You are here

si-SI Employee Privacy Policy

Primary tabs

GLOBALNI PRAVILNIK O ZASEBNOSTI ZAPOSLENIH DRUŽBE NIKE

Datum: maj 2018

Družba Nike zbira in obdeluje osebne podatke, ki nam jih posredujete v okviru našega procesa uvajanja novih zaposlenih. Prav tako zbiramo in obdelujemo dodatne vrste vaših osebnih podatkov ves čas vaše zaposlitve pri družbi Nike za upravljanje našega programa za človeške vire, zagotovitev skladnosti z zaposlitvenimi pogodbami in veljavno zakonodajo na področju zaposlovanja, socialne varnosti ter zdravja in varnosti na delovnem mestu ter za upravljanje vašega sodelovanja v prostovoljnih programih za zaposlene.

Vaši osebni podatki se lahko hranijo v zbirkah podatkov v Združenih državah in jih lahko obdelujejo tretji ponudniki storitev, ki delujejo v imenu družbe Nike. Če bi radi pridobili dostop do svojih osebnih podatkov, jih izbrisali ali popravili oziroma uveljavljali katere koli druge pravice, ki jih morda imate skladno s tem pravilnikom, se obrnite neposredno na vašega lokalnega vodjo za človeške vire. Lahko pa se obrnete tudi na službo za varstvo zasebnosti ali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov družbe Nike, tako da pošljete e-pošto na privacy.office@nike.com.

Uvod in obseg

Družbe Nike Inc., Converse Inc. in ter njihove povezane družbe, vključno z vašim delodajalcem (v nadaljevanju skupno imenovane »Nike«, »mi« ali »nas«) spoštujemo vašo zasebnost. Zavezani smo k obdelavi osebnih podatkov naših zaposlenih, skladno z veljavno zakonodajo in pravilniki družbe Nike. Za namen tega pravilnika pojem »osebni podatki« pomeni katero koli informacijo v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom.

Ta pravilnik o zasebnosti zaposlenih (v nadaljevanju: »pravilnik«) opisuje vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo in obdelujemo o naših zaposlenih, način naše uporabe osebnih podatkov, obdobje njihove hrambe z naše strani ter vaše pravice v povezavi z vašimi osebnimi podatki. Ta pravilnik opisuje tudi ukrepe, ki jih sprejmemo za varovanje osebnih podatkov, ter način, kako lahko zaposleni stopijo v stik z nami glede naših praks zasebnosti ter v primeru vprašanj. Subjekt, odgovoren za zbiranje in obdelavo vaših osebnih podatkov, je vaš uradni delodajalec. Do vseh podatkov o svojem delodajalcu lahko pridobite dostop, tako da preverite svojo zaposlitveno pogodbo ali se obrnete na HRDirect.

Ta pravilnik velja za vse trenutne in nekdanje uslužbence in vajence družbe Nike (v nadaljevanju skupno imenovani »zaposleni«). Če ste zunanji začasni delavec (»External Temporary Worker«, v nadaljevanju: »ETW«) ali neodvisni pogodbenik, ki zagotavlja storitve za družbo Nike, se obrnite na svojega neposrednega delodajalca, da povprašate o njegovih praksah varstva podatkov.

Družba Nike lahko posreduje dodatna obvestila in pravilnike o zasebnosti in varstvu podatkov zaposlenim na določenih funkcijah, kot je primerno. Družba Nike lahko prav tako posreduje dodatne pravilnike o zasebnosti in varstvu podatkov v jurisdikcijah, kjer je to potrebno, zaradi zagotavljanja skladnosti z lokalno zakonodajo.

Ta pravilnik se poleg tega nanaša na vse druge korporativne pravilnike družbe Nike, vključno z etičnim kodeksom družbe Nike (»Inside the Lines«), pravilnikom o elektronski komunikaciji, pravilnikom o družbenih medijih in pravilnikom o zasebnosti vlagatelja, ki so na voljo za Zero.

Vrste osebnih podatkov, ki jih zbiramo, in načini, kako jih uporabljamo

Vaše podatke zbiramo in uporabljamo, kolikor je potrebno, za upravljanje pogojev vaše zaposlitvene pogodbe in zagotovitev skladnosti s pravnimi obveznostmi, ki veljajo za nas. To vključuje pravno obrambo družbe Nike in zagotavljanje skladnosti z zakoni o davkih, financah, delu in socialnem zavarovanju oziroma zakoni in odredbami, ki zahtevajo razkritje podatkov pristojnim organom, skladno z veljavnim zakonom ali sodno odredbo. Vaše osebne podatke prav tako obdelujemo za zasledovanje legitimnih poslovnih interesov družbe Nike. Pri obdelavi osebnih podatkov za naše legitimne interese sprejmemo ustrezne ukrepe za zagotovitev, da so interesi, ki jih zasledujemo, uravnoteženi z vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ki vam jih na zahtevo z veseljem pojasnimo. Za obdelavo vaših osebnih podatkov uporabljamo ročne in samodejne metode.

Uvajanje – Vaše podatke zbiramo in obdelujemo preko procesa uvajanja za vzpostavitev in upravljanje vašega zaposlitvenega razmerja ter zagotovitev skladnosti s pravnimi obveznostmi, ki veljajo za nas. To vključuje:

 • podatke, ki ste nam jih posredovali med zaposlitvenim procesom, vključno z vašim življenjepisom ali CV, obrazcem za prijavo, delovnimi izkušnjami, izobrazbo, diplomami, prepisom ocen, jeziki in kvalifikacijami, priporočili in strokovnimi licencami, članstvom ali certifikati;
 • vaše osnovne kontaktne podatke, vključno z vašim imenom, naslovom, telefonskimi številkami (domača, mobilna, službena),
 • e-poštnim naslovom, državljanstvom, datumom in krajem rojstva, spolom, podatki delovnega dovoljenja, če je relevantno;
 • vaše identifikatorje, izdane s strani države, za katere veljajo pogoji veljavne zakonodaje, kot so podatki o vaši nacionalni osebni izkaznici, davčna številka, številka socialnega zavarovanja ali številka nacionalnega zavarovanja, številka potnega lista in, kjer je to potrebno za vaše delovno mesto, številka vašega vozniškega dovoljenja;
 • vaše bančne in finančne podatke za namene plače/plačilne liste, kot je vaša plača, drugo nadomestilo, vaša številka IBAN oziroma številka bančnega računa, ime in podatke banke;
 • podatke o vašem delovnem mestu in položaju, vključno z identifikacijsko številko zaposlenega, številko priponke, nazivom in opisom delovnega mesta, oddelkom in vodjo, linijami poročanja, delovno lokacijo, stroškovnim mestom, poslovno enoto ali skupino, delovnim statusom, kot je zaposlitev za nedoločen oz. določen čas, delovnim časom, poskusno dobo, če je relevantno, in pogoji zaposlitvene pogodbe;
 • podatke za uporabo omrežja in naprav družbe, če je relevantno, kot so uporabniško ime, geslo, kontaktni podatki, službena telefonska številka in podatki o napravi (ID-številka računalnika, telefona, tabličnega računalnika), službena fotografija, če je posredovana; in
 • podatke o vašem osebnem ali družinskem življenju, vključno z zakonskim stanom, vzdrževanimi osebami, upravičenci in partnerjem oz. zakoncem, ter podatke za stik v nujnih primerih.
 • Hranimo lahko podatke, ki jih zbiramo, ko izvajamo predzaposlitveno preverjanje vaše identitete, naslova ali priporočil ter, kjer je to dovoljeno z lokalno zakonodajo, preverjanje vaše preteklosti (vključno s kazenskimi ali pravosodnimi podatki) skladno s pravilnikom o preverjanju preteklosti družbe Nike.

Upravljanje s človeškimi viri – Poleg tega zbiramo osebne podatke, ki se ustvarijo med vašo zaposlitvijo, saj je to potrebno za izvajanje vaše pogodbe in pomoč pri upravljanju vašega delovnega razmerja pri družbi Nike. To vključuje

 • podatke o vašem delovnem času in dopustih, vključno s prisotnostjo, prazniki/počitnicami, dopusti ali odsotnostmi, potovanjem in mobilnostjo;
 • gospodarske in finančne podatke za nadomestila in ugodnosti, vključno z vašimi bančnimi podatki in podatki o računu za prejemke in nadomestila, podatki o povišicah in nagradah, vašim paketom ugodnosti ter informacijami in podatki, povezanimi s pokojninskimi ali zavarovalnimi programi, ki se lahko ponujajo v vaši državi;
 • podatke, povezane z vašimi delovnimi ocenami in izvedbo, vključno s podatki o rednih ocenjevanjih, pregledih in povratnih informacijah, podatke o načrtih izvedbe in podatki, povezanimi s strokovnim razvojem, kot so usposabljanja (notranja in zunanja), tečaji, seminarji in konference ter podatki o načrtovanju nasledstva;
 • podatke, zbrane za namene potnih stroškov, kot so podatki o kreditni kartici, bančni podatki (številka računa, IBAN itd.), podatki o rezervaciji in potovalnem načrtu, podatki o potnem listu (številka, potek, organ, ki ga je izdal, itd.), podatki o vizumih in imigracijski podatki ter potovalne želje (želeni sedež, prehranske omejitve, pogost uporabnik letala in korporativno članstvo, če je določeno);
 • podatke, povezane z mobilnostjo, prenosi in preselitvijo (bodisi ob zaposlitvi ali v okviru prenosa ali delovne naloge), vključno s podatki o družini, imigracijskim statusom in državljanstvom, davčnimi podatki in podatki o socialnem zavarovanju itd., ter
 • podatke o vašem sodelovanju in upravljanju načrta nakupa delnic s strani zaposlenih družbe Nike Inc. (Employee Stock Purchase Plan, v nadaljevanju: ESPP – ki je prostovoljni spodbujevalni program; glejte tudi odstavek 2.6) in nagradah, vključno z vašimi kontaktnimi podatki, nacionalnimi davčnimi podatki (vključno z nacionalnim identifikatorjem), državljanstvom, nazivom delovnega mesta, delnicami in položajem, podatki o nakupih in pravicah do dodeljenih, umaknjenih, uveljavljenih, neodmerjenih ali odprodanih delnic za izvajanje, upravljanje in vodenje ESPP.

Varovanje in varnost

 • Naši obrati uporabljajo videonadzorni sistem CCTV za varovanje, varnost in druge legitimne poslovne namene (denimo preprečevanje izgube). Obrati, ki uporabljajo videonadzorni sistem CCTV, prikazujejo vidno signalizacijo, mi pa dajemo na voljo dodatne informacije o teh praksah, kjer to zahteva veljavna zakonodaja. Zato morda moramo v teh obratih uporabiti videoposnetke ali zvočne posnetke, da zaščitimo legitimne interese oziroma branimo zakonite pravice družbe Nike, kot je to dovoljeno z veljavno zakonodajo.
 • Prav tako obdelujemo osebne podatke, povezane z varovanjem zdravja in zagotavljanjem varnosti zaposlenih na delovnem mestu, vključno s kontaktnimi podatki in osebnimi podatki (kot so podatki o vozniškem dovoljenju) ter opisom nesreče ali poškodbe in kakršno koli sanacijo.
 • Poleg tega obdelujemo podatke o vaši uporabi naprav, tehnologije in omrežja družbe Nike za doseganje našega legitimnega interesa pri varovanju naših informacij in informacijskih sistemov. Več informacij o teh praksah je opisanih v pravilniku o elektronski komunikaciji družbe Nike.
 • V izrednih primerih morda moramo obdelati vaše osebne podatke, če je to potrebno za zaščito vaših življenjskih interesov, tako kot v primeru, če se zgodi nesreča pri delu ali med službenim poslovnim potovanjem.

Odhajanje – Osebne podatke zbiramo in obdelujemo med odhajanjem, da dokončamo zaposlitveno razmerje in izpolnimo svoje pravne obveznosti. To vključuje podatke, povezane z upokojitvijo in prekinitvijo, kot so podatki o upokojitvi, odstopu, odpuščanjih/reorganizaciji, vključno z odpovednim rokom, datumom prekinitve, razlogom za odhod in prekinitev, upokojitvijo in dogovori o upravljanju pokojnin.

Prostovoljni programi – Občasno lahko ponudimo prostovoljne programe za zaposlene, pri katerih se obdelujejo osebni podatki, za udeležbo v njih pa se lahko sami svobodno odločite.

Obdelava občutljivih podatkov – Med uvajanjem in ves čas vašega zaposlitvenega razmerja lahko zbiramo osebne podatke, za katere veljajo pogoji veljavne zakonodaje. Morda boste denimo morali nam ali zdravniku naše družbe posredovati zdravstvene podatke, da nam omogočite urejanje vprašanj glede bolezni, nezmožnosti ali invalidnosti. V nekaterih državah nam lahko prostovoljno posredujete podatke o svoji rasi, etnični pripadnosti, verski pripadnosti ali spolni usmerjenosti, za namene raznolikosti in enakih možnosti ter v primerih, v katerih to zahteva ali dovoljuje zakonodaja. Od nas se lahko zahteva, da zbiramo občutljive podatke za zagotovitev skladnosti z našimi pravnimi zahtevami na področju delovnega prava, prava socialnega zavarovanja in prava socialnega varstva (npr. zastavne pravice na plačah, davčna številka ali številka socialnega zavarovanja).

Drugi legitimni poslovni nameni – Morda moramo uporabiti vaše osebne podatke na podlagi našega legitimnega interesa, kot je potrebno za izvedbo preiskav, obrambo pravnih interesov, izvajanje zahtevkov ali pravdnih postopkov ter zagotovitev skladnosti s sodnimi ali regulativnimi odredbami. Morda bomo morali prav tako ohraniti disciplinske in ugovorne evidence (kot so evidence obtožb, preiskav ali revizij), kot to dovoljuje ali zahteva zakonodaja. Osebne podatke obdelujemo, kot je potrebno za uporabo linije za opozorila družbe Nike (»Alertline«), skladno z etičnim kodeksom družbe Nike (»Inside the Lines«).

Viri osebnih podatkov

Prizadevamo si pridobiti osebne podatke neposredno od vas, da ohranimo njihovo pravilnost, ažurnost in relevantnost. Zbiranje osebnih podatkov se lahko izvaja med postopkom prijave na delovno mesto, med postopkom uvajanja novih zaposlenih oziroma na ad hoc podlagi ves čas vaše zaposlitve.

Vaše osebne podatke prav tako prejemamo od vašega neposredno nadrejenega (denimo za preglede uspešnosti ali letne preglede) ali svojih sodelavcev (denimo v okviru rednih pregledov, ocen oziroma v primeru izvajanja disciplinske preiskave). Občasno lahko osebne podatke prejmemo od tretjih oseb, denimo od strank, trgovskih partnerjev ter pripadnikov javnih in regulativnih organov.

Razkritja osebnih podatkov

Vaše osebne podatke delimo z drugimi subjekti družbe Nike za upravne namene, kjer je to potrebno za vodenje globalnih procesov, izvajanje poročanja o skupini oziroma sprejemanje odločitev o zaposlitvah višjih delavcev ali promocijah na podlagi našega legitimnega interesa za upravljanje delovanja našega oddelka za človeške vire. To običajno upravljajo naši servisni centri HR Direct, ki zagotavljajo storitve v Aziji, Evropi in preostalem delu sveta; ti se nahajajo v Singapurju (Nike Trading Company B.V., Singapore Branch), na Nizozemskem (Nike European Operations Netherlands B.V.) in v ZDA (Nike, Inc.).

Kot globalna družba se Nike opira na ponudnike storitev in prodajalce, ki zagotavljajo izdelke in storitve; vaši osebni podatki bodo razkriti tem tretjim osebam na podlagi našega legitimnega interesa za najem tretjih oseb, kjer je to potrebno za namen doseganja zgoraj opisanih ciljev. Ti vključujejo računovodje, odvetniške pisarne in ponudnike pravnih storitev, davčne ali finančne strokovnjake, ponudnike plačilne liste in ugodnosti, selitvene družbe, pokojninske družbe in zavarovalnice, strokovnjake za človeške vire, svetovalce, pogodbenike, ponudnike informacijske podpore in hrambe. Večina naših globalnih ponudnikov kadrovskih storitev ima sedež v ZDA in v državah zunaj vaše države zaposlitve.

Naši tretji ponudniki imajo lahko dostop do vaših osebnih podatkov, da izvedejo določene funkcije, oziroma lahko gostijo vaše osebne podatke v okviru rešitve »v oblaku«, ki jo uporabljajo zaposleni družbe Nike. Družba Nike uporablja tretje ponudnike, ki zagotavljajo zadostna jamstva za varstvo vaših osebnih podatkov. Vsi prodajalci morajo prestati oceno tveganja prodajalca družbe Nike. Družba Nike pogodbeno zahteva, da tretji ponudniki izpolnijo ustrezne obveznosti glede varnosti in zaupnosti podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

Nekatere tretje osebe, katerim lahko razkrijemo osebne podatke, denimo ponudnikom zdravstvenega zavarovanja in upraviteljem sistema pokojninskega zavarovanja, ki so upravljavci podatkov že sami po sebi, v zvezi z njihovim načinom uporabe vaših osebnih podatkov pa morate preveriti njihove pravilnike o zasebnosti.

Morda bomo morali razkriti vaše osebne podatke tretjim osebam kot odziv na odredbe ali zahteve sodišč, regulatorjev, vladnih agencij, strank v sodnem postopku ali javnih organov oziroma za zagotovitev skladnosti z regulativnimi zahtevami.

Vaši osebni podatki se prav tako lahko razkrijejo svetovalcem, partnerjem v morebitnih transakcijah ali zainteresiranim tretjim osebam v povezavi z obravnavo, izpogajanjem ali izvedbo korporacijske transakcije ali prestrukturiranjem poslovanja ali sredstev katerega koli dela družbe Nike.

Čezmejni prenosi podatkov

Globalna narava našega poslovanja pomeni, da se vaši osebni podatki lahko razkrijejo subjektom družbe Nike ali tretjim ponudnikom storitev ali partnerjem s sedežem zunaj države, v kateri delate. Za namene notranjega upravljanja bodo vaši osebni podatki shranjeni na strežnikih družbe Nike v Združenih državah ali v drugih zbirkah podatkov, ki jih oddelki za človeške vire družbe Nike uporabljajo lokalno ali regionalno. Glede na vašo lokacijo prav tako uporabljamo varnostne kopije za ohranitev celovitosti vaših osebnih podatkov in naših sistemov.

Opiramo se na pogodbo(e) o prenosu podatkov znotraj skupine, da zagotovimo ustrezno raven varstva vaših osebnih podatkov v vseh subjektih družbe Nike. Na podlagi veljavne zakonodaje sklepamo pogodbe o prenosu podatkov z našimi ponudniki storitev oziroma preverjamo, ali so naši ponudniki storitev certificirani, skladno z ustreznimi sistemi varstva podatkov.

Varnost osebnih podatkov

Družba Nike izvaja fizične, tehnične in upravne varnostne ukrepe, zasnovane za varovanje vaših osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo, spreminjanjem, uničenjem ali poškodovanjem. Za več informacij glejte Program varnosti informacij (Information Security Program, v nadaljevanju: »NISP«). Razumno si prizadevamo zagotoviti, da je raven varnosti primerna tveganju, povezanim z obdelavo osebnih podatkov.

Prav tako izvajamo nadzor dostopa za zagotovitev, da je dostop do osebnih podatkov omejen na osebje družbe Nike, ki mora imeti dostop, da izvede svoje naloge.

Hramba osebnih podatkov

Osebne podatke zaposlenih hranimo tako dolgo, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, za katerega so bili zbrani. V določenih primerih pravne in regulativne obveznosti zahtevajo od nas, da hranimo določene evidence določeno časovno obdobje, vključno z obdobjem po koncu vaše zaposlitve. V drugih primerih hranimo evidence, da razrešimo vprašanja ali spore, ki lahko nastanejo občasno, in če to dovoljuje veljavna zakonodaja. Za več informacij o praksah hrambe podatkov družbe Nike, vključno v zvezi z evidencami zaposlenih, glejte pravilnik o hrambi evidenc.

Vaše pravice

Glede na to, kje na svetu se nahajate, in glede na veljavno zakonodajo, imate lahko določene pravice v zvezi z vašimi osebnimi podatki. Zahtevate lahko:

 • dostop in pridobite kopijo osebnih podatkov, ki jih hranimo o vas;
 • popravek vaših osebnih podatkov, ki so nepravilni, nepopolni ali zastareli;
 • izbris vaših osebnih podatkov v določenih okoliščinah, določenih z zakonodajo, kot denimo, če nam vaših osebnih podatkov ni več treba imeti;
 • omejitev uporabe vaših osebnih podatkov v določenih okoliščinah, določenih z zakonodajo, kot denimo medtem, ko obravnavamo drugo zahtevo, ki ste jo vložili;
 • izvoz osebnih podatkov, ki jih obdelujemo na podlagi vaše zaposlitvene pogodbe in jih prenesemo na drugo družbo, kjer je to tehnično izvedljivo;

Prav tako imate pravico do ugovora obdelavi vaših osebnih podatkov na podlagi, ki se nanaša na vaš določen primer, poleg tega pa lahko prekličete svoje soglasje, če ste ga že podali. Te pravice niso absolutne.

Vaši zahtevi bomo ugodili v obsegu, ki ga zahteva veljavna zakonodaja, ob upoštevanju vseh veljavnih časovnih okvirov in izjem.

Prav tako se lahko posvetujete z nadzornim organom v vaši državi ali pri njem vložite pritožbo.

Kontaktni podatki

Če imate vprašanja glede tega pravilnika ali bi radi uveljavili svoje pravice, se obrnite na svojega lokalnega vodjo človeških virov. Lahko pa se obrnete tudi na službo za varstvo zasebnosti ali pooblaščeno osebo za varstvo podatkov družbe Nike, tako da pošljete e-pošto na privacy.office@nike.com.

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login