You are here

ro-RO Launch Terms

Primary tabs

Condiții de lansare

 

Data ultimei revizuiri: iunie 2022

 

  1.        Evenimentele de lansare

„Evenimentele de lansare” sunt desfășurate de către Nike Retail B.V. sau oricare dintre Afiliații săi (conform definiției de mai jos), având sediul principal al activității în Colosseum 1, 1213 Hilversum, Țările de Jos sau oricare dintre Afiliații săi (conform definiției de mai jos) („NIKE, noi, al nostru”). Înscriindu-se pentru un Eveniment de lansare, consumatorii („dvs., al dvs., participantul”) se înregistrează pentru oportunitatea de a achiziționa încălțămintea sau îmbrăcămintea NIKE specificate pentru acel Eveniment de lansare în Invitația la lansare („Produsele aplicabile”).

 

2.         Condițiile aplicabile

Aceste Condiții de lansare („Condițiile de lansare”) se încheie de către și între NIKE sau oricare dintre Afiliații săi și dvs. Un Afiliat NIKE înseamnă orice corporație sau altă entitate care, în mod direct sau prin unul sau mai mulți intermediari, controlează, este controlată de sau se află sub controlul comun al NIKE („Afiliatul). Participarea dvs. la un Eveniment de lansare intră sub incidența detaliilor din invitația sau pagina Evenimentului de lansare („Invitația la lansare”), acestor Condiții de lansare, {{agreement:termsOfUse:Condițiilor de utilizare}} NIKE și Condițiilor de vânzare NIKE, acolo unde este cazul (denumite colectiv „Condițiile aplicabile”). Participând la un Eveniment de lansare, sunteți de acord să respectați toate Condițiile aplicabile. În eventualitatea unui conflict între aceste Condiții de lansare și Condițiile de utilizare sau Condițiile de vânzare, aceste Condiții de lansare vor prevala.

 

3.         Participarea

Pentru a participa la un Eveniment de lansare, descărcați aplicația vizată sau vizitați site-ul web aplicabil (inclusiv, dar fără a se limita la, Aplicația NIKE, Aplicația SNKRS și NIKE.com) (fiecare un „Canal aplicabil”), autentificați-vă în contul dvs. NIKE și urmați instrucțiunile pentru a vă înscrie. Există o limită de o (1) înscriere per persoană, per Eveniment de lansare. Înscrierile ulterioare vor fi nule. Dacă nu sunteți membru al Programului de afiliere NIKE, puteți crea un cont în timpul înregistrării. Programul de afiliere NIKE este gratuit. Trebuie să aveți vârsta legală pentru țara/regiunea dvs. pentru a participa la un eveniment de această natură.

 

Ora de începere a Evenimentului de lansare sau Perioada de înscriere (după caz) sunt prevăzute în cadrul Invitației la lansare specifice.

 

4.         Politica de confidențialitate. 

{{agreement:privacyPolicy:Politica de confidențialitate}}. descrie colectarea și utilizarea de către NIKE a informațiilor cu caracter personal și se aplică informațiilor cu caracter personal colectate în legătură cu participarea și înscrierea dvs. la un Eveniment de lansare. Înregistrându-vă pentru un Eveniment de lansare, sunteți de acord că NIKE poate prelucra datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu Politica sa de confidențialitate în scopurile Evenimentului de lansare.

 

5.         Procesul de selecție

Procesele de selecție variază în funcție de Evenimentul de lansare și se vor aplica după cum este detaliat mai jos și în Invitația la lansare aplicabilă. Evenimentele de lansare (cu excepția Tragerii la sorți și a SNKRS Pass, descrise separat mai jos) încep la ora indicată în Canalul aplicabil („Ora de începere”). După Ora de începere, NIKE va utiliza un proces automatizat pentru a selecta în mod aleatoriu participanții până la epuizarea Produsului aplicabil. Probabilitatea de selecție depinde de ora înscrierii și de disponibilitatea Produsului aplicabil. Stocurile de Produse aplicabile sunt limitate.

 

Sunteți de acord că NIKE nu a oferit nicio garanție, declarație sau asigurare, explicită sau implicită, în fapt sau în drept, în ceea ce privește eventuala eligibilitate de a achiziționa produsul NIKE în timpul oricărui Eveniment de lansare.

 

Tragerea la sorți

Evenimentele de lansare descrise ca „Tragere la sorți” sau „Tragerea la sorți” în Canalul aplicabil vor utiliza următorul proces. Perioada de înscriere pentru Tragerea la sorți va începe și se va încheia la orele indicate în Invitația la lansare prin intermediul Canalului aplicabil („Perioada de înscriere pentru tragerea la sorți”). Toate înscrierile trebuie trimise înainte de sfârșitul Perioadei de înscriere pentru tragerea la sorți. După Perioada de înscriere pentru tragerea la sorți, Nike va utiliza un proces automatizat pentru a selecta în mod aleatoriu participanții pentru a achiziționa Produsul aplicabil. Toți participanții vor avea șanse egale de selecție. Probabilitatea de selecție va depinde de numărul total de înscrieri valide și de disponibilitatea Produsului aplicabil. Stocurile de Produse aplicabile sunt limitate.

 

SNKRS Pass

Evenimentele de lansare descrise drept „SNKRS Pass” sunt accesibile doar în Aplicația SNKRS și utilizează următorul proces. Perioada de înscriere pentru SNKRS Pass va începe și se va încheia la orele indicate în Aplicația SNKRS („Perioada de înscriere pentru recompensă”). Toate înscrierile trebuie trimise înainte de sfârșitul Perioadei de înscriere pentru recompensă. După Perioada de înscriere pentru recompensă, Nike va utiliza un proces automatizat pentru a selecta în mod aleatoriu participanții pentru a achiziționa Produsul aplicabil. Toți participanții vor avea șanse egale de selecție, iar probabilitatea de selecție va depinde de numărul total de înscrieri valide și de disponibilitatea Produsului aplicabil. Stocurile de Produse aplicabile sunt limitate.

 

Condițiile de cumpărare, preluare și plată pentru produsele SNKRS Pass

SNKRS Pass necesită cumpărarea și preluarea din magazin a Produsului aplicabil. Pentru a vă înregistra pentru SNKRS Pass, trebuie să selectați o locație de preluare dintre opțiunile disponibile și să confirmați numele dvs. complet, așa cum este afișat pe actul de identitate cu fotografie valabil. Dacă sunteți selectat(ă), veți primi o notificare prin care vi se confirmă perioada de timp în care Produsul aplicabil va fi rezervat pentru cumpărare și preluare. Plata integrală, actul de identitate cu fotografie valabil și prezentarea codului QR pentru SNKRS Pass (pe dispozitivul dvs. înregistrat) vor fi toate cele necesare pentru a prelua Produsul aplicabil. Dacă nu cumpărați și nu preluați Produsul aplicabil în perioada de timp specificată, rezervarea dvs. va fi anulată și nu vi se va percepe nicio plată.

 

Procese suplimentare

Atunci când este indicat într-o Invitație la lansare aplicabilă, pentru a gestiona volume mari de participanți, evitați abuzul și asigurați corectitudinea Evenimentului de lansare (inclusiv atenuarea roboților (BOTS) automatizați), NIKE va utiliza procese brevetate pentru a spori anumite Evenimente de lansare aleatorii, în cadrul cărora selecția va rămâne aleatorie, însă probabilitatea succesului poate fi ponderată în funcție de factorii stabiliți la discreția exclusivă a NIKE (cu excepția cazului în care legislația aplicabilă impune altfel), inclusiv, dar fără a se limita la, înscrieri la lansări precedente și câștiguri și pierderi anterioare, precum și interacțiunea cu site-ul. NIKE își rezervă dreptul de a modifica procesele Evenimentului de lansare în orice moment înainte de începerea Evenimentului de lansare.

 

6.         Acord de cumpărare.

Prețul Produsului aplicabil va fi afișat în Invitația la lansare. Taxele de expediere, impozitele și taxele vamale aplicabile vor fi calculate în baza adresei dvs. la momentul înregistrării. Înregistrându-vă, sunteți de acord că, dacă sunteți selectat(ă), NIKE poate debita în mod automat cardul de credit pe care l-ați introdus în timpul înregistrării pentru valoarea de vânzare cu amănuntul completă a produsului selectat, plus taxele de expediere, manipulare, taxele vamale și impozitele aplicabile, exceptând Evenimentele de lansare SNKRS Pass (descrise separat mai sus).

 

Stocurile de Produse aplicabile sunt limitate.Cardul dvs. de credit nu va fi debitat decât dacă sunteți selectat(ă). Dacă sunteți selectat(ă), cardul dvs. de credit (sau metoda de plată aprobată) se va debita imediat ce comanda dvs. este expediată de la centrul de distribuție NIKE.

 

Eligibilitatea de a cumpăra orice Produs din Lansarea aplicabilă nu este transferabilă și trebuie acceptată astfel cum este acordată.

 

7.            Notificare.

În termen de douăzeci și patru (24) de ore de la sfârșitul perioadei de înregistrare, veți primi o notificare (prin notificare în cadrul Aplicației, în inbox-ul contului NIKE, SMS sau e-mail, după cum este stabilit și indicat de către NIKE), prin care sunteți informat(ă) dacă ați fost sau nu selectat(ă) pentru a cumpăra un Produs aplicabil.

 

8.         Plata.

Există o limită de o (1) achiziție per persoană, per Eveniment de lansare. Toate metodele de plată disponibile vor fi enumerate în timpul înregistrării. NIKE nu acceptă nicio altă metodă de plată decât cele enumerate în timpul înregistrării. Adresa dvs. de livrare nu poate fi modificată după trimiterea comenzii.

 

9.         Condiții suplimentare.

Oferta de înscriere la orice Eveniment de lansare este nulă acolo unde este interzisă de legislația aplicabilă. De asemenea, NIKE își rezervă dreptul de a împiedica orice persoană să participe, precum și de a pretinde daune de la persoana respectivă, dacă încalcă Condițiile aplicabile, încearcă să trișeze sau se implică în orice comportament fraudulos. În cazul în care o persoană încalcă oricare dintre Condițiile aplicabile, NIKE își rezervă dreptul de a selecta un alt participant. Drepturile participanților selectați nu pot fi vândute sau transferate. Neaplicarea de către NIKE a oricărei prevederi din Condițiile aplicabile nu va constitui o renunțare la prevederea respectivă.

 

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login