You are here

nl-NL BYOD Privacy Policy

Primary tabs

BELEID VAN NIKE INZAKE ‘BRING YOUR OWN DEVICE’ (EMEA)

Effectieve datum: 28/04/20 

Uw deelname aan het ‘Bring Your Own Device’ (“BYOD”) programma van Nike is vrijwillig. Door een persoonlijk apparaat te verbinden met de Systemen van Nike, erkent u dat u dit Beleid gelezen en begrepen hebt, ermee instemt om te allen tijde volledig te voldoen aan uw verplichtingen onder dit Beleid en erkent u dat het niet naleven van uw verplichtingen ten minste zal resulteren in een ontzegging van toegang tot de Systemen van Nike met een persoonlijk apparaat, en afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kan het ook leiden tot disciplinaire maatregelen, inclusief ontslag.

1. OVERZICHT EN DEFINITIES                                     

Nike, Inc., en haar dochterondernemingen en gelieerde bedrijven (“Nike” – zie volledige lijst van entiteiten en hun adressen {{agreement:localentities:hier}}) hebben een ‘Bring Your Own Device’ Programma (“BYOD-programma”) zodat werknemers en tijdelijke werknemers (“gebruikers”) hun eigen apparaten kunnen gebruiken zoals mobiele telefoons, tablets en persoonlijke computers voor professionele doeleinden bij Nike.

Gebruikers die deelnemen aan het BYOD-programma zijn toegestaan om hun persoonlijke apparaten te verbinden met de Systemen van Nike alleen voor het uitvoeren van zaken van Nike zoals beschreven in dit Beleid en zoals in overeenstemming met andere beleidslijnen van Nike. Parttime werknemers die zich inschrijven in het BYOD-programma leggen alle gewerkte uren vast in overeenstemming met de tijds- en aanwezigheidsbeleidslijnen van Nike. Deelname aan en beschikbaarheid van het BYOD-programma kunnen ook worden onderworpen aan plaatselijke wettelijke vereisten of beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Kijk hier voor aanvullende informatie.

Deelname aan het BYOD-programma is vrijwillig en wordt aangeboden als dienst aan gebruikers die in aanmerking komen voor het gebruik van de Systemen van Nike. Gebruikers die verkiezen een Nike-apparaat te gebruiken dat door Nike wordt uitgevaardigd en die in aanmerking komen voor een dergelijk apparaat op basis van hun functie en verantwoordelijkheden, moeten dat doen.

Zoals gebruikt in dit beleid:

De “Systemen van Nike” zijn samengesteld uit Nike-hardware of software gelicentieerd en goedgekeurd door Nike waaronder bedrijfsservers, zakelijk e-mailaccounts, toepassingen en programma’s (zoals die beschikbaar zijn via Nike Tools), gedeelde harde schijven van het bedrijf of gedeelde bestanden, prikborden, instant messaging systemen, blogs, internet kanalen, cloud-opslaglocaties van het bedrijf en diverse andere systemen die het eigendom zijn van of geleverd worden door Nike.

Materiaal van Nike” is alle informatie gerelateerd aan Nike bewaard in elektronische vorm, waaronder e-mails en andere communicatie van het bedrijf, documenten, gegevens, databases, beelden, afbeeldingen, foto’s en ander materiaal, met inbegrip van, maar is niet beperkt tot, persoonlijke informatie, bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie van Nike, inclusief haar klanten, consumenten, leveranciers, partners of andere derden.

Veilige toegangsmethode” is een methode verstrekt en goedgekeurd door Nike dat voor veilige toegang zorgt tot de Systemen en het Materiaal van Nike dat een deelnemende gebruiker moet gebruiken (of, afhankelijk van de bepaalde toegangsmethode, kan het downloaden en de lokale installatie van software vereisen) op zijn of haar apparaat om deel te nemen aan het BYOD-programma.

Deelnemend apparaat” is het apparaat van de gebruiker waarop de gebruiker toegang heeft tot de Systemen van Nike en het Materiaal van Nike door de Veilige toegangsmethode en daarmee deelneemt aan het BYOD-programma.

2. REGISTREREN VOOR HET BYOD-PROGRAMMA

Een verzoek van een gebruiker om deel te nemen aan het BYOD-programma wordt alleen toegestaan als Nike zeker weet dat de deelname van de gebruiker voldoet aan alle toepasselijke vereisten en daarom geen onnodig risico of last vormt voor Nike.

a. Geschikte apparaten

Alleen apparaten en besturingssystemen goedgekeurd door Nike mogen worden gebruikt voor het BYOD-programma. Apparaten kunnen worden uitgesloten van deze BYOD-programma gebaseerd op compatibiliteit van technologie of het niet voldoen aan de beveiligingsvereisten hieronder vermeld. Uitsluitend apparaten die persoonlijk eigendom zijn van deelnemende gebruikers, zijn toegestaan voor het BYOD-programma. Zie de lijst van goedgekeurde apparaten hier.

b. Het verbinden van een Deelnemend apparaat

Om deel te nemen aan het BYOD-programma, en voordat u toegang verkrijgt tot de Systemen van Nike of het Materiaal van Nike op een persoonlijk apparaat, moet de gebruiker de Veilige toegangsmethode gebruiken die verstrekt en goedgekeurd wordt door Nike, afhankelijk van het type Deelnemend apparaat dat wordt gebruikt voor die toegang. Voor mobiele telefoons omvat dit het downloaden en lokaal installeren van de beheersoftware voor mobiele apparaten, goedgekeurd door Nike die hier beschikbaar is.

c. Informatie verzameld op een Deelnemend apparaat

Door deel te nemen aan het BYOD-programma, kan Nike informatie over het apparaat, gebruikersidentificatie en andere informatie moeten verzamelen voor de administratie van Nike om voor de werking van de Veilige toegangsmethode te zorgen. Deze informatie kan worden gebruikt voor het identificeren en, waar locatie diensten geactiveerd zijn, voor het lokaliseren van een Deelnemend apparaat en om te controleren of de gebruiker te allen tijde dit Beleid naleeft.

Afhankelijk van de gebruikte Veilige toegangsmethode, kan informatie die mogelijk wordt verzameld van een gebruiker het volgende omvatten:

 • land;
 • locatie (onderhevig aan beperkingen, zoals uiteengezet in paragraaf 7.B hieronder);
 • zakelijk e-mailadres;
 • informatie over de status van het apparaat;
 • apparaat-ID en -naam;
 • fabrikant van het apparaat;
 • type apparaat;
 • OS versie van apparaat;
 • gebruikersnaam en -ID;
 • UDID;
 • IMSI;
 • IMEI;
 • IP-adres;
 • bedrijfsmiddelnummer;
 • telefoonnummer;
 • Wifi/MAC-adres;
 • beschikbare RAM en opslag;
 • display-formaat;
 • batterijstatus;
 • fysiek geheugen;
 • lijst met apps (op Deelnemende mobiele apparaten);
 • SIM-kaartstatus;
 • BYOD-programma voorraad; en/of
 • gekraakte/gewortelde informatie.

Gedetailleerde informatie over de informatie verzameld voor elke Veilige toegangsmethode is hier beschikbaar.

d. Software voor het BYOD-programma

Deelnemende gebruikers mogen op hun apparaat alleen Veilige toegangsmethoden verstrekt door Nike gebruiken om toegang te verkrijgen tot de Systemen van Nike en het Materiaal van Nike. Afhankelijk van de specifieke gebruikte toegangsmethode, kan dit ertoe leiden dat het downloaden en de lokale installatie van software nodig is om de Veilige toegangsmethode te gebruiken. De gebruiker stemt ermee in om alle veiligheidscontroles te volgen vereist door de Veilige toegangsmethode en alle updates toe te passen op elke faciliterende software zoals nodig. De Veilige toegangsmethode zorgt ervoor dat Nike toegang kan beheren tot de Systemen van Nike en het materiaal van Nike op het Deelnemend apparaat, waaronder de mogelijkheid om toegang te beperken tot de Systemen van Nike en het Materiaal van Nike of met bepaalde technologieën (zoals het beheer van mobiele apparaten door klanten gebruikt voor mobiele apparaten) om het mogelijk te maken op afstand al het Materiaal van Nike te wissen op het Deelnemend apparaat.

De “Beheerde ruimte” van een Deelnemend apparaat is die ruimte op het Deelnemend apparaat dat bestaat uit de Veilige toegangsmethode en de Systemen van Nike en het Materiaal van Nike dat toegankelijk is via die methode. De gebruiker is verboden zaken van Nike uit te voeren buiten de Beheerde ruimte van het Deelnemend apparaat; dit omvat het verzenden van het Materiaal van Nike of andere vertrouwelijke zakelijke communicatie via persoonlijke e-mail of het bewaren van foto’s van vertrouwelijke of eigendomsrechtelijk beschermd Materiaal van Nike op het Deelnemend apparaat.

De gebruiker is verboden de Beheerde ruimte te gebruiken voor persoonlijk gebruik. Al het persoonlijk gebruik van het persoonlijk apparaat van de gebruiker, met inbegrip van het verzenden en ontvangen van persoonlijke communicatie, zal plaatsvinden buiten de Beheerde ruimte. De Veilige toegangsmethode zal een logische scheiding behouden van het Materiaal van Nike in de Beheerde ruimte van het Deelnemend apparaat van de persoonlijke inhoud of informatie van de gebruiker buiten het Beheerde ruimte, om de vertrouwelijkheid te handhaven van al het Materiaal van Nike. De gebruiker zal instellingen of methoden van de Veilige toegangsmethode niet wijzigen, uitschakelen of omzeilen, of op andere wijze proberen het Materiaal van Nike te bewaren of te bekijken buiten de Beheerde ruimte.

De Veilige toegangsmethode is niet bedoeld Nike te verstrekken van externe toegang tot inhoud in gebieden buiten de Beheerde ruimte die niet zijn gebruikt, opgeslagen of hersteld naar een Systeem van Nike. De gebruiker mag geen persoonlijke bronnen die niet van Nike zijn, bewaren in de Beheerde ruimte van het apparaat, en mag geen back-ups maken naar hun apparaat op het Nike-netwerk op een manier waardoor Nike toegang zou verkrijgen tot persoonlijke bronnen die niet van Nike zijn. De gebruiker stemt ermee in dat hij/zij zelf verantwoordelijk is voor het handhaven van back-ups van persoonlijke informatie op een Deelnemend apparaat.

3. BEVEILIGINGSVEREISTEN VOOR DEELNAME AAN HET BYOD-PROGRAMMA

a. Beveiligingsvereisten van Deelnemend apparaat

Alle Deelnemende apparaten moeten worden ingeschakeld met de industriestandaard beveiligingsmethoden al naar gelang het apparaat, welke methoden moeten worden bijgehouden en bijgewerkt. De gebruiker stemt ermee in om de veiligheid van het Deelnemend apparaat te beheren door het onderhouden van recente softwareversie patches en malware, antivirus en anti-spyware updates van alle relevante telecommunicatie, hardware en softwareleveranciers. Om te voldoen aan de minimale beveiligingsvereisten van het BYOD-programma zal de Veilige toegangsmethode, indien nodig, controleren of het Deelnemend apparaat voldoet aan de passende beveiligingsvereisten, waartoe kunnen behoren:

 • bestand- of diskencryptie;
 • actuele veiligheidspatches;
 • sterk wachtwoord of pincode voor alle accounts die toegang hebben tot het apparaat;
 • het aangeven van een maximale aantal ongeldige inlogpogingen;
 • actuele anti-malware, antivirus en antispywaresoftware; en
 • geen jailbreak of andere ontduikingssoftware voor de beveiliging, toepassingen of hulpmiddelen (met uitzondering van software om het apparaat te ontgrendelen verstrekt door de telecommunicatiedrager voor het apparaat).

Van tijd tot tijd kan Nike aanvullende instellingen en beveiligingsvereisten invoeren, zoals wachtwoordcomplexiteitsvereisten en uitsluitingsregels als gevolg van ongeldige inlogpogingen, via de Veilige toegangsmethode. Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving en indien Nike een redelijke basis heeft om dergelijk verzoek te rechtvaardigen, kan Nike de gebruiker verzoeken om het Deelnemend apparaat voor te leggen om te bevestigen dat passende beveiligingsvereisten geïnstalleerd zijn op het Deelnemend apparaat.

b. Beveiligingsinstellingen voor het Deelnemend apparaat

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving kan Nike toegang verkrijgen tot de Beheerde ruimte op een Deelnemend apparaat voor legitieme beveiligingsdoeleinden – inclusief door toegang op afstand – voor het beheren van de beveiligingsinstellingen van dat apparaat wanneer de gebruiker toegang heeft tot de Systemen van Nike, zonder verdere kennisgeving aan de gebruiker van dergelijke toegang of van enige wijzigingen aan deze beveiligingsinstellingen.

4. ONKOSTENVERGOEDING

Bepaalde gebruikers kunnen in aanmerking komen voor een subsidie, vergoeding, of betaling van bepaalde servicekosten voor Deelnemende apparaten (bijv. kosten van de carrier en voor data), ofwel naar eigen goeddunken van Nike of zoals anders vereist door de toepasselijke wetgeving. Neem contact op met uw manager voor meer informatie.

5. VERTROUWELIJKE EN EIGENDOMSRECHTELIJKE INFORMATIE VAN NIKE

De gebruiker erkent dat een Deelnemend apparaat toegang kan geven tot bedrijfseigen of vertrouwelijke informatie van Nike, haar klanten, leveranciers, partners, klanten, of andere derde partijen. De gebruiker moet al het Materiaal van Nike beschermen tegen onbevoegde toegang of gebruik en de strikte vertrouwelijkheid behouden van al het Materiaal van Nike, en met name dergelijke bedrijfseigen en vertrouwelijke informatie, ongeacht hoe er toegang toe wordt verkregen.

De gebruiker zal niet toestaan dat een andere persoon, inclusief collega’s, familieleden en vrienden, toegang verkrijgen tot de Systemen of het Materiaal van Nike met behulp van het Deelnemend apparaat.

Krachtens de toepasselijke wetgeving hebben gebruikers geen eigendomsrechten in het Materiaal van Nike dat toegankelijk is via hun Deelnemend apparaat.

Onverminderd andere rechten van Nike, kan Nike toegang verkrijgen tot al het Materiaal van Nike opgeslagen op een Deelnemend apparaat in overeenstemming met beleidslijnen van Nike en onderhevig aan wettelijke beperkingen of vereisten.

6. GEBRUIK VAN APPARATEN OP SYSTEMEN VAN NIKE

a. Naleving met andere beleidslijnen van Nike

Gebruik van een Deelnemend apparaat op de Systemen van Nike of anderszins in verband met Nike-gerelateerde werkzaamheden of activiteiten is ook onderworpen aan andere beleidslijnen en richtlijnen van Nike, waaronder zonder beperking:

De gebruiker stemt in met het altijd naleven van dergelijke beleidslijnen en overeenkomsten bij het toegang verkrijgen tot het Nike-netwerk of het Materiaal van Nike.

b. Geautoriseerd en ongeoorloofd gebruik

De gebruiker is uitsluitend toegestaan zaken van Nike uit te voeren binnen ruimtes op het Deelnemend apparaat die worden beheerd door de Veilige toegangsmethode. De gebruiker mag de ruimte op een Deelnemend apparaat niet gebruiken buiten de Beheerde ruimte (zie hierboven, paragraaf 2.d) om zaken van Nike uit te voeren of toegang te verkrijgen tot, het gebruiken of opslaan van het Materiaal van Nike.

De gebruiker mag niet deelnemen aan verboden, illegaal, ongepast, beledigend of anderszins ongepaste communicatie, gedrag, activiteiten of gedrag in de Systemen van Nike met een Deelnemend apparaat, of anderszins in verband met Nike-gerelateerde werkzaamheden of activiteiten.

De gebruiker is niet toegestaan om een back-up te maken van om het even welk Materiaal van Nike buiten de Beheerde ruimte (inclusief persoonlijke cloudopslag). Gebruikers mogen hun Deelnemend apparaat niet synchroniseren met een ander apparaat bij hun thuis op een wijze die de overdracht van het Materiaal van Nike zou toestaan naar dat ander apparaat.

Voor meer informatie over goedgekeurd en niet-goedgekeurd gebruik van de Systemen van Nike, verwijzen wij u naar het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik van Nike en zijn regionale addenda, zoals van toepassing.

7. RAPPORTAGE, CONTROLE EN ANDERE DOELEINDEN

a. Melden van beveiligingsincidenten

Beveiligingsincident” betekent een voorval dat mogelijk of daadwerkelijk een andere persoon toestaat toegang te verkrijgen tot om het even welk Materiaal van Nike via een Deelnemend apparaat. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

 • tijdelijk kwijtraken of blijvend verlies van het apparaat;
 • vermoed of daadwerkelijk omzeilen van toegangscontroles;
 • vermoed of daadwerkelijk misbruik van het apparaat en accounts van Nike;
 • vermoede of daadwerkelijke infectie van het apparaat; of
 • vermoed of daadwerkelijk gebruik van het apparaat door een andere persoon.

De gebruiker moet onmiddellijk eventuele verloren, gestolen of beschadigde Deelnemende apparaten of een Beveiligingsincident melden aan het Centrum voor cyberverdediging van Nike: NCDC@nike.com.

b. Vervangen, verloren, gestolen of beschadigd Deelnemend apparaat

Voor het vervangen van een Deelnemend apparaat moet de gebruiker al het Materiaal van Nike verwijderen van het apparaat en de Veilige toegangsmethode de-installeren of ervoor uitschrijven (de Wereldwijde servicedesk van Nike op NikeNow of een lokale Tech Bar biedt hiervoor ondersteuning als dat nodig is). Als de gebruiker wil blijven deelnemen aan het BYOD-programma, zal de gebruiker vereist zijn een Veilige toegangsmethode te gebruiken al naar gelang zijn/haar nieuwe apparaat en de gebruiker machtigt Nike om het Materiaal van Nike op afstand te wissen van het oude apparaat wanneer deze actie wordt ingeschakeld door de Veilige toegangsmethode.

Nike heeft geen toegang tot de locatie van een Deelnemend apparaat, behalve in beperkte gevallen als hulpmiddel om te helpen bij het terugvinden van een apparaat. Als een Deelnemend apparaat verloren of gestolen is en de gebruiker heeft ervoor gekozen locatiediensten binnen de Veilige toegangsmethode in te schakelen, kan Nike op verzoek zijn locatie traceren om het apparaat te proberen terug te vinden.

c. Op afstand wissen van de informatie op Deelnemend apparaat

Voor zover de Veilige toegangsmethode deze mogelijkheid omvat, kan Nike wissen op afstand uitvoeren van het Materiaal van Nike in de Beheerde ruimte van een Deelnemend apparaat dat verloren, gestolen of beschadigd is, of als er een vermoeden of dreiging van een Beveiligingsincident of ander soortgelijk incident is.

Nike zal niet bewust op afstand Materiaal dat niet van Nike is, verwijderen op het Deelnemend apparaat, tenzij op verzoek van de gebruiker. Echter, de gebruiker wordt hierbij geïnformeerd dat omdat het wissen op afstand vereist dat alle of een gedeelte van het geheugen of de opslag van Deelnemend apparaat gewist wordt, persoonlijke of privé-inhoud of informatie die is opgeslagen op een Deelnemend apparaat onbedoeld permanent kan worden beschadigd, verwijderd of vernietigd door werking van de functionaliteit ‘wissen of afstand’ van de Veilige toegangsmethode. Krachtens de toepasselijke wetgeving is Nike niet aansprakelijk voor schade, het wissen of de vernietiging van dergelijke inhoud of informatie.

d. Onderzoeken

De gebruiker stemt ermee in om mee te werken met Nike op verzoek van Nike of haar vertegenwoordigers of alle wettelijke, overheids-, regelgevende of quasi-regelgevende autoriteiten in het geval van intern of extern onderzoek, inspectie, rechtszaken, verzoek tot openbaring of een andere soortgelijke vraag of proces (een “Onderzoek), inclusief door het behoud en het bieden van toegang tot het Materiaal van Nike opgeslagen in de Beheerde ruimte van het Deelnemend apparaat voor forensische of andere analyse.

Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving en waar Nike een redelijke basis heeft om een dergelijk verzoek te rechtvaardigen, kan Nike verzoeken en moet de gebruiker het Deelnemend apparaat voorleggen om te bevestigen dat geen vertrouwelijk Materiaal van Nike is opgeslagen buiten de Beheerde ruimte van het apparaat. Als Nike Materiaal van Nike vindt buiten de Beheerde ruimte van het apparaat, zal Nike passende en noodzakelijke maatregelen nemen om die informatie te verwijderen, op te vragen, te migreren of te verwijderen uit de niet-Beheerde ruimte. Nike staat de gebruiker toe persoonlijke of privé-informatie en correspondentie bewaard in de niet-Beheerde ruimte op het Deelnemend apparaat te verwijderen vóór het nemen van dergelijke acties. Nike neemt redelijke maatregelen om te voorkomen dat persoonlijke of privé-informatie bekeken, gekopieerd of openbaargemaakt wordt van een gebruiker die in de niet-Beheerde ruimte op het Deelnemend apparaat bewaard is (in bepaalde privé applicaties zoals contacten, fotogalerij, web e-mail en berichtenplatformen), maar als dergelijke informatie per ongeluk wordt geopend in de loop van een onderzoek, zal het vertrouwelijk gehouden worden door het personeel dat het onderzoek uitvoert, en zal het niet worden doorgestuurd naar de Systemen van Nike, of anderszins direct verwijderd worden. Indien een Deelnemend apparaat moet worden bewaard voor de bovenstaande redenen, zal Nike het apparaat retourneren binnen een redelijke termijn.

Informatie over hoe interne onderzoeken worden uitgevoerd, is opgenomen in de EMEA-addendum bij het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik van Nike en in de Wereldwijd beleid inzake onderzoeken van Nike. 

e. Controleren van Deelnemende apparaten

Wanneer een gebruiker beslist om een Deelnemend apparaat te gebruiken om toegang te krijgen tot de Systemen van Nike en het Materiaal van Nike, begrijpt hij/zij dat de Beheerde ruimte op dat Deelnemend apparaat behandeld wordt zoals elk ander Systeem van Nike, en gecontroleerd wordt in overeenstemming met en voor de legitieme doeleinden zoals beschreven in het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik van Nike.

Als u zich in de EMEA bevindt,controleert Nike niet actief de activiteit in de Beheerde ruimte van een bepaald Deelnemend apparaat van een werknemer. Indien en voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving, gebruikt Nike geautomatiseerde hulpmiddelen om ongebruikelijke activiteiten of onregelmatigheden op te sporen binnen de Beheerde ruimte die van invloed zijn op de Systemen van Nike en die een waarschuwing, vlag of andere indicatie genereren dat verdere inspectie van het probleem vereist is.

Voor meer informatie over de controlepraktijken van Nike met betrekking tot het gebruik van de Systemen van Nike, raadpleeg dan het EMEA-addendum op het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik van Nike.

Toegang van Nike tot het apparaat en gebruikersinformatie is beperkt tot die personen met een noodzaak om toegang te krijgen tot dergelijke informatie om het BYOD-programma te beheren en ondersteunen of die bevoegd zijn om de beleidslijnen van Nike te handhaven in overeenstemming met bestaande processen. Waar toegestaan door de toepasselijke wetgeving, kan apparaat- en gebruikersinformatie gebruikt worden als basis voor disciplinaire actie tegen een gebruiker, tot en met beëindiging van het dienstverband voor ongepast gebruik/bekendmaking van eigendomsrechtelijk beschermde of vertrouwelijke informatie van Nike.

8. TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Voordat u een Deelnemend apparaat naar een serviceprovider, leverancier, technicus of andere persoon brengt voor ondersteuning of updates, moet de gebruiker eerst uitloggen bij de Veilige toegangsmethode om de toegang tot de Nike-netwerken en het Materiaal van Nike uit te schakelen voorafgaand aan dienstverlening. Neem contact op met de Wereldwijde servicedesk van Nike voor alle vragen of bezorgdheden.

De Wereldwijde servicedesk van Nike biedt beperkte ondersteuning voor een Deelnemend apparaat. Ondersteuning kan beperkt zijn tot installatie, instelling en ondersteuning voor de Veilige toegangsmethode of andere software of toepassingen verstrekt door Nike (zoals Nike Tools) of actie ondernemen naar aanleiding van een gerapporteerde diefstal, verlies, schade, vervanging, of andere potentiële of daadwerkelijke veiligheidsinbreuk. De Wereldwijde servicedesk van Nike zal geen algemene ondersteuning verstrekken voor Deelnemende apparaten of helpen met kwesties met betrekking tot niet-Nike toepassingen.

9. DE-REGISTRATIE, BEËINDIGING EN SCHENDING VAN DIT BELEID

a. De-registratie en beëindiging

Als een gebruiker wil stoppen met deelname aan het BYOD-programma, kan die gebruiker zich afmelden van het programma door uit te loggen van en, indien van toepassing, het de-installeren van de Veilige toegangsmethode. Neem contact op met de Wereldwijde servicedesk van Nike met vragen of bezorgdheden.

Wanneer een gebruiker uit dienst treedt bij Nike om welke reden dan ook, zal de gebruiker Nike toestaan om toegang tot de Veilige toegangsmethode te verwijderen en al het Materiaal van Nike te verwijderen van het Deelnemend apparaat. Nike mag kopieën bewaren van dergelijke Materiaal van Nike zoals nodig. Indien toegestaan door de toepasselijke wetgeving behoudt Nike zich het recht voor, naar zijn eigen goeddunken, om al het Materiaal van Nike te wissen uit het Deelnemend apparaat door externe en/of directe middelen na de-registratie of beëindiging van het dienstverband. Indien toegestaan door de lokale wetgeving kan de gebruiker gevraagd worden om zijn/haar Deelnemend apparaat voor te leggen om te verzekeren en/of bevestigen dat al het Materiaal van Nike is verwijderd van het apparaat en dat de toegang via de Veilige toegangsmethode correct is verwijderd uit het Deelnemend apparaat, zodanig dat de toegang door de gebruiker tot de Systemen van Nike volledig is ingetrokken.

b. Inbreuk op dit Beleid

De gebruiker stemt ermee in om onmiddellijk de juridische afdeling van Nike in te lichten als hij/zij inbreuk heeft gemaakt op of niet in staat of niet bereid is te voldoen aan een of meer vereisten van dit Beleid. Krachtens de toepasselijke wetgeving kan het niet naleven van dit Beleid leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van het dienstverband.

In het geval dat Nike de indruk heeft dat een gebruiker alle vereisten van dit Beleid mogelijk niet naleeft, kan Nike de deelname van die gebruiker aan het BYOD-programma verwijderen, beperken, wijzigen of opschorten, zoals toegestaan onder de toepasselijke wetgeving. Acties die Nike bijvoorbeeld kan nemen, kunnen bestaan uit:

 • het informeren van de gebruiker, management en human resources van het probleem en het bieden van instructies voor oplossingen;
 • het beperken van de toegang van een Deelnemend apparaat tot bepaalde toepassingen en diensten;
 • het blokkeren van de toegang van een Deelnemend apparaat tot alle of sommige Systemen van Nike; en
 • ervoor zorgen dat een Deelnemend apparaat voldoet aan de naleving door (inclusief op afstand) de installatie van software, pakketten of instellingen op het apparaat af te dwingen, wat kan leiden tot verlies of corruptie van persoonlijke informatie van de gebruiker of informatie die is opgeslagen op het apparaat. Nike staat de gebruiker toe persoonlijke of privé-informatie en correspondentie bewaard in de niet-Beheerde ruimte van het Deelnemend apparaat te verwijderen vóór het nemen van dergelijke acties. Krachtens de toepasselijke wetgeving is Nike niet aansprakelijk voor schade, het wissen of de vernietiging van dergelijke inhoud of informatie.

10. DELEN EN OVERDRAGEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN GEBRUIKERS

In het kader van het BYOD-programma mag Nike persoonlijke informatie van gebruikers verzameld van het Deelnemend apparaat bekendmaken aan de volgende ontvangers voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Beleid:

 • IT-afdeling van Nike,
 • Wereldwijde onderzoeksafdeling van Nike,
 • Human Resources van Nike,
 • de juridische afdeling van Nike of een extern adviseur, juridische adviseurs, rechtbanken of overheidsinstanties indien nodig voor onderzoeken en juridische procedures,
 • externe softwareleverancier in verband met het beheren van de software, en
 • verkopers of leveranciers die de informatiebeveiliging, de gegevensopslag, het onderzoek, of de forensisch diensten verstrekken aan Nike, waaronder IT forensische bedrijven, externe onderzoekers en onderzoeksbedrijven.

We vereisen contractueel dat derde partijen die namens ons diensten verlenen persoonlijke informatie van gebruikers alleen verwerken op basis van onze instructies en om beveiligingsmaatregelen voor gegevens in te voeren.

Behalve zoals hierboven beschreven, wordt dergelijke informatie niet gedeeld met anderen buiten Nike tenzij vereist voor wetshandhaving, juridische procedures of anderszins door de toepasselijke wetgeving.

Persoonlijke informatie van gebruikers kan worden overgedragen en opgeslagen buiten het land van uw dienstverband, naar Nike, Inc., in de Verenigde Staten, waar andere privacywetten gelden. Wanneer we persoonlijke informatie verzenden buiten de EU, Zwitserland of andere landen met beperkingen voor gegevensoverdracht, naar een land dat niet over een adequaat niveau van bescherming beschikt, implementeren we de juiste voorzorgen ter bescherming van de persoonlijke informatie, waaronder het aangaan van de juiste gegevenstransferovereenkomsten, zoals de Standaard contractbepalingen van de Europese Commissie met de gegevensontvangers, zodat verzekerd wordt dat de ontvanger van de gegevens gecertificeerd is volgens het EU-VS of Zwitsers-V.S. Privacy Schild Framework, of bindende bedrijfsvoorschriften ingevoerd heeft, zoals van toepassing. De intra-groep overeenkomst voor gegevensoverdracht van Nike is beschikbaar op aanvraag.

11. HET BESCHERMEN VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

In het kader van het BYOD-programma is het mogelijk dat we bepaalde soorten persoonlijke informatie van gebruikers moeten verzamelen en verwerken, zoals beschreven in paragraaf 2 c. hierboven. De entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van de persoonlijke informatie van gebruikers in het kader van het BYOD-programma is de Nike-entiteit die uw directe werkgever is.

Alle persoonlijke informatie van gebruikers die Nike verzamelt en verwerkt ter bevordering van dit Beleid, wordt verwerkt en opgeslagen voor de doeleinden en door de ontvangers zoals beschreven in dit Beleid en in overeenstemming met het Wereldwijd privacybeleid voor werknemers van Nike en de veiligheidsmaatregelen voor gegevensbescherming beschreven in het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik van Nike, met inbegrip van alle regionale addenda op deze beleidslijnen, voor zover dergelijke beleidslijnen of de addenda van kracht zijn op uw locatie en op u van toepassing zijn als een bedrijfswerknemer.

Wij verwerken persoonlijke informatie van gebruikers om onze legitieme belangen na te streven van het beheer van het programma, om te zorgen voor de werking van de Veilige toegangsmethode, om een Deelnemend apparaat te lokaliseren op verzoek van een gebruiker als locatieservices zijn geactiveerd, om netwerkbeveiliging te verzekeren, om de naleving door gebruiker van onze beleidslijnen en de toepasselijke wetgeving te verifiëren, voor het uitvoeren van onderzoeken en zoals anderszins noodzakelijk voor het opzetten, uitvoeren of verdedigen van wettelijke claims. Bij het verwerken van persoonlijke informatie voor onze legitieme belangen nemen wij passende maatregelen om ervoor te zorgen dat de belangen die we nastreven in evenwicht zijn met uw belangen, rechten en vrijheden, die we u op verzoek graag uitleggen. Indien vereist in het kader van de toepasselijke wetgeving, verzamelen we uw toestemming voor het verwerken van persoonlijke informatie.

U hebt het recht op inzage in en de correctie of het wissen van uw persoonlijke gebruikersinformatie verwerkt in het kader van het BYOD-programma van Nike, of om de beperking van het verwerken van dergelijke persoonlijke informatie te verzoeken, zoals toegestaan door de toepasselijke wetgeving. U hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking voor redenen met betrekking tot uw specifieke situatie. Krachtens de toepasselijke wetgeving kunt u ook een elektronische kopie van uw persoonlijke informatie en de overdracht van dergelijke persoonlijke informatie verzoeken. Als u niet tevreden bent met onze reactie, hebt u het recht om te overleggen met de toezichthoudende autoriteiten in uw land. U kunt contact met ons opnemen zoals hieronder beschreven om uw rechten uit te oefenen.

We beschermen persoonlijke informatie van gebruikers door toepassing van technische en organisatorische maatregelen om ongeautoriseerde toegang, vernietiging, verlies, wijziging, misbruik of andere onwettige vormen van verwerking van de persoonlijke informatie van gebruikers te voorkomen. We doen al het mogelijke om te zorgen voor een beveiligingsniveau dat gepast is voor het risico dat gepaard gaat met de verwerking van persoonlijke informatie. Persoonlijke informatie van gebruikers wordt bewaard voor een beperkte periode, als die nodig is voor de doeleinden vermeld die in dit Beleid, tenzij het verdere bewaren is vereist door de toepasselijke wetgeving of wettelijke procedure. Voor meer informatie over privacy voorzorgsmaatregelen van Nike met betrekking tot het toezicht op het gebruik van de Systemen van Nike in EMEA, raadpleeg dan het EMEA-addendum bij het Wereldwijd beleid inzake aanvaardbaar gebruik van Nike.

12. BELEIDSTATUS, -WIJZIGINGEN EN -UPDATES

Dit BYOD-programma en Beleid vormt geen onderdeel van een arbeidsovereenkomst met Nike. Nike kan dit Beleid op elk moment wijzigen en zal de gebruiker informeren over eventuele belangrijke wijzigingen door de gebruiker toegang te verstrekken tot het nieuwe Beleid. Nike zal de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers verzamelen indien een update of wijziging van dit Beleid het vereist. Nike kan op elk moment dit Beleid herroepen en het toelaten van gebruikers om met hun apparaten toegang te krijgen tot de Systemen van Nike en het Materiaal van Nike, stopzetten.

13. NEEM CONTACT MET ONS OP

Voor vragen over dit Beleid en hoe we persoonlijke informatie van gebruikers beschermen in de context van BYOD-programma Nike of om uw rechten uit te oefenen, neem contact op met uw HR-afdeling of de Functionaris voor gegevensverwerking van Nike privacy.office@nike.com.

  

UW DEELNAME

 DOOR VERDER TE GAAN MET HET REGISTRATIEPROCES, GAAT U AKKOORD MET DE VOORWAARDEN VAN DIT BELEID EN BEVESTIGT U DAT U DIT BELEID HEBT GELEZEN EN BEGREPEN EN GAAT U ERMEE AKKOORD TE ALLEN TIJDE TE VOLDOEN AAN UW VERPLICHTINGEN ONDER DIT BELEID. AFHANKELIJK VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KAN HET NIET NALEVEN VAN UW VERPLICHTINGEN ONDER DIT BELEID LEIDEN TOT DISCIPLINAIRE MAATREGELEN, TOT EN MET ONMIDDELLIJKE BEËINDIGING VAN HET DIENSTVERBAND. U ERKENT DAT NIKE DE RECHTEN HEEFT DIE WORDEN BESCHREVEN IN DIT BELEID, WAARONDER HET RECHT OP INZAGE IN EN WIJZIGING VAN DE BEHEERDE RUIMTE VAN UW DEELNEMEND APPARAAT, AFHANKELIJK VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

 [KLIK OM IN TE SCHRIJVEN]

  

TOESTEMMING

 VOOR ZOVER TOEGESTAAN OF VEREIST DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING GEEFT U UITDRUKKELIJK TOESTEMMING VOOR ALLE ACTIES (INCLUSIEF WISSEN VAN HET MATERIAAL VAN NIKE VANUIT DE BEHEERDE RUIMTE VAN UW DEELNEMEND APPARAAT) VOOR DE DOELEINDEN EN ONDER DE VOORWAARDEN BESCHREVEN IN DIT BELEID.

 U BEGRIJPT DAT NIKE NIET OPZETTELIJK OF ROUTINEMATIG TOEGANG ZAL VERKRIJGEN TOT NIET-ZAKELIJK GERELATEERD MATERIAAL DAT IS OPGESLAGEN IN DE NIET-BEHEERDE RUIMTE VAN UW DEELNEMEND APPARAAT. IN HET GEVAL DAT NIKE TOEGANG HEEFT TOT DERGELIJKE INFORMATIE VOOR DE DOELEINDEN EN VOLGENS DE VERTROUWELIJKHEIDSVOORWAARDEN BESCHREVEN IN DIT BELEID, OOK IN DE CONTEXT VAN EEN ONDERZOEK, GEEFT U VRIJWILLIG EN UITDRUKKELIJK TOESTEMMING VOOR DERGELIJKE TOEGANG. U KUNT UW TOESTEMMING OP ELK MOMENT INTREKKEN DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET ONS OP [INVULLEN], MAAR WE KUNNEN MISSCHIEN NIET LANGER IN STAAT ZIJN OM U TE VOORZIEN VAN DE BYOD-DIENSTEN ALS MOGELIJKE TOEGANG TOT PRIVÉ MATERIAAL NIET TECHNISCH KAN WORDEN UITGESLOTEN ALS U ERVOOR KIEST OM HET PROGRAMMA TE GEBRUIKEN.

 UW DEELNAME AAN HET BYOD-PROGRAMMA IS VRIJWILLIG. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN VAN DIT BELEID, WAARONDER HOE PERSOONLIJKE INFORMATIE VAN GEBRUIKERS WORDT VERWERKT, GELIEVE U NIET TE REGISTREREN VOOR DEELNAME AAN HET PROGRAMMA EN UW NIKE-APPARAAT TE GEBRUIKEN VOOR HET UITVOEREN VAN UW TAKEN.

 [IK GA AKKOORD] 

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login