You are here

no-NO Terms

Primary tabs

Clone Agreement Document

Body Content

NIKE VILKÅR FOR BRUK

Sist revidert: September 2021

VENNLIGST LES VILKÅRENE FOR BRUK (”vilkårene”) NØYE FØR DU BEGYNNER Å BRUKER EN NIKE PLATTFORM.

Dersom du bor i et av de følgende landene eller regionene, kan ytterligere vilkår gjelde for deg. Disse er å finne nederst i dette dokumentet. Vi henviser til disse lands/regioners vilkår når dette er aktuelt. Ved en eventuell motstrid vil disse tilleggsvilkårene går foran vilkårene nedenfor

Argentina, Australia, Brasil, CanadaKina (For formålet med disse vilkårene, unntatt Hong Kong, Macao og Taiwan),  Colombia, Hong KongJapan, Korea, Filippinene, og alle Europeiske land (inkludert spesifikke vilkår for Østerrike, Belgia, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Polen og Sveits).

Velkommen til NIKE samfunnet! Du leser disse vilkårene fordi du bruker en NIKE nettside, digital opplevelse, sosiale medier plattform, mobilapplikasjon, bærbar teknologi, eller en av våre andre varer eller tjenester, som alle er en del av NIKEs plattform. Du kan få tilgang til plattformen gjennom en datamaskin, mobiltelefon, nettbrett, konsoll, eller andre teknologier som vi her kaller «enheter». Din leverandørs normale priser og avgifter gjelder for din enhet.

Disse vilkårene utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og NIKE, og deres tilknyttede selskaper (herunder «NIKE», «vi», «oss», eller «vår») vedrørende din bruk av Plattformen. Vennligst se på {{agreement:localEntities:listen over lokale enheter,}} for å finne kontaktinformasjonen til den ansvarlige NIKE enheten for din plattform. Et par viktige punkter:

 • Vilkårene våre kan bli endret. Noen jurisdiksjoner tillater ikke ensidig oppdatering og endring av forbrukervilkår. Da vil dette punktet ikke gjelde for deg. (Se Vilkårene for Canada). Vi kan endre disse vilkårene fra tid til annen. Dersom det blir foretatt en materiell endring vil vi legge uten en melding om dette på Plattformen, eller sende deg en melding.  Les igjennom endringene, og dersom du ikke er enig i endringen ber vi deg om å avslutte bruken av Plattformen. Dersom du fortsetter å bruke Plattformen etter at du har blitt varslet om endringene, anses dette som en aksept av endringene, unntatt i den grad dette er forbudt i henhold til gjeldene lov.
 • Vilkår for salg. Ved å foreta handel med oss godtar du samtidig {{agreement:termsSale:Salgsvilkårene}} som gjelder i ditt land eller region. (Se Ungarns vilkår).
 • Retningslinjer for personvern. Våre {{agreement:privacyPolicy:retningslinjer for personvern}} presenterer metoden for innsamling og bruk av personlig informasjon på Plattformen, og gjelder for din bruk av Plattformen.
 • Viktig melding til ikke-profesjonelle idrettsutøvere. Du er ansvarlig for å sikre at din deltakelse på Plattformen ikke påvirker din berettigelse som amatørutøver. Vennligst sjekk med din idrettsforening hvilke regler som gjelder for deg. NIKE er ikke ansvarlig for ditt tap av berettigelse som amatørutøver grunnet din bruk av Plattformen. 
1.    HOVEDREGLER

BERETTIGELSE. Du er kun berettiget til å bruke Plattformen dersom du er av myndighetsalderen i ditt land, eller dersom du har samtykke fra din forelder eller foresatte/verge. Det kan være visse aldersbegrensninger for spesifikke Plattformtjenester i de ulike landene. [Se vilkårene for Kina (med henblikk på disse vilkårene, unntatt Hong Kong, Macao og Taiwan).]

REGLER FOR REGISTRERING. Når du registrerer en bruker hos oss gjelder følgende regler:

 • Vær pålitelig. Gi korrekt og oppdatert registreringsinformasjon.
 • Vær deg selv. Registrening skal være personlig. Ikke registrer deg for mer enn én bruker, registrer en bruker på vegne av noen andre, eller overfør din konto til noen andre.
 • Vær sikker. Oppbevar ditt brukernavn, passord og annen innloggingsinformasjon sikkert, og la ikke andre bruke din brukerkonto. 
 • Vær ansvarlig. Informer NIKE umiddelbart ved uautorisert bruk av din brukerkonto. Du er ansvarlig for alt som skjer gjennom din NIKE brukerkonto – med eller uten din tillatelse. I DEN GRAD GJEDLERNDE LOV TILLATER DET, ER NIKE IKKE ANSVARLIG FOR NOE TAP ELLER AKTIVITET SOM FØLGE AV UAUTORISERT BRUK AV DIN BRUKERKONTO.
[Se vilkårene for Kina (med henblikk på disse vilkårene, unntatt Hong Kong, Macao og Taiwan).]
2.    EIERSKAP TIL INNHOLD

Utenom Brukerinnhold (definert nedenfor) er alt innhold på vår Plattform – inkludert tekst, programvare, manus, kode, designs, grafikk, bilder, lyder, musikk, videoer, applikasjoner, interaktive egenskaper, artikler, nyhetshistorier, skisser, animasjoner, klistremerker, generelt kunstarbeid og annet innhold («Innhold») – eid av NIKE eller andre vi lisensierer innhold fra, og beskyttet av opphavsrett, varemerkerett, patent og andre lover. NIKE forbeholder seg alle rettigheter som ikke er uttrykkelig beskrevet i disse Vilkårene.

 • Alle varemerker, tjenestemerker og handelsnavn (for eksempel NIKE navnet og Swoosh design) er eid, registret og/eller lisensiert av NIKE. Du erverver ingen lisens, eller eierskapsrettigheter til noen varemerker, tjenestemerker eller handelsnavn gjennom din tilgang til eller bruk av Plattformen eller Innholdet.
 • Du forplikter deg til ikke å endre eller slette informasjon om eierskap fra nedlastet eller utskrevet materiale fra Plattformen.
 • I den grad NIKE godkjenner nedlastning eller bruk av opphavsrettsbeskyttet innhold eller arbeid, gir NIKE deg en begrenset, personlig, ikke-overførbar, ikke-underlisensierbar, og gjenkallelig lisens for tilgang til og bruk av slikt opphavsrettsbeskyttet arbeid, dog kun til det gitte formålet og kun så lenge NIKE gjør slikt Innhold tilgjengelig for offentligheten. Du erverver ingen rett til eierskap til Innholdet (inkludert hvilket som helst varemerke eller andre åndsverk som er å finne i Innholdet), og alt slikt Innhold er ment for personlig, og ikke-kommersiell bruk. NIKE forbeholder seg retten til å overvåke din bruk, og til å endre eller tilbakekalle denne lisensen eller din tilgang til Innholdet når som helst, og av hvilken som helst grunn. NIKE forbeholder seg retten til å fjerne Innhold som er i strid med disse vilkårene eller med NIKEs immaterielle rettigheter. At NIKE tillater deg begrenset bruk anses ikke som en fraskrivelse av noen av Nikes rettigheter til Innholdet.
 • Utover de spesifikke bruksrettighetene som er gitt til deg fra NIKE i forbindelse med Plattformen, aksepterer du å ikke bruke, kopier, endre, oversette, fremstille, distribuere, laste ned, overføre, selge, lage avledede verk av, eller på annen måte utnytte Innholdet, inkludert Brukerinnhold (med mindre det er ditt eget Brukerinnhold som du lovlig publiserer på Plattformen), uten først å motta NIKEs foregående skriftlige samtykke. Uautorisert bruk av Innholdet kan medføre brudd på opphavsretten, varemerkeretten eller andre immaterielle rettigheter, og det kan føre til strafferettslige eller sivilrettslige siktelser eller sanksjoner. 
3.    Å PUBILISERE INNHOLD PÅ PLATTFORMEN

BRUKERINNHOLDSLISENS. Deler av Plattformen tillater deg å publisere bilder, videoer, kommentarer og annet innhold som vi referer til som «Brukerinnhold». Nike er ikke ansvarlig for Brukerinnhold andre publiserer på Plattformen. Brukerinnholdet eies av deg eller den som har laget det, men når du publiserer Brukerinnhold lisensierer du det til NIKE som beskrevet nedenfor:

 • Du erkjenner at du har en rett til å publisere Brukerinnhold, og at du gir NIKE en ikke-eksklusiv, evigvarende, overførbar, underlisensierbar, vederlagsfri, verdensomspennende lisens til å bruke ethvert Brukerinnhold du publiserer på eller i forbindelse med Plattformen, inkludert bilder av enhver person som vises i Brukerinnholdet, eller noen av konseptene eller ideene som finnes i Brukerinnholdet, for ethvert formål, inkludert kommersiell bruk, herunder retten til å oversette, vise, reprodusere, endre, lage avledede verk av, underlisensiere, distribuere, og tildele disse rettighetene. NIKE kan, etter eget skjønn, når som helst fjerne et hvilket som helst Brukerinnhold. [Se vilkårene for Argentina, ColombiaBelgia og Filippinene].
 • Du er innforstått med at slettet Brukerinnhold kan forbli i NIKEs system og på Plattformen i den utstrekning ditt Brukerinnhold har blitt publisert offentlig, eller delt med andre som ikke har slettet det, med mindre du eller det relevante individ ber om sletting eller blokkering av personlig data i samsvar med gjeldende lov.

LISENS TIL Å BRUKE KOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG IDEER. Du er innforstått med at enhver kommentar, tilbakemelding (feedback), eller idé du sender oss er gitt på et ikke-konfidensielt grunnlag, og at du gir NIKE en evigvarende, verdensomfattende lisens til, uten varsel, kompensasjon eller anerkjennelse, å bruke alle kommentarer, tilbakemeldinger og ideer du deler med oss til ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av varer og tjenester, og å lage, forandre eller forbedre produkter eller tjenester.  (Se Colombia og Belgias vilkår).

4.    BRUKERKODEKS

Vi er glade for ditt bidrag til NIKE samfunnet. Nedenfor er et par grunnleggende regler:

 • Vær original. Publiser kun Brukerinnhold på Plattformen dersom du har tillatelse eller rett til å gjøre innholdet tilgjengelig, inkludert fra enhver person som vises eller nevnes i ditt Brukerinnhold.
 • Vær trygg.
  • Ikke foreta deg noe som kan utsette NIKE eller deres brukere for noen type skade, herunder alt som kan forstyrre, skade, deaktivere, tukle med, overbelaste eller begrense Plattformens funksjonalitet.
  • Ikke publiser Brukerinnhold som inneholder programvarevirus, programmer eller andre datakoder, og omgå eller forandre ikke noe ved Plattformprogramvare eller sikkerhetsteknologien.
  • Bruk ikke noen form for data mining, roboter, scraping eller andre innsamlingsmetoder.
  • Med mindre vi fremholder annet, er vår Plattform et offentlig sted. Publiser verken din egen eller andres personlige informasjon på Plattformen.
 • Vær personlig.
  • Ikke publiser reklame, oppfordringer eller kommersielt innhold, eller ta imot betaling fra en tredjepart i bytte mot kommersiell opptreden på Plattformen.
  • Ikke saml inn eller be om personlig informasjon fra andre Plattformbrukere, eller send dem uønskede meldinger.
  • Bruk ikke automatisert teknologi for å kommunisere med Plattformen.
  • Oppfør deg passende. Respekter samfunnet. Ikke publiser Brukerinnhold, lenker til en nettside, eller gjør noe som er ulovlig, misvisende, skadelig, trakasserende, unøyaktig, diskriminerende, eller på annen måte støtende eller upassende, eller som er i strid med gjeldende lov. NIKE har rett til å forhåndssjekke, overvåke, eller fjerne Brukerinnhold – men vi har ingen plikt til å gjøre det. 
  • Vær deg selv. Ikke etterlign personer eller organisasjoner, inkludert idrettsutøvere eller NIKE ansatte.
 • Ha det gøy!
5.    BRUDD PÅ OPPHAVSRETTEN

Vennligst ta kontakt med din juridiske rådgiver før du sender oss et varsel, idet falske påstander kan medføre straff. NIKE kan avslutte brukerkontoer på Plattformen, som krenker tredjeparts opphavsrett.

Dersom du mener at ditt arbeid har blitt feilaktig kopiert til Plattformen, slik at det innebærer en krenkelse, ber vi deg om å oppgi følgende informasjon til oss [Se Frankrikes vilkår]:

 1. Navn, adresse, telefonnummer, epost-adresse og en elektronisk eller fysisk signatur av rettighetshaver eller en som kan handle på hans/hennes vegne;
 2. En beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede arbeidet som du hevder at har blitt krenket;
 3. En beskrivelse av hvor på Plattformen innholdet du hevder er krenkende befinner seg;
 4. En skriftlig erklæring der du bekrefter at du er i god tro om at den omstridte bruken ikke er akseptert av rettighetshaveren, dennes agent eller i lov; og
 5. En personlig erklæring der du på tro og ære bekrefter at overstående informasjon i ditt brev er nøyaktig og at du er rettighetshaver eller har fullmakt til å handle på rettighetshavers vegne.

Send opphavsrettsklager til:

      Legal Department (Copyright)

      One Bowerman Dr.,Beaverton, OR 97005

      Telefonnummer: +1 503-671-6453

      Faxnummer: 503-646-6926

      Copyright.legal@nike.com

6.    PARTNERE PÅ PLATTFORMEN

Fra tid til annen kan NIKE lenke til eller samarbeide med tredjeparters nettsider, sosiale medier plattformer, mobilapplikasjoner, og andre produkter og tjenester (Tredjeparter). Du kan muligens koble deg til disse Tredjeparter gjennom Plattformen, men dette betyr ikke at NIKE påtar seg ansvaret for, overvåker eller har kontroll over disse Tredjepartene eller deres aktivitet, noe som er gjenstand for egne vilkår og retningslinjer for personvern. Du bør lese Tredjeparters sider og vilkår for bruk og personvernspolicy nøye. NIKE er ikke ansvarlig for innholdet, retningslinjene, eller tredjeparters aktivitet, og du samhandler med Tredjeparter på eget ansvar.

7. VIKTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER

FYSISK AKTIVITET. (Se Canada, Tyskland og Italias vilkår, da de følgende unntak og begrensninger muligens ikke gjelder for deg). Plattformen kan inneholde funksjoner som fremmer fysisk aktivitet, kosthold eller generell velvære. De er der av informasjonshensyn, og er ikke tiltenkt som medisinsk rådgivning eller tjenester, eller for diagnostisering eller behandlingsformål.

 • Vurder risikoen og konsulter med helsepersonell før du deltar i fysisk aktivitet.
 • Se aldri bort fra helsepersonells råd, eller utsett å søke råd på bakgrunn av noe du har sett på plattformen.
  • I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, ER NIKE IKKE ANSVARLIG FOR SKADER ELLER TAP SOM KAN OPPSTÅ PÅ GRUNN AV BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, FUNKSJONENE PÅ PLATTFORMEN.

BRUKERSAMHANDLING. I den grad loven tillater det, er vi ikke ansvarlig for dine interaksjoner med andre brukere på Plattformen, eller annen skade som kan oppstå på grunn av disse samhandlingene. (Se vilkår for Italia).

 • Ta ansvar, og ta forhåndsregler når du samhandler med andre brukere (inkludert brukere du ikke kjenner) på Plattformen. Før du beslutter å fysisk møte noen, vurder å undersøke, ta med en venn, velge et offentlig sted og informere noen om hvor du kommer til å være. NIKE er ikke forpliktet til å bli involvert i noen brukeruenighet, men kan involvere seg etter eget skjønn.   

ANSVARFRASKRIVELSE VED GARANTI. Noen jurisdiksjoner tillater ikke visse begrensninger eller unntak i ansvar, juridiske garantier og midler, derfor kan det hende at disse begrensningene og unntakene ikke gjelder for deg. [Se Australia, Canada og Tysklands vilkår].

 • Plattformen, innholdet, og annet materiale og produkter på Plattformen er tilgjengelig «som den er»/«as is». Vi kommer ikke med løfter av noe slag, herunder om Plattformens nøyaktighet, tilstrekkelighet, nytte, pålitelighet eller lignende. I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET, ER NIKE IKKE ANSVARLIG FOR NOE BRUKERINNHOLD SOM ER PUBLISERT PÅ PLATTFORMEN.
 • NIKE kan ikke garantere at Plattformen vil være uforstyrret eller feilfri, at feil blir rettet, eller at Plattformen ikke inneholder virus eller noe annet skadelig.
 • I den grad loven tillater det, fraskriver NIKE seg alle garantier, uttrykkelig eller underforstått, knyttet til Plattformen, Innhold, Brukerinnhold eller andre produkter eller tjenester som du kan få tilgang til gjennom Plattformen, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier til å overføre eiendomsrett, salgbarhet, egnethet for et bestemt formål eller ikke-krenkelser.
 • Du er selv ansvarlig for skader på din enhet som følge av tilgang til Plattformen, så fremt ikke annet ikke fremgår av gjeldene lov.  
 • Vi håper du får glede og full nytte av Plattformen. Vi garanterer imidlertid ingen resultater.     
8. OPPHØR

NIKE kan avslutte eller endre enhver Nike Plattform, medlemsprogram, produkt eller tjeneste til enhver tid uten forvarsel.

NIKE kan avslutte eller fjerne brukerkonto din, slette profilen eller noe av ditt Brukerinnhold, og begrense din bruk av hele eller deler av Plattformen til enhver tid og av hvilken som helst grunn, uten noe ansvar for Nike, underlagt gjeldende lov.

 • Du forstår og godtar at noe av ditt Brukerinnhold, især det som fremkommer av aktivitetsloggen eller andre offentlige steder på Plattformen, kan fortsette å være offentlig selv etter av din brukerkonto er avsluttet, underlagt din rett til å få ditt Brukerinnhold fjernet etter forespørsel i samsvar med gjeldende lov.
 • Disse Vilkårene gjelder selv etter at din brukerkonto har opphørt, eller du har sluttet å bruke Plattformen.
9. ERSTATNING/ ANSVARSBEGRENSNINGER

Vi ønsker at du skal ha glede av vår Plattform, men NIKE har også behov for å beskytte seg selv mot eventuelle skader du kan forårsake.

ERSTATNING OG FRIGJØRING. Noen jurisdiksjoner tillater ikke visse begrensninger eller unntak i ansvar, juridiske garantier og midler, derfor kan det hende at disse begrensningene og unntakene ikke gjelder for deg. [Se vilkår for CanadaFrankrike, Tyskland og Hong Kong]. Du aksepterer å erstatte, beskytte og å holdes skadesløs for NIKE Inc.,deres tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører («NIKE-parter») fra og mot alle krav, tap, ansvar, utgifter, skader og kostnader, inkludert og uten begrensning; advokatutgifter som oppstår på grunn av eller i tilknytning til bruk av ditt Brukerinnhold, din bruk av Innhold, din bruk av Plattformen, din atferd i forbindelse med Plattformen eller med andre Plattformbrukere, eller brudd på disse vilkårene for bruk, noen lov eller noen tredjeparts rettigheter. Herved fritar du fullstendig og for all fremtid, på vegne av deg selv, dine arvinger, din eiendom, dine assurandører og dine tildelinger, Nike-partene fra ethvert krav eller søksmål du måtte ha for tap som på noe vis er forbundet med måten du bruker Plattformen på.

ANSVARSBEGRENSNING.  Noen jurisdiksjoner tillater ikke visse begrensninger eller unntak i ansvar, juridiske garantier og midler, derfor kan det hende at disse begrensningene og unntakene ikke gjelder for deg. [Se vilkår for CanadaFrankrikeTyskland, Hong Kong og Filippinene vilkår]. INGEN AV NIKE-PARTENE VIL BLI HOLDT ANSVARLIG FOR NOE DIRKETE, SPESIELL, TILFELDIG, INDIREKTE TAP ELLER FØLGETAP, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNINGER TAPT FORTJENESTE ELLER TAPT DATA SOM FØLGE AV BRUK AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE PLATTFORMEN, ELLER YTELSEN TIL PRODUKTENE SOM ER KJØPT GJENNOM PLATTFORMEN, ELLER ANDRE BRUKERES OPPFØRSEL (ENTEN ONLINE ELLER OFFLINE), ELLER DELTAKELSE PÅ NIKE ARRANGEMENTER ELLER NIKE PARTNER-ARRANGEMENTER, ELLER ETHVERT BRUKERINNHOLD ELLER ANNEN AKTIVITET I FORBINDELSE MED BRUK AV PLATTFORMEN, SELV OM NIKE HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE TAP. DU ANSES FULLT ANSVARLIG FOR DIN BRUK AV PLATTFORMEN. DITT ENESTE MIDDEL MOT NIKE I FORBINDELSE MED SKADER SOM OPPSTÅR FRA DIN BRUK AV PLATTFORMEN ELLER NOE INNHOLD ER Å SLUTTE Å BRUKE PLATTFORMEN. DERSOM MAN FINNER AT NIKE ER ANSVARLIG OVENFOR DEG FOR SKADER ELLER TAP SOM ER TILKNYTTET DIN BRUK AV PLATTFORMEN ELLER NOE INNHOLD, SKAL IKKE NIKES ANSVAR OVERSTIGE US$100.00, ELLER EURO 100.00 DERSOM DU BOR I EUROPA.

10. APPLIKASJONSMARKEDSPLASSER: Du anerkjenner at denne avtalen er mellom deg og NIKE, og ikke med applikasjonsmarkedsplassen hvor du laster ned en NIKE applikasjon (For eksempel App Store styrt av Apple Inc. for iOS-brukere, eller Google Play store styrt av Google Inc. for Android-brukere).

 • Abonnement på NTC Premium. Følgende vilkår gjelder hvis du har kjøpt et abonnement på NTC Premium gjennom din foretrukne app-butikk:
  • Betalinger for abonnement på NTC Premium blir belastet gjennom kontoen i din foretrukne app-butikk. Du kan velge å kjøpe enten et måneds- eller et årsabonnement. Abonnementet ditt vil automatisk fornyes og din konto i app-butikken vil automatisk belastes for fornyelsen med mindre du kansellerer minst 24 timer før utgangen av gjeldende faktureringsperiode. Du kan kansellere når som helst ved å navigere til din NTC-profil, trykke på Innstillinger, og velge «Premium-abonnement», som vil koble deg til abonnementssenteret for den aktuelle app-butikken. Alle ubenyttede deler av en gratis prøveperiode (om noen) vil gå tapt hvis du kjøper et abonnement i løpet av den gratis prøveperioden. Ved å abonnere på NTC Premium, godtar du våre {{agreement:privacyPolicy:retningslinjer for personvern}} og {{agreement:termsOfSale:Salgsvilkårene}}.
  • ABONNEMENTER ER IKKE-REFUNDERBARE: Refusjoner på abonnement på NTC Premium er underlagt gjeldende retningslinjer for app-butikker. Abonnement på NTC Premium er ikke-refunderbart og du har ingen rett til refusjon eller godskrivning med mindre gjeldende lov krever det eller når det ellers tillates av gjeldende retningslinjer for app-butikker.
11. TVISTER/ TILLEGGSVILKÅR

LOVVALG/JURISDIKSJON

Dersom du bor i et av de følgende landene, kan andre «Lovvalgs/Jurisdiksjons-vilkår» gjelde for deg: Argentina, Østerrike, Brasil, CanadaKina (for formålet med disse vilkårene, unntatt Hong Kong, Macao og Taiwan) FilippineneFrankrike, Hong KongTyskland, Italia, Polen, Sveits, og alle andre Europeiske land.

 • Du er aksepter at denne Plattformen er en passiv plattform kun lokalisert i Oregon, USA, noe som ikke gir grunnlag for personlig jurisdiksjon over NIKE i andre jurisdiksjoner, utenom Oregon.
 • Du aksepterer at Plattformen, Vilkårene, Retningslinjer for personvern og enhver tvist mellom deg og NIKE skal løses etter lovene i Oregon, uten hensyn til lovvalg og FN- konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp av 1980.
 • Unntatt der det er forbudt, og uten at det begrenser lovbestemte rettigheter for forbrukere, aksepterer du at alle tvister, krav og rettslig prosess som direkte eller indirekte skyldes eller relaterer seg til Plattformen (inkludert, men ikke begrenset til kjøp av NIKE produkter) skal løses individuelt, uten å benytte gruppesøksmål, og kun i statlig eller føderal domstol i Multnomah County, Oregon, USA.
 • Du samtykker til å frafalle alle innsigelser om «mangel på personlig jurisdiksjon» og «ubeleilig forum» i forhold til sted og jurisdiksjon i den statlige og føderale domstolen i Multnomah County, Oregon.
 • Alle krav skal bringes inn ett (1) år etter at kravet oppstår, unntatt der en lengre tidsfrist er påkrevd etter lov.   

ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

 • Ved å bruke Plattformen samtykker du til å motta visse typer elektronisk kommunikasjon fra NIKE, underlagt gjeldene lov.
 • Du er enig i at enhver melding, avtale, formidling eller annen kommunikasjon som NIKE sender deg elektronisk tilfredsstiller de rettslige krav til kommunikasjon, inkludert at slik kommunikasjon kan skje skriftlig.

RETTEN TIL OVERFØRE, INGEN FRASKRIVELSE, UGYLDIGHET

 • NIKE kan overføre sine rettigheter og plikter under disse Vilkårene til enhver part uten å varsle deg, med mindre et slikt varsel er påkrevd etter lov, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller plikter under disse Vilkårene.
 • Dersom NIKE unnlater å insistere på eller håndheve oppfyllelse av disse Vilkårene, er dette ikke et frafall av noen av disse Vilkårene eller noen av Nikes rettigheter. Bruker skal alltid anta at Vilkårene gjelder.
 • Dersom noen av bestemmelsene i disse vilkårene er ugyldige eller ugjennomførbare, skal resten av vilkårene fortsette å være gyldige. 

Takk for at du leste. Nyt samfunnet vårt!

SPESIFIKKE VILKÅR FOR LAND/REGIONER

Dersom du bor i et av de følgende landene, vil disse tilleggsvilkårene gjelde og ved motstrid gå foran Brukervilkårene.

ARGENTINA

Punkt 3 (Å PUBLISERE INNHOLD PÅ PLATTFORMEN): det første punktet i underkategorien «Brukerinnholdlisens» slettes, og erstattes med følgende:

«Du gir NIKE en ikke-eksklusiv, overførbar, vederlagsfri, verdensomspennende lisens til å vise Brukerinnhold du publiserer på eller i tilknytning til Plattformen og til å dele det med andre Brukere, inkludert retten til å oversette, vise, reprodusere, endre, lage avledet arbeid av, underlisensiere og distribuere Brukerinnholdet.

For eksempel har vi bruk for disse rettighetene slik at vi kan kopiere ditt Brukerinnhold til våre databaser, vise det i det korrekte formatet på tvers av våre mobilapplikasjoner, og sende ditt Brukerinnhold til leverandører som utfører service på vegne av Nike.

Punkt 11 (TVISTER/TILLEGSVILKÅR): dette punktet endres som følger:

Underkategorien «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes herved og erstattes med det følgende (med unntak av det siste punktet som gjelder å frembringe krav, som forblir uendret):

«LOVVALG/JURISDIKSJON»

 • Du aksepterer at Plattformen, Vilkårene, Retningslinjer for personvern og enhver tvist mellom deg og NIKE skal løses etter argentinsk lov.

AUSTRALIA

Punkt 7 (VIKTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER): dette punktet endres som følger:

Underkategorien «ANSVARSFRAKRIVELSER VED GARANTI» endres ved å legge til følgende:

«Imidlertid kommer Plattformen, Innholdet og Plattformens materialer og produkter med visse garantier som ikke kan utelukkes til fordel for Australske forbrukere under Australsk forbrukerlov («ACL»), inkludert garantier som gjelder akseptabel kvalitet og hvorvidt produktet er egnet etter sitt formål. Ingenting i disse Vilkårene vil bli lest eller brukt til å utelukke, begrense eller modifisere, eller ha en utelukkende, begrensende eller endrende effekt på noe vilkår, garanti, rettighet eller middel antydet av ACL, og som etter lov ikke kan bli utelukket, begrenset eller endret selv om andre betingelser i disse Vilkårene antyder at annet er tilfellet.» 

BRASIL

Punkt 11 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): denne delen endres som følger:

Underkategorien «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes og erstattes med følgende:

«LOVVALG/JURISDIKSJON

 • Du aksepterer at Plattformen, Vilkårene, Retningslinjer for personvern og enhver tvist mellom deg og NIKE skal avgjøres etter brasiliansk lov, uten hensyn til lovvalg og FN- konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp av 1980.
 • Unntatt der det er forbudt etter lov, aksepterer du at alle tvister, krav og rettslig prosess som direkte eller indirekte skyldes eller relaterer seg til Plattformen (inkludert, men ikke begrenset til kjøp av NIKE produkter) skal løses individuelt, ute å benytte gruppesøksmål, og kun i Brasil.» 

CANADA

Innledende avsnitt:

Kategorien «Våre Vilkår Kan Endres» er endret ved det følgende:

a)    «Nike skal sende deg et skriftlig varsel minst 30 dager før en endring trer i kraft. Varselet skal være tydelig og forståelig, og skal inneholde de nye klausulene, samt datoen for når endringen trer i kraft, og;

b)    Du kan nekte endringen og oppheve, eller dersom kontrakten innebærer delytelser, avbryte kontrakten uten kostnader, straff eller kanselleringsgebyr ved å sende Nike et varsel senest 30 dager etter at endringen trer i kraft, dersom endringen medfører økning i dine forpliktelser eller en reduksjon i Nikes forpliktelser.»  

Flere punkter: Vilkårene i delen om «Fysisk aktivitet», «Ansvarsfraskrivelse ved garanti», «Erstatning/Ansvarsbegrensninger», og «Ansvarsbegrensninger» er endret som følger:

«Forbrukerbeskyttende lover i noen jurisdiksjoner, inkludert Quebec, tillater ikke begrensninger og unntak i garantier på kjøpte produkter. Dersom disse lovene gjelder for deg, kan det hende at unntak eller begrensninger i de følgende punktene ikke gjelder for deg: Fysisk aktivitet, Ansvarsfraskrivelse ved garanti, Erstatning/Ansvarsbegrensning, og Ansvarsbegrensning.»

Punkt 11 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): dette punktet endres som følger:

Underkategorien «LOVVALG/JURISDIKSJON» endres ved å tilføye følgende i begynnelsen av punktet:

«FORBRUKERBESKYTTENDE LOVER I NOEN JURISDIKSJONER, SOM FOR EKSEMPEL QUEBEC, KAN KREVE AT DIN AVTALE BLIR STYRT AV LOVENE I DIN JURISDIKSJON OG VURDERT AV KOMPETENTE DOMSTOLER I DIN JURISDIKSJON. I TILLEGG KAN SLIKE LOVER FRATA DEG RETTEN TIL ÅTA DEL I GRUPPESØKSMÅL ELLER BEGRENSE DIN TIDSFRIST FOR Å IVERKSETTE RETTSLIG PROSESS. DERSOM DISSE LOVENE GJELDER FOR DEG, KAN DET HENDE AT DE FØLGENDE BEGRENSNINGER IKKE ER GJELDENDE.»

KINA (for formålet med disse vilkårene, unntatt Hong Kong, Macao og Taiwan)

Seksjon 1 (GRUNNREGLER): Underavsnittet «Kvalifisering» slettes i sin helhet og erstattes av følgende:

«Du er kvalifisert til å bruke plattformen hvis: i) du er myndig og har kapasitet til sivil oppførsel i samsvar med lovene i Folkerepublikken Kina, eller ii) du har samtykke fra din forelder eller verge. Det kan være et visst alderskrav for spesifikke plattformtjenester i hvert land/hver region.

Hvis du er forelder eller foresatt og finner ut at barnet ditt bruker plattformen uten ditt samtykke, kan du kontakte oss.»

Følgende vilkår er tilføyd på slutten av andre ledd under «Regler for registrering»:

«For å overholde lovene og forskriftene i Folkerepublikken Kina, må du fullføre den virkelige navnebekreftelsen i samsvar med gjeldende lover.»

Avsnitt 11 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR):

Underavsnittet «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes i sin helhet og erstattes av følgende:

«Lovvalg/jurisdiksjon»

• Du godtar at plattformen, vilkårene og enhver tvist mellom deg og NIKE skal styres i alle henseender av lovene i Folkerepublikken Kina, uten hensyn til lovvalg, og FNs 1980-konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av Varer skal ikke gjelde.

• Med mindre annet er bestemt av gjeldende lover, godtar du at alle tvister og krav som oppstår fra din bruk av plattformen (inkludert, men ikke begrenset til, kjøp av NIKE-produkter) skal løses gjennom vennlig forhandling mellom de to partene; hvis ingen avtaler kan oppnås, kan en av partene anke søksmål ved Yangpu District People's Court of Shanghai, og begge parter skal gi avkall på retten til å gjøre innsigelse mot gjenstandens jurisdiksjon.» 

COLOMBIA

Punkt 3 (Å PUBLISERE INNHOLD PÅ PLATTFORMEN): underkategorien «BRUKERINNHOLDSLISENS» endres som følger:

Det første punktet under BRUKERINNHOLDSLISENS slettes, og erstattes med følgende:

«Du gir NIKE en ikke-eksklusiv, evigvarende, overførbar, lisensierbar, vederlagsfri, verdensomspennende lisens til å bruke alt Brukerinnhold som du publiserer på eller i tilknytning til Plattformen, inkludert bilder av enhver person som vises i ditt Brukerinnhold, eller noen av konseptene eller ideene i ditt Brukerinnhold for ethvert formål, inkludert kommersiell bruk, som igjen inkluderer retten til å oversette, vise, reprodusere, endre, lage avledet arbeid av, underlisensiere og distribuere og tilordne seg disse rettighetene.»

Punkt 3 (Å PUBLISERE INNHOLD PÅ PLATTFORMEN): underkategorien «ADGANG TIL Å BRUKE KOMMENTARER, TILBAKEMELDNINGER OG IDEER» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«AUTORISASJON TIL Å BRUKE KOMMENTARER, TILBAKEMELDINGER OG IDEER. «Du gir NIKE en ubestemt, verdensomspennende lisens til å bruke alle kommentarer, tilbakemeldinger eller ideer du kan komme til å dele med oss, uten varsel, kompensasjon eller anerkjennelse av deg, for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter og tjenester og å lage, endre og forbedre produkter og tjenester.»

HONG KONG

Nike, Inc., et selskap registrert i delstaten Oregon, USA og med adresse på One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005, USA) er: (1) operatør og leder for NRC og NTC Apps, og (2 ) vår kontraktsenhet for disse vilkårene med deg.

Seksjon 9 (ERSTATNING/BEGRENSNING AV ANSVAR): Denne delen slettes og erstattes av følgende:

«Erstatning og frigjøring. Du samtykker i å sikre mot tap, forsvare og holde NIKE Inc., dets tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører («NIKE-partiene») skadesløse fra og mot alle krav, tap, forpliktelser, utgifter, skader og kostnader (inkludert advokatsalær) som skyldes eller på noen måte er knyttet til brukerinnholdet ditt, din bruk av innhold, din bruk av plattformen, din oppførsel i forbindelse med plattformen eller med andre plattformbrukere, eller brudd på disse vilkårene, enhver lov eller rettighetene til en tredjepart.

Ansvarsbegrensning. Med unntak av det som er tillatt i gjeldende lover, godtar du:

• at ingen av NIKE-partene er ansvarlige for spesielle, tilfeldige eller følgeskader (inkludert tapt fortjeneste eller tapte data) som skyldes bruk av, eller manglende evne til å bruke, plattformen eller ytelsen til produktene som er kjøpt gjennom plattformen eller atferden til andre plattformbrukere (enten online eller offline), eller deltakelse på et NIKE-arrangement eller NIKE-partnerarrangementer, eller noe brukerinnhold eller annen aktivitet i forbindelse med bruk av plattformen, selv om NIKE er blitt anbefalt av muligheten for slike skader;

• du ​​påtar deg det totale ansvaret for din bruk av plattformen; og

• hvis NIKE blir ansett for å være ansvarlig overfor deg for skader eller tap som på noen måte er knyttet til din bruk av plattformen eller noe innhold, skal NIKEs ansvar ikke overstige det største av: (1) beløpet du har betalt til oss under disse vilkårene for din bruk av plattformen eller noe innhold, eller (2) USD 100,00. "

Seksjon 11 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): Det første punktet under underavsnittet "LOVVALG / JURISDIKSJON" blir slettet i sin helhet.

JAPAN

Paragraf 9 (SKADESLØSHOLDELSE/ANSVARSBEGRENSNING): denne paragrafen modifiseres som følger:

Underparagrafen med overskriften «ANSVARSBEGRENSNING» slettes i sin helhet og erstattes med følgende:

ANSVARSBEGRENSNING. INGEN AV NIKE-PARTENE VIL VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, HENDELIGE, INDIREKTE ELLER FØLGEMESSIGE SKADER, INKLUDERT UTEN BEGRENSNING FOR TAPT FORTJENESTE ELLER TAPTE DATA, SOM ER RESULTATET AV BRUKEN AV, ELLER MANGLENDE EVNE TIL Å BRUKE, PLATTFORMEN ELLER YTELSE AV DE PRODUKTENE SOM KJØPES GJENNOM PLATTFORMEN ELLER ATFERDEN TIL ANDRE PLATTFORMBRUKERE (ENTEN ONLINE ELLER FRAKOBLET), ELLER DELTAKELSE PÅ ET NIKE-ARRANGEMENT ELLER NIKE-PARTNERES ARRANGEMENTER, ELLER NOE BRUKERINNHOLD ELLER NOEN ANNEN AKTIVITET I FORBINDELSE MED BRUKEN AV PLATTFORMEN, SELV OM NIKE ER GJORT KJENT MED MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DU PÅTAR DEG DET FULLE ANSVAR FOR DIN BRUK AV PLATTFORMEN. DITT ENESTE BOTEMIDDEL MOT NIKE I FORBINDELSE MED NOEN SKADER SOM OPPSTÅR PÅ GRUNNLAG AV DIN BRUK AV PLATTFORMEN ELLER NOE INNHOLD, ER Å SLUTTE Å BRUKE PLATTFORMEN. HVIS NIKE FINNES Å VÆRE ANSVARLIG OVERFOR DEG FOR NOEN SKADER ELLER TAP SOM PÅ NOEN SOM HELST MÅTE ER FORBUNDET MED DIN BRUK AV PLATTFORMEN ELLER NOE INNHOLD, SKAL NIKES ERSTATNINGSANSVAR IKKE OVERSKRIDE USD 100 ELLER EURO 100 HVIS DU BOR I EUROPA.

Paragraf 11 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): denne paragrafen modifiseres som følger:

Underparagrafen med overskriften «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes i sin helhet og erstattes med følgende:

«Lovvalg/jurisdiksjon

 • Du godtar at plattformen, vilkårene, retningslinjene for personvern og enhver tvist mellom deg og NIKE i alle henseender skal reguleres av japansk lov, uten hensyn til bestemmelsene om lovvalg, og ikke av FN-konvensjonen om internasjonale løsørekjøp av 1980.
 • Bortsett fra når gjeldende lov forbyr det, og uten begrensning for noen lovbestemte rettigheter for forbrukere, godtar du at alle tvister, krav og rettslige skritt som direkte eller indirekte oppstår på grunnlag av eller knyttet til plattformen (inkludert, men ikke begrenset til kjøp av NIKE-produkter) skal løses individuelt, uten å ty til noen form for gruppesøksmål, og utelukkende i domstolene i Tokyo i Japan.
 • Alle krav skal fremsettes innen ett (1) år etter at kravet oppstår, unntatt i den utstrekning gjeldende lov krever en lengre frist.

KOREA

Følgende lokasjonsbaserte tjenesteytelsesvilkår gjelder for din bruk av og tilgang til appene for Nike Running Club og Nike Training Club: {{agreement:LBSProvider:lokasjonsbaserte tjenesteytelsesvilkår}}. I tilfelle motstrid mellom de lokasjonsbaserte tjenesteytelsesvilkårene og disse vilkårene, skal disse vilkårene ha forrang.

FILIPPINENE

Paragraf 2 (EIERSKAP TIL INNHOLD): Det tredje kulepunktet i denne paragrafen revideres som følger:

 • I den utstrekning NIKE godkjenner nedlastning eller bruk av innhold som består av opphavsretter eller opphavsrettsberettigede verker, gir NIKE deg en begrenset, personlig og ikke-overførbar rett til å få tilgang til og bruke slike opphavsretter eller opphavsrettsberettigede verker utelukkende for sitt tilsiktede formål og utelukkende så lenge NIKE gjør slikt innhold generelt tilgjengelig for allmennheten. Du erverver ikke noen eierrettigheter eller noen form for lisens i innholdet (inkludert eventuelle varemerker eller andre immaterielle eiendomsrettigheter inkludert i innholdet), og alt slikt innhold er forbeholdt personlig, ikke-kommersiell bruk. NIKE forbeholder seg retten til å overvåke din bruk og endre eller kalle tilbake den samme eller din tilgang til innholdet når som helst og av hvilken som helst grunn. NIKE forbeholder seg rett til å få fjernet ethvert innhold som er i strid med disse vilkårene eller NIKEs immaterielle eiendomsrettigheter. Det at NIKE lar deg ha denne begrensede bruken skal ikke anses å utgjøre en frafallelse av noen av Nikes rettigheter til innholdet.

Paragraf 3 (OFFENTLIGGJØRING AV PLATTFORMENS INNHOLD): Denne paragrafen revideres som følger:

Lisens for brukerinnhold. Enkelte deler av plattformen gir deg muligheten til å legge ut fotografier, videoer, kommentarer og annet innhold, som vi viser til som «brukerinnhold». Nike er ikke ansvarlig for brukerinnhold som andre legger ut på plattformen. Brukerinnhold eies av deg eller den som skaper det, men når du legger ut brukerinnhold forplikter du deg som følger:

 • Du garanterer at du har rett til å legge ut ditt brukerinnhold, og du forplikter deg til å utferdige alle relevante dokumenter for å gi NIKE en ikke-eksklusiv, evigvarende, overførbar, viderelisensierbar, royaltyfri, verdensomspennende lisens til å bruke hvilket som helst av det brukerinnhold du legger ut på eller i forbindelse med plattformen, inkludert gjengivelsen av noen person som opptrer i brukerinnholdet, eller noen av de konseptene eller idéene i brukerinnholdet, for noen som helst formål, inkludert for kommersiell bruk, som omfatter retten til å oversette, fremvise, gjengi, modifisere, skape avledede verker, viderelisensiere, distribuere og tildele disse rettighetene. NIKE kan, etter sitt enerådende skjønn, fjerne ethvert brukerinnhold når som helst.
 • Du er innforstått med at slettet brukerinnhold vil kunne vedvare i NIKEs systemer og på plattformen i den utstrekning ditt brukerinnhold er blitt offentlig lagt ut eller delt med andre som ikke har slettet det, med mindre du eller den aktuelle enkeltpersonen ber om sletting eller blokkering av personopplysninger i henhold til gjeldende lov.

Paragraf 9 (SKADESLØSHOLDELSE / ANSVARSBEGRENSNING): Underparagrafen med overskriften «ANSVARSBEGRENSNING» slettes og erstattes med følgende:

«I den utstrekning gjeldende lov tillater det vil ingen av NIKE-partene være ansvarlig for noen spesielle, hendelige, indirekte eller følgemessige skader, inkludert uten begrensning for tapt fortjeneste eller tapte data, som er resultatet av bruken av, eller manglende evne til å bruke, plattformen eller ytelse av de produktene som kjøpes gjennom plattformen eller atferden til andre plattformbrukere (enten online eller frakoblet), eller deltakelse på et NIKE-arrangement eller NIKE-partneres arrangementer, eller noe brukerinnhold eller noen annen aktivitet i forbindelse med bruken av plattformen, selv om NIKE er gjort kjent med muligheten for slike skader. Hvis NIKE finnes å være ansvarlig overfor deg for noen skader eller tap som på noen som helst måte er forbundet med din bruk av plattformen eller noe innhold, skal NIKEs erstatningsansvar uten skade for gjeldende lov ikke overskride USD 100 elle EURO 100 hvis du bor i Europa.

Paragraf 11 (TVISTER/TILLEGSVILKÅR): Det første kulepunktet i underparagrafen med overskriften «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes i sin helhet.

EUROPEISKE LAND

Følgende REVISJON gjelder for alle Europeiske land, med unntak av Østerrike, Frankrike, Tyskland, Italia, Polen og Sveits, hvor det gjelder andre spesifikke revisjoner til disse vilkårene som gjelder for Europeiske land.

Punkt 11 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): denne delen endres som følger:

Underkategorien «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende (utenom det siste punktet om å komme med krav, som blir stående uendret):

«LOVVALG/JURISDIKSJON»

 • Du aksepterer at Plattformen, Vilkårene, Retningslinjer for personvern og enhver tvist mellom deg og NIKE skal løses etter nederlandsk lov, uten hensyn til lovvalg og FN- konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp av 1980.
 • Unntatt der det er forbudt, og uten begrensninger av lovbestemte rettigheter for forbrukere, aksepterer du at alle tvister, krav og rettslig prosess som direkte eller indirekte skyldes eller relaterer seg til Plattformen (inkludert, men ikke begrenset til kjøp av NIKE produkter) kun skal løses av kompetente domstoler i Amsterdam, Nederland.

ØSTERRIKE 

Punkt 11 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): dette punktet erstattes med versjonen som gjelder for de europeiske landene nedenfor, bortsett fra at følgende er lagt til på slutten:

«Alle krav skal bringes inn innen 3 år etter at kravet oppsto»

BELGIA

Punkt 3 (PUBLISERE INNHOLD PÅ PLATTFORMEN): dette punktet endres som følger:

Det første punktet under underkategorien «Brukerinnholdlisens» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«Du gir NIKE en ikke-eksklusiv, evigvarende (eller minimum av den varigheten som den juridiske beskyttelsen av de immaterielle rettigheter/bilderettigheter som kan ligge i Brukerinnholdet har) overførbar, underlisensierbar, vederlagsfri, verdensomspennende lisens til å bruke Brukerinnhold du publiserer på eller i tilknytning til Plattformen, inkludert bilder av enhver person som vises i ditt Brukerinnhold, eller noen av konseptene eller ideene i ditt Brukerinnhold for ethvert formål, inkludert kommersiell, salgsfremmende og operativ bruk, som igjen inkluderer retten til å oversette, vise, reprodusere, endre, lage avledet arbeid av, underlisensiere og distribuere og tilordne seg disse rettighetene.»

Underkategorien «Tillatelse til å bruke kommentarer, tilbakemeldinger og ideer» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«Tillatelse til å bruke kommentarer, tilbakemeldinger og ideer». «Du gir NIKE en evigvarende (eller minimum av den varigheten som den juridiske beskyttelsen av de immaterielle rettigheter/bilderettigheter som kan ligge i  kommentarer, tilbakemeldinger eller ideer har), verdensomspennende lisens til å bruke alle kommentarer, tilbakemeldinger eller ideer du kan komme til å dele med oss, uten varsel, kompensasjon eller anerkjennelse av deg, for ethvert formål, inkludert, men ikke begrenset til, utvikling, produksjon og markedsføring av produkter og tjenester og til å lage, endre og forbedre produkter og tjenester. 

FRANKRIKE

Punkt 5 (BRUDD PÅ/KRENKELSE AV OPPHAVSRETTEN): det andre avsnittet i dette punktet slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«Dersom du mener at ditt arbeid har blitt feilaktig kopiert til Plattformen, på en slik måte at det utgjør en krenkelse, ber vi deg om å oppgi følgende informasjon til oss:

1. Dato for varsling;

2. Dersom skadelidte er en fysisk person: fornavn, etternavn, yrke, nasjonalitet, fødselssted og dato;

3. Dersom skadelidte er en juridiskperson: navn, (selskaps)form, registrert hovedkontor og selskapets representant utad;

4. Navn og adresse på mottaker, eller dersom vedkommende er en juridiskperson; navn og registret hovedkontor;

5. En beskrivelse av de faktiske forhold og nøyaktig stedavgivelse;

6. På hvilket grunnlag innholdet bør bli fjernet, herunder relevant rettslig grunnlag og begrunnelse av fakta; og

7. En kopi av korrespondansen med forfatter eller redaktør av den rettslige informasjonen eller aktiviteten hvor det bes om opphør, tilbaketrekkelse eller endring, eller en forklaring dersom forfatter eller redaktør ikke kan kontaktes.

Punkt 9 (ERSTATNING/ANSVAR): denne delen endres som følger:

Underkategorien «Erstatning og frigjøring» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«ERSTATNING. Du aksepterer å erstatte, beskytte og å holdes skadesløs for NIKE Inc.,deres tilknyttede selskaper, ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere og leverandører («NIKE-parter») fra og mot alle krav, tap, ansvar, utgifter, skader og kostnader, inkludert og uten begrensning; advokatutgifter som oppstår på grunn av eller i tilknytning til bruk av ditt Brukerinnhold, din bruk av Innhold, din bruk av Plattformen, din atferd i forbindelse med Plattformen eller med andre Plattformbrukere, eller ethvert brudd på disse vilkår for bruk, noen lov eller noen tredjeparts rettigheter.»

Underkategorien «ANSVARSBEGRENSNINGER» slettes i sin helhet:

Punkt 11 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): underkategori «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«LOVVALG/JURISDIKSJON»

Ingenting i dette avsnittet skal frata deg beskyttelsen gitt til forbrukere i bindende lovregler i landet du bor i.

 • Du aksepterer at Plattformen, Vilkårene, Retningslinjer for personvern og enhver tvist mellom deg og NIKE skal løses etter nederlandsk lov, uten hensyn til lovvalg og FN- konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp av 1980.
 • Unntatt der det er forbudt, og uten begrensninger av lovbestemte rettigheter for forbrukere, aksepterer du at alle tvister, krav og rettslig prosess som direkte eller indirekte skyldes eller relaterer seg til Plattformen (inkludert, men ikke begrenset til kjøp av NIKE produkter) kun skal løses i Amsterdam, Nederland.
 • Dersom du har klager, vennligst kontakt oss via Kontakt Oss. Dersom du føler at din klage ikke blir tilfredsstillende behandlet kan du – men du er ikke forpliktet til å– bruke «Online Dispute Resolution»(ODR) plattform (Tvisteløsning på nett) som du kan finne på http://ec.europa.eu/odr.

I tillegg har du rett til å innlede en meklingsprodedyre ved å kontakte en megler (e) på følgende måter: Association des médiateurs européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, telefonnummer: 09 53 01 02 69), http://www.mediationconso-ame.com/. Megleren(e) skal, uavhengig og upartisk, prøve å oppnå en minnelig løsning av tvisten. I tilfelle mekling, står hver part fritt til å velge å godta eller avvise meglerens foreslåtte løsning.» 

TYSKLAND

Punkt 7 (VIKTIGE ANSVARFRASKRIVELSER): dette punktet endres som følger:

Det tredje punktet i oppsummeringsboksen slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«NIKE er ikke ansvarlig for noen skader (med unntak av ansvar for NIKEs forsettlige og grovt uaktsomme handlinger, og NIKEs personskader) forårsaket av samhandling med andre brukere. Vennligst vær ansvarlig, og ta forhåndsregler når du samhandler med folk du ikke kjenner.»

Det siste punktet under underkategorien «FYSISK AKTIVITET» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«I den grad gjeldende lov tillater det, er NIKE ikke ansvarlig for noen skader (med unntak av ansvar for NIKEs forsettlige og grovt uaktsomme handlinger, og NIKEs personskader) du forårsaker som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke Plattformen.»

Underkategorien «ANSVARSFRASKRIVELSE VED GARANTI», herunder alle punktene, slettes i sin helhet.

Punkt 9 (ERSTATNING/ANSVARSBEGRENSNINGER): dette punktet endres som følger:

Underkategorien «ERSTATNING/ANSVARSBEGRENSNINGER» slettes i sin helhet.

Underkategorien «ANSVARSBEGRENSNINGER» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«ANSVARSBEGRENSNINGER. NIKEs og deres medlemmer, sjefer, ledere, aksjonærer, ansatte og agenters (Utgivelsespartene) ansvar er begrenset til forsettlige eller grovt uaktsomme tilfeller. I tilfeller av simpel uaktsomhet er Utgivelsepartene kun ansvarlige dersom en vesentlig kontraktsmessig forpliktelse hvis overtredelse forfekter formålet med kontrakten, eller hvis ytelse er nødvendig for å oppnå kontraktens formål eller hvis overtredelse påvirker kundens tillit (også kalt «cardinal duties) har blitt krenket. I slike tilfeller er ansvaret begrenset til typiske og forutsigbare skadefølger. Denne ansvarsbegrensningen gjelder ikke for krav under produktansvarslover, og ikke i tilfeller av kroppsskader eller død.»

Punkt 11 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): dette punktet erstattes med de europeiske landenes versjon overfor, men følgende inkluderes på slutten:

«Alle krav skal bringes inn innen 2 år etter at kravet oppsto.»

UNGARN

Innledende avsnitt: Det andre punktet i første del ovenfor kalt «Vilkår for salg» endres ved å inkludere følgende:

«Disse vilkårene utgjør en underforstått avtale mellom deg og NIKE, med mindre annet oppfyller kravene til skriftlig avtale etter ungarsk lov.»

ITALIA     

Punkt 7 (VIKTIGE ANSVARSFRASKRIVELSER): dette punktet endres som følger:

Det siste punktet under underkategori «FYSISK AKTIVITET» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«I den grad gjeldende lov tillater det, er NIKE ikke ansvarlig for noen skade du forårsaker som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke Plattformen, med unntak av tilfeller av svindel eller grov uaktsomhet fra Nikes side.»

Underkategorien «BRUKERSAMHANDLING» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende:

«BRUKERSAMHANDLING. Vi er ikke ansvarlig for din samhandling med andre Plattformbrukere, eller noe tap eller skade som kan oppstå som følge av disse samhandlingene, med unntak av tilfeller av svindel og grov uaktsomhet fra Nikes side.

Ta ansvar og ta forhåndsregler når du samhandler med andre brukere (inkludert brukere du ikke kjenner) på Plattformen. Før du beslutter å fysisk møte noen, vurder å undersøke, ta med en venn, velge et offentlig sted og informere noen om hvor du kommer til å være. NIKE er ikke forpliktet til å bli involvert i noen brukeruenighet(men kan gjøre det etter eget skjønn), med unntak av tilfeller av svindel og grov uaktsomhet fra Nikes side.»

Punkt 11 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): underkategorien «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende (med unntak av det siste punktet om å komme med krav som forblir uendret):

«LOVVALG/JURISDIKSJON»

 • Du aksepterer at Plattformen, Vilkårene, Retningslinjer for personvern og enhver tvist mellom deg og NIKE skal løses etter nederlandsk rett, uten hensyn til lovvalg og FN- konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp av 1980, underlagt enhver lovbestemmelse i gjeldende lovbestemte rettigheter som kan være gjeldende på tross av ulikt lovvalg.
 • Unntatt der det er forbudt, og uten begrensninger av lovbestemte rettigheter for forbrukere, aksepterer du at alle tvister, krav og rettslig prosess som direkte eller indirekte skyldes eller relaterer seg til Plattformen (inkludert, men ikke begrenset til kjøp av NIKE produkter) kun skal løses i domstolen der du er bosatt eller er hjemmehørende».

POLEN

Punkt 11 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): underkategorien «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende (med unntak av punktet om å komme med krav som forblir uendret):

«LOVVALG/JURISDIKSJON

 • Plattformen, Vilkårene, og enhver tvist mellom deg og NIKE skal løses under polsk lov,
 • Alle tvister, krav og rettslige prosesser som direkte eller indirekte skyldes eller relaterer seg til Plattformen (inkludert, men ikke begrenset til kjøp av NIKE produkter) skal løses av den kompetente domstolen under gjeldende lov.»

SVEITS

Punkt 11 (TVISTER/TILLEGGSVILKÅR): underkategorien «LOVVALG/JURISDIKSJON» slettes i sin helhet, og erstattes med følgende (med unntak av det siste kulepunktet om å komme med krav som forblir uendret):

«LOVVALG/JURISDIKSJON

 • Du aksepterer at Plattformen, Vilkårene, Retningslinjer for personvern og enhver tvist mellom deg og NIKE skal løses etter sveitsisk rett, uten hensyn internasjonale lovvalg og til utelukkelsen av FN-konvensjonen om kontrakter for internasjonale løsørekjøp av 1980.
 • Du aksepterer at alle tvister som direkte eller indirekte skyldes eller relaterer seg til Plattformen og dens VILKÅR, skal underlegges den eksklusive jurisdiksjonen til den kompetente domstol i Zurich, Sveits.» 
Locales *

User login