You are here

nl-nl-terms-sale

Primary tabs

Clone Agreement Document

Body Content

VERKOOPVOORWAARDEN

(West-Europa, Centraal Europa, Oost-Europa) 

Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op West-Europa, Centraal Europa en Oost-Europa, met uitzondering van Bulgarije, Kroatië, Noorwegen, Roemenië, Slowakije, Zwitserland en Turkije, die andere voorwaarden hebben

Lees deze VERKOOPVOORWAARDEN zorgvuldig door voordat u online Producten van het NIKE PLATFORM bestelt. 

Indien u in één van de HIERONDER GENOEMDE landen gevestigd bent, kunnen er aanvullende landspecifieke voorwaarden op u van toepassing zijn. Deze kunt u vinden aan het einde van deze verkoopvoorwaarden of door te klikken op de naar het land verwijzende link. Voor zover deze aanvullende voorwaarden tegenstrijdigheden bevatten hebben Deze aanvullende voorwaarden voorrang op de onderstaande Voorwaarden. 

OOSTENRIJKFRANKRIJKDUITSLANDHONGARIJEITALIËPOLEN

TOEPASSELIJKHEID

U leest deze Verkoopvoorwaarden (“Verkoopvoorwaarden”) omdat u gebruik maakt van een NIKE website, digitale ervaring, sociale media platform, mobiele app, draagbare techniek, of een van onze andere producten of diensten, die alle deel uitmaken van NIKE’s Platform (“Platform”). Door middel van deze Verkoopvoorwaarden komt een juridisch bindende overeenkomst tot stand tussen u en NIKE en haar gelieerde ondernemingen (waarnaar wij kunnen verwijzen als “NIKE,” “wij,” “ons,” of “onze”) met betrekking tot bestellingen die zijn geplaatst voor op het Platform beschikbare producten.  Gelieve onze {{agreement:localEntities:Lijst van lokale entiteiten}} te raadplegen om de naam van de verantwoordelijke NIKE entiteit die u het Platform aanbiedt en de correcte contactgegevens terug te vinden. Nike kan deze Verkoopvoorwaarden zonder kennisgeving aanpassen door het plaatsen van de aangepaste Verkoopvoorwaarden op haar Platform.  De aankoop wordt beheerst door de verkoopvoorwaarden die op het Platform geplaatst zijn op het moment dat u uw bestelling op het Platform plaatst.  Leest u deze voorwaarden zorgvuldig door en controleer ofde details van uw bestelling volledig en accuraat zijn voordat u uw bestelling plaatst.  Op uw gebruik van het Platform zijn ook de {{agreement:termsOfUse:Gebruiksvoorwaarden}} van NIKE en het {{agreement:privacyPolicy:Privacybeleid}} van NIKE van toepassing. De Gebruiksvoorwaarden worden door middel van deze verwijzing in deze Verkoopvoorwaarden opgenomen. [Zie de voorwaarden voor Hongarije.] 

HET PLAATSEN VAN BESTELLINGEN OP HET PLATFORM 

IN AANMERKING KOMEN OM EEN BESTELLING IN TE DIENEN

Om een bestelling op het Platform te kunnen plaatsen dient u tenminste 16 jaar oud of ouder te zijn - als dit vereist is onder toepasselijk recht om een overeenkomst met Nike te sluiten, en een consument - geen wederverkoper - te zijn. 

GEEN AANKOOP VOOR WEDERVERKOOP

Het Platform is uitsluitend door NIKEbedoeld om NIKE producten direct aan eindconsumenten te verkopen en derhalve is aankoop van producten voor wederverkoop strikt verboden. Aankoop voor wederverkoop betekent de aankoop van een product van NIKE door iemand die de producten van NIKE aan anderen (consumenten, bedrijven of andere derde partijen) doorverkoopt of van plan is om deze aan deze anderen door te verkopen.  Als NIKE van mening is dat u betrokken bent bij aankoop voor wederverkoop, behoudt NIKE zich het recht voor om actie tegen u te ondernemen, inclusief maar niet beperkt tot het beperken van verkopen aan u, het annuleren van uw bestellingen en/of het tijdelijk stilleggen of sluiten van uw account. 

HOE TE BESTELLEN

U heeft een e-mailadres nodig om een bestelling te plaatsen, en u moet misschien uw browser instellen op het accepteren van (functionele) cookies en pop-ups om alle functies van het Platform te kunnen gebruiken, waaronder het ontwerpen van op maat gemaakte producten, het toevoegen van artikelen aan uw winkeltas en het plaatsen van uw bestelling. 

Als u een bestelling plaatst zenden wij u een e-mail ter bevestiging van de ontvangst van uw bestelling.  Onze aanvaarding van de bestelling vindt plaats wanneer de Producten aan u worden verstuurd. Wij zenden u een e-mail ter bevestiging dat de Producten verstuurd zijn (“Orderbevestiging”). Op dat moment ontstaat er een contract, waarvan deze Verkoopvoorwaarden deel uitmaken, en dit contract is bindend voor u en ons (het “Contract”). Wij raden u aan om een kopie van deze Verkoopvoorwaarden en de van toepassing zijnde Orderbevestiging uit te printen of te downloaden zodat u hier later naar kunt verwijzen.  Als wij niet in staat zijn om een product aan u te leveren zullen wij u schriftelijk hiervan op de hoogte stellen en de bestelling niet verwerken.

[Zie Poolse voorwaarden.]

ONS RECHT OM UW BESTELLING TE WEIGEREN OF EEN CONTRACT TE ANNULEREN

Uitvoering van alle bestellingen op het Platform is op basis van beschikbaarheid. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om uw bestelling om welke reden dan ook niet te aanvaarden. Wij behouden ons tevens het recht voor om een Contract te annuleren door een schriftelijke kennisgeving aan u in de navolgende situaties, zonder voor enige schade of kosten aansprakelijk te zijn anders dan terugbetaling aan u van  ontvangen bedragen in verband met het door ons geannuleerde Contract:

 • het product is niet beschikbaar / op voorraad;
 • uw factuurgegevens zijn niet correct of niet controleerbaar;
 • ons veiligheidssysteem geeft aan dat uw bestelling een ongebruikelijke bestelling is of een fraudegevoelige bestelling;
 • u bent jonger dan 16 jaar of – indien een oudere leeftijd onder toepasselijk recht wordt toegestaan om een overeenkomst met Nike aan te gaan – jonger dan deze oudere leeftijd;
 • u bent een wederverkoper;
 • er stond een foutieve prijs vermeld op het Platform; of
 • wij konden niet leveren op het door u opgegeven adres;
 • vanwege een Gebeurtenis buiten onze macht (zie hieronder).

[Zie de voorwaarden voor Frankrijk.]

GEGEVENSCONTROLE

Wanneer u uw bestelling plaatst, kunnen wij hierop controles uitvoeren voordat we de bestelling uitvoeren. Deze controles kunnen het controleren van uw adres en een controle op fraude zijn.  Wij voeren gedeeltelijk geautomatiseerde controles uit bij alle aankopen om ongebruikelijke of verdachte transacties, of transacties die mogelijk fraudegevoelig zijn, eruit te filteren. Mogelijke fraude op het Platform zal worden onderzocht en zo nodig strafrechtelijk worden vervolgd.

PRIJS/BETALING

BETAALMETHODEN

U kunt de beschikbare betaalmethoden voor elk land vinden in de helpsectie van de Nike.com website (de “Website”). Wij accepteren geen andere betaalmethoden dan die in de helpsectie  zijn aangegeven. Wij verzoeken u vriendelijk om niet op een andere wijze te betalen dan als daar vermeld. Als u dit toch doet, zijn wij niet aansprakelijk voor verlies van de betaling of andere schade die mogelijk hierdoor wordt veroorzaakt. 

BETALINGSVERWERKING

Als u per creditcard of pinpas betaalt, schrijven wij het verschuldigde bedrag af van uw rekening zodra uw bestelling ons magazijn verlaat.  Als u per bankoverschrijving betaalt (enkel beschikbaar voor bulkbestellingen), zetten wij de levering (of de productie als het gaat om op maat gemaakte (NIKEiD) producten) in gang nadat wij uw betaling hebben ontvangen. Dit kan enkele dagen duren. Als er binnen 12 kalenderdagen nadat u uw bestelling heeft ingediend geen betaling is ontvangen, komt uw bestelling automatisch te vervallen.  Betalingen kunnen alleen worden verwerkt als de factuurinformatie kan worden gecontroleerd.  

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Wij behouden het eigendomsrecht op een product/producten totdat we volledige betaling voor een dergelijk product/producten hebben ontvangen.

PRIJZEN EN VALUTA

De productprijzen die op het Platform worden getoond zijn inclusief belasting toegevoegde waarde (BTW), naargelang van toepassing. Per bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht. De exacte verzendkosten zijn afhankelijk van het land waarin uw bestelling geleverd wordt. Gedetailleerde informatie over verzendkosten per land is te vinden in de helpsectie van  de Website. 

Prijzen worden in lokale valuta (Euro) aangegeven met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk, Zweden, Noorwegen, Zwitserland en Denemarken waarvoor de prijzen in de lokale munteenheid worden aangegeven. Als u het land van levering wijzigt tijdens het browsen of bij de kassa, kunnen de prijzen vanaf dat moment in een andere valuta worden weergegeven. Wij wijzen u erop dat een wijziging van het land van levering invloed kan hebben op de prijs vanwege een verandering in valuta of vanwege prijzen die specifiek voor dat land gelden. 

UW TOTAALPRIJS

De totaalprijs in het uiteindelijke betalingsvenster is inclusief belasting en verzendkosten. Deze prijs wordt overgenomen in de Orderbevestiging. Wij raden u aan de Orderbevestiging uit te printen of te downloaden zodat u hier later naar kunt verwijzen. Als u met een creditcard betaalt, wordt het totaalbedrag voor uw hele bestelling in uw lokale munteenheid op uw bevestiging weergegeven. 

Als uw lokale munteenheid afwijkt van de munteenheid waarin de prijzen worden weergegeven, dan zal uw bank de geldige wisselkoers op de datum van aankoop toepassen. Uw bank kan een andere wisselkoers toepassen waar wij geen controle over hebben. 

Contant bij levering (Cash on delivery (cod))

Als u heeft gekozen voor de betalingsmethode ‘contant bij levering’, dan dient het bedrag van de bestelling die op uw bevestiging van verzending is genoemd in de lokale valuta van uw land van bestemming volledig te worden betaald voordat u uw producten ontvangt en het afleverblad ondertekent. Het pakket kan enkel worden geopend en uw producten kunnen enkel worden gecontroleerd nadat betaling heeft plaatsgevonden. 

PRIJSWIJZIGINGEN

De prijzen van de producten zijn zoals aangegeven op het Platform. Prijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen, maar wijzigingen hebben geen invloed op een bestelling die wij in een Orderbevestiging hebben bevestigd. [Zie de voorwaarden voor Italië.] 

VERZENDING & LEVERING

LEVERING – WAAR EN WANNEER

Wij verzenden niet op bepaalde nationale feestdagen. Wij verwijzen u naar de helpsectie op de Website voor data en de beschikbare levertijden en -methoden. Wij kunnen alleen een bestelling uitvoeren naar een afleveradres dat een huisadres of kantooradres is in één van de landen zoals aangegeven in de helpsectie van de Website.

LEVERING IN GEDEELTES

Waar mogelijk proberen wij alle producten die u hebt besteld tegelijkertijd te leveren. Houd u er echter rekening mee dat, omdat op maat gemaakte (NIKEiD) producten in verschillende fabrieken geproduceerd worden, een bestelling voor meerdere op maat gemaakte (NIKEiD) producten mogelijk in gedeeltes geleverd wordt. 

Wij behouden ons het recht voor om de levering van uw bestelling in gedeeltes te verrichten, bijvoorbeeld als een deel van uw bestelling vertraagd is of niet beschikbaar is. Als wij uw bestelling in gedeeltes leveren brengen wij u daarvan op de hoogte door u een e-mail te sturen naar het e-mailadres dat door u is opgegeven op het moment dat uw bestelling werd geplaatst. Geen bijkomende verzendkosten worden in rekening gebracht. 

INSPECTIE BIJ LEVERING

Gelieve bij levering de verpakking op schade te controleren. Als blijkt dat de producten beschadigd zijn, verzoeken wij u de zending niet te aanvaarden.

VERZENDKOSTEN

GRATIS VERZENDING

Als u een aankoop doet die hoger is dan het grensbedrag dat geldt voor uw land van levering, dan ontvangt u een GRATIS ‘standaardlevering’ (standard delivery), of de keuze van een ‘express levering’ (express delivery) tegen korting. Er zijn ook andere voorwaarden waardoor u in aanmerking kunt komen voor gratis verzending. Zie de helpsectie van op de Website voor grensbedragen en de bijbehorende gereduceerde leveringskosten. 

MAATWERKPRODUCTEN

Voorwaarden maatwerk

Voor de meeste op maat gemaakte (NIKEiD) producten kunt u een combinatie van letters, spaties en nummers toevoegen om een “ID” te vormen – een persoonlijk bericht voor uw creatie.  Wij behouden ons het recht voor, naar eigen goeddunken, om een ID af te wijzen, bijvoorbeeld omdat het een handelsmerk van een derde bevat, of de namen van sportteams, sporters of beroemdheden waarvan u (of NIKE) niet het gebruiksrecht heeft, of omdat het materiaal bevat dat wij als ongepast beschouwen. Als wij uw ID afwijzen, zult u hier zo spoedig mogelijk per e-mail van op de hoogte worden gebracht.

Bevestigingen van consumenten in verband met maatwerk

Zowel uw ontwerp van het product (de kleurcombinatie etc.) als de personalisatie zijn uw eigen creatie.  Voor zover dit niet zo is, verklaart u hierbij dat u bevoegd bent om het ontwerp of de personalisatie die door een ander gecreëerd is te gebruiken. 

Hoewel wij het recht hebben om uw personalisatie of uw ontwerp af te wijzen, blijft uitsluitend u verantwoordelijk voor uw ontwerp en personalisatie, en zijn wij niet verplicht om uw ontwerp of personalisatie te controleren of af te wijzen. 

Uw ontwerp en uw personalisatie worden beschouwd als zogenaamde “Gebruikerscontent”. Artikel 2 van de Gebruiksvoorwaarden is op uw ontwerp en uw personalisatie van toepassing.

RETOUR & ANNULERING

EEN BESTELLING VOOR LEVERING ANNULEREN

U mag uw bestelling kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren als deze nog niet is verstuurd. Wij beginnen bijna onmiddellijk met het verwerken van bestellingen die in onze online winkel geplaatst worden. Als u uw bestelling wilt annuleren, controleert u dan eerst de status van uw bestelling door naar de link "Bestelstatus" te gaan rechts bovenin op de Website. 

Als de status van uw bestelling “Lopend” (Pending) is of “In de Wacht” (On Hold) dan kunt u uw bestelling annuleren door ons callcenter te bellen (zie de helpsectie ”op de Website).  Onze klantenservicemedewerkers zullen ons magazijn verzoeken uw bestelling te annuleren. Als dat lukt, sturen zij u een e-mail en is de annulering gratis. Als annulering niet mogelijk is, wordt het product/worden de producten aan u geleverd en kan/kunnen het product/de producten worden geretourneerd volgens de hieronder omschreven procedure. 

Op maat gemaakte (NIKEiD) bestellingen kunnen niet vóór verzending worden geannuleerd omdat wij onmiddellijk nadat de bestelling is ontvangen beginnen met de productie van op maat gemaakte (NIKEiD) producten. 

HET RETOURNEREN VAN BESTELLINGEN NA LEVERING – GEBREKKIge producten

U heeft het recht om aan u geleverde producten te retourneren als deze gebreken vertonen of anderszins bij ontvangst niet voldoen aan uw bestelling. Indien uw klacht terecht is, zullen de aanschafprijs en de verzendkosten worden teruggestort. Praktische informatie over hoe te retourneren, vindt u in de helpsectie van de Website. 

Wij herinneren u er bovendien aan dat wij onder Nederlands en EU-recht aansprakelijk jegens u zijn wegens het ontbreken van conformiteit in een product dat zich openbaart binnen minimaal twee jaar na levering van het product en dat u in dit verband verschillende wettelijke rechten heeft. Het voorafgaande beperkt deze wettelijke rechten op geen enkele wijze. [Zie voorwaarden voor Frankrijk en Italië.] 

UW HERROEPINGSRECHT

Als u om welke reden dan ook niet tevreden bent met een door u besteld product, mag u uw wettelijke herroepingsrecht uitoefenen. U kunt zich op uw herroepingsrecht beroepen door ons te laten weten dat u het product wilt retourneren binnen 30 kalenderdagen nadat het product bij u of een door u aangegeven derde (niet zijnde de vervoerder) geleverd is, of, als u meerdere goederen in één bestelling heeft besteld die apart worden geleverd, binnen 30 kalenderdagen nadat het laatste product is geleverd, zonder opgaaf van reden. 

Als u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, bent u verplicht om de producten onverwijld aan ons te retourneren en niet later dan 30 kalenderdagen na de dag waarop u ons heeft meegedeeld dat u zich op uw herroepingsrecht beroept.

Zorgt u ervoor dat de producten die u retourneert volledig zijn (beide artikelen van een paar moeten bijvoorbeeld geretourneerd worden) en op geen enkele wijze gebruikt zijn anders dan wat redelijkerwijs noodzakelijk is om te beslissen of u de producten wilt houden (dit betekent dat u de kleren of schoenen mag aantrekken om te kijken of ze passen, maar u ze niet kunt dragen of wassen). Als u niet aan het voorgaande voldoet en de waarde van het product ten gevolge daarvan vermindert, kunnen wij u aansprakelijk houden voor dergelijke verminderde waarde. Het herroepingsrecht geldt niet als het product volgens uw specificatie gemaakt is of duidelijk gepersonaliseerd is (bijvoorbeeld: NIKEiD producten). 

Voor praktische informatie over hoe te retourneren zie de helpsectie op het Platform, waarop een herroepingsformulier staat dat u kunt gebruiken om uw herroepingsrecht uit te oefenen. U kunt ons ook informeren dat u uw  herroepingsrecht wilt uitoefenen door een andere ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld door een brief, telefax of e-mail). Het is voldoende dat u deze verklaring aan ons stuurt voordat de herroepingsperiode is verstreken. 

Als u ons informeert dat u een product wilt retourneren, dan betalen wij u alle ontvangen betalingen onverwijld terug, inclusief de verzendkosten (met uitzondering van aanvullende kosten als gevolg van uw keuze voor verzending anders dan het door ons aangeboden minst dure soort standaardlevering), en in ieder geval niet later dan 30 dagen na de dag waarop wij geïnformeerd zijn over uw beslissing om uw herroepingsrecht uit te oefenen. Wij kunnen er echter voor kiezen om terugbetaling aan te houden totdat wij de producten retour hebben ontvangen of totdat u bewijs heeft geleverd van terugzending van de producten. 

INFORMATIE OVER TERUGBETALING

Terugbetalingen vinden plaats op basis van de oorspronkelijke betaalwijze. Als u betaald heeft met een bankoverschrijving dient u dit door te geven aan de Klantenservice als u het product retourneert, zodat wij het geld direct naar uw bankrekening kunnen overmaken.  Praktische informatie over hoe te retourneren en over de tijdlijn voor terugbetaling vindt u hier

VOORWAARDEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP VOORAF BESTELDE PRODUCTEN

Vooraf bestellen is het proces waarbij u een product kunt bestellen nog vóór de geplande verkooplancering. Vanwege de aard van bestellingen vooraf, gelden de volgende specifieke voorwaarden voor vooraf bestelde producten: 

Levering. Wij streven ernaar om vooraf bestelde producten te leveren vóór de verkooplanceringsdatum, mits we uw betaling ten minste 3 werkdagen voor de lanceringsdatum ontvangen hebben. De concrete levertijden hangen af van het moment waarop het product beschikbaar is in ons magazijn. Standaard leveringstijden zijn van toepassing vanaf het moment dat het vooraf bestelde product in ons magazijn beschikbaar is. Deze informatie is alleen onze best mogelijke inschatting, levertijden zijn nooit bindend. 

Betaling. Het navolgende is van toepassing, tenzij u heeft gekozen voor betaling bij of na levering. Uw betaling wordt afgeschreven zodra de bestelling ontvangen is (of, in het geval van een bankoverschrijving, zo spoedig mogelijk). Wij beginnen niet aan de uitvoering van uw bestelling zonder een betaling ontvangen te hebben. Voor bankoverschrijvingen kan dit betekenen dat levering later zal zijn dan hierboven aangegeven. 

Datum productlancering. De geplande verkooplanceringsdatum (productlancering) voor uw vooraf bestelde product vindt u op de pagina op de Website waarop het product wordt omschreven.

GEBEURTENISSEN BUITEN ONZE MACHT

Een Gebeurtenis Buiten Onze Macht betekent handelingen of gebeurtenissen die buiten onze redelijke macht liggen, inclusief, maar niet beperkt tot stakingen, lock-outs of andere industriële acties door derden, onlusten, rellen, invasie, terroristische aanval of dreiging van een terroristische aanval, oorlog (of deze wel of niet is verklaard) of een dreiging van of voorbereiding voor oorlog, brand, explosie, storm, overstroming, aardbeving, bodemverzakking, epidemie, pandemie of een andere natuurramp, of storingen in openbare of private telecommunicatienetwerken. 

Als een Gebeurtenis Buiten Onze Macht plaatsvindt die van invloed is op het voldoen aan onze verplichtingen onder deze Verkoopvoorwaarden:

a)     Nemen wij zo snel als redelijkerwijs mogelijk is contact met u op om u dit mede te delen; en

b)     Zullen onze verplichtingen onder deze Verkoopvoorwaarden worden opgeschort en zal de tijd voor het voldoen aan onze verplichtingen worden verlengd voor de duur van de Gebeurtenis Buiten Onze Macht. 

Wanneer de Gebeurtenis Buiten Onze Macht van invloed is op onze levering van een product aan u, dan zullen wij een nieuwe leveringsdatum met u afspreken nadat de Gebeurtenis Buiten Onze Macht voorbij is.  U kunt het contract annuleren als een Gebeurtenis Buiten Onze Macht plaatsvindt en u niet langer wilt dat wij de producten aan u verstrekken. Voor uw annuleringsrechten verwijzen wij u naar Annulering hierboven. 

OVERIGE BELANGRIJKE VOORWAARDEN

Wij kunnen onze rechten en verplichtingen onder een contract aan een andere organisatie overdragen, maar dit tast onze rechten of uw verplichtingen onder deze Verkoopvoorwaarden niet aan. 

U kunt uw rechten en verplichtingen onder deze Verkoopvoorwaarden alleen aan een andere persoon overdragen wanneer wij hier schriftelijk mee akkoord gaan. 

Wij hebben een contract met US Direct E-Commerce Limited h.o.d.n. eShopWorld om onze producten te verkopen en te leveren aan consumenten in Bulgarije, Kroatië, Noorwegen, Roemenië, Slowakije, Zwitserland en Turkije. Als uw bestelling wordt verstuurd naar één van de hierboven genoemde landen waar onze internationale verzendingen worden uitgevoerd door eShopWorld, zal het contract voor de aankoop, verkoop en levering van onze producten tussen u en eShopWorld zijn en deze zal onderhevig zijn aan de Voorwaarden van eShopWorld. Als er sprake is van strijdigheid tussen deze Verkoopvoorwaarden en de Voorwaarden van eShopWorld, dan gelden de Voorwaarden van eShopWorld met betrekking tot uw aankoop en de levering van onze producten. 

Iedere bepaling van deze Verkoopvoorwaarden heeft aparte werking. Mocht een rechtbank of relevante autoriteit besluiten dat één van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden onwettig of niet-afdwingbaar is, dan blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Als wij er niet bij u op aandringen om uw verplichtingen onder deze Verkoopvoorwaarden na te komen, of als wij onze rechten jegens u niet handhaven, of als wij dit later doen, betekent dit niet dat wij afstand van onze rechten jegens u hebben gedaan of dat u niet aan deze verplichtingen hoeft te voldoen. 

Indien wij afzien van ons recht om u in gebreke te stellen wanneer u uw verplichtingen niet nakomt, doen wij dit enkel schriftelijk, en dit betekent niet dat wij automatisch afzien van ons recht om u in gebreke te stellen ingeval van een latere niet-nakoming door u. Wij zullen geen kopie van het contract tussen ons archiveren. 

RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT

U gaat ermee akkoord dat het Platform, de Verkoopvoorwaarden en alle geschillen tussen u en NIKE in alle opzichten worden beheerst door Nederlands recht, ongeacht bepalingen inzake toepasselijk recht, en niet door het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken uit 1980. 

Behalve wanneer dit verboden is, en zonder beperking van wettelijke rechten voor consumenten, stemt u ermee in dat alle geschillen, vorderingen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met dit Platform (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van NIKE-producten) per geval opgelost zullen worden, zonder een beroep te doen op enige vorm van massaclaim, en uitsluitend behandeld zullen worden door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland. 

Wanneer u een klacht heeft, neemt u dan eerst contact met ons op via contact us pagina. Indien u meent dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u – maar bent u niet verplicht – gebruik maken van het platform voor Online Dispute Resolution (ODR) waartoe u toegang krijgt via http://ec.europa.eu/odr. 

Alle vorderingen dienen te worden ingesteld binnen één (1) jaar na het ontstaan van de vordering, voor zover toegestaan op grond van toepasselijk recht. [Zie de voorwaarden voor OostenrijkFrankrijkDuitslandItalië en Polen.] 

LANDSPECIFIEKE VOORWAARDEN 

Wanneer u in één van de navolgende landen gevestigd bent, dan zijn de onderstaande aanvullende voorwaarden van toepassing en ingeval van tegenstrijdigheden met de hierboven genoemde voorwaarden hebben deze aanvullende voorwaarden hierop voorrang. 

OOSTENRIJK 

Het laatste artikellid van het onderdeel hierboven getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT”, wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende: 

“Alle vorderingen dienen te worden ingesteld binnen drie (3) jaar na het ontstaan van de vordering.” 

FRANKRIJK 

Het artikel hierboven getiteld “HET PLAATSEN VAN BESTELLINGEN OP HET PLATFORM”, artikellid “ONS RECHT OM UW BESTELLING TE WEIGEREN OF EEN CONTRACT TE ANNULEREN” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende: 

“ONS RECHT OM UW BESTELLING TE WEIGEREN OF EEN CONTRACT TE ANNULEREN

Wij behouden ons het recht voor om een Contract door een schriftelijke kennisgeving aan u in de navolgende situaties te annuleren, zonder voor enige schade of kosten aansprakelijk te zijn anders dan terugbetaling aan u van de ontvangen bedragen in verband met het door ons geannuleerde Contract:

 • uw factuurgegevens zijn niet correct of niet controleerbaar;
 • ons veiligheidssysteem geeft aan dat uw bestelling een ongebruikelijke bestelling is of een fraudegevoelige bestelling;
 • u bent jonger dan 16 jaar of – indien een oudere leeftijd door toepasselijk recht wordt toegestaan om een overeenkomst met Nike aan te gaan – jonger dan deze oudere leeftijd;
 • u bent een wederverkoper;
 • wij konden niet leveren op het door u opgegeven adres; of
 • vanwege een Gebeurtenis Buiten Onze Macht (zie hieronder).” 

Het artikel hierboven getiteld “RETOUR & ANNULERING”, artikellid “HET RETOURNEREN VAN BESTELLINGEN NA LEVERING – GEBREKEN” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende: 

"Nike, Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, The Netherlands, is verantwoordelijk voor ieder gebrek aan conformiteit van de producten onder de voorwaarden als neergelegd in  artikelen L. 217-4 e.v. van de Franse consumentencode, en van verborgen gebreken van deze producten onder de voorwaarden als neergelegd in artikelen 1641 e.v. van het Franse burgerlijk wetboek. Als uw klacht terecht is, zullen de aankoopprijs en de verzendkosten worden teruggestort.  Praktische informatie over hoe te retourneren, vindt u in de helpsectie van de website.”

Wij wijzen u erop dat u onder de wettelijke conformiteitsgarantie: 

 • 2 jaar na aflevering van het product de tijd heeft om een vordering in te dienen;

 • kunt kiezen tussen reparatie of vervanging van het product, met inachtneming van de voorwaarden voor kosten zoals neergelegd in artikel L. 217-9 van de Franse consumentencode;

 • het gebrek aan conformiteit van het product niet hoeft te bewijzen gedurende een periode van twee (2) jaar na levering van het product.


De wettelijke conformiteitsgarantie laat commerciële garanties die gegeven kunnen worden onverlet.


U kunt ook besluiten om onder een wettelijke garantie te handelen tegen een verborgen gebrek als neergelegd in artikel 1641 van het Franse burgerlijk wetboek. In dat geval kunt u kiezen tussen annulering van de koop of een vermindering van de verkoopprijs, zoals neergelegd in artikel 1644 van het Franse burgerlijk wetboek."

Het tweede en derde artikellid in het onderdeel getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” worden geheel geschrapt en vervangen door de volgende twee artikelleden: 

“Behalve wanneer dit verboden is, en zonder beperking van wettelijke rechten voor consumenten, stemt u ermee in dat alle geschillen, vorderingen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met dit Platform (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van NIKE-producten) uitsluitend behandeld zullen worden door de bevoegde rechter in Amsterdam, Nederland. 

Wanneer u een klacht heeft, neemt u dan eerst contact met ons op via [contact us pagina]. Indien u meent dat uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld kunt u – maar bent u niet verplicht – gebruik maken van het platform voor Online Dispute Resolution (ODR) waartoe u toegang krijgt via http://ec.europa.eu/odr.  Bovendien heeft u het recht een mediation-procedure te beginnen door contact op te nemen met de mediator(s) als volgt: Association des Médiateurs Européens (197, Boulevard Saint-Germain, 75007 PARIS, téléphone: 09 53 01 02 69), http://www.mediationconso-ame.com/. De mediator(s) zullen onafhankelijk en onpartijdig proberen een minnelijke oplossing te vinden voor het geschil.  Bij mediation staat het elke partij vrij om de door de mediator voorgestelde oplossing te accepteren of af te wijzen.”

DUITSLAND 

Het laatste artikellid van het onderdeel hierboven getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende: 

“Alle vorderingen dienen te worden ingesteld binnen twee (2) jaar na het ontstaan van de vordering.” 

HONGARIJE 

Het artikel hierboven getiteld “TOEPASSELIJKHEID” wordt gewijzigd door toevoeging van het volgende: 

“Deze Verkoopvoorwaarden vormen een stilzwijgende overeenkomst tussen u en NIKE, tenzij ze anderszins voldoen aan de vereisten van schriftelijke overeenkomsten volgens Hongaars recht. " 

ITALIË 

Het artikel hierboven getiteld “PRIJS/BETALING”, artikellid “PRIJSWIJZIGINGEN” wordt in zijn geheel door het navolgende vervangen: 

“PRIJSWIJZIGINGEN

De prijzen van de producten zijn zoals aangegeven op het Platform. Prijzen kunnen van tijd tot tijd wijzigen, maar wijzigingen hebben geen invloed op een bestelling die u heeft geplaatst, zelfs als die nog niet in een Orderbevestiging is bevestigd.” 

Het artikel hierboven getiteld “RETOUR & ANNULERING”, artikellid “HET RETOURNEREN VAN BESTELLINGEN NA LEVERING – GEBREKEN” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende: 

“HET RETOURNEREN VAN BESTELLINGEN NA LEVERING – GEBREKEN

Krachtens artikel 130 van de Consumentencode garandeert Nike de conformiteit van verkochte goederen voor een periode van twee jaar na de levering van de goederen. Onverminderd wettelijke rechten in uw voordeel krachtens toepasselijk recht, heeft u in geval van non-conformiteit het recht om de goederen conform te laten maken door reparatie of vervanging of om een passende prijsvermindering te verkrijgen in de prijs of het contract dat beëindigd is in verband met deze goederen, overeenkomstig artikel 130 van de Consumentencode. U heeft recht om de bovengenoemde rechten uit te oefenen in geval producten gebrekkig zijn of anderszins niet in conformiteit met uw bestelling zijn op het moment dat u ze ontvangen heeft, mits u ons over de non-conformiteit inlicht binnen een periode van twee maanden na de datum waarop u een dergelijk ontbreken van conformiteit heeft ontdekt. Als uw klacht terecht is, zullen de aanschafprijs en de verzendkosten worden teruggestort. Praktische informatie over hoe te retourneren, vindt u in de helpsectie van de Website.” 

Het tweede artikellid van het bovenstaande artikel getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt geheel geschrapt en vervangen door de volgende twee artikelleden:

“Ongeacht de hierboven vermelde rechtskeuze geniet u de wettelijke rechten in uw voordeel onder Artikel 1, Titel III van de Italiaanse Consumentencode (Wetsbesluit nr. 206/2005).”

“Behalve wanneer dit verboden is, en zonder beperking van uw wettelijke rechten, stemt u ermee in dat alle geschillen, vorderingen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met dit Platform (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van NIKE-producten) per geval opgelost zullen worden, zonder een beroep te doen op enige vorm van massaclaim, en uitsluitend behandeld zullen worden door de bevoegde rechter in de plaats waar u woont of gevestigd bent.”

POLEN 

Het artikel hierboven getiteld “RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT” wordt geheel geschrapt en vervangen door het volgende: 

“RECHTSKEUZE/RECHTSMACHT 

U stemt ermee in dat het Platform, de Verkoopvoorwaarden, en alle geschillen tussen u en NIKE in alle opzichten worden beheerst door het recht van Polen. 

Behalve wanneer dit verboden is, en zonder beperking van wettelijke rechten voor consumenten, stemt u ermee in dat alle geschillen, vorderingen en juridische procedures die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met dit Platform (inclusief maar niet beperkt tot de aankoop van NIKE-producten) per geval opgelost zullen worden zonder een beroep te doen op enige vorm van massaclaim en uitsluitend behandeld zullen worden door de onder toepasselijk recht bevoegde rechtbanken. 

Wanneer u een klacht heeft of denkt dat er een geschil tussen ons is, neemt u dan eerst contact met ons op via contact us pagina. Indien het geschil tussen ons niet wordt opgelost kunt u – maar bent u niet verplicht – gebruikmaken van het platform voor Online Dispute Resolution (ODR) waartoe u toegang krijgt via http://ec.europa.eu/odr.” 

Bovenstaande paragraaf “HOE TE BESTELLEN” wordt gewijzigd door toevoeging van het volgende:

“Door middel van het aanvaarden van deze Verkoopvoorwaarden:

(a) wordt door u verzocht dat een factuur wordt opgesteld voor de betreffende aankoop en

(b) gaat u ermee akkoord dat deze factuur in een elektronisch formaat wordt opgesteld en per e-mail aan u wordt toegezonden.”

Datum laatste wijziging: maart 2023 – WE/CEE

Locales *

User login