You are here

da-dk Terms

Primary tabs

Clone Agreement Document

Body Content

NIKE-BRUGSVILKÅR

Dato for seneste revidering: September 2021

LÆS DISSE BRUGSVILKÅR (“VILKÅR”) OMHYGGELIGT, INDEN DU BRUGER EVENTUEL NIKE-PLATFORM.

Hvis du bor i hvilket som helst af følgende lande eller regioner, kan yderligere vilkår gælde for dig og kan ses nederst på siden af disse vilkår. Vi viser landet/regionen i vilkårene, hvis relevant.  Disse yderligere vilkår tilsidesætter nedenstående vilkår i tilfælde af eventuel uoverensstemmelse.

Argentina, Australien, Brasilien, CanadaKina (med henblik på disse vilkår, med undtagelse af Hongkong, Macao og Taiwan), Colombia, HongkongJapan, SydkoreaFilippinerne, alle europæiske lande (herunder specifikke vilkår for Østrig, Belgien, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Polen og Schweiz.

Velkommen til NIKE-fællesskabet!  Du læser disse vilkår, fordi du bruger et NIKE-websted, en digital oplevelse, social medieplatform, mobilapp, bærbar teknologi eller et af vores andre produkter eller tjenester, som alle er en del af NIKE's platform (”platform”).  Du kan få adgang til platformen via en computer, mobiltelefon, tablet, konsol eller anden teknologi, som vi henviser til heri som en ”enhed”.  Din operatørs normale takster og gebyrer gælder for din enhed.

Disse vilkår opretter en juridisk bindende aftale mellem dig og NIKE og dets tilknyttede selskaber (som vi kan henvise til som ”NIKE,” ”vi”, ”os” eller ”vores”) vedrørende din brug af platformen. Gennemgå vores {{agreement:localentities:Oversigt over Lokale Enheder}} for navnet på den NIKE-enhed, der er ansvarlig for at levere platformen til dig og de relevante kontaktoplysninger. Et par vigtige punkter:

 • Vores vilkår kan ændre sig.  Nogle retskredse tillader ikke ensidige opdateringer eller ændringer til forbrugervilkår, så dette afsnit gælder muligvis ikke for dig.  [Se vilkår for Canada] Vi kan opdatere disse vilkår fra tid til anden.  Hvis der foretages en væsentlig ændring, slår vi en meddelelse op på platformen eller sender dig en notifikation.  Læs eventuelle ændringer igennem, og hvis du ikke er enig i dem, bedes du stoppe med at bruge platformen.  Hvis du fortsætter med at bruge vores platform, efter at vi har underrettet dig om ændringer, vil du blive anset for at have accepteret de opdaterede vilkår, undtagen i det omfang, det er forbudt ved gældende lov. 
 • Salgsvilkår  Ved at foretage eventuelt køb hos os, accepterer du også {{agreement:termsOfSale:Salgsvilkår}}, der gælder i dit land eller din region. [Se vilkår for Ungarn.]
 • Databeskyttelsespolitik.  Vores {{agreement:privacyPolicy:Databeskyttelsespolitik}} beskriver indsamlingen og brugen af personoplysninger på platformen og gælder for din brug af platformen.
 • Vigtig meddelelse til amatøratleter.  Du er ansvarlig for at sikre, at din deltagelse på platformen ikke påvirker din berettigelse som amatøratlet.  Forhør dig hos dit amatøridrætsforbund for de regler, der gælder for dig.  NIKE er ikke erstatningsansvarlig for din brug af platformen, der resulterer i din manglende berettigelse som amatøratlet.

1. GRUNDREGLER

Berettigelse.  Du er kun berettiget til at bruge platformen, hvis du har nået myndighedsalderen i dit land, eller hvis du har samtykke fra din forælder eller værge.  Der kan være visse aldersbegrænsninger for specifikke platformstjenester i forskellige lande. [Se vilkår for Kina (med henblik på disse vilkår, med undtagelse af Hongkong, Macao og Taiwan).]

Tilmeldingsregler.  Når du tilmelder dig en konto hos os, gælder følgende regler:

 • Vær sandfærdig:  Tilvejebring nøjagtige og aktuelle tilmeldingsoplysninger.
 • Vær dig:  Hold din tilmelding personlig.  Tilmeld dig ikke mere end én NIKE-konto, tilmeld dig ikke en NIKE-konto på vegne af en anden person, og overfør ikke din konto.
 • Vær sikker:  Hold dit brugernavn, din adgangskode og andre loginoplysninger sikre, og lad ikke andre bruge din konto.
 • Vær ansvarlig:  Informér omgående NIKE om eventuel uautoriseret brug af din NIKE-konto.  Du er ansvarlig for alt, hvad der sker gennem din NIKE-konto - med eller uden din tilladelse. I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOVGIVNING, ER NIKE IKKE ANSVARLIG FOR EVENTUELT TAB ELLER AKTIVITET SOM FØLGE AF UAUTORISERET BRUG AF DIN KONTO. 

[Se vilkår for Kina (med henblik på disse vilkår, med undtagelse af Hongkong, Macao og Taiwan).]

2.  EJERSKAB AF INDHOLD

Med undtagelse af brugerindhold (defineret nedenfor) ejes alt indholdet på vores platform - herunder tekst, software, scripts, kode, design, grafik, fotos, lyde, musik, videoer, applikationer, interaktive funktioner, artikler, nyhedshistorier, skitser, animationer, klistermærker, generelle illustrationer og andet indhold (”indhold”) - af NIKE eller andre, som vi licenserer indhold fra, og er beskyttet af love om ophavsret, varemærke, patent og andre love. NIKE forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt er beskrevet i disse vilkår.

 • Alle varemærker, servicemærker og handelsnavne (f.eks. NIKE-navnet og Swoosh-designet) er ejet, registreret og/eller licenseret af NIKE.  Du erhverver ikke en licens eller eventuel ejendomsret til eventuelle varemærker, servicemærker eller handelsnavne gennem din adgang til eller brug af platformen eller indholdet.
 • Du indvilliger i ikke at ændre eller slette eventuelle ejerskabsmeddelelser fra materialer, der downloades eller udskrives fra platformen.
 • I det omfang NIKE godkender download eller brug af indhold, der består af ophavsrettigheder eller ophavsretligt beskyttede værker, tildeler NIKE dig en begrænset, personlig, ikke-overførbar, ikke-underlicenserbar og tilbagekaldelig licens til at få adgang til og bruge sådanne ophavsrettigheder eller ophavsretligt beskyttede værker udelukkende til deres tilsigtede formål og udelukkende så længe NIKE gør et sådant indhold generelt tilgængeligt for offentligheden. Du erhverver ingen ejendomsrettigheder til indholdet (herunder eventuelle varemærker eller anden intellektuel ejendom, der er inkluderet i indholdet), og alt sådant indhold er beregnet til personlig, ikke-kommerciel brug.  NIKE forbeholder sig retten til at overvåge din brug og til at ændre eller tilbagekalde denne licens eller din adgang til indholdet til enhver tid og af enhver årsag.  NIKE forbeholder sig retten til at fjerne eventuelt indhold, der er i strid med disse vilkår eller NIKE’s intellektuelle ejendomsrettigheder.  At NIKE giver dig tilladelse til denne begrænsede brug udgør ikke et afkald på nogen af Nike's rettigheder til indholdet.
 • Uden for de specifikke brugsrettigheder, der tildeles dig af NIKE i forbindelse med platformen, indvilliger du i ikke at bruge, kopiere, redigere, oversætte, vise, distribuere, downloade, sende, sælge, skabe afledte værker af eller på nogen måde udnytte eventuelt indhold, herunder brugerindhold (medmindre det er dit eget brugerindhold, som du lovligt slår op på platformen), uden NIKE’s forudgående skriftlige samtykke. Uautoriseret brug af indholdet kan udgøre en krænkelse af ophavsret, varemærke eller andre love om intellektuel ejendom og kan gøre dig til genstand for strafferetlige eller civilretlige anklager og sanktioner.

3.  AT SLÅ INDHOLD OP PÅ PLATFORMEN

Brugerindholdslicens. Nogle dele af platformen giver dig mulighed for at slå fotos, videoer, kommentarer og andet indhold op, som vi henviser til som ”brugerindhold.”  Nike er ikke ansvarlig for brugerindhold, som andre slår op på platformen. Brugerindhold ejes af dig eller den person, der skabte det, men når du slår brugerindhold op, licenserer du det til NIKE som beskrevet nedenfor:

 • Du erklærer, at du har ret til at slå dit brugerindhold op, og du tildeler NIKE en ikke-eksklusiv, evig, overførbar, underlicenserbar, royaltyfri, verdensomspændende licens til at bruge ethvert af det brugerindhold, som du slår op på eller i forbindelse med platformen, herunder ligheden af enhver person, der vises i brugerindholdet, eller ethvert af koncepterne eller ideerne, der er indeholdt i brugerindholdet, til ethvert formål, herunder kommerciel brug, hvilket omfatter retten til at oversætte, vise, gengive, ændre, skabe afledte værker, underlicensere, distribuere og overdrage disse rettigheder. NIKE kan, efter eget skøn, fjerne eventuelt brugerindhold til enhver tid.  [Se vilkår for Argentina, Colombia, Belgien og Filippinerne.] 
 • Du forstår, at slettet brugerindhold kan fortsætte i NIKE's systemer og på platformen, i det omfang dit brugerindhold er blevet offentliggjort eller delt med andre, der ikke har slettet det, medmindre du eller den relevante enkeltperson anmoder om sletning eller blokering af personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

LICENS TIL AT BRUGE KOMMENTARER, FEEDBACK OG IDEER.  Du forstår, at eventuelle kommentarer, feedback eller ideer, som du sender til os, tilvejebringes på et ikke-fortroligt grundlag, og du tildeler NIKE en evig, verdensomspændende licens til at bruge alle kommentarer, feedback og ideer, som du måtte dele med os, uden varsel, kompensation eller anerkendelse til dig, til ethvert formål overhovedet, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter og tjenester, samt oprettelse, ændring eller forbedring af produkter og tjenester. [Se vilkår for Colombia og Belgien]

4.  ADFÆRDSKODEKS FOR BRUGERE

Vi er begejstrede for, at du bidrager til NIKE-fællesskabet.  Her er et par grundlæggende regler:

 • Vær original.  Slå kun brugerindhold op på platformen, hvis du har alle de tilladelser og rettigheder, der er nødvendige for at gøre det pågældende brugerindhold tilgængeligt, herunder fra enkeltpersoner, der vises eller nævnes i dit brugerindhold.
 • Vær sikker.
  • Gør ikke noget, der kan udsætte NIKE eller dets brugere for eventuel form for skade, herunder alt, der kan forstyrre, beskadige, deaktivere, manipulere med, overbelaste eller begrænse platformens funktionalitet.
  • Slå ikke brugerindhold op, der indeholder softwarevira, programmer eller anden computerkode, og omgå ikke eller ændr eventuel platformssoftware eller sikkerhedsteknologi.
  • Brug ikke dataminering, robotter, scraping eller lignende dataindsamlingsmetoder.
  • Medmindre vi angiver andet, er vores platform et offentligt sted.  Slå ikke personoplysninger op på platformen - hverken dine eller andres.
 • Vær personlig.
  • Slå ikke eventuel annoncering, købsanmodning eller kommercielt indhold op på platformen og acceptér ikke betaling fra en tredjepart til gengæld for udførelse af kommerciel aktivitet på platformen.
  • Du skal ikke indsamle eller anmode om personoplysninger fra andre platformsbrugere eller sende uopfordrede meddelelser.
  • Brug ikke automatiseret teknologi til at interagere med platformen.
  • Udvis passende adfærd. Respektér fællesskabet og slå ikke brugerindhold op eller link til et websted eller gør noget, der er ulovligt, vildledende, ondsindet, chikanerende, unøjagtigt, diskriminerende eller på anden måde uanstændigt eller upassende eller som overtræder gældende love. NIKE har ret til at prescreene, overvåge eller fjerne brugerindhold - men vi har ingen forpligtelse til at gøre det.
  • Vær dig selv.  Du skal ikke udgive dig for at være en anden person eller organisation, herunder atleter eller NIKE-medarbejdere.
 • HAV DET SJOVT!

5.  KRÆNKELSE AF OPHAVSRET

Rådfør dig med din juridiske rådgiver, inden du anmelder et krav til os, fordi der kan være sanktioner for falske krav.  NIKE kan opsige konti tilhørende platformsbrugere, hvis det konstateres, at de krænker tredjeparters ophavsrettigheder.

Hvis du mener, at dit værk er blevet kopieret uretmæssigt på platformen, således at det udgør en krænkelse, bedes du tilvejebringe følgende oplysninger for os [Se vilkår for Frankrig.]:

(1) navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og en elektronisk eller fysisk underskrift fra ejeren af ophavsretten eller den person, der er autoriseret til at handle på vedkommendes vegne,

(2) en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder er blevet krænket,

(3) en beskrivelse af, hvor på platformen det indhold, som du hævder er krænkende, findes,

(4) en skriftlig erklæring om, at du i god tro mener, at den omtvistede brug ikke er autoriseret af ejeren af ophavsretten, dennes agent eller ved lov, og

(5) en erklæring fra dig, afgivet under straf for mened (afhængig af gældende lov), om at ovennævnte oplysninger i din erklæring er nøjagtige, og at du er ejeren af ophavsretten eller autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsretten.

Send klager over krænkelse af ophavsret til:

Legal Department (Copyright)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
Telefon: 503-671-6453
Fax: 503-646-6926
Copyright.legal@nike.com

6.  PARTNERE PÅ PLATFORMEN

Fra tid til anden kan NIKE muligvis linke til eller samarbejde med tredjepartswebsteder, sociale medieplatforme, mobilapps og andre produkter og tjenester (”tredjeparter”).  Du kan muligvis oprette forbindelse til disse tredjeparter gennem platformen, men dette betyder ikke, at NIKE godkender, overvåger eller har nogen kontrol over disse tredjeparter eller deres aktiviteter, som er underlagt separate brugsvilkår og databeskyttelsespolitikker.  Du bør nøje gennemgå eventuel tredjeparts websteder og brugsvilkår og databeskyttelsespolitik. NIKE er ikke ansvarlig for tredjeparters indhold, politikker eller aktiviteter, og du interagerer med tredjeparter på egen risiko.

7.  VIGTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER

FYSISK AKTIVITET.  [Se vilkår for Canada, Tyskland og Italien, fordi følgende udelukkelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig.] Platformen kan indeholde funktioner, der fremmer fysisk aktivitet, ernæring eller generel velvære.  De er kun til orientering og er ikke beregnet som medicinsk rådgivning eller medicinske tjenester, eller til diagnosticerings- eller behandlingsformål. 

 • Overvej de risici, der er involveret, og rådfør dig med din læge inden du udfører eventuel fysisk aktivitet.
 • Du skal aldrig ignorere faglig medicinsk rådgivning eller vente med at opsøge lægejælp på grund af noget, du har set på platformen.
  • I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, ER NIKE IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER ELLER ERSTATNINGER, SOM DU MÅTTE LIDE, DER FØLGER AF DIN BRUG AF, ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE, FUNKTIONERNE PÅ PLATFORMEN.

BRUGERINTERAKTIONER.  I det omfang tilladt ved gældende lov, er vi ikke ansvarlige for dine interaktioner med andre brugere af platformen eller eventuel skade, som du måtte opleve på grund af disse interaktioner. [Se vilkår for Italien.]

 • Vær ansvarlig og tag forholdsregler, når du interagerer med andre brugere (herunder brugere, du ikke kender) på platformen. Før du møder en anden person ansigt til ansigt, skal du overveje at undersøge, medbringe en ven, vælge offentlige steder og fortælle nogen, hvor du skal hen.  NIKE er ikke forpligtet til at involvere sig i eventuel brugertvist, men kan gøre det efter eget skøn.

GARANTIFRASKRIVELSE.  Nogle retskredse tillader ikke visse begrænsninger eller udelukkelser af forpligtelser, juridiske garantier og retsmidler, så disse udelukkelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. [Se vilkår for Australien, Canada og Tyskland.] 

 • Platformen, indholdet og materialerne og produkterne på denne platform leveres ”SOM BESET.” Vi giver ingen løfter af nogen art, herunder om platformens nøjagtighed, tilstrækkelighed, brugbarhed, pålidelighed eller på anden måde. I DET MAKSIMALE OMFANG TILLADT VED GÆLDENDE LOV, ER NIKE IKKE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR EVENTUELT BRUGERINDHOLD, DER SLÅS OP PÅ PLATFORMEN.   
 • NIKE garanterer ikke, at platformen vil være uafbrudt eller fejlfri, at eventuelle fejl bliver rettet, eller at platformen er fri for vira eller andet, der kan være skadeligt. 
 • I det maksimale omfang tilladt ved lov fraskriver NIKE sig alle garantier, udtrykkelige eller stiltiende, med hensyn til platformen, indholdet, brugerindholdet og eventuelle produkter eller tjenester, som du måtte anskaffe eller få adgang til via platformen, herunder, men ikke begrænset til, stiltiende garantier for adkomst, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.
 • Du er eneansvarlig for eventuel skade på din enhed som følge af adgang til platformen, i det omfang gældende lov ikke foreskriver andet.
 • Vi håber, du nyder og drager fuld fordel af platformen, men vi garanterer dog ikke nogen resultater.

8.  OPSIGELSE

NIKE kan opsige eller ændre eventuel Nike-platform, medlemsprogram, produkt eller tjeneste til enhver tid uden varsel.

NIKE kan opsige eller suspendere din konto, slette din profil eller ethvert af dit brugerindhold og begrænse din brug af hele eller enhver del af platformen til enhver tid og af enhver årsag, uden erstatningsansvar for Nike, med forbehold af gældende lovgivning.   

 • Du forstår og accepterer, at noget af dit brugerindhold, især det, der vises i et aktivitetsfeed eller på andre offentlige steder på platformen, fortsat kan vises offentligt, selv efter at din konto er blevet opsagt, med forbehold af din ret til at få dit brugerindhold fjernet efter anmodning herom i overensstemmelse med gældende lovgivning.
 • Disse vilkår forbliver i kraft, selv efter at din konto er blevet opsagt, eller du er stoppet med at bruge platformen.

9.  SKADESLØSHOLDELSE/ANSVARSBEGRÆNSNING

Vi vil gerne have, at du nyder godt af vores platform, men NIKE skal også beskytte sig mod eventuel skade, du måtte forårsage.

Skadesløsholdelse og FRITAGELSE.  Nogle retskredse tillader ikke visse begrænsninger eller udelukkelser af forpligtelser, juridiske garantier og retsmidler, så disse udelukkelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. [Se vilkår for Canada, Frankrig,  Tyskland, og Hongkong.] Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og fritage NIKE Inc., dets tilknyttede selskaber, ledere, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører (”NIKE-parterne”) for og imod alle krav, tab, forpligtelser, udgifter, erstatninger og omkostninger, herunder, uden begrænsning, advokatsalærer, der udspringer af eller på nogen måde vedrører dit brugerindhold, din brug af indhold, din brug af platformen, din adfærd i forbindelse med platformen eller med andre platformsbrugere, eller eventuel overtrædelse af disse brugsvilkår, eventuel lov eller eventuelle tredjepartsrettigheder. Du, for dig selv og på vegne af dine arvinger, dit bo, forsikringsselskaber, efterfølgere og erhververe, fritager og frigiver hermed NIKE-parterne fra alle krav eller søgsmål, som du måtte have for erstatninger, der på nogen måde vedrører din brug af platformen.

ANSVARSBEGRÆNSNING.  Nogle retskredse tillader ikke visse begrænsninger eller udelukkelser af forpligtelser, juridiske garantier og retsmidler, så disse udelukkelser/begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. [Se vilkår for Canada, Frankrig, Tyskland, Hongkong og Filippinerne.] INGEN AF NIKE-PARTERNE ER ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR EVENTUELLE DIREKTE, SÆRLIGE, HÆNDELIGE, INDIREKTE ERSTATNINGER ELLER FØLGEERSTATNINGER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, FOR EVENTUEL TABT FORTJENESTE ELLER EVENTUELLE MISTEDE DATA, DER FØLGER AF BRUGEN AF, ELLER DEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE, PLATFORMEN ELLER YDEEVNEN AF DE PRODUKTER, DER ER KØBT GENNEM PLATFORMEN ELLER ANDRE PLATFORMSBRUGERES ADFÆRD (UANSET OM ONLINE ELLER OFFLINE) ELLER DELTAGELSE I EN NIKE-BEGIVENHED ELLER NIKE-PARTNERBEGIVENHEDER, ELLER EVENTUELT BRUGERINDHOLD ELLER EVENTUEL ANDEN AKTIVITET I FORBINDELSE MED BRUGEN AF PLATFORMEN, SELV HVIS NIKE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE ERSTATNINGER.  DU PÅTAGER DIG HELE ANSVARET FOR DIN BRUG AF PLATFORMEN. DIT ENESTE RETSMIDDEL MOD NIKE I FORBINDELSE MED EVENTUELLE ERSTATNINGER, DER UDSPRINGER AF DIN BRUG AF PLATFORMEN ELLER EVENTUELT INDHOLD ER AT STOPPE MED AT BRUGE PLATFORMEN. HVIS NIKE ER ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR DIG FOR EVENTUEL SKADE ELLER TAB, DER PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET MED DIN BRUG AF PLATFORMEN ELLER EVENTUELT INDHOLD, SKAL NIKES ERSTATNINGSANSVAR IKKE OVERSTIGE USD 100,00 ELLER EUR 100,00, HVIS DU BOR I EUROPA. 

10.  APP-MARKEDSPLADSER: Du anerkender, at denne aftale kun er mellem dig og NIKE, og ikke med den app-markedsplads, hvor du downloadede en NIKE-app (f.eks. for iOS-brugere, App Store, der drives af Apple Inc., eller for Android-brugere, Google Play Store, der drives af Google Inc.).  

 • Abonnementer på NTC Premium. Følgende vilkår gælder, hvis du har købt et abonnement på NTC Premium gennem din foretrukne app store:
  • Betalinger for abonnementer på NTC Premium debiteres via din foretrukne app store-konto. Du kan vælge enten at købe et månedligt eller et årligt abonnement. Dit abonnement fornyes automatisk, og din app store-konto debiteres automatisk for fornyelsen, medmindre du annullerer mindst 24 timer inden udløbet af den aktuelle faktureringsperiode. Annullér til enhver tid ved at navigere til din NTC-profil, trykke på Indstillinger og vælge "Premium-abonnement", som vil linke dig til det relevante app store-abonnementscenter. Enhver ubenyttet del af en gratis prøveperiode (hvis nogen) fortabes, hvis du køber et abonnement i løbet af den gratis prøveperiode. Ved at abonnere på NTC Premium accepterer du vores {{agreement:privacyPolicy:Privacy Policy}} og {{agreement:termsOfSale:Terms of Sale}}.
  • ABONNEMENTER KAN IKKE REFUNDERES: Refunderinger for abonnementer på NTC Premium er underlagt den gældende app store-politik. Abonnementer på NTC Premium kan ikke refunderes, og der er ingen ret til refusion eller kredit, medmindre det kræves ved gældende lov eller som ellers tilladt i den gældende app store-politik.

11.  TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR

Lovvalg/Kompetence

Hvis du bor i ethvert af følgende lande, kan andre ”Lovvalg/Kompetence”-vilkår gælde for dig: Argentina, Østrig, Brasilien, Canada, Kina (med henblik på disse vilkår, med undtagelse af Hongkong, Macao og Taiwan)Frankrig, Tyskland, HongkongItalien, Filippinerne, Polen, Schweiz og alle andre europæiske lande.

 • Du accepterer, at denne platform er en passiv platform, der udelukkende er baseret i Oregon, USA, som ikke giver anledning til personlig kompetence over NIKE i andre retskredse end Oregon.
 • Du accepterer, at platformen, vilkårene, databeskyttelsespolitikken og eventuel tvist mellem dig og NIKE skal reguleres af Oregons lovgivning i alle henseender, uden hensyntagen til lovvalgsbestemmelser, og ikke af FN's konvention fra 1980 om internationale løsørekøb.
 • Medmindre det er forbudt ved gældende lov, og uden at begrænse eventuelle lovbestemte rettigheder for forbrugere, accepterer du, at alle tvister, krav og retssager, der direkte eller indirekte udspringer af eller vedrører platformen (herunder men ikke begrænset til køb af NIKE-produkter) skal afgøres individuelt uden anvendelse af nogen form for gruppesøgsmål, og udelukkende ved de statslige eller føderale domstole i Multnomah County, Oregon, USA.
 • Du accepterer at give afkald på alle forsvar bestående af ”mangel på personlig kompetence” og ”ubelejligt forum" med hensyn til værneting og kompetence i de statslige og føderale domstole i Multnomah County, Oregon.
 • Alle krav skal indgives inden for et (1) år efter, at kravet opstår, undtagen i det omfang, at der kræves en længere periode ved gældende lov.

Elektroniske meddelelser

 • Ved at bruge platformen accepterer du at modtage visse elektroniske meddelelser fra NIKE, med forbehold af gældende lovgivning.
 • Du accepterer, at eventuel erklæring, aftale, offentliggørelse eller anden meddelelse, som NIKE sender dig elektronisk, opfylder eventuelle juridiske kommunikationskrav, herunder at sådanne meddelelser skal være skriftlige.

Ret til at overdrage, ingen afkald, vilkårenes uafhængighed

 • NIKE kan overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til disse vilkår til enhver part til enhver tid uden varsel til dig, medmindre meddelelse til dig er påkrævet i henhold til gældende lovgivning, men dette vil ikke påvirke dine rettigheder eller vores forpligtelser i henhold til disse vilkår.
 • NIKE's undladelse af at insistere på eller håndhæve streng overholdelse af disse vilkår er ikke et afkald på nogen af disse vilkår eller NIKE's rettigheder. Brugere skal altid antage, at disse vilkår finder anvendelse.
 • Hvis eventuel bestemmelse i disse vilkår findes ugyldig eller ikke kan håndhæves, skal resten af disse vilkår fortsat være eksigible.

Tak fordi du læste med.  God fornøjelse med vores fællesskab!

LANDE-/REGIONSSPECIFIKKE VILKÅR

Hvis du bor i et af de følgende lande, gælder disse yderligere vilkår og tilsidesætter eventuelle uoverensstemmende vilkår i brugsvilkårene.

ARGENTINA

Afsnit 3 (AT SLÅ INDHOLD OP PÅ PLATFORMEN): Det første punkt under underafsnittet ”BRUGERINDHOLDSLICENS” slettes og erstattes med følgende:

”Du tildeler NIKE en ikke-eksklusiv, overførbar, royaltyfri, verdensomspændende licens til at vise det brugerindhold, som du slår op på eller i forbindelse med platformen og til at dele det med andre brugere, herunder retten til at oversætte, vise, gengive, ændre, skabe afledte værker af, underlicensere og distribuere brugerindholdet.

Vi har, for eksempel, brug for disse rettigheder, så vi kan kopiere dit brugerindhold til vores databaser, vise det i det rigtige format på tværs af vores mobilapplikationer og sende dit brugerindhold til leverandører, der udfører tjenester på Nikes vegne.”

Afsnit 11 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes herved og erstattes med følgende (bortset fra det sidste punkt vedrørende indgivelse af krav, der forbliver uændret):

”Lovvalg/Kompetence

 • Du accepterer, at platformen, vilkårene, databeskyttelsespolitikken og eventuel tvist mellem dig og NIKE skal reguleres af argentinsk lovgivning i alle henseender.”

AUSTRALIEN

Afsnit 7 (VIGTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet “GARANTIFRASKRIVELSE” ændres ved at tilføje følgende:

”Platformen, indholdet og materialerne og produkterne på denne platform leveres dog med visse garantier, der ikke kan udelukkes til fordel for australske kunder i henhold til australsk forbrugerlovgivning, herunder garantier for acceptabel kvalitet og egnethed af formål med produkter.  Intet i disse vilkår skal fortolkes eller anvendes på en sådan måde, at det udelukker, begrænser eller ændrer, eller have den virkning, at det udelukker, begrænser eller ændrer, eventuel betingelse, garanti, rettighed eller retsmiddel, der følger af australsk forbrugerlovgivning, og som ved lov ikke kan udelukkes, begrænses eller ændres, selvom eventuelt andet vilkår i disse vilkår ellers antyder, at dette kan være tilfældet.”

BRASILIEN

Afsnit 11 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes og erstattes med følgende:

”Lovvalg/Kompetence

 • Du accepterer, at platformen, vilkårene, databeskyttelsespolitikken og eventuel tvist mellem dig og NIKE skal reguleres af brasiliansk lovgivning i alle henseender, uden hensyntagen til lovvalgsbestemmelser, og ikke af FN's konvention fra 1980 om internationale løsørekøb.
 • Medmindre det er forbudt, accepterer du, at alle tvister, krav og retssager, der direkte eller indirekte udspringer af eller vedrører platformen (herunder men ikke begrænset til køb af NIKE-produkter) skal afgøres individuelt uden anvendelse af nogen form for gruppesøgsmål, og udelukkende i Brasilien.”

CANADA

Indledende afsnit:

Afsnittet ”Vores vilkår kan ændre sig” kvalificeres af følgende:

”(a) Nike skal sende dig, mindst 30 dage inden ændringen træder i kraft, en skriftlig meddelelse, der er udarbejdet tydeligt og læseligt, med angivelse af den nye klausul og datoen for ændringens ikrafttrædelse, og

(b) du kan afvise ændringen og ophæve, eller i tilfælde af en kontrakt, der involverer sekventiel udførelse, annullere kontrakten uden omkostninger, bøde eller annulleringskompensation ved at sende Nike en meddelelse herom senest 30 dage efter, at ændringen træder i kraft, hvis ændringen medfører en forøgelse af dine forpligtelser eller en reduktion af Nike's forpligtelser.”

FLERE AFSNIT: Vilkårene angivet i afsnittene ”Fysisk aktivitet”, ”Garantifraskrivelse”, ”Skadesløsholdelse/Ansvarsbegrænsning” og ”Ansvarsbegrænsning” kvalificeres af følgende:

”Forbrugerbeskyttelseslove i nogle retskredse, herunder Quebec, tillader ikke begrænsninger og udelukkelser af garantier for købte produkter. Hvis disse love gælder for dig, finder udelukkelserne eller begrænsningerne i de følgende afsnit muligvis ikke anvendelse: Fysisk aktivitet, Garantifraskrivelse, Skadesløsholdelse/Ansvarsbegrænsning og Ansvarsbegrænsning.”

Afsnit 11 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” ændres ved at tilføje følgende i begyndelsen af afsnittet:

“Forbrugerbeskyttelseslove i nogle retskredse, såsom Quebec, kan muligvis kræve, at din aftale reguleres af lovgivningen i din retskreds og høres af kompetente domstole i din retskreds. Derudover giver sådanne love dig muligvis ikke tilladelse til at give afkald på din ret til at indgå i et gruppesøgsmål eller til at begrænse din tidsfrist til at indlede en retssag. Hvis disse love gælder for dig, finder følgende begrænsninger muligvis ikke anvendelse.”

KINA (med henblik på disse vilkår, med undtagelse af Hongkong, Macao og Taiwan)

Afsnit 1 (GRUNDREGLER): Underafsnittet ”Berettigelse” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

“Du er berettiget til at bruge platformen, hvis: i) du er myndig og har habilitet til civil adfærd i overensstemmelse med lovgivningen i Folkerepublikken Kina, eller ii) du har samtykke fra din forælder eller værge. Der kan være et bestemt alderskrav for specifikke platformstjenester i hvert land/region.

Hvis du er en forælder eller værge og mener, at dit barn bruger platformen uden dit samtykke, kan du kontakte os.”

Følgende vilkår føjes til slutningen af det andet afsnit under “Tilmeldingsregler”:

“For at overholde lovene og forordningerne i Folkerepublikken Kina skal du gennemføre bekræftelsen af rigtigt navn i overensstemmelse med gældende love.”

Afsnit 11 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR):

Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

Lovvalg/Kompetence 

 • Du accepterer, at platformen, vilkårene og eventuel tvist mellem dig og NIKE skal reguleres af lovene i Folkerepublikken Kina i alle henseender, uden hensyntagen til lovforordningsbestemmelser, og FN's konvention af 1980 om internationale løsørekøb finder ikke anvendelse.
 • Medmindre andet er fastsat i gældende lovgivning, accepterer du, at alle tvister og krav, der opstår som følge af din brug af platformen (herunder, men ikke begrænset til, køb af NIKE-produkter) skal løses gennem mindelige forhandlinger mellem de to parter. Hvis der ikke opnås enighed, kan begge parter anlægge sag ved Yangpu District People's Court of Shanghai, og begge parter fraviger retten til at indgive en indsigelse mod kompetence med hensyn til sagsområdet.”

COLOMBIA

Afsnit 3 (AT SLÅ INDHOLD OP PÅ PLATFORMEN): Underafsnittet ”BRUGERINDHOLDSLICENS” ændres som følger:

Det første punkt under BRUGERINDHOLDSLICENS slettes og erstattes med følgende:

”Du tildeler NIKE en ikke-eksklusiv, tidsubegrænset, overførbar, underlicenserbar, royaltyfri, verdensomspændende licens til at bruge ethvert af det brugerindhold, som du slår op på eller i forbindelse med platformen, herunder ligheden af enhver person, der vises i brugerindholdet, eller ethvert af koncepterne eller ideerne, der er indeholdt i brugerindholdet, til ethvert formål, herunder kommerciel brug, hvilket omfatter retten til at oversætte, vise, gengive, ændre, skabe afledte værker, underlicensere, distribuere og overdrage disse rettigheder.”

Afsnit 3 (AT SLÅ INDHOLD OP PÅ PLATFORMEN): Underafsnittet ”LICENS TIL AT BRUGE KOMMENTARER, FEEDACK OG IDEER” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”TILLADELSE TIL AT BRUGE KOMMENTARER, FEEDBACK OG IDEER.  Du tildeler NIKE en tidsubegrænset, verdensomspændende tilladelse til at bruge alle kommentarer, feedback og ideer, som du måtte dele med os, uden varsel, kompensation eller anerkendelse til dig, til ethvert formål overhovedet, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter og tjenester, samt oprettelse, ændring eller forbedring af produkter og tjenester.”

HONGKONG

Nike, Inc., en enhed, der er registreret i staten Oregon, USA og med adresse på One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, USA), er: (1) operatøren og administratoren af NRC- og NTC-apps, og (2) vores ordregivende enhed for disse vilkår med dig.

Afsnit 9 (SKADESLØSHOLDELSE/ANSVARSBEGRÆNSNING): Dette afsnit slettes og erstattes med følgende:

“Skadesløsholdelse og fritagelse.  Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og fritage NIKE Inc., dets tilknyttede selskaber, ledere, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører (”NIKE-parterne”) for og imod alle krav, tab, forpligtelser, udgifter, erstatninger og omkostninger (herunder advokatsalærer), der opstår af eller på nogen måde vedrører dit brugerindhold, din brug af indhold, din brug af platformen, din adfærd i forbindelse med platformen eller med andre platformsbrugere, eller eventuel overtrædelse af disse vilkår, eventuel lov eller eventuelle tredjepartsrettigheder. 

Ansvarsbegrænsning. Undtagen i det omfang det er tilladt ved gældende lov, accepterer du:

 • at ingen af NIKE-parterne er erstatningsansvarlige for eventuelle særlige, hændelige eller følgemæssige erstatninger (herunder for eventuel tabt fortjeneste eller eventuelle mistede data), der følger af brugen af, eller den manglende evne til at bruge, platformen eller ydeevnen af de produkter, der købes gennem platformen eller andre platformsbrugeres adfærd (uanset om online eller offline), eller deltagelse i en NIKE-begivenhed eller NIKE-partnerbegivenheder, eller eventuelt brugerindhold eller eventuel anden aktivitet i forbindelse med brugen af platformen, selv hvis NIKE er blevet underrettet om muligheden for sådanne erstatninger.
 • at du påtager dig hele ansvaret for din brug af platformen.
 • hvis NIKE findes erstatningsansvarlig over for dig for eventuel skade eller tab, der på nogen måde er forbundet med din brug af platformen eller eventuelt indhold, skal NIKEs erstatningsansvar ikke overstige det største beløb af: (1) det beløb, du har betalt til os i henhold til disse vilkår for din brug af platformen eller eventuelt indhold, eller (2) USD 100,00.”

Afsnit 11 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Det første punkt i underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes i sin helhed.

JAPAN

Afsnit 9 (SKADESLØSHOLDELSE/ANSVARSBEGRÆNSNING): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet ”ANSVARSBEGRÆNSNING” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

ANSVARSBEGRÆNSNING.  INGEN AF NIKE-PARTERNE ER ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR EVENTUELLE SÆRLIGE, HÆNDELIGE, INDIREKTE ERSTATNINGER ELLER FØLGEERSTATNINGER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, FOR EVENTUEL TABT FORTJENESTE ELLER EVENTUELLE MISTEDE DATA, DER FØLGER AF BRUGEN AF, ELLER DEN MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE, PLATFORMEN ELLER YDEEVNEN AF DE PRODUKTER, DER ER KØBT GENNEM PLATFORMEN ELLER ANDRE PLATFORMSBRUGERES ADFÆRD (UANSET OM ONLINE ELLER OFFLINE) ELLER DELTAGELSE I EN NIKE-BEGIVENHED ELLER NIKE-PARTNERBEGIVENHEDER, ELLER EVENTUELT BRUGERINDHOLD ELLER EVENTUEL ANDEN AKTIVITET I FORBINDELSE MED BRUGEN AF PLATFORMEN, SELV HVIS NIKE ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE ERSTATNINGER.  DU PÅTAGER DIG HELE ANSVARET FOR DIN BRUG AF PLATFORMEN. DIT ENESTE RETSMIDDEL MOD NIKE I FORBINDELSE MED EVENTUELLE ERSTATNINGER, DER UDSPRINGER AF DIN BRUG AF PLATFORMEN ELLER EVENTUELT INDHOLD ER AT STOPPE MED AT BRUGE PLATFORMEN. HVIS NIKE ER ERSTATNINGSANSVARLIG OVER FOR DIG FOR EVENTUEL SKADE ELLER TAB, DER PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET MED DIN BRUG AF PLATFORMEN ELLER EVENTUELT INDHOLD, SKAL NIKES ERSTATNINGSANSVAR IKKE OVERSTIGE USD 100,00 ELLER EUR 100,00, HVIS DU BOR I EUROPA.

Afsnit 11 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”Lovvalg/Kompetence

 • Du accepterer, at platformen, vilkårene, databeskyttelsespolitikken og eventuel tvist mellem dig og NIKE skal reguleres af japansk lovgivning i alle henseender, uden hensyntagen til lovvalgsbestemmelser, og ikke af FN's konvention fra 1980 om internationale løsørekøb.
 • Medmindre det er forbudt ved gældende lov, og uden at begrænse eventuelle lovbestemte rettigheder for forbrugere, accepterer du, at alle tvister, krav og retssager, der direkte eller indirekte udspringer af eller vedrører platformen (herunder men ikke begrænset til køb af NIKE-produkter) skal afgøres individuelt uden anvendelse af nogen form for gruppesøgsmål, og udelukkende ved domstolene i Tokyo, Japan.
 • Alle krav skal indgives inden for et (1) år efter, at kravet opstår, undtagen i det omfang, at der kræves en længere periode ved gældende lov.

SYDKOREA

Følgende placeringsbaserede tjenesteudbydervilkår gælder for din brug af og adgang til Nike Running Club-appen og Nike Training Club-appen: {{agreement:LBSProvider:placeringsbaserede tjenesteudbydervilkår.}} I tilfælde af eventuel uoverensstemmelse mellem de placeringsbaserede tjenesteudbydervilkår og disse vilkår, skal disse vilkår have forrang.

FILIPPINERNE

Afsnit 2 (EJERSKAB AF INDHOLD): Det tredje punkt i dette afsnit revideres som følger:

 • I det omfang NIKE godkender download eller brug af indhold, der består af ophavsrettigheder eller ophavsretligt beskyttede værker, tildeler NIKE dig en begrænset, personlig, ikke-overførbar og ikke-overdragelig ret til at få adgang til og bruge sådanne ophavsrettigheder eller ophavsretligt beskyttede værker udelukkende til deres tilsigtede formål og udelukkende så længe NIKE gør et sådant indhold generelt tilgængeligt for offentligheden. Du erhverver ingen ejendomsrettigheder eller eventuel form for licens til indholdet (herunder eventuelle varemærker eller anden intellektuel ejendom, der er inkluderet i indholdet), og alt sådant indhold er beregnet til personlig, ikke-kommerciel brug.  NIKE forbeholder sig retten til at overvåge din brug og til at ændre eller tilbagekalde denne eller din adgang til indholdet til enhver tid og af enhver årsag.  NIKE forbeholder sig retten til at fjerne eventuelt indhold, der er i strid med disse vilkår eller NIKE’s intellektuelle ejendomsrettigheder.  At NIKE giver dig tilladelse til denne begrænsede brug udgør ikke et afkald på nogen af Nike's rettigheder til indholdet.

Afsnit 3 (AT SLÅ INDHOLD OP PÅ PLATFORMEN): Dette afsnit revideres som følger:

Brugerindholdslicens. Nogle dele af platformen giver dig mulighed for at slå fotos, videoer, kommentarer og andet indhold op, som vi henviser til som ”brugerindhold.”  Nike er ikke ansvarlig for brugerindhold, som andre slår op på platformen. Brugerindhold ejes af dig eller den person, der skabte det, men når du slår brugerindhold op, accepterer du følgende:

 • Du erklærer, at du har ret til at slå dit brugerindhold op, og du accepterer at underskrive alle relevante dokumenter for at tildele NIKE en ikke-eksklusiv, evig, overførbar, underlicenserbar, royaltyfri, verdensomspændende licens til at bruge ethvert af det brugerindhold, som du slår op på eller i forbindelse med platformen, herunder ligheden af enhver person, der vises i brugerindholdet, eller ethvert af koncepterne eller ideerne, der er indeholdt i brugerindholdet, til ethvert formål, herunder kommerciel brug, hvilket omfatter retten til at oversætte, vise, gengive, ændre, skabe afledte værker, underlicensere, distribuere og overdrage disse rettigheder. NIKE kan, efter eget skøn, fjerne eventuelt brugerindhold til enhver tid. 
 • Du forstår, at slettet brugerindhold kan fortsætte i NIKE's systemer og på platformen, i det omfang dit brugerindhold er blevet offentliggjort eller delt med andre, der ikke har slettet det, medmindre du eller den relevante enkeltperson anmoder om sletning eller blokering af personoplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Afsnit 9 (SKADESLØSHOLDELSE/ANSVARSBEGRÆNSNING): Underafsnittet ”ANSVARSBEGRÆNSNING” slettes og erstattes med følgende:

”I det omfang tilladt ved gældende lovgivning er ingen af NIKE-parterne erstatningsansvarlige for eventuelle særlige eller hændelige erstatninger eller følgeerstatninger, herunder, uden begrænsning, for eventuel tabt fortjeneste eller eventuelle mistede data, der følger af brugen af, eller den manglende evne til at bruge, platformen eller ydeevnen af de produkter, der er købt gennem platformen eller andre platformsbrugeres adfærd (uanset om online eller offline), eller deltagelse i en NIKE-begivenhed eller NIKE-partnerbegivenheder, eller eventuelt brugerindhold eller eventuel anden aktivitet i forbindelse med brugen af platformen, selv hvis NIKE er blevet underrettet om muligheden for sådanne erstatninger.  Hvis NIKE er erstatningsansvarlig over for dig for eventuel skade eller tab, der på nogen måde er forbundet med din brug af platformen eller eventuelt indhold, skal NIKE’s erstatningsansvar ikke overstige USD 100,00 eller EUR 100,00, hvis du bor i europa, uden at dette berører eventuel gældende lovgivning.”

Afsnit 11 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Det første punkt i underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes i sin helhed.

EUROPÆISKE LANDE

Følgende revideringer gælder for alle europæiske lande med undtagelse af Østrig, Frankrig, Tyskland, Italien, Polen og Schweiz, som har andre specifikke revideringer af disse vilkår, der gælder for europæiske lande.

Afsnit 11 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes i sin helhed og erstattes med følgende (bortset fra det sidste punkt vedrørende indgivelse af krav, der forbliver uændret):

”Lovvalg/Kompetence

 • Du accepterer, at platformen, vilkårene og eventuel tvist mellem dig og NIKE skal reguleres af hollandsk lovgivning i alle henseender, uden hensyntagen til lovvalgsbestemmelser, og ikke af FN's konvention fra 1980 om internationale løsørekøb.
 • Medmindre det er forbudt og uden begrænsning af eventuelle lovbestemte rettigheder for forbrugere, accepterer du, at alle tvister, krav og retssager, der direkte eller indirekte udspringer af eller vedrører platformen (herunder men ikke begrænset til køb af NIKE-produkter) skal afgøres af og udelukkende ved de kompetente domstole i Amsterdam, Holland.”

ØSTRIG

Afsnit 11 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Dette afsnit erstattes med versionen for europæiske lande nedenfor, bortset fra, at følgende tilføjes i slutningen:

”Alle krav skal indgives inden for tre (3) år efter, at kravet opstår.”

BELGIEN

Afsnit 3 (AT SLÅ INDHOLD OP PÅ PLATFORMEN): Dette afsnit ændres som følger:

Det første punkt i underafsnittet ”BRUGERINDHOLDSLICENS” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”Du tildeler NIKE en ikke-eksklusiv, evig (eller i det mindste for varigheden af den juridiske beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder/billedrettigheder, som kan eksistere i brugerindholdet), overførbar, underlicenserbar, royaltyfri, verdensomspændende licens til at bruge ethvert af det brugerindhold, som du slår op på eller i forbindelse med platformen, herunder ligheden af enhver person, der vises i brugerindholdet, eller ethvert af koncepterne eller ideerne, der er indeholdt i brugerindholdet, til ethvert formål, herunder kommerciel, salgsfremmende og driftsmæssig brug, hvilket omfatter retten til at oversætte, vise, gengive, ændre, skabe afledte værker, underlicensere, distribuere og overdrage disse rettigheder.”

Underafsnittet ”LICENS TIL AT BRUGE KOMMENTARER, FEEDBACK OG IDEER” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”LICENS TIL AT BRUGE KOMMENTARER, FEEDBACK OG IDEER.  Du tildeler NIKE en evig (eller i det mindste for varigheden af den juridiske beskyttelse af de intellektuelle ejendomsrettigheder/billedrettigheder, som kan eksistere i kommentarerne, feedbacken og ideerne), verdensomspændende licens til at bruge alle kommentarer, feedback og ideer, som du måtte dele med os, uden varsel, kompensation eller anerkendelse til dig, til ethvert formål overhovedet, herunder, men ikke begrænset til, udvikling, fremstilling og markedsføring af produkter og tjenester, samt oprettelse, ændring eller forbedring af produkter og tjenester.”

FRANKRIG

Afsnit 5 (KRÆNKELSE AF OPHAVSRET): Det andet afsnit i dette afsnit slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”Hvis du mener, at dit værk er blevet kopieret uretmæssigt på platformen, således at det udgør krænkelse, bedes du tilvejebringe følgende oplysninger for os:

(1) dato for anmeldelse,

(2) hvis sagsøgeren er en fysisk person: navn, efternavn, erhverv, adresse, nationalitet, fødested og fødselsdato,

(3) hvis sagsøgeren er en juridisk person: navn, form, hjemsted og den enhed, der repræsenterer den til juridiske formål,

(4) modtagerens navn og adresse, eller hvis en juridisk person, dens navn og hjemsted,

(5) en beskrivelse af de omtvistede fakta og den nøjagtige placering,

(6) årsagerne til, at indholdet skal trækkes tilbage, herunder relevante lovbestemmelser og begrundelse af fakta, og

(7) en kopi af korrespondancen, der er sendt til forfatteren eller redaktøren af de omtvistede oplysninger eller den omtvistede aktivitet, der anmoder om deres afbrydelse, tilbagetrækning eller ændring, eller en forklaring på, at forfatteren eller redaktøren ikke kunne kontaktes.”

Afsnit 9 (SKADESLØSHOLDELSE/ERSTATNINGSANSVAR): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet ”Skadesløsholdelse og fritagelse” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”Skadesløsholdelse.  Du accepterer at skadesløsholde, forsvare og fritage NIKE Inc., dets tilknyttede selskaber, ledere, direktører, medarbejdere, agenter, licensgivere og leverandører (”NIKE-parterne”) for og imod alle krav, tab, forpligtelser, udgifter, erstatninger og omkostninger, herunder, uden begrænsning, advokatsalærer, der udspringer af eller på nogen måde vedrører dit brugerindhold, din brug af indhold, din brug af platformen, din adfærd i forbindelse med platformen eller med andre platformsbrugere, eller eventuel overtrædelse af disse brugsvilkår, eventuel lov eller eventuelle tredjepartsrettigheder.”

Underafsnittet ”ANSVARSBEGRÆNSNING” slettes i sin helhed.

Afsnit 11 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes i sin helhed og erstattes med følgende: 

”Lovvalg/Kompetence

Intet i dette afsnit fratager dig den beskyttelse, der ydes til forbrugere af de obligatoriske retsregler i det land, hvor du bor.

 • Du accepterer, at platformen, vilkårene og eventuel tvist mellem dig og NIKE skal reguleres af hollandsk lovgivning i alle henseender, uden hensyntagen til lovvalgsbestemmelser, og ikke af FN's konvention fra 1980 om internationale løsørekøb.
 • Medmindre det er forbudt, og uden at begrænse eventuelle lovbestemte rettigheder for forbrugere, accepterer du, at alle tvister, krav og retssager, der direkte eller indirekte udspringer af eller vedrører platformen (herunder men ikke begrænset til køb af NIKE-produkter) skal afgøres af og udelukkende ved de kompetente domstole i Amsterdam, Holland.
 • Hvis du har en klage, bedes du kontakte os. Hvis du mener, at din klage ikke er blevet behandlet på behørig vis, kan du - men er ikke forpligtet til - bruge online-tvistbilæggelsesplatformen, som du kan få adgang til via http://ec.europa.eu/odr.  Derudover har du ret til at indlede en mæglingsprocedure ved at kontakte mægleren/mæglerne som følger: Association des médiateurs européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, telefon: 09 53 01 02 69), http://www.mediationconso-ame.com/. Mægleren/mæglerne vil forsøge, uafhængigt og upartisk, at nå frem til en mindelig løsning af tvisten.  I tilfælde af mægling kan hver part frit acceptere eller afvise mæglerens foreslåede løsning.”

TYSKLAND

Afsnit 7 (VIGTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER): Dette afsnit ændres som følger:

Det tredje punkt i oversigtsfeltet slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

“NIKE er ikke ansvarlig for eventuel skade (med undtagelse af erstatningsansvar for NIKE's forsætlige og grove uagtsomme handlinger og NIKE’s personskader), der forårsages af dine interaktioner med andre brugere.  Vær ansvarlig og tag forholdsregler, når du interagerer med mennesker, du ikke kender.”

Det sidste punkt i underafsnittet ”FYSISK AKTIVITET” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”I det maksimale omfang tilladt ved gældende lov, er NIKE ikke erstatningsansvarlig for eventuelle erstatninger (med undtagelse af erstatningsansvar for NIKE's forsætlige og grove uagtsomme handlinger og NIKE’s personskader), som du måtte lide som følge af din brug af eller manglende evne til at bruge platformen.”

Underafsnittet “GARANTIFRASKRIVELSE”, herunder alle punkterne deri, slettes i sin helhed.

Afsnit 9 (SKADESLØSHOLDELSE/ANSVARSBEGRÆNSNING): Dette afsnit ændres som følger:

Underafsnittet ”SKADESLØSHOLDELSE OG FRITAGELSE” slettes i sin helhed.

Underafsnittet ”ANSVARSBEGRÆNSNING” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”ANSVARSBEGRÆNSNING. Eventuelt erstatningsansvar tilhørende NIKE og dets tilknyttede selskaber, og deres ledere, direktører, aktionærer, medarbejdere og agenter (”frigjorte parter”) er begrænset til tilfælde af forsæt eller grov uagtsomhed. I tilfælde af simpel uagtsomhed er de frigjorte parter kun erstatningsansvarlige, hvis en væsentlig kontraktlig pligt, hvis overtrædelse bringer kontraktens formål i fare, eller hvis opfyldelse er påkrævet for at opfylde dette formål, og hvis udførelse forbrugeren er afhængig af (såkaldte ”kardinalpligter”), er blevet misligholdt. I dette tilfælde er erstatningsansvaret begrænset til erstatninger, der er sædvanlige og forudsigelige. Denne ansvarsbegrænsning gælder ikke for krav i henhold til produktansvarslovgivning og i tilfælde af legemsbeskadigelse eller død.”

Afsnit 11 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Dette afsnit erstattes med versionen for europæiske lande ovenfor, bortset fra, at følgende tilføjes i slutningen:

”Alle krav skal indgives inden for to (2) år efter, at kravet opstår.”

UNGARN

Indledende afsnit: Det andet punkt i det første afsnit ovenfor, ”Salgsvilkår”, ændres ved at tilføje følgende:

”Disse vilkår udgør en stiltiende aftale mellem dig og NIKE, medmindre andet opfylder kravene til skriftlige aftaler i henhold til ungarsk lovgivning.”

ITALIEN

Afsnit 7 (VIGTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER): Dette afsnit ændres som følger:

Det sidste punkt i underafsnittet ”FYSISK AKTIVITET” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”I det maksimale omfang tilladt ved gældende lov, er NIKE ikke erstatningsansvarlig for eventuelle erstatninger, som du måtte lide, der følger af din brug af, eller manglende evne til at bruge, funktionerne på platformen, med undtagelse af tilfælde af svig eller grov uagtsomhed af NIKE.”

Underafsnittet ”BRUGERINTERAKTIONER” slettes i sin helhed og erstattes med følgende:

”BRUGERINTERAKTIONER.  Vi er ikke ansvarlige for dine interaktioner med andre brugere af platformen eller eventuel skade, som du måtte opleve på grund af disse interaktioner, med undtagelse af tilfælde af svig eller grov uagtsomhed af NIKE.”

Vær ansvarlig og tag forholdsregler, når du interagerer med andre brugere (herunder brugere, du ikke kender) på platformen. Før du møder en anden person ansigt til ansigt, skal du overveje at undersøge, medbringe en ven, vælge offentlige steder og fortælle nogen, hvor du skal hen. NIKE er ikke forpligtet til at involvere sig i eventuel brugertvist (men kan gøre det efter eget skøn), med undtagelse af tilfælde af svig eller grov uagtsomhed af NIKE.”

Afsnit 11 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes i sin helhed og erstattes med følgende (bortset fra det sidste punkt vedrørende indgivelse af krav, der forbliver uændret):

”Lovvalg/Kompetence

 • Du accepterer, at platformen, vilkårene og eventuel tvist mellem dig og NIKE skal reguleres af hollandsk lovgivning i alle henseender, uden hensyntagen til lovvalgsbestemmelser, og ikke af FN's konvention fra 1980 om internationale løsørekøb, med forbehold af eventuelle lovbestemmelser i gældende lovgivning, der kan finde anvendelse uanset andet lovvalg.
 • Medmindre det er forbudt, og uden at begrænse eventuelle lovbestemte rettigheder for forbrugere, accepterer du, at alle tvister, krav og retssager, der direkte eller indirekte udspringer af eller vedrører platformen (herunder men ikke begrænset til køb af NIKE-produkter), skal afgøres af og udelukkende ved domstolen på det sted, hvor du er bosat eller har din sædvanlige bopæl.

POLEN

Afsnit 11 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes i sin helhed og erstattes med følgende (bortset fra det sidste punkt vedrørende indgivelse af krav, der forbliver uændret):

”Lovvalg/Kompetence

 • Platformen, vilkårene og eventuel tvist mellem dig og NIKE skal reguleres af polsk lovgivning i alle henseender.
 • Alle tvister, krav og retssager, der direkte eller indirekte udspringer af eller vedrører platformen (herunder men ikke begrænset til køb af NIKE-produkter), skal afgøres af de domstole, der har kompetence i henhold til gældende lovgivning.”

SCHWEIZ

Afsnit 11 (TVISTER/YDERLIGERE VILKÅR): Underafsnittet ”LOVVALG/KOMPETENCE” slettes i sin helhed og erstattes med følgende (bortset fra det sidste punkt vedrørende indgivelse af krav, der forbliver uændret):

”LOVVALG/KOMPETENCE

 • Du accepterer, at platformen, vilkårene og eventuel tvist mellem dig og NIKE skal reguleres af Schweiz’ materielle lovgivning i alle henseender, uden hensyntagen til eventuelle internationale lovkonfliktbestemmelser, og ikke af FN's konvention fra 1980 om internationale løsørekøb.
 • Du accepterer, at alle tvister, der udspringer direkte eller indirekte af eller i forbindelse med platformen og disse brugsvilkår, er underlagt den eksklusive kompetence tilhørende de kompetente domstole i byen Zürich, Schweiz.”
Locales *

User login