You are here

hr-HR Employee Privacy Policy

Primary tabs

GLOBALNI PRAVILNIK O ZAŠTITI PRIVATNOSTI ZAPOSLENIKA TVRTKE NIKE

Datum: svibanj 2018.

Nike prikuplja i obrađuje osobne podatke koje nam dajete u okviru postupka uvođenja zaposlenika u posao. Tijekom vašeg zaposlenja u tvrtki Nike također prikupljamo i obrađujemo dodatne vrste vaših osobnih podataka s ciljem upravljanja našim programom za ljudske resurse, postupanja u skladu s ugovorima o radu i primjenjivim propisima u području zapošljavanja, socijalnog osiguranja i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu te upravljanja vašim sudjelovanjem u dobrovoljnim programima zaposlenika.

Vaši osobni podaci mogu se pohraniti u bazi podataka tvrtke Nike u Sjedinjenim Američkim Državama i mogu ih obrađivati neovisni davatelji usluga koji djeluju u ime tvrtke Nike. Ako želite pristupiti, izbrisati ili ispraviti svoje osobne podatke ili ostvariti svoja druga prava iz ovog Pravilnika, obratite se izravno svom lokalnom voditelju odjela za ljudske resurse. Također se možete obratiti Nikeovom uredu za zaštitu privatnosti ili službeniku za zaštitu podataka slanjem e-pošte na privacy.office@nike.com.

Uvod i područje primjene

Nike Inc., Converse Inc., Hurley International LLC, njihova povezana društva, kao i vaš poslodavac (zajedno „Nike,“ „mi,“ „naše“) poštuju vašu privatnost. Predani smo obradi osobnih podataka naših zaposlenika u skladu s primjenjivim propisima i Nikeovim pravilnicima. U svrhu ovog Pravilnika „osobni podaci“ odnose se na sve podatke u vezi s pojedincem čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Ovaj Pravilnik zaštite privatnosti zaposlenika („Pravilnik“) opisuje vrste osobnih podataka naših zaposlenika koje prikupljamo i obrađujemo, načine uporabe osobnih podataka, njihovo dijeljenje i razdoblje zadržavanja, kao i vaša prava u vezi s osobnim podacima. U ovom su Pravilniku objašnjene i mjere koje poduzimamo za zaštitu osobnih podataka i kako nam se zaposlenici mogu obratiti u vezi s našom praksom zaštite privatnosti i u slučaju pitanja. Osoba odgovorna za prikupljanje i obradu vaših osobnih podataka jest vaš poslodavac. Potpune podatke poslodavca možete pronaći u svom ugovoru o radu ili izravnim kontaktiranjem s odjelom za ljudske resurse.

Ovaj se Pravilnik primjenjuje na sadašnje i bivše zaposlenike i pripravnike tvrtke Nike (zajedno „zaposlenici“). Ako ste angažirani kao vanjski privremeni radnik ili neovisni davatelj usluga za tvrtku Nike, obratite se svom izravnom poslodavcu u vezi s njegovom praksom zaštite podataka.

Prema potrebi, Nike može izdati dodatne obavijesti i pravilnike o zaštiti privatnosti podataka zaposlenicima na određenim funkcijama. Nike može izdati dodatne pravilnike o zaštiti privatnosti podataka i u zemljama u kojima je to potrebno radi postupanja u skladu s lokalnim propisima.

Ovaj se Pravilnik primjenjuje uz sve ostale korporativne pravilnike tvrtke Nike, uključujući Nikeov Etički kodeks („Postupanje u skladu s pravilima“), Pravilnik za elektroničke komunikacije, Pravilnik za društvene medije i Pravilnik o zaštiti privatnosti kandidata, koji su dostupni na web-mjestu Zero.

Vrste osobnih podataka koje prikupljamo i kako ih upotrebljavamo

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo u mjeri u kojoj je potrebno kako bismo upravljali uvjetima vašeg ugovora o radu i postupali u skladu s pravnim obvezama koje imamo. To podrazumijeva i Nikeovu pravnu obranu i usklađenost s propisima o porezima, financijama, radu i socijalnom osiguranju ili propisima ili nalozima kojima se zahtijeva otkrivanje podataka nadležnim tijelima u skladu s primjenjivim propisima ili sudskim nalozima. Osobne podatke obrađujemo i za ostvarivanje zakonskih poslovnih interesa tvrtke Nike. Kod obrade osobnih podataka radi ostvarenja naših zakonskih interesa poduzimamo odgovarajuće mjere koje osiguravaju uravnoteženost naših i vaših interesa, prava i sloboda, koje ćemo vam rado objasniti na vaš zahtjev. Za obradu osobnih podataka koristimo se ručnim ili automatskim metodama.

Uvođenje zaposlenika u posao – Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo tijekom postupka uvođenja zaposlenika u posao kako bismo postavili i upravljali vašim radnim odnosom i postupali u skladu s pravnim obvezama koje imamo. To uključuje:

 • podatke koje nam dajete tijekom postupka zapošljavanja, uključujući vaš životopis ili curriculum vitae, obrazac prijave, radno iskustvo, obrazovanje, diplome, svjedodžbe, jezike i kvalifikacije, reference i stručne licence, članstva ili potvrde;
 • vaše osnovne podatke za kontakt, uključujući vaše ime, adresu, telefonske brojeve (kućni, službeni, mobilni), adresu e-pošte, državljanstvo/narodnost, datum i mjesto rođenja, spol, podatke o radnoj dozvoli, ako je primjenjivo;
 • vaše osobne isprave koje izdaju državna tijela u skladu s uvjetima primjenjivih propisa, kao što su OIB, porezni identifikacijski broj, broj socijalnog ili zdravstvenog osiguranja, broj putovnice i, ako je potrebno za vaš posao, broj vozačke dozvole;
 • vaše bankovne i financijske podatke u svrhe plaća/obračuna plaća, kao što su vaša plaća, druge naknade, IBAN broj ili broj bankovnog računa, naziv i podaci banke;
 • podatke o vašem poslu i radnom mjestu, uključujući identifikator zaposlenika, broj značke, naziv i opis radnog mjesta, odjel i voditelja, linije odgovornosti, radno mjesto, troškovno mjesto, poslovnu jedinicu ili skupinu, radni status punog ili nepunog radnog vremena, radno vrijeme, razdoblje probnog rada ako je primjenjivo, i uvjete ugovora o radu;
 • podatke za uporabu tvrtkine mreže i uređaja, ako je primjenjivo, kao što su korisničko ime, lozinka, podaci za kontakt, službeni broj telefona i podaci uređaja (identifikacijski broj računala, telefona, tableta), službena fotografija, ako je izrađena; i
 • podatke o vašem osobnom ili obiteljskom životu, uključujući bračno stanje, podatke o uzdržavanim članovima obitelji, korisnicima dohodaka i partneru/supružniku te podatke za kontakt u hitnom slučaju.
 • Podatke koje prikupljamo možemo zadržati kada prije zapošljavanja provodimo potvrdu vašeg identiteta, adrese ili referenci i, ako je dopušteno lokalnim propisima, potvrdu vaših podobnosti (uključujući kaznene ili sudske podatke) u skladu s Nikeovim Pravilnikom provjera podobnosti.

Upravljanje ljudskim resursima – Nadalje, prikupljamo osobne podatke generirane tijekom vašeg zaposlenja jer je to potrebno za izvršenje vašeg ugovora i za upravljanje vašim radnim odnosom u tvrtki Nike. To uključuje

 • podatke o vašim radnim satima i odsutnostima, uključujući dolaske na posao, godišnje odmore, dopuste ili bolovanja, putovanja i kretanje;
 • ekonomske i financijske podatke za naknade i doplatke, uključujući bankovne podatke i podatke računa za isplatu plaća i naknada, podatke o povišicama i bonusima, vaš paket pogodnosti te podatke i pojedinosti povezane s mirovinskim programom ili programom osiguranja koji se nude u vašoj zemlji;
 • podatke povezane s vašim radnim procjenama i učinkom, uključujući pojedinosti o redovnim procjenama, ocjene i povratne informacije, pojedinosti o radnim planovima i podatke povezane s profesionalnim razvojem, kao što su obuke (i unutrašnje i vanjske), tečajevi, seminari i konferencije, i podatke o planiranom napredovanju;
 • podatke prikupljene u svrhe putovanja i troškova, kao što su kreditna kartica, bankovni podaci (broj računa, IBAN, itd.), podaci rezervacije i plana putovanja, podaci putovnice (broj, datum isteka, nadležno tijelo koje izdaje ispravu, itd.), podaci o vizama i imigracijama te putne preferencije (preferirano mjesto sjedenja, prehrambena ograničenja, članstvo u programu redovnih putnika i korporativnim programima, ako postoji);
 • podatke povezane s kretanjima, premještajima i preraspodjelama (bilo nakon zapošljavanja ili u okviru premještaja ili dodjele posla), uključujući obiteljske podatke, imigracijski status i državljanstvo, porezni broj i podatke socijalnog osiguranja, itd. i
 • podatke o vašem sudjelovanju i upravljanju Planom kupovine dionica zaposlenika tvrtke Nike Inc. (ESPP – dobrovoljni poticajni program; vidjeti i stavak 2.6) i dodjelama bonusa, uključujući vaše podatke za kontakt, porezni broj (uključujući OIB), državljanstvo, naziv radnog mjesta, dionice i položaj, podatke o kupovinama i prava na dionice dodijeljene, poništene, izvršene, (ne)stečene ili nepodmirene za provedbu, primjenu i upravljanje ESPP-om.

Sigurnost i zaštita

 • U našim prostorijama ugrađen je videonadzor radi sigurnosti i zaštite zaposlenika i u druge zakonite poslovne svrhe (primjerice radi sprječavanja gubitaka). Prostorije s ugrađenim videonadzorom imaju istaknutu oznaku o videonadzoru i dodatne podatke o ovim sigurnosnim mjerama prikazujemo u skladu s primjenjivim propisima. Stoga postoji mogućnost da ćemo morati koristiti snimke kamere iz tih prostorija kako bismo štitili zakonite interese ili branili zakonska prava tvrtke Nike, kako je dopušteno primjenjivim propisima.
 • Obrađujemo i osobne podatke povezane sa zaštitom zdravlja i sigurnosti na radu, uključujući podatke za kontakt i osobne podatke (primjerice podatke vozačke dozvole), opis nezgode ili ozljede i poduzete korektivne mjere.
 • Osim toga, obrađujemo podatke o vašoj uporabi uređaja, tehnologije i mreže tvrtke Nike kako bismo ostvarili naše zakonite interese u osiguravanju naših podataka i informacijskih sustava. Dodatne informacije o ovoj praksi opisane su u Nikeovom Pravilniku za elektroničke komunikacije.
 • U iznimnim slučajevima možda ćemo morati obraditi vaše osobne podatke ako to bude potrebno za zaštitu vaših životno važnih interesa, primjerice u slučaju nezgode na radu ili tijekom službenog putovanja.

Prestanak radnog odnosa – Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo kod prestanka radnog odnosa kako bismo isti okončali i postupali u skladu s našim pravnim obvezama. To uključuje podatke povezane s umirovljenjem i raskidom ugovora o radu, npr. podaci o umirovljenju, ostavci, otpuštanjima/reorganizaciji, uključujući otkazni rok, datum raskida ugovora, razlog napuštanja tvrtke i prekida zaposlenja, umirovljenje i mirovinske administrativne aranžmane.

Dobrovoljni programi - S vremena na vrijeme možemo ponuditi dobrovoljne programe za zaposlenike u kojima ste dobrovoljno pristali sudjelovati, a prilikom kojih se obrađuju osobni podaci.

Obrada osjetljivih podataka – Tijekom uvođenja zaposlenika u posao i tijekom vašeg radnog odnosa možemo prikupljati osjetljive osobne podatke u skladu s uvjetima primjenjivih propisa. Primjerice, možda ćete morati dati nama ili tvrtkinom liječniku zdravstvene podatke kako bismo mogli upravljati pitanjima povezanima s bolesti, nesposobnosti ili invaliditetom. U nekim zemljama možete nam dobrovoljno dati podatke o rasi, etničkoj pripadnosti, religiji ili spolnoj orijentaciji u svrhe osiguravanja ravnopravnih i jednakih prilika i tamo gdje je to propisano ili dopušteno zakonom. Također postoji mogućnost da ćemo morati prikupljati osjetljive podatke kako bismo postupali u skladu s našim pravnim obvezama u području propisa o zapošljavanju, socijalnom osiguranju ili socijalnoj zaštiti (primjerice, pravo zadržavanja plaće, porezni broj ili broj socijalnog osiguranja).

Druge zakonite poslovne svrhe – Možda ćemo morati koristiti vaše osobne podatke na osnovi našeg zakonitog interesa za provođenje istraga, branjenje Nikeovih zakonitih interesa, potraživanja ili parnica i postupanja u skladu sa sudskim ili regulativnim nalozima. Možda ćemo morati i voditi evidenciju o disciplinskim mjerama i žalbama (kao što su evidencija o prijavama, istragama ili revizijama), kako je dopušteno ili propisano zakonom. Prema potrebi, obrađujemo osobne podatke radi upravljanja Nikeovom linijom za upozorenja u skladu s Nikeovim Etičkim kodeksom („Postupanje u skladu s pravilima“).

Izvori osobnih podataka

Nastojimo dobiti osobne podatke izravno od vas kako bi oni bili točni, aktualni i relevantni. Prikupljanje osobnih podataka može se provoditi tijekom postupka prijave za posao, tijekom postupka uvođenja zaposlenika u posao ili na ad hoc osnovi tijekom vašeg radnog odnosa.

Vaše osobne podatke primamo i od vašeg izravno nadređenog (primjerice za radni učinak ili godišnje ocjene) ili od vaših kolega (primjerice u kontekstu povremenih ocjena, procjena ili u slučaju provođenja disciplinske istrage). S vremena na vrijeme možemo primiti vaše osobne podatke od trećih strana, primjerice klijenata, trgovinskih partnera ili članova javnih ili regulativnih tijela.

Otkrivanje osobnih podataka

Vaše osobne podatke dijelimo s drugim Nikeovim subjektima u administrativne svrhe kada je potrebno za provođenje globalnih postupaka, izvješćivanje unutar skupine ili donošenje odluka o zapošljavanjima viših službenika i unapređenjima na osnovi našeg zakonitog interesa za upravljanje našim aktivnostima u vezi s ljudskim resursima. Te radnje u pravilu provode naši Centri za izravne usluge ljudskih resursa u Aziji, Europi i ostatku svijeta; ti se centri nalaze u Singapuru (Nike Trading Company B.V., podružnica u Singapuru), Nizozemskoj (Nike European Operations Netherlands B.V.) odnosno SAD-u (Nike, Inc.).

Kao svjetska tvrtka, Nike se oslanja na davatelje usluga i dobavljače koji pružaju usluge i proizvode; vaši osobni podaci otkrit će se tim trećim stranama na osnovi našeg zakonitog interesa za angažiranje trećih strana prema potrebi u svrhe postizanja prethodno navedenih ciljeva. To uključuje računovođe, odvjetničke tvrtke i davatelje pravnih usluga, porezne ili financijske stručnjake, davatelje usluga isplate plaća i doplataka, tvrtke za preseljenje, mirovinske i osiguravajuće tvrtke, stručnjake za ljudske resurse, savjetnike, izvođače radova i davatelje usluga podrške za informacijske tehnologije i pohranu. Mnogi naši globalni davatelji usluga ljudskih resursa nalaze se u SAD-u i zemljama izvan vaše zemlje zaposlenja.

Naši neovisni davatelji usluga mogu imati pristup vašim osobnim podacima radi izvršavanja određenih funkcija ili mogu pohranjivati vaše osobne podatke u okviru rješenja „temeljenog na oblaku” kojima se koriste Nikeovi zaposlenici. Nike angažira neovisne davatelje usluga koji daju dostatna jamstva za zaštitu vaših osobnih podataka. Svi dobavljači moraju proći Nikeovu procjenu rizika. Nike ugovorom zahtijeva od neovisnih davatelja usluga izvršavanje odgovarajućih obveza zaštite i povjerljivosti podataka u skladu s primjenjivim propisima.

Neke treće strane kojima možemo otkriti osobne podatke, primjerice davatelji usluga zdravstvenog osiguranja i povjerenici mirovinskog osiguranja, imaju svoje obveze kao voditelji obrade podataka, pa informacije o njihovoj uporabi vaših osobnih podataka trebate potražiti u njihovim pravilnicima o zaštiti privatnosti.

Vaše osobne podatke možda ćemo morati otkriti trećim stranama kako bismo postupili prema nalozima ili zahtjevima sudova, regulativnih tijela, državnih agencija, strana u sudskom postupku ili tijela javne vlasti ili u skladu s regulativnim zahtjevima.

Vaše osobne podatke možemo otkriti i savjetnicima, mogućim transakcijskim partnerima ili zainteresiranim trećim stranama u vezi s razmatranjem, pregovaranjem ili dovršavanjem korporativne transakcije ili rekonstruiranjem poslovanja ili imovine bilo kojeg dijela tvrtke Nike.

Prekogranični prijenosi podataka

Globalna priroda našeg poslovanja podrazumijeva i moguće otkrivanje vaših osobnih podataka Nikeovim subjektima ili neovisnim davateljima usluga ili partnerima koji se nalaze izvan zemlje u kojoj radite. U svrhe unutrašnjeg upravljanja vaši će se osobni podaci pohraniti na Nikeovim poslužiteljima u SAD-u ili drugim bazama podataka koje lokalno ili regionalno upotrebljavaju Nikeovi odjeli za ljudske resurse. Kako bismo sačuvali cjelovitost vaših osobnih podataka i naših sustava, provodimo i sigurnosno kopiranje, ovisno o vašoj lokaciji.

Oslanjamo se na Sporazum(e) o prijenosima podataka unutar skupine kako bismo osigurali odgovarajuću razinu zaštite vaših osobnih podataka u svim Nikeovim subjektima. U skladu s primjenjivim propisima sklapamo sporazume o prijenosima podataka s našim davateljima usluga ili provjeravamo jesu li naši davatelji usluga certificirani prema odgovarajućim shemama zaštite podataka.

Sigurnost osobnih podataka

Nike provodi fizičke, tehničke i administrativne sigurnosne mjere namijenjene zaštiti osobnih podataka od gubitka, zlouporabe, izmjene, uništavanja ili oštećenja. Dodatne informacije možete pronaći u Nikeovom Sigurnosnom programu za zaštitu podataka („NISP“). Ulažemo razumne napore kako bismo osigurali odgovarajuću razinu sigurnosti u odnosu na rizik povezan s obradom osobnih podataka.

Provodimo i kontrolu pristupa kako bismo osigurali da je pristup osobnim podacima ograničen samo na Nikeovo osoblje koje treba imati pristup u okviru radnih obveza.

Zadržavanje osobnih podataka

Zadržavamo osobne podatke zaposlenika onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjavanje svrhe u koju su prikupljeni. U određenim slučajevima zakonske ili regulativne obveze zahtijevaju zadržavanje pojedinih evidencija u određenom razdoblju, uključujući i nakon prekida radnog odnosa. U drugim slučajevima zadržavamo evidenciju za rješavanje upita ili sporova koji mogu nastati kada je dopušteno primjenjivim propisima. Dodatne informacije o Nikeovoj praksi zadržavanja podataka, uključujući u pogledu evidencije zaposlenika možete pronaći u Nikeovom Pravilniku za zadržavanje evidencije.

Vaša prava

Ovisno o vašoj zemlji i primjenjivim propisima, imate određena prava u vezi s osobnim podacima. Možete zatražiti:

 • pristupanje i pribavljanje primjerka vaših osobnih podataka koje čuvamo;
 • ispravljanje osobnih podataka koji nisu točni, potpuni ili aktualni;
 • brisanje osobnih podataka u određenim uvjetima koje propisuje zakon, primjerice kada više ne trebamo čuvati vaše osobne podatke;
 • ograničavanje uporabe osobnih podataka u određenim uvjetima koje propisuje zakon, primjerice dok razmatramo drugi zahtjev koji ste poslali;
 • izvoz osobnih podataka koje obrađujemo na osnovi vašeg ugovora o radu i njihov prijenos u drugu tvrtku gdje je to tehnički izvedivo;

Također možete imati pravo prigovora na obradu osobnih podataka na osnovi određene situacije i možete povući svoju privolu. Ova prava nisu apsolutna.

Postupit ćemo u skladu s vašim zahtjevom u onoj mjeri koja je potrebna prema primjenjivim propisima, uzimajući u obzir primjenjive vremenske okvire i iznimke.

Također se možete konzultirati sa ili podnijeti žalbu nadležnom tijelu u vašoj zemlji.

Podaci za kontakt

U slučaju pitanja u vezi s ovim Pravilnikom ili ostvarivanjem prava obratite se lokalnom voditelju odjela za ljudske resurse. Također se možete obratiti Nikeovom uredu za zaštitu privatnosti ili službeniku za zaštitu podataka slanjem e-pošte na privacy.office@nike.com.

 

Agreement Type: 
Locales: 

User login