You are here

nl-NL dotSwoosh Terms of Service

Primary tabs

.SWOOSH Servicevoorwaarden

Laatst bijgewerkt: November, 2022

Uw toegang tot of gebruik van de .SWOOSH-website op [https://www.swoosh.nike/] (de “Website”), evenals alle diensten, functies en functionaliteit die via of op de Website worden aangeboden (de “Diensten” en, gezamenlijk met de Website, het “.SWOOSH-platform”) is onderworpen aan deze .SWOOSH-servicevoorwaarden (de “.SWOOSH-voorwaarden”) en de {{agreement:termsOfUse:Gebruiksvoorwaarden}} van NIKE (samen met de .SWOOSH-voorwaarden, de “Voorwaarden”). De Voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen u en NIKE en zijn gelieerde ondernemingen (waarnaar we kunnen verwijzen als “NIKE”, “wij”, “ons” of “onze”) met betrekking tot uw gebruik van het .SWOOSH-platform. Door op een selectievakje een knop “Ik ga akkoord” te klikken of anderzijds uw instemming te geven bij het registreren voor toegang tot, of gebruik van het .SWOOSH-platform, of door op andere wijze het .SWOOSH-platform te gebruiken, gaat u akkoord met de Voorwaarden.

Als er een conflict bestaat tussen deze .SWOOSH-voorwaarden en de {{agreement:termsOfUse:Gebruiksvoorwaarden}} van NIKE, zijn deze .SWOOSH-voorwaarden van toepassing voor uw toegang tot, of gebruik van het .SWOOSH-platform.  Niettegenstaande het voorgaande beperkt niets in deze .SWOOSH-voorwaarden onze rechten onder de {{agreement:termsOfUse:Gebruiksvoorwaarden}} van NIKE of aanvullende voorwaarden waarnaar ze verwijzen.

We kunnen van tijd tot tijd wijzigingen aanbrengen in deze Voorwaarden. Als we wijzigingen aanbrengen, zullen we u op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen, bijvoorbeeld door een e-mail te sturen, een kennisgeving te verstrekken via onze Diensten of de datum bovenaan deze Voorwaarden bij te werken. Tenzij we anders zeggen in onze kennisgeving, zijn de gewijzigde Voorwaarden onmiddellijk van kracht en uw voortgezet gebruik van het .SWOOSH-platform nadat we een dergelijke kennisgeving hebben verstrekt, bevestigt uw aanvaarding van de wijzigingen. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van het .SWOOSH-platform. 

1.         Privacy

Het .SWOOSH-{{agreement:NvsPrivacyPolicy:privacybeleid}} (het “.SWOOSH-privacybeleid”) is een aanvulling op het Nike-{{agreement:privacyPolicy:privacybeleid}}, dat samen uitlegt hoe we informatie over u verzamelen, gebruiken, delen of op andere wijze verwerken wanneer u het .SWOOSH-platform gebruikt.

2.         In aanmerking komen voor toegang tot het .SWOOSH-platform

U mag het .SWOOSH-platform alleen gebruiken als u een account op de nike.com website (uw "Nike-account") heeft of aanmaakt dat een goede reputatie heeft. 

U moet ook rekeningen hebben of openen bij een of meer externe dienstverleners voor externe wallet-hostingdiensten en creditcardbetalingverwerking, waarvoor u mogelijk ten minste 18 jaar oud moet zijn.  Zoals hieronder verder beschreven, kunt u zonder een externe wallet of de mogelijkheid om betalingen met een creditcard te doen mogelijk geen toegang krijgen tot het .SWOOSH-platform of geen gebruik maken van functies van het .SWOOSH-platform.

3.         Nike-account; Nike-accountbeveiliging.

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het .SWOOSH-platform, moet u zich registreren voor toegang met uw bestaande Nike-account.  Zonder uw verplichtingen krachtens Artikel 1 van de {{agreement:termsOfUse:Gebruiksvoorwaarden}} van Nike (Grondregels) te beperken, stemt u ermee in nauwkeurige informatie te verstrekken om u te registreren voor, te onderhouden, functionaliteit mogelijk te maken of zoals anderzijds gevraagd in verband met uw toegang tot of gebruik van het .SWOOSH-platform of andere door Nike geleverde diensten. U moet deze informatie onmiddellijk bijwerken als deze verandert.

U bent als enige verantwoordelijk voor het handhaven van de veiligheid van uw Nike-account en het beheren van alle gebruikersnamen, wachtwoorden of andere codes die u gebruikt om toegang te krijgen tot het .SWOOSH-platform en alle andere Nike-diensten die beschikbaar zijn in verband met uw Nike-account. U bent verantwoordelijk voor het controleren van uw Nike-account en voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw Nike-account met behulp van uw accountgegevens (inclusief ongeautoriseerde activiteiten). U dient Nike onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw Nike-account.  U bent verantwoordelijk voor alles wat gebeurt via uw Nike-account - met of zonder uw toestemming. VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, IS NIKE NIET VERANTWOORDELIJK VOOR ENIG VERLIES OF ACTIVITEIT DIE VOORTVLOEIT UIT HET ONGEOORLOOFDE GEBRUIK VAN UW NIKE-ACCOUNT.

4.         Ondersteunde externe accounts.

Om uw registratie voor het .SWOOSH-platform met succes te voltooien en uw .SWOOSH-ID (zoals hieronder beschreven) of digitale verzamelobjecten (zoals hieronder gedefinieerd) te ontvangen, moet u uw Nike-account koppelen aan een ondersteund extern digitaal wallet-account (“Ondersteund extern account”) dat wordt verstrekt door een goedgekeurde externe leverancier (“Ondersteunde leverancier”). U mag slechts één Ondersteund extern account tegelijk koppelen aan uw Nike-account. Ondersteunde leveranciers die een Ondersteund extern account kunnen verstrekken, worden tijdens het registratieproces geïdentificeerd. 

We zijn op geen enkele manier verbonden met Ondersteunde leveranciers. Uw gebruik van de producten en diensten van elke Ondersteunde leverancier is onderworpen aan de toepasselijke servicevoorwaarden (dergelijke voorwaarden, de “Voorwaarden voor Ondersteunde leveranciers”). Nike is geen partij bij deze Voorwaarden voor Ondersteunde leveranciers, is niet verantwoordelijk voor producten of diensten die worden geleverd door een Ondersteunde leverancier en heeft geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid in verband met de Voorwaarden voor Ondersteunde leveranciers of de producten of diensten van de Ondersteunde leverancier. U bent verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke Voorwaarden voor Ondersteunde leveranciers en u moet alle toepasselijke Voorwaarden voor Ondersteunde leveranciers bekijken voordat u uw Ondersteunde externe account koppelt.  Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies dat voortvloeit uit uw gebruik van de producten en diensten van een Ondersteunde leverancier, inclusief Ondersteunde externe accounts.

5.         .SWOOSH-ID.

Tijdens of na het registratieproces maakt u uw .SWOOSH-ID aan.  Uw .SWOOSH-ID is een Digitaal verzamelobject (zoals die term hieronder wordt gedefinieerd) dat onderworpen is aan de {{agreement:NvsDigCollectible:Voorwaarden voor digitale verzamelobjecten}} waarmee u akkoord gaat op het moment van registratie, evenals met deze Voorwaarden.  Als onderdeel van de creatie van uw .SWOOSH ID, stelt het .SWOOSH-platform u in staat om een afbeelding, ontwerp of ander werk van auteurschap te traceren, samen te stellen of op andere wijze te creëren dat verschillende eigen logo's, handelsmerken of andere inhoud van Nike kan bevatten voor gebruik als onderdeel van uw .SWOOSH ID (het “ID Design”).  Tussen u en Nike is het ID-ontwerp eigendom van Nike.  U draagt hierbij alle rechten, aanspraken en belangen in het ID-ontwerp en alle intellectuele eigendomsrechten in of op het ID-ontwerp over aan Nike.  Voor alle duidelijkheid, het ID-ontwerp is geen “Gebruikersinhoud” zoals die term wordt gedefinieerd in de {{agreement:termsOfUse:Gebruiksvoorwaarden}} van Nike.  

De .SWOOSH ID is een uniek Digitaal verzamelobject bestaande uit (a) een niet-fungeerbare, op blockchain gebaseerd digitaal token (“NFT”) dat, zolang het wordt bewaard in een huidig Ondersteund extern account dat is gekoppeld aan uw Nike-account, wordt gebruikt als onderdeel van uw digitale identificatie voor uw Nike-account, en (b) een licentie om het ID-ontwerp te gebruiken als de gerelateerde inhoud (zoals hieronder gedefinieerd) voor de .SWOOSH ID overeenkomstig de {{agreement:NvsDigCollectible:Voorwaarden voor Digitale verzamelobjecten}} voor de .SWOOSH-ID zolang de bijbehorende NFT wordt bewaard in een huidige Ondersteund extern account die is gekoppeld aan uw Nike-account.

Nadat Nike zich met succes heeft geregistreerd voor toegang tot het .SWOOSH-platform en uw .SWOOSH-ID heeft aangemaakt, zal Nike uw .SWOOSH-ID overdragen naar uw Ondersteunde externe account.  Niettegenstaande enige bepaling in de {{agreement:NvsDigCollectible:Voorwaarden voor Digitale verzamelobjecten}}, tijdens de “Bèta”-lanceringsperiode, die naar eigen goeddunken van Nike blijft, zijn uw .SWOOSH ID en andere Digitale verzamelobjecten die worden uitgezonden of gedolven van Nike, mogelijk niet overdraagbaar door u gedurende een periode nadat deze zijn overgedragen naar uw Ondersteunde externe account.

6.         Digitale verzamelobjecten

Acquisitie. De Diensten kunnen u in staat stellen om Digitale verzamelobjecten te kopen of op andere wijze te ontvangen via het .SWOOSH-platform.  Elk “Digitale verzamelobject” is een digitaal bedrijfsmiddel bestaande uit een NFT samen met de licentierechten op een geassocieerd digitaal werk van auteurschap of andere inhoud, al dan niet auteursrechtelijk beschermd of auteursrechtelijk te beschermen, en ongeacht het format waarin het voorgaande beschikbaar wordt gesteld (“Gerelateerde inhoud”). De licentierechten voor Gerelateerde inhoud, eventuele beperkingen op die licentierechten en andere voorwaarden die van toepassing zijn op een Digitaal verzamelobject dat u koopt of ontvangt via de Diensten, worden aan u gepresenteerd op het moment van aankoop en een link naar die voorwaarden wordt ingebed in de metagegevens voor de NFT (“Voorwaarden voor Digitale verzamelobjecten”).  Door een Digitaal verzamelobject aan te schaffen via het .SWOOSH-platform, gaat u akkoord met de {{agreement:NvsDigCollectible:Voorwaarden voor Digitale verzamelobjecten}} voor dat Digitale verzamelobject. 

We accepteren momenteel alleen betalingen in Amerikaanse dollars via onze externe betalingsverwerker. Betalingen met andere fiat valuta's of cryptovaluta's worden niet ondersteund.

Alle prijs- en betalingsvoorwaarden zijn zoals uiteengezet op het .SWOOSH-platform, en alle betalingsverplichtingen die u aangaat zijn bindend op het moment van aankoop. Alle verkopen zijn definitief. Tenzij anders vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we geen restitutie verstrekken voor een aankoop.

Wanneer u Digitale verzamelobjecten koopt of anderszins verwerft via het .SWOOSH-platform, verklaart, garandeert, erkent en gaat u akkoord met het volgende:

a.   u schaft Digitale verzamelobjecten uitsluitend aan voor consumptief gebruik in verband met de Diensten of voor uw eigen persoonlijke verzameling, gebruik en genot, en niet voor distributie;

b.   u koopt geen Digitale verzamelobjecten als een belegging en u verwacht geen economisch voordeel of winst als houder van Digitale verzamelobjecten;

c.   u koopt digitale verzamelobjecten voor eigen gebruik en niet met een huidige intentie of doel om de Digitale verzamelobjecten aan iemand anders te verkopen;

d.   u zult geen aandelen of ander eigendom of juridisch belang in Nike verwerven op grond van het bezit van Digitale verzamelobjecten;

e.   u zult Digitale verzamelobjecten niet uitbeelden als een investering of een kans om een economisch voordeel of winst te behalen;

f.    u heeft voldoende inzicht in de functionaliteit en kenmerken van Digitale verzamelobjecten;

g.   uw aankoop en gebruik van Digitale verzamelobjecten voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving in uw rechtsgebied, inclusief, maar niet beperkt tot, juridische capaciteit, wettelijke beperkingen en overheidstoestemmingen;

h.   u zult geen digitale verzamelobjecten gebruiken voor illegale doeleinden of voor enige vorm van gokken, weddenschappen of gokken; en

i.    u zult voldoen aan de toepasselijke belastingverplichtingen die voortvloeien uit uw aankoop van Digitale verzamelobjecten.

Opslag van digitale verzamelobjecten. We bieden geen gehoste digitale wallet aan op het .SWOOSH-platform of houden of beheren op een andere manier Digitale verzamelobjecten voor u of een andere gebruiker. U moet een Ondersteund extern account koppelen voordat u digitale verzamelobjecten kunt kopen of ontvangen via het .SWOOSH-platform.  We leveren alle Digitale verzamelobjecten die u van ons koopt of anderszins van ons verkrijgt rechtstreeks aan uw Ondersteunde externe account.

U bent verantwoordelijk voor het veilig bewaren van het wachtwoord dat is gekoppeld aan uw Ondersteunde externe account en voor de naleving van de Voorwaarden voor Ondersteunde leveranciers die van toepassing zijn op uw Ondersteunde externe account. Verwacht niet dat Nike Digitale verzamelobjecten voor u kan herstellen in het geval dat u de toegang tot uw Ondersteunde externe account verliest, of onder andere omstandigheden.

7.         Diensten die alleen beschikbaar zijn voor eigenaren van specifieke Digitale verzamelobjecten

Bepaalde Diensten kunnen uitsluitend beschikbaar worden gesteld aan de eigenaar van een specifiek Digitaal verzamelobject of een combinatie van een specifiek Digitaal verzamelobject.  Het kan zijn dat u het eigendom van de Bijbehorende NFT moet aantonen voor het toepasselijke Digitale verzamelobject om toegang te krijgen tot deze Diensten. Zonder beperking van enig ander recht om Diensten op grond van deze Voorwaarden te beëindigen of op te schorten, kunnen wij uw toegang tot of gebruik van deze Diensten beëindigen in het geval dat u het toepasselijke Digitale verzamelobject aan iemand anders overdraagt.  

8.         Promoties

Alle airdrops, weggeefacties, sweepstakes, wedstrijden, loterijen, enquêtes, games of soortgelijke promoties (gezamenlijk “Promoties”) die beschikbaar worden gesteld via of in verband met het .SWOOSH-platform of in verband met een Digitaal verzamelobject dat u bezit, kunnen onderworpen zijn aan regels die los staan van deze Voorwaarden. Als u deelneemt aan Promoties, lees dan de toepasselijke regels en het .SWOOSH-{{agreement:NvsPrivacyPolicy:privacybeleid}}. Als de regels voor een Promotie in strijd zijn met deze Voorwaarden, zijn de Promotieregels van toepassing.

9.         Aanvullende voordelen

Producten, inhoud, Promoties of Diensten die beschikbaar worden gesteld op het .SWOOSH-platform kunnen een “Aanvullend Voordeel” zijn (zoals die term wordt gedefinieerd in de {{agreement:NvsDigCollectible:Voorwaarden voor Digitale verzamelobjecten}}).  Geen van Nike of een derde partij heeft enige verplichting om een Aanvullend voordeel te verstrekken en geen van Nike of een derde partij zal enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hebben voor, voortvloeiend uit of verband houdend met een Aanvullend voordeel.

Alle digitale werken van auteurschap of andere inhoud die via het .SWOOSH-platform beschikbaar worden gesteld aan een houder van een Digitaal verzamelobject dat is bedoeld als een Aanvullend Voordeel, worden als zodanig geïdentificeerd op het .SWOOSH-platform of op het moment van downloaden. Dergelijke inhoud wordt aan u in licentie gegeven zolang u de houder bent van het toepasselijke Digitale verzamelobject overeenkomstig de voorwaarden van een licentie die wordt gepresenteerd op het moment van downloaden of, indien dergelijke voorwaarden niet worden gepresenteerd, overeenkomstig de toepasselijke {{agreement:NvsDigCollectible:Voorwaarden voor Digitale verzamelobjecten}} als gerelateerde inhoud voor dat specifieke Digitale verzamelobject. Alle andere digitale werken van auteurschap en andere inhoud die beschikbaar worden gesteld via het .SWOOSH-platform maken deel uit van de Diensten en er worden geen licentierechten aan u verleend met betrekking tot dergelijke inhoud.

10.       Opschorting van toegang tot het .SWOOSH-platform;

Zonder onze rechten op grond van de {{agreement:termsOfUse:Gebruiksvoorwaarden}} van NIKE te beperken, inclusief Artikel 8 van de {{agreement:termsOfUse:Gebruiksvoorwaarden}} van NIKE (Beëindiging), die van toepassing zijn op uw toegang tot, en gebruik van het .SWOOSH-platform, hebben we het recht om uw Nike-account onmiddellijk op te schorten, uw toegang tot het .SWOOSH-platform te pauzeren of te annuleren, of uw Nike-account te sluiten als we naar eigen goeddunken vermoeden dat:

 • uw Nike-account wordt gebruikt voor het witwassen van geld, om sancties te omzeilen of om illegale activiteiten uit te voeren;
 • u valse identificatiegegevens of andere gegevens hebt verborgen of verstrekt;
 • u zich heeft beziggehouden met frauduleuze activiteiten; of
 • u betrokken bent geweest bij transacties, activiteiten of gedrag dat in strijd is met deze Voorwaarden.

We kunnen u in bepaalde omstandigheden vragen om aanvullende informatie en documenten te verstrekken, zoals op verzoek van een overheidsinstantie, zoals elke toepasselijke wet of regelgeving voorschrijft, of om een mogelijke schending van deze Voorwaarden of de {{agreement:NvsDigCollectible:Voorwaarden voor Digitale verzamelobjecten}} te onderzoeken. In dergelijke gevallen kunnen wij, naar eigen goeddunken, uw toegang of Nike-account uitschakelen en uw toegang tot het .SWOOSH-platform blokkeren totdat dergelijke aanvullende informatie en documenten door ons worden verwerkt.  Als u geen volledige en nauwkeurige informatie verstrekt in antwoord op een dergelijk verzoek, kan Nike weigeren om uw toegang tot het .SWOOSH-platform of de Diensten te herstellen.

Uw toegang tot en gebruik van het .SWOOSH-platform kan van tijd tot tijd om verschillende redenen worden onderbroken, waaronder, zonder beperking, het defect raken van apparatuur, periodieke updates, onderhoud of reparatie van het .SWOOSH-platform of andere acties die Nike, naar eigen goeddunken, kan ondernemen.

11.       Verboden gedrag en inhoud

Naast uw verplichtingen onder de {{agreement:termsOfUse:Gebruiksvoorwaarden}} van NIKE, waaronder Artikel 4 (Gedragscode voor gebruikers van Nike), die van toepassing zijn op uw gebruik van het .SWOOSH-platform, zult u niet:

 •  een toepasselijke wet, contract, intellectueel eigendomsrecht of ander recht van derden schenden of een onrechtmatige daad plegen tijdens het gebruik van onze Diensten;
 • het account van een andere gebruiker gebruiken of proberen te gebruiken zonder toestemming van die gebruiker en Nike;
 • een gebruikersnaam claimen met het doel deze door te verkopen, anderen te verwarren, goodwill van anderen af te leiden of op andere wijze een naam te kraken;
 • zich voordoen als of op andere wijze een verkeerde voorstelling geven van uw relatie met een persoon of entiteit;
 • onze Diensten verkopen, door verkopen of commercieel gebruiken;
 • spam verspreiden, onder meer door ongewenste NFT's naar andere gebruikers te sturen;
 • alle of delen van onze Diensten kopiëren, reproduceren, distribueren, openbaar uitvoeren of openbaar weergeven, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan door ons of onze licentiegevers;
 • onze Diensten wijzigen, kennisgevingen of markeringen van eigendomsrechten verwijderen of anderszins afgeleide werken maken op basis van onze Diensten;
 • instructies die de toegang tot de Dienst controleren omzeilen of negeren, inclusief pogingen om tariefbeperkende systemen te omzeilen door het gebruik van meerdere API-sleutels, verkeer door meerdere IP-adressen te sturen of het op andere wijze verbergen van de bron van het verkeer dat u naar ons stuurt;
 • onze Diensten gebruiken anders dan voor hun beoogde doel en op een manier die het functioneren van onze Diensten op enigerlei wijze kan verstoren, negatief beïnvloeden of andere gebruikers kan belemmeren om volledig van onze Diensten te genieten of die de werking van onze Diensten op enigerlei wijze kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of belemmeren;
 • een aspect van de Diensten reverse-engineeren, dupliceren, decompileren, disassembleren of decoderen, of iets doen dat de broncode zou kunnen ontdekken of maatregelen die worden gebruikt om de toegang tot een dienst, gebied of code van de Diensten te voorkomen of te beperken, zou kunnen omzeilen;
 • proberen om enige contentfilteringstechnieken die we gebruiken te omzeilen of proberen toegang te krijgen tot een functie of gebied van onze Diensten waartoe u geen toestemming hebt;
 • de intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van anderen schenden of overtreden;
 • illegale inhoud creëren of weergeven, zoals inhoud waarbij seksuele uitbuiting van kinderen betrokken kan zijn;
 • de Dienst gebruiken om deel te nemen aan prijsmanipulatie, fraude of andere misleidende of manipulatieve activiteiten;
 • datamining, robot, spider, crawler, scraper, script, browserextensie, offline lezer of andere geautomatiseerde middelen of interface gebruiken die niet door ons zijn geautoriseerd om toegang te krijgen tot de Diensten, gegevens te extraheren of anderszins de weergave van Dienstenpagina's of functionaliteit te verstoren of te wijzigen;
 • gedrag vertonen dat de bedoeling of het effect heeft van het kunstmatig veroorzaken dat een item of verzameling bovenaan de zoekresultaten verschijnt, of het aantal weergaves, favorieten of andere statistieken die we kunnen gebruiken om zoekresultaten te sorteren kunstmatig verhogen;
 • toepassingen ontwikkelen of gebruiken die met onze Diensten communiceren zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming; of
 • onze Diensten gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, of deelnemen aan activiteiten die in strijd zijn met deze Voorwaarden, deze aanmoedigen of promoten.

De handhaving van dit Artikel 11 is naar eigen goeddunken, en het niet afdwingen van dit artikel in sommige gevallen vormt geen verklaring van afstand van ons recht om het in andere gevallen af te dwingen. Bovendien creëert dit Artikel 11 geen enkel particulier vorderingsrecht voor derden of een redelijke verwachting dat onze Diensten geen inhoud zullen bevatten die door dergelijke regels verboden is.

12.       Vrijwaring; Beperking van aansprakelijkheid; Disclaimers

Beperking van aansprakelijkheid; Schadeloosstelling.  Voor alle duidelijkheid, de bepalingen onder Artikel 9 van de {{agreement:termsOfUse:Gebruiksvoorwaarden}} van Nike (Vrijwaring/Beperking van Aansprakelijkheid) zijn ook van toepassing op uw toegang tot en gebruik van het .SWOOSH-platform, inclusief het gebruik van de Diensten.

Zonder iets in Artikel 9 van de {{agreement:termsOfUse:Gebruiksvoorwaarden}} van Nike (Vrijwaring/Beperking van Aansprakelijkheid) te beperken, en voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zult u Nike en onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, en elk van onze respectieve functionarissen, directeuren, agenten, partners en werknemers (individueel en collectief de "Nike-partijen") schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren tegen verliezen, aansprakelijkheden, vorderingen, eisen, schade, uitgaven of kosten ("Vorderingen") die voortvloeien uit of verband houden met:

a.   uw toegang tot of gebruik van het .SWOOSH-platform of enige Diensten (inclusief, zonder beperking, Digitale verzamelobjecten, Aanvullende voordelen, Promotie of Gerelateerde inhoud);

b.   uw feedback;

c.   uw schending van deze Voorwaarden (inclusief, maar niet beperkt tot, de algemene voorwaarden met betrekking tot een Digitaal verzamelobject, Promotie, Aanvullend voordeel of Gerelateerde inhoud) of de {{agreement:NvsDigCollectible:Voorwaarden voor Digitale verzamelobjecten}};

d.   uw schending, verduistering of inbreuk op intellectuele eigendom, privacy of andere rechten van een ander;

e.   uw gebruik van een Ondersteund extern account; of

f.    uw gedrag in verband met onze Diensten.

U zult samenwerken met de Nike-partijen bij het verdedigen van dergelijke Vorderingen en alle vergoedingen, kosten en uitgaven betalen die verband houden met het verdedigen van dergelijke Vorderingen (inclusief, maar niet beperkt tot, advocatenhonoraria). Nike-partijen hebben bevoegdheid over de verdediging of schikking, naar eigen keuze van Nike, van eventuele Vorderingen van derden.

Disclaimers. UW GEBRUIK VAN HET .SWOOSH-PLATFORM EN DE DIENSTEN IS OP EIGEN RISICO. BEHALVE ZOALS ANDERZIJDS SCHRIFTELIJK DOOR ONS BEPAALD, WORDEN HET .SWOOSH-PLATFORM, DE DIENSTEN, ALLE INHOUD VAN DE DIENSTEN EN ALLE GERELATEERDE INHOUD, INHOUD VAN DERDEN, AANVULLEND VOORDEEL EN DIGITAAL VERZAMELOBJECT GELEVERD "ZOALS HET IS" EN "ZOALS BESCHIKBAAR" ZONDER GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. DAARBIJ VERKLAREN OF GARANDEREN WIJ NIET DAT HET .SWOOSH-PLATFORM, DE DIENSTEN, DE GERELATEERDE INHOUD, DE INHOUD VAN DERDEN, AANVULLENDE VOORDELEN OF ENIGE DIGITALE VERZAMELOBJECTEN NAUWKEURIG, VOLLEDIG, BETROUWBAAR, HUIDIG OF FOUTLOOS ZIJN. TERWIJL WE PROBEREN UW GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN VEILIG TE MAKEN, KUNNEN WE NIET VERKLAREN OF GARANDEREN DAT ONZE DIENSTEN OF SERVERS VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. U NEEMT HET VOLLEDIGE RISICO MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT EN UITVOERING VAN ONZE DIENSTEN.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK OF AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR ENIG VERLIES EN NEMEN GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR, EN ZIJN NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U VOOR, ENIGE TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN GERELATEERDE INHOUD, INHOUD VAN DERDEN, AANVULLEND VOORDEEL OF DIGITAAL VERZAMELOBJECT, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT ENIG VERLIES, SCHADE OF VORDERING DIE VOORTVLOEIT UIT: (A) GEBRUIKERSFOUT ZOALS VERGETEN WACHTWOORDEN, VERKEERD GECONSTRUEERDE TRANSACTIES, VERKEERD GETYPTE ADRESSEN; (B) SERVERSTORING OF GEGEVENSVERLIES; (C) BESCHADIGDE WALLET-BESTANDEN; (D) ONBEVOEGDE TOEGANG TOT APPLICATIES; OF (E) ENIGE ONGEOORLOOFDE ACTIVITEITEN VAN DERDEN, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT HET GEBRUIK VAN VIRUSSEN, PHISHING, BRUTEFORCERING OF ANDERE AANVALSMIDDELEN TEGEN DE WEBSITE OF TOEPASSELIJKE BLOCKCHAIN.

DE DIGITALE VERZAMELOBJECTEN ZIJN IMMATERIËLE DIGITALE ACTIVA. ZE BESTAAN ALLEEN OP GROND VAN HET EIGENDOMSDOSSIER DAT OP HET BLOCKCHAINNETWERK WORDT BIJGEHOUDEN. ELKE OVERDRACHT VAN ZEGGENSCHAP DIE KAN PLAATSVINDEN IN EEN UNIEK DIGITAAL BEDRIJFSMIDDEL VINDT PLAATS OP HET TOEPASSELIJKE BLOCKCHAINNETWERK.

De digitale verzamelobjecten zijn momenteel alleen beschikbaar op de Polygon Blockchain.  In het geval dat u een digitaal verzamelobject overdraagt naar een digitale wallet die niet compatibel is met de Polygon Blockchain, kan uw digitale verzamelobject verloren gaan, worden vernietigd of anderszins niet meer beschikbaar zijn voor u.

Net als fysieke verzamelobjecten kan de prijs van digitale verzamelobjecten onderhevig zijn aan schommelingen op basis van bredere trends en sentiment in de sector. Wetgevende en regelgevende wijzigingen of acties op staats-, federaal of internationaal niveau kunnen een negatieve invloed hebben op het gebruik, de overdracht, de uitwisseling en de waarde van digitale verzamelobjecten. In tegenstelling tot cryptovaluta's en andere vervangbare digitale middelen worden digitale verzamelobjecten en de bijbehorende NFT's niet gebruikt om betalingen te doen. Digitale verzamelobjecten en de bijbehorende NFT's zijn onderling niet uitwisselbaar en kunnen niet in kleinere delen worden verdeeld. Deze ontwerpfuncties beperken het nut van digitale verzamelobjecten of bijbehorende NFT's als vorm van betaling of vervanging van valuta. In plaats daarvan worden digitale verzamelobjecten gebruikt als een verzamelbaar digitaal bedrijfsmiddel.

Hoewel veel gebruikers geen interesse hebben om afstand te doen van hun Digitale verzamelobjecten, begrijpt u dat als u uiteindelijk in de toekomst besluit om uw Digitale verzamelobject te verhandelen of te verkopen, uw Digitale verzamelobject uniek is en dat de waarde van uw Digitale verzamelobject uitsluitend afhankelijk is van het belang van een andere persoon in uw unieke Digitale verzamelobject en wat hij of zij bereid zou zijn om ervoor te verhandelen of te besteden om het te kopen. U begrijpt dat de waarde van uw unieke digitale verzamelobject wordt gedreven door vele factoren buiten uw controle en buiten onze controle, zoals de eigen verbinding en affiniteit van een koper met uw unieke digitale verzamelobject, het algemene belang in de gerelateerde inhoud (die in de loop van de tijd kan toenemen of afnemen), het algemene belang in verzamelobjecten (zowel fysiek als digitaal) in het algemeen en vele andere factoren. Gezien de bovenstaande factoren begrijpt u dat er geen garantie is dat, mocht u uw unieke Digitale verzamelobject uiteindelijk willen verkopen of verhandelen, u in staat zult zijn om er een koper voor te vinden of een persoon om mee te ruilen voor uw Digitale verzamelobject, en als u in staat bent om een koper of persoon om mee te ruilen te vinden, is er geen garantie dat de waarde van wat u ontvangt of de prijs die u ontvangt op enig moment hoger of lager zal zijn in vergelijking met wat u ziet als uw waarde of wat u heeft uitgegeven of verhandeld om uw Digitale verzamelobject te verkrijgen.

Elke toekomstige waarde van een Digitaal verzamelobject is niet iets dat wij of een derde partij kunnen controleren of zullen proberen te controleren of te beïnvloeden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor aanhoudende verliezen als gevolg van kwetsbaarheid of enige vorm van falen, abnormaal gedrag van software (bijv. wallet, smart contract), de toepasselijke blockchain of andere diensten of infrastructuur van derden, inclusief Ondersteunde externe accounts en Ondersteunde leveranciers, of enige andere functies van Digitale verzamelobjecten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor geleden verliezen als gevolg van late rapporten door ontwikkelaars of vertegenwoordigers (of helemaal geen rapport) van problemen met de toepasselijke blockchain die Digitale verzamelobjecten ondersteunt, waaronder vorken, technische problemen met knooppunten of andere problemen met verlies van geld als gevolg daarvan.

In sommige gevallen integreren we rechtstreeks met derden, inclusief maar niet beperkt tot online handelsplatforms, mailinglijstplatforms en sociale mediaplatforms (“API's van derden”). We hebben geen controle over de uptime en functionaliteit die beschikbaar worden gesteld via API's van derden en als zodanig kunnen bepaalde aspecten van het .SWOOSH-platform een uitval veroorzaken die buiten onze controle valt, en bepaalde aspecten van de functionaliteit van het .SWOOSH-platform kunnen worden beïnvloed door wijzigingen in functies die beschikbaar worden gesteld via API's van derden.

Het .SWOOSH-platform is onderhevig aan fouten, defecten en bugs.  U bent als enige verantwoordelijk voor het beoordelen van alle code die door het .SWOOSH-platform wordt verstrekt. Het .SWOOSH-platform kan te maken krijgen met cyberaanvallen, onverwachte pieken in activiteiten of andere operationele of technische problemen die onderbrekingen of vertragingen kunnen veroorzaken. U accepteert het risico van falen van het .SWOOSH-platform als gevolg van onverwachte of verhoogde technische problemen, waaronder die als gevolg van geavanceerde aanvallen, en u stemt ermee in ons niet aansprakelijk te stellen voor gerelateerde verliezen.

13.       Geschillen; Toepasselijk recht; Aanvullende voorwaarden

Om twijfel te voorkomen, zijn de bepalingen onder Artikel 10 van de {{agreement:termsOfUse:Gebruiksvoorwaarden}} van NIKE (Geschillen/Aanvullende voorwaarden), inclusief maar niet beperkt tot bepalingen inzake de keuze van het recht, ook van toepassing op uw toegang tot en gebruik van het .SWOOSH-platform en deze Aanvullende voorwaarden.

14.       Onze diensten wijzigen en beëindigen

Zonder onze verplichtingen te beperken op grond van Sectie 8 van de {{agreement:termsOfUse:Gebruiksvoorwaarden}} van NIKE (Beëindiging), die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van het .SWOOSH-platform, behouden wij ons het recht voor om het .SWOOSH-platform te wijzigen, of om het leveren van alle of delen van onze Diensten op elk moment op te schorten of te stoppen. U heeft ook het recht om het gebruik van het .SWOOSH-platform op elk moment te stoppen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade in verband met uw onvermogen om toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van ons .SWOOSH-platform of onze Diensten.

15.       Scheidbaarheid

Als een bepaling of deel van een bepaling van deze .SWOOSH-voorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of deel van de bepaling beschouwd als scheidbaar van deze .SWOOSH-voorwaarden en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele resterende bepalingen.

16.       Relatie van deze Voorwaarden en Voorwaarden voor Digitale verzamelobjecten

Als u een verplichting onder de {{agreement:NvsDigCollectible:Voorwaarden voor Digitale verzamelobjecten}} schendt, inclusief maar niet beperkt tot een verplichting om betalingen te doen aan Nike, vormt een dergelijke schending een schending van deze Voorwaarden.

17.       Diversen

Het nalaten van Nike om enig recht of bepaling van deze Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, zal niet gelden als een verklaring van afstand van een dergelijk recht of bepaling. De titels van de Artikelen in deze Voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen juridisch of contractueel effect. Tenzij hierin anders bepaald, zijn deze Voorwaarden uitsluitend bedoeld ten behoeve van de partijen en zijn ze niet bedoeld om rechten van derde begunstigden te verlenen aan een andere persoon of entiteit. U gaat ermee akkoord dat communicatie en transacties tussen ons elektronisch kunnen worden uitgevoerd. Deze Voorwaarden mogen niet door u worden overgedragen, toegewezen of gedelegeerd, van rechtswege of anderzijds, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en elke poging tot overdracht, toewijzing of delegatie zonder dergelijke toestemming zal nietig en zonder gevolg zijn. We kunnen deze Voorwaarden of onze Diensten geheel of gedeeltelijk overdragen, toewijzen of delegeren zonder uw voorafgaande schriftelijke toestemming.

Agreement Type: 
Locales: 

User login