You are here

sv_SE

sv-SE Eventurf Privacy Policy

Nike Eventurf – integritetspolicy 

Gäller från den: 1 september 2021

Nike, Inc., beläget på Bowerman Drive 1, Beaverton, OR 97005, USA, och dess dotterbolag och samarbetspartner (för anställda ingår här det Nike-bolag som du är anställd på och som i denna policy benämns "Nike", "vi", "vår" eller "oss") ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter som erhållits genom din användning av Nike Eventurfs webbplats eller mobilapplikation (nedan: "Plattformen").

sv-SE AUP Privacy Policy

POLICY FÖR GODTAGBAR ANVÄNDNING:
ELEKTRONISK KOMMUNIKATION OCH ENHETER

sv-SE BYOD Privacy Policy

NIKES POLICY OM ATT TA MED SIN EGEN ENHET (EMEA) 

Datum för ikraftträdande: 28/04/2020 

sv-SE Employee Privacy Policy

NIKES GLOBALA SEKRETESSPOLICY FÖR ANSTÄLLDA

Datum: maj 2018

Nike samlar in och behandlar de personuppgifter du tillhandahåller till oss som en del av onboarding-processen för nya anställda. Vi samlar även in och behandlar andra typer av personuppgifter om dig medan du är anställd hos Nike. Vi gör detta för att hantera vårt personalprogram, för att efterleva anställningsavtal och tillämplig anställnings-, socialförsäkrings- och arbetarskyddslag samt för att hantera ditt deltagande i frivilliga program för anställda.

sv-SE Elite Privacy Policy

INTEGRITETSPOLICY FÖR NIKE ELITE-ANVÄNDARE

en-KR LBS Provider

Terms of Use for Location-Based Services (Nike Training Club and Nike Running Club Mobile Applications)

Article 1 (Purpose) The purpose of these terms of use (“Terms”) is to set forth the rights, duties and responsibilities of the Company and users (a “User”) related to the use of the Nike Training Club (“NTC”) and Nike Running Club (“NRC”) mobile applications (collectively, the “Services”) offered by Nike, Inc. (the “Company”).

sv-se-terms-sale

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR

(VÄSTEUROPA, CENTRALEUROPA, ÖSTEUROPA)

DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR GÄLLER VÄSTEUROPA, CENTRALEUROPA OCH ÖSTEUROPA, MED UNDANTAG FÖR BULGARIEN, KROATIEN, NORGE, RUMÄNIEN, SLOVAKIEN, SCHWEIZ OCH TURKIET, SOM REGLERAS AV ANDRA VILLKOR.

VAR GOD OCH LÄS DESSA FÖRSÄLJNINGSVILLKOR NOGGRANT INNAN DU BESTÄLLER PRODUKTER FRÅN NIKES PLATTFORM.

sv-SE-draw-terms-bootroom

NIKE DRAGNINGEN -ANVÄNDARVILLKOR

OGILTIG VID FÖRBUD

1. Vem är berättigad till att delta?

”Dragningen” skapades för att motverka automatiserade program och för att säkerställa lika villkor för alla användare. ”Dragningen” gör det möjligt att köpa en viss NIKE produkt, men upprättar inte ett köpeavtal. Eventuella köp styrs av ett separat avtal, som styrs av NIKEs Köpevillkor.

sv-SE Draw Terms

NIKE DRAGNINGEN -ANVÄNDARVILLKOR

 OGILTIG VID FÖRBUD

1. Vem är berättigad?

”Dragningen” skapades för att motverka automatiserade program och för att säkerställa lika villkor för alla användare. ”Dragningen” gör det möjligt att köpa en viss NIKE produkt, men upprättar inte ett köpeavtal. Eventuella köp styrs av ett separat avtal, som styrs av NIKEs Köpevillkor.

sv-SE Waiver - General

ANSVARSFRISKRIVNING FRÅN DELTAGARE

VÄNLIGEN LÄS DETTA NOGA

Pages

User login