You are here

nl-nl NRC Challenge Rules

Primary tabs

NIKE’S GO MORE, GET MORE CHALLENGE
Voorwaarden

Dit zijn de officiële Voorwaarden (“Voorwaarden”) van NIKE’s GO MORE, GET MORE CHALLENGE  (de “Challenge”). Deze kunnen door NIKE te allen tijde worden gewijzigd of geactualiseerd. Door deelname aan de Challenge accepteren individuele deelnemers de Voorwaarden en stemmen zij ermee in aan deze Voorwaarden gebonden te zijn. De huidige versie van de Voorwaarden zal beschikbaar worden gesteld op https://www.nike.com/events-registration/event?id=112344. 

1.  WIE SPONSORT DE CHALLENGE? De Challenge wordt gesponsord door Nike European Operations Netherlands BV, gevestigd aan Colosseum 1, 1213NL, Hilversum, Nederland (“NIKE”).

NIKE behoudt zich het recht voor om deze Challenge te allen tijde te wijzigen of te annuleren, en in het geval van annulering, een andere daarvoor in de plaats te stellen. De Challenge wordt op geen enkele wijze gesponsord door, ondersteund of beheerd door, of geassocieerd met Apple, Inc., Facebook, Instagram of Twitter.

2.  VOOR DEELNAME AAN DE CHALLENGE IS GEEN AANKOOP NOODZAKELIJK. Voor deelname aan de Challenge is geen aankoop noodzakelijk.

3.  WIE KOMEN ER IN AANMERKING? De Challenge staat uitsluitend open voor personen die 18 jaar of ouder zijn op het moment van deelname en die inwoners zijn van Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk en die geregistreerd zijn als NIKEPlus leden (gezamenlijk te noemen de “Deelnemers” en elk afzonderlijk een “Deelnemer”). Indien je nog geen NIKEPlus lid bent, kan je gratis lid worden door de website www.nike.com te bezoeken.

Medewerkers van NIKE EUROPEAN OPERATIONS NETHERLANDS B.V, NIKE USA, Inc. en haar moederonderneming NIKE, Inc., hun dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, of van andere ondernemingen die te maken hebben met de promotie van de Challenge, evenals directe familieleden (echtgeno(o)t(e), ouders, broers en zusters en kinderen), en huisgenoten van die medewerkers, komen niet voor deelname in aanmerking.

4.  HOE DOE IK MEE? De Challenge begint op 01/01/2019 om 12:00 CET/GMT en eindigt op 31/05/2019 om 23:59 CET/GMT (de "Inzendingsperiode”). Tijdens de Inzendingsperiode zullen er vijf (5) maandelijks Challenges zijn, waarbij Deelnemers uitgedaagd worden om een bepaalde afstand te rennen (de ‘‘Maandelijkse Challenge’’). Elke Maandelijkse Challenge zal starten op of rond 12:00 uur GMT op de eerste dag van de kalender maand en zal eindigen om 23:59 uur GMT op de laatste dag van de kalendermaand (de ‘‘Inzendingsperiode’’). Deelnemers  moeten alle Maandelijkse Challenges voldoen  binnen de Inzendingsperiode. De Maandelijkse Challenge kan worden bereikt door ofwel een run of door een serie van (meerdere) runs, zolang iedere individuele run maar wordt ‘‘voltooid’’ in de App.   Inzendingen die ingediend zijn voor of na de Inzendingsperiode zullen gediskwalificeerd worden.

Tijdens de Inzendingsperiode:

  • Download de NIKEPlus Run Club App (de ‘‘App’’) op je apparaat (als de Deelnemer de NIKEPlus Run Club App nog niet heeft);
  • Zorg ervoor dat de instelling voor het delen van je workout-gegevens op “aan” staat in de App;
  • Accepteer de Maandelijkse Challenge door het aanmeldformulier in de App in te vullen;
  • Accepteer de Voorwaarden van de Maandelijkse Challenge die op de aanmeldpagina gehyperlinked zal worden; en
  • Voltooi de Maandelijkse Challenge in de App tijdens de Inzendingsperiode.

Indien je alle vijf (5) Maandelijkse Challenges hebt voltooid, kan je meedoen aan een prijstrekking om een Grote Prijs winnen (de ‘‘Grote Prijs Trekking’’),om mee te doen aan de Grote Prijs Trekking:

  • Voltooi de vijf (5) Maandelijkse Challenges; en
  • Vul het aanmeldformulier in via het NET, dat beschikbaar is via de volgende link [insert URL link].

Deelname is beperkt tot één (1) inzending per Deelnemer voor elke Maandelijkse Challenge en de Grote Prijs Trekking. Opvolgende inzendingen zijn ongeldig. NIKE is als enige bevoegd om te bepalen of een inzending in aanmerking komt. Elke inzending die in strijd is met deze Voorwaarden of die anderszins verwerpelijk is (als uitsluitend te bepalen door NIKE) zal niet in behandeling worden genomen en zal gediskwalificeerd worden. Incomplete of niet in aanmerking komende inzendingen zijn ongeldig.

5.  HOE ZULLEN WINNAARS GESELECTEERD WORDEN?

Maandelijkse Prijzen

  • Door het voltooien van de Maandelijkse Challenge win je automatisch de volgende prijs. Een (1) digitale NRC badge die je automatisch bezorgt krijgt op je mobiele apparaat via de App.
  • Door het voltooien van de Maandelijkse Challenge wordt je ook automatisch geselecteerd als een van de circa 100 willekeurige geselecteerde mensen om een (1) Nike product te ontvangen dat elke maand via de App wordt geschetst. Op of na de derde dag van de volgende maand na het einde van elke Inzendingsperiode, zal Nike circa honderd (100) potentiele winnaars selecteren door  middel van een willekeurige trekking van alle ontvangen inzendingen. De winkansen hangen af van het totale aantal in aanmerking komende ontvangen inzendingen. De potentiele winnaars zullen een bericht ontvangen in de App en een pushmelding (indien ingeschakeld op het apparaat van de deelnemer) met details over hoe toegang te krijgen tot de prijs binnen zeven (7) dagen na de trekking. Als een potentiele winnaar weigert om de prijs te accepteren of een van deze voorwaarden heeft geschonden, kan een vervangende Deelnemer geselecteerd worden, naar NIKE’s eigen beoordeling, en indien de tijd het toelaat, wordt in zijn/haar plaats een Deelnemer geselecteerd door middel van een willekeurige trekking van de resterende in aanmerking komende inzendingen. Indien een andere Deelnemer wordt geselecteerd, worden er slechts twee (2) alternatieve Trekkingen gehouden, waarna de prijs niet wordt toegekend.

Grote Prijs

  • Op of rond 06/06/2019 tot 13/06/2019, zal Nike totaal drie (3) potentiele winnaars selecteren uit drie (3) afzonderlijke willekeurige trekkingen die bestaan uit alle ontvangen inzendingen (een trekking met een winner per dag). De winkansen hangen af van het totale in aanmerking komende inzendingen. De potentiele winnaars zullen een bericht ontvangen in de App en een pushmelding (indien ingeschakeld op het apparaat van de Deelnemer) met details over hoe toegang te krijgen tot de prijs binnen drie (3) dagen na de trekking. Als de potentiele winnaar weigert de prijs te accepteren, of een van deze voorwaarden heeft geschonden, of de vereiste documenten niet binnen de vereiste periode ondertekend en retourneert, kan een vervangende Deelnemer geselecteerd worden, naar NIKE’s beoordeling en indien de tijd dit toelaat, wordt in zijn/haar plaats een Deelnemer geselecteerd in een willekeurige trekking van de resterende in aanmerkingen komende inzendingen. Indien een vervangende Deelnemer is geselecteerd, worden er slecht twee (2) alternatieve Trekkingen gehouden, waarna de prijs niet wordt toegekend.

Alle potentiele winnaars zijn onderworpen aan verificatie door Nike, de beslissingen van Nike zijn definitief en bindend in alle aangelegenheden met betrekking tot de Challenge. Een Deelnemer is geen winnaar van een prijs, tenzij en totdat de Deelnemers zijn/haar geschiktheid en naleving van deze voorwaarden zijn geverifieerd en de Deelnemer op de hoogte is gebracht dat de verificatie voltooid is. Nike zal geen screenshots accepteren of ander bewijs van winnen in plaats van het validatieproces. Alle inzendingen die worden ingediend nadat het systeem om welke reden dan ook is gecompromitteerd of mislukt, wordt beschouwd als een defecte inzending en is ongelding en wordt niet gehonoreerd.

6.  WAT KRIJG IK VOOR HET VOLTOOIEN VAN DE CHALLENGE?

Maandelijkse Prijzen:

De volgende prijzen zijn beschikbaar voor de Deelnemers die de Maandelijkse Challenge voltooien:

  • Elke deelnemer zal een (1) digital NRC Badge ontvangen. De totale geschatte Verkoop Waarde (‘‘GVW’’):[€0]; en
  • Tot 100 x (1) Nike product. GVW: [€150].

Selectie Maandelijkse Prijzen

De volgende prijzen zullen beschikbaar zijn voor Deelnemers die de Maandelijke Challenge voltooien:

  • Januari – 50 x een (1) paar heren NIKE Epic React Flyknit trainers en 50 x een (1) paar vrouwen Epic React Flyknit trainers. GVW bedraagt niet meer dan € 150;
  • Februari – 50 x een (1) paar herenkleding van NIKE artist Pack en 50 x een (1) paar dameskleding van NIKE Artist Pack. GVW bedraagt niet meer dan € 150;
  • Maart – 50 x een (1) paar heren NIKE Epic React Flyknit trainers en 50 x een (1) paar dames Epic React Flyknit trainers. GVW bedraagt niet meer dan € 150;
  • April – 25 x een (1) paar NIKE Epic React 87 trainers. GVW bedraagt niet meer dan € 200;
  • Mei – 10 x een (1) Apple Horloge Nike + Series 4. GVW bedraagt niet meer dan € 400.

De geselecteerde Maandelijkse Prijzen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid. NIKE behoudt zich het recht voor om, naar NIKE’s eigen beoordeling, de prijzen van een Nike product met een gelijkwaardige GVW te vervangen als de bovengenoemde NIKE producten niet meer op voorraad zijn.

Grote Prijs:

De volgende prijzen zijn beschikbaar voor elke Deelnemer die deelneemt aan de Hoofd Prijs Trekking

  • 3x een volledig betaalde reis om te deel te nemen aan het Hood to Coast relay team van 21/08/2019 – 25/08/2019. De reis omvat: een retourvlucht ticket economy class naar Portland, Oregon, VS, vier (4) nachten accommodatie, vier (4) dagen maaltijden, vervoer, deelname aan een Hood to Coast relay team en een NIKE product. De GVW bedraagt niet meer dan $ 6.500 per persoon. Winnaars mogen (op eigen kosten van de winnaar) een gast uitnodigen om mee te gaan op de reis en deel te nemen  aan de activiteiten op eigen kosten van de winnaar.

Alle hierboven niet vermelde details over de prijs of het product zal door NIKE uitsluitend naar haar keuze worden bepaald. De mogelijkheid om de producten te kopen is niet overdraagbaar en moet worden geaccepteerd zoals deze wordt toegekend. Geen contant geld of andere vervanging is mogelijk. De Winnaars zijn verantwoordelijk voor alle niet hierboven vermelde andere kosten en uitgaven.

7.  BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS. Om aan de Challenge deel te nemen zal de Deelnemer bepaalde persoonsgegevens over zichzelf verstrekken of kunnen persoonsgegevens worden verwerkt als gevolg van de deelname van de Deelnemer. Hieronder vallen de persoonsgegevens die op dit formulier zijn opgenomen met betrekking tot de registratie van de Deelnemer en andere persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van de Challenge zelf. NIKE zal deze persoonsgegevens verwerken ten behoeve van het organiseren van de Challenge en voor de specifieke doeleinden als beschreven in deze Voorwaarden in overeenstemming met toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en privacy. NIKE zal de persoonsgegevens van de Deelnemer doorgeven aan Nike Inc., gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika, en aan andere Nike Group ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Door deel te nemen aan de Challenge bevestigt elke Deelnemer zijn toestemming voor de verwerking en doorgifte door NIKE van de persoonsgegevens van de Deelnemer buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland. Meer informatie over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt is te vinden in het NIKE Privacy- en Cookiebeleid op  https://agreementservice.svs.nike.com/nl/nl_nl/rest/agreement?agreementType=privacyPolicy&uxId=com.nike.unite&country=NL&language=nl&requestType=redirect. Deelnemers hebben recht op toegang tot, correctie van en verwijdering van hun door NIKE verwerkte persoonsgegevens. Deelnemers kunnen deze rechten uitoefenen door een e-mail te zenden aan:  privacy@nike.com.

8.  OVERIGE VOORWAARDEN

Tenzij dit wettelijk verboden is, stemt de Deelnemer ermee in om het gebruik toe te staan van de naam, stem, woonplaats, foto en/of gelijkenis van de Deelnemer voor doeleinden van reclame en/of handel en/of welk ander doel dan ook in welke media of format dan ook dat nu of later bekend is/wordt, zonder verdere vergoeding, toestemming of kennisgeving.

In geval de werking, veiligheid of organisatie van de Challenge op welke wijze en om welke reden dan ook wordt belemmerd, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot door fraude, virussen of een ander technisch probleem, kan NIKE, uitsluitend naar haar keuze, hetzij: (a) de Challenge stilleggen om de belemmering aan te pakken en daarna de Challenge  hervatten op een wijze die het meest in overeenstemming is met de geest van deze Voorwaarden; of (b) de Succesvolle Deelnemers kiezen uit de beschikbare inzendingen die tot het moment van de belemmering ontvangen waren. NIKE behoudt zich het recht voor om uitsluitend naar haar keuze (i) geen Producten aan te wijzen (indien van toepassing), of (ii) elke persoon te diskwalificeren van wie zij constateert dat deze knoeit met de inzendingsprocedure of met de werking van de Challenge of handelt in strijd met deze Voorwaarden op een onsportieve, ongepaste, illegale of storende wijze. Elke poging van wie dan ook om de legitieme werking van de Challenge te saboteren kan een strafrechtelijke of civielrechtelijke overtreding zijn, en in geval van een dergelijke poging behoudt NIKE zich het recht voor om schadevergoeding te vorderen van die persoon tot aan het wettelijk toegestane maximum. Het nalaten door NIKE om een bepaling van deze Voorwaarden af te dwingen vormt geen verklaring van afstand van die bepaling.

Door deel te nemen aan de Challenge stemt de Deelnemer ermee in om NIKE, haar moederonderneming en verwante ondernemingen, en hun respectievelijke leidinggevenden, bestuurders, medewerkers en agenten (de “Gevrijwaarde Partijen”) te vrijwaren en te ontslaan van en tegen elke vordering of rechtsgrond die voortvloeit uit de deelname aan de Challenge of ontvangst of gebruik van welk Product ook, inclusief maar niet beperkt tot: (a) onbevoegd menselijk ingrijpen in de Challenge; (b) technische fouten in verband met computers, servers, providers, of telefoon- of netwerklijnen; (c) drukfouten; (d) post die verloren is, te laat is, gefrankeerd dient te zijn, verkeerd geadresseerd of onbestelbaar is; (e) fouten in de administratie van de Challenge of de verwerking van inzendingen; of (f) letsel of schade aan personen of eigendommen die direct of indirect of geheel of gedeeltelijk kan zijn veroorzaakt door de deelname van de Deelnemer aan de Challenge of de ontvangst of het gebruik van welk Product ook. De Deelnemer stemt er voorts mee in dat in geval van een rechtsgrond, de aansprakelijkheid van de Gevrijwaarde Partijen beperkt zal zijn voor zover wettelijk toegestaan, en dat de Gevrijwaarde Partijen in geen geval aansprakelijk zullen zijn voor advocaatkosten. De Deelnemer doet afstand van het recht om welke schadevergoeding dan ook te vorderen.

9.  HOE WORDEN GESCHILLEN BEHANDELD? Deze Voorwaarden en alle daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van het land waar de Deelnemer zijn woonplaats heeft. Indien om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank een bepaling of een deel daarvan niet-afdwingbaar acht, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden nog steeds van toepassing en volledig van kracht blijven. 

Agreement Type: 
Locales: 

User login