You are here

nl-NL Elite Privacy Policy

Primary tabs

PRIVACYBELEID VOOR NIKE ELITE USER

Dit privacybeleid voor Elite Users is voor professionele atleten, coaches, teamvertegenwoordigers, consultants of [brand]-ambassadeurs die een ondersteuning, sponsoring of vergelijkbare contractuele relatie met Nike hebben of handelen onder zo'n contract met Nike ("Elite-gebruikers" of "u"). Het beschrijft de persoonsgegevens die Nike van u verzamelt en legt uit hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt, gedeeld en beschermd, welke keuzes u hebt met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

WIE is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

De Nike-entiteit die verantwoordelijk is voor de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens is de Nike-entiteit waarmee u een contract hebt (een "Overeenkomst"). De desbetreffende Nike-entiteit waarmee u een contract hebt, wordt aangeduid met "Nike", "onze", "we/wij" of "ons" in dit Privacybeleid.

Voor zover u andere Nike websites of apps gebruikt, bijvoorbeeld Nike.com en Nikeplus.nike.com, Nike's mobiele toepassingen, is het Nike Privacybeleid dat beschikbaar is via die websites of apps van toepassing op uw gebruik van deze diensten.

WELKE persoonsgegevens wij verzamelen en WANNEER

Wij verzamelen uw persoonsgegevens als u een Overeenkomst met ons aangaat en wanneer u deelneemt aan Nike-evenementen. We verzamelen ook uw persoonsgegevens wanneer u interactie heeft met NikeElite.com, Gameday en andere digitale apps of platforms voor Nike's Elite Users (in dit Privacybeleid omschreven als een "Elite User Digital Experience").

Uw persoonsgegevens omvatten mogelijk:

 • Contactgegevens waaronder naam, e-mail, telefoonnummer en fysiek adres;
 • Login en accountinformatie, waaronder schermnaam, wachtwoord en unieke ID;
 • Persoonlijke informatie zoals geslacht en geboortedatum;
 • Afbeeldingen, foto's en video's die wij creëren of die u verstrekt in het kader van de Overeenkomst;
 • Informatie over uw sport- en teamconnecties;
 • Locatiespecifieke informatie die we kunnen verzamelen via uw gebruik van onze mobiele applicaties, met inbegrip van GPS-gegevens;
 • Nike verzamelt informatie rechtstreeks van u als onderdeel van onze relatie, inclusief informatie die u verstrekt zoals vereist volgens onze Overeenkomst;
 • E-mail, verzendadres, naam en telefoonnummer van gasten die gebruikmaken van uw producttoeslag; en/of
 • Alle andere persoonsgegevens die u verstrekt aan Nike als u deelneemt aan een van Elite Nike User-evenementen of contact hebt met een Elite User Digital Experience. 

Meetgegevens over uw gezondheid en lichaam kunnen worden beschouwd als gevoelige informatie in bepaalde rechtsgebieden en we nemen gepaste maatregelen bij het beschermen en het gebruik van deze persoonsgegevens. Indien wettelijk verplicht of op grond van intern Nike-beleid, vragen wij uw toestemming voor de verzameling en het gebruik van deze persoonsgegevens. We zorgen er ook voor dat we u voorzien van duidelijke informatie over de manier waarop Nike deze persoonsgegevens gebruikt.

Wanneer u te maken krijgt met een Elite User Digital Experience, worden bepaalde persoonsgegevens automatisch verzameld uit uw apparaat of browser. Meer informatie over deze praktijken is opgenomen in het gedeelte "Cookies en pixelcodes" van onderstaand Privacybeleid. Deze persoonsgegevens bevatten:

 • Apparaat-ID's, oproepstatus, netwerktoegang, opslaginformatie en informatie over de batterij; en
 • Cookies, IP-adressen, doorverwijzingsteksten, gegevens die uw webbrowser en versie, en webbakens en labels identificeren.

Hulpmiddelen om te beheren wat we verzamelen

Bij gebruik van een Elite User Digital Experience, stellen wij u hierover tijdig in kennis of zorgen wij ervoor dat wij toestemming voor bepaalde praktijken verkrijgen. Wij vragen bijvoorbeeld toestemming voor het gebruik van uw locatie of om pushberichten te sturen. We kunnen deze toestemming verkrijgen via de Elite User Digital Experience of door gebruik te maken van de standaard machtigingen die beschikbaar zijn op uw apparaat.

In veel gevallen zal uw webbrowser of het platform van uw mobiele apparaat u aanvullende hulpmiddelen bieden zodat u kunt bepalen wanneer uw apparaat bepaalde categorieën van persoonsgegevens verzamelt of deelt. Bijvoorbeeld, uw mobiele apparaat of browser kan hulpmiddelen bieden om u toe te staan het gebruik van cookies te beheren of locaties te delen. Wij raden u aan uzelf vertrouwd te maken met de tools op uw apparaten en deze te gebruiken.

WAAROM en HOE we uw persoonsgegevens gebruiken (verwerken)

We gebruiken de persoonsgegevens die we over u verzamelen op de volgende manieren:

Voor het uitvoeren van onze Overeenkomst met u

We gebruiken uw persoonsgegevens voor de uitoefening van onze rechten en de uitvoering van onze verplichtingen op grond van onze Overeenkomst en voor het verstrekken van alle gerelateerde diensten. We gebruiken uw contactgegevens en andere persoonsgegevens bijvoorbeeld voor de levering van Nike-producten aan u, voor het uitvoeren van betalingen aan u (indien van toepassing) en om u te informeren over eventuele Nike-evenementen en promoties waaraan u moet deelnemen als onderdeel van onze Overeenkomst. We zullen uw persoonsgegevens ook gebruiken om te reageren op uw eventuele vragen, claims of klachten.

Reclame- en marketingactiviteiten

In overeenstemming met de voorwaarden van onze Overeenkomst, gebruikt Nike uw persoonlijke kenmerken (zoals uw naam, beelden of video's van u) en uw ervaringen en feedback bij het gebruik van Nike-producten in zijn marketing (waaronder op onze social mediakanalen).

Om de functies van de sites en diensten die u aanvraagt te leveren

Wanneer u een Elite User Digital Experience gebruikt, gebruiken we uw persoonsgegevens om het product of de dienst die u heeft geselecteerd te verstrekken. Als u bijvoorbeeld verzoekt om een product via NikeElite.com, gebruiken we de contactgegevens die u ons verstrekt om met u te communiceren over de aankoop en het bezorgen van uw bestelling. We zullen ook informatie over u gebruiken, zoals informatie over levering of betaling, of over het product dat u heeft aangeschaft om u te helpen bij het oplossen van een probleem of vraag. De persoonsgegevens die u verstrekt zullen ons ook helpen te volgen welk type Nike-producten u heeft besteld en hoeveel Nike-producten u nog meer mag aanschaffen op grond van onze Overeenkomst.

Voor het uitvoeren, verbeteren en onderhouden van onze Activiteiten, Producten en Diensten

Wij kunnen persoonsgegevens die u ons verstrekt gebruiken voor de uitvoering van onze activiteiten. Wanneer u bijvoorbeeld producten aanvraagt, kunnen we deze informatie gebruiken voor boekhouding, auditing en andere interne functies. Als ander voorbeeld, kunnen we gebruikmaken van persoonsgegevens of feedback over uw interactie met onze producten voor het ontwerp en het uitvoeren van analyses voor het onderhoud, de uitbreiding en verbetering van bestaande producten en diensten of voor de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten. We gebruiken ook onze interne systemen om prestaties te beoordelen.

Om onze of andermans Rechten, Eigendommen of Veiligheid te beschermen

Waar wettelijk toegestaan of vereist, kunnen we gebruikmaken van de persoonsgegevens verstrekt aan ons op grond van onze Overeenkomst of de persoonsgegevens over uw gebruik van een Elite User Digital Experience om fraude, misbruik, illegaal gebruik en schendingen van onze voorwaarden te voorkomen of detecteren, en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, overheidsverzoeken of wettelijke vereisten.

Voor algemeen onderzoek en analysedoeleinden

Wij kunnen de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt gebruiken voor algemene onderzoeks- en analysedoeleinden. We kunnen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld gebruiken om uw prestaties te beoordelen en te meten of uw maten gebruiken met het doel om u te voorzien van op maat gemaakte kleding en schoenen.

We zullen ook uw persoonsgegevens gebruiken om uw aankoopgedrag of voorkeuren te begrijpen. Wij kunnen bijvoorbeeld informatie gebruiken over hoe u op NikeElite.com zoekt om producten te vinden om beter te begrijpen wat de beste manieren zijn om productaanbiedingen te organiseren en te presenteren en om marketingcontent te maken.

Rechtsgronden

Onze primaire rechtsgrond voor het gebruik van uw persoonsgegevens moet voldoen aan onze Overeenkomst. Het kan ook nodig zijn een beroep te doen op uw toestemming of andere rechtsgronden, zoals onze gerechtvaardigde belangen als bedrijf of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Het DELEN van uw persoonsgegevens

Het delen door Nike

Nike deelt uw persoonsgegevens met:

 • Nike-entiteiten voor de doeleinden en onder de voorwaarden hierboven beschreven.
 • Externe dienstverleners die namens Nike persoonsgegevens verwerken om Nike zijn rechten te laten uitoefenen en zijn verplichtingen uit hoofde van onze Overeenkomst na te komen, bijvoorbeeld om verzendingen en leveringen te verwerken, onze gegevens te beheren en te onderhouden, e-mails te verspreiden, onderzoek en analyse uit te voeren , merk- en productpromoties beheren en bepaalde services en functies beheren.  Bij het gebruik van externe dienstverleners, zoals advocatenkantoren, PR-kantoren, reclamebureaus, organisatoren van evenementen, leveranciers van systeemplatforms, productaanpassers en bedrijven voor productlevering, gaan we overeenkomsten aan die vereisen dat zij passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen. 
 • Andere derden voor zover nodig om: (i) aan een overheidsverzoek, een gerechtelijk bevel of toepasselijke wetgeving te voldoen; (ii) onwettig of frauduleus gebruik van onze websites en apps of overtredingen op onze site en de Gebruiksvoorwaarden van onze apps en ons beleid te voorkomen; (iii) een derde partij over onze rechten te informeren of om onze rechten uit te oefenen volgens onze Overeenkomst met een derde partij; (iv) onszelf te beschermen tegen vorderingen van derden; en (v) te assisteren bij het voorkomen van fraude of bij een onderzoek (bijv. vervalsing).
 • aan andere derden indien u daarvoor uw toestemming heeft gegeven.

BEVEILIGING van uw persoonsgegevens

We nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus en doen ons uiterste best om een ​​beveiligingsniveau te waarborgen dat is afgestemd op de risico's van de verwerking van persoonsgegevens. Rekening houdend met de kosten van implementatie en de aard van de verwerking van de gegevens, passen we technische en organisatorische maatregelen toe om onbevoegde toegang, vernietiging, verlies, wijziging, of misbruik van persoonsgegevens te voorkomen, bijvoorbeeld, door deze te versleutelen, te pseudonimiseren en authentificatie-hulpmiddelen te gebruiken. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen achter beveiligde netwerken en zijn uitsluitend toegankelijk voor zover dit nodig is door een beperkt aantal personen die speciale toegangsrechten voor deze systemen hebben verkregen om hun taken uit te voeren.

INTERNATIONALE OVERDRACHT van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die we verzamelen (of verwerken) in de context van Nike User-evenementen of een Elite User Digital Experience worden opgeslagen in de VS en andere landen. Sommige van de gegevensontvangers met wie Nike uw persoonsgegevens deelt, kunnen zich in andere landen bevinden dan het land waarin uw persoonsgegevens oorspronkelijk werden verzameld. De wetten in deze landen bieden mogelijk niet dezelfde mate van gegevensbescherming ten opzichte van het land waar u uw persoonsgegevens verstrekt. Niettemin, als we uw persoonsgegevens overdragen aan ontvangers in andere landen, inclusief de VS, beschermen wij deze persoonsgegevens zoals beschreven in dit privacybeleid en in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

We nemen maatregelen om te voldoen aan toepasselijke wettelijke vereisten voor de overdracht van persoonsgegevens aan ontvangers in landen buiten de EER of Zwitserland die geen adequaat niveau van gegevensbescherming bieden. Wij gebruiken verschillende maatregelen om te garanderen dat uw persoonsgegevens die worden verzonden naar deze landen voldoende bescherming krijgen in overeenstemming met de voorschriften inzake gegevensbescherming; dit omvat het ondertekenen van de Standaard contractbepalingen van de EU, het controleren dat de ontvanger bindende bedrijfsvoorschriften gebruikt of zich houdt aan de kaders van het EU-US en Swiss-US Privacy Shield. Waar persoonsgegevens worden overgedragen binnen Nike, maken we gebruik van een intragroepsovereenkomst voor gegevensoverdracht.

 UW rechten

Afhankelijk van uw locatie, heeft u recht op het aanvragen van: (i) toegang tot uw persoonsgegevens; (ii) een elektronische kopie van uw persoonsgegevens (portabiliteit); (iii) correctie van uw persoonsgegevens als die onvolledig of onnauwkeurig zijn; of (iv) verwijdering of beperking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden die door de toepasselijke wetgeving worden geboden. Deze rechten zijn niet absoluut. Waar we uw toestemming hebben gekregen voor de verwerking van uw persoonsgegevens, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment intrekken. Als u een kopie van uw persoonsgegevens wilt aanvragen of een van uw andere rechten wilt uitoefenen, neemt u contact met ons op via de contactgegevens in het gedeelte "Vragen en feedback" hieronder.

 • Het bewaren van uw gegevens: We bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Privacybeleid (tenzij een langere bewaarperiode is vereist door de toepasselijke wetgeving). In het algemeen betekent dit dat wij uw persoonsgegevens net zo lang bewaren als u een account hebt op een Elite User Digital Experience of zolang u een Overeenkomst met ons heeft. We kunnen uw persoonsgegevens gedurende langere perioden bewaren om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals belasting en verkoopwetgeving en voor garantiedoeleinden).

COOKIES en pixelcodes

Nike ontvangt en registreert gegevens, waaronder eventueel persoonsgegevens, van uw browser als u een Elite User Digital Experience gebruikt. We gebruiken een aantal verschillende methoden, zoals cookies en pixel tags om deze informatie te verzamelen, waaronder mogelijk uw (i) IP-adres; (ii) unieke cookie-identificatie, cookie-informatie en informatie over of uw apparaat software heeft om toegang te krijgen tot bepaalde functies; (iii) unieke apparaatidentificatie en uniek apparaattype; (iv) domein, browsertype en taal, (v) besturingssysteem en systeeminstellingen; (vi) land en tijdzone; (vii) eerder bezochte websites; (viii) informatie over uw interactie met een Elite User Digital Experiencezoals klikgedrag, aankopen en aangegeven voorkeuren; en (ix) toegangstijden en doorverwijzende URL's.

Derden kunnen ook persoonsgegevens via een Elite User Digital Experience verzamelen,via cookies, plug-ins van derden en widgets. Deze derden verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van uw webbrowser en de verwerking van deze persoonsgegevens is onderworpen aan hun eigen privacybeleid.

We gebruiken cookies en pixel tags voor het bijhouden van het gebruik van een Elite User Digital Experienceen om voorkeuren te begrijpen (zoals land- en taalkeuzes). Dit stelt ons in staat om diensten aan te bieden die de online ervaring verbeteren. Wij gebruiken ook cookies en pixeltags om verzamelde gegevens te verkrijgen over websiteverkeer en -interactie, om trends en statistieken te identificeren zodat we de Elite User Digital Experience kunnen verbeteren. In het algemeen zijn er twee categorieën cookies die worden gebruikt in een Elite User Digital Experience:

 • Functionele: Deze cookies zijn vereist voor een normale werking van de site en zijn daarom altijd actief. Deze omvatten cookies waarmee u kunt worden herinnerd als u een Elite User Digital Experience verkendbinnen een enkele sessie of, als u hierom verzoekt, van sessie tot sessie. Ze helpen om het winkelwagen- en uitcheckproces mogelijk te maken en helpen bij beveiligingsproblemen en om te voldoen aan regelgeving.
 • Prestatie: Deze cookies stellen ons in staat om de Elite User Digital Experience-functionaliteit te verbeteren door het gebruik te volgen. In sommige gevallen verhogen deze cookies de snelheid waarmee we uw verzoek kunnen verwerken of stellen zij ons in staat om de sitevoorkeuren die u heeft geselecteerd te herkennen. Het weigeren van deze cookies kan leiden tot slecht afgestemde aanbevelingen en langzame siteprestaties.

Voor een uitgebreide en bijgewerkte samenvatting van elke externe toegang tot uw webbrowser (via een Elite User Digital Experience of anderszins), bevelen wij de installatie aan van een webbrowser-plug-in die voor dit doel is samengesteld. U kunt er ook voor kiezen uw computer te vragen om u te waarschuwen telkens als een cookie gestuurd wordt, of u kunt ervoor kiezen om alle cookies uit te schakelen. U maakt deze keuzes via de instellingen van uw browser op elke browser en elk apparaat dat u gebruikt. Elke browser is een beetje anders, dus kijk in het Help-menu van uw browser om te zien hoe u uw cookies op de juiste manier kunt aanpassen. Als u de cookies uitschakelt, heeft u geen toegang tot vele voorzieningen die een Elite User Digital Experience efficiënter maken en enkele van onze services zullen niet naar behoren werken.

VERANDERINGEN aan ons Elite User Privacybeleid

Toepasselijke wetgeving en onze werkwijzen veranderen in de loop van de tijd. Als we besluiten dit Privacybeleid bij te werken, publiceren we de veranderingen op NikeElite.com of we u informeren u rechtstreeks. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in de manier waarop we persoonsgegevens verwerken, informeren wij u vooraf of, indien vereist door de wet, vragen wij om toestemming voorafgaand aan het uitvoeren van dergelijke wijzigingen. We raden u aan dit Privacybeleid te lezen en geïnformeerd te blijven over onze praktijken. Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in juni 2021.

VRAGEN en Feedback

We verwelkomen vragen, opmerkingen, en zorgen over dit privacybeleid en de privacyprocedures.

Als u ervoor kiest om feedback te geven of als u vragen of zorgen heeft of uw rechten wilt uitoefenen in verband met uw persoonsgegevens, raden wij u in eerste instantie aan om contact op te nemen met uw sportmarketingmanager.

U kunt ook contact opnemen met ons op privacy@nike.com. De contactgegevens van onze functionaris voor gegevensbescherming zijn: Nike Privacy Office, Nike European Operations Netherlands B.V., Colosseum 1, 1213 NL Hilversum, Nederland of One Bowerman Dr., Beaverton, OR 97005, VS of privacy@nike.com.

Als u contact met ons opneemt met een dergelijke klacht zal deze worden beoordeeld met het doel het probleem tijdig en doeltreffend op te lossen. U hebt ook het recht tot het indienen van een klacht bij de betreffende toezichthoudende autoriteiten in het land waar u woonachtig bent.

Tags: 
Agreement Type: 
Locales: 

User login