You are here

hr_HR

hr-hr-min-sec-cont-annex

Aneks o minimalnim sigurnosnim kontrolama

Sljedeći minimalni sigurnosni zahtjevi namijenjeni su služiti kao smjernice za razinu zaštite koju Nike očekuje od bilo kojeg sustava informacijske tehnologije Ugovaratelja koji Obrađuje Nike Podatke. Ovi sigurnosni zahtjevi temelje se na: općeprihvaćenim praksama informacijske sigurnosti i upravljanja informacijskom sigurnošću.

hr-HR AUP Privacy Policy

POLITIKA PRIHVATLJIVE UPORABE:
ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE I UREĐAJI

hr-HR BYOD Privacy Policy

POLITIKA TVRTKE NIKE PONESI SVOJ UREĐAJ (EMEA)

Datum stupanja na snagu: 28/04/20 

hr-HR Employee Privacy Policy

GLOBALNI PRAVILNIK O ZAŠTITI PRIVATNOSTI ZAPOSLENIKA TVRTKE NIKE

Datum: svibanj 2018.

User login