You are here

pl_PL

pl-PL local entities

Użytkownicy proszeni są o wyszukanie właściwego kraju i przejście do podpunktu, w którym Nike wskazuje podmioty odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych użytkowników w myśl postanowień naszej Polityki Prywatności 

 

Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania

Spółka Nike Retail B.V. (Colosseum 1, 1213 Hilversum, Holandia) odpowiada za zakupy produktów.

Pages

User login