You are here

hu-HU Terms

Primary tabs

Clone Agreement Document

Body Content

NIKE HASZNÁLATI FELTÉTELEK

Utolsó felülvizsgálat dátuma: 2021. szeptember

KÉRJÜK, FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN HASZNÁLATI FELTÉTELEKET („FELTÉTELEK”), MIELŐTT BÁRMILYEN NIKE PLATFORMOT HASZNÁLNA.

Ha Ön az alábbi országok vagy régiók bármelyikében lakik, további feltételek vonatkozhatnak Önre, amelyek a jelen Feltételek végén tekinthetők meg. Adott esetben feltüntetjük az országot/régiót a jelen Feltételekben.  Bármely ellentmondás esetén ezek a további feltételek felülírják az alábbi Feltételeket.

Argentína, Ausztrália, Brazília, KanadaKína (a jelen Feltételek alkalmazásában Hongkong, Makaó és Tajvan kivételével), Kolumbia, HongkongJapán, Korea, Fülöp-szigetekre, az összes európai ország (ideértve az Ausztriára, Belgiumra, Franciaországra, Németországra, Magyarországra, Olaszországra, Lengyelországra és Svájcra vonatkozó különös feltételeket).

Üdvözöljük a NIKE közösségben!  Ön azért olvassa a jelen Feltételeket, mert egy NIKE weboldalt, digitális élményt, közösségi média platformot, mobilalkalmazást, hordható technológiát, illetve más termékeinket vagy szolgáltatásainkat használja, amelyek mindegyike a NIKE Platformjának („Platform”) része.  A Platformhoz számítógépen, mobiltelefonon, táblagépen, konzolon vagy más technológián keresztül férhet hozzá, amelyet a jelen dokumentumban „Eszköznek” nevezünk.  Szolgáltatójának szokásos árai és díjai vonatkoznak az Ön Eszközére.

A jelen Feltételek jogilag kötelező erejű megállapodást hoznak létre Ön és a NIKE, valamint annak leányvállalatai között (amelyekre mint „NIKE”, „mi”, „minket” vagy „miénk” hivatkozunk) a Platform használatára vonatkozóan. Kérjük, tekintse át a {{agreement:localentities:Helyi NIKE Társaságokra Vonatkozó Listánkat}} pontot azon NIKE szervezet nevéért, amelyik a Platformot az Ön rendelkezésére bocsátja, valamint a megfelelő elérhetőségi adatokért. Néhány fontos szempont:

 • Feltételeink módosulhatnak.  Egyes jogrendszerek nem engedélyezik a fogyasztói feltételek egyoldalú frissítését vagy módosítását, ezért előfordulhat, hogy a jelen bekezdés nem vonatkozik Önre.  [Lásd: Kanada feltételei.] Időről időre frissíthetjük a jelen Feltételeket.  Lényeges módosítás esetén értesítést teszünk közzé a Platformon, vagy tájékoztatást küldünk Önnek.  Olvassa át a módosításokat, és ha nem ért egyet velük, kérjük, hagyja abba a Platform használatát.  Ha továbbra is használja a Platformot a módosításokról való értesítés után, akkor arra úgy tekintünk, hogy Ön elfogadta a frissített Feltételeket, kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok tiltják. 
 • Értékesítési feltételek.  Ha nálunk vásárol, Ön elfogadja azon {{agreement:termsOfSale:Értékesítési Feltételeinket}} kikötéseit is, amelyek az Ön országában vagy régiójában alkalmazandók. [Lásd: Magyarország feltételei.]
 • Adatvédelmi Szabályzat.  Az {{agreement:privacyPolicy:Adatvédelmi Szabályzatunk}} ismerteti a személyes adatok gyűjtésének és felhasználásának módját a Platformon keresztül, valamint ennek hatálya kiterjed a Platform Ön általi használatára is.
 • Fontos figyelmeztetés az amatőr sportolók számára.  Ön felel annak biztosításáért, hogy a Platformon való részvétele ne befolyásolja amatőr sportolói jogosultságát.  Kérjük, hogy az Önre vonatkozó szabályokról kérdezze meg amatőr atlétikai szövetségét.  A NIKE nem vállal felelősséget a Platform Ön általi olyan használatáért, amely az amatőr sportolói jogosultságának elvesztéséhez vezethet.

1. ALAPVETŐ SZABÁLYOK

Jogosultság.  Ön csak akkor jogosult a Platform használatára, ha Ön betöltötte az országában megfelelő életkort, illetve ha rendelkezik a szülő vagy a gyám hozzájárulásával.  Előfordulhat, hogy bizonyos országokban bizonyos életkori korlátozások vonatkoznak a Platform egyes szolgáltatásaira. [Lásd: Kína (a jelen Feltételek alkalmazásában Hongkong, Makaó és Tajvan kivételével) feltételei.]

A regisztráció szabályai.  Amikor fiókot hoz létre nálunk, a következő szabályokat kell betartani:

 • Legyen őszinte: Pontos és naprakész regisztrációs információkat adjon meg.
 • Legyen önmaga: Biztosítsa a regisztrációja személyes jellegét.  Ne regisztráljon egynél több NIKE-fiókot, ne regisztráljon NIKE-fiókot valaki más nevében, és ne adja át másnak a fiókját.
 • Adjon a biztonságra: Tartsa biztonságban felhasználónevét, jelszavát és egyéb bejelentkezési adatait, és ne engedje, hogy bárki más használhassa az Ön fiókját.
 • Felelősen járjon el: Azonnal értesítse a NIKE-t a NIKE-fiókja bármely jogosulatlan felhasználásáról.  Ön felel mindenért, ami a NIKE-fiókján keresztül történik – az Ön engedélyével vagy a nélkül. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG A NIKE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN VESZTESÉGÉRT VAGY TEVÉKENYSÉGÉRT, AMELY AZ ÖN FIÓKJÁNAK ENGEDÉLY NÉLKÜLI HASZNÁLATÁBÓL ERED. 

[Lásd: Kína (a jelen Feltételek alkalmazásában Hongkong, Makaó és Tajvan kivételével) feltételei.]

2.  A TARTALOM TULAJDONJOGA

A Felhasználói Tartalom kivételével (alábbiakban meghatározva), a Platformon található összes tartalom – beleértve a szöveget, szoftvert, szkripteket, kódokat, terveket, grafikákat, fényképeket, hangokat, zenét, videókat, alkalmazásokat, interaktív funkciókat, cikkeket, híreket, vázlatokat, animációk, matricákat, általános műveket és egyéb tartalmakat („Tartalom”) – a NIKE vagy mások olyanok tulajdonát képezi, akiktől a Tartalmat licencbe vesszük, és azokat szerzői jogi, védjegy-, szabadalmi jogi és más jogszabályok védik. A NIKE fenntart a jelen Feltételekben kifejezetten nem rögzített minden jogot.

 • Minden védjegy, szolgáltatási védjegy és márkanév (például a NIKE név és a Swoosh formatervezési minta) a NIKE tulajdonát képezi, azokat bejegyezte és/vagy licencbe vette.  A Platformhoz vagy a Tartalomhoz való hozzáférés vagy felhasználás révén Ön nem szerez licencet vagy tulajdonjogot a védjegyekre, szolgáltatási védjegyekre vagy kereskedelmi nevekre.
 • Ön vállalja, hogy nem módosítja vagy törli a Platformról letöltött vagy kinyomtatott anyagok tulajdonjogi értesítéseit.
 • Amennyiben a NIKE jóváhagyja a szerzői jog hatálya alá tartozó vagy szerzői jog által védett művekből álló Tartalom letöltését vagy használatát, a NIKE korlátozott, személyes, nem átruházható, allicencbe nem adható és visszavonható licencet biztosít Önnek az ilyen szerzői jog hatálya alá tartozó vagy szerzői jog által védett művek használatára és elérésére, kizárólag a rendeltetési céljuknak megfelelően és kizárólag addig, amíg a NIKE az ilyen Tartalmat általában a nyilvánosság számára elérhetővé teszi. Ön nem szerez semmilyen tulajdonjogot a Tartalom vonatkozásában (ideértve a Tartalomban szereplő védjegyeket vagy egyéb szellemi alkotásokat), és minden ilyen Tartalom személyes, nem kereskedelmi használat célját szolgálja.  A NIKE fenntartja a jogot arra, hogy figyelemmel kísérje az Ön általi használatot, és bármikor, bármilyen okból megváltoztassa vagy visszavonja a jelen licencet vagy a Tartalomhoz való hozzáférését.  A NIKE fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen Tartalmat letiltson, amely sérti a jelen Feltételeket vagy a NIKE szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.  A jelen korlátozott használat NIKE általi lehetővé tétele nem jelenti a NIKE bármely Tartalomhoz fűződő jogáról való lemondását.
 • A NIKE által a Platformmal kapcsolatban biztosított konkrét használati jogok körén kívül Ön vállalja, hogy nem használja, másolja le, szerkeszti, fordítja, jeleníti meg, terjeszti, tölti le, továbbítja, adja el, hoz létre származékos műveket, és semmilyen módon nem hasznosít semmilyen Tartalmat, beleértve a Felhasználói Tartalmat is (kivéve, ha az az Ön Felhasználói Tartalma, amelyet jogszerűen tesz közzé a Platformon), a NIKE előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. A Tartalom jogosulatlan használata a szerzői jogi, a védjegy- vagy más szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogszabályok megsértését jelentheti, és büntetőjogi vagy polgári jogi pereket és büntetéseket vonhat maga után.

3.  TARTALOM KÖZZÉTÉTELE A PLATFORMON

Felhasználói Tartalom licence. A Platform egyes részei lehetővé teszik fényképek, videók, megjegyzések és egyéb tartalmak közzétételét, amelyeket „Felhasználói Tartalomnak” nevezünk.  A Nike nem vállal felelősséget a Felhasználók Tartalmak mások általi közzétételéért. A Felhasználói Tartalom az Ön tulajdonát képezi, illetve azon személyét, aki létrehozta, de a Felhasználói Tartalom közzétételével azt a NIKE-nak licencbe adja, az alábbiak szerint:

 • Ön kijelenti, hogy jogosult közzétenni a Felhasználói Tartalmát, és a NIKE számára nem kizárólagos, időbeli korlátozás nélküli, átruházható, allicencbe adható, jogdíjmentes, területi korlátozás nélküli licencet ad bármely Felhasználói Tartalom felhasználására, amelyet Ön közzétesz a Platformon vagy azzal kapcsolatban, beleértve a Felhasználói Tartalomban megjelenő személyek képmását is, illetve a Felhasználói Tartalomban szereplő bármely koncepciót vagy ötletet, bármilyen célra, beleértve a kereskedelmi felhasználást is, amely magában foglalja a fordítás, megjelenítés, reprodukálás, módosítás, származtatott művek létrehozása, allicencbe adás és terjesztés jogát, valamint ezen jogok átruházásának jogát is. A NIKE saját belátása szerint bármikor eltávolíthat bármely Felhasználói Tartalmat.  [Lásd: Argentína, Kolumbia, Belgium és Fülöp-szigetek feltételeit.] 
 • Ön tudomásul veszi, hogy a törölt Felhasználói Tartalom fennmaradhat a NIKE rendszereiben és a Platformon, amennyiben a Felhasználói Tartalmát nyilvánosan közzétette vagy megosztotta másokkal, akik nem törölték azt, kivéve, ha Ön vagy az érintett magánszemély a személyes adatok törlését vagy blokkolását kéri az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban.

MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS ÖTLETEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ LICENC.  Ön tudomásul veszi, hogy az Ön által nekünk küldött megjegyzések, visszajelzések vagy ötletek nem bizalmas alapon kerülnek átadásra, és Ön időbeli és területi korlátozás nélküli licencet ad a NIKE számára, hogy felhasználhassa azokat a megjegyzéseket, visszajelzéseket és ötleteket, amelyeket megoszthat velünk, az Ön értesítése, ellentételezése vagy elismerése nélkül, bármilyen célból, korlátozás nélkül ideértve a termékek és szolgáltatások fejlesztését, gyártását és marketingjét, valamint a termékek és szolgáltatások létrehozását, módosítását vagy javítását. [Lásd: Kolumbia és Belgium feltételei.]

4.  MAGATARTÁSI KÓDEX

Örülünk, hogy az Ön hozzájárulásával is bővül a NIKE közössége.  Néhány alapvető szabály:

 • Legyen eredeti.  Csak akkor tegye közzé a Felhasználói Tartalmat a Platformon, ha rendelkezik a Felhasználói Tartalom elérhetővé tételéhez szükséges minden engedéllyel és jogosultsággal, beleértve minden olyan személytől származót is, akik megjelennek, vagy akiket megemlítenek a Felhasználói Tartalmában.
 • Gondoskodjon a védelemről.
  • Ne tegyen semmi olyat, ami a NIKE-t vagy annak használóit bármilyen károsodásnak teheti ki, ideértve az olyan tevékenységeket is, amelyek megzavarhatják, megrongálhatják, letilthatják, elronthatják, megterhelhetik vagy korlátozhatják a Platform működését.
  • Ne tegyen közzé olyan Felhasználói Tartalmat, amely szoftvervírusokat, programokat vagy más számítógépes kódot tartalmaz, és ne kerüljön meg vagy módosítson semmilyen Platform szoftvert vagy biztonsági technológiát.
  • Ne alkalmazzon adatbányászatot, robotot, kaparót vagy hasonló adatgyűjtési módszert.
  • Hacsak másként nem jelezzük, a Platformunk nyilvános helynek minősül.  Ne tegyen közzé személyes információkat a Platformon – se a sajátját, se bárki másét.
 • Legyen személyes.
   • Ne tegyen közzé semmilyen reklámot, kérelmet vagy kereskedelmi tartalmat a Platformon, és ne fogadjon el kifizetést harmadik féltől a Platformon végzett kereskedelmi tevékenységért cserébe.
   • Ne gyűjtsön és kérjen személyes információkat más Platform felhasználóktól, és ne küldjön kéretlen üzeneteket.
   • Ne használjon automatizált technológiát a Platformon való kommunikációhoz.
   • Viselkedjen megfelelő módon. Tisztelje a közösséget, és ne tegyen közzé olyan Felhasználói Tartalmat, weboldalra mutató linket, és ne tegyen semmit, ami jogellenes, félrevezető, rosszindulatú, zaklató, pontatlan, diszkriminatív, illetve egyéb módon kifogásolható vagy nem megfelelő, illetve sérti az alkalmazandó jogszabályokat. A NIKE jogosult arra, hogy előzetesen szűrje, monitorozza vagy eltávolítsa a Felhasználó Tartalmat – de erre nem vagyunk kötelesek.
   • Legyen önmaga.  Ne adja ki magát más személynek vagy szervezetnek, ideértve a sportolókat és a NIKE alkalmazottait is.
 • ÉREZZE JÓL MAGÁT!

5.  SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSE

Kérjük, konzultáljon jogi tanácsadójával, mielőtt értesítést küldene nekünk, mert a hamis állítások szankciókat vonhatnak maguk után.  A NIKE megszüntetheti a Platform felhasználók olyan fiókjait, amelyekről bebizonyosodik, hogy harmadik felek szerzői jogait sértik.

Ha úgy gondolja, hogy művét helytelenül másolták a Platformra, amely így jogsértésnek minősül, kérjük, adja meg nekünk a következő információkat [Lásd: Franciaország feltételei.]:

(1) a szerzői jogok tulajdonosa vagy a nevében eljárni jogosult személy neve, címe, telefonszáma, e-mail címe és elektronikus vagy fizikai aláírása;

(2) annak a szerzői joggal védett műnek a leírása, amelyet állítása szerint a jogsértés érint;

(3) annak leírása, hogy a Platformon hol található az állítása szerint jogsértő tartalom;

(4) írásbeli nyilatkozat arról, hogy jóhiszeműen állítja, hogy a vitatott felhasználást a szerzői jogok tulajdonosa, annak képviselője vagy jogszabály nem engedélyezi; és

(5) az Ön büntetőjogi felelőssége tudatában (az alkalmazandó jogszabályoktól függően) tett nyilatkozata arról, hogy az értesítésében szereplő fenti információk pontosak, és hogy Ön a szerzői jogok tulajdonosa, vagy felhatalmazása van arra, hogy a szerzői jogok tulajdonosa nevében eljárjon.

A szerzői jogok megsértésére vonatkozó panaszt a következő címre küldje el:

Jogi Osztály (Szerzői jog)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
Telefon: 503-671-6453
Fax: 503-646-6926

Copyright.legal@nike.com

6.  PARTNEREK A PLATFORMON

Időről időre a NIKE hivatkozhat harmadik felek weboldalaira, közösségi média platformjaira, mobilalkalmazásaira, valamint más termékekre és szolgáltatásokra vagy partneri kapcsolatot létesíthet velük („Harmadik Felek”).  Ön kapcsolatba léphet e Harmadik Felekkel a Platformon keresztül, de ez nem jelenti azt, hogy a NIKE jóváhagyja, figyelemmel kíséri, vagy bármilyen ellenőrzést gyakorol ezen Harmadik Felek vagy tevékenységeik felett, amelyekre külön használati feltételek és adatvédelmi szabályzatok vonatkoznak.  Figyelmesen el kell olvasnia minden Harmadik Fél weboldalt és használati feltételt, valamint minden adatvédelmi szabályzatot. A NIKE nem felel a Harmadik Felek tartalmaiért, szabályzataiért vagy tevékenységeiért, és Ön a saját kockázatára lép kapcsolatba a Harmadik Felekkel.

7.  FONTOS FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK

A FIZIKAI AKTIVITÁS.  [Lásd Kanada, Németország és Olaszország feltételei, mivel előfordulhat, hogy az alábbi kizárások és korlátozások nem vonatkoznak Önre.] A Platform tartalmazhat olyan funkciókat, amelyek elősegítik a testmozgást, a táplálkozást vagy az általános jóllétet.  Csak tájékoztató jellegűek és nem céljuk az orvosi tanácsadás vagy szolgáltatás, és nem szolgálnak diagnosztikai vagy kezelési célokat. 

 • Mielőtt bármilyen fizikai tevékenységet folytatna, mérlegelje a kapcsolódó kockázatokat, és konzultáljon orvosával.
 • Soha ne hagyjon figyelmen kívül és ne késlekedjen kérni szakmai orvosi tanácsot bármivel kapcsolatban, amit a Platformon látott.
  • AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG A NIKE NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ÖNT ÉRŐ OLYAN SÉRÜLÉSEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, AMELYEK A PLATFORMON TALÁLHATÓ FUNKCIÓK HASZNÁLATÁNAK VAGY HASZNÁLATA HIÁNYÁNAK AZ EREDMÉNYEI.

FELHASZNÁLÓI INTERAKCIÓK.  Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben nem vállalunk felelősséget a Platform más felhasználóival folytatott interakcióiért, illetve az ilyen interakciók miatt esetlegesen elszenvedett károkért vagy károkért. [Lásd: Olaszország feltételei.]

 • Legyen felelősségteljes, és tegyen óvintézkedéseket, amikor más felhasználókkal kommunikál a Platformon (beleértve azokat a felhasználókat is, akiket nem ismer). Mielőtt személyesen találkozna egy másik személlyel, vizsgálja meg a helyzetet, vigyen magával egy barátot, válasszon nyilvános helyet, és tudassa valakivel, hogy hol lesz.  A NIKE nem köteles részt venni felhasználói vitában, de ezt saját belátása szerint megteheti.

SZAVATOSSÁG KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT.  Egyes jogrendszerek nem engedélyeznek bizonyos korlátozásokat vagy kizárásokat a kötelezettségek, jogi szavatosságvállalások és jogorvoslatok tekintetében, így előfordulhat, hogy ezek a kizárások és korlátozások nem vonatkoznak Önre. [Lásd: Ausztrália, Kanada és Németország feltételei.] 

 • A Platformot, a Tartalmat, valamint az ezen a Platformon található anyagokat és termékeket „ADOTT ÁLLAPOTBAN” biztosítjuk. Semmiféle ígéretet nem teszünk a Platform pontosságát, megfelelőségét, használhatóságát, megbízhatóságát vagy más jellemzőit is beleértve. AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKIG A NIKE A PLATFORMON KÖZZÉTETT SEMMILYEN FELHASZNÁLÓI TARTALOMÉRT NEM FELEL.   
 • A NIKE nem garantálja, hogy a Platform megszakítás nélküli vagy hibátlan lesz, hogy minden hibát kijavítanak, vagy hogy a Platform nem tartalmaz vírusokat vagy bármilyen más káros dolgot. 
 • A jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig a NIKE kizár minden kifejezett vagy hallgatólagos szavatosságot a Platform, a Tartalom, Felhasználói Tartalom és minden olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelyet a Platformon keresztül Ön megszerezhet vagy elérhet, korlátozás nélkül ideértve a jogcímre, a forgalomképességre, a meghatározott célra való alkalmasságra és a jogsértés-mentességre vonatkozó hallgatólagos szavatosságot.
 • Kizárólag Ön felel az Eszközét ért minden kárért, amelyet a Platformhoz való hozzáférés okoz, amennyiben az alkalmazandó jogszabályok mást nem írnak elő.
 • Reméljük, hogy élvezni fogja, és teljes mértékben kihasználja a Platform nyújtotta előnyöket, azonban semmilyen eredményt nem garantálunk.

8.  MEGSZÜNTETÉS

A NIKE értesítés nélkül bármikor megszüntetheti vagy módosíthatja a Nike Platformot, a tagi programját, a termékeit vagy a szolgáltatásait.

 • A NIKE megszüntetheti vagy felfüggesztheti az Ön fiókját, törölheti a profilját vagy bármely Felhasználói Tartalmát, és bármikor, bármilyen okból korlátozhatja a Platform egészének vagy bármely részének használatát, a Nike-t terhelő bármilyen felelősség nélkül, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.   
 • Ön megérti és elfogadja, hogy bizonyos Felhasználói Tartalmak, különösen azok, amelyeket a Platform tevékenységi hírcsatornáiban vagy a más nyilvános helyein tesznek közzé, továbbra is nyilvános módon jelenhetnek meg, még azt követően is, hogy az Ön fiókja megszűnik, azzal, hogy Ön jogosult kérni a Felhasználói Tartalma törlését, az alkalmazandó jogszabályok szerint.
 • A jelen Feltételek akkor is hatályban maradnak, miután a fiókját megszüntették, vagy Ön abbahagyta a Platform használatát.

9.  KÁRTALANÍTÁS / FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Szeretnénk, ha élvezné a Platformot, de a NIKE-nak is meg kell védenie magát az Ön által okozott esetleges károkkal szemben.

Kártalanítás és MENTESÍTÉS. Egyes jogrendszerek nem engedélyeznek bizonyos korlátozásokat vagy kizárásokat a kötelezettségek, a jogi szavatosságvállalások és a jogorvoslatok tekintetében, így előfordulhat, hogy ezek a kizárások és korlátozások nem vonatkoznak Önre. [Lásd: Kanada, Franciaország és Németország és Hongkong feltételei.] Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és kármentesíti a NIKE Inc.-t, annak leányvállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, megbízottjait, licencadóit és beszállítóit (a „NIKE Felek”) minden igénnyel, veszteséggel, kötelezettséggel, kiadással, kárral és költséggel szemben, korlátozás nélkül ideértve az ügyvédi munkadíjakat is, amelyek a Felhasználói Tartalom, a Tartalom, a Platform Ön általi használatából, a Platformmal kapcsolatos vagy más Platform felhasználókkal való magatartásából származnak, vagy bármilyen módon ezekhez kapcsolódnak, illetve a jelen Használati Feltételek, bármely jogszabály vagy harmadik felek jogainak megsértésével függenek össze. Ön a saját, valamint örökösei, vagyona, biztosítói, jogutódjai és engedményesei nevében ezennel teljes mértékben és időbeli korlátozás nélkül felmenti és mentesíti a NIKE Feleket minden igénnyel és jogorvoslattal szemben, amelyek Önt a Platform használatából eredő bármilyen kárral kapcsolatban megillethetik.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.  Egyes jogrendszerek nem engedélyeznek bizonyos korlátozásokat vagy kizárásokat a kötelezettségek, jogi szavatosságvállalások és jogorvoslatok tekintetében, így előfordulhat, hogy ezek a kizárások/korlátozások nem vonatkoznak Önre. [Lásd: Kanada, Franciaország, NémetországHongkong és a Fülöp-szigetek feltételei.] A NIKE FELEK EGYIKE SEM FELEL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A NYERESÉG ELVESZTÉSÉÉRT VAGY AZ ADATVESZTÉSÉRT VALÓ FELELŐSSÉGET, AMELY A PLATFORM HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK HIÁNYÁBÓL, ILLETVE A PLATFORMON KERESZTÜL VÁSÁROLT TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYÉBŐL, ILLETVE MÁS PLATFORM FELHASZNÁLÓK (ONLINE VAGY OFFLINE) TEVÉKENYSÉGÉBŐL, VAGY EGY NIKE ESEMÉNYEN VAGY NIKE PARTNER ESEMÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTELBŐL, ILLETVE MÁS FELHASZNÁLÓI TARTALOMBÓL VAGY A PLATFORM HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MÁS EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA A NIKE TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTOTT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.  ÖN TELJES FELELŐSSÉGET VÁLLAL A PLATFORM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁÉRT. AZ ÖNT MEGILLETŐ ÖSSZES JOGORVOSLAT A NIKE-VAL SZEMBEN A PLATFORM VAGY BÁRMELY TARTALOM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN KÁR ESETÉN AZ, HA ABBAHAGYJA A PLATFORM HASZNÁLATÁT. HA MEGÁLLAPÍTJÁK A NIKE FELELŐSSÉGÉT ÖNNEL SZEMBEN, BÁRMELY OLYAN KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, AMELY BÁRMILYEN MÓDON A PLATFORM VAGY BÁRMELY TARTALOM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDIK, A NIKE FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG A 100,00 USD-T VAGY A 100,00 EURÓT, HA ÖN EURÓPÁBAN LAKIK. 

10.  ALKALMAZÁS-PIACTEREK: Ön tudomásul veszi, hogy a jelen megállapodás csak Ön és a NIKE között jön létre, és nem azzal az alkalmazás-piactérrel, ahol letöltött egy NIKE alkalmazást (pl. IOS felhasználók esetén az Apple Inc. által üzemeltetett App Store vagy Android felhasználók esetén a Google Inc. által üzemeltetett Google Play áruház).  

 • Előfizetések az NTC Premium-ra. A következő feltételeket kell alkalmazni, ha NTC Premium előfizetést vásárolt a megfelelő alkalmazás áruházban:
  • Az NTC Premium előfizetéseinek kifizetése a megfelelő app store-fiókján keresztül történik. Havi vagy éves előfizetés megvásárlását is választhatja. Előfizetése automatikusan megújításra kerül, és az app store-fiókjára automatikusan ráterhelik a díjat a megújításért, kivéve, ha legalább 24 órával a jelenlegi számlázási időszak vége előtt lemondja az előfizetést. Bármikor törölheti, ha megnyitja az NTC-profilját, rákattint a Beállításokra, és kiválasztja a „Prémium Beállítások” pontot, amely összekapcsolja Önt a megfelelő alkalmazás áruház előfizetési központjával. Az ingyenes próbaidőszak fel nem használt része (ha van ilyen) elvész, ha előfizetést vásárol az ingyenes próbaidőszak alatt. Az NTC Premium előfizetésével elfogadja a következőket: {{agreement:privacyPolicy:Privacy Policy}} és {{agreement:termsOfSale:Terms of Sale}}.
  • AZ ELŐFIZETÉSEK NEM VISSZATÉRÍTHETŐK: Az NTC Premium előfizetéseinek visszatérítésére a megfelelő alkalmazás-áruházra vonatkozó szabályzatokat alkalmazni. Az NTC Premium előfizetései nem téríthetők vissza, és nem lehetséges a visszatérítés vagy a jóváírás, kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok előírják, vagy egyébként a megfelelő alkalmazás-áruházra vonatkozó szabályzat megengedi.

11.  JOGVITÁK / KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK

Jogválasztás/Joghatóság

Ha Ön a következő országok valamelyikében él, eltérő „Jogválasztás/Joghatóság” feltételek vonatkozhatnak Önre: Argentína, Ausztria, Brazília, KanadaKína (a jelen Feltételek alkalmazásában Hongkong, Makaó és Tajvan kivételével), Franciaország, Németország, HongkongOlaszország, Fülöp-szigetek, Lengyelország, Svájc és az összes többi európai ország.

 • Ön elfogadja, hogy a jelen Platform passzív platformnak minősül, amelynek kizárólagos központja az USA Oregon államában található, és amely a NIKE-val szemben kizárja az Oregontól eltérő joghatóságokon alapuló személyes illetékességet.
 • Ön elfogadja, hogy a Platformra, a Feltételekre, az Adatvédelmi Szabályzatra, valamint az Ön és a NIKE közötti minden jogvitára Oregon jogszabályai az irányadók, a jogválasztási rendelkezésekre való tekintet nélkül, és nem az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. évi ENSZ egyezmény.
 • Kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok tiltják és a fogyasztókra vonatkozó törvényes jogok korlátozása nélkül, Ön elfogadja, hogy a közvetlenül vagy közvetve a Platformból eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvita, követelés és jogi eljárás (korlátozás nélkül ideértve a NIKE termékek vásárlását) egyénileg oldandó meg, bármilyen csoportos kereset igénybevétele nélkül, kizárólag az USA Oregon államának Multnomah megyéjében található állami vagy szövetségi bíróságokon.
 • Ön elfogadja, hogy lemond minden „személyes illetékesség hiányán” és „nem megfelelő fórumon” alapuló védelemről a helyszín és a joghatóság tekintetében az Oregon állam Multnomah megyéjében található állami és szövetségi bíróságokon.
 • Minden követelést a követelés felmerülésétől számított egy (1) éven belül kell beterjeszteni, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok hosszabb időtartamot írnak elő.

Elektronikus kommunikáció

 • A Platform használatával Ön elfogadja, hogy bizonyos elektronikus kommunikációt kap a NIKE-től, az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően.
 • Ön elfogadja, hogy minden olyan tájékoztatás, megállapodás, közzététel vagy egyéb kommunikáció, amelyet a NIKE elektronikus úton küld Önnek, megfelel minden jogi értesítési követelménynek, ideértve azt is, hogy minden ilyen értesítést írásos formában kell közölni.

Átruházási jog, Joglemondás kizárása, Elválaszthatóság

 • A NIKE bármikor átruházhatja a jelen Feltételek szerinti jogait és kötelezettségeit bármelyik félre, előzetes értesítés nélkül, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok előírják az Ön értesítését, de ez nem érinti a jelen Feltételek szerinti jogait vagy kötelezettségeinket.
 • Amennyiben a NIKE nem ragaszkodik a jelen Feltételek szigorú betartásához vagy végrehajtásához, az nem jelenti a jelen Feltételekről vagy a NIKE jogairól való lemondását. A felhasználóknak mindig azt kell feltételezniük, hogy a jelen Feltételek az alkalmazandók.
 • Ha a jelen Feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, a jelen Feltételek fennmaradó része továbbra is végrehajtható marad.

Köszönjük, hogy elolvasta.  Kellemes időtöltést kívánunk a közösségünkben!

ORSZÁG-/RÉGIÓSPECIFIKUS FELTÉTELEK  

Ha Ön a következő országok egyikében él, akkor e kiegészítő feltételeket kell alkalmazni, amelyek felülírják a Használati Feltételekben szereplő ezzel ellentétes feltételeket.

ARGENTÍNA

3. fejezet (TARTALOM KÖZZÉTÉTELE A PLATFORMON): A „FELHASZNÁLÓI TARTALOM LICENCE” alfejezet első pontja törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Ön a NIKE számára nem kizárólagos, átruházható, jogdíjmentes, területi korlátozás nélkül licencet az Ön által a Platformon vagy azzal kapcsolatban közzétett Felhasználói Tartalom megjelenítésére és annak más Felhasználókkal való megosztására, beleértve a Felhasználói Tartalommal kapcsolatos fordítás, megjelenítés, reprodukálás, módosítás, származtatott művek létrehozása, allicencbe adás és terjesztés jogát is.

Például azért van szükségünk ezekre a jogokra, hogy a Felhasználói Tartalmát az adatbázisainkba másolhassuk, a megfelelő formátumban megjeleníthessük azt mobil alkalmazásainkban, és elküldhessük az Ön Felhasználói Tartalmát olyan beszállítóknak, akik a Nike nevében szolgáltatásokat nyújtanak.”

11. fejezet (VITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): e fejezet a következők szerint módosul:

A „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet ezennel törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép (kivéve az követelések előterjesztésére vonatkozó utolsó pontot, amely változatlan marad):

„Jogválasztás/Joghatóság

 • Ön elfogadja, hogy a Platformra, a Feltételekre, az Adatvédelmi Szabályzatra, valamint az Ön és a NIKE közötti minden jogvitára Argentína jogszabályok az irányadók.”

AUSZTRÁLIA

7. fejezet (FONTOS FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK): e pont a következők szerint módosul:

A „SZAVATOSSÁG KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT” alfejezet a következő szöveg hozzáadásával módosul:

„A Platform, a Tartalom, valamint az e Platformon található anyagok és termékek azonban bizonyos garanciákkal rendelkeznek, amelyeket az ausztrál vásárlók érdekében nem lehet kizárni az ausztrál fogyasztóvédelmi törvény (Australian consumer law „ACL”) alapján, ideértve az elfogadható minőségére és célra való alkalmasságra vonatkozó garanciákat.  Jelen Feltételekben semmi nem értelmezhető vagy alkalmazható az ACL szerinti és jogszabályok által ki nem zárható, korlátozható vagy módosítható feltételek, szavatosságok, garanciák, jogok vagy jogorvoslatok kizárásaként, korlátozásaként vagy módosításaként, még akkor sem, ha a jelen Feltételek más feltételei egyébként azt sugallják, hogy ez lehet a helyzet.”

BRAZÍLIA

11. fejezet (VITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): e fejezet a következők szerint módosul:

A „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Jogválasztás/Joghatóság

 • Ön elfogadja, hogy a Platformra, a Feltételekre, az Adatvédelmi Szabályzatra, valamint az Ön és a NIKE közötti minden jogvitára Brazília jogszabályai az irányadók, a jogválasztási rendelkezésekre való tekintet nélkül, és nem az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. évi ENSZ egyezmény.
 • Kivéve, ha azt az tiltott, Ön elfogadja, hogy a közvetlenül vagy közvetve a Platformból eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvita, követelés és jogi eljárás (korlátozás nélkül ideértve a NIKE termékek vásárlását) egyénileg oldandó meg, bármilyen csoportos kereset igénybevétele nélkül, kizárólag Brazíliában.”

KANADA

Bevezető bekezdés:

A „Feltételeink módosulhatnak” című fejezetet az alábbiak figyelembe vételével kell értelmezni:

„(a) a Nike köteles egy világosan és egyértelműen megfogalmazott értesítést küldeni Önnek a módosítás hatályba lépése előtt legalább 30 nappal, amely tartalmazza az új kitételeket és a módosítás hatálybalépésének napját; és

(b) Ön elutasíthatja a módosítást és visszaléphet, vagy – amennyiben a szerződés folyamatos teljesítést ír elő – elállhat a szerződéstől költségek, büntetés vagy elállási kötbér nélkül, ha erre vonatkozóan értesítést küld a Nike-nak, a módosítás hatályba lépésétől számított legkésőbb 30 napon belül, ha a módosítás az Ön kötelezettségei tekintetében növekedést, a Nike kötelezettségei tekintetében pedig csökkenést von maga után.”

TÖBBSZÖRÖS FEJEZETEK: A „Fizikai aktivitás”, „Szavatosság korlátozására vonatkozó nyilatkozat”, „Kártalanítás/Felelősség korlátozása” és „Felelősség korlátozása” című fejezetekben található feltételeket az alábbiak figyelembe vételével kell értelmezni:

„A fogyasztóvédelmi jogszabályok egyes jogrendszerekben – Quebecet is beleértve – nem teszik lehetővé a szavatosság korlátozását vagy kizárását megvásárolt termékek esetén. Ha e jogszabályok vonatkoznak Önre, előfordulhat, hogy a következő fejezetekben található kizárások vagy korlátozások nem alkalmazhatók: „Fizikai aktivitás”, „Szavatosság korlátozására vonatkozó nyilatkozat”, „Kártalanítás/Felelősség korlátozása” és „Felelősség korlátozása”

11. FEJEZET (VITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): e fejezet a következők szerint módosul:

A „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet a következő szöveg fejezet elejéhez való hozzáadásával módosul:

„A fogyasztóvédelmi jogszabályok egyes jogrendszerekben, például Quebecben, előírhatják, hogy a megállapodására a saját illetékessége szerinti jogszabályok legyenek az irányadók, és pert a saját joghatóságának bíróságai előtt indítson. Emellett előfordulhat, hogy az ilyen jogszabályok nem engedik, hogy lemondjon a csoportos keresetben való részvételre vonatkozó jogáról, vagy korlátozza a jogi eljárás megindítására vonatkozó határidőt. Ha e jogszabályok vonatkoznak Önre, előfordulhat, hogy a következő korlátozások nem alkalmazhatók.”

KÍNA (a jelen Feltételek alkalmazásában Hongkong, Makaó és Tajvan kivételével)

1. fejezet (ALAPVETŐ SZABÁLYOK): a „Jogosultság” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Ön akkor jogosult a Platform használatára, ha: i) Ön nagykorú és a Kínai Népköztársaság jogszabályai szerint cselekvőképes; vagy ii) rendelkezik szülő vagy gyám hozzájárulásával. Az egyes országokban/régiókban a Platform egyes szolgáltatásaihoz bizonyos korhatárkövetelmény lehet érvényben. Az egyes országokban/régiókban a Platform egyes szolgáltatásaira bizonyos életkori előírások vonatkozhatnak.

Ha Ön szülő vagy gyám, és úgy találja, hogy gyermeke az Ön hozzájárulása nélkül használja a Platformot, kapcsolatba léphet velünk”.

A regisztráció szabályai” című második bekezdés vége a következő feltételekkel egészül ki:

„A Kínai Népköztársaság jogszabályainak és előírásainak való megfelelés érdekében a valós név ellenőrzését az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kell elvégeznie.”

11. fejezet (JOGVITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK):

A „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

Jogválasztás/Joghatóság 

 • Ön elfogadja, hogy a Platformra, a Feltételekre, valamint az Ön és a NIKE közötti minden jogvitára minden vonatkozásban a Kínai Népköztársaság jogszabályai az irányadók, annak nemzetközi magánjogi rendelkezéseire való tekintet nélkül, és az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. évi ENSZ egyezmény nem alkalmazandó.
 • Hacsak az alkalmazandó jogszabályok másként nem rendelkeznek, Ön elfogadja, hogy a Platform használatából eredő minden jogvitát és követelést (korlátozás nélkül ideértve a NIKE termékek vásárlását) a két fél közötti békés tárgyalás útján kell rendezni; ha nem születik megállapodás, bármelyik fél pert indíthat a sanghaji Yangpu Kerületi Népbíróságon, és mindkét fél lemond a tárgyi illetékességgel szembeni kifogás előterjesztésének jogáról.”

KOLUMBIA

3. fejezet (TARTALOM KÖZZÉTÉTELE A PLATFORMON): a „FELHASZNÁLÓI TARTALOM LICENCE” című alfejezet a következők szerint módosul:

A FELHASZNÁLÓI TARTALOM LICENCE első pontja törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Ön a NIKE számára nem kizárólagos, határozatlan idejű, átruházható, allicencbe adható, jogdíjmentes, területi korlátozás nélküli licencet ad bármely Felhasználói Tartalom felhasználására, amelyet Ön közzétesz a Platformon vagy azzal kapcsolatban, beleértve a Felhasználói Tartalomban megjelenő személyek képmását is, illetve a Felhasználói Tartalomban szereplő bármely koncepciót vagy ötletet, bármilyen célra, beleértve a kereskedelmi felhasználást is, amely magában foglalja a fordítás, megjelenítés, reprodukálás, módosítás, származtatott művek létrehozása, allicencbe adás és terjesztés jogát, valamint ezen jogok átruházásának jogát is.”

3. fejezet (TARTALOM KÖZZÉTÉTELE A PLATFORMON): a „MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS ÖTLETEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ LICENC” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS ÖTLETEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ENGEDÉLY.  Ön határozatlan idejű, területi korlátozás nélküli engedélyt ad a NIKE számára, hogy felhasználhassa azokat a megjegyzéseket, visszajelzéseket és ötleteket, amelyeket megoszthat velünk, az Ön értesítése, ellentételezése vagy elismerése nélkül, bármilyen célból, korlátozás nélkül ideértve a termékek és szolgáltatások fejlesztését, gyártását és marketingjét, valamint a termékek és szolgáltatások létrehozását, módosítását vagy javítását.”

HONGKONG

Nike, Inc., az USA Oregon államában bejegyzett szervezet, címe: One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, USA): (1) az NRC és az NTC alkalmazások üzemeltetője és kezelője, és (2) a jelen Feltételek tekintetében az Önnel szerződő fél.

9. fejezet (KÁRTALANÍTÁS / FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA): E fejezet törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Kártalanítás és mentesítés.  Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és kármentesíti a NIKE Inc.-t, annak leányvállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, megbízottjait, licencadóit és beszállítóit (a „NIKE Felek”) minden igénnyel, veszteséggel, kötelezettséggel, kiadással, kárral és költséggel szemben (ideértve az ügyvédi munkadíjakat is), amelyek a Felhasználói Tartalom, a Tartalom, a Platform Ön általi használatából, a Platformmal kapcsolatos vagy más Platform felhasználókkal való magatartásából származnak, vagy bármilyen módon ezekhez kapcsolódnak, illetve a jelen Feltételek, bármely jogszabály vagy harmadik felek jogainak megsértésével függenek össze. 

Felelősség korlátozása. Kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok megengedik, Ön elfogadja, hogy:

 • a NIKE Felek egyike sem felel semmilyen különleges, véletlen vagy következményes kárért (ideértve bármely elmaradt nyereséget vagy elvesztett adatot), amely a Platform használatából vagy használatának hiányából, illetve a Platformon keresztül vásárolt termékek teljesítményéből, illetve a Platformon keresztül vásárolt termékek teljesítményéből, illetve más Platform Felhasználók (online vagy offline) tevékenységéből, vagy egy NIKE eseményen vagy NIKE partner eseményen való részvételből, illetve más Felhasználói Tartalomból vagy a Platform használatával kapcsolatos más egyéb tevékenységből ered, még akkor sem, ha a NIKE tájékoztatást nyújtott az ilyen károk lehetőségéről;
 • Ön teljes felelősséget vállal a Platform Ön általi használatáért; és
 • ha a NIKE felelősségét megállapítják Önnel szemben a Platform vagy bármely Tartalom Ön általi használatával bármilyen módon összefüggő kárért vagy veszteségért, a NIKE felelőssége nem haladhatja meg a következő összegek közül a nagyobbat: (1) az Ön által a jelen Feltételek alapján a Platform vagy bármely Tartalom használatáért nekünk fizetett összeg, vagy (2) 100,00 USD.”

11. fejezet (JOGVITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): A „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” alfejezet első pontja teljes egészében törlésre kerül.

JAPÁN

9. fejezet (KÁRTALANÍTÁS/FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA): e fejezet a következők szerint módosul:

A „FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül, és helyébe a következő szöveg lép:

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.  A NIKE FELEK EGYIKE SEM FELEL SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, VÉLETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, KORLÁTOZÁS NÉLKÜL BELEÉRTVE A NYERESÉG ELVESZTÉSÉÉRT VAGY AZ ADATVESZTÉSÉRT VALÓ FELELŐSSÉGET, AMELY A PLATFORM HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK HIÁNYÁBÓL, ILLETVE A PLATFORMON KERESZTÜL VÁSÁROLT TERMÉKEK TELJESÍTMÉNYÉBŐL, ILLETVE MÁS PLATFORM FELHASZNÁLÓK (ONLINE VAGY OFFLINE) TEVÉKENYSÉGÉBŐL, VAGY EGY NIKE ESEMÉNYEN VAGY NIKE PARTNER ESEMÉNYEN VALÓ RÉSZVÉTELBŐL, ILLETVE MÁS FELHASZNÁLÓI TARTALOMBÓL VAGY A PLATFORM HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS MÁS EGYÉB TEVÉKENYSÉGBŐL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA A NIKE TÁJÉKOZTATÁST NYÚJTOTT AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.  ÖN TELJES FELELŐSSÉGET VÁLLAL A PLATFORM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁÉRT. AZ ÖNT MEGILLETŐ ÖSSZES JOGORVOSLAT A NIKE-VAL SZEMBEN A PLATFORM VAGY BÁRMELY TARTALOM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ BÁRMILYEN KÁR ESETÉN AZ, HA ABBAHAGYJA A PLATFORM HASZNÁLATÁT. HA MEGÁLLAPÍTJÁK A NIKE FELELŐSSÉGÉT ÖNNEL SZEMBEN, BÁRMELY OLYAN KÁRÉRT VAGY VESZTESÉGÉRT, AMELY BÁRMILYEN MÓDON A PLATFORM VAGY BÁRMELY TARTALOM ÖN ÁLTALI HASZNÁLATÁHOZ KAPCSOLÓDIK, A NIKE FELELŐSSÉGE NEM HALADHATJA MEG A 100,00 USD-T VAGY A 100,00 EURÓT, HA ÖN EURÓPÁBAN LAKIK.

11. fejezet (VITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): e fejezet a következők szerint módosul:

A „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Jogválasztás/Joghatóság

 • Ön elfogadja, hogy a Platformra, a Feltételekre, az Adatvédelmi Szabályzatra, valamint az Ön és a NIKE közötti minden jogvitára Japán jogszabályai az irányadók, a jogválasztási rendelkezésekre való tekintet nélkül, és nem az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. évi ENSZ egyezmény.
 • Kivéve, ha azt az alkalmazandó jogszabályok tiltják és a fogyasztókra vonatkozó törvényes jogok korlátozása nélkül, Ön elfogadja, hogy a közvetlenül vagy közvetve a Platformból eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvita, követelés és jogi eljárás (korlátozás nélkül ideértve a NIKE termékek vásárlását) egyénileg oldandó meg, bármilyen csoportos kereset igénybevétele nélkül, kizárólag Japán Tokió városában található bíróságokon.
 • Minden követelést a követelés felmerülésétől számított egy (1) éven belül kell beterjeszteni, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok hosszabb időtartamot írnak elő.

KOREA

A következő helyalapú szolgáltatói feltételek vonatkoznak a Nike Running Club alkalmazás és a Nike Training Club alkalmazás Ön általi használatára és elérésére: {{agreement:LBSprovider:helyalapú szolgáltatói feltételek.}} A helyalapú szolgáltatói feltételek és a jelen Feltételek közötti bármely eltérés esetén a jelen Feltételek az irányadók.

FÜLÖP-SZIGETEK

2. fejezet (A TARTALOM TULAJDONJOGA): E fejezet harmadik pontja a következők szerint kerül átdolgozásra:

 • Amennyiben a NIKE jóváhagyja a szerzői jog hatálya alá tartozó vagy szerzői jog által védett művekből álló Tartalom letöltését vagy használatát, a NIKE korlátozott, személyes, nem átruházható és nem engedményezhető licencet biztosít Önnek az ilyen szerzői jog hatálya alá tartozó vagy szerzői jog által védett művek használatára és elérésére, kizárólag a rendeltetési céljuknak megfelelően és kizárólag addig, amíg a NIKE az ilyen Tartalmat általában a nyilvánosság számára elérhetővé teszi. Ön nem szerez semmilyen tulajdonjogot vagy bármilyen formájú licencet a Tartalom vonatkozásában (ideértve a Tartalomban szereplő védjegyeket vagy egyéb szellemi alkotásokat), és minden ilyen Tartalom személyes, nem kereskedelmi használat célját szolgálja.  A NIKE fenntartja a jogot arra, hogy figyelemmel kísérje az Ön általi használatot, és bármikor, bármilyen okból megváltoztassa vagy visszavonja ezeket vagy a Tartalomhoz való hozzáférését.  A NIKE fenntartja a jogot arra, hogy bármilyen Tartalmat letiltson, amely sérti a jelen Feltételeket vagy a NIKE szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.  A jelen korlátozott használat NIKE általi lehetővé tétele nem jelenti a NIKE bármely Tartalomhoz fűződő jogáról való lemondását.

3. fejezet (TARTALOM KÖZZÉTÉTELE A PLATFORMON): E fejezet a következők szerint kerül átdolgozásra:

Felhasználói Tartalom licence. A Platform egyes részei lehetővé teszik fényképek, videók, megjegyzések és egyéb tartalmak közzétételét, amelyeket „Felhasználói Tartalomnak” nevezünk.  A Nike nem vállal felelősséget a Felhasználók Tartalmak mások általi közzétételéért. A Felhasználói Tartalom az Ön tulajdonát képezi, illetve azon személyét, aki létrehozta, de a Felhasználói Tartalom közzétételével elfogadja az alábbiakat:

 • Ön kijelenti, hogy jogosult közzétenni a Felhasználói Tartalmát, és vállalja, hogy minden vonatkozó dokumentumot aláír, hogy a NIKE számára nem kizárólagos, időbeli korlátozás nélküli, átruházható, allicencbe adható, jogdíjmentes, területi korlátozás nélküli licencet adjon bármely Felhasználói Tartalom felhasználására, amelyet Ön közzétesz a Platformon vagy azzal kapcsolatban, beleértve a Felhasználói Tartalomban megjelenő személyek képmását is, illetve a Felhasználói Tartalomban szereplő bármely koncepciót vagy ötletet, bármilyen célra, beleértve a kereskedelmi felhasználást is, amely magában foglalja a fordítás, megjelenítés, reprodukálás, módosítás, származtatott művek létrehozása, allicencbe adás és terjesztés jogát, valamint ezen jogok átruházásának jogát is. A NIKE saját belátása szerint bármikor eltávolíthat bármely Felhasználói Tartalmat. 
 • Ön tudomásul veszi, hogy a törölt Felhasználói Tartalom fennmaradhat a NIKE rendszereiben és a Platformon, amennyiben a Felhasználói Tartalmát nyilvánosan közzétette vagy megosztotta másokkal, akik nem törölték azt, kivéve, ha Ön vagy az érintett magánszemély a személyes adatok törlését vagy blokkolását kéri az alkalmazandó jogszabályokkal összhangban.

9. fejezet (KÁRTALANÍTÁS / FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA): A „FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA” című alfejezet törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Amennyiben azt az alkalmazandó jogszabályok megengedik, a NIKE Felek egyike sem felel semmilyen különleges, véletlen, közvetett vagy következményes kárért, korlátozás nélkül beleértve a nyereség elvesztéséért vagy az adatvesztésért való felelősséget, amely a Platform használatából vagy használatának hiányából, vagy a Platformon keresztül vásárolt termékek teljesítményéből, illetve más Platform Felhasználók (online vagy offline) tevékenységéből, vagy egy NIKE eseményen vagy NIKE Partner eseményen való részvételből, illetve más Felhasználói Tartalomból vagy a Platform használatával kapcsolatos más egyéb tevékenységből ered, még akkor sem, ha a NIKE tájékoztatást nyújtott az ilyen károk lehetőségéről.  Ha megállapítják a NIKE felelősségét Önnel szemben, bármely olyan kárért vagy veszteségért, amely bármilyen módon a Platform vagy bármely Tartalom Ön általi használatához kapcsolódik, a NIKE felelőssége nem haladhatja meg a 100,00 USD-t vagy a 100,00 eurót, ha Ön Európában lakik.”

11. fejezet (JOGVITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): A „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” alfejezet első pontja teljes egészében törlésre kerül.

EURÓPAI ORSZÁGOK

A következő átdolgozások vonatkoznak az összes európai országra, Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, Lengyelország és Svájc kivételével, amelyek az európai országokra vonatkozó ilyen feltételek tekintetében saját meghatározott változatokkal bírnak.

11. fejezet (VITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): e fejezet a következők szerint módosul:

A „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép (kivéve az követelések előterjesztésére vonatkozó utolsó pontot, amely változatlan marad):

„Jogválasztás/Joghatóság

 • Ön elfogadja, hogy a Platformra, a Feltételekre, valamint az Ön és a NIKE közötti minden jogvitára Hollandia jogszabályai az irányadók, a jogválasztási rendelkezésekre való tekintet nélkül, és nem az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. évi ENSZ egyezmény.
 • Kivéve, ha az tiltott és a fogyasztókra vonatkozó törvényes jogok korlátozása nélkül, Ön elfogadja, hogy a közvetlenül vagy közvetve a Platformból eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvita, követelés és jogi eljárás (korlátozás nélkül ideértve a NIKE termékek vásárlását) kizárólag a hollandiai Amszterdam városában található illetékes bíróságokon oldandó meg.”

AUSZTRIA

11. fejezet (JOGVITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): e fejezet helyére az alábbi, európai országokra vonatkozó változat kerül, kivéve, hogy a végére a következők kerülnek:

„Minden követelést a követelés felmerülését követő három (3) éven belül érvényesíteni kell.”

BELGIUM

3. fejezet (TARTALOM KÖZZÉTÉTELE A PLATFORMON): e fejezet a következők szerint módosul:

A „FELHASZNÁLÓI TARTALOM LICENCE” című alfejezet első pontja teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Ön a NIKE számára nem kizárólagos, időbeli korlátozás nélküli (vagy legalább azon szellemi alkotásokhoz fűződő jogokra/képmáshoz fűződő jogokra vonatkozó jogi oltalom időtartamára, amelyek a Felhasználói Tartalomban megtalálhatók), átruházható, allicencbe adható, jogdíjmentes, területi korlátozás nélküli licencet ad bármely Felhasználói Tartalom felhasználására, amelyet Ön közzétesz a Platformon vagy azzal kapcsolatban, beleértve a Felhasználói Tartalomban megjelenő személyek képmását is, illetve a Felhasználói Tartalomban szereplő bármely koncepciót vagy ötletet, bármilyen célra, beleértve a kereskedelmi, promóciós és működési felhasználást is, amely magában foglalja a fordítás, megjelenítés, reprodukálás, módosítás, származtatott művek létrehozása, allicencbe adás és terjesztés jogát, valamint ezen jogok átruházásának jogát is.”

A „MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS ÖTLETEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ LICENC” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„MEGJEGYZÉSEK, VISSZAJELZÉSEK ÉS ÖTLETEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ LICENC.  Ön a NIKE számára időbeli korlátozás nélküli (vagy legalább azon szellemi alkotásokhoz fűződő jogokra/képmáshoz fűződő jogokra vonatkozó jogi oltalom időtartamára, amelyek a megjegyzésekben, visszajelzésekben és ötletekben megtalálhatók), területi korlátozás nélküli licencet ad, hogy felhasználhassa azokat a megjegyzéseket, visszajelzéseket és ötleteket, amelyeket megoszthat velünk, az Ön értesítése, ellentételezése vagy elismerése nélkül, bármilyen célból, korlátozás nélkül ideértve a termékek és szolgáltatások fejlesztését, gyártását és marketingjét, valamint a termékek és szolgáltatások létrehozását, módosítását vagy javítását.”

FRANCIAORSZÁG

5. fejezet (SZERZŐI JOGOK MEGSÉRTÉSE): a fejezet második bekezdése teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Ha úgy gondolja, hogy művét helytelenül másolták a Platformra, amely így jogsértésnek minősül, kérjük, adja meg nekünk a következő információkat:

(1) az értesítés dátuma;

(2) ha a felperes természetes személy: név, vezetéknév, foglalkozás, cím, állampolgárság, születés helye és ideje;

(3) ha a felperes jogi személy: név, működési forma, székhely és a jogi célokból képviseletet ellátó entitás;

(4) a címzett neve és címe, vagy ha jogi személy, a neve és székhelye;

(5) a problémával kapcsolatos tények leírása és a pontos helyszín;

(6) azok a jogalapok, amelyek miatt a tartalmat vissza kell vonni, beleértve a vonatkozó jogi rendelkezéseket és a tényeket alátámasztó bizonyítékok; és

(7) a per tárgyát képező információra vagy tevékenységre vonatkozó, a szerzőnek vagy a szerkesztőnek küldött levelezés másolata, amelyben kérik a közbelépést, visszavonást vagy módosítást, illetve annak magyarázatát, hogy a szerző vagy a szerkesztő nem lehet kapcsolat.”

9. fejezet (KÁRTALANÍTÁS/FELELŐSSÉG): e fejezet a következők szerint módosul:

A „Kártalanítás és mentesítés” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Kártalanítás.  Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és kármentesíti a NIKE Inc.-t, annak leányvállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, munkavállalóit, megbízottjait, licencadóit és beszállítóit (a „NIKE Felek”) minden igénnyel, veszteséggel, kötelezettséggel, kiadással, kárral és költséggel szemben, korlátozás nélkül ideértve az ügyvédi munkadíjakat is, amelyek a Felhasználói Tartalom, a Tartalom, a Platform Ön általi használatából, a Platformmal kapcsolatos vagy más Platform felhasználókkal való magatartásából származnak, vagy bármilyen módon ezekhez kapcsolódnak, illetve a jelen Használati Feltételek, bármely jogszabály vagy harmadik felek jogainak megsértésével függenek össze.”

A „FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül.

11. fejezet (JOGVITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): a „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép: 

„Jogválasztás/Joghatóság

E fejezetben semmi nem fosztja meg Önt azon ország kötelező erejű jogszabályai által nyújtott fogyasztói védelemtől, ahol Ön lakik.

 • Ön elfogadja, hogy a Platformra, a Feltételekre, valamint az Ön és a NIKE közötti minden jogvitára Hollandia jogszabályai az irányadók, a jogválasztási rendelkezésekre való tekintet nélkül, és nem az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. évi ENSZ egyezmény.
 • Kivéve, ha az tiltott és a fogyasztókra vonatkozó törvényes jogok korlátozása nélkül, Ön elfogadja, hogy a közvetlenül vagy közvetve a Platformból eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvita, követelés és jogi eljárás (korlátozás nélkül ideértve a NIKE termékek vásárlását) kizárólag hollandiai Amszterdam városában található illetékes bíróságokon oldandó meg.
 • Amennyiben panasza van, vegye fel velünk a kapcsolato. Amennyiben úgy véli, hogy a panaszát nem kezelik megfelelően, Önnek lehetősége van – de nem köteles – arra, hogy igénybe vegye az Online vitarendezési (Online Dispute Resolution, „ODR”) platformot, amelyet itt érhet el: http://ec.europa.eu/odr.  Emellett joga van ahhoz is, hogy közvetítői eljárást is kezdeményezzen, ha megkeresi a közvetítő(ke)t az alábbiak szerint: Association des médiateurs européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, telefon: 09 53 01 02 69), http://www.mediationconso-ame.com/. A közvetítők arra törekednek, hogy függetlenül és részrehajlás nélkül, békés módon rendezzék a jogvitát.  Közvetítői eljárás esetén minden fél szabadon elfogadhatja vagy elutasíthatja a közvetítő által javasolt megoldást.”

NÉMETORSZÁG

7. fejezet (FONTOS FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK): e pont a következők szerint módosul:

Az összefoglaló rész harmadik pontja teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„A NIKE nem felel semmilyen kárért (kivéve a NIKE szándékos és súlyosan gondatlan tevékenységei és a NIKE által okozott személyi sérülések esetén), amelyet az Ön más felhasználókkal való interakciói okoztak.  Kérjük, viselkedjen felelősen, és tegye meg az óvintézkedéseket, amikor olyan személyekkel kerül kapcsolatba, akiket nem ismer.”

A „FIZIKAI AKTIVITÁS” című alfejezet utolsó pontja teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig a NIKE nem felel semmilyen kárért (kivéve a NIKE szándékos és súlyosan gondatlan tevékenységei és a NIKE által okozott személyi sérülések esetén), amely Önt a Platform használatának vagy használata hiányának eredményeként éri.”

A „SZAVATOSSÁG KORLÁTOZÁSÁRA VONATKOZÓ NYILATKOZAT” című alfejezet, beleértve az abban található pontokat is, teljes egészében törlésre kerül.

9. fejezet (KÁRTALANÍTÁS/FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA): e fejezet a következők szerint módosul:

A „KÁRTALANÍTÁS ÉS MENTESÍTÉS” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül.

A „FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül, és helyébe a következő szöveg lép:

„FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. A NIKE és leányvállalatai, valamint azok tisztségviselői, igazgatói, részvényesei, munkavállalói és megbízottjai (a „Mentesített felek”) bármely felelőssége a szándékosság és a súlyos gondatlanság eseteire korlátozódik. Az enyhe fokú gondatlanság esetén a Mentesített felek csak olyan lényeges szerződéses kötelezettségek megszegése esetén felelnek, amelyek megszegése veszélyezteti a szerződés célját, vagy amelyek teljesítése e cél eléréséhez szükségesek, illetve amelyek teljesítésében a fogyasztó bízik (az úgynevezett „sarkalatos kötelezettségek”). Ebben az esetben a felelősség olyan károkra korlátozódik, amelyek tipikusak és előre láthatók. E felelősségkorlátozás nem vonatkozik a termékfelelősségi jogszabályok szerinti követelésekre, a testi sérülésekre vagy a halálesetekre.

11. fejezet (JOGVITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): e fejezet helyére az fenti, európai országokra vonatkozó változat kerül, kivéve, hogy a végére a következők kerülnek:

„Minden követelést a követelés felmerülését követő kettő (2) éven belül érvényesíteni kell.”

MAGYARORSZÁG

Bevezető bekezdések: A fenti „Értékesítési feltételek” című első fejezet második pontja a következő szöveg hozzáadásával módosul:

„A jelen Feltételek hallgatólagos megállapodásnak minősül Ön és a NIKE között, hacsak az nem felel meg a magyar jogszabályok szerinti írásbeli megállapodások követelményeinek.”

OLASZORSZÁG

7. fejezet (FONTOS FELELŐSSÉGKIZÁRÁSOK): e pont a következők szerint módosul:

A „FIZIKAI AKTIVITÁS” című alfejezet utolsó pontja teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékig a NIKE nem vállal felelősséget az Önt érő olyan károkért, amelyek a Platformon található funkciók használatának vagy használata hiányának az eredményei, kivéve a Nike által elkövetett csalás vagy súlyos gondatlanság esetét.”

A „FELHASZNÁLÓI INTERAKCIÓK” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép:

„FELHASZNÁLÓI INTERAKCIÓK.  Nem vállalunk felelősséget a Platform más felhasználóival folytatott interakcióiért, vagy az ilyen interakciók miatt esetlegesen elszenvedett károkért vagy károkért, kivéve a Nike által elkövetett csalás vagy súlyos gondatlanság esetét.

Legyen felelősségteljes, és tegyen óvintézkedéseket, amikor más felhasználókkal kommunikál a Platformon (beleértve azokat a felhasználókat is, akiket nem ismer). Mielőtt személyesen találkozna egy másik személlyel, vizsgálja meg a helyzetet, vigyen magával egy barátot, válasszon nyilvános helyet, és tudassa valakivel, hogy hol lesz. A NIKE nem köteles részt venni felhasználói vitában (de ezt saját belátása szerint megteheti), kivéve a Nike által elkövetett csalás vagy súlyos gondatlanság esetét.”

11. fejezet (JOGVITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): a „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép (kivéve az követelések előterjesztésére vonatkozó utolsó pontot, amely változatlan marad):

„Jogválasztás/Joghatóság

 • Ön elfogadja, hogy a Platformra, a Feltételekre, valamint az Ön és a NIKE közötti minden jogvitára Hollandia jogszabályai az irányadók, a jogválasztási rendelkezésekre való tekintet nélkül, és nem az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. évi ENSZ egyezmény, az alkalmazandó jogszabályok olyan kötelező érvényű rendelkezésétől függően, amelyek bármely eltérő jogválasztásra tekintet nélkül alkalmazandók.
 • Kivéve, ha az tiltott és a fogyasztókra vonatkozó törvényes jogok korlátozása nélkül, Ön elfogadja, hogy a közvetlenül vagy közvetve a Platformból eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvita, követelés és jogi eljárás (korlátozás nélkül ideértve a NIKE termékek vásárlását) kizárólag a lakóhelye vagy honossága szerinti illetékes bíróságokon oldandó meg.”

LENGYELORSZÁG

11. fejezet (JOGVITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): a „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép (kivéve az követelések előterjesztésére vonatkozó utolsó pontot, amely változatlan marad):

„Jogválasztás/Joghatóság

 • A Platformra, a Feltételekre, valamint az Ön és a NIKE közötti minden jogvitára Lengyelország jogszabályai az irányadók.
 • A közvetlenül vagy közvetve a Platformból eredő vagy azzal kapcsolatos minden jogvita, követelés és jogi eljárás (korlátozás nélkül ideértve a NIKE termékek vásárlását) az alkalmazandó jogszabályok szerinti illetékes bíróságokon oldandó meg.”

SVÁJC

11. fejezet (JOGVITÁK/KIEGÉSZÍTŐ FELTÉTELEK): a „JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG” című alfejezet teljes egészében törlésre kerül és helyébe a következő szöveg lép (kivéve az követelések előterjesztésére vonatkozó utolsó pontot, amely változatlan marad):

„JOGVÁLASZTÁS/JOGHATÓSÁG

 • Ön elfogadja, hogy a Platformra, a Feltételekre, valamint az Ön és a NIKE közötti minden jogvitára Svájc anyagi jogszabályai az irányadók, a nemzetközi kollíziós jogi rendelkezésekre való tekintet nélkül, és kizárva az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. évi ENSZ egyezményt.
 • Ön elfogadja, hogy a Platformból és a jelen Használati Feltételekből közvetlenül vagy közvetve eredő vagy azokkal kapcsolatos minden jogvita a Svájcban található Zürich város bíróságainak kizárólagos illetékessége alá tartozik.”
Locales *

User login