You are here

hr-HR Terms - Mobile

Primary tabs

Clone Agreement Document

Body Content

NIKE EU/UK MOBILNI UVJETI KORIŠTENJA

Datum zadnje revizije: ožujak 2014.

MOLIMO PAŽLJIVO PROCITAJTE OVE UVJETE KORIŠTENJA PRIJE KORIŠTENJA OVE PLATFORME. Pristupom ili korištenjem ove internetske stranice, mobilne aplikacije ili drugog NIKE proizvoda ili usluge (skupno: "Platforma") na bilo kojem racunalu, mobilnom telefonu, tabletu, konzoli ili drugom uredaju (skupno: "Uredaj"), potvrdujete da ste procitali, razumijete i slažete se biti vezani ovim Uvjetima korištenja i bilo kojim drugim primjenjivim propisima, bilo da ste registrirani clan NIKE-a ili niste. U najvecem opsegu dopuštenom primjenjivim propisima, NIKE može izmijeniti ove Uvjete u bilo koje doba bez obavijesti, s ucinkom od trenutka njihovog postavljanja na Platformu. Nastavak Vašeg korištenja Platforme smatrat ce se prihvatom izmijenjenih Uvjeta korištenja. Ako se ne slažete s ovim Uvjetima korištenja, molimo nemojte koristiti ovu Platformu.

Ovi Uvjeti korištenja primjenjivat ce se u najvecem opsegu dopuštenom bilo kojim primjenjivim propisima.

VAŽNA OBAVIJEST ZA AMATERSKE SPORTAŠE

VI STE ODGOVORNI OSIGURATI DA VAŠE KORIŠTENJE ILI SUDJELOVANJE U AKTIVNOSTIMA OVE PLATFORME NECE UTJECATI NA VAŠU KVALIFIKACIJU KAO AMATERSKOG SPORTAŠA. MOLIMO PROVJERITE S VAŠOM AMATERSKOM SPORTSKOM ORGANIZACIJOM PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA VAS. NIKE NIJE DOGOVORAN ZA SLUCAJ GDJE VAŠE KORIŠTENJE PLATFORME REZULTIRA VAŠOM DISKVALIFIKACIJOM KAO AMATERSKOG SPORTAŠA.

OBAVIJEST O FIZICKOJ AKTIVNOSTI

Platforma može ukljucivati znacajke koje promoviraju fizicku aktivnost. Razmislite o ukljucenim rizicima i savjetujte se sa svojom medicinskim profesionalcem prije ukljucivanja u bilo koju fizicku aktivnost. U najvecem opsegu dopuštenom primjenjivim propisima, NIKE nije odgovoran ni za kakve ozljede ili štete koje možete pretrpjeti kao rezultat Vašeg korištenja, ili Vaše nemogucnosti korištenja, znacajki Platforme.

INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Sva intelektualna imovina na Platformi (osim Sadržaja Stvorenog od Korisnika) u vlasništvu je NIKE-a ili njegovih davatelja licencije, što ukljucuje materijale zašticene autorskim pravom, žigom ili patentnim propisima. Svi žigovi, uslužne oznake i trgovacki nazivi (npr. naziv NIKE i Swoosh dizajn) u vlasništvu su, registrirani od i/ili licencirani od NIKE-a. Sav sadržaj na Platformi (osim Sadržaja Stvorenog od Korisnika), ukljucujuci ali ne ogranicavajuci se na tekst, softver, skripte, kodove, dizajne, grafike, fotografije, zvukove, glazbu, videa, aplikacije, interaktivne znacajke i sav ostali sadržaj ("Sadržaj") kolektivno je djelo prema propisima Sjedinjenih Americkih Država i drugim propisima o autorskom pravu i imovina je u vlasništvu NIKE-a. Sva prava pridržana.

OGRANICENJA U KORIŠTENJU PLATFORME

Sadržaj možete koristiti iskljucivo za Vašu vlastitu nekomercijalnu svrhu radi sudjelovanja na Platformi ili podnošenja narudžbe za kupnju NIKE proizvoda. Suglasni ste da necete promijeniti ili izbrisati bilo koje materijale preuzete ili ispisane sa Platforme. Suglasni ste da necete preinacivati, kopirati, prevoditi, emitirati, izvoditi, prikazivati, distribuirati, uokvirivati, reproducirati, ponovno objavljivati, preuzimati, prikazivati, postavljati, prenositi ili prodavati bilo koje Intelektualno Vlasništvo ili Sadržaj koji se pojavljuje na Platformi, ukljucujuci Sadržaj Stvoren od Korisnika (niže definiran), bez NIKE-ovog prethodnog pisanog pristanka, osim ako je to Vaš vlastiti Sadržaj stvoren od Korisnika koji zakonito postavite na Platformu. Suglasni ste da necete koristiti bilo koje metode rudarenja podataka ("data mining"), robota, struganja ("scraping") ili slicne metode prikupljanja podataka. Ništa u ovim Uvjetima korištenja nece se tumaciti na nacin da Vam daje bilo koju licenciju na pravima intelektualnog vlasništva.

CUVAJTE VAŠE KORISNICKO IME/LOZINKU

Vi ste odgovorni za bilo koje radnje koje se dogode tijekom korištenja Vašeg NIKE racuna. Držite svoje korisnicko ime/lozinku sigurnima i nemojte dozvoliti nikome drugome korištenje Vašeg korisnickog imena/lozinke radi pristupa Platformi. NIKE nije odgovoran ni za kakav gubitak, štetu ili trošak koji su rezultat neovlaštenog korištenja Vašeg korisnickog imena/lozinke, sa ili bez Vašeg znanja.

SADRŽAJ STVOREN OD KORISNIKA

"Sadržaj Stvoren od Korisnika" su komunikacije, materijali, informacije, podaci, mišljenja, fotografije, profili, poruke, bilješke, internetske poveznice, tekstualne informacije, glazba, videa, dizajni, grafike, zvukovi, i bilo koji drugi sadržaj koji Vi i/ili ostali korisnici Platforme postave ili na drugi nacin ucine dostupnim na Platformi ili putem nje, osim u opsegu u kojem je Sadržaj u vlasništvu NIKE-a.

PRAVILA ZA POSTAVLJANJE: SADRŽAJ STVOREN OD KORISNIKA I PONAŠANJE KORISNIKA

BUDITE ODGOVORNI.

Vi snosite iskljucivu odgovornost za Vaš Sadržaj Stvoren od Korisnika, Vaše interakcije s drugim korisnicima i Vaše aktivnosti na Platformi. Nemojte poduzeti nikakvu radnju ili postaviti bilo što, što može izložiti NIKE ili njegove korisnike bilo kakvoj šteti ili bilo kakvoj vrsti odgovornosti.

BUDITE RELEVANTNI I KONSTRUKTIVNI.

Držite se teme i postavljajte samo konstruktivne komentare i pitanja. Osim ako znacajka Platforme to traži, nemojte pricati o pravilima, buducim proizvodima, spekulacijama ili glasinama o NIKE-u i NIKE proizvodima, ili o bilo cemu drugome izvan teme.

BUDITE ULJUDNI I PRISTOJNI.

Raspaljivanje i uvrede su zabranjeni. Nemojte postavljati Sadržaj Stvoren od Korisnika, ili poveznicu na internet stranicu, koji je, prema NIKE-ovom iskljucivom uvjerenju, protupravan, uvredljiv, klevetnicki, pogrdan, vrijedajuci, raspaljujuci, obmanjiv, netocan, dovodi u zabludu, zlonamjeran, prijevaran, lažan, nepristojan, štetan, zlostavljajuci, zastrašujuci, prijeteci, pun mržnje, zloupotrebljavajuci, vulgaran, opscen, pornografski, nasilan, seksualno eksplicitan, vrijeda prava privatnosti, zaštite od javne objave, intelektualnog vlasništva, vlasništva ili ugovorna prava, vrijedajuci u seksualnom, rasnom, kulturnom ili etnickom kontekstu, koji šteti ili prijeti sigurnosti drugih ili je na drugi nacin nepoželjan. Nemojte postavljati fotografije ili videa druge osobe bez pristanka te osobe. Nemojte "uhoditi", zastrašivati, zloupotrebljavati, ciniti štetu ili zlostavljati drugog korisnika Platforme ili osobu.

BUDITE PRIVATNI.

Nemojte postavljati osobne podatke. Nemojte prikupljati ili tražiti osobne podatke od drugih korisnika Platforme niti slati netražene e-mail poruke ili druge komunikacije. Nemojte prikupljati, koristiti ili postavljati na Platformu privatne podatke bilo koga drugoga bez njegovog pristanka ili u protupravne svrhe.

BUDITE OSOBNI.

Platforma je namijenjena za Vašu osobnu domacu uporabu a ne, pod bilo kojim okolnostima, za bilo kakvu komercijalnu ili poslovnu ili preprodavacku svrhu. Nemojte postavljati nikakav oglašivacki, pozivajuci ili komercijalni sadržaj na Platformu niti primati placanja od trecih strana u zamjenu za Vaše obavljanje komercijalne aktivnosti na Platformi. Nemojte postavljati nikakav Sadržaj Stvoren od Korisnika koji ukljucuje slanje "otpadne pošte", "lancanih pisama", ili netraženih masovnih e-mail poruka ili "neželjene pošte". Nemojte koristiti automatizirane skripte za prikupljanje podataka sa Platforme ili inace za interakciju s njom.

BUDITE SVOJI.

Nemojte se prikazivati kao bilo koja druga osoba ili entitet, ukljucujuci bez ogranicenja sportaše ili NIKE zaposlenike. Nemojte se krivo predstavljati, niti svoje godine ili Vašu vezu sa bilo kojom osobom ili entitetom. Nemojte se registrirati za više od jedan NIKE racun, niti registrirati NIKE racun u ime drugog pojedinca, grupe ili entiteta, niti prodavati ili prenositi svoj profil ili racun. Nemojte koristiti ili pokušati koristiti racun, korisnicko ime ili lozinku druge osobe.

BUDITE ORIGINALNI.

Obecajete da ste vlasnik ili imate kontrolu nad svim pravima u bilo kojem Sadržaju Stvorenom od Korisnika koji postavite na Platformu. Odgovorni ste osigurati da bilo koji Sadržaj Stvoren od Korisnika koji postavite ne vrijeda ili krši, niti ce vrijedati ili kršiti, prava bilo koje druge osobe, ukljucujuci autorska prava, prava na žig, patent, trgovacku tajnu, privatnost, zaštitu od javne objave, ili druga osobna ili vlasnicka prava. Obecajete da necete postaviti Sadržaj Stvoren od Korisnika osim ako ste vlasnik ili imate dozvolu od vlasnika postaviti takav Sadržaj Stvoren od Korisnika i dajete NIKE-u sva prava licencije dana ovim Uvjetima korištenja.

BUDITE LEGALNI.

Nemojte postavljati nikakav Sadržaj Stvoren od Korisnika, poduzimati ikakvu radnju ili koristiti Platformu na nacin koji krši bilo koji propis, koji bi prouzrocio odgovornost ili promovira protupravne aktivnosti. Nemojte poduzimati na Platformi nikakvu radnju namijenjenu umiješavanju, remecenju, cinjenju štete, onemogucavanju, preopterecivanju ili ogranicavanju funkcionalnosti bilo kojeg racunalnog softvera ili hardvera, telekomunikacijske opreme ili Platforme. Nemojte postavljati Sadržaj Stvoren od Korisnika koji sadrži softverske viruse, programe ili drugi racunalni kod. Nemojte zaobilaziti ili preinacavati nijednu sigurnosnu tehnologiju ili softver Platforme. Nemojte postupati prijevarno ili zlonamjerno, primjerice hakirajuci ili umetanjem malicioznog koda ili štetnih podataka na Platformu ili bilo koji operativni sustav. Nemojte rastavljati, dekompilirati, vršiti obrnuti inženjering ili stvarati izvedena djela na temelju cijele ili bilo kojeg dijela Platforme.

OPCA PRAVILA ZA SADRŽAJ STVOREN OD KORISNIKA

SADRŽAJ SE PRETHODNO NE PREGLEDAVA

NIKE ne pregledava prethodno Sadržaj Stvoren od Korisnika. NIKE ne garantira da ce Platforma biti slobodna od Sadržaja Stvorenog od Korisnika koji je netocan, dovodi u zabludu, vrijedajuci, prijeteci, pogrdan, protupravan ili na drugi nacin nepoželjan. U najvecem opsegu dopuštenom primjenjivim propisima, NIKE nastupa samo kao pasivni kanal za takvu distribuciju i ne preuzima nikakvu obvezu ili odgovornost u svezi sa bilo kojim Sadržajem Stvorenim od Korisnika ili aktivnostima korisnika na Platformi. Cak i u slucaju da NIKE odabere nadgledati bilo koji Sadržaj Stvoren od Korisnika, NIKE ne preuzima nikakvu odgovornost niti obvezu nadgledati ili ukloniti takav Sadržaj Stvoren od Korisnika. NIKE pridržava pravo urediti, ukloniti, ili odbiti postaviti bilo koji Sadržaj Stvoren od Korisnika ili ukinuti Vaš registrirani racun iz bilo kojeg razloga.

KVALIFICIRANOST I REGISTRACIJA

Ako imate manje od 18 godina, morate procitati ove Uvjete korištenja sa svojim roditeljem ili skrbnikom prije korištenja Platforme i pribaviti pristanak Vašeg roditelja ili skrbnika buduci da ce Vaše korištenje Platforme biti potvrda da Vi i Vaš roditelj ili skrbnik razumijete i suglasni ste s ovim Uvjetima korištenja. Ako razumno vjerujemo da nam niste rekli Vašu stvarnu dob ili pribavili pristanak Vašeg roditelja ili skrbnika, možemo suspendirati ili ukinuti Vaše korištenje Platforme sve dok nam ne dostavite nama prihvatljiv dokaz.

NIKE-OVA PRAVA NA VAŠE POSTAVLJENE SADRŽAJE

Vaš Sadržaj Stvoren od Korisnika nije povjerljiv niti Vaše vlasništvo. Postavljanjem Sadržaja Stvorenog od Korisnika na Platformu, dajete, i jamcite da imate pravo dati, NIKE-u neiskljucivo, neopozivo, globalno, prenosivo, besplatno, trajno pravo korištenja Vašeg Sadržaja Stvorenog od Korisnika na svaki nacin ili putem svakog medija razvijenog sada ili u buducnosti, za bilo kakvu svrhu, komercijalnu, oglašivacku, ili drugacije, ukljucujuci pravo prevesti, prikazati, reproducirati, preinaciti, stvoriti izvedena djela, dati podlicenciju, distribuirati, prenijeti i komercijalizirati bez bilo kakve obveze placanja prema Vama. Ako ne želite da Sadržaj Stvoren od Korisnika koji ste postavili, bude prikazan na Platformi, trebali biste ga obrisati, ali prihvacate da Vaš sadržaj može ostati u pricuvnim verzijama Platforme i verzijama Platforme drugih korisnika.

PRITUŽBE ZBOG POVREDE AUTORSKOG PRAVA

Ako vjerujete da je Vaše djelo nepropisno kopirano i postavljeno na Platformu, na nacin da to predstavlja povredu, molimo dostavite nam sljedece informacije: (1) ime, adresu, telefonski broj, e-mail adresu i elektronicki ili fizicki potpis vlasnika autorskog prava ili osobe ovlaštene nastupati u njegovo/njezino ime; (2) opis autorskog djela za koji tvrdite da je povrijedeno; (3) opis mjesta na Platformi gdje se nalazi materijal za koji tvrdite da je vrijedajuci; (4) pisanu izjavu da u dobroj vjeri vjerujete da sporno korištenje nije ovlašteno od strane vlasnika autorskog prava, njegovog agenta ili zakonom; i (5) Vašu izjavu, danu pod prijetnjom kazne za krivokletstvo, da su gornje informacije iz Vaše obavijesti tocne i da ste Vi vlasnik autorskog prava ili ovlašten nastupati u ime vlasnika autorskog prava. Ovi zahtjevi moraju se poštivati kako bi NIKE-u dobio zakonski zadovoljavajucu obavijest o povredi. Pritužbe zbog povrede autorskog prava pošaljite na:

Legal Department (Copyright)
Nike European Operations Netherlands
Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Nizozemska
Telefon: +31 35 6266453

Predlažemo da se prije podnošenja obavijesti NIKE-ovom agentu za autorsko pravo savjetujete sa svojim pravnim savjetnikom, buduci da mogu postojati kazne za lažne tvrdnje.

POVEZNICE

Ova Platforma može sadržavati poveznice na druge internetske stranice, aplikacije ili druge proizvode ili usluge vodene od drugih kompanija ("Platforme Trecih Strana"). Prihvacate i uzimate na znanje da Platforme Trecih Strana nisu pod NIKE-ovom kontrolom. NIKE ne podržava, nadgleda niti ima ikakvu kontrolu nad tim Platformama Trecih Strana, koje imaju posebne uvjete korištenja i pravila o zaštiti privatnosti. U najvecem opsegu dopuštenom primjenjivim propisima, NIKE nije odgovoran za sadržaj ili pravila Platformi Trecih Strana. Takvim Platformama Trecih Strana pristupate na vlastiti rizik i prema Vašoj vlastitoj neovisnoj procjeni, ukljucujuci kupnju i korištenje bilo kakvih proizvoda ili usluga dostupnih putem njih.

MOBILNE USLUGE

Platforma sadrži usluge i znacajke koje su dostupne na odredenim mobilnim Uredajima. Primjenjuju se standardni cjenici i naknade Vaših operatera. Nece sve mobilne usluge raditi sa svim operaterima ili na svim Uredajima. Koristeci NIKE-ove mobilne usluge, suglasni ste da možemo komunicirati s Vama elektronickim sredstvima prema Vašem mobilnom Uredaju i da odredene informacije o Vašem korištenju ovih usluga mogu biti podijeljene s nama. Ako promijenite ili iskljucite broj Vašeg mobilnog telefona, morate bez odgode ažurirati podatke Vašeg racuna kako bi osigurali da Vaše poruke ne pošaljemo drugoj osobi.

Mogu postojati ažuriranja Platforme i odgovorni ste za instaliranje bilo kakvih ažuriranja. Možda necete moci pristupiti ili koristiti Platformu osim ako ste instalirali relevantna ažuriranja. Ovisno o Vašem mobilnom telefonu i/ili tarifi mobilnog uredaja i Vašem operateru, moguce je da ce Vam Vaš operater zaracunati podatkovne troškove za korištenje odredenih znacajki Platforme na mobilnom uredaju. Vi ste odgovorni za sve podatkovne troškove.

OBEŠTECENJE

Suglasni ste obeštetiti, braniti, i cuvati od štete NIKE Inc, njena povezana društva, službenike, direktore, zaposlenike, agente, davatelje licencije i dobavljace od svih zahtjeva, gubitaka, odgovornosti, troškova, šteta i izdataka, ukljucujuci, bez ogranicenja, odvjetnicke naknade, koji proizlaze iz ili su na bilo koji nacin u svezi sa Vašim Sadržajem Stvorenim od Korisnika, Vašim korištenjem Sadržaja, Vašim korištenjem Platforme, Vašim ponašanjem u svezi Platforme ili drugim korisnicima Platforme, ili bilo kojom povredom ovih Uvjeta korištenja, bilo kojeg propisa ili prava bilo koje trece strane.

PRIVATNOST

Naša Pravila o zaštiti privatnosti, koja putem upucivanja cine dio ovih Uvjeta korištenja, detaljnije opisuju prikupljanje i korištenje informacija na ovoj Platformi.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI ZA INTERAKCIJU MEÐU KORISNICIMA

Vi snosite iskljucivu odgovornost za Vaše interakcije s drugim ljudima, bilo putem interneta bilo osobno. NIKE nije odgovoran ni za kakav gubitak ili štetu koji su rezultat Vaše interakcije sa drugim korisnicima Platforme, osobama koje susretnete putem Platforme, ili osobama koje Vas pronadu slijedom informacija postavljenih na Platformi ili putem nje. Suglasni ste poduzeti razumne mjere opreza u svim interakcijama s drugim korisnicima na Platformi, i provesti bilo koje potrebno istraživanje prije susretanja s drugom osobom. NIKE nema obvezu ukljuciti se ni u kakav spor medu korisnicima, ali može to uciniti prema svom nahodenju.

IZJAVA O ODRICANJU ODGOVORNOSTI ZA JAMSTVA

NIKE nije odgovoran ni za kakav Sadržaj Stvoren od Korisnika ili drugi Sadržaj postavljen na Platformu ili za bilo kakav uvredljiv, protupravan ili nepoželjan sadržaj koji možete susresti na Platformi ili putem nje. U najvecem opsegu dopuštenom primjenjivim propisima, Platforma, Sadržaj Stvoren od Korisnika, Sadržaj, i materijali i proizvodi na ovoj Platformi pružaju se prema „VIÐENOM STANJU“, i bez ikakvih jamstava. U najvecem opsegu dopuštenom propisima, NIKE odrice sva jamstva, izricita ili implicitna, ukljucujuci, ali ne ogranicavajuci se na, implicitna jamstva vlasništva, pogodnosti za prodaju, pogodnosti za pojedinu svrhu i nedostatka povrede. NIKE ne može jamciti niti obecava ikakve specificne rezultate iz korištenja Platforme. NIKE ne izjavljuje niti jamci da ce Platforma raditi bez prestanka ili bez grešaka, da ce bilo koji nedostaci biti ispravljeni, ili da su ova Platforma ili poslužitelj koji omogucava dostupnost Platforme slobodni od virusa ili bilo cega drugog štetnog. U najvecem opsegu dopuštenom propisima, NIKE ne daje nikakva jamstva ili izjave u odnosu na korištenje materijala ili Sadržaja na Platformi u smislu njihove ispravnosti, tocnosti, prikladnosti, korisnosti, pouzdanosti ili drugog. Razumijete i suglasni ste da Sadržaje preuzimate ili na drugi nacin pribavljate iskljucivo na svoj vlastiti rizik, i da cete Vi snositi iskljucivu odgovornost za Vaše korištenje i bilo kakvu štetu na Vašem mobilnom Uredaju, racunalnom sustavu, ili bilo kojem drugom Uredaju putem kojeg pristupite Platformi, gubitak podataka ili bilo kakvu drugu štetu koja može nastati kao rezultat. U najvecem opsegu dopuštenom primjenjivim propisima, NIKE pridržava pravo izmijeniti bilo koji ili sav Sadržaj i druge elemente korištene ili sadržane na Platformi u bilo koje doba bez obavijesti. Ništa u ovim Uvjetima korištenja nece ograniciti ili iskljuciti NIKE-ovu odgovornost za smrt ili tjelesnu povredu koji su rezultat NIKE-ovog nemara, prijevare ili prijevarnog predstavljanja ili bilo koju drugu odgovornost koja se ne može iskljuciti ili biti ogranicena hrvatskim pravom.

OGRANICENJE ODGOVORNOSTI

NIKE NECE BITI ODGOVORAN NI ZA KAKAV IZRAVNI, SPECIJALNI, SPOREDNI, NEIZRAVNI ILI POSLJEDICNI GUBITAK, ŠTETU, UKLJUCUJUCI BILO KAKVU IZMAKLU DOBIT ILI IZGUBLJENE PODATKE, KOJI SU REZULTAT KORIŠTENJA, ILI NEMOGUCNOSTI KORIŠTENJA, OVE PLATFORME, NITI ZA IZVEDBU PROIZVODA KUPLJENIH PUTEM PLATFORME ILI ZA PONAŠANJE DRUGIH KORISNIKA PLATFORME (BILO PUTEM INTERNETA BILO OSOBNO) ILI ZA POSJECENOST NA NIKE DOGAÐAJU ILI ZA BILO KAKAV SADRŽAJ STVOREN OD KORISNIKA, CAK I AKO JE NIKE BIO OBAVIJEŠTEN O MOGUCNOSTI TAKVIH ŠTETA. VI SNOSITE SVU ODGOVORNOST ZA VAŠE KORIŠTENJE PLATFORME. U NAJVECEM OPSEGU DOPUŠTENOM PRIMJENJIVIM PROPISIMA, VAŠE JEDINO PRAVNO SREDSTVO PROTIV NIKE-A ZA KORIŠTENJE PLATFORME ILI BILO KOJEG SADRŽAJA JE PRESTATI KORISTITI PLATFORMU. MEÐUTIM, AKO JE UTVRÐENO DA JE NIKE ODGOVORAN PREMA VAMA ZA BILO KAKVU ŠTETU ILI GUBITAK KOJI JE NA BILO KOJI NACIN POVEZAN S VAŠIM KORIŠTENJEM OVE PLATFORME ILI BILO KOJEG SADRŽAJA ILI KOJI REZULTIRA IZ OVIH UVJETA KORIŠTENJA, NIKE-OVA MAKSIMALNA UKUPNA ODGOVORNOST BILO UGOVORNA ILI IZVANUGOVORNA (UKLJUCUJUCI NEPAŽNJU) ILI DRUGA U SVAKIM CE OKOLNOSTIMA BITI OGRANICENA NA £100.00. OVO OGRANICENJE ODGOVORNOSTI NE PRIMJENJUJE SE NI NA KAKVU ODGOVORNOST KOJA SE NE MOŽE ISKLJUCITI ILI OGRANICITI PREMA HRVATSKOM PRAVU.

RAZNO

Korištenjem Platforme, suglasni ste primati odredene elektronicke komunikacije od NIKE-a. Suglasni ste da ce bilo kakva obavijest, ugovor, objava ili druga komunikacija koju Vam Nike elektronicki pošalje zadovoljavati bilo kakve pravne zahtjeve za komunikaciju, ukljucujuci da ce takve komunikacije biti u pisanom obliku. NIKE-ov propust inzistirati na izvršavanju ili prisilno postizati striktno izvršavanje bilo kojih od ovih Uvjeta korištenja nece se smatrati odricanjem od bilo koje odredbe ili prava. Niti tijek ponašanja medu stranama niti trgovacka praksa nece izmijeniti ove Uvjete korištenja. U najvecem opsegu dopuštenom primjenjivim propisima, NIKE može prenijeti svoja prava i obveze prema ovim Uvjetima bilo kojoj trecoj strani u bilo koje doba bez obavijesti Vama.

MJERODAVNO PRAVO I NADLEŽNOST

Za ove Uvjete korištenja, njihov predmet i sastavljanje, mjerodavno je pravo Republike Hrvatske. Suglasni ste s nama da ce hrvatski sudovi imati neiskljucivu nadležnost.

ODVOJIVOST

Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta bude utvrdena nevaljanom, ostatak ovih Uvjeta korištenja nastavit ce biti izvršiv. Ako bilo koja odredba ovih Uvjeta korištenja bude utvrdena protupravnom, ništetnom ili neizvršivom, tada ce se ta odredba smatrati odvojivom od ovih Uvjeta korištenja i preostale odredbe bit ce i nadalje u potpunosti valjane i izvršive.

UKINUCE

U najvecem opsegu dopuštenom primjenjivim propisima, NIKE pridržava pravo prema svom iskljucivom nahodenju ukinuti Vaš racun, izbrisati Vaš profil i bilo koji Vaš Sadržaj Stvoren od Korisnika, i ograniciti Vaše korištenje cijelog ili dijela Platforme sa ili bez razloga, bez obavijesti, i bez odgovornosti prema Vama ili bilo kome drugome. NIKE takoder pridržava pravo blokirati korisnike sa odredenih IP adresa ili brojeva Uredaja i sprijeciti pristup Platformi. Razumijete i suglasni ste da se neki od Vaših Sadržaja Stvorenih od Korisnika, kao što je onaj prikazan izvan Vašeg profila, u vijestima o aktivnostima, u drugim dijelovima Platforme, ili na drugim Platformama (npr. Facebook, Twitter, Google, itd.) može nastaviti prikazivati na Platformi ili na drugim Platformama cak i nakon što je Vaš Sadržaj Stvoren od Korisnika uklonjen ili Vaš racun ukinut. Ovi Uvjeti korištenja ostaju na snazi cak i nakon što je Vaš racun ukinut. Uvjeti korištenja koji se odnose na Intelektualno vlasništvo, Obeštecenje, Izjavu o ogranicenju odgovornosti za interakciju korisnika, Izjavu o ogranicenju odgovornosti za jamstva, Ogranicenje odgovornosti, Razno, Odvojivost i uvjeti koji po svojoj naravi nastavljaju vrijediti i nakon ukinuca, nastavit ce vrijediti i nakon bilo kojeg ukinuca. Nakon ukinuca zbog bilo kojeg razloga, prestat ce sva prava koja su Vam odobrena ovim Uvjetima korištenja.

DOGAÐAJI IZVAN NAŠE KONTROLE

Necemo biti odgovorni ni za kakav propust ili kašnjenje u izvršavanju bilo kakvih naših obveza prema ovim Uvjetima korištenja koji su uzrokovani bilo kojom radnjom ili dogadajem izvan naše razumne kontrole, ukljucujuci pogrešku u radu javnih ili privatnih telekomunikacijskih mreža („Dogadaj izvan naše kontrole“).

Ako nastane Dogadaj izvan naše kontrole koji utjece na izvršavanje NIKE-ovih obveza prema ovim Uvjetima korištenja, NIKE-ove obveze prema ovim Uvjetima korištenja bit ce suspendirane i vrijeme za izvršenje NIKE-ovih obveza bit ce produženo za onoliko koliko traje Dogadaj izvan naše kontrole.

Locales *

User login