dig i någon fysisk aktivitet.
 • Bortse aldrig från professionell medicinsk rådgivning och dröj inte med att söka hjälp på grund av något du har sett eller läst på Plattformen.
  • I DEN STÖRSTA OMFATTNING SOM ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG SÅ FRISKRIVER SIG NIKE FRÅN EVENTUELLA SKADOR ELLER SKADESTÅND SOM DU KAN FÖRORSAKAS SOM RESULTAT AV DIN ANVÄNDNING ELLER INABILITET ATT ANVÄNDA FUNKTIONERNA PÅ PLATTFORMEN.

ANVÄNDARINTERAKTIONER. I den omfattning som tillåts enligt gällande lag är vi inte ansvariga för dina förehavanden med andra användare av Plattformen eller skada, oavsett natur, som du kan drabbas av på grund av dessa interaktioner. [Se italienska termer.]

 • Var ansvarig och vidta åtgärder när du interagerar med andra användare (inklusive användare du inte känner sedan tidigare) på Plattformen. Innan du träffar en annan person öga mot öga, överväg att först undersöka saken, ta med en vän, välja offentliga platser och låt någon veta var du kommer att vara. NIKE är inte skyldig att involvera sig i konflikter mellan användare, men kan göra detta enligt eget gottfinnande.

GARANTIFRISKRIVNING. I några jurisdiktioner tillåts inte vissa undantag eller inskränkningar av ansvar, rättsliga garantier och rättsmedel, så dessa undantag och inskränkningar kanske inte gäller för dig. [Se Australien, Kanada och Tyskland.]

 • Plattformen, Innehållet och materialen och produkterna på Plattformen tillhandahålls "i befintligt skick". Vi gör inga löften av något slag, såsom exempelvis om Plattformens noggrannhet, tillräcklighet, användbarhet, tillförlitlighet eller på annat sätt. I DEN STÖRSTA UTSTRÄCKNING TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG ÄR NIKE INTE ANSVARIG FÖR NÅGOT ANVÄNDARINNEHÅLL SOM LADDATS UPP PÅ PLATTFORMEN.
 • NIKE garanterar inte att driften av Plattformen kommer att vara oavbruten eller felfri, att eventuella fel kommer att åtgärdas, eller att Plattformen är fri från virus eller något annat skadligt.
 • I den mån det är tillåtet enligt lag, så friskriver sig NIKE från alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, avseende Plattformen, Användarinnehåll och alla produkter eller tjänster som du kan få eller erhålla tillgång till via Plattformen, inklusive, men inte begränsat till, underförstådda garantier beträffande äganderätt, möjlighet till handel, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång.
 • Du är ensam ansvarig för eventuella skador på din Enhet vilka uppstått som resultat av åtkomst via Plattformen, förutsatt att tillämplig lag inte föreskriver något annat.
 • Vi hoppas att du trivs och får full nytta av Plattformen. Vi garanterar dock inga resultat.
8.  UPPSÄGNING

NIKE kan när som helst, och utan föregående meddelande, i enlighet med gällande lag, säga upp eller modifiera NIKE:s plattformar, medlemsprogram, produkter eller tjänster. NIKE kan avsluta eller upphäva ditt konto, radera din profil eller Användarinnehåll och när som helst och av vilken som helst anledning begränsa din användning av allt eller någon del av Plattformen.

 • Du är införstådd med och accepterar att viss del av ditt Användarinnehåll, särskilt det som visas i ett aktivitetsflöde eller på andra publika platser på Plattformen, kan fortsätta att visas offentligt även efter att ditt konto har upphört, med förbehåll för att du på begäran i enlighet med gällande lag kan ha rätt att få ditt Användarinnehåll borttaget.
 • Dessa villkor gäller även om ditt konto har upphört eller om du har slutat använda Plattformen.
9.  SKADEERSÄTTNING/BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi vill att du ska ha användning och nöje av vår plattform, men NIKE måste också skydda sig mot eventuella skador du kan orsaka.

SKADEERSÄTTNING och BEFRIELSE. I några jurisdiktioner tillåts inte vissa undantag eller inskränkningar av ansvar, rättsliga garantier och rättsmedel, så dessa undantag och INSKRÄNKNINGAR kanske inte gäller för dig. [Se villkor för HongkongKanada, Frankrike och Tyskland.] Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Nike Inc., dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer ("Nike-parterna") skadeslösa från alla påståenden, förluster, skulder, utgifter, skador och kostnader, inklusive, utan begränsning, advokatavgifter, som uppkommer eller är relaterade till ditt Användarinnehåll, din användning av innehåll, din användning av Plattformen, ditt beteende i samband med Plattformen eller med andra plattform-användare, eller någon överträdelse av dessa Villkor, någon lag eller rättigheter för någon tredje part. Du för egen del och på vägnar av dina arvtagare, dödsbo, försäkringsgivare, efterträdare, köpare och gåvotagare, friskriver och lämnar en i tiden obegränsad och fullständig ansvarsfrihet för Nike-parterna för samtliga alla krav eller åtgärder som du kan ha anledning att vidta för skador som förorsakats av din användning av Plattformen.

ANSVARSBEGRÄNSNING. I några jurisdiktioner tillåts inte vissa undantag eller inskränkningar av ansvar, rättsliga garantier och rättsmedel, så dessa undantag och INSKRÄNKNINGAR kanske inte gäller för dig. [Se villkor för Filippinerna, HongkongKanada, Frankrike och Tyskland.] INGEN AV NIKE-PARTERNA ANSVARAR FÖR SKADOR SOM ÄR DIREKTA, SPECIELLA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA ELLER SOM FÖLJER AV NÅGOT ANNAT, S.K. FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL UTEBLIVEN VINST ELLER FÖRLORAD DATA, SOM RESULTAT AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PLATTFORMEN ELLER FUNKTIONERNA AV DE PRODUKTER SOM KÖPTS VIA PLATTFORMEN ELLER UPPFÖRANDET AV ANDRA ANVÄNDARE AV PLATTFORMEN (VARE SIG DETTA SKER ONLINE ELLER OFF-LINE), ELLER NÄRVARO VID ETT NIKE EVENT ELLER EVENT ANORDNAT AV NIKE-PARTNERNA, ELLER ANNAT ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER NÅGON ANNAN AKTIVITET I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN, ÄVEN OM NIKE HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR. DU TAR FULLSTÄNDIGT ANSVAR FÖR DIN EGEN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN. DIN ENDA MÖJLIGHET I SAMBAND MED SKADOR PÅ GRUND AV DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN ELLER NÅGOT AV DESS INNEHÅLL ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA DESSA. OM NIKE-PARTERNA SKULLE ANSES VARA ANSVARIGA FÖR SKADA ELLER FÖRLUST SOM PÅ NÅGOT SÄTT HAR SAMBAND MED DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL, SKA DERAS ANSVAR INTE ÖVERSTIGA US $ 100,00 ELLER EURO 100,00 OM DU BOR I EUROPA.

10. APP MARKNADER: Du bekräftar att detta avtal endast gäller mellan dig och NIKE och inte med app-marknaden där du laddade ner en NIKE-app (t.ex. för iOS-användare, App Store som drivs av Apple Inc. eller för Android-användare, Google Play store som drivs av Google Inc.).

 • NTC Premium-abonnemang. Följande villkor gäller om du har köpt ett NTC Premium-abonnemang via din föredragna appbutik:
  • Betalningar för NTC Premium-abonnemang debiteras på ditt konto i din föredragna appbutik. Du kan välja att köpa ett månatligt eller ett årligt abonnemang. Din abonnemang kommer att förnyas automatiskt, varvid ditt konto i appbutiken debiteras automatiskt för den förnyade perioden, såvida inte du säger upp abonnemanget minst 24 timmar före slutet av den aktuella faktureringsperioden. Du kan säga upp när som helst genom att gå till din NTC-profil, trycka på Inställningar och välja ”Premium-abonnemang”, varvid du blir omdirigerad till den aktuella appbutikens abonnemangscenter. En eventuell oanvänd del av en avgiftsfri provperiod (om tillämpligt) kommer att förverkas om du köper ett abonnemang under provperioden. Genom att abonnera på NTC Premium samtycker du till vår {{agreement:privacyPolicy:Integritetspolicy}} och våra {{agreement:termsOfSale:Försäljningsvillkoren}}.
  • ICKE-ÅTERBETALBARA ABONNEMANG: Återbetalningar för abonnemang på NTC Premium är föremål för den tillämpliga appbutikens policy. NTC Premium-abonnemang är icke-återbetalbara och det finns ingen rätt till återbetalning eller kredit, såvida inte detta krävs enligt gällande lag eller på annat medges enligt den tillämpliga appbutikens policy.
11. TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR

LAGVAL/JURISDIKTION

Om du är bosatt i något av följande länder kan det hända att olika villkor avseende ”val av lag/jurisdiktion” gäller för dig: Argentina, Brasilien, Filippinerna, Frankrike, HongkongItalien, KanadaKina (utom Hongkong, Macau och Taiwan med avseende på dessa Villkor) Polen, Schweiz, Tyskland, Österrike och alla andra europeiska länder.

 • Du samtycker till att Plattformen är en passiv plattform som endast är baserad i Oregon, USA, vilket inte ger upphov till personlig jurisdiktion över NIKE i andra jurisdiktioner än Oregon.
 • Du samtycker till att Plattformen, Användarvillkoren, sekretesspolicyn och eventuell tvist mellan dig och NIKE ska regleras i alla avseenden enligt lagen i Oregon, utan hänsyn till lagvalsbestämmelser, och inte enligt FN:s konvention från 1980 angående avtal om internationella köp av varor.
 • Bortsett från vad som är förbjudet enligt gällande lag, och utan begränsning av lagstadgade rättigheter för konsumenter, samtycker du till att alla tvister, fordringar och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår på grund av eller relaterar till Plattformen (inklusive men inte begränsat till köp av NIKE-produkter) ska lösas individuellt, utan att tillgripa någon form av grupptalan, och endast i staten eller federala domstolar i Multnomah County, Oregon, USA.
 • Du samtycker till att inte som försvar åberopa skäl som "brist på personlig jurisdiktion" och "obekvämt forum" med avseende på plats och jurisdiktion i de statliga och federala domstolarna i Multnomah County, Oregon.
 • Alla fordringar ska framställas senast inom ett (1) år efter det att fordran uppstått, förutom i den utsträckning en längre period krävs enligt gällande lag.

 ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

 • Genom att använda Plattformen accepterar du att ta emot viss elektronisk kommunikation från NIKE, allt i enlighet med gällande lag.
 • Du godtar att alla meddelanden, avtal, upplysningar eller annan kommunikation som NIKE skickar till dig elektroniskt motsvarar alla krav på bestämmelser om juridisk kommunikation, inklusive att sådan kommunikation sker skriftligen.

RÄTT ATT ÖVERLÅTA, INGEN BEFRIELSE, MÖJLIGHET ATT AVSKILJA

 • NIKE äger rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan part utan föregående meddelande, såvida inte sådant meddelande krävs enligt gällande lag, men detta påverkar inte dina rättigheter eller våra skyldigheter enligt dessa Villkor.
 • NIKE:s underlåtenhet att insistera på eller tillämpa strikt tillämpning av Villkoren är inte ett avstående av något av dessa Villkor eller NIKE:s rättigheter. Användare bör alltid utgå ifrån att Villkoren är gällande.
 • Även om någon bestämmelse i Villkoren anses ogiltig eller ej verkställbar ska övriga delar av Villkoren fortsatt anses gällande och verkställbara.

Tack för att du läst detta. Ha det så trevligt på vår Community!

LANDS-/REGIONSPECIFIKA VILLKOR

Om du bor i ett av följande länder gäller dessa Tilläggsvillkor, vilka äger företräde framför och åsidosätter oförenliga eller avtalsstridiga bestämmelser i Villkoren.

ARGENTINA

Avsnitt 3 (NEDLADDNING AV INNEHÅLL TILL PLATTFORMEN): Det första punkten under underavsnittet ”LICENS FÖR ANVÄNDARINNEHÅLL” utgår och ersätts med följande:

"Du upplåter till NIKE ett icke-exklusiv, överlåtbar, royaltyfri, världsomspännande licens för att visa Användarinnehåll som du skickar in till eller i samband med Plattformen och att dela den med andra Användare, inklusive rätten till att översätta, visa, reproducera, modifiera, skapa bearbetningar av, vidarelicensiera och distribuera Användarinnehåll.

Exempelvis är vi i behov av dessa rättigheter så att vi kan kopiera ditt Användarinnehåll till våra databaser, visa det i rätt format i våra mobila applikationer och skicka ditt Användarinnehåll till säljare som utför tjänster på Nikes vägnar.”

Avsnitt 11 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Detta avsnitt ändras enligt följande:

Underpunkten rubricerad “LAGVAL/JURISDIKTION” utgår och ersätts med följande (förutom den sista punkten om framställning av fordringar, som förblir oförändrad):

 “LAGVAL/JURISDIKTION”

 • Du samtycker till att Plattformen, Villkoren, sekretesspolicyn och eventuella tvister mellan dig och NIKE ska regleras på alla sätt av argentinsk lag.

AUSTRALIEN

Avsnitt 7 ”VIKTIGA ANSVARSFRISKRIVNINGAR”:Detta avsnitt ändras enligt följande:

Underavsnittet med rubriken "GARANTIFRISKRIVNING” ändras genom att lägga till följande:

"Plattformen, Innehållet och materialen och produkterna på Plattformen erbjuds dock med vissa garantier som inte kan uteslutas till förmån för australiensiska kunder enligt australisk konsumentlag (" ACL "), inklusive garantier för godtagbar kvalitet och lämplighet för syftet med produkterna. Ingenting i Villkoren läses eller tillämpas för att utesluta, begränsa eller modifiera eller ha effekten att utesluta, begränsa eller ändra något villkor, garanti, rätt eller åtgärd som följer av ACL och som enligt lag inte kan uteslutas, begränsas eller modifieras, även om någon annan bestämmelse Villkoren annars skulle föreslå att detta kan vara fallet.”

BRASILIEN

Avsnitt 11 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Detta avsnitt ändras enligt följande:

Underpunkten rubricerad “LAGVAL/JURISDIKTION” utgår och ersätts med följande:

“LAGVAL/JURISDIKTION

 • Du samtycker till att Plattformen, Villkoren, sekretesspolicyn och eventuella tvister mellan dig och NIKE ska regleras på alla sätt av brasiliansk lag, utan hänsyn till lagvalsbestämmelser, och inte enligt FN:s konvention från 1980 angående avtal om internationella köp av varor.
 • Förutom när så är otillåtet, samtycker du till att alla tvister, fordringar och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår på grund av eller relaterar till Plattformen (inklusive men inte begränsat till köp av NIKE-produkter) ska lösas individuellt utan att tillgripa någon form av grupptalan, och exklusivt i Brasilien. "

COLOMBIA

Avsnitt 3 (NEDLADDNING AV INNEHÅLL TILL PLATTFORMEN): Underavsnittet ”LICENS FÖR ANVÄNDARINNEHÅLL” modifieras enligt följande:

Den första punkten under ”LICENS FÖR ANVÄNDARINNEHÅLL” utgår och ersätts med följande:

"Du upplåter till NIKE en icke-exklusiv, i tiden obegränsad, överlåtbar, royaltyfri, världsomspännande licens för att använda Användarinnehåll som du skickar in på eller i samband med Plattformen, inklusive rätten att använda ditt eget eller annans namn och bild som förekommer i Användarinnehåll, eller något av de koncept, format och idéer som ingår i Användarinnehåll, för vilket ändamål som helst, inklusive kommersiell användning, vilket inkluderar rätten att översätta, visa, reproducera, modifiera, skapa bearbetningar av, vidarelicensiera, distribuera och tilldela dessa rättigheter.”

Avsnitt 3 (NEDLADDNING AV INNEHÅLL TILL PLATTFORMEN): Underavsnittet "LICENS FÖR ATT ANVÄNDA KOMMENTARER, FEEDBACK OCH IDÉER” utgår i sin helhet och ersättas med följande:

”Du upplåter till NIKE en i tiden obegränsad och världsomspännande auktorisation att använda alla kommentarer, feedback och idéer som du kan komma att dela med oss, utan föregående meddelande, kompensation eller bekräftelse från dig, för vilket ändamål detta än må vara, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och tjänster samt att skapa, modifiera eller förbättra produkter och tjänster.”

HONGKONG

Nike, Inc., ett bolag registrerat i delstaten Oregon i USA och beläget på One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, USA) är: (1) operatör och ansvarig för apparna NRC och NTC och (2) vår avtalstecknande enhet för dessa Villkor med dig.

Avsnitt 9 (SKADEERSÄTTNING/BEGRÄNSNING AV ANSVAR): Detta avsnitt raderas och ersätts med följande:

”Skadeersättning och befrielse. Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Nike Inc., dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer (”Nike-parterna”) skadeslösa från alla påståenden, förluster, skulder, utgifter, skador och kostnader (inklusive advokatarvoden) som uppkommer eller är relaterade till ditt Användarinnehåll, din användning av Innehåll, din användning av Plattformen, ditt uppförande i samband med Plattformen eller med andra användare av Plattformen, eller någon överträdelse av dessa Villkor, någon lag eller rättigheter för någon tredje part.

Ansvarsbegränsning. I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag samtycker du till:

 • att ingen av NIKE-parterna kommer att ha ansvar för några särskilda, tillfälliga eller påföljande skador (inklusive för någon förlust av vinst eller data) som uppstår som resultat av användning av eller oförmåga att använda Plattformen eller utförandet av de produkter som köps via Plattformen eller någon annan Plattformsanvändares uppförande (vare sig online eller offline) eller deltagande i ett NIKE-evenemang eller NIKE-partnerevenemang eller något Användarinnehåll eller någon annan aktivitet i samband med användning av Plattformen, även om NIKE har informerats om risken för sådana skador,
 • att du åtar dig totalt ansvar för din användning av Plattformen samt
 • att om det fastställs att NIKE har ansvar gentemot dig för eventuella skador eller förluster som på något sätt är förknippade med din användning av Plattformen eller något Innehåll ska NIKE:s skadeståndsansvar inte överstiga det större av: (1) det belopp du har betalat oss inom ramen för dessa Villkor för din användning av Plattformen eller något Innehåll eller (2) 100,00 USD.”

Avsnitt 11 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Den första punkten under underavsnittet med rubriken ” LAGVAL/JURISDIKTION” raderas i sin helhet.

JAPAN

Avsnitt 9 (SKADEERSÄTTNING/ANSVARSBEGRÄNSNING): detta avsnitt ändras enligt följande:

Underavsnittet ”ANSVARSBEGRÄNSNING” raderas helt och hållet och ersätts med följande:

ANSVARSBEGRÄNSNING.  INGEN AV NIKE-PARTERNA KOMMER ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR NÅGRA SÄRSKILDA, TILLFÄLLIGA, INDIREKTA ELLER PÅFÖLJANDE SKADOR, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING FÖR NÅGON FÖRLUST AV VINST ELLER DATA SOM UPPSTÅR GENOM ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA PLATTFORMEN ELLER GENOM FUNKTIONEN I DE PRODUKTER SOM HAR KÖPTS VIA PLATTFORMEN ELLER GENOM ANDRA PLATTFORMSANVÄNDARES UPPFÖRANDE (ONLINE OCH/ELLER OFFLINE) ELLER GENOM NÄRVARO VID ETT NIKE-EVENEMANG ELLER NIKE-PARTNERS EVENEMANG ELLER GENOM NÅGOT ANVÄNDARINNEHÅLL ELLER NÅGON ANNAN AKTIVITET I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN AV PLATTFORMEN, ÄVEN OM NIKE HAR UNDERRÄTTATS OM ATT SÅDANA SKADOR KAN UPPSTÅ.  DU ÅTAR DIG FULLSTÄNDIGT ANSVAR FÖR DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN. DIN ENDA GOTTGÖRELSE GENTEMOT NIKE I SAMBAND MED EVENTUELLA SKADOR SOM UPPSTÅR GENOM DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN ELLER NÅGOT SOM HELST INNEHÅLL ÄR ATT SLUTA ANVÄNDA PLATTFORMEN. OM NIKE BEDÖMS VARA ANSVARIGA INFÖR DIG FÖR EVENTUELL SKADA ELLER FÖRLUST SOM PÅ NÅGOT SÄTT ÄR ANKNUTEN TILL DIN ANVÄNDNING AV PLATTFORMEN ELLER NÅGOT INNEHÅLL, SKA NIKES SKADESTÅNDSANSVAR INTE ÖVERSTIGA 100,00 USD ELLER 100,00 EUR OM DU BEFINNER DIG I EUROPA.

Avsnitt 11 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): detta avsnitt ändras enligt följande:

Underavsnittet ”VAL AV LAG/JURISDIKTION” raderas helt och hållet och ersätts med följande:

Val av lag/jurisdiktion

 • Du samtycker till att plattformen, villkoren, integritetspolicyn och alla eventuella tvister mellan dig och NIKE i alla avseenden ska regleras av japansk lag, utan hänsyn till lagvalsbestämmelser och inte av FN:s konvention av 1980 avseende avtal för internationell försäljning av varor.
 • Med undantag för fall där det är förbjudet enligt lag och utan begränsning av eventuella lagstadgade konsumenträttigheter samtycker du till att samtliga tvister, anspråk och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår genom eller i samband med plattformen (inklusive men ej begränsat till inköp av NIKE-produkter) ska lösas var för sig, utan tillgripande av någon form av grupptalan och endast hos domstolarna i Tokyo i Japan.
 • Alla anspråk ska tas upp inom ett (1) år efter att anspråket uppstår, såvida inte en längre period krävs enligt lag.

KANADA

Inledande paragraf: Avsnittet med titeln "Villkoren kan komma att uppdateras” är villkorat av följande:

"(a) NIKE måste skicka till dig, minst 30 dagar innan ändringen träder i kraft, ett skriftligt meddelande som tydligt och läsligt anger lydelsen av den nya klausulen och datumet för ändringens ikraftträdande, och

(b) du kan vägra att gå med på ändringen och häva eller, om det gäller ett kontrakt som innefattar successiv prestation, säga upp avtalet utan kostnad, påföljd eller uppsägningsersättning genom att skicka Nike ett meddelande för detta ändamål senast 30 dagar efter det att ändringen träder i kraft, om ändringen innebär en utvidgning av dina skyldigheter eller en minskning av NIKE:s förpliktelser."

DIVERSE AVSNITT: Villkoren i avsnitten "Fysisk aktivitet", "Garantifriskrivning", "Skadeståndsansvar/Ansvarsbegränsning" och "Ansvarsbegränsning" är villkorade av följande:

"Konsumentskyddslagar i vissa jurisdiktioner, inklusive Quebec, tillåter inte inskränkningar och avsteg från garantier för inköpta produkter. Om dessa lagar gäller för dig, kan inskränkningar och avstegen i följande avsnitt komma att inte vara tillämpliga: "Fysisk aktivitet", "Garantifriskrivning", "Skadeståndsansvar/ Ansvarsbegränsning" och "Ansvarsbegränsning."

Avsnitt 11 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Detta avsnitt ändras enligt följande:

Underavsnittet  “LAGVAL/JURISDIKTION”ändras genom att lägga till följande i början av avsnittet:

"KONSUMENTSKYDDSRÄTTIGHETER I VISSA JURISDIKTIONER, SÅSOM QUEBEC, KAN FÖRESKRIVA ATT DITT AVTAL SKA TILLÄMPAS oCH BEHÖRIGEN PRÖVAS ENLIGT LAGARNA och DOMSTOLAR I DIN JURISDIKTION. SÅDAN LAG KAN KOMMA ATT HINDRA DIG FRÅN ATT AVSTÅ FRÅN DINA RÄTTIGHETER FÖR ATT INGÅ I EN GRUPPTALAN ELLER ATT BEGRÄNSA DIN MÖJLIGHET I TID ATT INLEDA RÄTTSLIGA ÅTGÄRDER. OM DESSA LAGAR ÄR TILLÄMPLIGA FÖR DIG KAN FÖLJANDE BEGRÄNSNINGAR INTE GÖRAS."

KINA (utom Hongkong, Macau och Taiwan med avseende på dessa Villkor)

Avsnitt 1 (GRUNDLÄGGANDE BESTÄMMELSER): Underavsnittet med rubriken ”BEHÖRIGHET” raderas i sin helhet och ersätts med följande:

”Du är berättigad att använda Plattformen om: i) du har uppnått myndig ålder och kan uppföra dig civilt i enlighet med lagarna i Kina eller ii) du har fått din förälders eller vårdnadshavares medgivande. Det kan förekomma ett visst ålderskrav för specifika tjänster på Plattformen i varje land/region.

Du kan kontakta oss om du är en förälder eller vårdnadshavare och upptäcker att ditt barn använder Plattformen utan ditt medgivande.”

Följande villkor läggs till i slutet av det andra stycket under ”REGLER FÖR REGISTRERING”:

“I syfte att efterleva lagar och förordningar i Kina måste du genomföra verifiering av ditt verkliga namn i enlighet med de tillämpliga lagarna.”

Avsnitt 11 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR):

Underavsnittet med rubriken “LAGVAL/JURISDIKTION” raderas i sin helhet och ersätts med följande:

Lagval/jurisdiktion 

 • Du samtycker till att Plattformen, Villkoren och eventuell tvist mellan dig och NIKE ska regleras i alla avseenden av lagarna i Kina, utan hänsyn till lagvalsbestämmelser, och FN:s konvention av 1980 angående avtal om internationella köp av varor ska inte gälla.
 • Såvida inget annat föreskrivs i tillämpliga lagar samtycker du till att alla tvister och anspråk som uppstår genom din användning av Plattformen (inklusive men inte begränsat till inköp av NIKE-produkter) ska via vänskapliga förhandling mellan de båda parterna. Om ingen överenskommelse kan nås kan endera parten stämma den andra parten i Yangpu-distriktets folkdomstol i Shanghai, varvid båda parterna ska avstå från rätten att registrera en invändning mot jurisdiktionen över ämnet.”

SYDKOREA

Följande platsbaserade tjänsteleverantörers villkor gäller för din användning av och åtkomst till apparna Nike Running Club och Nike Training Club: {{agreement:LBSProvider:platsbaserade tjänsteleverantörers villkor}}. I händelse av någon form av tvist mellan platsbaserade tjänsteleverantörers villkor och dessa villkor ska dessa villkor ha företräde.

FILIPPINERNA

Avsnitt 2 (ÄGANDERÄTT TILL INNEHÅLL): Den tredje punkten i detta avsnitt ändras enligt följande:

 • I den utsträckning som NIKE godkänner hämtning eller användning av innehåll som omfattar upphovsrätter eller verk som kan upphovsrättsskyddas beviljar NIKE dig en begränsad, personlig, icke-överförbar och icke-överlåtbar rätt att få åtkomst till och använda dessa upphovsrätter eller verk som kan upphovsrättsskyddas, endast för deras avsedda ändamål och endast så länge NIKE gör detta innehåll tillgängligt för allmänheten. Du förvärvar ingen som helst äganderätt till eller licens för innehållet (inklusive varumärken eller andra immateriella rättigheter som ingår i innehållet) och allt sådant innehåll är avsett för personligt, icke-kommersiellt bruk.  NIKE förbehåller sig rätten att övervaka din användning och att när som helst och av vilken som anledning helst ändra eller avbryta din användning av eller åtkomst till innehållet.  NIKE förbehåller sig rätten att ta bort alt innehåll som strider mot dessa villkor eller NIKE:s immateriella rättigheter.  Det faktum att NIKE tillåter dig denna begränsade användning innebär inget avstående från någon av NIKE:s rättigheter avseende innehållet.

Avsnitt 3 (PUBLICERA INNEHÅLL PÅ PLATTFORMEN): Detta avsnitt ändras enligt följande:

Användarinnehållslicens. Vissa delar av plattformen ger dig möjlighet att publicera bilder, videor, kommentarer och annat innehåll, vilket vi kallar ”användarinnehåll”.  Nike är inte ansvariga för användarinnehåll som andra publicerar på plattformen. Användarinnehåll ägs av dig eller den som skapade det, men när du publicerar användarinnehåll samtycker du till:

 • Du framställer att du har rätt att publicera ditt användarinnehåll och du samtycker till att underteckna alla relevanta dokument för att bevilja NIKE en icke-exklusiv, oupphörlig, överlåtbar, underlicensierbar, royalty-fri, världsomfattande licens att använda allt användarinnehåll som du publicerar på eller i anslutning till plattformen, inklusive avbildningar av personer som ingår i användarinnehållet eller samtliga av de koncept eller idéer som ingår i användarinnehållet, för valfria ändamål, inklusive kommersiellt bruk, vilket omfattar rätten att översätta, visa, reproducera, ändra, skapa härledda verk, underlicensiera, distribuera och överlåta dessa rättigheter. NIKE får efter eget gottfinnande ta bort användarinnehåll när som helst. 
 • Du förstår att raderat användarinnehåll kan ligga kvar i NIKE:s system och på plattformen i den utsträckning ditt användarinnehåll har publicerats offentligt eller delats med andra som inte raderat det, såvida inte du eller den relevanta personen begär radering eller blockering av personuppgifter i enlighet med gällande lag.

Avsnitt 9 (SKADEERSÄTTNING/ANSVARSBEGRÄNSNING): Underavsnittet ”ANSVARSBEGRÄNSNING” raderas och ersätts med följande:

”I den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lag kommer ingen av NIKE-parterna att hållas ansvarig för några särskilda, tillfälliga eller påföljande skador, inklusive och utan begränsning för någon förlust av vinst eller data som uppstår genom användning av eller oförmåga att använda plattformen eller genom funktionen i de produkter som har köpts via plattformen eller genom andra plattformsanvändares uppförande (online och/eller offline) eller genom närvaro vid ett NIKE-evenemang eller NIKE-partners evenemang eller genom något användarinnehåll eller någon annan aktivitet i samband med användningen av plattformen, även om NIKE har underrättats om att sådana skador kan uppstå.  Om NIKE bedöms vara ansvariga inför dig för eventuell skada eller förlust som på något sätt är anknuten till din användning av plattformen eller något innehåll, ska NIKE:s skadeståndsansvar inte överstiga 100,00 USD eller 100,00 EUR om du befinner dig i Europa, utan att vara till nackdel för någon tillämplig lag.”

Avsnitt 11 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Den första punkten under underavsnittet ”VAL AV LAG/JURISDIKTION” raderas helt och hållet.

EUROPEISKA LÄNDER

Följande ändringar gäller för alla europeiska länder, utom Österrike, Frankrike, Tyskland, Italien, Polen och Schweiz, som har andra specifika ändringar av dessa Villkor som är tillämpliga för europeiska länder.

Avsnitt 11 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Detta avsnitt ändras enligt följande:

Underavsnittet rubricerad “LAGVAL/JURISDIKTION” utgår i sin helhet och ersätts med följande (förutom den sista punkten om framställning av fordringar, som förblir oförändrade):

 “LAGVAL/JURISDIKTION

 • Du samtycker till att Plattformen, Villkoren, och samtliga tvister mellan dig och NIKE ska regleras på alla sätt av nederländsk lag, utan hänsyn till lagvalsbestämmelser, och inte enligt FN:s konvention från 1980 angående avtal om internationella köp av varor.
 • Bortsett från vad som är förbjudet enligt gällande lag, och utan begränsning till lagstadgade rättigheter för konsumenter, samtycker du till att alla tvister, fordringar och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt uppstår på grund av eller relaterar till Plattformen (inklusive men inte begränsat till köp av NIKE-produkter) ska exklusivt avgöras av behöriga domstolar i Amsterdam, Nederländerna.”

ÖSTERRIKE

Avsnitt 11 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR)Detta avsnitt ersätts med versionen för de europeiska länderna nedan, förutom att följande läggs till i slutet:

"Alla fordringar ska framställas inom tre (3) år efter det att fordran uppstått."

BELGIEN

Avsnitt 3 (NEDLADDNING AV INNEHÅLL TILL PLATTFORMEN)Detta avsnitt ändras enligt följande:

Den första punkten i underavsnittet med rubriken "LICENS FÖR ANVÄNDARINNEHÅLL” utgår i sin helhet och ersätts med följande:

"Du upplåter till NIKE en icke-exklusiv, i tiden obegränsat (eller åtminstone under giltighetstiden för immateriella rättigheter/bildrättigheter som kan ligga i Användarinnehållet), överlåtbar, vidarelicensierbar, royaltyfri, världsomspännande licens att använda allt Användarinnehåll som du postar på eller i samband med Plattformen, inklusive rätten att använda ditt eget eller annans namn och bild som förekommer i Användarinnehåll, eller de koncept, format och idéer som ingår i Användarinnehåll, för vilket ändamål som helst, inklusive kommersiell användning, marknadsföring och operativ användning, som inkluderar rätten att översätta, visa, reproducera, modifiera, skapa bearbetningar av, vidarelicensiera, distribuera och tilldela dessa rättigheter.”

Underavsnittet "LICENS FÖR ATT ANVÄNDA KOMMENTARER, FEEDBACK OCH IDÉER” utgår i sin helhet och ersättas med följande:

"LICENS FÖR ATT ANVÄNDA KOMMENTARER, FEEDBACK OCH IDÉER” Du upplåter till NIKE en i tiden obegränsat (eller åtminstone under giltighetstiden för immateriella rättigheter/bildrättigheter som kan ligga i Användarinnehållet) världsomspännande licens att använda alla kommentarer, feedback och idéer som du kan dela med dig till oss, utan föregående meddelande, kompensation eller bekräftelse från dig, för vilket ändamål detta än må vara, inklusive men inte begränsat till att utveckla, tillverka och marknadsföra produkter och tjänster samt att skapa, modifiera eller förbättra produkter och tjänster.”

FRANKRIKE

Avsnitt 5 (INTRÅNG I UPPHOVSRÄTT: Andra stycket i detta avsnitt utgår i sin helhet och ersätts med följande:

"Om du tror att ditt verk har blivit otillbörligen kopierat till Plattformen, så att det utgör ett intrång, vänligen uppge följande information till oss:

(1) datum för anmälan,

(2) om sökanden är en fysisk person: namn, efternamn, yrke, adress, nationalitet, plats och födelsedatum,

(3) om sökanden är en juridisk person: namn, bolagsbevis, säte och den person som företräder detta för juridiska ändamål,

(4) Mottagarens namn och adress, eller om en juridisk person, dess namn och säte,

(5) en beskrivning av omständigheterna i fråga och den exakta platsen,

(6) de skäl för vilka innehållet bör tas bort, inklusive relevanta lagbestämmelser och motiveringar av fakta, och

(7) en kopia av korrespondensen som skickas till författaren eller redaktören för den omtvistade informationen eller aktiviteten som det begärs upphörande, återkallande eller ändring av eller en förklaring att det har inte varit möjligt att få kontakt med författaren eller redaktören."

Avsnitt 9 (SKADEERSÄTTNING/BEGRÄNSNING AV ANSVAR): Detta avsnitt ändras enligt följande:

Underavsnittet rubricerat “SKADEERSÄTTNING OCH BEFRIELSE” utgår och ersätts med det följande:

"SKADEERSÄTTNING. Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Nike Inc., dess dotterbolag, tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer ("Nike-parterna") skadeslösa från alla krav, förluster, skulder, utgifter, skador och kostnader, inklusive, utan begränsning, advokatavgifter, som uppkommer eller är relaterade till ditt Användarinnehåll, din användning av innehåll, din användning av Plattformen, ditt beteende i samband med Plattformen eller med andra plattform-användare, eller någon överträdelse av dessa Villkor, någon lag eller rättigheter för någon tredje part.”

Underavsnittet rubricerat “ANSVARSBEGRÄNSNING” utgår i sin helhet.

Avsnitt 11 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Underavsnittetrubricerat ”LAGVAL/JURISDIKTION” utgår i sin helhet och ersätts med det följande:

 ”LAGVAL / JURISDIKTION

Ingenting i detta stycke ska begränsa det skydd som du som konsument får genom de obligatoriska lagbestämmelserna i det land där du bor.

 • Du samtycker till Plattformen, Villkoren och eventuell tvist mellan dig och NIKE ska regleras i alla avseenden enligt nederländsk lag, utan beaktande av val av lagbestämmelser, och inte enligt FN:s konvention från 1980 angående avtal om internationella köp av varor.
 • Förutsatt att det inte är otillåtet och utan begränsning till varje lagstadgad rätt för konsumenter, samtycker du till att alla tvister, krav och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt beror på eller relaterar till Plattformen (inklusive men inte begränsat till köp av NIKE-produkter) ska exklusivt lösas av de behöriga domstolarna i Amsterdam, Nederländerna.
 • Om du har ett klagomål, kontakta oss via valet ”Kontakta oss”. Om du anser att ditt klagomål inte hanterats på ett riktigt sätt kan du - men är inte skyldig att - använda plattformen för tvistlösning Online Dispute Resolution (ODR) som du kan läsa mer om på http://ec.europa.eu/odr. Dessutom har du rätt att inleda ett förlikningsförfarande genom att kontakta en medlare enligt följande: Association des médiateurs européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, téléphone: 09 53 01 02 69), http: // www.mediationconso-ame.com/. Medlaren kommer att försöka, oberoende och opartiskt, nå en uppgörelse i godo av tvisten. Vid medling är varje part fri att acceptera eller avvisa den lösning som föreslagits av medlaren. "

ITALIEN

Avsnitt 7 ”VIKTIGA ANSVARSFRISKRIVNINGAR”:Detta avsnitt ändras enligt följande:

Den sista punkten vid underavsnittet som rubriceras “FYSISK AKTIVITET” utgår i sin helhet och ersätts med följande:

”I den största utsträckning tillåtet enligt gällande lag, är NIKE inte ansvarig för skador som kan förorsakas dig som ett resultat av din användning, eller oförmåga att använda, Plattformens funktioner, med undantag av NIKE:s bedrägliga eller grovt oaktsamma agerande."

Undersektionen rubricerad “ANVÄNDARINTERAKTIONER” utgår i sin helhet och ersätts med följande::

“ANVÄNDARINTERAKTIONER. Vi är inte ansvariga för din interaktion med andra användare av Plattformen eller någon skada eller skada som du kan uppleva på grund av dessa interaktioner, förutom i händelse av bedrägeri eller grov oaktsamhet från Nike.

Var ansvarig och vidta åtgärder när du interagerar med andra användare (inklusive användare du inte känner sedan tidigare) på Plattformen. Innan du träffar en annan person öga mot öga, överväg att först undersöka saken, ta med en vän, välja offentliga platser och låta någon veta var du kommer att vara. NIKE är inte skyldig att involverad sig i konflikter mellan användare (men kan göra detta enligt eget gottfinnande).”

Avsnitt 11 (TVISTER / YTTERLIGARE VILLKOR): underavsnittetrubricerat” LAGVAL / JURISDIKTION”

utgår i sin helhet och ersätts med det följande (förutom den sista punkten angående krav, som kvarstår oförändrade):

 “LAGVAL / JURISDIKTION

 • Du samtycker till att Plattformen, Villkoren och eventuell tvist mellan dig och NIKE ska regleras i alla avseenden enligt nederländsk lag, utan beaktande av val av lagbestämmelser, och inte enligt FN:s konvention från 1980 angående avtal om internationella köp av varor, i enlighet med tillämplig lag som kan gälla oavsett av annat val av lag.
 • Förutsatt att det inte är otillåtet och utan begränsning av varje lagstadgad rätt för konsumenter, samtycker du till att alla tvister, krav och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt beror på eller relaterar till Plattformen (inklusive men inte begränsat till köp av NIKE-produkter) ska exklusivt lösas av de behöriga domstolarna där du har hemvist eller bor.”

POLEN

Avsnitt 11 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Underavsnittetrubricerat” LAGVAL/JURISDIKTION”

utgår i sin helhet och ersätts med följande (förutom den sista punkten angående krav, som kvarstår oförändrade):

“LAGVAL/JURISDIKTION

 • Plattformen, Villkoren och eventuell tvist mellan dig och NIKE ska regleras i alla avseenden enligt polsk lag.
 • Alla tvister, krav och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt beror på eller är relaterar till Plattformen (inklusive men inte begränsat till köp av NIKE-produkter) ska lösas av de behöriga domstolarna enligt tillämplig lag.”

SCHWEIZ

Avsnitt 11 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Underavsnittetrubricerat ”LAGVAL/JURISDIKTION”

utgår i sin helhet och ersätts med det följande (förutom den sista punkten angående krav, som kvarstår oförändrade):

“LAGVAL/JURISDIKTION  

 • Alla tvister, krav och rättsliga förfaranden som direkt eller indirekt beror på eller är relaterar till Plattformen (inklusive men inte begränsat till köp av NIKE-produkter) ska lösas av de behöriga domstolarna enligt materiella Schweiziska lagar, utan hänsyn till bestämmelser om internationella lagkonflikter och med uteslutande av FN:s konvention från 1980 angående avtal om internationella köp av varor.
 • Du samtycker till att alla tvister som uppstår direkt eller indirekt ut ur eller i samband med Plattformen och Villkoren, är föremål för exklusiv behörighet hos de behöriga domstolarna i Zürich, Schweiz. "

TYSKLAND

Avsnitt 7 (VIKTIGA ANSVARSFRISKRIVNINGAR): Detta avsnitt ändras enligt följande:

Den tredje punkten i sammanfattningsfältet utgår i sin helhet och ersätts med följande:

"NIKE ansvarar inte för någon skada (med undantag för ansvaret för NIKE:s uppsåtliga och grova oaktsamma handlingar och NIKE:s förorsakade personskador) förorsakad av din interaktion med andra användare. Var försiktig och vidta försiktighetsåtgärder när du interagerar med personer du inte känner till."

Den sista punkten under underavsnittet som rubriceras “FYSISK AKTIVITET” utgår i sin helhet och ersätts med följande:

"I den största utsträckning tillåtet enligt gällande lag ansvarar NIKE inte för några skador (förutom ansvar för NIKE:s uppsåtliga och grova oaktsamhet och NIKE:s förorsakade personskador) som du kan förorsakas av din användning av, eller oförmåga att använda, Plattformen."

Underavsnittet rubricerat “GARANTIFRISKRIVNING”, inkluderande alla punkter därunder, utgår i sin helhet.

Avsnitt 9 (SKADEERSÄTTNING/BEGRÄNSNING AV ANSVAR): Detta avsnitt ändras enligt följande:

Underavsnittet rubricerat “SKADEERSÄTTNING och BEFRIELSE” utgår i sin helhet.

Underavsnittet rubricerat “ANSVARSBEGRÄNSNING” utgår i sin helhet och ersätts av följande:

“ANSVARSBEGRÄNSNING. Allt ansvar för NIKE och dess dotterbolag samt deras tjänstemän, styrelseledamöter, aktieägare, anställda och agenter ("Friskrivna Parter") är begränsade till uppsåtlig och grov oaktsamhet. I händelse av ringa oaktsamhet är de Friskrivna Parterna endast ansvariga om en väsentlig avtalsförpliktelse, vars överträdelse äventyrar syftet med avtalet eller vars prestation krävs för att uppnå detta syfte och i vars prestation konsumenten litar på (så kallade "fundamentala uppgifter") har kränkts. I detta fall är ansvaret begränsat till skador som är typiska och förutsägbara. Denna ansvarsbegränsning gäller inte för skadeståndsanspråk enligt produktansvarslagstiftning och vid kroppsskada eller dödsfall."

Avsnitt 11 (TVISTER/YTTERLIGARE VILLKOR): Detta avsnitt är ersatt med versionen för europeiska länder ovan, förutom med följande tillägg i slutet:

”Alla fordringar ska framställas senast inom två (2) år efter det att fordran uppstått.”

UNGERN

Inledande avsnitt: Den andra punkten i den första delen ovan med titeln "Försäljningsvillkor" ändras genom att lägga till följande:

"Försäljningsvillkoren utgör ett underförstått avtal mellan dig och NIKE, om inte annat följer av kraven beträffande skriftliga avtal enligt ungerskt lag."

Agreement Type: 
Locales: 
UxIDs: 

User login