You are here

hu-HU Elite Privacy Policy

Primary tabs

Clone Agreement Document

Body Content

NIKE ELITE FELHASZNÁLÓI ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

A jelen Elite felhasználói adatvédelmi szabályzat az olyan professzionális sportolókra, edzőkre,csapat-képviselőkre, tanácsadókra vagy [márka] nagykövetekre vonatkozik, akiknek jóváhagyási, szponzorálási vagy hasonló szerződéses kapcsolatuk áll fenn a Nike-val vagy egy ilyen, Nike-val kötött szerződés alapján járnak el („Elite felhasználók” vagy „Ön”). Ismerteti azokat a személyes adatokat, amelyeket a Nike gyűjt Öntől, elmagyarázza személyes adatai használatának, megosztásának és védelmének módjait, az Ön személyes adataival kapcsolatos választási lehetőségeit, és azt, hogy miként léphet kapcsolatba velünk.

KI felel az Ön személyes adatainak kezeléséért?

Személyes adatainak gyűjtéséért és felhasználásáért az a Nike szervezet felel, amelyikkel Ön szerződéses kapcsolatban áll (valamely „Megállapodás”). Arra a Nike szervezetre, amellyel szerződéses kapcsolatban áll, a továbbiakban a következőként hivatkozunk az adatvédelmi szabályzatban: „Nike”, „miénk”, „mi” vagy „minket”.

Amennyiben más Nike webhelyeket vagy alkalmazásokat használ, például a Nike.com és a Nikeplus.nike.com, valamint a Nike mobil alkalmazásait, azokra az alkalmazásokon és weboldalakon elérhető, a szolgáltatás használatára vonatkozó Nike adatvédelmi szabályzat alkalmazandó.

MILYEN személyes adatokat gyűjtünk, és MIKOR gyűjtjük azokat

Személyes adatokat akkor gyűjtünk, amikor Ön Megállapodást köt velünk, és részt vesz a Nike rendezvényein. Személyes adatait akkor is gyűjtjük, ha kapcsolatba lép a Nike Elite felhasználóknak fenntartott NikeElite.com, Gameday és egyéb digitális alkalmazásokkal vagy platformokkal (ezekre a jelen adatvédelmi szabályzatban mint „Elite felhasználói digitális tapasztalatként” hivatkozunk).

A személyes adatok közé az alábbiak tartozhatnak:

 • Elérhetőségei, beleértve a nevét, e-mail címét, telefonszámát és fizikai címét;
 • Bejelentkezési és számla információk, beleértve a képernyő nevet, jelszót és egyedi felhasználó azonosítót;
 • Személyes adatok, beleértve a nemét és születési idejét;
 • Képek, fényképek és videók, amelyeket a Megállapodás értelmében létrehozunk vagy Ön ad át nekünk;
 • Sportágára és csapat hovatartozására vonatkozó információk;
 • Helyadatok, amelyeket mobil alkalmazásaink használatán keresztül gyűjthetünk, beleértve a GPS-információkat is;
 • Információk, amelyeket a Nike az Önnel fennálló kapcsolat részeként közvetlenül Öntől gyűjt, beleértve az Ön által megadott, a Megállapodásunk szerint előírt információkat is;
 • E-mail, szállítási cím, név és telefonszám azon vendégek számára, akik használják az Ön terméktámogatását; és/vagy
 • Minden más személyes adat, amit Ön esetlegesen megadhat a Nike részére, amikor részt vesz valamely Nike Elite felhasználói eseményen, vagy használja valamely Nike Elite felhasználói digitális tapasztalat alkalmazást.

Az egészség- és testmérési adatok bizonyos jogrendszerekben érzékeny információknak tekinthetők, és megfelelő lépéseket teszünk ezen személyes adatok védelme és felhasználása érdekében. Amennyiben a vonatkozó jogszabályok vagy a Nike belső szabályzatai ezt megkövetelik, megszerezzük hozzájárulását személyes adatainak gyűjtésére és felhasználására. Arra is figyelünk, hogy egyértelmű tájékoztatást adjunk az Ön számára arról, hogy a Nike hogyan használja fel személyes adatait.

Amikor használja valamely Elite felhasználói digitális tapasztalat alkalmazást, bizonyos személyes adatokat a készülék vagy a webböngésző automatikusan gyűjt össze. Ezekről a gyakorlatokról további információk szerepelnek a jelen adatvédelmi szabályzat „Sütik és pixel címkék” című részében. A személyes adatok a következőket tartalmazzák:

 • Eszközazonosítók, hívásállapot, hálózati hozzáférés, tárolási információk és akkumulátorra vonatkozó információk; és
 • Sütik, IP-címek, hivatkozó fejlécek, a webböngészőt és a verziót azonosító adatok, web jelzők és címkék.

Eszközök az általunk gyűjtött adatok kezelésére

Az Elite felhasználói digitális tapasztalat alkalmazások használata során bizonyos gyakorlatokhoz időbeni értesítést biztosítunk vagy hozzájárulást kérünk. Például hozzájárulását kérjük tartózkodási helyének meghatározásához vagy leküldéses értesítések küldéséhez. E hozzájárulást az Elite felhasználói digitális tapasztalat alkalmazáson vagy az eszközén rendelkezésre álló szabványos engedélyek használatával szerezhetjük meg.

Sok esetben, webböngészője vagy mobil készülékének platformja további eszközöket biztosít Önnek ahhoz, hogy ellenőrizni tudja, az eszköz mikor gyűjti vagy osztja meg a személyes adatok bizonyos kategóriáit. A mobileszköz vagy a webböngésző például olyan eszközöket kínálhat, amelyekkel kezelheti a sütik használatát vagy a helymegosztást. Javasoljuk, hogy ismerkedjen meg a készülékén elérhető eszközökkel, és használja azokat.

MIÉRT és HOGYAN használjuk (kezeljük) a személyes adatokat

Az általunk gyűjtött személyes adatokat az alábbi módokon használjuk fel:

Az Önnel kötött Megállapodásunk végrehajtása érdekében

Személyes adatait arra használjuk, hogy gyakoroljuk a Megállapodás szerinti jogainkat, és teljesítsük kötelezettségeinket, valamint biztosítsuk a kapcsolódó szolgáltatásokat. Például elérhetőségi és egyéb személyes adatait felhasználhatjuk, hogy Nike termékeket biztosítsunk Önnek, kifizetéseket teljesítsünk az Ön számára (adott esetben), és tájékoztatást adjunk minden olyan Nike eseményről vagy promócióról, amelyeken a Megállapodás részeként részt kell vennie. Személyes adatait arra is felhasználjuk, hogy válaszoljunk bármilyen kérdésére, igényére vagy panaszára.

Reklámozás és marketing

A Megállapodás feltételeinek értelmében, a Nike az Ön személyes jellemzőit (neve, képe vagy az Önről készült videók), valamint a Nike termékekkel kapcsolatos tapasztalatait és visszajelzéseit is felhasználhatja marketing megoldásaiban (beleértve a közösségi média csatornákat is).

Az Ön által kért webhelyek és szolgáltatások funkcióinak biztosítása

Amikor az Elite felhasználói digitális tapasztalat alkalmazást használja, személyes adatai segítségével biztosítjuk a kiválasztott terméket vagy szolgáltatást. Például, ha Ön a NikeElite.com oldalon igényel egy terméket, a vásárlással és szállítással kapcsolatos kommunikációhoz felhasználjuk az Ön által megadott adatokat. Az Ön adatait, például a kézbesítési vagy fizetéssel kapcsolatos információkat, illetve a megvásárolt terméket is felhasználjuk a probléma vagy kérdés megoldásához. Az Ön által megadott személyes adatok segítenek abban, hogy nyomon kövessük, milyen típusú Nike termékeket rendelt, és még mennyi Nike termék megvásárlására jogosult a Megállapodásunk értelmében.

Üzletünk, termékeink és szolgáltatásaink működtetése, javítása és karbantartása

Üzletünk működtetéséhez felhasználhatjuk az Ön által megadott személyes adatokat. Ha például termékeket kér, ezeket az adatokat könyvviteli, könyvvizsgálati és egyéb belső funkciókra is felhasználhatjuk. További példaként említhető, hogy termékeink használata során megadott személyes adatait vagy visszajelzéseit felhasználhatjuk jelenlegi termékeink és szolgáltatásaink fenntartására, javítására és fejlesztésére szolgáló elemzések tervezésére és lefolytatására, illetve új termékek vagy szolgáltatások kifejlesztésére. Belső rendszereinket is felhasználjuk a teljesítmény értékelésére.

Saját vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának védelme

Amennyiben a jogszabály ezt megengedi vagy megköveteli, a Megállapodás értelmében számunkra átadott személyes adatait, illetve az Elite felhasználói digitális tapasztalat alkalmazás használatával kapcsolatos adatait felhasználhatjuk csalás, visszaélés, szerződéses feltételeink jogosulatlan felhasználásának és megsértésének megakadályozására vagy felderítésére, valamint arra, hogy megfeleljünk a bírósági végzéseknek, hatósági kérelmeknek vagy jogi követelményeknek.

Általános kutatási és elemzési célok

Az Ön által átadott személyes adatokat általános kutatási és elemzési célokra is felhasználhatjuk. Személyes adatait például teljesítményének felmérésére és mérésére, illetve arra is felhasználhatjuk, hogy egyedi ruházatot és lábbelit biztosítsunk Önnek.

Személyes adatait vásárlási magatartásának vagy preferenciáinak a megismeréséhez is felhasználhatjuk. Például felhasználhatjuk a NikeElite.com oldalon végzett termékkereséséről szóló információkat ahhoz, hogy a lehető legjobb módon tudjuk az Ön számára a termékkínálatot megszervezni és bemutatni, valamint marketing tartalom készítéséhez.

Jogalapok

Személyes adatainak használatához elsődleges jogalapunk a közöttünk fennálló Megállapodás teljesítése. Hozzájárulására vagy más jogalapra kell támaszkodnunk azokban az esetekben is, amikor ehhez jogos üzleti érdekeink fűződnek, vagy amikor jogi kötelezettségeinknek kell eleget tennünk.

Személyes adatainak MEGOSZTÁSA

A Nike általi megosztás

A Nike az alábbiakkal osztja meg személyes adatait:

 • Nike szervezetek, a fent vázolt célokra és feltételekkel.
 • Azon harmadik fél szolgáltatók, akik a Nike nevében személyes adatokat kezelnek a Nike jogainak gyakorlása és a Megállapodás szerinti kötelezettségeinek teljesítése érdekében. Ilyen lehet például szállítások és kézbesítések feldolgozása, adataink kezelése és szolgáltatása, e-mailek küldése, kutatások és elemzések lefolytatása, márka- és termékpromóciók kezelése, valamint bizonyos szolgáltatások és funkciók biztosítása. Harmadik fél szolgáltatók, például ügyvédi irodák, PR cégek, reklámügynökségek, rendezvényszervezők, rendszer-platformszolgáltatók, terméket egyediesítők és terméket szállító cégek alkalmazása esetén olyan megállapodásokat kötünk, amelyek megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket követelnek meg az Ön személyes adatainak védelme érdekében. 
 • Egyéb harmadik felek, amennyiben az szükséges a következők érdekében: (i) hatósági adatkérés, bírósági végzés vagy az alkalmazandó jogszabály betartása; (ii) webhelyeink és alkalmazásaink illegális vagy csalárd felhasználásának, illetve a weboldalunkra és alkalmazásunkra vonatkozó használati feltételek és szabályzataink megsértésének megakadályozása; (iii) harmadik fél értesítése a jogainkról, illetve a Megállapodásunk szerinti jogaink betartatása; (iv) harmadik fél követelései elleni védekezés; és (v) segítségnyújtás csalások megelőzésében vagy kivizsgálásában (pl. hamisítás).
 • Bármely harmadik fél, ha Ön ehhez megadta a hozzájárulását.

Személyes adatainak BIZTONSÁGA

Nagyon komolyan vesszük a személyes adatainak biztonságát, és észszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk a személyes adatok kezeléshez kapcsolódó kockázatoknak megfelelő biztonsági szintet. Figyelembe véve az adatkezelés költségeit és természetét, technikai és szervezési intézkedéseket alkalmazunk a személyes adatok jogosulatlan elérésének, megsemmisítésének, elvesztésének, módosításának vagy helytelen használatának megakadályozására, például titkosítás, álnevesítés és hitelesítési eszközök használatával. Az Ön személyes adatai biztonságos hálózatok mögött találhatók, és csak azok férhetnek hozzá, akiknek erre szükségük van, és akik különleges hozzáférési jogokkal rendelkeznek ezekhez a rendszerekhez, feladataik ellátása érdekében.

Személyes adatainak NEMZETKÖZI TOVÁBBÍTÁSA

A Nike felhasználói események illetve az Elite felhasználói digitális tapasztalat alkalmazás során általunk gyűjtött (vagy kezelt) személyes adatokat az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban tároljuk. Bizonyos címzettek, akikkel a Nike megosztja az Ön személyes adatait, nem abban az országban találhatók, ahol személyes adatait eredetileg gyűjtötték. Ezen országok jogszabályai nem feltétlenül biztosítják ugyanazt az adatvédelmi szintet, mint azok az országok, ahol eredetileg személyes adatait megadta. Mindazonáltal, amikor személyes adatait más országokban, köztük az USA-ban, lévő címzetteknek továbbítjuk, a jelen adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint, és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően védjük adatait.

Intézkedéseket teszünk annak érdekében, hogy eleget tegyünk a személyes adatoknak az EGT-n vagy Svájcon kívüli olyan országokba történő továbbítására vonatkozó jogi követelményeknek, amelyek nem biztosítanak megfelelő szintű adatvédelmet. Számos intézkedést alkalmazunk annak biztosítására, hogy az ezen országokba továbbított személyes adatok az adatvédelmi szabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek; idetartozik az EU általános szerződési feltételeinek aláírása, annak ellenőrzése, hogy a címzett alkalmaz-e kötelező erejű vállalati szabályokat, vagy betartja-e az EU-USA és a Svájc-USA közötti Adatvédelmi Pajzs keretrendszert. Amennyiben a személyes adatok a Nike-n belül kerülnek továbbításra, csoporton belüli adattovábbítási megállapodást alkalmazunk.

 Az ÖN jogai

A tartózkodási helyétől függően Ön jogosult arra, hogy kérje: (i) a személyes adataihoz való hozzáférést; (ii) a személyes adatai elektronikus másolatát (adathordozhatóság); (iii) személyes adatai helyesbítését, ha azok hiányosak vagy pontatlanok; illetve (iv) ha arra a vonatkozó jogszabály lehetőséget ad, személyes adatai törlését vagy felhasználásuk korlátozását. Ezek a jogok nem abszolút jogok. Ha személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulását adta, jogában áll bármikor visszavonni a hozzájárulást. Ha szeretne másolatot kérni személyes adatairól, vagy bármely más jogát szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot a „Kérdés és visszajelzés” című részben megadott lehetőségek egyikén.

 • Adatai megőrzése: Személyes adatait a jelen adatvédelmi szabályzatban meghatározott célok teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg (kivéve, ha az alkalmazandó jogszabály hosszabb megőrzési időt ír elő). Általában ez azt jelenti, hogy személyes adatait addig tartjuk meg, amíg Elite felhasználói digitális tapasztalat fiókkal, vagy egy velünk kötött Megállapodással rendelkezik. Személyes adatait hosszabb időtartamra is megőrizhetjük annak érdekében, hogy megfeleljünk jogszabályi kötelezettségeinknek (mint például adózási és értékesítési jogszabályok, valamint garanciális célok).

SÜTIK és Pixel címkék

A Nike olyan adatokat kaphat és rögzíthet, amelyek esetlegesen magukban foglalhatják az Elite felhasználói digitális tapasztalat alkalmazás használata során, böngészőjéből gyűjtött személyes adatokat. Ezen adatok gyűjtésére többféle módszert használunk, például sütiket és pixel címkéket, amelyek a következők lehetnek: (i) IP-címe; (ii) egyedi süti azonosítója, süti információk, és információ arról, hogy készüléke rendelkezik-e bizonyos jellemzőkhöz való hozzáféréshez szükséges szoftverrel; (iii) egyedi eszközazonosító és eszköztípus; (iv) domain, böngésző típus és nyelv, (v) operációs rendszer és rendszerbeállítások; (vi) ország és időzóna; (vii) korábban meglátogatott honlapok; (viii) az Elite felhasználói digitális tapasztalat alkalmazással való kapcsolata,például kattintási szokások, vásárlások és bejelölt preferenciák; továbbá (ix) a hozzáférési idő és a hivatkozott URL-címek.

Harmadik felek is gyűjthetnek személyes adatokat az Elite felhasználói digitális tapasztalat alkalmazáson,sütiken, harmadik fél beépülő moduljain és widgeteken keresztül. Ezek a harmadik felek közvetlenül az Ön webböngészőjében gyűjtik a személyes adatokat, és a személyes adatok kezelése saját adatvédelmi szabályzatuk tárgyát képezi.

Sütiket és pixel címkéket használunk az Elite felhasználói digitális tapasztalat alkalmazás használatának követéséreés beállításainak megismerésére (például az ország és a nyelv megválasztására). Ez lehetővé teszi számunkra, hogy online élményét javító szolgáltatásokat nyújtsunk. Sütiket és pixel címkéket használunk a weboldal forgalmának és az oldalon történő események összesített adatainak gyűjtésére, melyekkel azonosítani tudjuk a trendeket, és össze tudjuk gyűjteni az Elite felhasználói digitális tapasztalat alkalmazás fejlesztéséhez szükséges statisztikákat. Az Elite felhasználói digitális tapasztalat alkalmazásban általában kétféle sütit használunk:

 • Funkcionális sütik: Ezek a sütik a webhely alapvető funkcióihoz szükségesek, ezért mindig engedélyezettek. Ide tartoznak azok a sütik, amelyek megjegyzik az Elite felhasználói digitális tapasztalatalkalmazásban tett látogatását, akár egyetlen munkameneten belül, illetve, ha kéri, munkamenetről munkamenetre. Segítenek a vásárlás és a fizetés lebonyolításában, valamint a biztonsági problémák megoldásában, és a szabályoknak való megfelelésben.
 • Teljesítmény: A felhasználás követésével ezek a sütik teszik lehetővé számunkra az Elite felhasználói digitális tapasztalat alkalmazás funkcióinak javítását. Bizonyos esetekben, ezek a sütik teszik lehetővé kérése feldolgozási idejének javítását, vagy a kiválasztott webhely preferenciák megjegyzését. Ezeknek a sütiknek a visszautasítása rosszul beállított ajánlásokhoz, és a webhely lassú működéséhez vezethet.

A webböngészőjéhez (akár az Elite felhasználói digitális tapasztalat alkalmazásban, akár másképp) hozzáférő összes harmadik fél naprakész listájának eléréséhez azt javasoljuk, hogy telepítsen egy erre a célra készült webböngésző beépülő modult. Azt is beállíthatja, hogy a számítógép minden alkalommal figyelmeztesse Önt, amikor sütit küldenek, vagy választhatja azt, hogy kikapcsolja az összes sütit. Ezt a használni kívánt böngészőprogram és eszköz beállításain keresztül teheti meg. Minden böngésző egy kicsit más, ezért nézze meg böngészőjének Súgó menüjét, hogy megismerje, miként tudja a sütiket módosítani. Ha kikapcsolja a sütiket, akkor lehet, hogy nem fér hozzá számos olyan funkcióhoz, amelyek az Elite felhasználói digitális tapasztalat alkalmazást hatékonyabbá teszik, és néhány szolgáltatás nem fog megfelelően működni.

VÁLTOZÁSOK Elite felhasználói adatvédelmi szabályzatunkban

Az alkalmazandó jog és gyakorlataink idővel változnak. Ha úgy döntünk, hogy frissítjük a jelen adatvédelmi szabályzatot, a változtatásokat a NikeElite.com oldalon tesszük közzé, vagy azokról közvetlenül értesítjük Önt. Ha lényeges módon megváltoztatjuk a személyes adatok kezelésének módját, arról előzetesen értesítjük, vagy ha ezt jogszabály írja elő, az ilyen változtatások végrehajtása előtt hozzájárulását kérjük. Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el a jelen adatvédelmi szabályzatot, és folyamatosan tájékozódjon adatvédelmi gyakorlatunkról. Jelen adatvédelmi szabályzat utolsó módosításának dátuma: 2021. június.

KÉRDÉSEK és visszajelzések

A jelen adatvédelmi szabályzattal és az adatkezelési gyakorlattal kapcsolatban szívesen fogadunk kérdéseket, észrevételeket és aggályokat.

Ha visszajelzést szeretne adni, vagy ha kérdései, aggályai vannak, illetve szeretné gyakorolni személyes adataival kapcsolatos jogait, akkor elsőként azt javasoljuk, hogy forduljon sportmarketing menedzseréhez.

Velünk is kapcsolatba léphet itt: privacy@nike.com. Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Nike Privacy Office, Nike European Operations Netherlands B.V., Colosseum 1, 1213NL Hilversum, The Netherlands, illetve One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005, USA vagy privacy@nike.com.

Ha adatvédelmi panasszal fordul hozzánk, célunk, hogy a kérdést időben és hatékonyan tudjuk megoldani. Önnek szintén jogában áll, hogy panasszal forduljon a lakóhelye szerinti ország illetékes felügyeleti hatóságához.

Locales *

User login