You are here

tr-TR Elite Privacy Policy

Primary tabs

NIKE ELİT KULLANICI GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu Elit Kullanıcı Gizlilik Politikası Nike ile bir onay, sponsorluk veya benzer bir sözleşme ilişkisi bulunan veya Nike ile böyle bir sözleşme uyarınca hareket eden profesyonel atletler, koçlar, takım temsilcileri, danışmanlar veya [marka] elçileri (“Elit Kullanıcılar” veya “siz“) içindir. Nike’ın sizden topladığı kişisel verileri tarif etmekte ve kişisel verilerinizin nasıl kullanıldığını, paylaşıldığını ve korunduğunu, kişisel verileriniz ile ilgili hangi haklara sahip olduğunuzu ve bizim ile nasıl temasa geçebileceğinizi açıklamaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesinden KİM Sorumludur?

Kişisel verilerinizin toplanmasından ve kullanılmasından sorumlu Nike kuruluşu, kendisiyle bir sözleşmeye (bir “Sözleşme”) sahip olduğunuz Nike kuruluşudur. Kendisiyle sözleşmeye sahip olduğunuz ilgili Nike kuruluşu bu gizlilik politikasında “Nike”, “bizim”, “biz” veya “bize” olarak geçmektedir.

Diğer Nike sitelerini veya uygulamalarını, örneğin Nike.com ve Nikeplus.nike.com’u ve Nike’ın mobil uygulamalarını kullanmanız durumunda bu hizmetleri kullanımınız bu siteler veya uygulamalar aracılığıyla ulaşabileceğiniz Nike Gizlilik Politikasına tabi olacaktır.

HANGİ Kişisel Verileri ve NE ZAMAN Toplarız

Bizimle Sözleşme yaptığınızda ve Nike’ın etkinliklerine katıldığınızda kişisel verilerinizi toplarız. Ayrıca, NikeElite.com, Gameday ve Nike’ın Elit Kullanıcıları için diğer dijital uygulamaları veya platformları (bu gizlilik politikasında “Elit Kullanıcı Dijital Deneyimi” olarak geçmektedir) ile etkileşime girdiğinizde de kişisel verilerinizi toplarız.

Bu kişisel veriler sizinle ilgili olarak şunları içerebilir:

 • İsim, eposta, telefon numarası ve fiziksel adres dahil iletişim bilgileri;
 • Ekran adı, şifre ve özgün kullanıcı kimliği dahil olmak üzere oturum açma ve hesap bilgileri;
 • Cinsiyet ve doğum tarihi dahil kişisel bilgiler;
 • Sözleşme kapsamında bizim oluşturduğumuz veya sizin sağladığınız görüntüler, fotoğraflar ve videolar;
 • Spor ve takım bağlantılarınız ile ilgili bilgiler;
 • Mobil uygulamalarımızı kullanımınız yoluyla toplayabileceğimiz GPS bilgileri dahil konum bilgileri;
 • Sözleşmemiz kapsamında gerektiği şekilde sağladığınız bilgiler dahil ilişkimizin bir parçası olarak Nike’ın doğrudan sizden topladığı bilgiler;
 • Sizin ürün hakkınızı kullanan konukların e-posta, teslimat adresi, ismi ve telefon numarası; ve/veya
 • Nike’ın Elit Kullanıcı etkinliklerinden birine katılırken veya Elit Kullanıcı Dijital Deneyimi ile etkileşime girerken Nike’a sağlayabileceğiniz herhangi bir diğer kişisel veri. 

Sağlık ve vücut ölçüsü verileri belirli yargı çevrelerinde hassas bilgi sayılır ve bu kişisel verilerin korunması ve kullanılmasında uygun tedbirleri alırız. Geçerli kanun veya Nike’ın iç politikalarına göre gerektiğinde bu kişisel verilerin toplanması ve kullanılması için onayınızı alacağız. Ayrıca, Nike’ın bu kişisel verileri nasıl kullanacağı hakkında size net bilgiler sağladığımızdan da emin olacağız.

Bir Elit Kullanıcı Dijital Deneyimi ile etkileşiminiz sırasında cihazınızdan veya web tarayıcınızdan otomatik olarak bazı kişisel veriler toplanır. Bu gizlilik politikasında aşağıdaki “Çerezler ve Piksel Etiketleri” bölümünde bu uygulamalar hakkında daha fazla bilgi bulunmaktadır. Bu kişisel veriler şunları içerir:

 • Cihaz kimlikleri, arama durumu, ağ erişimi, depolama bilgileri ve batarya bilgileri ve
 • Çerezler, IP adresleri, yönlendiren başlıkları, ağ tarayıcınızı ve versiyonunu tanımlayan veriler ve ağ işaretçileri ve etiketleri.

Topladıklarımızı Yönetmek için Araçlar

Bir Elit Kullanıcı Dijital Deneyimini kullanırken belirli uygulamalar için zamanında bildirim sağlar veya onayınızı alırız. Örneğin, yerinizi kullanmak veya anlık bildirim göndermek için onay alacağız. Bu onayı Elit Kullanıcı Dijital Deneyimi vasıtası ile veya cihazınızda mevcut olan standart izinleri kullanarak alabiliriz.

Ağ tarayıcınız veya mobil cihaz platformunuz birçok durumda, cihazınız bazı kategorilerdeki kişisel bilgileri topladığı veya paylaştığı sırada size kontrol olanağı vermek için ilave araçlar sağlar. Örneğin, mobil cihazınız veya ağ tarayıcınız, çerez kullanımını veya konum paylaşmayı yönetmenizi sağlamak için çeşitli araçlar sağlayabilir. Cihazlarınızda bulunan araçlar hakkında bilgi edinmenizi ve bunları kullanmanızı tavsiye ederiz.

Kişisel Verilerinizi NEDEN ve NASIL Kullanırız (İşleriz)?

Sizden topladığımız kişisel verileri aşağıdaki şekillerde kullanırız:

Sizinle Sözleşmemizi yerine getirmek

Kişisel verilerinizi Sözleşmemiz kapsamında haklarımızı kullanmak ve yükümlülüklerimizi ifa etmek ve ilgili hizmetleri sağlamak için kullanacağız. Örneğin, iletişim bilgilerinizi ve diğer kişisel verileri size Nike ürünlerini tedarik etmek, size ödemeler yapmak (uygun olduğunda) ve Sözleşmemizin bir parçası olarak katılmaya ihtiyaç duyabileceğiniz Nike etkinlikleri veya promosyonlarından sizi haberdar etmek için kullanacağız. Ayrıca, kişisel verilerinizi yapabileceğiniz herhangi bir sorgu, talep veya şikayete yanıt vermek için de kullanacağız.

Reklam ve Pazarlama

Sözleşmemizin şartlarına göre Nike kişisel vasıflarınızı (isminiz, görüntünüz veya videolarınız gibi) ve Nike’ın ürünlerini kullanırken deneyimlerinizi ve geri bildirimlerinizi kendi pazarlamasında (sosyal medya kanallarımız dahil) kullanabilir.

Sitelerin Özelliklerini ve Talep Ettiğiniz Hizmetleri Sağlamak İçin

Bir Elit Kullanıcı Dijital Deneyimini kullandığınızda seçmiş olduğunuz ürünü veya hizmeti sağlamak için kişisel verilerinizi kullanacağız. Örneğin, NikeElite.com aracılığıyla bir ürün talep ederseniz satın alma işlemiyle ilgili olarak sizinle iletişim kurmak ve siparişinizi teslim etmek için bize verdiğiniz iletişim bilgilerini kullanacağız. Ayrıca, bir sorunu veya soruyu çözümlemek için size yardım etmek üzere teslimat veya ödeme bilgileri ya da satın aldığınız ürün gibi hakkınızdaki bilgileri kullanacağız. Sağladığınız kişisel veriler ne çeşit Nike ürünleri sipariş ettiğinizi ve Sözleşmemiz kapsamında daha ne kadar Nike ürünü satın alma hakkınızın olabileceğini takip etmemize de yardımcı olacaktır.

İşimizi, Ürünlerimizi ve Hizmetlerimizi Yürütmek, Geliştirmek ve Sürdürmek İçin

Bize sağladığınız kişisel verileri işimizi yürütmek için kullanabiliriz. Örneğin, ürün talep ettiğiniz zaman bu bilgileri muhasebe, denetleme ve diğer iç işlevler için kullanabiliriz. Bir başka örnek olarak kişisel verilerinizi veya ürünlerimiz ile etkileşimleriniz hakkında geri bildirimlerinizi mevcut ürünlerimizi ve hizmetlerimizi sürdürmek, geliştirmek ve daha iyi hale getirmek veya yeni ürün ya da hizmetler üzere tasarım ve analiz yapmak için kullanabiliriz. Ayrıca, performansı değerlendirmek için iç sistemlerimizi de kullanırız.

Kendimize veya Başkalarına Ait Hakları, Mülkiyeti veya Güvenliği Korumak İçin

Kanunen izin verildiğinde veya gerekli kılındığında Sözleşmemiz kapsamında bize sağlanan kişisel verileri veya bir Elit Kullanıcı Dijital Deneyimini nasıl kullandığınız hakkındaki kişisel verileri sahteciliği, kötüye kullanımı, yasa dışı kullanımları ve şartlarımızın ihlallerini önlemek veya tespit etmek ve mahkeme emirlerine, resmi taleplere veya yasal gerekliliklere uymak için kullanabiliriz.

Genel Araştırma ve Analiz Amaçları İçin

Bize sağladığınız kişisel verileri genel araştırma ve analiz amaçları için kullanabiliriz. Örneğin, kişisel verilerinizi performansınızı değerlendirmek ve ölçmek için kullanabiliriz veya size özel hale getirilmiş kıyafet veya ayakkabı sağlamak için ölçülerinizi kullanabiliriz.

Ayrıca, satın alma davranışınızı veya tercihlerinizi anlamak için de kişisel verilerinizi kullanacağız. Örneğin, NikeElite.com’da ürünleri nasıl aradığınız ve bulduğunuz hakkındaki bilgileri ürün tekliflerini düzenlemenin ve sunmanın en iyi yöntemlerini daha iyi anlamak ve pazarlama içeriği oluşturmak amacı ile kullanabiliriz.

Yasal Temeller

Kişisel verilerinizi kullanmak için birincil yasal temelimiz Sözleşmemizi yerine getirmektir. Ayrıca, onayınıza veya bir işletme olarak meşru çıkarlarımız veya hukuki bir yükümlülüğe uyma ihtiyacımız gibi başka yasal temellere de güvenmemiz gerekebilir.

Kişisel Verilerinizin PAYLAŞILMASI

Nike’ın Paylaşması

Nike kişisel verilerinizi aşağıdakiler ile paylaşır:

 • Yukarıda belirtilen amaçlar için ve yukarıda belirtilen koşullar uyarınca Nike kuruluşları.
 • Sözleşmemiz kapsamında Nike’ın haklarını kullanması ve yükümlülüklerini ifa etmesi amacıyla Nike adına kişisel verileri işleyen üçüncü taraf hizmet tedarikçileri, örneğin gönderi ve teslimleri işleme koymak, verilerimizi yönetmek ve sunmak, e-postaları dağıtmak, araştırma ve analiz yapmak, marka ve ürün promosyonlarını yönetmek ve belirli hizmetleri ve özellikleri sağlamak.  Hukuk firmaları, PR firmaları, reklam ajansları, etkinlik organizatörleri, sistem platform sağlayıcılar, ürün özelleştiriciler ve ürün teslim şirketleri gibi üçüncü taraf hizmet tedarikçileri kullanırken kişisel verilerinizi korumak için uygun teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamalarını şart kılan sözleşmeler yaparız. 
 • Şunlar için gereken ölçüde başka üçüncü taraflar: (i) resmi bir talebe, bir mahkeme talimatına veya geçerli yasaya uymak; (ii) sitelerimizin ve uygulamalarımızın yasa dışı kullanımlarını veya sitelerimizin ve uygulamalarımızın Kullanım Koşullarının ve politikalarımızın ihlalini önlemek; (iii) haklarımız hakkında bir üçüncü tarafa bildirimde bulunmak veya Sözleşme kapsamındaki haklarımıza riayeti sağlamak; (iv) üçüncü taraf taleplerine karşı kendimizi savunmak; ve (v) sahtekarlığın önlenmesine veya soruşturulmasına yardım sağlamak (örneğin, taklit).
 • siz onay verdiğiniz zaman başka herhangi bir üçüncü taraf.

Kişisel Verilerinizin GÜVENLİĞİ

Kişisel verilerinizin güvenliğini çok ciddiye alırız ve kişisel verilerin işlenmesinin riskine uygun güvenlik seviyesini sağlamak için makul çabayı sarf ederiz. Uygulamaya koyma ve veri işlemenin niteliğini göz önüne alarak kişisel verilere yetkisiz erişim, imha, kayıp, değiştirme veya kötüye kullanımı önlemek için teknik ve kurumsal tedbirler uygularız, örneğin şifreleme, takma ad kullanma ve doğrulama araçları gibi. Kişisel verileriniz güvence altına alınmış ağlar arkasında tutulur ve yalnız bilme ihtiyacı olan esasına göre görevlerini yerine getirmek için bu sistemlere özel erişim hakları olan sınırlı sayıda insan tarafından erişilebilir durumdadırlar.

Kişisel Verilerinizin ULUSLARARASI AKTARIMLARI

Nike’ın Kullanıcı etkinlikleri veya bir Elit Kullanıcı Dijital Deneyimi bağlamında topladığımız (veya işlediğimiz) kişisel veriler ABD ve diğer ülkelerde saklanacaktır. Nike’ın kişisel verilerinizi paylaştığı veri alıcıların bazıları kişisel verilerinizin başlangıçta toplandığı ülkeden başka ülkelerde yerleşik olabilir. Bu ülkelerdeki yasalar, verilerinizi başlangıçta sağladığınız ülkeye kıyasla aynı düzeyde veri koruması sağlamayabilir. Ama yine de ABD dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki alıcılara kişisel verilerinizi aktardığımız zaman o kişisel verileri bu gizlilik politikasında açıklanan şekilde ve geçerli yasaya uygun olarak koruyacağız.

EEA veya İsviçre dışındaki, yeterli veri koruma seviyesi sağlamayan ülkelerdeki alıcılara kişisel verilerin aktarımı için geçerli yasal gerekliliklere uymak üzere tedbirler alırız. Bu ülkelere aktarılan kişisel verilerinizin veri koruma kurallarına göre yeterli koruma gördüğünden emin olmak için çeşitli tedbirler kullanırız; buna AB Standart Sözleşme Maddelerinin imzalanması, alıcının Bağlayıcı Şirket Kuralları benimsediğinin veya AB-ABD ve İsviçre-ABD Gizlilik Kalkanı Çerçevesine bağlı olduğunun doğrulanması dahildir. Kişisel verilerin Nike bünyesinde aktarıldığı durumlarda bir grup içi veri aktarma sözleşmesi kullanırız.

 SİZİN Haklarınız

Coğrafi yerinize bağlı olarak şunları isteme hakkına sahip olabilirsiniz: (i) kişisel verilerinize erişim; (ii) kişisel verilerinizin elektronik sureti (taşınabilirlik); (iii) eksik veya yanlış ise kişisel verilerinizin düzeltilmesi; veya (iv) geçerli yasanın öngördüğü belirli şartlarda kişisel verilerinizin silinmesi veya kısıtlanması. Bu haklar mutlak değildir. Kişisel verilerinizin işlenmesi için onayınızı almış olduğumuz durumlarda onayınızı herhangi bir zamanda geri çekme hakkına sahipsiniz. Kişisel verilerinizin bir suretini talep etmek veya diğer haklarınızdan herhangi birisini kullanmak isterseniz lütfen aşağıdaki “Sorular ve Geri Bildirim” bölümünde sağlanan iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

 • Verilerinizin saklanması: Kişisel verilerinizi bu gizlilik politikasında belirtilen amaçları yerine getirmek için gereken süre boyunca saklayacağız (geçerli yasa tarafından daha uzun bir saklama süresi gerekli tutulmadığı sürece). Genel olarak bu, bir Elit Kullanıcı Dijital Deneyimi üzerinden bir hesaba sahip olduğunuz veya bizimle bir Sözleşmeniz olduğu sürece kişisel verilerinizi tutacağımız anlamına gelir. Yasal yükümlülüklerimize uymak için (vergi ve satış yasası ve garanti amaçları gibi) kişisel verilerinizi daha uzun süreler için saklayabiliriz.

ÇEREZLER ve Piksel Etiketleri

Nike bir Elit Kullanıcı Dijital Deneyimini kullandığınızda tarayıcınızdan kişisel verileri içerebilen bilgileri alır ve kaydeder. Size ait şu bilgileri içerebilecek olan bu bilgileri toplamak için çerezler ve piksel etiketleri gibi çok çeşitli yöntemler kullanırız: (i) IP adresiniz; (ii) özgün çerez tanımlayıcı, çerez bilgileri ve cihazınızın bazı özelliklere erişmek için yazılımlara sahip olup olmadığı hakkında bilgi; (iii) özgün cihaz tanımlayıcı ve cihaz türü; (iv) etki alanı, tarayıcı türü ve dil, (v) işletim sistemi ve sistem ayarları; (vi) ülke ve zaman dilimi; (vii) daha önce ziyaret edilmiş web siteleri; (viii) Elit Kullanıcı Dijital Deneyimi ile etkileşiminiz hakkında bilgiler,örneğin tıklama davranışı, satın alınanlar ve belirtilen tercihler; ve (ix) erişim zamanları ve gönderen URL’ler.

Üçüncü taraflar daçerezler, üçüncü taraf eklentileri ve araçları aracılığıyla bir Elit Kullanıcı Dijital Deneyimi üzerinden kişisel veriler toplayabilir. Bu üçüncü taraflar kişisel verileri doğrudan sizin ağ tarayıcınızdan toplar ve bu kişisel verilerin işlenmesi onların kendi gizlilik politikalarına tabidir.

Bir Elit Kullanıcı Dijital Deneyiminin kullanımını takip etmekve tercihleri (ülke ve dil seçimleri gibi) anlamak için çerezler ve piksel etiketleri kullanırız. Bu, çevrim içi deneyimi daha iyi hale getiren hizmetler sağlamamızı olanaklı kılar. Çerezleri ve piksel etiketlerini ayrıca Elit Kullanıcı Dijital Deneyimini geliştirebilmek için site trafiği ve site etkileşimi hakkında toplu veri elde etmek, trendleri belirlemek ve istatistikler elde etmek için de kullanırız. Genellikle Elit Kullanıcı Dijital Deneyiminde kullanılan iki çerez kategorisi vardır:

 • İşlevsel: Bu çerezler temel site işlevselliği için gereklidir ve bu yüzden daima etkin haldedir. Bunlar bir Elit Kullanıcı Dijital Deneyiminibir tek oturumda veya talep etmeniz halinde bir oturumdan diğer oturuma incelerken hatırlanmanıza olanak veren çerezlerdir. Alışveriş sepetinin ve ödeme işlemlerinin olanaklı duruma getirilmesine yardımcı olurlar ve ayrıca güvenlik konuları ve yönetmeliklere uygunluk bakımından yardım ederler.
 • Performans: Bu çerezler, kullanımı takip ederek Elit Kullanıcı Dijital Deneyim işlevlerini daha iyi hale getirmemizi sağlar. Bu çerezler bazı durumlarda isteğinizi işleyebilme hızımızı arttırır ve seçmiş olduğunuz site tercihlerini hatırlamamızı sağlar. Bu çerezlerin reddedilmesi sizin için tam olarak uygun duruma getirilmemiş öneriler yapılmasına ve sitenin yavaş çalışmasına yol açabilir.

Ağ tarayıcınıza erişen (Elit Kullanıcı Dijital Deneyimi üzerinden veya başka şekilde) bütün üçüncü tarafların kapsamlı ve güncel bir özeti için bu amaç için hazırlanmış bir ağ tarayıcı eklentisi kurulmasını tavsiye ederiz. Ayrıca her çerez gönderildiğinde bilgisayarınızın sizi uyarmasını sağlayabilir veya bütün çerezleri kapatmayı tercih edebilirsiniz. Bunu kullandığınız her tarayıcıda ve cihazda tarayıcı ayarlarınız vasıtası ile yaparsınız. Her tarayıcı biraz farklıdır, o yüzden çerezlerinizi değiştirmenin doğru yöntemini öğrenmek için tarayıcınızın Yardım menüsüne bakın. Çerezleri kapatmanız halinde Elit Kullanıcı Dijital Deneyimini daha etkili duruma getiren pek çok özelliğe erişemeyebilirsiniz ve hizmetlerimizin bazıları düzgün çalışmaz.

Elit Kullanıcı Gizlilik Politikasında DEĞİŞİKLİKLER

Geçerli yasa ve bizim uygulamalarımız zamanla değişir. Bu gizlilik politikasını güncellemeye karar verirsek değişiklikleri NikeElite.com’da yayınlayacağız veya doğrudan size bildireceğiz. Kişisel verileri işleme şeklimizi maddi olarak değiştirdiğimiz takdirde size önceden bildirimde bulunacağız veya yasal olarak gerektiği zaman, bu değişiklikleri uygulamadan önce onayınızı isteyeceğiz. Bu gizlilik politikasını okumanızı ve uygulamalarımız hakkında bilgi edinmenizi önemle tavsiye ederiz. Bu gizlilik politikası en son Haziran 2021’de değiştirilmiştir.

SORULAR ve Geribildirim

Bu gizlilik politikası ve gizlilik uygulamalarımız hakkındaki soruları, görüşleri ve endişeleri iyi niyet ile karşılarız.

Geri bildirim sağlamak isterseniz, sorularınız veya endişeleriniz varsa ya da kişisel verileriniz ile ilgili haklarınızı kullanmak isterseniz ilk olarak spor pazarlama yöneticiniz ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz.

Bizimle de privacy@nike.com adresinden iletişime geçebilirsiniz. Veri Koruma Yetkilimizin iletişim bilgileri: Nike Privacy Office, Nike European Operations Netherlands B.V., Colosseum 1, 1213NL Hilversum, Hollanda veya One Bowerman Dr., Beaverton, VEYA 97005, ABD veya privacy@nike.com.

Bir gizlilik şikayeti için bizim ile temasa geçmeniz halinde bu durum sorunu zamanında ve etkili şekilde çözümlemek amacı ile değerlendirilecektir. İkamet ettiğiniz ülkedeki ilgili denetleme makamına şikayette bulunma hakkına da sahipsiniz.

Tags: 
Agreement Type: 
Locales: 

User login