You are here

ms-MY Terms

Primary tabs

TERMA PENGGUNAAN NIKE

Tarikh penyemakan terakhir: September 2021

SILA BACA TERMA PENGGUNAAN INI (“TERMA”) DENGAN TELITI SEBELUM MENGGUNAKAN SEBARANG PLATFORM NIKE.

Jika anda tinggal di mana-mana negara atau wilayah yang berikut, terma tambahan mungkin dikenakan kepada anda dan boleh dilihat di bahagian bawah Terma ini. Kami paparkan negara/wilayah yang terangkum dalam Terma jika berkenaan.  Terma tambahan ini mengatasi Terma di bawah jika terdapat mana-mana yang tidak konsisten.

Argentina, Australia, Brazil, KanadaChina (bagi tujuan Terma ini, tidak termasuk Hong Kong, Macau dan Taiwan), Colombia, Hong KongJepun, Korea,  Filipina, semua negara Eropah (termasuk terma khusus untuk Austria, Belgium, Perancis, Jerman, Hungari, Itali, Poland dan Switzerland.

Selamat datang ke komuniti NIKE!  Anda membaca Terma ini kerana anda menggunakan laman web NIKE, pengalaman digital, platform media sosial, aplikasi telefon, teknologi boleh dipakai, atau salah satu produk atau perkhidmatan kami yang lain, semua yang merupakan sebahagian dari platform NIKE (“Platform”).  Anda mungkin boleh mengakses platform melalui komputer, telefon bimbit, tablet, konsol permainan, atau teknologi lain, yang mana dirujuk di sini sebagai “Peranti”.  Kadar normal telco anda dan bayaran dikenakan terhadap peranti anda.

Terma ini mewujudkan perjanjian yang sah di antara anda dan NIKE dan rakan niaga (yang kami rujuk sebagai “NIKE,” atau “kami”, “kita”) tanpa mengira platform yang anda digunakan. Sila semak {{agreement:localentities:Senarai Entiti Tempatan}} kami untuk nama entiti NIKE yang bertanggungjawab bagi menyediakan Platform kepada anda dan maklumat untuk dihubungi yang bersesuaian. Beberapa maklumat penting:

 • Terma Kami Mungkin Berubah.  Beberapa bidang kuasa tidak membenarkan kemaskini unilateral atau perubahan terma pengguna, jadi perenggan ini mungkin tidak dikenakan kepada anda.  [Lihat Terma Kanada.] Kami mungkin mengemaskini Terma ini dari semasa ke semasa.  Jika perubahan bahan dilakukan, kami akan siarkan notis di Platform atau menghantar notifikasi kepada anda.  Baca dengan teliti sebarang perubahan, dan jika anda tidak bersetuju dengannya, sila berhenti menggunakan Platform.  Jika anda terus menggunakan Platform kami selepas kami memaklumkan anda tentang perubahan, anda dianggap telah menerima Terma yang dikemaskini, kecuali yang dilarang oleh undang-undang terpakai. 
 • Terma Jualan.  Dengan melakukan sebarang pembelian dengan kami, anda juga bersetuju kepada {{agreement:termsOfSale:Terma Jualan}} yang dikenakan di negara atau kawasan anda. [Lihat terma Hungari.]
 • Polisi Privasi.  {{agreement:privacyPolicy:Polisi Privasi}} kami menunjukkan pengumpulan dan penggunaan maklumat peribadi pada Platform dan dikenakan kepada penggunaan Platform anda.
 • Notis Penting untuk Atlet Amatur.  Anda bertanggungjawab untuk memastikan penglibatan anda pada Platform tidak mempengaruhi kelayakan anda sebagai atlet amatur.  Sila semak dengan persatuan atlet amatur bagi peraturan yang dikenakan kepada anda.  NIKE tidak bertanggungjawab bagi penggunaan anda pada Platform yang menyebabkan anda tidak layak sebagai atlet amatur.

1. PERATURAN ASAS

Kelayakan.  Anda hanya layak menggunakan Platform jika anda cukup umur mengikut negara anda atau jika anda mendapat kebenaran ibubapa atau penjaga anda.  Mungkin terdapat beberapa larangan had umur bagi sesetengah Platform perkhidmatan di pelbagai negara. [Lihat terma China (untuk tujuan Terma ini, tidak termasuk Hong Kong, Macau dan Taiwan).]

Peraturan Pendaftaran.  Jika anda mendaftar akaun dengan kami, peraturan yang berikut dikenakan:

 • Berlaku Jujur:  Berikan maklumat pendaftaran yang tepat dan terkini.
 • Jadi Diri Sendiri:  Kekalkan pendaftaran anda sebagai peribadi.  Jangan mendaftar untuk lebih dari satu akaun NIKE, mendaftar bagi pihak orang lain, atau memindahkan akaun anda.
 • Pastikan Selamat:  Simpan nama pengguna, kata laluan dan maklumat log masuk anda dengan selamat dan jangan membenarkan orang lain menggunakan akaun anda.
 • Jadi Bertanggungjawab:  Maklumkan NIKE secepat mungkin jika penggunaan yang tidak dibenarkan berlaku terhadap akaun NIKE anda.  Anda bertanggungjawab untuk sebarang perkara yang berlaku melalui akaun NIKE anda – dengan atau tanpa kebenaran anda. SEHINGGA KE TAHAP MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, NIKE TIDAK BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KEHILANGAN ATAU AKTIVITI YANG MENYEBABKAN PENGGUNAAN YANG TIDAK DIBENARKAN TERHADAP AKAUN ANDA. 

[Lihat terma China (untuk tujuan Terma ini, tidak termasuk Hong Kong, Macau dan Taiwan).]

2.  HAK MILIK KANDUNGAN

Kecuali Kandungan Pengguna (dinyatakan dibawah), semua kandungan di Platform kami – termasuk perkataan, perisian, skrip, kod, reka bentuk, grafik, gambar, bunyi, muzik, video, aplikasi, ciri-ciri interaktif, artikel, berita, lakaran, animasi, pelekat, karya seni am dan kandungan lain (“Kandungan”) - adalah dimiliki oleh NIKE atau lain-lain dengan kandungan yang dilesenkan dari, dan dilindungi oleh hakcipta, tanda dagangan, paten atau undang-undang lain. NIKE berhak untuk tidak menyatakan dalam Terma ini.

 • Semua tanda dagangan, tanda khidmat dan nama dagangan (cth. Nama NIKE dan rekaan Swoosh) adalah dimiliki, didaftarkan dan/atau dilesenkan oleh NIKE.  Anda tidak mendapat lesen atau sebarang hak pemilikan terhadap sebarang tanda dagangan, tanda khidmat dan nama dagangan melalui akses anda atau penggunaan Platform atau Kandungan.
 • Anda bersetuju untuk tidak mengubah atau memadam sebarang notis pemilikan dari bahan-bahan yang dimuat turun atau dicetak dari Platform.
 • Sehingga NIKE membenarkan muat turun atau penggunaan Kandungan yang mengandungi hak cipta atau kerja-kerja yang boleh dihakciptakan, NIKE memberikan anda lesen akses yang terhad, peribadi, tidak boleh dipindah milik, tidak boleh disublesenkan, dan boleh ditarik semula dan hak cipta dan kerja-kerja yang boleh dihakciptakan semata-mata untuk tujuan yang dimaksudkan dan selama mana NIKE menjadikan Kandungan tersebut boleh didapati oleh orang awam. Anda tidak mendapat sebarang hak pemilikan terhadap Kandungan (termasuk sebarang tanda perdagangan atau harta intelek yang termasuk dalam Kandungan), dan semua Kandungan seperti untuk kegunaan peribadi, penggunaan bukan-komersial.  NIKE berhak untuk memantau penggunaan anda dan untuk mengubah atau menarik balik lesen ini atau akses anda terhadap kandungan pada bila-bila masa dan atas sebarang alasan.  NIKE berhak untuk memadam sebarang Kandungan yang melanggar terma ini atau hak harta intelek NIKE.  Kebenaran NIKE kepada anda untuk penggunaan yang terhad ini bukan merupakan pengecualian mana-mana hak Nike ke atas Kandungan.
 • Selain hak penggunaan khusus diberikan kepada anda oleh NIKE yang berkaitan dengan Platform, anda bersetuju untuk tidak menggunakan, menyalin, mengubah, menterjemah, memapar, mengedar, memuat turun, menghantar, menjual, menghasilkan karya terbitan daripada, atau apa-apa cara mengeksploitasi sebarang Kandungan, termasuklah Kandungan Pengguna (melainkan ianya adalah Kandungan Pengguna anda sendiri yang anda siarkan secara sah di Platform), tanpa kebenaran bertulis NIKE terlebih dahulu. Penggunaan tanpa kebenaran terhadap Kandungan mungkin mengakibatkan pelanggaran hak cipta, tanda dagangan atau undang-undang harta intelek dan anda mungkin disabitkan kesalahan atau kelakuan jenayah dan denda.

3.  MENYIARKAN KANDUNGAN PADA PLATFORM

Lesen Kandungan Pengguna. Sebahagian dari Platform membenarkan anda untuk menyiarkan gambar, video, komen, dan kandungan lain, yang mana dirujuk sebagai “Kandungan Pengguna”  Nike tidak bertanggungjawab terhadap Kandungan Pengguna yang disiarkan pada Platform oleh pengguna lain. Kandungan Pengguna adalah dimiliki oleh anda atau sesiapa yang menciptanya, tetapi apabila anda siarkan dalam Kandungan Pengguna anda melesenkannya kepada NIKE seperti dinyatakan dibawah:

 • Anda menyatakan yang anda mempunyai hak untuk menyiarkan Kandungan Pengguna anda, dan anda memberi NIKE lesen bukan-ekslusif, berterusan, boleh dipindah milik, sub-lesen, bebas-royalti, lesen seluruh dunia untuk menggunakan mana-mana Kandungan Pengguna yang anda siarkan di atau berkaitan Platform, termasuklah kesukaan sesiapa yang muncul dalam Kandungan Pengguna, atau mana-mana konsep atau idea terkandung dalam Kandungan Pengguna, untuk sebarang tujuan, termasuklah penggunaan komersil, termasuklah hak untuk menterjemah, memaparkan, menghasilkan semula, mengubah, mencipta karya terbitan, sublesen, mengedar dan menyerahkan hak ini. NIKE mungkin, mengikut budi bicara mutlaknya, memadam sebarang Kandungan Pengguna pada bila-bila masa.  [Lihat terma Argentina, Kolombia, Belgium, dan Filipina.] 
 • Anda memahami bahawa Kandungan Pengguna yang dipadam mungkin disimpan dalam sistem NIKE dan pada Platform, setakat mana Kandungan Pengguna anda telah disiarkan atau dikongsi secara terbuka dengan orang lain yang tidak memadamkannya, melainkan anda atau individu yang berkenaan meminta ia dipadam atau data peribadi disekat berdasarkan undang-undang yang berkenaan.

LESEN MENGGUNAKAN KOMEN, MAKLUM BALAS DAN IDEA.  Anda memahami bahawa sebarang komen, maklum balas, atau idea yang anda hantar kepada kami adalah disediakan secara tidak-sulit dan memberikan NIKE selama-lamanya, lesen seluruh dunia untuk menggunakan komen, maklum balas dan idea yang anda kongsikan dengan kami, tanpa notis, pampasan atau pengiktirafan kepada anda, untuk sebarang alasan, termasuklah, tetapi tidak terhad kepada, pembangunan, pembuatan dan pemasaran produk dan perkhidmatan dan mencipta, mengubah suai atau menambah baik produk dan perkhidmatan. [Lihat terma Colombia dan Belgium.]

4.  TATAKELAKUAN PENGGUNA

Kami tidak sabar untuk anda menyumbang kepada komuniti NIKE.  Di sini adalah beberapa peraturan asas:

 • Jadi Asli.  Hanya siarkan Kandungan Pengguna ke Platform jika anda mempunyai semua kebenaran dan hak yang diperlukan untuk menjadikan Kandungan Pengguna itu boleh didapati, termasuklah dari mana-mana individu yang muncul atau dinyatakan dalam Kandungan Pengguna anda.
 • Pastikan Selamat.
  • Jangan lakukan apa-apa yang boleh mendedahkan NIKE atau penggunanya kepada apa-apa jenis bahaya, termasuklah apa-apa yang mungkin mengganggu, merosakkan, tidak sedia, diganggu dengan, beban melampau atau hadkan fungsi Platform.
  • Jangan siarkan Kandungan Pengguna yang mengandungi perisian virus, program atau kod komputer lain, dan jangan memintas atau ubah suai perisian Platform atau teknologi keselamatan.
  • Jangan gunakan sebarang perlombongan data, robot, mengikis atau kaedah mengumpulan data yang serupa.
  • Melainkan kami menyatakan sebaliknya, Platform kami adalah tempat umum.  Jangan siarkan maklumat peribadi pada Platform – anda sendiri atau sesiapa yang lain.
 • Peribadi.
  • Jangan siarkan sebarang iklan, permintaan atau kandungan komersil pada Platform atau menerima bayaran dari pihak ketiga bagi pertukaran untuk mempersembahkan aktiviti komersil pada Platform.
  • Jangan kumpul atau minta maklumat peribadi dari Platform pengguna lain atau hantar permintaan mesej.
  • Jangan menggunakan teknologi automatik untuk berhubung dengan Platform.
  • Bersesuaian. Hormat komuniti dan jangan siarkan Kandungan Pengguna, hubungkan ke laman web, atau lakukan apa-apa yang tidak sah, mengelirukan, merbahaya, mengganggu, diskriminasi, atau sebaliknya, atau tidak sesuai atau melanggar undang-undang. NIKE berhak untuk praskrin, pantau, atau buang Kandungan Pengguna – tetapi kami tiada bantahan untuk melakukannya.
  • Jadi Diri Sendiri.  Jangan meniru mana-mana individu atau organisasi, termasuklah atlet atau pekerja NIKE.
 • BERSERONOKLAH!

5.  PELANGGARAN HAK CIPTA

Sila rujuk penasihat guaman anda sebelum memfailkan notis dengan kami kerana mungkin terdapat denda bagi tuntutan palsu.  NIKE mungkin menghentikan akaun pengguna Platform yang dikenalpasti melanggar hak cipta pihak ketiga.

Jika anda percaya bahawa kerja anda telah ditiru secara tidak sah pada Platform, seperti kemungkinan ia adalah pelanggaran, sila berikan kami maklumat yang berikut [Lihat terma Perancis.]:

(1) nama, alamat, nombor telefon, alamat email dan tandatangan elektronik atau fizikal pemilik hak cipta atau individu yang diberi kuasa sebagai wakil bagi pihaknya;

(2) deskripsi kerja hak cipta yang anda tuntut telah dilanggar;

(3) deskripsi di mana kandungan yang anda tuntut dilanggar berada pada platform;

(4) kenyataan bertulis yang menyatakan bahawa anda telah percaya sepenuhnya yang dipertikaikan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau undang-undang; dan

(5) kenyataan oleh anda, dibuat dibawah hukuman sumpah (bergantung pada undang-undang berkaitan) bahawa maklumat diatas dalam notis adalah tepat dan anda adalah pemilik hak cipta atau diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta.

Hantar aduan pelanggaran hak cipta ke:

Jabatan Guaman (Hak Cipta)
One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005
Telefon: 503-671-6453
Faks: 503-646-6926

Copyright.legal@nike.com

6.  RAKAN PADA PLATFORM

Dari masa ke semasa, NIKE mungkin menghubungkan kepada atau rakan dengan laman web pihak ketiga, platform media sosial, aplikasi telefon, dan produk atau khidmat lain (“Pihak Ketiga”).  Anda mungkin boleh berhubung dengn Pihak Ketiga ini melalui Platform, tetapi ini tidak bermaksud NIKE menanggung, memantau atau mempunyai kawalan terhadap Pihak Ketiga ini atau aktiviti mereka, yang mana tertakluk kepada terma penggunaan yang berasingan dan polisi privasi.  Anda perlu lihat semula dengan teliti mana-mana laman Pihak Ketiga dan terma penggunaan dan polisi privasi. NIKE tidak bertanggungjawab untuk kandungan, polisi, atau aktiviti Pihak Ketiga dan anda berinteraksi dengan Pihak Ketiga atas risiko anda sendiri.

7.  PENAFIAN PENTING

AKTIVITI FIZIKAL.  [Lihat terma Kanada, Jerman dan Itali, kerana pengecualian berikut dan limitasi yang mungkin tidak berkenaan dengan anda.] Platform mungkin termasuk ciri-ciri yang mempromosikan aktiviti fizikal, pemakanan atau kesihatan am.  Ia adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan adalah tidak bertujuan sebagai nasihat atau khidmat perubatan, atau bagi diagnostik atau tujuan rawatan. 

 • Pertimbangkan risiko terlibat dan rujuk dengan profesional perubatan anda sebelum terlibat dengan aktiviti fizikal.
 • Jangan sesekali abaikan nasihat profesional perubatan atau tangguhkan berjumpanya kerana sesuatu anda telah lihat di Platform.
  • HINGGA KE TAHAP MAKSIMUM YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, NIKE TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAU BERTANGGUNGJAWAB UNTUK SEBARANG KECEDERAAN ATAU KEROSAKAN ANDA MUNGKIN ALAMI HASIL DARI PENGGUNAAN ANDA ATAU GAGAL MENGGUNAKAN, CIRI-CIRI PADA PLATFORM.

INTERAKSI PENGGUNA.  Sehingga dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak bertanggungjawab terhadap interaksi anda dengan pengguna lain pada Platform atau sebarang kerosakan atau bahaya yang anda mungkin alami kerana interaksi ini. [Lihat terma Itali.]

 • Bertanggungjawablah dan ambil langkah berjaga-jaga apabila berinteraksi dengan pengguna lain (termasuklah pengguna yang anda tidak kenali) di Platform. Sebelum bertemu dengan orang lain secara bersemuka, pertimbangkan untuk menyiasat, membawa rakan, memilih lokasi awam dan memberitahu seseorang tentang di mana anda akan berada.  NIKE tidak perlu untuk terlibat dengan mana-mana pertikaian pengguna tetapi mungkin melakukannya mengikut budi bicara yang tersendiri.

PENAFIAN JAMINAN.  Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan sesetengah had atau pengecualian terhadap liabiliti, jaminan undang-undang dan ubat, jadi pengecualian dan had ini mungkin tidak dikenakan kepada anda. [Lihat terma Australia, Kanada and Jerman.] 

 • Platform, Kandungan, dan material dan produk pada Platform ini adalah disediakan "SEADANYA.” Kami tidak melakukan apa-apa janji dalam apa jua bentuk, termasuklah ketepatan Platform, kecukupan, kegunaan, boleh dipercayai atau sebaliknya. SEHINGGA KE TAHAP MAKSIMUM DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG, NIKE TIDAK BERTANGGUNGJAWAB ATAU BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP MANA-MANA KANDUNGAN PENGGUNA DISIARKAN DI PLATFORM.   
 • NIKE tidak menjamin bahawa Platform tidak akan terganggu atau bebas ralat, bahawa sebarang kekurangan akan diperbetulkan, atau bahawa Platform bebas dari virus atau apa-apa yang merosakkan. 
 • Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, NIKE menafikan jaminan, tersurat atau tersirat, mengenai Platform, Kandungan, Kandungan Pengguna atau sebarang produk atau khidmat anda mungkin dapat atau akses melalui Platform, termasuklah, tetapi tidak terhad kepada, jaminan tersirat hak milik, kebolehdagangan, kesesuaian terhadap tujuan tertentu dan bukan pelanggaran.
 • Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk sebarang kerosakan kepada Peranti anda hasil dari mengakses Platform, hingga ke tahap dibenarkan undnang-undang atau sebaliknya.
 • Kami harap anda menikmati dan mendapat manfaat sepenuhnya Platform; namun, kami tidak menjamin mana-mana keputusan.

8.  PENAMATAN

NIKE mungkin menamatkan atau mengubah mana-mana Platform Nike, program ahli, produk atau khidmat pada bila-bila masa tanpa notis.

NIKE mungkin menamatkan atau menggantung akaun anda, memadam profil anda atau sebarang Kandungan Pengguna anda, dan menghadkan penggunaan semua atau sebahagian Platform anda pada bila-bila masa dan sebarang alasan, tanpa sebarang liabiliti kepada Nike, bergantung kepada undang-undang.   

 • Anda memahami dan bersetuju bahawa beberapa Kandungan Pengguna anda, terutamanya yang dipaparkan dalam suapan aktiviti atau di tempat awam yang lain pada Platform, mungkin terus dipaparkan secara terbuka walaupun selepas akaun anda ditamatkan, tertakluk kepada hak anda untuk mempunyai Kandungan Pengguna anda dibuang atas permintaan mengikut undang-undang.
 • Terma ini kekal berkuat kuasa walaupun selepas akaun anda ditamatkan atau anda telah dihentikan menggunakan Platform.

9.  PERLINDUNGAN/ BATASAN LIABILITI

Kami mahu anda menikmati Platform kita, tetapi NIKE juga perlu melindungi dirinya daripada sebarang kerosakan yang anda boleh lakukan.

Perlindungan dan PELEPASAN.  Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan had dan pengecualian terhadap liabiliti, jaminan undang-undang dan ubat, jadi pengecualian dan had ini mungkin tidak dikenakan kepada anda. [Lihat terma Kanada, PerancisJerman dan Hong Kong.] Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahan, dan melindungi NIKE Inc., anggota gabungan, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, pemegang lesen dan pembekal (“Pihak NIKE”) dari dan melawan semua tuntutan, kerugian, laibiliti, perbelanjaan, kerosakan dan kos, termasuklah, tanpa had, yuran guaman, hasil dari atau berkaitan dalam mana-mana cara terhadap Kandungan Pengguna anda, penggunaan Kandungan anda, penggunaan Platform anda, tindakan anda dalam berhubung dengan Platform atau pengguna Platform lain, atau sebarang penyalahgunaan Terma Penggunaan ini, sebarang undang-undang atau hak pihak ketiga. Anda, untuk diri sendiri dan bagi pihak waris anda, ladang, penginsurans, pengganti atau penyerah hak, di sini sepenuhnya dan selamanya melepaskan dan membebaskan Pihak NIKE dari sebarang dan semua tuntutan atau punca tindakan anda hasil dari kerosakan berhubung dalam segala cara terhadap penggunaan Platform anda.

BATASAN LIABILITI.  Sesetengah bidang kuasa tidak membenarkan sesetengah had atau pengecualian terhadap liabiliti, jaminan undang-undang dan ubat, jadi pengecualian/had ini mungkin tidak dikenakan kepada anda. [Lihat terma Kanada, Perancis, Jerman, Hong Kong, dan Filipina.]  TIADA PIHAK NIKE YANG AKAN BERTANGGUNGJAWAB SECARA LANGSUNG, KHUSUS, INSIDEN, KEROSAKAN SECARA LANGSUNG ATAU KESAN, TERMASUKLAH TANPA HAD BAGI SEBARANG KERUGIAN ATAU KEHILANGAN DATA, YANG TERHASIL DARI PENGGUNAAN, ATAU TIDAK BOLEH DIGUNAKAN, PLATFORM ATAU PRESTASI PRODUK YANG DIBELI MELALUI PLATFORM ATAU PENGENDALIAN PENGGUNA PLATFORM LAIN (SAMAADA DALAM TALIAN ATAU LUAR TALIAN) ATAU MENGHADIRI ACARA NIKE ATAU ACARA RAKAN NIAGA NIKE, ATAU SEBARANG KANDUNGAN PENGGUNA ATAU SEBARANG AKTIVITI LAIN YANG MENGHUBUNGKAN PENGGUNAAN PLATFORM, WALAU JIKA NIKE TELAH DINASIHATKAN TENTANG KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.  ANDA BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA UNTUK PENGGUNAAN PLATFORM OLEH ANDA. SATU-SATUNYA REMEDI ANDA TERHADAP NIKE BERHUBUNG DENGAN SEBARANG GANTI RUGI YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN PLATFORM ATAU KANDUNGAN ANDA ADALAH UNTUK BERHENTI MENGGUNAKAN PLATFORM. SEKIRANYA NIKE DIDAPATI BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAS SEBARANG GANTI RUGI ATAU KERUGIAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PLATFORM ATAU KANDUNGAN ANDA DALAM APA CARA SEKALIPUN, TANGGUNGAN NIKE TIDAK BOLEH MELEBIHI US$100.00 ATAU EURO 100.00, JIKA ANDA MENETAP DI EROPAH. 

10.  APPLIKASI PASARAN: Anda mengakui bahawa perjanjian ini adalah di antara anda dan NIKE sahaja, dan bukan dengan pasaran aplikasi di mana anda memuat turun aplikasi NIKE (contohnya untuk pengguna iOS, App Store dikendalikan oleh Apple Inc. atau untuk pengguna Android, gedung Google Play dikendalikan oleh Google Inc.).  

 • Langganan ke NTC Premium. Syarat-syarat berikut terpakai jika anda telah melanggan kepada NTC Premium melalui kedai aplikasi pilihan anda:
  • Pembayaran bagi langganan kepada NTC Premium dikenakan melalui akaun kedai aplikasi pilihan anda. Anda boleh memilih untuk membeli sama ada bulanan atau yuran tahunan. Langganan anda akan diperbaharui secara automatik dan akaun kedai applikasi anda akan mengenakan bayaran secara automatik untuk pembaharuan itu melainkan jika anda membatalkan sekurang-kurangnya 24 jam sebelum tempoh akhir bil semasa. Pembatalan pada bila-bila masa dengan melayari Profil NTC anda, klikTetapan, dan pilih "Langganan Premium", yang akan menghubungkan anda ke pusat langganan kedai aplikasi berkenaan. Mana-mana bahagian yang tidak digunakan sepanjang tempoh percubaan percuma (jika ada) akan terbatal jika anda melanggan dalam tempoh percubaan percuma. Dengan melanggan kepada NTC Premium, anda bersetuju terhadap {{agreement:privacyPolicy:Privacy Policy}} kami dan {{agreement:termsOfSale:Terms of Sale}}.
  • LANGGANAN TIDAK-DIKEMBALIKAN: Bayaran balik langganan untuk NTC Premium adalah tertakluk kepada polisi kedai aplikasi yang berkenaan. Yuran kepada NTC Premium tidak boleh dikembalikan dan tiada hak untuk bayaran balik atau kredit melainkan jika dikehendaki oleh undang-undang atau sebagaimana yang dibenarkan oleh dasar kedai aplikasi yang berkenaan.

11.  PERTIKAIAN/ TERMA TAMBAHAN

Pilihan Undang-Undang/Bidang Kuasa

Jika anda tinggal di mana-mana negara berikut, terma "Pilihan Undang-Undang/Bidang Kuasa" yang berlainan mungkin dikenakan ke atas anda: Argentina, Austria, Brazil, KanadaChina (untuk tujuan Terma ini, tidak termasuk Hong Kong, Macau dan Taiwan), Perancis, Jerman, Hong KongItali, Filipina, Poland, Switzerland dan semua negara Eropah lain.

 • Anda bersetuju bahawa Platform ini adalah platform pasif yang berpusat di Oregon, Amerika Syarikat sahaja, yang tidak menimbulkan bidang kuasa peribadi ke atas NIKE dalam bidang kuasa selain daripada Oregon.
 • Anda bersetuju bahawa Platform, Terma, Dasar Privasi dan sebarang pertikaian di antara anda dan NIKE akan ditadbir dalam semua aspek oleh undang-undang Oregon, tanpa mengambil kira pilihan peruntukan undang-undang, dan bukan oleh Konvensyen PBB 1980 tentang Kontrak untuk Penjualan Barang-Barang Antarabangsa.
 • Melainkan jika dilarang oleh undang-undang yang berkenaan, dan tanpa had kepada mana-mana hak berkanun untuk pengguna, anda bersetuju bahawa semua pertikaian, tuntutan dan prosiding undang-undang yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada atau berkaitan dengan Platform (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian produk NIKE) hendaklah diselesaikan secara berasingan, tanpa mengambil sebarang bentuk tindakan kelas, dan secara eksklusif di mahkamah negeri atau persekutuan yang terletak di Multnomah County, Oregon, Amerika Syarikat.
 • Anda bersetuju untuk melepaskan semua pertahanan "kekurangan bidang kuasa diri" dan "forum yang tidak sesuai" berkenaan dengan tempat dan bidang kuasa di mahkamah negeri dan persekutuan Multnomah County, Oregon.
 • Semua tuntutan hendaklah dilakukan dalam masa satu (1) tahun selepas tuntutan timbul, melainkan sekiranya tempoh yang lebih lama diperlukan oleh undang-undang yang terpakai.

Komunikasi Elektronik

 • Dengan menggunakan Platform, anda bersetuju untuk menerima komunikasi elektronik tertentu daripada NIKE, tertakluk kepada undang-undang yang terpakai.
 • Anda bersetuju bahawa sebarang notis, perjanjian, pendedahan atau komunikasi lain yang dihantar oleh NIKE secara elektronik akan memenuhi sebarang keperluan syarat komunikasi yang sah, termasuk bahawa komunikasi berkenaan adalah secara bertulis.

Hak untuk Menyerahkan Hak, Tiada Penepian, Kebolehasingan

 • NIKE boleh menyerahkan hak dan kewajipannya di bawah Terma ini kepada mana-mana pihak, pada bila-bila masa, tanpa memberi notis kepada anda, melainkan notis kepada anda dikehendaki oleh undang-undang yang berkenaan, tetapi ini tidak akan menjejaskan hak anda atau kewajipan kami di bawah Terma ini.
 • Kegagalan NIKE untuk menegaskan atau menguatkuasakan pelaksanaan ketat Terma ini tidak mengetepikan mana-mana Terma atau hak NIKE. Pengguna hendaklah sentiasa mengandaikan bahawa Terma-terma ini adalah terpakai.
 • Sekiranya mana-mana peruntukan dalam Terma ini adalah tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, Terma-terma yang lain akan terus dikuatkuasakan.

Terima kasih kerana membaca.  Nikmati komuniti kami!

TERMA KHUSUS NEGARA/WILAYAH  

Sekiranya anda tinggal di salah satu negara berikut, terma tambahan ini akan dikenakan dan akan mengatasi sebarang syarat yang tidak konsisten dalam Terma Penggunaan.

ARGENTINA

Seksyen 3 (PENYIARAN KANDUNGAN DALAM PLATFORM): perenggan poin pertama di bawah sub-seksyen "LESEN KANDUNGAN PENGGUNA" dipadam dan digantikan dengan yang berikut:

“Anda memberikan NIKE lesen yang tidak eksklusif, boleh dipindah milik, tanpa royalti, di seluruh dunia untuk memaparkan Kandungan Pengguna yang anda siarkan pada atau berkaitan dengan Platform, dan untuk berkongsi dengan Pengguna lain, termasuk hak untuk menterjemahkan, memaparkan, menghasilkan semula, mengubah suai, membuat karya terbitan, memberi sublesen dan mengedarkan Kandungan Pengguna.

Sebagai contoh, kami memerlukan hak-hak ini agar kami dapat menyalin Kandungan Pengguna anda ke dalam pangkalan data kami, memaparkannya dalam format yang betul dalam semua aplikasi mudah alih kami, dan menghantar Kandungan Pengguna anda kepada vendor yang melaksanakan perkhidmatan bagi pihak Nike.”

Seksyen 11 (PERTIKAIAN/TERMA TAMBAHAN): seksyen ini diubah suai seperti berikut:

Sub-seksyen bertajuk "PILIHAN UNDANG-UNDANG/BIDANG KUASA" dengan ini dipadam dan digantikan dengan yang berikut (kecuali titik poin terakhir tentang melakukan tuntutan, yang tetap tidak berubah):

“Pilihan Undang-undang/Bidang Kuasa

 • Anda bersetuju bahawa Platform, Terma, Dasar Privasi dan sebarang pertikaian antara anda dan NIKE akan ditadbir dalam semua aspek oleh undang-undang Argentina.”

AUSTRALIA

Seksyen 7 (PENAFIAN PENTING): seksyen ini diubah suai seperti berikut:

Sub-seksyen bertajuk “PENAFIAN WARANTI” diubah suai dengan menambah yang berikut:

“Walau bagaimanapun, Platform, Kandungan, dan bahan dan produk pada Platform ini mempunyai jaminan tertentu yang tidak boleh dikecualikan untuk manfaat pelanggan Australia di bawah undang-undang pengguna Australia ("ACL"), termasuk jaminan tentang kualiti dan kesesuaian tujuan produk yang boleh diterima.  Tiada apa-apa dalam Terma ini akan ditafsir atau digunakan untuk mengecualikan, menyekat atau mengubah suai atau mempunyai kesan untuk mengecualikan, menyekat atau mengubah suai sebarang syarat, waranti, jaminan, hak atau remedi yang dinyatakan oleh ACL dan yang tidak boleh dikecualikan, disekat atau diubah suai oleh undang-undang, walaupun mana-mana Terma lain dalam Terma ini sebaliknya mencadangkan bahawa ia boleh berlaku.”

BRAZIL

Seksyen 11 (PERTIKAIAN/TERMA TAMBAHAN): seksyen ini diubah suai seperti berikut:

Sub-seksyen bertajuk "PILIHAN UNDANG-UNDANG/BIDANG KUASA" dipadam dan digantikan dengan yang berikut:

“Pilihan Undang-undang/Bidang Kuasa

 • Anda bersetuju bahawa Platform, Terma, Dasar Privasi dan sebarang pertikaian antara anda dan NIKE akan ditadbir dalam semua aspek oleh undang-undang Brazil, tanpa mengambil kira pilihan peruntukan undang-undang, dan bukan oleh Konvensyen PBB 1980 tentang Kontrak untuk Penjualan Barang-Barang Antarabangsa.
 • Melainkan di mana dilarang, anda bersetuju bahawa semua pertikaian, tuntutan dan prosiding undang-undang yang timbul daripada atau berkaitan dengan Platform secara langsung atau tidak langsung (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian produk NIKE) akan diselesaikan secara berasingan, tanpa menggunakan sebarang tindakan kelas, dan secara eksklusif di Brazil."

KANADA

Perenggan Pengenalan:

Seksyen yang bertajuk "Terma Kami Mungkin Berubah" diterangkan seperti berikut:

“(a) Nike hendaklah menghantar kepada anda, sekurang-kurangnya 30 hari sebelum pindaan mula berkuat kuasa, notis bertulis yang jelas dan mudah dibaca, yang menetapkan klausa baru dan tarikh pindaan mula berkuat kuasa; dan

(b) anda boleh menolak pindaan dan membuat pembatalan atau, dalam kes kontrak yang melibatkan pelaksanaan berturutan, membatalkan kontrak tanpa kos, penalti atau indemniti pembatalan dengan menghantar notis kepada Nike berkenaannya tidak lewat daripada 30 hari selepas pindaan berkuat kuasa, jika pindaan tersebut melibatkan penambahan dalam kewajipan anda atau pengurangan kewajipan Nike.”

PELBAGAI SEKSYEN: Terma-terma yang dinyatakan dalam seksyen bertajuk "Aktiviti Fizikal", "Penafian Waranti", "Ganti Rugi/Batasan Liabiliti", dan "Batasan Liabiliti" diterangkan seperti berikut:

“Undang-undang perlindungan pengguna di beberapa bidang kuasa, termasuk Quebec, tidak membenarkan batasan dan pengecualian jaminan terhadap produk yang dibeli. Jika undang-undang ini dikenakan ke atas anda, pengecualian atau batasan dalam seksyen berikut mungkin tidak terpakai: Aktiviti Fizikal, Penafian Jaminan, Ganti Rugi/Batasan Liabiliti, dan Batasan Liabiliti.”

SEKSYEN 11 (PERTIKAIAN/TERMA TAMBAHAN): seksyen ini diubah suai seperti berikut:

Sub-seksyen bertajuk “PILIHAN UNDANG-UNDANG/BIDANG KUASA” diubah suai dengan menambah yang berikut pada bahagian permulaan seksyen:

“Undang-undang perlindungan pengguna di beberapa bidang kuasa, seperti Quebec, mungkin menghendaki perjanjian anda ditadbir oleh undang-undang bidang kuasa anda dan didengar oleh mahkamah kompeten di bidang kuasa anda. Di samping itu, undang-undang tersebut mungkin tidak membenarkan anda untuk mengetepikan hak anda untuk menjadi sebahagian daripada tindakan kelas atau untuk membataskan had masa anda untuk memulakan prosiding undang-undang. Jika undang-undang ini terpakai untuk anda, batasan berikut mungkin tidak dikenakan."

CHINA (untuk tujuan Terma ini, tidak termasuk Hong Kong, Macau dan Taiwan)

Seksyen 1 (PERATURAN ASAS): sub-seksyen bertajuk “Kelayakan” dipadamkan sepenuhnya dan digantikan dengan yang berikut:

"Anda layak menggunakan Platform jika: i) anda cukup umur dan mempunyai keupayaan untuk tingkah laku awam selaras dengan undang-undang Republik Rakyat China; atau ii) anda atau jika anda mendapat kebenaran ibubapa atau penjaga anda. Mungkin terdapat beberapa keperluan had umur bagi perkhidmatan Platform tertentu di setiap negara/wilayah.

JIka anda ibu bapa atau penjaga dan anda mendapati anak anda menggunakan Platform tanpa persetujuan anda, anda boleh menghubungi kami.”

Terma berikut ditambahkan pada penghujung perenggan kedua di bawah “Peraturan Pendaftaran”:

“Untuk mematuhi undang-undang dan peraturan Republik Rakyat China, anda perlu melengkapkan pengesahan nama sebenar selaras dengan undang-undang berkenaan.”

Seksyen 11 (PERTIKAIAN/TERMA TAMBAHAN):

Sub-seksyen bertajuk “PILIHAN UNDANG-UNDANG/BIDANG KUASA” dipadam sepenuhnya dan digantikan dengan yang berikut:

Pilihan Undang-undang/Bidang Kuasa 

 • Anda bersetuju bahawa Platform, Terma dan sebarang pertikaian antara anda dan NIKE akan ditadbir dalam semua aspek oleh undang-undang Republik Rakyat Chona, tanpa mengambil kira pilihan peruntukan undang-undang, dan Konvensyen PBB 1980 tentang Kontrak untuk Penjualan Barang-Barang Antarabangsa tidak akan terpakai.
 • Melainkan diperuntukkan sebaliknya oleh undang-undang berkenaan, anda bersetuju bahawa semua pertikaian dan tuntutan yang timbul daripada penggunaan Platform anda (termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pembelian produk NIKE) hendaklah diselesaikan melalui rundingan yang baik di antara dua pihak; jika tiada persetujuan dicapai, mana-mana pihak boleh menfailkan tuntutan mahkamah di Mahkamah Rakyat Shanghai Daerah Yangpu dan kedua-dua pihak akan mengenepikan hak untuk memfailkan bantahan kepada bidang kuasa yang berkenaan."

COLOMBIA

Seksyen 3 (MENYIARKAN KANDUNGAN PADA PLATFORM): sub-seksyen bertajuk "LESEN KANDUNGAN PENGGUNA" diubah suai seperti berikut:

Perenggan poin pertama di bawah LESEN KANDUNGAN PENGGUNA dipadam dan digantikan dengan yang berikut:

“Anda memberikan NIKE lesen yang tidak eksklusif, tidak terbatas, boleh dipindah milik, boleh disublesen, tanpa royalti, di seluruh dunia untuk menggunakan mana-mana Kandungan Pengguna yang anda siarkan dalam atau berkaitan dengan Platform, termasuk persamaan mana-mana orang yang muncul dalam Kandungan Pengguna tersebut, atau mana-mana konsep atau idea yang terkandung dalam Kandungan Pengguna, untuk apa-apa tujuan, termasuk penggunaan komersial, yang merangkumi hak untuk menterjemahkan, memaparkan, menghasilkan semula, mengubah suai, membuat karya terbitan, memberi sublesen, mengedarkan dan menyerahkan hak ini.”

Seksyen 3 (MENYIARKAN KANDUNGAN DALAM PLATFORM): sub-seksyen bertajuk "LESEN UNTUK MENGGUNAKAN KOMEN, MAKLUM BALAS DAN IDEA" dipadam sepenuhnya dan digantikan dengan yang berikut:

“KEBENARAN UNTUK MENGGUNAKAN KOMEN, MAKLUM BALAS DAN IDEA.  Anda memberikan NIKE kebenaran yang tidak terbatas, di seluruh dunia untuk menggunakan semua komen, maklum balas dan idea yang anda kongsi dengan kami, tanpa notis, pampasan atau pengiktirafan kepada anda, untuk sebarang tujuan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, membangunkan, mengeluarkan dan memasarkan produk dan perkhidmatan, serta menghasilkan, mengubah suai atau menambah baik produk dan perkhidmatan.”

HONG KONG

NIKE, Inc., sebuah entiti berdaftar di Negeri Oregon, AS dan dengan alamatnya di One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, AS) ialah: (1) operator dan manager NRC dan NTC Apps, dan (2) entiti kami yang mengikat kontrak Terma ini dengan anda.

Seksyen 9 (GANTI RUGI/BATASAN LIABILITI): Seksyen ini dipadam dan digantikan dengan yang berikut:

"Ganti rugi dan pelepasan.  Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan melepaskan NIKE Inc., ahli gabungan, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, pemberi lesen dan pembekalnya (“Pihak NIKE”) daripada dan terhadap semua tuntutan, kerugian, liabiliti, perbelanjaan, kerosakan dan kos, (termasuk yuran peguam), yang timbul daripada atau berkaitan dalam apa-apa cara sekalipun dengan Kandungan Pengguna anda, penggunaan Kandungan oleh anda, penggunaan Platform oleh anda, kelakuan anda berkaitan dengan Platform atau dengan pengguna lain Platform, atau sebarang pelanggaran Terma ini, mana-mana undang-undang atau hak mana-mana pihak ketiga. 

Batasan Liabiliti. Melainkan setakat yang dibenarkan oleh undang-undang berkenaan, anda bersetuju:

 • tiada antara Pihak NIKE yang akan bertanggungjawab terhadap sebarang ganti rugi khas, sampingan, tidak langsung atau berbangkit, (termasuk sebarang kehilangan keuntungan atau kehilangan data) yang disebabkan oleh penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, Platform atau kelakuan Pengguna Platform lain (sama da secara dalam talian atau luar talian), atau kehadiran ke acara NIKE atau acara rakan kongsi NIKE, atau mana-mana Kandungan Pengguna atau sebarang aktiviti lain yang berkaitan dengan penggunaan Platform, walaupun NIKE telah dinasihatkan mengenai kemungkinan ganti rugi sedemikian;
 • anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk penggunaan Platform oleh anda; dan
 • jika NIKE didapati bertanggungjawab kepada anda atas sebarang kerosakan atau kerugian yang dalam apa jua cara berkaitan dengan penggunaan Platform atau sebarang Kandungan anda, liabiliti NIKE tidak akan melebihi: (1) jumlah yang anda bayar kepada kami di bawah Terma ini bagi penggunaan Platform atau sebarang Kandungan anda, atau (2) US$100.00.”

Seksyen 11 (PERTIKAIAN/TERMA TAMBAHAN): Kandungan poin pertama di bawah sub-seksyen bertajuk “PILIHAN UNDANG-UNDANG/BIDANG KUASA” dipadam sepenuhnya.

JEPUN

Seksyen 9 (GANTI RUGI/BATASAN LIABILITI): seksyen ini diubah suai seperti berikut:

Sub-seksyen bertajuk “BATASAN LIABILITI” dipadam sepenuhnya dan digantikan dengan yang berikut:

BATASAN LIABILITI.  TIADA ANTARA PIHAK NIKE YANG AKAN BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP SEBARANG GANTI RUGI KHAS, SAMPINGAN, TIDAK LANGSUNG ATAU BERBANGKIT, TERMASUK TANPA HAD UNTUK SEBARANG KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU KEHILANGAN DATA, YANG DISEBABKAN OLEH PENGGUNAAN, ATAU KETIDAKUPAYAAN UNTUK MENGGUNAKAN, PLATFORM ATAU PRESTASI PRODUK YANG DIBELI MELALUI PLATFORM ATAU KELAKUAN PENGGUNA PLATFORM LAIN (SAMA ADA SECARA DALAM TALIAN ATAU LUAR TALIAN), ATAU KEHADIRAN KE ACARA NIKE ATAU ACARA RAKAN KONGSI NIKE, ATAU MANA-MANA KANDUNGAN PENGGUNA ATAU SEBARANG AKTIVITI LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PLATFORM, WALAUPUN NIKE TELAH DINASIHATKAN MENGENAI KEMUNGKINAN GANTI RUGI SEDEMIKIAN.  ANDA BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA UNTUK PENGGUNAAN PLATFORM OLEH ANDA. SATU-SATUNYA REMEDI ANDA TERHADAP NIKE BERHUBUNG DENGAN SEBARANG GANTI RUGI YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN PLATFORM ATAU KANDUNGAN ANDA ADALAH UNTUK BERHENTI MENGGUNAKAN PLATFORM. SEKIRANYA NIKE DIDAPATI BERTANGGUNGJAWAB KEPADA ANDA ATAS SEBARANG GANTI RUGI ATAU KERUGIAN YANG BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN PLATFORM ATAU KANDUNGAN ANDA DALAM APA CARA SEKALIPUN, TANGGUNGAN NIKE TIDAK BOLEH MELEBIHI US$100.00 ATAU EURO 100.00, JIKA ANDA MENETAP DI EROPAH.

Seksyen 11 (PERTIKAIAN/TERMA TAMBAHAN): seksyen ini diubah suai seperti berikut:

Sub-seksyen bertajuk “PILIHAN UNDANG-UNDANG/BIDANG KUASA” dipadam sepenuhnya dan digantikan dengan yang berikut:

“Pilihan Undang-undang/Bidang Kuasa

 • Anda bersetuju bahawa Platform, Terma, Dasar Privasi dan sebarang pertikaian antara anda dan NIKE akan ditadbir dalam semua aspek oleh undang-undang Jepun, tanpa mengambil kira pilihan peruntukan undang-undang, dan bukan oleh Konvensyen PBB 1980 tentang Kontrak untuk Penjualan Barang-Barang Antarabangsa.
 • Melainkan jika dilarang oleh undang-undang yang berkenaan, dan tanpa had kepada mana-mana hak berkanun untuk pengguna, anda bersetuju bahawa semua pertikaian, tuntutan dan prosiding undang-undang yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada atau berkaitan dengan Platform (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian produk NIKE) hendaklah diselesaikan secara berasingan, tanpa mengambil sebarang bentuk tindakan kelas, dan secara eksklusif di mahkamah yang terletak di Tokyo, Jepun.
 • Semua tuntutan hendaklah dilakukan dalam masa satu (1) tahun selepas tuntutan timbul, melainkan sekiranya tempoh yang lebih lama diperlukan oleh undang-undang yang terpakai.

KOREA

Terma pembekal perkhidmatan berasaskan lokasi berikut digunakan untuk penggunaan dan akses anda ke aplikasi Nike Running Club dan aplikasi Nike Training Club: {{agreement:LBSProvider:terma pembekal perkhidmatan berasaskan lokasi}}. Sekiranya berlaku sebarang percanggahan antara terma pembekal perkhidmatan berasaskan lokasi dan Terma ini, Terma ini akan digunakan.

FILIPINA

Seksyen 2 (PEMILIKAN KANDUNGAN): Kandungan poin ketiga dalam Seksyen ini diubah seperti berikut:

 • Setakat mana NIKE meluluskan muat turun atau penggunaan Kandungan yang terdiri daripada hak cipta atau karya hak cipta, NIKE memberi anda hak terhad, peribadi, yang tidak boleh dipindah milik dan tidak boleh diserahkan untuk mengakses dan menggunakan hak cipta atau karya hak cipta sedemikian untuk tujuan yang dimaksudkan sahaja dan hanya selama NIKE menjadikan Kandungan tersebut tersedia secara umum untuk orang ramai. Anda tidak memperoleh sebarang hak pemilikan atau sebarang bentuk lesen dalam Kandungan (termasuk sebarang tanda dagangan atau harta intelek lain yang termasuk dalam Kandungan), dan semua Kandungan tersebut bertujuan untuk kegunaan peribadi, bukan komersial.  NIKE berhak untuk memantau penggunaan anda, dan untuk mengubah atau membatalkannya, atau akses anda kepada Kandungan pada bila-bila masa dan atas apa-apa sebab sekalipun.  NIKE berhak untuk memadam sebarang Kandungan yang melanggar terma ini atau hak harta intelek NIKE.  Kebenaran NIKE kepada anda untuk penggunaan yang terhad ini bukan merupakan pengecualian mana-mana hak Nike ke atas Kandungan.

Seksyen 3 (MENYIARKAN KANDUNGAN KE PLATFORM): Seksyen ini diubah seperti berikut:

Lesen Kandungan Pengguna. Sebahagian dari Platform membenarkan anda untuk menyiarkan gambar, video, komen, dan kandungan lain, yang mana dirujuk sebagai “Kandungan Pengguna”  Nike tidak bertanggungjawab terhadap Kandungan Pengguna yang disiarkan pada Platform oleh pengguna lain. Kandungan Pengguna dimiliki oleh anda atau sesiapa yang menghasilkannya, tetapi apabila anda menyiarkan Kandungan Pengguna, anda bersetuju seperti berikut:

 • Anda menyatakan bahawa anda mempunyai hak untuk menyiarkan Kandungan Pengguna anda, dan anda bersetuju untuk melaksanakan semua dokumen yang relevan untuk memberikan NIKE lesen yang tidak eksklusif, berkekalan, boleh dipindah milik, boleh disublesen, tanpa royalti, di seluruh dunia, untuk menggunakan mana-mana Kandungan Pengguna yang anda siarkan atau berkaitan dengan Platform, termasuk persamaan mana-mana orang yang muncul dalam Kandungan Pengguna, atau mana-mana konsep atau idea yang terkandung dalam Kandungan Pengguna, untuk sebarang tujuan, termasuk penggunaan komersial, yang merangkumi hak untuk menterjemah, memaparkan, menghasilkan semula, mengubah suai, mencipta karya terbitan, memberi sublesen, mengedarkan dan menyerahkan hak-hak ini. NIKE mungkin, mengikut budi bicara mutlaknya, memadam sebarang Kandungan Pengguna pada bila-bila masa. 
 • Anda memahami bahawa Kandungan Pengguna yang dipadam mungkin disimpan dalam sistem NIKE dan pada Platform, setakat mana Kandungan Pengguna anda telah disiarkan atau dikongsi secara terbuka dengan orang lain yang tidak memadamkannya, melainkan anda atau individu yang berkenaan meminta ia dipadam atau data peribadi disekat berdasarkan undang-undang yang berkenaan.

Seksyen 9 (GANTI RUGI/BATASAN LIABILITI): Sub-seksyen bertajuk "BATASAN LIABILITI" dipadam dan digantikan dengan yang berikut:

"Setakat mana yang dibenarkan di bawah undang-undang yang berkenaan, tiada antara pihak NIKE yang akan bertanggungjawab terhadap sebarang ganti rugi khas, sampingan atau berbangkit, termasuk tanpa had untuk sebarang kehilangan keuntungan atau kehilangan data, yang disebabkan oleh penggunaan, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, Platform atau prestasi produk yang dibeli melalui Platform atau kelakuan pengguna Platform lain (sama ada secara dalam talian atau luar talian), atau kehadiran ke acara NIKE atau acara rakan kongsi NIKE, atau mana-mana kandungan pengguna atau sebarang aktiviti lain yang berkaitan dengan penggunaan Platform, walaupun NIKE telah dinasihatkan mengenai kemungkinan ganti rugi sedemikian.  Sekiranya NIKE didapati bertanggungjawab kepada anda atas sebarang ganti rugi atau kerugian yang berkaitan dengan penggunaan platform atau kandungan anda dalam apa cara sekalipun, tanggungan NIKE tidak boleh melebihi US$100.00 atau Euro 100.00, jika anda menetap di Eropah, tanpa menjejaskan mana-mana undang-undang yang terpakai.”

Seksyen 11 (PERTIKAIAN/TERMA TAMBAHAN): Kandungan poin pertama di bawah sub-seksyen bertajuk “PILIHAN UNDANG-UNDANG/BIDANG KUASA” dipadam sepenuhnya.

NEGARA-NEGARA EROPAH

Perubahan berikut terpakai untuk semua negara Eropah, kecuali Austria, Perancis, Jerman, Itali, Poland dan Switzerland, yang mempunyai perubahan khusus lain bagi terma ini yang dikenakan ke atas Negara-negara Eropah.

Seksyen 11 (PERTIKAIAN/TERMA TAMBAHAN): seksyen ini diubah suai seperti berikut:

Sub-seksyen bertajuk "PILIHAN UNDANG-UNDANG/BIDANG KUASA" dipadam dan digantikan dengan yang berikut (kecuali titik poin terakhir tentang melakukan tuntutan, yang tetap tidak berubah):

“Pilihan Undang-undang/Bidang Kuasa

 • Anda bersetuju bahawa Platform, Terma dan sebarang pertikaian antara anda dan NIKE akan ditadbir dalam semua aspek oleh undang-undang Belanda, tanpa mengambil kira pilihan peruntukan undang-undang, dan bukan oleh Konvensyen PBB 1980 tentang Kontrak untuk Penjualan Barang-Barang Antarabangsa.
 • Melainkan jika dilarang dan tanpa had kepada mana-mana hak berkanun untuk pengguna, anda bersetuju bahawa semua pertikaian, tuntutan dan prosiding undang-undang yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada atau berkaitan dengan Platform (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian produk NIKE) hendaklah diselesaikan dan secara eksklusif di mahkamah kompeten di Amsterdam, Belanda.”

AUSTRIA

Seksyen 11 (PERTIKAIAN/TERMA TAMBAHAN): seksyen ini digantikan dengan versi untuk Negara-negara Eropah di bawah, kecuali yang berikut ditambah pada bahagian hujung:

“Semua tuntutan hendaklah dilakukan dalam masa tiga (3) tahun selepas tuntutan timbul.”

BELGIUM

Seksyen 3 (MENYIARKAN KANDUNGAN KE PLATFORM): seksyen ini diubah suai seperti berikut:

Perenggan poin pertama di bawah sub-seksyen bertajuk “LESEN KANDUNGAN PENGGUNA” dipadam sepenuhnya dan digantikan dengan yang berikut:

“Anda memberikan NIKE lesen yang tidak eksklusif, berterusan (atau sekurang-kurangnya selama tempoh perlindungan undang-undang hak harta intelek / hak cipta gambar yang terdapat dalam Kandungan Pengguna), boleh dipindah milik, boleh disublesen, tanpa royalti, di seluruh dunia, untuk menggunakan mana-mana Kandungan Pengguna yang anda siarkan dalam atau berkaitan dengan Platform, termasuk persamaan mana-mana orang yang muncul dalam Kandungan Pengguna tersebut, atau mana-mana konsep atau idea yang terkandung dalam Kandungan Pengguna, untuk apa-apa tujuan, termasuk penggunaan komersial, promosi dan operasi, yang merangkumi hak untuk menterjemahkan, memaparkan, menghasilkan semula, mengubah suai, membuat karya terbitan, memberi sublesen, mengedarkan dan menyerahkan hak ini.”

Sub-seksyen bertajuk “LESEN UNTUK MENGGUNAKAN KOMEN, MAKLUM BALAS DAN IDEA” dipadam sepenuhnya dan digantikan dengan yang berikut:

“LESEN UNTUK MENGGUNAKAN KOMEN, MAKLUM BALAS DAN IDEA.  Anda memberi NIKE lesen berterusan (atau sekurang-kurangnya selama tempoh perlindungan hak harta intelek/ hak cipta imej yang mungkin terkandung dalam komen, maklum balas dan idea), di seluruh dunia, untuk menggunakan semua komen, maklum balas dan idea yang mungkin dikongsi dengan kami, tanpa notis, pampasan atau pengiktirafan kepada anda, untuk sebarang tujuan, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, membangunkan, mengeluarkan dan memasarkan produk dan perkhidmatan, dan menghasilkan, mengubah suai atau menambah baik produk dan perkhidmatan.”

PERANCIS

Seksyen 5 (PELANGGARAN HAK CIPTA): perenggan kedua dalam seksyen ini dipadam sepenuhnya dan digantikan dengan yang berikut:

“Sekiranya anda percaya bahawa karya anda telah disalin secara tidak wajar ke Platform, di mana ia merupakan pelanggaran, sila berikan kami maklumat berikut:

(1) tarikh pemberitahuan;

(2) jika pihak menuntut adalah orang sebenar: nama, nama keluarga, profesion, alamat, kewarganegaraan, tempat dan tarikh lahir;

(3) jika pihak menuntut adalah orang yang sah: nama, bentuk, pejabat berdaftar dan entiti yang mewakilinya untuk tujuan undang-undang;

(4) nama dan alamat penerima, atau jika orang yang sah, nama dan pejabat berdaftarnya;

(5) keterangan mengenai fakta yang menjadi isu dan lokasi yang tepat;

(6) alasan mengapa kandungan harus ditarik balik, termasuk peruntukan undang-undang yang relevan dan justifikasi fakta; dan

(7) salinan surat-menyurat yang dihantar kepada pengarang atau editor maklumat atau aktiviti litigasi, yang meminta gangguan, penarikan atau pengubahsuaian mereka, atau penjelasan bahawa pengarang atau editor tidak dapat dihubungi.”

Seksyen 9 (GANTI RUGI/LIABILITI): seksyen ini diubah suai seperti berikut:

Sub-seksyen bertajuk “Ganti Rugi dan Pelepasan” dipadam sepenuhnya dan digantikan seperti berikut:

“Ganti Rugi.  Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan melepaskan NIKE Inc., ahli gabungan, pegawai, pengarah, pekerja, ejen, pemberi lesen dan pembekalnya ("Pihak NIKE") daripada dan terhadap semua tuntutan, kerugian, liabiliti, perbelanjaan, ganti rugi dan kos, termasuk, tanpa batasan, yuran peguam, yang timbul daripada atau berkaitan dalam apa-apa cara sekalipun dengan Kandungan Pengguna Anda, penggunaan Kandungan oleh anda, penggunaan Platform oleh anda, kelakuan anda berkaitan dengan Platform atau dengan pengguna lain Platform, atau sebarang pelanggaran Terma Penggunaan ini, mana-mana undang-undang atau hak mana-mana pihak ketiga.”

Sub-seksyen bertajuk “BATASAN LIABILITI” dipadam sepenuhnya.

Seksyen 11 (PERTIKAIAN/TERMA TAMBAHAN): sub-seksyen bertajuk “PILIHAN UNDANG-UNDANG/BIDANG KUASA” dipadam sepenuhnya dan digantikan dengan yang berikut: 

“Pilihan Undang-undang/Bidang Kuasa

Tiada apa-apa dalam perenggan ini akan menghalang anda daripada perlindungan yang diberikan kepada pengguna oleh undang-undang mandatori di negara di mana anda menetap.

 • Anda bersetuju bahawa Platform, Terma dan sebarang pertikaian antara anda dan NIKE akan ditadbir dalam semua aspek oleh undang-undang Belanda, tanpa mengambil kira pilihan peruntukan undang-undang, dan bukan oleh Konvensyen PBB 1980 tentang Kontrak untuk Penjualan Barang-Barang Antarabangsa.
 • Melainkan jika dilarang dan tanpa had kepada mana-mana hak berkanun untuk pengguna, anda bersetuju bahawa semua pertikaian, tuntutan dan prosiding undang-undang yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada atau berkaitan dengan Platform (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian produk NIKE) hendaklah diselesaikan dan secara eksklusif di mahkamah kompeten di Amsterdam, Belanda.
 • Sekiranya anda mempunyai aduan, sila hubungi kami. Jika anda merasa aduan anda tidak diselesaikan dengan memuaskan, anda boleh - tetapi tidak berkewajipan untuk - menggunakan platform Penyelesaian Pertikaian Dalam Talian (ODR) yang boleh diakses melalui http://ec.europa.eu/odr.  Di samping itu, anda berhak memulakan prosedur pengantaraan dengan menghubungi pengantara seperti berikut: Association des médiateurs européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, téléphone: 09 53 01 02 69), http://www.mediationconso-ame.com/. Pengantara akan cuba, secara bebas dan adil, untuk mencapai penyelesaian yang baik bagi pertikaian tersebut.  Dalam kes pengantaraan, setiap pihak bebas menerima atau menolak penyelesaian yang dicadangkan oleh pengantara.”

JERMAN

Seksyen 7 (PENAFIAN PENTING): seksyen ini diubah suai seperti berikut:

Kandungan poin ketiga dalam kotak ringkasan dipadam sepenuhnya dan digantikan dengan yang berikut:

“NIKE tidak bertanggungjawab bagi sebarang ganti rugi (kecuali liabiliti untuk tindakan kecuaian secara sengaja dan melampau oleh NIKE dan kecederaan peribadi NIKE) disebabkan oleh interaksi anda dengan pengguna lain.  Sila bertanggungjawab dan berhati-hati apabila berinteraksi dengan orang yang tidak dikenali.”

Perenggan kandungan poin terakhir di bawah sub-seksyen bertajuk “AKTIVITI FIZIKAL” dipadam sepenuhnya dan digantikan dengan yang berikut:

“Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, NIKE tidak bertanggungjawab bagi sebarang ganti rugi (kecuali liabiliti untuk tindakan kecuaian secara sengaja dan melampau oleh NIKE dan kecederaan peribadi NIKE) yang anda mungkin perolehi hasil daripada penggunaan atau ketidakupayaan anda untuk menggunakan Platform.”

Sub-seksyen bertajuk “PENAFIAN WARANTI”, termasuk semua kandungan poin di dalamnya, dipadam sepenuhnya.

Seksyen 9 (GANTI RUGI/BATASAN LIABILITI): seksyen ini diubah suai seperti berikut:

Sub-seksyen bertajuk “GANTI RUGI DAN PELEPASAN” dipadam sepenuhnya.

Sub-seksyen bertajuk “BATASAN LIABILITI” dipadam sepenuhnya dan digantikan dengan yang berikut:

“BATASAN LIABILITI. Sebarang liabiliti NIKE dan sekutunya, dan pegawai, pengarah, pemegang saham, pekerja dan ejennya ("Pihak yang Dilepaskan") adalah terhad kepada kes-kes kecuaian secara sengaja atau melampau. Dalam kes kecuaian ringan, Pihak yang Dilepaskan hanya bertanggungjawab jika kewajipan kontrak yang penting, yang pelanggarannya membahayakan tujuan kontrak atau yang pelaksanaannya diperlukan untuk mencapai tujuan ini dan pelaksanaannya dipercayai oleh pengguna (yang disebut sebagai "kewajipan kardinal") telah dilanggar. Dalam kes ini, liabiliti adalah terhad kepada ganti rugi yang biasa dan boleh diramalkan. Batasan liabiliti ini tidak merangkumi tuntutan di bawah undang-undang liabiliti produk dan dalam kes kemudaratan tubuh atau kematian.”

Seksyen 11 (PERTIKAIAN/TERMA TAMBAHAN): seksyen ini diganti dengan versi untuk Negara-negara Eropah di atas, kecuali yang berikut ditambahkan pada bahagian hujung:

“Semua tuntutan hendaklah dilakukan dalam masa dua (2) tahun selepas tuntutan timbul.”

HUNGARY

Perenggan Pengenalan: Kandungan poin kedua dalam seksyen pertama di atas bertajuk “Terma Jualan” dipinda dengan menambahkan yang berikut:

"Terma ini merupakan perjanjian tersirat antara anda dan NIKE, melainkan jika memenuhi syarat perjanjian bertulis di bawah Undang-undang Hungary."

ITALI

Seksyen 7 (PENAFIAN PENTING): seksyen ini diubah suai seperti berikut:

Perenggan kandungan poin terakhir di bawah sub-seksyen bertajuk “AKTIVITI FIZIKAL” dipadam sepenuhnya dan digantikan dengan yang berikut:

“Setakat yang dibenarkan secara maksimum oleh undang-undang yang terpakai, NIKE tidak bertanggungjawab bagi sebarang ganti rugi yang anda mungkin perolehi hasil daripada penggunaan atau ketidakupayaan anda untuk menggunakan Platform, kecuali dalam kes penipuan atau kecuaian sepenuhnya oleh Nike.”

Sub-seksyen bertajuk "INTERAKSI PENGGUNA" dipadamkan sepenuhnya dan digantikan dengan yang berikut:

“INTERAKSI PENGGUNA.  Kami tidak bertanggungjawab terhadap interaksi anda dengan pengguna lain Platform atau apa-apa kerosakan atau kemudaratan yang mungkin anda alami kerana interaksi ini, kecuali sekiranya berlaku penipuan atau kecuaian melampau oleh Nike.

Bertanggungjawablah dan ambil langkah berjaga-jaga apabila berinteraksi dengan pengguna lain (termasuklah pengguna yang anda tidak kenali) di Platform. Sebelum bertemu dengan orang lain secara bersemuka, pertimbangkan untuk menyiasat, membawa rakan, memilih lokasi awam dan memberitahu seseorang tentang di mana anda akan berada. NIKE tidak berkewajipan untuk terlibat dalam mana-mana pertikaian pengguna (tetapi boleh berbuat demikian mengikut budi bicaranya), kecuali sekiranya berlaku penipuan atau kecuaian melampau oleh Nike.”

Seksyen 11 (PERTIKAIAN/TERMA TAMBAHAN): sub-seksyen bertajuk "PILIHAN UNDANG-UNDANG/BIDANG KUASA" dipadam sepenuhnya dan digantikan dengan yang berikut (kecuali titik poin terakhir tentang melakukan tuntutan, yang tetap tidak berubah):

“Pilihan Undang-undang/Bidang Kuasa

 • Anda bersetuju bahawa Platform, Terma, dan sebarang pertikaian antara anda dan NIKE akan ditadbir dalam semua aspek oleh undang-undang Belanda, tanpa mengambil kira pilihan peruntukan undang-undang, dan bukan oleh Konvensyen PBB 1980 tentang Kontrak untuk Penjualan Barang-Barang Antarabangsa, tertakluk kepada mana-mana peruntukan berkanun undang-undang yang terpakai, yang boleh digunakan tanpa mengira mana-mana pilihan undang-undang yang berbeza.
 • Melainkan jika dilarang dan tanpa had kepada mana-mana hak berkanun untuk pengguna, anda bersetuju bahawa semua pertikaian, tuntutan dan prosiding undang-undang yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada atau berkaitan dengan Platform (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian produk NIKE) hendaklah diselesaikan dan secara eksklusif di mahkamah di tempat di mana anda menetap atau bermastautin.”

POLAND

Seksyen 11 (PERTIKAIAN/TERMA TAMBAHAN): sub-seksyen bertajuk "PILIHAN UNDANG-UNDANG/BIDANG KUASA" dipadam sepenuhnya dan digantikan dengan yang berikut (kecuali titik poin terakhir tentang melakukan tuntutan, yang tetap tidak berubah):

“Pilihan Undang-undang/Bidang Kuasa

 • Platform, Terma dan sebarang pertikaian antara anda dan NIKE akan ditadbir dalam semua aspek oleh undang-undang Poland.
 • Semua pertikaian, tuntutan dan prosiding undang-undang yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada atau berkaitan dengan Platform (termasuk tetapi tidak terhad kepada pembelian produk NIKE) hendaklah diselesaikan di mahkamah kompeten di bawah undang-undang yang berkenaan.”

SWITZERLAND

Seksyen 11 (PERTIKAIAN/TERMA TAMBAHAN): sub-seksyen bertajuk "PILIHAN UNDANG-UNDANG/BIDANG KUASA" dipadam sepenuhnya dan digantikan dengan yang berikut (kecuali titik poin terakhir tentang melakukan tuntutan, yang tidak berubah):

“PILIHAN UNDANG-UNDANG/BIDANG KUASA

 • Anda bersetuju bahawa Platform, Terma dan sebarang pertikaian antara anda dan NIKE akan ditadbir dalam semua aspek oleh undang-undang substantif Switzerland, tanpa mengambil kira sebarang konflik antarabangsa peruntukan undang-undang, dan pengecualian Konvensyen PBB 1980 tentang Kontrak untuk Penjualan Barang-Barang Antarabangsa.
 • Anda bersetuju bahawa semua pertikaian yang timbul secara langsung atau tidak langsung daripada atau berkaitan dengan Platform dan Terma Penggunaan ini, akan tertakluk kepada bidang kuasa eksklusif mahkamah kompeten di bandar Zurich, Switzerland.”
Agreement Type: 
Locales: 
UxIDs: 

User login