You are here

ca-ES Elite Privacy Policy

Primary tabs

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE NIKE PER ALS ELITE USERS

Aquesta Política de Privacitat per a Elite Users és per a atletes professionals, entrenadors representants d'equips, consultors o ambaixadors de [marca] que tinguin el recolzament o patrocini de o una relació contractual similar amb Nike o actuïn en virtut de tal contracte amb Nike (en endavant, («Elite Users» o «vostè»)). Descriu les dades personals que Nike recull de vostè i explica com s’utilitzen, es comparteixen i es protegeixen les seves dades personals, quines opcions té en relació amb les seves dades personals i com es pot posar en contacte amb nosaltres.

QUI és el responsable del tractament de les seves dades personals?

L’entitat de Nike responsable de recollir i utilitzar les seves dades personals és l’entitat de Nike amb la qual tingui un contracte (en endavant, el «Contracte»). En aquesta Política de Privacitat, es fa referència a l’entitat pertinent de Nike amb qui vostè té un contracte amb els termes «Nike», «nostre/a», «nosaltres» o «ens».

En la mesura en què utilitzi altres aplicacions o llocs de Nike, com ara Nike.com i Nikeplus.nike.com, i les aplicacions de Nike per a mòbil, la Política de Privacitat de Nike disponible en les aplicacions o els llocs esmentats regirà l’ús d’aquests serveis.

QUINES dades personals recollim i QUAN les recollim

Recollim les seves dades personals quan vostè formalitza un Contracte amb nosaltres i quan participa en els esdeveniments de Nike. També recollim les seves dades personals quan interactua amb NikeElite.com, Gameday i altres plataformes o aplicacions digitals per als Elite Users de Nike (a les quals es fa referència en aquesta Política de Privacitat com a «Experiència Digital per a Elite Users»).

Aquestes dades personals poden incloure:

 • la seva informació de contacte, com el nom, l’adreça electrònica, el número de telèfon i l’adreça física;
 • la informació del seu compte i d’inici de sessió, com el nom que apareix a la pantalla, la contrasenya i el seu ID d’usuari únic;
 • informació personal, com el sexe i la data de naixement;
 • imatges, fotos i vídeos que creem nosaltres o que proporciona vostè de conformitat amb el Contracte;
 • informació sobre les seves afiliacions esportives i amb equips;
 • informació sobre la ubicació que puguem recollir quan utilitza les nostres aplicacions per a mòbil, inclosa la informació del GPS;
 • informació que Nike recull directament de vostè com a part de la nostra relació, inclosa la informació que vostè aporta de conformitat amb el que estableix el nostre Contracte;
 • l’adreça electrònica, l’adreça d’enviament, el nom i el número de telèfon dels convidats que utilitzen la seva bonificació en forma de productes, i
 • qualssevol altres dades personals que proporcioni a Nike en participar en un dels esdeveniments Elite Users de Nike o en interactuar amb una Experiència Digital per a Elite Users. 

És possible que en algunes jurisdiccions les dades sobre salut i mides del cos es considerin dades sensibles i prenem les mesures adequades per protegir i utilitzar aquestes dades personals. Si ho exigeixen les polítiques internes de Nike o la legislació aplicable, obtindrem el seu consentiment per recollir i utilitzar aquestes dades personals. També ens assegurarem de donar-li una informació clara sobre com utilitzarà Nike aquestes dades personals.

En interactuar amb una Experiència Digital per a Elite Users, es recullen determinades dades personals automàticament del seu dispositiu o navegador web. L’apartat «Galetes i píxels de seguiment» d’aquesta Política de Privacitat inclou més informació sobre aquestes pràctiques. Aquestes dades personals inclouen:

 • ID de dispositius, estat de trucada, accés a la xarxa, informació d’emmagatzematge i informació de la bateria;
 • galetes, adreces IP, capçaleres dels llocs de referència, dades que identifiquen el seu navegador web i la versió, i balises web i etiquetes.

Eines per gestionar el que recollim

En utilitzar una Experiència Digital per a Elite Users, enviem notificacions just a temps o obtenim el consentiment per a determinades pràctiques. Per exemple, obtindrem el consentiment per utilitzar la seva ubicació o enviar notificacions automàtiques. Podem obtenir aquest consentiment a través de l’Experiència Digital per a Elite Users o per mitjà dels permisos habituals disponibles en el seu dispositiu.

En molts casos el seu navegador web o la plataforma del seu dispositiu mòbil li oferiran eines addicionals que li permeten controlar quan el dispositiu recull o comparteix determinades categories de dades personals. Per exemple, és possible que el seu dispositiu mòbil o el navegador web li ofereixin eines que li permetin gestionar com s’utilitzen les galetes o com es comparteix la ubicació. Familiaritzi’s amb les eines que ofereixen els seus dispositius i utilitzi-les.

PER QUÈ i COM utilitzem (tractem) les seves dades personals

Utilitzem les dades personals que recollim de vostè de les maneres següents:

Per complir el Contracte que tenim amb vostè

Utilitzarem les seves dades personals per exercir els nostres drets i complir les obligacions d’acord amb el Contracte, així com per prestar els serveis corresponents. Per exemple, utilitzarem la seva informació de contacte i altres dades personals per proporcionar-li productes Nike, fer-li pagaments (quan correspongui) i informar-lo de les promocions i els esdeveniments de Nike als quals hagi d’acudir en virtut del nostre Contracte. També utilitzarem les seves dades personals per respondre a qualsevol consulta, reclamació o queixa que formuli.

Per a publicitat i màrqueting

D’acord amb els termes del nostre Contracte, Nike pot utilitzar les seves característiques personals (com el seu nom, la seva imatge o vídeos de vostè) i les seves experiències i comentaris sobre l’ús dels productes Nike en el seu màrqueting (inclosos els nostres canals dels mitjans socials).

Per prestar les funcions dels llocs i els serveis que sol·licita

Quan faci servir una Experiència Digital per a Elite Users, utilitzarem les seves dades personals per prestar-li el producte o servei que ha seleccionat. Per exemple, si sol·licita un producte a través de NikeElite.com, utilitzarem la seva informació de contacte que ens proporcioni per comunicar-nos amb vostè en relació amb la compra i per entregar-li la comanda. També utilitzarem informació sobre vostè, com ara informació sobre l’entrega o el pagament, o el producte que ha comprat per ajudar-lo a solucionar problemes o per respondre a preguntes. Les dades personals que proporcioni també ens ajudaran a fer el seguiment del tipus de productes Nike que ha encarregat i quants productes Nike més té dret a comprar d’acord amb el nostre Contracte.

Per dur a terme, millorar i mantenir les nostres activitats empresarials, els productes i els serveis

Podem utilitzar les dades personals que ens proporcioni per dur a terme les nostres activitats empresarials. Per exemple, quan sol·licita productes, podem utilitzar la informació per qüestions relacionades amb la comptabilitat, l’auditoria i altres funcions internes. També podem utilitzar les dades personals o els comentaris sobre com interacciona amb els nostres productes per dissenyar i fer anàlisis per mantenir, enriquir i millorar els productes i serveis actuals o desenvolupar-ne de nous. També utilitzem els nostres sistemes interns per avaluar el rendiment.

Per protegir els nostres drets i els d’altres, la nostra propietat o seguretat i la d’altres

Si la legislació ho permet o ho exigeix, és possible que utilitzem les dades personals que se’ns proporcionen d’acord amb el nostre Contracte o les dades personals sobre com utilitza una Experiència Digital per a Elite Users per prevenir o detectar el frau, el mal ús, els usos il·legals i els incompliments de les nostres condicions, i per complir ordres judicials, sol·licituds governamentals o requisits legals.

Amb finalitats generals d’anàlisi i recerca

Podem utilitzar les dades personals que ens proporcioni amb finalitats generals d’anàlisi i recerca. Per exemple, podem utilitzar les seves dades personals per avaluar i mesurar el seu rendiment o utilitzar les seves mides per proporcionar-li la roba o el calçat personalitzats.

També utilitzarem les seves dades personals per entendre les seves preferències o els seus hàbits de compra. Per exemple, podem utilitzar informació sobre les cerques que fa a NikeElite.com per trobar productes, per entendre més bé quina és la millor manera d’organitzar i presentar els productes i crear continguts de màrqueting.

Fonaments jurídics

El nostre principal fonament jurídic per utilitzar les seves dades personals és complir el nostre Contracte. També és possible que hàgim de basar-nos en el seu consentiment o en altres fonaments jurídics, com ara els nostres interessos legítims com a empresa, o que hàgim de complir una obligació legal.

TRANSFERÈNCIA de les seves dades personals

Transferències que fa Nike

Nike transfereix les seves dades personals a:

 • Les entitats de Nike amb les finalitats i les condicions que s’han indicat més amunt.
 • Tercers proveïdors de serveis que tracten dades personals en nom de Nike amb l’objectiu que Nike exerceixi els seus drets i compleixi les seves obligacions d’acord amb el nostre Contracte, per exemple, per tramitar enviaments i entregues, gestionar i mantenir les nostres dades, distribuir correus electrònics, fer recerca i anàlisi, gestionar la marca i les promocions de productes, i administrar determinades funcions i serveis. En utilitzar tercers proveïdors de serveis, com ara bufets d’advocats, empreses de relacions públiques, agències de publicitat, organitzadors d’esdeveniments, proveïdors de plataformes de sistemes, personalitzadors de productes i empreses d’entrega de productes, formalitzem acords que els obliguen a implementar mesures organitzatives i tècniques adequades per protegir les seves dades personals. 
 • Altres tercers en la mesura que sigui necessari per a: (i) complir una sol·licitud governamental, una ordre judicial o la legislació aplicable; (ii) evitar un ús il·legal o fraudulent dels nostres llocs i aplicacions, o incompliments de les nostres polítiques i les condicions d’ús dels nostres llocs i aplicacions; (iii) notificar a un tercer els nostres drets o exercir-los d’acord amb el Contracte davant d’un tercer; (iv) defensar-nos contra reclamacions de tercers, i (v) col·laborar en la investigació o la prevenció del frau (p. ex., les falsificacions).
 • A un altre tercer, si vostè hi ha donat el consentiment.

SEGURETAT de les seves dades personals

Ens prenem molt seriosament la seguretat de les seves dades personals i fem tot el que és raonablement possible per garantir un grau de seguretat adequat al risc del tractament de les dades personals. Tenint en compte els costos de la implementació i la naturalesa del tractament de dades, apliquem mesures organitzatives i tècniques per evitar l’accés no autoritzat, la destrucció, la pèrdua, l’alteració o el mal ús de les dades personals, per exemple, mitjançant l’encriptació, la pseudonimització i eines d’autenticació. Les seves dades personals es conserven en xarxes segures i només són accessibles per a un nombre limitat de persones, en funció de la necessitat de conèixer-les, que tenen drets especials d’accés a aquests sistemes per dur a terme les seves funcions.

TRANSFERÈNCIA INTERNACIONAL de les seves dades personals

Les dades personals que recollim (o tractem) en el context dels esdeveniments de Nike per als Elite Users o d’una Experiència Digital per a Elite Users s’emmagatzemaran als Estats Units i altres països. Alguns dels destinataris a qui Nike transfereix les seves dades personals poden estar ubicats en països diferents del país on es van recollir inicialment les seves dades. És possible que les lleis d’aquests països no proporcionin el mateix grau de protecció de les dades que el país on va proporcionar les seves dades inicialment. De totes maneres, quan transferim les seves dades personals a destinataris d’altres països, inclosos els Estats Units, les protegirem, tal com es descriu en aquesta Política de Privacitat i d’acord amb la legislació aplicable.

Prenem mesures per complir els requisits legals aplicables a la transferència de dades personals a destinataris de països fora de l’EEE (Espai Econòmic Europeu) o de Suïssa, que no proporcionen un grau adequat de protecció de les dades. Emprem diferents mesures per garantir que les seves dades personals que es transfereixen a aquests països reben la protecció adequada de conformitat amb les normes de protecció de dades. Això inclou signar les clàusules contractuals tipus de la UE i comprovar que el destinatari hagi adoptat normes corporatives vinculants o s’hagi adherit al marc de l’Escut de Privacitat UE-EUA i Suïssa-EUA. En el cas de transferir dades personals dins de Nike, utilitzem un acord per a la transferència de dades dins del grup.

 ELS SEUS drets

Depenent de la seva ubicació, pot tenir el dret de sol·licitar: (i) accés a les seves dades personals; (ii) una còpia electrònica de les seves dades personals (portabilitat); (iii) la rectificació de les seves dades personals, si són incompletes o errònies, i (iv) la supressió o la limitació de les seves dades personals en determinades circumstàncies previstes per la legislació aplicable. Aquests drets no són absoluts. Si ens ha donat el seu consentiment per tractar les seves dades personals, té dret a retirar-ho en qualsevol moment. Si vol sol·licitar una còpia de les seves dades personals o exercir algun dels seus drets, posi’s en contacte amb nosaltres utilitzant la informació de contacte que s’indica en l’apartat «Preguntes i comentaris» de més avall.

 • Conservació de les seves dades: conservem les seves dades personals tant temps com calgui per complir les finalitats que s’indiquen en aquesta Política de Privacitat (llevat que la legislació aplicable exigeixi un període de temps més llarg). En general, això vol dir que conservarem les seves dades personals mentre tingui un compte en una Experiència Digital per a Elite Users o tingui un Contracte amb nosaltres. Podem conservar les seves dades personals durant períodes més llargs per complir les nostres obligacions legals (per exemple, d’acord amb el dret fiscal o el dret de compravenda, i a l’efecte de la garantia).

GALETES i píxels de seguiment

Nike rep i registra informació, que pot incloure dades personals, del seu navegador quan vostè utilitza una Experiència Digital per a Elite Users. Utilitzem una varietat de mètodes, com ara galetes i píxels de seguiment, per recollir informació seva, que pot incloure (i) l’adreça IP; (ii) l’identificador de galeta únic, la informació de les galetes i la informació sobre si el seu dispositiu té programari per accedir a determinades funcions; (iii) l’identificador únic del dispositiu i el tipus de dispositiu; (iv) el domini, el tipus de navegador i l’idioma, (v) el sistema operatiu i la configuració del sistema; (vi) el país i la zona horària; (vii) els llocs visitats anteriorment; (viii) la informació sobre la seva interacció amb una Experiència Digital per a Elite Users,com ara el comportament de navegació, les compres i les preferències indicades, i (ix) les hores d’accés i les URL de referència.

També és possible que tercers recullin dades personals a través d’una Experiència digital per a Elite Users,mitjançant galetes, ginys i complements de tercers. Aquests tercers recullen dades personals directament del seu navegador web i el tractament d’aquestes dades personals està subjecte a les seves pròpies polítiques de privacitat.

Utilitzem galetes i píxels de seguiment per fer el seguiment d’una Experiència Digital per a Elite Usersi per entendre les preferències (com les opcions de país i idioma). Això ens permet prestar serveis que milloren l’experiència en línia. També fem servir galetes i píxels de seguiment per obtenir dades agregades sobre el trànsit del lloc i la interacció amb el lloc, per identificar tendències i per obtenir estadístiques per poder millorar l’Experiència Digital per a Elite Users. En general, en una Experiència Digital per a Elite Users s’utilitzen dues categories de galetes:

 • Galetes funcionals: aquestes galetes són necessàries per a la funcionalitat bàsica del lloc i, per tant, sempre estan habilitades. Inclouen galetes que permeten recordar-li quan explora una Experiència Digital per a Elite Usersdins d’una mateixa sessió o, si ho especifica, d’una sessió a una altra. Ajuden a dur a terme els processos del carretó electrònic i de finalització de la compra, i assisteixen en qüestions relacionades amb la seguretat i el compliment de les normatives.
 • Galetes de rendiment: aquestes galetes ens permeten millorar la funcionalitat de l’Experiència Digital per a Elite Users fent-ne el seguiment de l’ús. En alguns casos, aquestes galetes milloren la velocitat amb què podem tramitar la seva sol·licitud o ens permeten recordar les preferències del lloc que ha seleccionat. Si rebutja aquestes galetes és possible que el rendiment del lloc sigui inferior i que les recomanacions no siguin gaire personalitzades.

Si vol obtenir un resum exhaustiu i actualitzat de tots els tercers que accedeixen al seu navegador web (a través d’una Experiència Digital per a Elite Users o d’una altra manera), li recomanem que instal·li un complement del navegador web creat a aquest efecte. També pot decidir que el seu ordinador l’avisi cada vegada que s’envia una galeta o pot desactivar totes les galetes. Pot fer-ho a través de la configuració del navegador en tots els navegadors i dispositius que utilitzi. Cada navegador és una mica diferent, per tant, consulti el menú d’ajuda del seu navegador per esbrinar com pot modificar les galetes. Si desactiva les galetes, és possible que no tingui accés a moltes de les funcions que fan que una Experiència Digital per a Elite Users sigui més eficient i alguns dels nostres serveis no funcionaran correctament.

CANVIS en la nostra política de privacitat per als Elite Users

La legislació aplicable i les nostres pràctiques van canviant amb el temps. Si decidim actualitzar aquesta Política de Privacitat, publicarem els canvis a NikeElite.com o els hi comunicarem directament. Si canviem de manera substancial la manera en què tractem les dades personals, li ho comunicarem amb antelació o, si hi estem obligats legalment, demanarem el seu consentiment abans de fer aquests canvis. Li recomanem que llegeixi aquesta Política de Privacitat i estigui informat de les nostres pràctiques. Aquesta Política de Privacitat es va modificar per última vegada el juny de 2020.

PREGUNTES i comentaris

Ens pot fer arribar preguntes, opinions i preocupacions sobre aquesta Política de Privacitat i les pràctiques de privacitat.

Si ens vol enviar comentaris o si té preguntes o preocupacions, o si vol exercir els drets relacionats amb les seves dades personals, en primer lloc, contacti amb el seu responsable de màrqueting esportiu.

També pot contactar amb nosaltres a privacy@nike.com. La informació de contacte del nostre responsable de protecció de dades és la següent: Nike Privacy Office, Nike European Operations Netherlands B.V., Colosseum 1, 1213NL Hilversum, Països Baixos o One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005, EUA o privacy@nike.com.

Si es posa en contacte amb nosaltres perquè té una queixa sobre la privacitat, l’avaluarem per resoldre-la de manera oportuna i eficaç. També pot presentar una queixa a l’autoritat de control pertinent del país on viu.

Tags: 
Agreement Type: 
Locales: 

User login